ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Ημερομηνία - Ώρα
23/11/2023 10:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024».
Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024».
Γενικοί Εισηγητές: Στυλιανός Πέτσας, Νικόλαος Παππάς, , Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος, Ιωάννης Κόντης, Δημήτριος Νατσιός και ./. Ειδικοί Εισηγητές: , Χρήστος Γιαννούλης, Γεώργιος Γαβρήλος, Αικατερίνη (Κατερίνα) Νοτοπούλου, , Διαμάντω Μανωλάκου, Στυλιανός Φωτόπουλος, Αθανάσιος Χαλκιάς, Ανδρέας Βορρύλας,

Νομοσχέδιο: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Πρακτικά Συνεδριάσεων: .docx

Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ