ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 535 αποτελέσματα, σελ. 2 από 54
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
9308 25/09/2021 Ερωτήσεις Σχετικά με λειτουργία του τμήματος Λογιστική και Χρηματοοικονομικής Πρέβεζας.
8776 07/09/2021 Ερωτήσεις Σχετικά με τη λειτουργια ΚΔΑΠ ΑμεΑ
3419 21/07/2021 Αναφορές με επιστολή του ζητεί να ληφθούν μέτρα για την προστασία και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου του Ζαλόγγου, και αιτείται απάντησης.
7792 05/07/2021 Ερωτήσεις Σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
2992 11/06/2021 Αναφορές με επιστολή τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση χαρακτηρισμού του Α΄Γυμνασίου Πρέβεζας ως Πρότυπου και αιτούνται την αναστολή αυτής, για το σχολικό έτος 2021_ 2022, και αιτείται απάντησης.
6914 28/05/2021 Ερωτήσεις Διακήρυξη 6/2021 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών _ συσκευασίας και διανομή ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις σχολικές χρονιές 2021_2022, 2022_2023 με δικαίωμα προαιρέσεως για το σχολικό έτος 2023_2024.
2568 12/05/2021 Αναφορές με επιστολή της εκφράζει τον προβληματικό της σχετικά με την καθυστέρηση στη χορήγηση προκαταβολών του εφάπαξ βοηθήματος σε όσους το δικαιούνται, και αιτείται απάντησης.
2291 07/04/2021 Αναφορές με υπόμνημά του εκφράζει την ανησυχία του για την μη ένταξη των 2/3 επαγγελματιών της εστίασης στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις εστίασης, και αιτείται απαντήσεων.
2317 07/04/2021 Αναφορές ο οποίος ενώ έχει ζητήσει δύο φορές από το ταμείο του την προσμέτρηση της διαδοχικής του ασφάλισης στο ΙΚΑ και τον επανυπολογισμό της σύνταξής του από το Ταμείο ΤΑΠ_ΟΤΕ, δεν έχει ακόμη επιλυθεί το πρόβλημά του, και αιτείται απάντησης.
2110 24/03/2021 Αναφορές με επιστολή της ζητεί την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τους αδιόριστους επιτυχόντες νομικούς του τελευταίου διαγωνισμού και αιτείται απάντησης.
Εγγραφές: 11 - 20 από 535 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ