ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή
- Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία
Ημερομηνία - Ώρα
06/07/2010 09:30
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση, σχετικά με τη σύνταξη της Έκθεσης της Υποεπιτροπής.
Σχετικά Video