ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
Ημερομηνία - Ώρα
22/09/2011 12:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
ΔΙΑΡΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η EΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

Νομοσχέδιο: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

A.A. 3η συνεδρίαση

Σχετικά Video