ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


 
Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ  Α΄
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΣΤ΄
Τρίτη 12 Απριλίου 2016
Ώρα 18.00΄
 
  
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
 
Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, των προτάσεων:
α)  «Για  τον  Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου».
β)  «Για  την  τροποποίηση  διατάξεων  του  Κανονισμού  της  Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει».
γ)  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6701/ΦΕΚ Α΄ 234/27.12.1994 Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής "περί μισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθμού δωματίων για τη διαμονή των στερουμένων ιδιοκτήτου ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"»  και
δ) «Τροποποίηση της Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α΄ 163/ 30.11.1990, «Για τη σύσταση "Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών"»».
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αντώνιος Συρίγος και Ιωάννης Τραγάκης.
 
 
 
 
 
                                                                            Αθήνα, 11 Απριλίου 2016
 
                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΖ΄
 Τετάρτη 13 Απριλίου 2016
Ώρα 10.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου».   
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ολυμπία Τελιγιορίδου και Ιωάννης Ανδριανός.
 
2. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου».   
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Παναγιώτα Βράντζα και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου».   
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Σιμορέλης και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
4. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».   
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Δημητριάδης και Ιωάννης Ανδριανός.
 
     
 
                                                                                                                          Αθήνα, 8 Απριλίου 2016
 
                                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
 
                                                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 

 

 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ