ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΡΝΕ' 20/07/2017


PDF:
es20170720.pdf
TXT:
es20170720000483.docx


Επιστροφή