ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία - Ώρα
16/12/2010 13:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), κ. Κυριάκο Σουλιώτη, για τις προτεραιότητες του Οργανισμού.
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), κ. Κυριάκο Σουλιώτη, για τις προτεραιότητες του Οργανισμού.
Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ