ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής
Ημερομηνία - Ώρα
01/10/2020 17:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Ολομέλειας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Δράσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής με επίκεντρο την εκπαιδευτική κοινότητα.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν η κυρία Μαρία Καμηλάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης και η κυρία Μαρία Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων. Στη συνεδρίαση των Επιτροπών θα παραστεί η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Πρακτικά Συνεδριάσεων: .docx

Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ