ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών
Ημερομηνία - Ώρα
06/07/2010 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. α) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) – Ανάπτυξη της Κρήτης.
  2. β) Ορισμός Εισηγητών, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αθανάσιος Καρούντζος. Στην συνεδρίαση θα παραστεί η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, κυρία Μαρία Κασωτάκη.
Σχετικά Video