ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
Ημερομηνία - Ώρα
21/09/2011 10:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
HΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η EΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». Εισηγητές: Ιωάννης Βούρος και Σπυρίδων Ταλιαδούρος.

Νομοσχέδιο: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

Σχετικά Video