ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα, σελ. 1 από 2
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1927 24/06/2020 Αναφορές με έγγραφό τους επισημαίνουν την αναγκαιότητα της λήψης άμεσων μέτρων στήριξης των αμπελουργών και των οινοποιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας και αιτούνται την επίλυση του ζητήματος.
1913 24/06/2020 Αναφορές επισημαίνει την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους εξαιτίας της πτώσης 80% στο μεταφορικό έργο, λόγω της πανδημίας.
1574 13/05/2020 Αναφορές με επιστολή της ζητά οικονομική στήριξη γιατί κινδυνεύουν οι συμμετοχές των ομάδων στην προσεχή αγωνιστική περίοδο και αιτείται απάντησης.
1414 29/04/2020 Αναφορές με ψήφισμά τους ζητούν την ακύρωση του σχεδιασμού κατασκευής Αιολικού Πάρκου στη "Μικρή Ζήρεια" και την ανάκληση της σχετικής άδειας και αιτούνται ενημέρωσης.
1038 08/04/2020 Αναφορές διαμαρτύρεται για την εξαίρεση των Δικηγόρων από την αποζημίωση του ειδικού σκοπού και καλούν την Κυβέρνηση να επανορθώσει ως οφείλει και να συμπεριλάβει άμεσα και τον ΚΑΔ των Δικηγόρων στις κατηγορίες των επαγγελματιών, που θα λάβουν την αποζημίωση των 800 Ευρώ, για όλους τους μήνες υποχρεωτικής διακοπής της δραστηριότητάς τους και αιτείται απαντήσεων.
970 08/04/2020 Αναφορές ενημερώνει για τη μη τήρηση μέτρων πρόληψης και διασποράς του κορονοϊού στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Καβάλα στην οποία τίθεται το ζήτημα της ανεξέλεγκτης κατάστασης ως προς της είσοδο και έξοδο των προσφύγων ανά ομάδες άνω των δέκα ατόμων, καθώς και του συνωστισμού αυτών σε κοινόχρηστους χώρους και αιτείται την επίλυση του προβλήματος.
760 28/02/2020 Αναφορές τονίζει με επιστολή της την επιτακτική ανάγκη πλήρους στελέχωσης και αξιοποίησης του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κορίνθου, ιδίως της άρτια εξοπλισμένης πτέρυγας κλειστής νοσηλείας, για την αποκατάσταση ασθενών και την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να μην υποχρεώνονται να καταφεύγουν σε Κέντρα Αποκατάστασης του Ιδιωτικού Τομέα.
609 30/01/2020 Αναφορές με επιστολή του ενημερώνει για τις δυσχέρειες στην υλοποίηση του προγράμματος " Σχολικά Γεύματα " σε 12 δημοτικά σχολεία του Δήμου Κορινθίων που συμμετέχουν και αιτείται την παρέμβαση των αρμοδίων για την επίλυση του προβλήματος.
539 16/01/2020 Αναφορές με επιστολή τους επισημαίνουν την αναγκαιότητα της επίσπευσης των πληρωμών από τη ΣΑΕ 871, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων που εκτείνονται σε όλο το Νομό και αιτούνται απαντήσεων.
423 28/11/2019 Αναφορές αιτείται την επάνδρωση και την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Γκούρας με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την αντικατάσταση του ασθενοφόρου και την πρόσληψη οδηγού και αναμένει την εκπλήρωση των αιτημάτων του.
Εγγραφές: 1 - 10 από 13 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ