ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία - Ώρα
08/04/2014 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του ΚτΒ, σχετικά με τα αποτελέσματα των
  1. ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές.

    Νομοσχέδιο: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.

  2. ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

    Νομοσχέδιο: Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις

Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ