ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
- Υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών
Ημερομηνία - Ώρα
06/06/2019 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη των μικρών νησιών. Η περίπτωση του Καστελλορίζου.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεώργιος Τζιάλλας και ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Δωδεκανήσου, Δρ. Αγαπητός Ξάνθης.
Σχετικά Video