ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 189775 αποτελέσματα, σελ. 18733 από 18978
Αρ. Πρωτ αύξουσας  Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
968 22/12/2020 Αναφορές επισημαίνει ότι πολλές προτάσεις, παρά την άρτια προετοιμασία τους, δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθούν, όσον αφορά το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ _ Αυτονομώ" αφενός λόγω των πολλών δυσλειτουργιών στην πλατφόρμα άντλησης στοιχείων του Υπουργείου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και αφετέρου λόγω της ταχύτατης εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων και αιτείται απαντήσεων.
968 22/07/2021 Επίκαιρες Ερωτήσεις Κωφάλαλοι καθηγητές κατέχουν, άγνωστο πως, θέση διδάσκοντα σε Ειδικό Σχολείο β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά, όπου οι ΑμεΑ μαθητές, μη όντας κωφάλαλοι, μπορούν να επικοινωνήσουν μόνο μέσω ομιλίας με τους διδάσκοντες
968 08/11/2021 Ερωτήσεις Αποκατάσταση πληγεισών υποδομών στην Περιφέρεια της Καρδίτσας λόγω ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας "Ιανός"
968 14/01/2022 Αναφορές με επιστολή της ζητεί την κατάθεση ρύθμισης για την καταβολή όλου του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, και αιτείται απαντήσεων.
968/19789 15/07/2011 Α.Κ.Ε. σε συνδυασμό με ερώτηση Έργα υποδομής ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
968/19789 15/07/2011 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Έργα υποδομής ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
968/7143 16/04/2019 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Στεγάζονται οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Ραφήνας _ Πικερμίου σε Αίθουσες Ελαφριάς Λυόμενης Προκατασκευής;
968/7983 02/05/2014 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Έγκριση δαπανών για γκάλοπ που ενδεχομένως να υποκρύπτουν διαπλοκή
968/9826 17/04/2013 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Αναξιοποίητα δημοτικά κτίρια και ενοικιάσεις αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων εκπαίδευσης
9680 24/01/2011 Ερωτήσεις Μη αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Τουρκία
Εγγραφές: 187321 - 187330 από 189775 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 18731 | 18732 | 18733 | 18734 | 18735 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ