ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία - Ώρα
18/06/2020 13:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, για το νέο ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας.
Συγκεκριμένα:
Α. Ενημέρωση προόδου ασφαλιστικής μεταρρύθμισης Ν. 4670/2020.
Β. Πορεία σύστασης και οργανωτικής διάρθρωσης e-ΕΦΚΑ.
Γ. Ψηφιακός μετασχηματισμός e-ΕΦΚΑ.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί και ο Διοικητής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κ. Χρήστος Χάλαρης
Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ