ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος
Ημερομηνία - Ώρα
07/07/2011 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα». Την Επιτροπή θα ενημερώσει ο ακαδημαϊκός και συντονιστής των εργασιών της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, κ. Χρήστος Ζερεφός.
Σχετικά Video