ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
Ημερομηνία - Ώρα
08/11/2017 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Οδική Ασφάλεια και οι ευαίσθητες ομάδες που συμμετέχουν στην κυκλοφορία. Β. Συζήτηση και έγκριση των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Άγγελος Μπαβέλλας, Πρόεδρος Δ.Σ. ειδικού σκοπού της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκίνητου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ).
Σχετικά Video