ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ημερομηνία - Ώρα
23/07/2021 12:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση/έργου: «Μελέτη, έργα Πολιτικού Μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39MW και 11ΜW, αντίστοιχα, στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ενός (1) Υποσταθμού 33kV/150kV υπαίθριου τύπου».
Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ