ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεδριάσεις/Πρακτικά

Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος
Ημερομηνία - Ώρα
25/05/2022 16:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ειδικότερο ζήτημα η πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν: α) μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, Alessia Rotta, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, την Επικράτεια και τα Δημόσια Έργα της Βουλής των Αντιπροσώπων του Ιταλικού Κοινοβουλίου, Θωμάς Σκορδάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Χαράλαμπος Τσιτλακίδης, Στέλεχος του σχεδιασμού πολιτικών και επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) με φυσική παρουσία οι κ.κ. Αθανάσιος Στάβερης Πολυκαλάς, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Rodrigo Da Costa, Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA), Annalisa Donati, Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Δορυφορικών Εφαρμογών για τους τελικούς χρήστες (Eurisy), Εμμανουήλ Πλειώνης, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Χριστίνα Γιαννόπαπα, Διευθύντρια του Γραφείου του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA).
Σχετικά Video
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ