ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
06/07/2010 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». Εισηγητές: Ελπίδα Τσουρή και Χρήστος Σταϊκούρας

Νομοσχέδιο: Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σχετικά Video