ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα, σελ. 1 από 5
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1075 13/01/2021 Αναφορές με έγγραφό της ζητεί απαντήσεις για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την πυρκαγιά στις 25/12/2020 που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα από καλαμιώνες και βλάστηση στη λίμνη Στυμφαλίας, που είναι προστατευόμενος βιότοπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 και αιτείται απάντησης.
108 14/10/2020 Αναφορές με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την απόφαση του Ομίλου ΟΤΕ, που το μάνατζμεντ έχει πλήρως το Γερμανικό Δημόσιο μέσω της Deutsche Telekom, να κλείσει ακόμα ένα υποκατάστημα ΟΤΕ στην Κορινθία αυτό του Λουτρακίου, θέτοντας μάλιστα το εκβιαστικό δίλημμα στους εργαζόμενους ή εθελούσια απόλυση ή μεταφορά τους στο Νομό Αττικής διαλύοντας τον οικογενειακό και οικονομικό τους προγραμματισμό και αιτείται απάντησης.
1241 27/01/2021 Αναφορές με ανοιχτή επιστολή, ζητούν να καταβληθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 400 ευρώ σε όλους του δικαιούχους των αντίστοιχων κλάδων και την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την ανάρτηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που έχει καθυστερήσει, και αιτούνται ενημέρωσης.
1242 27/01/2021 Αναφορές με επιστολή της επισημαίνει το ζήτημα του περιορισμού _λόγω covid_ των επισκεπτηρίων των δικηγόρων σε κρατουμένους στον Κορυδαλλό και τις άλλες φυλακές, όπου τα επισκεπτήρια έχουν ουσιαστικά συρρικνωθεί σε μια μόνο επίσκεψη πριν την ημέρα της δίκης, γεγονός που τελικά οδηγεί στην κατάργηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου να έχει την αναγκαία επαφή και επικοινωνία με τον δικηγόρο του, γεγονός απαράδεκτο ειδικά για τα αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που επισύρουν βαριές ποινές.
1249 27/01/2021 Αναφορές με επιστολή τους θέτουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων της Μουσικής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που εξετάζονται στα μουσικά ειδικά μαθήματα βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση, καθώς η οποιαδήποτε φόρμα τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να καλύψει σε κανένα επίπεδο τις ανάγκες των μουσικών μαθημάτων και αιτούνται μείωση τουλάχιστον ίση με το 25% της ύλης.
14 14/10/2020 Αναφορές με έγγραφό τους ενημερώνουν σχετικά με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καθαριότητας στα Σχολεία της Κορίνθου και αιτούνται από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις.
1460 10/02/2021 Αναφορές με ανακοίνωση του καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για εργαζόμενους και ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ Κορινθίας όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις και ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του e_ΕΦΚΑ και την άμεση απονομή όλων των εκκρεμών συντάξεων και αιτείται απάντησης.
1505 10/02/2021 Αναφορές με επιστολή τους κάνουν λόγο για αποφάσεις που αντιβαίνουν στην αρχή της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε ό,τι αφορά στις τοποθετήσεις προϊσταμένων, ενώ καταγγέλλεται αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η δημιουργία ενός δαιδαλώδους συστήματος διοίκησης που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και πολύ περισσότερο σε ένα Υπουργείο με έντονο επιχειρησιακό χαρακτήρα και αιτούνται απαντήσεων.
1515 22/02/2021 Αναφορές με δελτίο τύπου επισημαίνει τη μη έκδοση νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για το 2021 και αιτείται απάντησης.
1639 26/02/2021 Αναφορές με έγγραφό τους ζητούν την αύξηση των οργανικών θέσεων για το έτος 2021 για να μπορούν να υλοποιούν τον καθημερινό επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα ζητούν τη σωστή και δίκαιη μεταχείριση όλων των Πυροσβεστών, αφού στην περσινή ανάρτηση του πίνακα των μορίων είχαν διαπιστωθεί αρκετά λάθη ανάμεσα σε συναδέλφους ιδίων εκπαιδευτικών σειρών και αιτούνται απάντησης.
Εγγραφές: 1 - 10 από 46 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ