ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Ημερομηνία - Ώρα
06/07/2010 11:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. α) Συζήτηση επί της Ειδικής Εκθέσεως Πεπραγμένων (Ιούνιος - Δεκέμβριος 2009) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Ευάγγελου Ζερβέα.
  2. β) Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Επιτροπής και ορισμός Εισηγητών, κατά θέματα.
Σχετικά Video