ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
17/06/2016 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
  Εισηγητές: Ελένη Σταματάκη και Αθανάσιος Καββαδάς

  Νομοσχέδιο: Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις.

  Πρακτικά Συνεδριάσεων: .docx

 2. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
  Εισηγητές: Ελένη Σταματάκη και Αθανάσιος Καββαδάς

  Νομοσχέδιο: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά με Συνεργασία στον τομέα του Αμυντικού Υλικού.

 3. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
  Εισηγητές: Ελένη Σταματάκη και Αθανάσιος Καββαδάς

  Νομοσχέδιο: Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μηχανισμού ΑTHENA όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ).

Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ