ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος
Ημερομηνία - Ώρα
09/05/2019 13:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της Έκθεσης Προγραμματισμού (2019) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κ.κ.: Δημήτριος Πολιτόπουλος, Αλεξάνδρα Μέξα, Χαράλαμπος Μπιλίνης και Χριστίνα Ευθυμιάτου, Πρόεδρος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, αντιστοίχως
Σχετικά Video