ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΓ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α΄ , Συνεδρίαση: ΛΑ΄ 15/12/2009

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ ΄
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Αθήνα, σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18.07΄ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κυρίας ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από την Ελισσάβετ (Ελίζα) Βόζεμπεργκ, Βουλευτή Α΄ Αθήνας τα εξής:
Η Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. Ροδούλα Ζήση κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Αργαλαστής Μαγνησίας ζητεί επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα.
Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Νάκος, κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Φερών Μαγνησία ζητεί την ενίσχυση με προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Βελεστίνου.
Ο Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος κατοίκων «Φανερωμένη-Δημιουργία» Νεόκτιστα Ασπροπύργου ζητεί τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη λειτουργία Βιομηχανιών και την εγκατάσταση σκηνιτών ROMA στην περιοχή.
Ο Βουλευτής Γρεβενών κ. Αθανάσιος Χανταβάς κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Νομού Γρεβενών ζητεί στη στελέχωση με ιατρικό προσωπικό των ιατρείων του Ι.Κ.Α. στο Νομό.
Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Παναγιώτης Ρήγας κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Κορθίου Άνδρου Κυκλάδων ζητεί την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις περιοχές απόλυτης προστασίας της Άνδρου.
Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Έκτορας Νασιώκας κατέθεσε αναφορά με την οποία η ‘Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Γιάννουλης Λάρισας ζητεί να καλυφθούν οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και σχολικές αίθουσες των σχολείων της περιοχής.
(XA)

(1PN)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010».
Κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα έκθεση η οποία έχει ως εξής:ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών κατέθεσαν σχέδιο νόμου «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις».
Επίσης οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εξωτερικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού κατέθεσαν σχέδιο νόμου «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».
Παραπέμπονται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο Βουλευτής Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 24 έως 29 Δεκεμβρίου.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η με αριθμό 966/12-11-2009 ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κας Αικατερίνης Φαρμάκη-Γκέκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου.
Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Φαρμάκη-Γκέκη έχει ως εξής:
«Από το έτος 2004, η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξήγγειλε επανειλημμένα την λειτουργία, του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Κορίνθου.
Η απελθούσα κυβέρνηση προφασιζόμενη γραφειοκρατικά προβλήματα, επί πέντε χρόνια δικαιολογούσε την ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική της στο Νομό Κορινθίας, εξαγγέλλοντας από καιρού εις καιρόν για λόγους προσχηματικούς και δημιουργίας εντυπώσεων ένα έργο, το οποίο ποτέ δεν λειτούργησε και ποτέ δεν παραδόθηκε στα άτομα με ειδικές ανάγκες του νομού, παρατείνοντας την αγωνία τους και επιτείνοντας τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η ανωτέρω κατάσταση είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των πολιτών του νομού Κορινθίας και χρήζει της άμεσης προσοχής και ευαισθησίας σας, προκειμένου να παραχθεί επιτέλους κοινωνικό έργο στο νόμο μας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται σήμερα η αρμόδια Υπουργός:
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θέτουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας για την παράδοση του εν λόγω κέντρου σε λειτουργία;
2. Πόσα άτομα και πότε διορίστηκαν στο εν λόγω κέντρο; Πόσα είναι τα ετήσια λειτουργικά έξοδα; Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το εν λόγω κέντρο δεν έχει παραδοθεί ακόμα στους πολίτες της Κορινθίας;
3. Έχει ολοκληρωθεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου κέντρου; Τι υπολείπεται προκειμένου να παραδοθεί σε λειτουργία;».

(XP)
(1XA)
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ζητώ την κατανόησή σας που καθυστέρησα λίγο σήμερα.
Καταρχήν θα ήθελα να συμμεριστώ τις διαπιστώσεις της αγαπητής συναδέλφου ότι συνολικά ο τομέας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρόνοιας υποβαθμίστηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται στο νομό σας είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση προβλημάτων παλινωδιών, και υποσχέσεων που τελικά με δυσκολία προχώρησαν.
Να σας δώσω κάποια στοιχεία όσον αφορά το προσωπικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τις υπηρεσίες υπηρετούν είκοσι επτά υπάλληλοι. Από εκεί και πέρα έχει γίνει το αίτημα –έχει γίνει η προώθηση στο Α.Σ.Ε.Π. από το Υπουργείο Υγείας- να πληρωθούν εννέα κενές οργανικές θέσεις προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση στο προσωπικό.
Όσον αφορά το ίδιο το κέντρο από τον Ιούλιο που μας πέρασε έχει ολοκληρωθεί και έχει γίνει η εγκατάσταση του ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ζητήσαμε να υπάρξει μια επιτάχυνση ώστε να μπορέσει επιτέλους αυτό το κέντρο το οποίο είναι κρίσιμο να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Έχουμε τη διαβεβαίωση –θα το παρακολουθήσουμε στενά- ότι στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία αυτού του κέντρου προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί τα άτομα που έχουν ανάγκη αποθεραπείας για φυσική και κοινωνική αποκατάσταση. Τα άτομα θα παραπέμπονται από το νοσοκομεία της Κορίνθου για να εξυπηρετηθούν από το συγκεκριμένο κέντρο. Σε αυτή τη φάση κάνουμε και τις ανάλογες κινήσεις ώστε να υπάρξει και γιατρός που θα έχει την ευθύνη και τον συντονισμό στη λειτουργία αυτού του κέντρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η κ. Φαρμάκη έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, καταρχήν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ για να απαντήσετε σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για το Νομό Κορινθίας. Οφείλω να σας πω και τα συγχαρητήριά μου γιατί άμεσα κάνατε τη σύσταση χιλίων οργανικών θέσεων γιατρών. Πιστεύω ότι από αυτό και μόνο θα επωφεληθεί και το Νοσοκομείο Κορίνθου ένα νοσοκομείο που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με πάρα πολλές ελλείψεις.
Όσον αφορά το Κέντρο Αποθεραπείας και Φυσικής Αποκατάστασης είναι ένα έργο που σήμερα καλύπτει 5.500 τ.μ. Η επίσκεψή μου εκεί μου έδωσε την εικόνα ενός άρτια εξοπλισμένου κέντρου έτοιμο να λειτουργήσει. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα όχι μόνο για τις κτιριακές υποδομές αλλά και για τον εξοπλισμό του ο οποίος όπως προκύπτει από εκτιμήσεις εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν υπάρχει στην περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά ίσως και στο Πανελλήνιο ένα έργο τόσο τέλεια εξοπλισμένο και τόσο άρτιο στις υποδομές. Δυστυχώς για εμάς αυτό το έργο χρόνια τώρα με παλινωδίες και καθυστερήσεις για χάρη κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων πιστεύω κάποιοι αρνούνται να το λειτουργήσουν.
(1XP)
Το ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό το οποίο υπάρχει, είναι αποσπασμένο στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα υποβαθμίστηκε το γεγονός της λειτουργίας του ΚΑΦΚΑ και αφέθηκε να υποβαθμίζεται ακριβώς για χάρη κάποιων συμφερόντων.
Δεν είναι μόνο ότι ζημιώνονται οι Κορίνθιοι πολίτες και γενικότερα οι Έλληνες πολίτες, ζημιώνεται και το κράτος, αφενός μεν γιατί έχουν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα και αφετέρου διότι συντηρείται ένα τεράστιο σε έκταση αυτή τη στιγμή κτήριο, πληρώνεται το προσωπικό και απαξιώνεται, αν θέλετε, με τα χρόνια και ο εξοπλισμός.
Άρα, αυτή τη στιγμή είναι επείγον για εμάς να προχωρήσετε σε άμεση στελέχωση του Κέντρου. Πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά μόνο τα εννέα άτομα, γιατί οι οργανικές θέσεις είναι πολύ περισσότερες. Επίσης να έρθουν στις θέσεις τους αυτοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι και να γίνουν γρήγορα οι συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία, που σας πληροφορώ ότι μόνο με τον ΟΓΑ και κατόπιν πολλών παρεκκλίσεων έχουν γίνει. Το Ι.Κ.Α. αρνείται να συμβληθεί με το εν λόγω Κέντρο. Θεωρώ ότι η ευαισθησία σας έχει διατυπωθεί και πιστεύω ότι δεν θα χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για το Νομό Κορινθίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταρχάς, είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να στηριχθεί και το Νοσοκομείο της Κορίνθου, στο οποίο ξέρουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ακριβώς όπως και εσείς αναφέρατε, με βάση και την ψηφοφορία που έγινε στον πρόσφατο νόμο για την έκτακτη ενίσχυση αλληλεγγύης, όπου δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει στη σύσταση χιλίων θέσεων -πέραν των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τα νοσοκομεία- αυτό είναι μία μεγάλη δυνατότητα την οποία θα αξιοποιήσουμε αμέσως από τη νέα χρονιά, προκειμένου να μπορέσουμε αφενός να είμαστε συνεπείς στις ανάγκες του συστήματος εφημεριών, αφετέρου να στηριχθούν και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο Κέντρο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την πρόβλεψη που έλαβα από τις υπηρεσίες θα την παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά, προκειμένου στις αρχές της επόμενης χρονιάς όντως ένα τέτοιο Κέντρο, που και εσείς επιβεβαιώνετε την ενημέρωση που και εγώ έχω -γιατί δεν το έχω επισκεφθεί ακόμα η ίδια, αλλά θα χαρώ πολύ να μπορέσουμε να το δούμε όταν θα μπει σε πλήρη λειτουργία στην Κόρινθο- να έχει τον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει η επαρκής στελέχωση.
Βέβαια, πολλές φορές είναι αλήθεια ότι τα νοσοκομεία χρειάζεται να αποσπούν, προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που ξέρετε ότι οι ανάγκες είναι πολύ οξυμμένες. Επειδή, όμως, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και η πρόσληψη των νοσηλευτών, θεωρώ ότι και από εκεί θα υπάρχει μία απελευθέρωση, προκειμένου να μπορούν και οι αποσπασμένοι να γυρίσουν στη βάση τους και έτσι να μην υπάρχει πια και αυτό το άλλοθι για τη μη λειτουργία του συγκεκριμένου Κέντρου.
Τώρα, το θέμα που αναφέρατε για τη δυνατότητα συνεργασίας του Κέντρου αυτού με το Ι.Κ.Α., το κρατάω για να το εξετάσω με τους αρμόδιους συναδέλφους μου στο Υπουργείο Εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η με αριθμό 43/5-11-2009 αναφορά του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία το Δημοτικό Διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, ζητεί αυτοψία για τα αίτια και το μέγεθος της ζημιάς από την πτώση του ελαιοκάρπου στις καλλιέργειες της περιοχής του δεν ζητείται λόγω κωλύματος του Υπουργού.
Εισερχόμαστε στην με αριθμό 334/27-10-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας της Μονάδας Νεογνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Με το τραγικό γεγονός του θανάτου τεσσάρων νεογνών στη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, αναδεικνύονται σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο, για τα οποία ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνων. Οι ίδιοι οι επιστημονικοί φορείς εκτιμούν ότι η επαρκής στελέχωση των μονάδων, η τήρηση των προδιαγραφών, η επάρκεια των χώρων της Μονάδας σε σχέση με τον αριθμό των νοσηλευομένων, η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του προσωπικού είναι παράγοντες καθοριστικοί για την πρόληψη των λοιμώξεων που ιδιαίτερα στις μονάδες, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, ακόμη και την απώλεια της ζωής.
(MB)
(1MT)
Στο «Αλεξάνδρα» το Τμήμα Νεογνών συνολικά καλύπτεται και στις τρεις βάρδιες από δεκαεπτά μαίες. Στη Μονάδα με έντεκα-δώδεκα θερμοκοιτίδες, ενώ έπρεπε να υπάρχει μία μαία ανά ένα-δύο το πολύ νεογνά, υπάρχει μία μαία ανά τρία το λιγότερο στην πρωινή βάρδια, στην απογευματινή ανά τέσσερα νεογνά και το βράδυ ανά έξι. Στη Μονάδα Ενδιάμεσης Νοσηλείας αντί η αναλογία να είναι μία μαία ανά τρία νεογνά, σήμερα είναι ανά δώδεκα έως και δεκαπέντε νεογνά. Το ίδιο προσωπικό –από τις δεκαεπτά μαίες- καλύπτει και το Τμήμα 24ωρης παραμονής των νεογνών, καθώς επίσης και τη φροντίδα για τη σίτισή τους. Πολλές φορές νοσηλεύονται περισσότερα νεογνά σε σχέση με τις δυνατότητες του χώρου, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση. Δεν υπάρχει, επίσης, βοηθητικό προσωπικό σε όλες τις βάρδιες. Η καθαριότητα έχει εκχωρηθεί σε εργολάβους με προσωπικό που μετακινείται από τμήμα σε τμήμα, σε βάρος της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης που απαιτείται για τη διασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας.
Συνολικά αυτή η κατάσταση δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι μετάδοσης λοιμώξεων, να αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας με επιπτώσεις στο επίπεδο και την ποιότητα της φροντίδας προς τα νεογνά.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός τι μέτρα θα πάρει, ώστε άμεσα να δοθεί λύση στα σοβαρά αυτά προβλήματα και πιο συγκεκριμένα:
1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μαιών, νοσηλευτών και βοηθών για τη λειτουργία της Μονάδας Νεογνών και της Μονάδας Ενδιάμεσης Λειτουργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιστημονικά αποδεκτές προδιαγραφές, καθώς και μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, που μαζί με την εξασφάλιση της εκπαίδευσης να διασφαλίζονται οι όροι ασφάλειας που απαιτεί ο συγκεκριμένος χώρος.
2. Αύξηση των δημόσιων μονάδων νεογνών σε όλη τη χώρα, με επαρκή στελέχωση, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως, δωρεάν και με ασφάλεια όλες οι ανάγκες, να μην εξαναγκάζονται οι οικογένειες να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή να συνωστίζονται τα νεογνά στις ανεπαρκείς σήμερα μονάδες ή και ορισμένες φορές να χάνονται ζωές από την έλλειψή τους».
Στην ερώτηση του κ. Χαλβατζή θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Σήμερα έχετε την τιμητική σας, απ’ ό,τι φαίνεται!
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι φυσικό, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, γιατί η Υγεία είναι στην προτεραιότητα δυστυχώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και υπάρχουν και πολλά προβλήματα.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):...και με τα προβλήματά της, αλλά και επειδή όλοι οι συνάδελφοι είναι λογικό να έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω απ’ αυτά τα θέματα.
Θα ήθελα λοιπόν κατ’ αρχάς να ενημερώσω τον αγαπητό συνάδελφο κ. Χαλβατζή ότι μόλις προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα στην Μονάδα Νεογνών του «Αλεξάνδρα» εμείς αμέσως διατάξαμε να υπάρξει έρευνα από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα και πάρα πολλές ελλείψεις, οι οποίες πάντα καταλήγουν στο ίδιο θέμα: Έχουμε τρομακτική έλλειψη κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό και από εκεί και πέρα και σε ιατρικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
Να ενημερώσω ότι σύμφωνα με τους Οργανισμούς των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας υπάρχει η πρόβλεψη και λειτουργούν τριάντα Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και Πρόωρων, οι οποίες είναι δυναμικότητας τριακοσίων σαράντα θερμοκοιτίδων.
Από εκεί και πέρα υπάρχει το πρόβλημα του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο το αντιμετωπίζουμε ήδη. Όπως είχα την ευκαιρία και με άλλη ερώτηση συναδέλφου να απαντήσω ότι και με το ΑΣΕΠ, μέσα από μία γρήγορη διαδικασία που δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση το ΑΣΕΠ πάει με γρήγορους χρόνους, ήδη πήραν ΦΕΚ οι πρώτοι διακόσιοι έντεκα μόνιμοι νοσηλευτές -έχει σημασία που λέω «μόνιμοι νοσηλευτές»- και ήδη έχουν πάει οι συγκεκριμένοι διορισμοί στα νοσοκομεία, προκειμένου να κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία και θα υπάρχουν άλλοι τετρακόσιοι μόνιμοι υπάλληλοι νοσηλευτές από τους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ.
Επίσης να ενημερώσω το συνάδελφο κ. Χαλβατζή ότι πέραν του «Αλεξάνδρα» στις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ενεργοποιηθούν επιπλέον κλίνες ΜΕΘ στο «Αγλαΐα Κυριακού», στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπως επίσης και στο Νοσοκομείο της Πάτρας, μέσα από ειδική στελέχωση που γίνεται κατεπειγόντως αυτή την περίοδο, προκειμένου να στηριχθούν συνολικά οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που αφορούν τα παιδιά και τα νεογνά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(DP)

(MB)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει ο επερωτών Βουλευτής κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα με προσοχή. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και βέβαια ο θάνατος των τεσσάρων νεογνών έφερε ξανά στην επιφάνεια με πολύ δραματικό τρόπο τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Αυτό που ακούσαμε είναι ότι το σταγονόμετρο συνεχίζει να λειτουργεί. Είκοσι τρεις με είκοσι τέσσερις χιλιάδες είναι οι ελλείψεις προσωπικού, διακόσιοι έντεκα είναι αυτοί οι οποίοι προσλήφθηκαν. Τελικά πότε θα γίνουν μαζικές προσλήψεις;
Το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ είναι ένα από τα ελάχιστα δημόσια νοσοκομεία-μαιευτήρια. Οι ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και χώρων ειδικά στις μονάδες νεογνών οδηγούν τα προβλήματα σε πολύ μεγάλη όξυνση. Υπάρχουν γενικότερα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Ειδικότερα υπάρχουν ελλείψεις και τεράστια κενά σε γυναικολογικά τμήματα και μαιευτικές κλινικές σε όλη τη χώρα. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων δυσκολεύονται ακόμα και να φέρουν στη ζωή τα παιδιά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Την ίδια ώρα ο ιδιωτικός τομέας και ειδικά στα μαιευτήρια γιγαντώνεται. Τα κέρδη τους είναι τεράστια. Ο ιδιωτικός τομέας έρχεται για να καλύψει αυτές τις τεράστιες ανάγκες για το κέρδος και στο όνομα του κέρδους καλύπτει αυτές τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Και εσείς και ως γυναίκα γνωρίζετε πολύ καλά ποιο είναι το τεράστιο κόστος για μία γέννα, πόσο πληρώνει μία λαϊκή οικογένεια, όταν πρόκειται και για γέννα με καισαρική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μια μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας τονίζει ότι κρίσιμος παράγοντας είναι το αυξημένο ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης στην Ελλάδα που προσεγγίζει το 47%, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 27%. Κυρίως τα μαιευτήρια είναι ένας από τους πιο κερδοφόρους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Με απέραντο κυνισμό –και καταγγέλλουμε αυτό το κυνισμό αυτής της έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας- λέει ότι υπάρχει μεγάλο κέρδος διότι στα μαιευτήρια η πληρωμή είναι άμεση. Είναι φοβερό, δηλαδή. Δεν θα σου δώσουν το παιδί άμα δεν πληρώσεις. Και το ποσοστό κέρδους ανά κλίνη φθάνει το 28% στα μαιευτήρια σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που φθάνει στο 16,5%.
Εδώ έχουμε ορισμένα καινούρια φαινόμενα. Η δράση του μεγάλου κεφαλαίου επεκτείνεται. Εφοπλιστές, βιομήχανοι, ακόμα και έμποροι όπλων επενδύουν στον τομέα της υγείας και ειδικά στα μαιευτήρια γιατί εδώ είναι το κέρδος. Όλα αυτά ασφαλώς δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της ταξικής πολιτικής, η οποία ακολουθείται χρόνια τώρα και από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Είναι επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική των μονοπωλίων.
Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είμαστε το μοναδικό κόμμα, το οποίο ζητάμε να καταργηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας και νομίζουμε ότι πρέπει να πάρετε άμεσα μέτρα: Να καλύψετε αυτές τις επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, πρωτίστως σε νοσηλευτικό και σε άλλο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν μια ζωή στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Πληρώνουν μέσα από τη φορολογία. Ε, δεν μπορεί να βασανίζονται μ' αυτό τον τρόπο.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε τέσσερα δευτερόλεπτα.
Άλλωστε, κυρία Πρόεδρε, ένα από τα αιτήματα της απεργίας στις 17 του Δεκέμβρη είναι η δωρεάν δημόσια και αναβαθμισμένη υγεία και όλες οι υπηρεσίες της υγείας απέναντι στους εργαζόμενους. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Έχετε το λόγο κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να επιβεβαιώσω άλλη μία φορά ότι για την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η υγεία, η αναγέννηση και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί μεγάλη δέσμευση και προτεραιότητά μας.
(DE)


(1DP)
Και μάλιστα, ακόμα και σε αυτήν την τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, μόλις χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, στο Ζάππειο, στην ομιλία που είχε με τους κοινωνικούς εταίρους, έθεσε ξανά την υγεία ως προτεραιότητα και συνολικά το κοινωνικό κράτος και επεσήμανε ότι, ενώ σε άλλους τομείς της οικονομίας θα υπάρξει εξ ανάγκης μια προσπάθεια μεγάλης εξοικονόμησης, δεν είναι η υγεία σε αυτούς τους τομείς. Η υγεία και στον Προϋπολογισμό του 2010, που θα αρχίσουμε να συζητάμε από το ερχόμενο Σάββατο, έχει αύξηση δαπανών και έχει πλήρη πρόβλεψη για τρεις χιλιάδες νέες θέσεις νοσηλευτών.
Όμως, θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι, αν ανέφερα ως παράδειγμα ταχύτητας τις διακόσιες έντεκα μόνιμες θέσεις νοσηλευτών που ήδη πήραν Φ.Ε.Κ. και οδεύουν προς τα νοσοκομεία, ταυτόχρονα, όμως, προχωράει για το χρόνο 2009 η μεγάλη προκήρυξη για δυο χιλιάδες εξακόσιες περίπου θέσεις νοσηλευτών, οι οποίες είναι μόνιμες θέσεις και θα προχωρήσουν και υπάρχει αποτύπωση στον Προϋπολογισμό του 2010 με τη νέα χρονιά επιπλέον τρεις χιλιάδες θέσεις νοσηλευτών πέραν των συνταξιοδοτήσεων, το οποίο μας κάνει σύνολο γύρω στις έξι χιλιάδες νέες θέσεις νοσηλευτών.
Αυτό, λοιπόν, δείχνει ότι σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία είμαστε συνεπείς σε αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη του να μπορέσουμε να στηρίξουμε πραγματικά με το αναγκαίο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
Αναφέρθηκα και προηγούμενα, αγαπητέ συνάδελφε, στις νέες χίλιες θέσεις ιατρών πέραν των οργανικών θέσεων, οι οποίες υλοποιούνται, δεν είναι μεγάλα λόγια, δεν είναι εύκολα λόγια. Είναι θέσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται.
Όσον αφορά την αναφορά που κάνατε σε σχέση με την εμπορευματοποίηση της υγείας, είναι σαφές ότι για εμάς η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, η υγεία είναι δικαίωμα του πολίτη, η υγεία είναι υποχρέωση ενός ευνομούμενου δημοκρατικού, κοινωνικού κράτους. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι μια από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε, όταν αναλάβαμε το Υπουργείο Υγείας, ήταν να καταργήσουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα που βρήκαμε, το οποίο είχε δημοσιευθεί δυο μέρες πριν από τις εκλογές από την προηγούμενη Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία που άνοιγε την πλήρη εμπορευματοποίηση όσον αφορά τα διαγνωστικά κέντρα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Και ήταν από τις πρώτες μας κινήσεις, ήταν ένα δείγμα γραφής στις πρώτες δέκα μέρες ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα καταργήθηκε και φυσικά, θα έρθει μια διάταξη στην Βουλή την οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί, ακριβώς το πώς θα μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε, διαφυλάττοντας την υγεία ως δημόσιο αγαθό και ως δικαίωμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ακολουθεί η με αριθμό 828/9-11-2009 ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την κάλυψη των κενών σε προσωπικό στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά.
Η ερώτηση του κ. Αποστολάτου έχει ως εξής:
«Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά είναι το μοναδικό νοσοκομείο της χώρας που εφημερεύει για ογκολογικά περιστατικά και που δέχεται καθημερινά τόσο μεγάλο όγκο περιστατικών.
Δεδομένων των καταγγελιών των εργαζομένων του Νοσοκομείου για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Πόσες από τις οργανικές θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού του Νοσοκομείου παραμένουν κενές και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση κάλυψή τους και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου;».
Στην ερώτηση του κ. Αποστολάτου θα απαντήσει η Υπουργός κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Αντιπρόεδρο ότι, όσον αφορά τους μόνιμους γιατρούς του Ε.Σ.Υ., παραμένουν σήμερα είκοσι επτά κενές θέσεις στο Νοσοκομείο Μεταξά, όσον αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς, παραμένουν δώδεκα κενές θέσεις και όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών παραμένουν κενές θέσεις εξήντα εννιά. Άλλη μια φορά ακριβώς αναδεικνύεται το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.
Πρέπει, λοιπόν, να σας πω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για τις δεκατέσσερις θέσεις των ιατρών από τις είκοσι επτά έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες προκήρυξής τους και από εκεί και πέρα, έχουν προσληφθεί και οκτώ επικουρικοί γιατροί, ώστε στο ενδιάμεσο να μπορέσουν να στηρίξουν μια προσπάθεια που σε ένα Νοσοκομείο είναι στην πρώτη γραμμή φυσικά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.
(NP)
(1DE)

Επίσης, όσον αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς, και εκεί θα υπάρξει μια προσπάθεια, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πρόσληψη επιπλέον ειδικευομένων γιατρών.
Επίσης, να σας πούμε ότι όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό –είναι η ίδια απάντηση που έδωσα στον κύριο Χαλβατζή- υπάρχει πρόβλεψη μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία και μονίμου προσωπικού. Σε αυτή θα προχωρήσουμε είτε άμεσα μέσα από τις γρήγορες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αλλά κυρίως μέσα από τις δυο μεγάλες προκηρύξεις –η μία θα γίνει τώρα, στο τέλος της χρονιάς, και η άλλη στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους- ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κενών σε ένα νοσοκομείο, που θέλω να επαναλάβω ότι είναι στην πρώτη γραμμή, πραγματικά, της μάχης που δίδεται.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι σε όλη αυτήν την προσπάθεια είναι σαφές ότι υπάρχει και μια ειδική μέριμνα, για να δούμε συνολικά τη λειτουργία του νοσοκομείου, να δούμε συνολικά τη λειτουργία των εφημεριών, ένα θέμα που και εκεί ξέρετε ότι με διάταξη που περάσαμε στη Βουλή με τον πρώτο νόμο που έφερε η Κυβέρνηση μπορέσαμε και αυξήσαμε το περίφημο πλαφόν. Και νομικό πρόβλημα υπήρχε, αλλά και πολιτικά δεν υπήρξε η αναγκαία βούληση με την προηγούμενη Κυβέρνηση, για να επιλυθεί. Έτσι, είχαμε μια αύξηση και από τις 5.150 ευρώ του πλαφόν των εφημεριών φθάνουμε πλέον στις 6.500 ευρώ.
Όπως καταλαβαίνετε, μέσα από μια ορθολογική πλέον οργάνωση των εφημεριών θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά και τα νοσοκομεία της χώρας και, φυσικά, το νοσοκομείο Μεταξά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο επερωτών Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαΐτσης Αποστολάτος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Στ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για το πολύ ενημερωτικό και παρήγορο, αν θέλετε, της υπόθεσης αυτής απ’ αυτά που μου απαντήσατε. Μακράν όχι εμού, αλλά καθενός να σας προσάψει οτιδήποτε για τη λειτουργικότητα του συστήματος. Ο αντιπολιτευτικός μας ρόλος, όμως, μας υποχρεώνει να σας πιέσουμε, ειδικά για το νοσοκομείο αυτό του Πειραιά, όχι απλώς ως γιατρός του Πειραιά που γνωρίζω προσωπικά, έχοντας υπηρετήσει στην ευρύτερη περιοχή και στο Τζάνειο, αλλά επειδή ήδη γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένα νοσοκομείο αντικαρκινικό, που καλύπτει τη μισή Ελλάδα, από τη μέση και κάτω: Πελοπόννησο, Νότιο Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα κ.λπ.
Θα μου επιτρέψετε στο τρίλεπτο που έχω να σας θυμίσω με έμφαση ότι εκτελεί χρέη γενικού νοσοκομείου για την περιοχή του Πειραιά και αποτελεί το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, το οποίο και λόγω της γεωγραφικής του θέσης καλύπτει Δυτική Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα και δέχεται όλους τους ασθενείς που διέρχονται από το λιμάνι του Πειραιά.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μοναδικό νοσοκομείο που εφημερεύει για ογκολογικά περιστατικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προσέλευση ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα στα εξωτερικά ιατρεία του να αυξάνεται κατά 20% το χρόνο και ο αριθμός των χημειοθεραπειών στην κλινική μιας ημέρας να έχει διπλασιαστεί στατιστικά συνεχώς.
Να σημειωθεί δε ότι για τόσο μεγάλο όγκο περιστατικών η Δυτική Αττική διαθέτει ένα μόνο ογκολογικό νοσοκομείο, τη στιγμή που άλλες περιοχές, όπως η Ανατολική Αττική διαθέτουν δύο ή και πολύ περισσότερα αντικαρκινικά, καθώς και το ότι σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική λειτουργεί μόνο μια μονάδα αιματολογίας-ογκολογίας –εννοώ πάντα το Μεταξά- γεγονός που δεν αφήνει κανένα περιθώριο υποστελέχωσης, έλλειψης μηχανημάτων και υπολειτουργίας.
Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του γεννούν και τις αντίστοιχες ανάγκες στο επίπεδο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, όμως, με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να μην τεθεί και πάλι ζήτημα αδυναμίας κάλυψης και μάλιστα επιτυχούς κάλυψης των περιστατικών.
(XF)
(1NP)
Μας ενημερώσατε -και γνωρίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο- από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το ιατρικό προσωπικό έχει κενές είκοσι επτά θέσεις, ενώ σε ειδικευομένους γιατρούς δώδεκα θέσεις. Σε νοσηλευτικό προσωπικό το κενό είναι στις εξήντα εννέα θέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης, προκήρυξης ή πρόσληψης.
Το ζητούμενο για όλα αυτά τα κενά είναι να ορισθεί σαφώς και συγκεκριμένα, αν μπορέσετε εσείς να το κάνετε -όχι βέβαια τώρα- το χρονοδιάγραμμα όλων των προβλεπομένων προσλήψεων, δηλαδή πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν, πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις. Γιατί, όπως εσείς ξέρετε ως Υπουργός και εγώ ως γιατρός, όσες προσλήψεις και αν γίνουν, εάν δεν επαρκούν -και το τονίζω- το πρόβλημα θα παραμείνει, θα διαιωνίζεται και θα φτάσουμε πάλι στο σημείο να κάνουμε λόγο για δυσχερή λειτουργία του.
Επίσης σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, με το πρόγραμμα STAGE που απασχολούνται δεκατρείς νοσηλευτές, είναι απαραίτητη η σαφής διευκρίνιση για την αντιμετώπισή τους με την λήξη τους, την ίδια στιγμή που εκκρεμεί η έγκριση εξήντα οκτώ θέσεων βοηθών θαλάμου και τεσσάρων τραυματιοφορέων, που έχει ήδη κωλυσιεργήσει, καθυστερήσει. Με την πλήρωση των θέσεων αυτών διευκολύνεται ο σημαντικός όγκος δουλειάς, που αυτή την ώρα υποχρεούνται να κάνουν γιατροί και νοσηλευτές, ενώ επίσης ανοίγουν θέσεις για εβδομήντα τέσσερα άτομα.
Ένα ακόμα θέμα, που πρέπει να δείτε, αφορά την Ογκολογική Ορθοπεδική Κλινική που λειτουργεί αυτή την ώρα στο Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ και που ουσιαστικά ανήκει στο Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Μόλις, όμως, αυτό επανέλθει εκεί, δεν θα υπάρχει καμία Ορθοπεδική Ογκολογική Κλινική για την Δυτική Ελλάδα, την Δυτική Αττική κ.λπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα που θα πάει ο μεγάλος αριθμός περιστατικών, τι θα γίνει.
Δεδομένης αυτής της επικρατούσας κατάστασης, που αποτελεί μέρος της γενικότερης χρόνιας αποδιοργάνωσης που διέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεωρώ ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η προοπτική, η στρατηγική που είπατε ότι θα κάνετε όσον αφορά το αντικαρκινικό ΜΕΤΑΞΑ του Πειραιά, με γνώμονα το κύριο βάρος της αντιμετώπισης των καρκινοπαθών στο λεκανοπέδιο Αττικής -που το έχει αναλάβει το συγκεκριμένο ιστορικό αυτό νοσοκομείο- και με μοναδικό στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, με κέντρο πάντα τον άνθρωπο και τη διασφάλιση υγείας των πολιτών, της ζωής και της ποιότητας των Ελλήνων. Αυτό ήταν, αν θέλετε και το μήνυμα, το οποίο δώσατε μόλις καταλάβετε τις θέσεις αυτές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑ.Ο.Σ. )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς θέλω να διαβεβαιώσω τον αγαπητό συνάδελφο ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, όχι απλώς είναι καλοδεχούμενος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Και πρέπει να σας πω ότι έχει βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ σ’ αυτό τον τόσο δύσκολο χώρο, η επισήμανση των προβλημάτων που οι συνάδελφοι αναδεικνύουν μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορούμε πολλές φορές να αναδεικνύουμε προβλήματα και να έχουμε και μια άμεση αντιμετώπιση τους, πέραν των γενικών προβλημάτων που ούτως ή άλλως τα έχουμε συζητήσει και αναδείξει πολλές φορές.
Είναι σαφές ότι η προτεραιότητά μας η άμεση είναι να προχωρήσουμε σε γρήγορη πρόσληψη μονίμου προσωπικού και μονίμων ιατρών και μονίμων νοσηλευτών. Αν ανέφερα το παράδειγμα των διακοσίων έντεκα θέσεων, που μέσα σε είκοσι μέρες μπορέσαμε με τους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ να προσλάβουμε, είναι γιατί ήθελα να αποδείξω ότι μέσα από μια καλή συνεργασία με το ΑΣΕΠ προχωρήσαμε σ’ αυτή την πρόσληψη των διακοσίων έντεκα νοσηλευτών, με προτεραιότητα τις ΜΕΘ και άλλων τετρακοσίων νοσηλευτών πάλι στις αρχές Ιανουαρίου. Και πρέπει να σας πω ότι με τον κ. Βέη τον Πρόεδρο, καθίσαμε τρεις ώρες για να βρούμε λύση -όπου με πολύ μεγάλη ευαισθησία μας βοήθησε να προχωρήσουμε- και πήραμε ΦΕΚ μέσα σε είκοσι μέρες από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών, της προηγούμενης χρονιάς.
Ταυτόχρονα να σας διαβεβαιώσω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι προχωρούν οι δυο μεγάλες προκηρύξεις. Προχωράει η προκήρυξη των δυο χιλιάδων εξακοσίων περίπου θέσεων -θα εξαρτηθεί πόσο θα κλείσει η δεύτερη δόση των κυλιόμενων πινάκων- και επίσης των τριών χιλιάδων θέσεων μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού, πέραν των συνταξιοδοτήσεων. Φυσικά σε αυτές τις μεγάλες προκηρύξεις, θέλω να σας διαβεβαιώσω προσωπικά ότι θα υπάρχει και η ανάλογη κάλυψη των αναγκών ενός νοσοκομείου όπως είναι το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ, που αναγνωρίζουμε πλήρως ότι είναι στην πρώτη γραμμή όλων αυτών των αναγκών που και εσείς τονίσατε.

(TR)

(1XF)
Μία κουβέντα επίσης όσον αφορά τα “stage”. Η δική μας επιλογή είναι οι μόνιμες θέσεις νοσηλευτών και γι’ αυτό είπαμε ότι πάμε με γρήγορους ρυθμούς.
Πέραν αυτού και στο σχέδιο νόμου που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα να συζητιέται εδώ, όσον αφορά το νέο νόμο για τις προσλήψεις, μέσα από πολύ καλή συνεργασία από το συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών υπάρχουν ειδικές προβλέψεις μέσα που αφορούν ακριβώς τις ανάγκες να υπάρχουν διαδικασίες για το νοσηλευτικό προσωπικό.
Υπάρχουν, λοιπόν, αυτές οι ρυθμίσεις μέσα στο σχέδιο νόμου που τώρα θα ξεκινήσετε να συζητάτε, ακριβώς για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις αναγκαίες αυτές νομοθετικές δυνατότητες και να πάμε γρήγορα στο στόχο να καλύψουμε αυτές τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η με αριθμό 585/3.11.2009 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίου Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ενεργοποίηση των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού, δεν συζητείται λόγω κωλύματος της κυρίας Υπουργού.
Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 496/2.11.2009 ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Ελισσάβετ (Ελίζας) Βόζεμπεργκ προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
Η ερώτηση της κυρίας Βόζεμπεργκ έχει ως εξής:
«Πάγιο αίτημα των συλλόγων τριτέκνων οικογενειών είναι η πλήρης εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.
Το ανωτέρω αίτημα κρίνεται ως απολύτως εύλογο και δικαιολογημένο, όλως ιδιαιτέρως εάν αναλογιστούμε τη συνεισφορά των τριτέκνων οικογενειών στην αντιμετώπιση του φλέγοντος δημογραφικού μας προβλήματος.
Επειδή θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας είναι η στήριξη του θεσμού της οικογένειας,
Επειδή η προστασία της οικογένειας τίθεται υπό τη συνταγματική σκέπη του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους,
Επειδή το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και η μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας (για κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 1,3 τέκνα) δημιουργούν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων,
Επειδή ρητή προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης στο πρόγραμμά της υπήρξε η «ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος μέσα από την ενθάρρυνση των ζευγαριών να μεγαλώσουν όσα παιδιά επιθυμούν»,
Γι’ αυτό ερωτάσθε, κυρία Υπουργέ:
Τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά με το ζήτημα της εξομοίωσης των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες;»
Στην ερώτηση της κυρίας Βόζεμπεργκ θα απαντήσει η Υπουργός κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σήμερα πάντως ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος είναι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αυτό επαναλαμβάνω, δείχνει και το ενδιαφέρον που υπάρχει για όλα αυτά τα θέματα.
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να πω ότι για την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Και αυτό αφορά τον κάθε τύπο οικογένειας, από τη μονογονεϊκή οικογένεια, μέχρι την οικογένεια που έχει δύο, τρία παιδιά και φυσικά την πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό φάνηκε ήδη από τον πρώτο νόμο που έφερε η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά στην έκτακτη ενίσχυση αλληλεγγύης, όπου εκεί να σας αναφέρω ότι ειδικά για τις οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και εφ’ όσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 22.000 ευρώ, υπάρχει μία ενίσχυση που προβλέπεται 1.000 ευρώ. Φυσικά, αυτή η ενίσχυση έρχεται επιπλέον των ήδη άλλων προβλεπομένων επιδομάτων και ενισχύσεων.
Εγώ δεν θέλω να κάνω εδώ καμία μικροκομματική πολιτική και θέλω να είμαι δίκαιη. Θα πρέπει να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια θεσπίστηκαν συγκεκριμένα επιδόματα που αφορούν και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σημασία έχει τώρα να οικοδομούμε, να προχωράμε μπροστά και φυσικά, δεν αρκεί να πηγαίνουμε με μία λογική επιδομάτων μόνο. Τα επιδόματα έχουν την αξία τους. Πρέπει να στηρίζουμε την οικογένεια πολλαπλά. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η δική μας δέσμευση και η δική μας προσπάθεια. Και η οικογένεια στηρίζεται πολλαπλά, όταν στηρίζεται το γενικό εισόδημα της οικογένειας, όταν στηρίζουμε τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία και όταν φυσικά, υπάρχει εκείνο το κοινωνικό κράτος που στηρίζει πάνω απ’ όλα τη μητέρα και την εργαζόμενη μητέρα.
Τώρα ενημερωτικά για το πώς διαμορφώνονται συγκεκριμένα τα επιδόματα που αφορούν τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, πέραν του έκτακτου επιδόματος που θεσπίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν τα πάγια επιδόματα.


(PM)
(1TR)
Υπάρχουν το επίδομα του τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα και η ισόβια πολυτεκνική σύνταξη. Αυτή τη στιγμή για το έτος 2009 έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Το επίδομα του τρίτου παιδιού είναι 174 ευρώ μηνιαίως, το πολυτεκνικό είναι 43 ευρώ και η ισόβια σύνταξη 100 ευρώ μηνιαίως. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η δική μας προτεραιότητα είναι για κάθε τύπο οικογένειας να μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικών μέτρων και στήριξης του εισοδήματος ώστε να μπορούν πραγματικά η εργαζόμενη μητέρα και συνολικά η οικογένεια να ανταπεξέλθουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστούμε πολύ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κυρία Βόζεμπεργκ.
ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, αναμφισβήτητα έχετε την τιμητική σας σ’ ένα θέμα ιδιαίτερης ευαισθησίας η οποία φαντάζομαι ότι διακρίνει όλους μας. Εστίασα σ’ αυτή την ερώτηση ακριβώς διότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα εθνικών χαρακτηριστικών γιατί η υπογεννητικότητα θα μας οδηγήσει στο να γίνουμε μία χώρα γερόντων γιατί τα νέα ζευγάρια είτε αδυνατούν, είτε δεν επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Όπως γνωρίζετε, η εθνική διάσταση έγκειται στο γεγονός ότι γειτνιάζουμε με χώρες οι οποίες στο κράτος πρόνοιας έχουν πάντα κίνητρα για τη δημιουργία οικογενειών.
Η Νέα Δημοκρατία είχε θεσπίσει σε όλη τη θητεία της πολύ σημαντικά μέτρα ιδιαίτερα για τους τρίτεκνους. Θα σας διαβάσω ενδεικτικά μερικά μόνο απ’ αυτά. Είναι η εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση από το τρίτο παιδί και μετά, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, η μείωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που συντηρεί κάθε φορολογούμενος, η ένταξη των τριτέκνων στο προβλεπόμενο για τους πολύτεκνους ποσοστό επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων για προσλήψεις στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η χορήγηση επιδόματος ενοικίου και η επιδότηση επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια, η χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου καθώς επίσης και αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών κατά προτεραιότητα, οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού, η μειωμένη θητεία για το μεγαλύτερο τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, το δικαίωμα προτίμησης στις λαϊκές κατοικίες που διαθέτουν το κράτος και οι ΟΤΑ, η θέσπιση ποσοστού επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, καθώς επίσης και στη Σχολή Αστυνομίας. Αυτά τα οποία ανέγνωσα ήταν απολύτως ενδεικτικά διότι τη σωρεία των μέτρων την έχω καταγράψει και λόγω ελλείψεως χρόνου θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Κυρία Υπουργέ, αυτά έχουν σημασία διότι η Νέα Δημοκρατία είχε την κατεύθυνση της απολύτου εξομοίωσης των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Βεβαίως δεν αναφέρομαι μόνο στα προβλεπόμενα επιδόματα αλλά και σε θεσμικό επίπεδο που έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα κίνητρα είναι εκείνα που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών έτσι ώστε να μην παρεμποδίζονται είτε από την έλλειψη των οικονομικών πόρων, είτε από την έλλειψη των κινήτρων σε θεσμική κατεύθυνση.
Όπως προανέφερα, ο εθνικός χαρακτήρας και λόγω της γειτνίασης με χώρες που χαρακτηρίζονται από γεννητικότητα -σε αντίθεση με μας που μας χαρακτηρίζει η υπογεννητικότητα- έχει τα εθνικά χαρακτηριστικά που φαντάζομαι ότι χρήζουν αυτοί οι άνθρωποι που επιθυμούν να αποκτήσουν πολλά παιδιά που υπερβαίνουν τα τρία ώστε να διεκδικούν την εξομοίωση και σε οικονομικό και σε θεσμικό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιβαρύνεται υπέρμετρα ο Προϋπολογισμός, διότι έχουμε επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που διάγουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.
Το λόγο έχει η Υπουργός για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καταρχάς θα ήθελα να πω στην αγαπητή συνάδελφο κυρία Βόζεμπεργκ ότι εγώ η ίδια έσπευσα να αναγνωρίσω πράγματα που είχαν γίνει για τις τρίτεκνες οικογένειες γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε με αίσθημα δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι δεν αρκούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις γιατί το ζήτημα σήμερα είναι να στηρίξουμε πραγματικά την οικογένεια και την εργαζόμενη μητέρα κι εκεί χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων.
(BA)(1PM)
Δυστυχώς, δηλαδή, η λογική κάποιων σημαντικών επιδομάτων που εγώ θα αναγνωρίσω ότι δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια τη στιγμή που δεν συμβάδιζαν με τη συνολική στήριξη του κοινωνικού κράτους, του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, της αγοράς εργασίας μέσα από την κατοχύρωση πραγματικά των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι μια ελλιπής στήριξη όσον αφορά την οικογένεια. Άρα, λοιπόν, τι λέμε; Χρειάζεται να υπάρχει η στοχευμένη στήριξη και αυτή είναι αναγκαία. Για αυτό το λόγο, όπως είδατε, με τον πρώτο νόμο που έφερε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. -και ήταν ένα σαφές δείγμα γραφής ο πρώτος νόμος- για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τους δικαιούχους που έχουν από ένα μέχρι περισσότερα παιδιά -γιατί η λογική είναι σαφώς να στηρίξουμε και τους τρίτεκνους και για αυτό το λόγο είχαμε και την πρόβλεψη- και τώρα θα δοθεί αυτή η έκτακτη ενίσχυση των 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα για μια οικογένεια με τρία παιδιά, στο βαθμό που έχει ένα εισόδημα που φτάνει μέχρι 22.000 ευρώ, αλλά από εκεί και πέρα η προσπάθειά μας είναι συνολική, για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα στηρίξουν την εργαζόμενη μητέρα, θα στηρίξουν εκείνες τις κοινωνικές δομές, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως η συνολική στήριξη της οικογένειας και φυσικά ένα ισχυρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος και ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το πλέγμα μέτρων που χαρακτηρίζουμε ως τον ευρύτερο κοινωνικό μισθό της οικογένειας. Άρα, σε αυτή τη κατεύθυνση είναι οι προτεραιότητες μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων και εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: ««Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ««Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ««Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση» (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
Πριν δώσω το λόγο στον Εισηγητή της Πλειοψηφίας, έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο για να αναφέρω κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου, που είναι οι εξής:
Σύμφωνα με μια επιστολή του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου, στο άρθρο 1. παρ. 1 περίπτωση ι. διαγράφεται η φράση «της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Ελληνικής Επικράτειας (Ν.Δ. 1398/1973, ΦΕΚ 112Α και του Ν. 817/1978, ΦΕΚ 170Α) καθώς και». Δεύτερον, πριν τη φράση «γνωστών θρησκειών», προστίθεται η φράση «και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος». Είναι μια λεκτική διαφοροποίηση, η οποία δεν αλλάζει καθόλου το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου.
Επίσης, στο άρθρο 1, στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση ιη, ως ακολούθως: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ». Είναι ένα άρθρο το οποίο βγάλαμε, αλλά έστειλε επιστολή ο διοικητής του ΟΑΕΔ και μίλησε μαζί μου και ο Υπουργός. Υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία πρέπει να είναι τελείως ξεχωριστά, διότι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο, του Α.Σ.Ε.Π.
Και τέλος, στο άρθρο 14, μετά τη φράση «οικείου φορέα», προστίθεται η φράση «στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία, ή εκτελείται το έργο». Πρόκειται για τις διευθύνσεις μεταναστών των περιφερειών, όπου, σύμφωνα με το άρθρο που δίνουμε τη μεταβατική διάταξη, διευκρινίζω ότι όποια υπηρεσία έχει πάνω από 50%, θα μπορούν αυτές οι συμβάσεις να παραταθούν. Στις διευθύνσεις μεταναστών της περιφέρειας πολλοί που εργάζονται με συμβάσεις έργου έχουν αυτές τις συμβάσεις με τη ΕΕΤΑ. Άρα, πρέπει να προστεθεί αυτό εδώ, για να υπολογίζονται και εκείνοι στο συν 50%. Άρα, να ανανεωθούν και αυτών οι συμβάσεις, για να διατηρηθούν σε λειτουργία οι διευθύνσεις μεταναστών της περιφέρειας. Επομένως, θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτή η φράση στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία, ή εκτελείται το έργο, εννοώντας ότι τη σύμβαση θα την έχουν με την ΕΕΤΑ, ή την ΚΕΔΚΕ.
Καταθέτω τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στα Πρακτικά.
Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν ως εξής:


ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Να ενημερώσω ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχουν οριστεί:
Από τη Νέα Δημοκρατία Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής του Νομού Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
Από το ΚΚΕ, ως Ειδικός Αγορητής, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρίκος.
Από το ΛΑΟΣ, ως Ειδικός Αγορητής, ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Και από το ΣΥΡΙΖΑ, ως Ειδικός Αγορητής, ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πώς θα γίνει η συζήτηση, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το ανακοινώσαμε. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 10-12-2009, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νομοσχέδιο επί της αρχής και οι υπόλοιπες επί των άρθρων αύριο και μεθαύριο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Πλειοψηφίας κ. Γεώργιος Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούμε εδώ και μέρες την καταρράκωση του κύρους της χώρας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Το έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας αποτελεί πλέον ένα μείζον εθνικό ζήτημα. Θα έλεγα ότι αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας εδράζεται σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας και είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Σε μια περίοδο κρίσης, την οποία όλοι αναγνωρίζουμε και όλοι συζητάμε, σε μια περίοδο που απαιτείται συστράτευση για να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, θεωρώ, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα, μείζον ζήτημα.
(PE)(1BA)
Βασική αιτία της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος –όλοι συμφωνούμε σε κάποια πράγματα- είναι η νομή του κράτους από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε πρώτο χρόνο, που έχει μετατραπεί πλέον σε εθιμικό δικαίωμα. Ο παλαιοκομματισμός και το πελατειακό σύστημα είναι οι βασικές παράμετροι, μέσω των οποίων οι κυβερνήσεις στη χώρα –χρησιμοποιώ τον πληθυντικό αριθμό και είναι επιλογή μου αυτό- νέμονται το κράτος.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος της χώρας πρέπει να ανοίξουμε ένα μέτωπο κατά του παλαιοκομματισμού και του πελατειακού συστήματος της χώρας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο που συζητήθηκε και με τη μέθοδο της διαβούλευσης πλέον, αλλά και στην Επιτροπή, ένα σχέδιο νόμου υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί συμβάλλει, επαναλαμβάνω, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος της χώρας.
Είναι υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί αναδεικνύει τη συνέπεια λόγων και έργων, προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικών πράξεων. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα, γι’ αυτό και το υπογραμμίζω.
Είναι υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί έρχεται σε πρώτο χρόνο, σε μια εποχή που η Κυβέρνηση απεμπολεί αυτό το εθιμικό δικαίωμα στο οποίο αναφέρθηκα, να αξιοποιήσει την πρώτη περίοδο διακυβέρνησής της για κομματικούς λόγους.
Είναι υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί έρχεται η Κυβέρνηση και προκαλεί μια ρήξη με νοοτροπίες και εμπεδωμένες αντιλήψεις εντός του χώρου του κυβερνώντος κόμματος. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε, είναι μέσα στον κομματικό χώρο, ο οποίος εν πολλοίς επένδυσε ελπίδες και προσδοκίες, ότι τώρα είναι η σειρά του.
Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε πρώτο χρόνο. Έχει ξανασυμβεί αυτό με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε παλαιότερες περιόδους. Το 1994, στην έναρξη της διακυβέρνησης εκείνης της περιόδου, κατατέθηκε και ψηφίστηκε ο ν.2190 περί Α.Σ.Ε.Π., ο γνωστός νόμος Πεπονή.
Είναι υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Όλοι οι πολίτες της χώρας, όλη η ελληνική κοινωνία, συζητούν τον τρόπο με τον οποίο καταλαμβάνονται οι θέσεις στο δημόσιο. Όλοι οι πολίτες, όλοι η νεολαία, όλα τα ελληνικά νοικοκυριά επιζητούν στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους ένα δίκαιο, αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα για την κατάληψη θέσεων στο δημόσιο. Είναι, λοιπόν, υψηλής πολιτικής αξίας και γι’ αυτόν το λόγο.
Βεβαίως, είναι υψηλής πολιτικής αξίας, γιατί συμβάλλει στην αποκατάσταση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Εμείς οι Βουλευτές –και πιστεύω όχι μόνο οι Βουλευτές- το αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά αυτό, γιατί ανακουφίζονται τα γραφεία μας από επισκέψεις, από αιτήματα, στα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και πολλές φορές κρίνουμε -οι περισσότεροι, ίσως, από εμάς- ότι δεν πρέπει να ανταποκριθούμε.
Έχω τη γνώμη ότι με το νομοσχέδιο αυτό, στο όνομα του Α.Σ.Ε.Π., αποκαθίσταται και το κύρος των ανεξάρτητων αρχών. Και λέω στο όνομα του Α.Σ.Ε.Π., γιατί είναι γνωστό ότι την τελευταία περίοδο αυτός ο θεσμός υπονομεύθηκε, διασύρθηκε, θα έλεγα, από συγκεκριμένες πρακτικές και συγκεκριμένα νομοθετήματα. Νομίζω ότι η έκθεση του Α.Σ.Ε.Π. του 2009 που αναφέρεται στην περίοδο του 2008 αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το πώς συμπεριφέρθηκε η προηγούμενη Κυβέρνηση σ’ αυτήν την ανεξάρτητη αρχή.
Αυτό το νομοσχέδιο έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα και να σταθώ σ’ αυτό. Είναι ένα καθαρό νομοσχέδιο. Δεν μπορεί κανείς να βρει να υποψιαστεί πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από τις διατάξεις του, πίσω από τις γραμμές των άρθρων και των παραγράφων του. Είναι ένα καθαρό νομοσχέδιο και έχει καθαρό στόχο, να φτιάξει ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα για την κατάληψη θέσεων στο δημόσιο και κατά το δυνατόν δίκαιο. Ίσως, επ’ αυτού του τελευταίου, θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας διάλογος και στην Ολομέλεια, όπως διεξήχθη και στην Επιτροπή.
Είναι ένα καθαρό νομοσχέδιο. Και αυτό το επιτυγχάνει με συγκεκριμένα άρθρα. Περιγράφεται, παραδείγματος χάρη, όλος ο δημόσιος τομέας, και φροντίζει το σχέδιο νόμου να μην υπάρξουν περιοχές του δημόσιου τομέα οι οποίες εξαιρούνται. Εξάλλου, και κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή δεν διατυπώθηκαν τέτοιου είδους παρατηρήσεις, δεν ζητήθηκε να εξαιρεθούν κάποιες περιοχές του δημοσίου, δεν ζητήθηκε να προστεθούν κάποιες περιοχές του δημοσίου στις εξαιρέσεις.
Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου η Προεδρία της Δημοκρατίας –μετά από αίτημά της- η Βουλή των Ελλήνων, οι ανεξάρτητες αρχές, οι Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν μπορούν να εξαιρούνται πλέον με υπουργικές αποφάσεις, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία το 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή το 50% του προϋπολογισμού τους προέρχεται από το δημόσιο.


(ML)

(PE)
Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει περιοχή του δημοσίου η οποία να εξαιρείται από τις διατάξεις αυτού του νόμου. Γι’ αυτό είναι ένα καθαρό νομοσχέδιο.
Είναι επίσης ένα καθαρό νομοσχέδιο γιατί καταργεί όλους τους έμμεσους και παρακαμπτήριους δρόμους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καταργεί την προφορική συνέντευξη. Ένα ζήτημα για το οποίο έχει καταναλωθεί πολύς λόγος, πολύ σκέψη, πολύ μελάνι. Έχω όμως τη γνώμη ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η προφορική συνέντευξη, ενώ θα έπρεπε να διαφυλαχθεί λόγω της ευαισθησίας του κριτηρίου, σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που εφαρμόστηκε απαξιώθηκε πλήρως στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Κανένας δεν πιστεύει ότι αυτό το κριτήριο μπορεί να παραμείνει ως ένα αντικειμενικό κριτήριο στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Κρατείται βεβαίως με το σχέδιο νόμου, αλλά σε ελάχιστες εξαιρέσεις, για τις οποίες επαναλαμβάνω κανείς δεν διαφώνησε στην περιοχή, ούτε ζήτησε να προστεθούν κάποιες άλλες, ούτε ζήτησε να αφαιρεθούν κάποιες από αυτές και βεβαίως η αναφορά είναι σαφέστατη. Εξαιρέσεις μετά από την έγκριση των πινάκων επιτυχίας και μόνο όσον αφορά τους επιτυχόντες.
Καταργεί τους έμμεσους και παρακαμπτήριους δρόμους με την κατάργηση συλλήβδην, θα έλεγα, των συμβάσεων έργου. Εδώ δεν πρόκειται περί ενός παρακαμπτήριου δρόμου, πρόκειται περί μίας πελώριας λεωφόρου μέσω της οποίας έμπαινε κανείς στο δημόσιο.
Όλοι το έχουμε διαπιστώσει αυτό, όλοι το έχουμε νοιώσει, όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί. Δεν νομίζω ότι επί της ουσίας της διάταξης θα μπορούσε να υπάρξει σοβαρή διαφωνία. Οποιαδήποτε διαφωνία επί της ουσίας της διάταξης ουσιαστικά δεν θα θέσει ζήτημα επί της πεμπτουσίας του νομοσχεδίου που είναι η καθιέρωση ενός αντικειμενικού και αδιάβλητου συστήματος για τις προσλήψεις στο δημόσιο.
Αναφέρεται στην κατάργηση της προσαύξησης της μοριοδότησης στο δημόσιο και για τη συνταγματική τάξη και για λόγους κοινού περί δικαίου αισθήματος εξισώνει τη μοριοδότηση μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, μέσω αυτής της μοριοδότησης είχε δημιουργηθεί η πιο μαζική ομηρία που δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Αναφέρομαι στις δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενους στο δημόσιο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχοληθέντες στο δημόσιο από το 1990 μέχρι το 2010.
Η μαζική ομηρία δημιουργήθηκε με συγκεκριμένα μηνύματα που εξέπεμψε δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση με τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες της. Με την σε πρώτο χρόνο πρωτοβουλία της για την καθιέρωση της προφορικής συνέντευξης. Με την σε δεύτερο χρόνο πρωτοβουλία της για την καθιέρωση της προσαυξημένης μοριοδότησης. Με την επέκταση της προσαύξησης της μοριοδότησης προς τα πίσω. Τέσσερα χρόνια πριν από το νόμο Πεπονή για να ξεκινήσει η προσαύξηση από την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη έτσι ώστε περιληφθεί και εκείνη η περίοδος. Για να πάει μέχρι το 2007 κατ’ αρχήν, να έρθει το 2007 με ένα άλλο νομοθέτημα και να επεκταθεί η μοριοδότηση μέχρι το 2010.
Δεν καταλαβαίνω γιατί το 2010 και όχι το 2011 ή το 2012 ή και για πάντα. Για να περιληφθούν στην αυξημένη μοριοδότηση και τα προγράμματα stage. Είναι γνωστό πώς χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα stage στο δημόσιο. Παλιότερα ήταν προγράμματα εκπαίδευσης.
Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης αυτών των προγραμμάτων παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες περιγράφονται με σαφήνεια όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Κατά κανόνα ανανεώθηκαν οι συμβάσεις και δόθηκε προσαυξημένη μοριοδότηση. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα προγράμματα όπως και σε όλους τους απασχοληθέντες στο δημόσιο από το 1990 μέχρι το 2010. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για μία δεκαετία τουλάχιστον, ίσως και για περισσότερο, οι πιθανότητες να καταλάβει κανείς θέση στο δημόσιο εάν δεν έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχοληθεί σε αυτό είναι απειροελάχιστες ή ελάχιστες.
Και μίλησα για μαζική ομηρία και για κάποιον άλλο λόγο. Οι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες απασχοληθέντες στο δημόσιο από το 1990 μέχρι το 2010 ένα μικρό κλάσμα εξ’ αυτών θα έμπαινε στο δημόσιο. Οι υπόλοιποι κρατούνταν στο δημόσιο υπό καθεστώς ομηρίας προσδοκώντας σε κάποιες ελπίδες οι οποίες τους καλλιεργήθηκαν. Γι’ αυτό μίλησα για μία μαζική ομηρία, γι’ αυτό μίλησα στην επιτροπή για μία πρωτοφανή καταστρατήγηση της ελεύθερης επιλογής εργασίας.
(GH)


(1ML)
Πολλοί αξιόλογοι, πολλοί χρήσιμοι άνθρωποι δεσμευμένοι από αυτά τα μηνύματα που με συστηματικό τρόπο εκπέμφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έμεναν στο δημόσιο, δεν αναζήτησαν την τύχη τους, τις δυνατότητες τους στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα μπουν ποτέ στο δημόσιo. Eπιτρέψτε μου το ρήμα -και δεν είναι βαρύ- κυριολεκτικά, κύριοι συνάδελφοι, καταστράφηκαν και καταστρέφονται γενιές ολόκληρες με αυτή τη μαζική ομηρία. Πρέπει επιτέλους να παρέμβουμε. Δεν είναι δυνατόν να το παρακολουθούμε όλοι μας στα γραφεία, όλοι μας στις διαδρομές που κάνουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες και να αφήνουμε την κατάσταση να εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται.
Καταργείται λοιπόν η προφορική συνέντευξη, καταργούνται οι συμβάσεις έργου πλην εξαιρέσεων οι οποίες περιγράφονται με πολύ μεγάλη σαφήνεια και η οποία περιγραφή δεν κατακρίθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή. Αποδέχθηκε το σύνολο της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή ότι είναι ένας αντικειμενικός τρόπος με τον οποίο κρίνονται ότι κάποιες συμβάσεις θα είναι αναγκαίες, καταργείται βέβαια η προσαύξηση της μοριοδότησης, καταργούνται τα προγράμματα STAGE στο δημόσιο.
Νομίζω ότι στις βασικές αρχές του νομοσχεδίου έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο απεκόμισα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή και όχι μόνο στην Επιτροπή. Γι’ αυτό και θέλω να καλέσω όλους τους συναδέλφους να ψηφίσουμε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο. Θα είναι συμβολή στη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, συμβολή στην λειτουργία του δημοκρατικού μας βίου.
Δεν μπορεί γενικότερες και αποδεκτές διαφωνίες που υπάρχουν στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, στην καταστρατήγησή τους πολλές φορές η οποία είναι υπαρκτή, να επικαλούμαστε αυτές τις διαφωνίες για να μην ψηφίσουμε επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο. Δεν μπορεί επιμέρους διαφωνίες που πολλές φορές έχουν θεμιτό στόχο να βελτιώσουν το νομοσχέδιο και κάποιων εκ των άρθρων του, να μας οδηγήσουν στη μη ψήφιση επί της αρχής αυτού του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί δευτερεύουσες επιφυλάξεις να δικαιολογήσουν με φτωχή και μικροπολιτική πολλές φορές επιχειρηματολογία την άρνηση της επί της αρχής ψήφου μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά πιστεύω ότι αυτή τη νέα περίοδο δίνουμε εξετάσεις για το κατά πόσο εννοούμε αυτά τα οποία λέμε, για το πόσο έχουμε αποκαταστήσει ένα κώδικα επικοινωνίας μεταξύ μας, δίνουμε εξετάσεις από τη θέση από την οποία θα πάρουμε επί της αρχής αυτού του νομοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Ζώης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε απευθυνόμενος στον άρτι κατελθόντα από του Βήματος της Βουλής, εισηγητή της Πλειοψηφίας, να του υπενθυμίσω ότι αυθεντικοί ερμηνευτές των θέσεων των πολιτικών παρατάξεων μέσα στη Βουλή είναι οι εισηγητές και μόνο αυτοί. Και δεν θυμούμαι, σ’ αυτό το σημείο, κύριοι συνάδελφοι, η Αξιωματική Αντιπολίτευση κατά την τοποθέτησή της επί της αρχής, αλλά και επί των άρθρων στη συζήτηση στην Επιτροπή, να πρόσφερε τη στήριξή της στην Κυβέρνηση, για λόγους που βεβαίως θα αντιληφθείτε και θα κατανοήσετε όλοι σας.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε το πρώτο σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης στην παρούσα Βουλή αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα έλεγε κανείς ότι κάθε πρώτη προσπάθεια είναι πάντοτε ένα δείγμα γραφής, είναι μια υπόσχεση για το ύφος, το ήθος, τις προθέσεις, τη συνέπεια και τις προτεραιότητες που τίθενται από την πολιτική ηγεσία. Και η προσπάθεια αυτή δεν κρίνεται από τις εξαγγελίες που περιγράφονται εντός των εισηγητικών εκθέσεων, γιατί εξάλλου ποια εισηγητική έκθεση δεν διανθίζεται από την εμπειρία σας την κοινοβουλευτική, ποια δεν επενδύεται από ευχάριστες, κοινότυπες και γενικώς παραδεδεγμένες αιτιάσεις με τις οποίες δύσκολα μπορεί να βρεθεί κανείς αντίθετος σε όλο το φάσμα του πολιτικού μας συστήματος.
Μπορεί κανείς να πει ότι είναι αντίθετος με διαπιστώσεις περί αξιοκρατίας στο σύστημα των προσλήψεων, για αντικειμενικότητα και διαφάνεια; Ουδείς.

(1GH)
Η προσπάθεια, λοιπόν, της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γενικότερα, κρίνεται και θα κριθεί πρωτίστως από τους αποδέκτες αυτής της προσπάθειας, που είναι οι πολίτες. Και θα κριθείτε συνολικά και σε βάθος χρόνου. Διότι η Κυβέρνησή σας έχει ιστορία και ως παράταξη ,που για είκοσι χρόνια κράτησε τα ηνία αυτής της χώρας, αλλά έχει ιστορία και ως αντιπολίτευση που τα τελευταία έξι χρόνια επένδυσε στα όσα διαδραματίζονταν στο δημόσιο τομέα, δημιούργησε εντυπώσεις και προσδοκίες. Και προφανώς, στόχευσε -και ίσως πέτυχε- και εκλογικά οφέλη.
Δεν δεχόμαστε, λοιπόν, ούτε παραινέσεις ούτε συστάσεις, γιατί όλοι έχουμε την ιστορία μας. Και όσο και αν επιχειρείτε να υποβαθμιστούν αυτές οι ευθύνες σας, ούτε μπορούν να αποσιωπηθούν ούτε μπορούν να παραγραφούν.
Και τα λέω αυτά γιατί, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακούγεται αλαζονική η θέση σας, μόλις χθες σε συνέντευξή σας σε τηλεοπτικό κανάλι, να ζητάτε από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας δηλώσεις συμμόρφωσης με τα όσα εσείς μας προτείνετε.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ως εκπρόσωπος μιας μεγάλης, βεβαίως, παράταξης, που από τα τριάντα πέντε χρόνια της Μεταπολίτευσης, κυβέρνησε τα είκοσι, δεν είστε σε θέση να λέτε ότι θα δοκιμαστεί η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από τη στάση της σχετικώς με τις προσλήψεις.
Και να συμπληρώνετε μάλιστα ότι θα είναι κρίμα αν αποδειχθεί «μία από τα ίδια». Μία από τα ίδια, σε σχέση με ποιον και με τι; Με όλες τις ως τώρα αντιπολιτεύσεις που έχει βιώσει ο τόπος μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δικής σας, τα τελευταία έξι χρόνια; Μας ζητάτε δηλαδή να είμαστε μία διαφορετική αντιπολίτευση απ’ αυτή που χαρίσατε στον ελληνικό λαό; Ζητάτε χέρι βοηθείας από μία αντιπολίτευση, εκεί που εσείς δεν δώσατε χέρι βοηθείας ως αντιπολίτευση όσα χρόνια ήμασταν κυβέρνηση.
Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας και δεν χρειαζόμαστε πιστοποιητικά από κανέναν και βεβαίως ούτε από εσάς. Δεν θα βρείτε στη Νέα Δημοκρατία άλλοθι ούτε για να ξεπεράσετε τα προβλήματα που εσείς δημιουργείτε, ούτε για να επιμεριστεί η μομφή που θα σας κυνηγά τα επόμενα χρόνια, για την άδικη μεταχείριση που επιφυλάσσετε σε χιλιάδες ανθρώπων που προσδοκούσαν από εσάς το λιγότερο, σύμφωνα πάντοτε με δηλώσεις και δεσμεύσεις για τις οποίες θα μιλήσω αργότερα, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι μας αφορά, η θέση μας είναι καθαρή και δεν χωρά καμία διαστρέβλωση όσα και εάν υποστηρίζετε. Ποιος μπορεί να είναι αντίθετος με κάθε απόπειρα στεγανοποίησης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο, με οποιαδήποτε μορφή εργασίας; Ποιος μπορεί να κλείσει τα αφτιά του στο κυρίαρχο αίτημα μιας νέας γενιάς, που ζητά θωράκιση του συστήματος προσλήψεων;
Θυμίζω: Αυτός δεν ήταν και ο στόχος που υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούσε ο ν. 2190/94 με τη δημιουργία του ΑΣΕΠ και την υπαγωγή των προσλήψεων σε αυτόν; Πάλι κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είχαμε; Πάλι τις ίδιες αιτιολογικές εκθέσεις, τα ίδια διλήμματα, τις ίδιες επιλογές με ανάλογο περιεχόμενο είχαμε.
Και όμως, δεκαπέντε χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ, για να μας ζητάτε πάλι να δώσουμε εξετάσεις. Εξετάσεις εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα πλαίσια και στα όρια που εσείς αποφασίσατε και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τις εκπτώσεις από το ν. 2190 και τις τρύπες που ανοίξατε είτε για την παράκαμψη του ΑΣΕΠ είτε με εξαιρέσεις από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες είτε με εφαρμογή ειδικών διατάξεων νόμων.
Εσείς, δεν εφεύρατε την πρόσληψη των λεγόμενων «εργολάβων» -εμένα δεν μου αρέσει αυτή η δική σας έκφραση- με το ν. 2527/1997; Εσείς δεν εισαγάγατε τις συμβάσεις μαθητείας και stage;
Προφανώς, εάν θέλει ένας καλόπιστος κριτής αυτών των επιλογών να σας κρίνει, θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ότι τότε υποστηρίζατε πως έπρεπε να υπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες –εννοώ όταν κάνατε τις εκπτώσεις του ν. 2190, πραγματικές ανάγκες του δημοσίου τομέα- να καλυφθούν κενά των υπηρεσιών. Υπερασπιζόσασταν την αρχή της αποτελεσματικότητας εις βάρος της αρχής της ισότητας, πάντοτε, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, που τώρα επικαλείστε. Και αφού δημιουργούνταν δεδομένα και κοινωνικά προβλήματα, ανάβατε πράσινο φως για την αποκατάσταση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
Γιατί τώρα, λοιπόν, εμείς πρέπει να μείνουμε εκστασιασμένοι σ' αυτό το υψηλής πολιτικής αξίας νομοθετικό πόνημα;
(XA)
(2PN)
Γιατί πρέπει να μείνουμε εκστασιασμένοι από τις διαβεβαιώσεις σας και τις διακηρύξεις σας;
Δεν είναι προσωπικό, κύριε Υπουργέ, και εξάλλου οι δυο μας γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Όμως, οι προκάτοχοί σας Υπουργοί της παράταξής σας, ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Σκανδαλίδης, η κυρία Παπανδρέου φαντάζομαι ότι με την ίδια θέρμη υποστήριζαν τις αναγκαιότητες που δικαιολογούσαν τότε τις εξαιρέσεις, τις εκπτώσεις όπως σας αρέσει σήμερα να λέτε, από το σύστημα προσλήψεων που εγκαινίαζε ο ν. 2190.
Γιατί κάνω αυτή την ιστορική αναδρομή; Γιατί πολύ απλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι είναι ο μόνος παράγων που μπορεί να τοποθετήσει το ύψος του πήχη από τον οποίο πρέπει να περάσει η Αξιωματική Αντιπολίτευση και γενικότερα η Αντιπολίτευση για να μας αναγνωριστεί η συμβολή στην εκπλήρωση των κοινωνικών αιτημάτων και η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις των καιρών. Υπάρχει προηγούμενο, θέλετε-δεν θέλετε να το αναγνωρίσετε, που μας κάνει επιφυλακτικούς σε μεγάλους τομείς. Υπάρχει προηγούμενο που δεν σας επιτρέπει ούτε να μας εγκαλείτε ούτε να μας εμπαίζετε και να εμφανίζεστε σήμερα με λευκό μανδύα στη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, εμείς θα είμαστε μια εποικοδομητική αντιπολίτευση όχι γιατί μας το ζητάει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα είμαστε μια νέα αντιπολίτευση γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος, το πολιτικό σύστημα, γιατί το αξίζουν οι Έλληνες. Περιμένουμε, λοιπόν, και σήμερα από εσάς να τοποθετηθείτε γιατί πιστεύουμε ότι όλα κρίνονται τελικά μέχρι τελευταία στιγμή στη Βουλή, μέχρι να τοποθετηθούμε στη θέση μας επί της αρχής. Μεταβάλετε τη θέση σας για την προσαύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας, αποκαταστήστε απερίφραστα και θαρραλέα την αλήθεια για τη συνέντευξη που τόσο συκοφαντήθηκε και θα σας δώσουμε επί της αρχής, τότε μόνο και παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις μας λόγω της προϊστορίας σας όπως ήδη ανέφερα, τη στήριξη που μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια εκεί που ο ελληνικός λαός μας θεωρεί σήμερα όλους συνυπεύθυνους ασχέτως του μερίσματος ευθύνης που μας αναλογεί.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, πεδίον δόξης λαμπρόν. Θα έχετε εσείς την ευκαιρία που ποτέ ως Αντιπολίτευση δεν μας δώσατε. Θα έχετε μια νέα αντιπολίτευση που προϋποθέτει, όμως, μια νέα κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σκανδαλίδης, παλαιός Υπουργός Εσωτερικών, μας ζήτησε στην Επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδεχθούμε ότι με το συζητούμενο σχέδιο νόμου απαντάτε ως νέα Κυβέρνηση στον κακό εαυτό σας ως Αντιπολίτευση. Δηλαδή μας ζητάτε πολύ απλά να ξεχάσουμε τις θέσεις που διατυπώνατε ως Αντιπολίτευση και να κάνουμε σήμερα μια νέα αρχή.
Δεν μπορεί, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η νέα αρχή να γίνει ερήμην χιλιάδων ανθρώπων που με μια διαδικασία πρωτόγνωρη βλέπουν να ανατρέποντα τα ισχύοντα ως σήμερα και να αλλάζει η ζωή τους την οποία είχαν φτιάξει και στηρίξει με βάση όσα γνώριζαν και θεωρούσαν κοινώς αποδεκτά. Ακόμα και αν ερχόταν σ’ αυτή την Αίθουσα ο κ. Παπανδρέου για να ομολογήσει αυτό που υπαινίχθηκε ή μάλλον είπε καθαρά ο κ. Σκανδαλίδης, ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν μια κακή Αντιπολίτευση και έσφαλε, δεν θα είχαμε ούτε τότε το δικαίωμα να κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας, να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτούς τους νέους και τις νέες για να κάνουμε μια νέα αρχή ως Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον.
Η θέση μας απολύτως επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ. Εσείς έχετε την ευθύνη. Μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας για το ποιος έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο μερίδιο ευθυνών σε ένα σύστημα που χαρακτηρίστηκε πελατειακό, ποιος έκανε τα περισσότερα ή λιγότερα και κρισιμότερα λάθη αν και στα μάτια των νέων ανθρώπων η ευθύνη είναι κοινή και μας αφορά όλους. Αυτά μπορούν να γίνουν, όχι, όμως, με όμηρους ανθρώπους που έδειξαν εμπιστοσύνη στην πολιτεία και εργάζονται για χρόνια καλύπτοντας μάλιστα πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Γνωρίζουμε ότι ο κόμπος που καλείστε να λύσετε είναι δύσκολος και χρειάζεται επιδέξιους χειρισμούς. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να λυθεί, να κοπεί με σπαθί πληγώνοντας τόσο κόσμο. Ο πολιτικός οφείλει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και με κόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Εσείς θεωρείτε –και το είπατε πολλές φορές- ότι είναι γενναιότητα να αναλαμβάνετε όπως ισχυρίζεστε το κόστος μιας τέτοιας ρύθμισης. Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι η γενναιότητα είναι αρετή και δεν μπορεί να θεωρείται αρετή η κοροϊδία του κόσμου έως και πριν λίγους μήνες και η ρεβανσιστική και εκδικητική διάθεση που επιδεικνύετε σήμερα με αυτό το σχέδιο νόμου.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω γρήγορα μια ιστορία ενδιαφέρουσα –είμαι σίγουρος- για όλους σας για να σχηματίσετε σαφέστερη γνώση για την συνέχεια των πραγμάτων. Γιατί δεν είμαστε εδώ από παρθενογένεση. Και τότε μπορείτε να κρίνετε αν στέκομαι μπροστά σας και υιοθετώ υπερβολικούς τόνους σ’ αυτή την τοποθέτηση.

(XP)


(2XA)
Το 2004 μία νέα κυβέρνηση βρήκε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχων που το Σύνταγμα του 2001 δεν τους έδινε καμία ελπίδα αποκατάστασης και τακτοποίησής τους. Αυτούς τους συμβασιούχους τους είχε σε ομηρία η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αδιαφορώντας πλήρως για την κοινοτική Οδηγία του 1999 την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη ως τις 10-7-2001. Έτσι η συνταγματική αναθεώρηση που προηγήθηκε τον Απρίλιο του 2001 με την οποία ρητά απαγορευόταν η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου εγκλώβισε πολύ κόσμο, ενώ η αποτυχημένη κατ’ αποτέλεσμα αντιμετώπιση του θέματος τότε με το προεδρικό διάταγμα Ρέππα το 2003 έφερε την απελπισία σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν φτιάξει τη ζωή τους μ' αυτό το μοντέλο εργασίας στο δημόσιο τομέα. Ήταν τα θύματα ενός πελατειακού συστήματος που ως το 2004 έκανε τη δουλειά του. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Υπουργέ, εμείς το 2004 δεν είπαμε στους συμβασιούχους που μιλούσαν μαζί μας να πάνε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τους διορίσει γιατί είναι τα δικά τους παιδιά, όπως μας λένε σήμερα οι συμβασιούχοι ότι ακούνε να τους λέτε εσείς. Ζητώ όταν θα πάρετε το λόγο να τοποθετηθείτε επ’ αυτού. Εμείς εργαστήκαμε, καταβάλαμε κόπο και δείξαμε την ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας εξαντλώντας και την ελάχιστη νομοθετική δυνατότητα που είχαμε με το προεδρικό διάταγμα του 2004. Δώσαμε λύσεις που αφορούσαν σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων. Δεν σταυρώσαμε τα χέρια, ούτε κρυφτήκαμε πίσω από πομπώδεις εξαγγελίες. Σηκώσαμε ένα σταυρό που ήταν δικός σας, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Τότε αντί να σκύψετε το κεφάλι και να πείτε ότι κάνατε και σεις λάθος, ότι φταίτε, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση μπήκατε στο χορό της αντιπαράθεσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια να λύσουμε τότε το πρόβλημα για εκείνους τους ανθρώπους, για όσους βεβαίως μπορούσε να λυθεί. Φέρατε πρόταση νόμου με πρωτοβουλία του σημερινού Υπουργού Εργασία κ. Λοβέρδου και με την υπογραφή 45 Βουλευτών σας, εκ των οποίων οι 28 βρίσκονται και στη σημερινή Βουλή. Πέντε είναι Υπουργοί ή Υφυπουργοί και μεταξύ αυτών ο μόλις παραιτηθείς Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ρόβλιας και ο Πρόεδρος της επιτροπής μας ο κ. Σκανδαλίδης και εσείς, κύριε εισηγητά της πλειοψηφίας, κύριε Ντόλιο.
Με την πρόταση νόμου επιχειρηματολογούσατε γιατί είναι δυνατή η κατάταξη των τότε συμβασιούχων σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Καταθέτω την πρόταση νόμου για τα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Ζώης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση νόμου, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή στην αντιπολίτευση τότε αμέσως βρήκατε λύση στο πρόβλημα, για το οποίο λίγους μήνες πριν ως κυβέρνηση δηλώνατε πλήρη αδυναμία.
Και δεν φθάνει αυτό. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι από το 2004 μέχρι το 2009 πέρασε αρκετός χρόνος, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και δικαιούστε να κάνετε τις λεγόμενες κυβιστήσεις, δηλαδή κωλοτούμπες. Έρχεστε και με τη συνέντευξη των κυρίων Καστανίδη και Ρόβλια -θυμίζω ότι ο κ. Καστανίδης ήταν τομεάρχης Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- στις 14 Μαΐου 2009, επτά μήνες πριν και 24 μέρες πριν από τη διενέργεια των ευρωεκλογών στη δίνη μιας προεκλογικής περιόδου που διεξήχθη με όρους εθνικών εκλογών και υποστηρίξατε την αυτοδίκαιη μετατροπή των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε αορίστου χρόνου. Αυτό όχι το 2004, αλλά το 2009.
Δεύτερον, υποσχεθήκατε ότι θα σεβαστείτε και θα εφαρμόσετε την ενίσχυση της μοριοδότησης γιατί είναι δικαίωμα των συμβασιούχων. Τα λόγια των δικών σας στελεχών πονάνε πιο πολύ από τα λόγια της σημερινής αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό σας τα διαβάζω. Ντίνος Ρόβλιας, συνέντευξη από τα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ιπποκράτους εν γνώσει του τότε Γενικού Γραμματέα του κόμματός σας και σημερινού Υπουργού: «Όσοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επαναλαμβάνω, με την έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου και όχι του προεδρικού διατάγματος Παυλόπουλου, οι συμβάσεις αυτών προφανώς μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου». Ακόμα μεγαλύτερη ερμηνεία του τι μπορεί να μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Χάρης Καστανίδης: «Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να μοριοδοτούνται κατά την προκήρυξη κάποιων θέσεων στο δημόσιο έως και το 50% των μορίων αυτοί που έχουν αποκτήσει εργασιακή προϋπηρεσία υπηρετώντας σε συγκεκριμένες θέσεις.
(MT)

(2XP)
Αυτό που με σοβαρότητα –προσέξτε τις λέξεις, έχουν σημασία, γιατί μιλάτε για συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων- και χωρίς ποτέ εμείς να ξεγελάμε ανθρώπους που έχουν ελπίδες, λέμε τις ισχύουσες διατάξεις για την ενίσχυση μοριοδότησης των συμβασιούχων έργων θα τις εφαρμόσουμε και σε αυτούς. Είναι δικαίωμά τους». Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Ζώης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτές οι δηλώσεις είναι μνημείο ασυνέπειας. Αυτές οι δηλώσεις θα σας κυνηγούν. Μ’ αυτές τις δηλώσεις διεξήγατε τότε τον προεκλογικό σας αγώνα και εξέφραζαν βεβαίως το όλον ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όχι τον εαυτό τους οι δηλώσαντες.
Και έρχεστε σήμερα, επτά μήνες μετά, να μας πείτε ότι σήμερα θα ισχύσουν άλλα. Πάντα ευαίσθητοι στην Αντιπολίτευση, εντελώς ανάλγητοι στην Κυβέρνηση. Τότε όλα γίνονταν. Σήμερα μας εγκαλείτε για μια άλλη σχέση. Δεν έχετε ούτε το ηθικό δικαίωμα να το ζητάτε ούτε μπορείτε να μας πείσετε ότι το αξίζετε.
Εμείς και ως Κυβέρνηση εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων πολιτών και ως Αντιπολίτευση σήμερα γνωρίζουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που ορίζονται από το Σύνταγμα. Δεν λαϊκίζουμε και δεν έχουμε βγει σε άγρα ψήφων.
Να έρθει, λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή, μ’ αυτήν τη συζήτηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων και να απολογηθεί, να ζητήσει συγνώμη, γιατί ως Αντιπολίτευση έκλεινε το μάτι εννοώντας ότι όλα γίνονται στην περίπτωση των συμβασιούχων, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνονται όλα.
Να τηρήσετε τα υπεσχημένα σε ό,τι αφορά την προσαύξηση της μοριοδότησης, όπως υπεύθυνα δεσμευόταν ο κ. Καστανίδης, τότε Τομεάρχης. Η Κυβέρνηση άλλαξε, αλλά η πολιτεία έχει συνέχεια. Στο όνομα ποιας αρχής μπορεί η Κυβέρνησή σας, όχι μόνο να αλλάξει θέση σε λίγο μόνο χρόνο, αλλά και να επιδεινώνει τη θέση εργαζομένων και μάλιστα με αναδρομικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Αυτό λέγεται συνέπεια; Και θέλετε σ’ αυτήν τη θέση εμάς συμμάχους; Όχι, θα μείνετε μόνοι και θα σας κυνηγούν τα λόγια σας και τα έργα σας το επόμενο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία θα συμπαρασταθεί με όλους τους τρόπους στους συμπολίτες μας που υφίστανται αυτήν τη μεταχείριση.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητούμε, αν θέλετε να ξεκινήσει μια νέα σχέση Αντιπολίτευσης και Κυβέρνησης αυτή τη νέα περίοδο, με αφορμή αυτό το πρώτο σχέδιο νόμου, όταν τοποθετηθείτε, να μεταβάλλετε τη θέση σας για την προσαύξηση της μοριοδότησης.
Το ποσοστό των προκηρυσσομένων θέσεων που απαιτούν προϋπηρεσία στο 50% να επιστρέψει στο 65%, με δεδομένη τη θέση σας για πάγωμα των προσλήψεων κατά το 2010. Να δεσμευθείτε ότι θα ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις για όσο διάστημα δεν προκηρύσσονται θέσεις τακτικού προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, μην κάνετε κατάχρηση της ευγένειας του Προεδρείου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
(Θόρυβος -διαμαρτυρίας από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Η Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν τοποθετείται θετικά στο επόμενο διάστημα, θα αναλάβει πρωτοβουλίες και μέσα στη Βουλή, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, αξιοποιήστε τη θέση μας θα βοηθήσετε και στην καλύτερη προετοιμασία του Α.Σ.Ε.Π. που έχει δεχθεί τόση κριτική ως σήμερα, για να σηκώσει ένα φορτίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καλούνταν μέχρι χθες να φέρει σε πέρας και θα αποφύγετε και πολλά προβλήματα από αυτά που θα δημιουργηθούν με τη διάταξη για το 50% των συμβάσεων στο σύνολο του προσωπικού, εκεί που λήγουν οι συμβάσεις έως τις 30 Απριλίου.
Θα τοποθετηθούμε με αφορμή τη δευτερολογία και στα άρθρα πολύ πιο αναλυτικά. Περιορίστηκα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναλωθώ σ’ αυτήν την τοποθέτησή μου, σ’ αυτήν την πρωτολογία μου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: ...αποκλειστικά στον πυρήνα του νομοσχεδίου που αφορά χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες μας για να σας καταδείξω ότι δεν είστε ούτε οι καινοτόμοι, ούτε οι μεταρρυθμιστές. Επανέρχεστε σε πράγματα που έχουν κριθεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Έρχεστε να δεσμευτείτε ότι δεν θα κινηθείτε με εκπτώσεις εκεί που αποδεδειγμένα κινηθήκατε με εκπτώσεις και θέλω πλέον να σας αποδείξω ότι καμία συνέπεια δεν υπάρχει στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και στα μετεκλογικά σας έργα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Για ασυνέπεια στο χρόνο διαμαρτύρεται ο Ειδικός Αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος, ο οποίος έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, θεωρούμε ότι είναι και ανούσιο και υποκριτικό να παρακολουθούμε αυτή την εναλλαγή ρόλων κάθε φορά που αλλάζει στην κυβερνητική εξουσία το κόμμα που την κατέχει. Παρακολουθούμε λοιπόν πότε τη Νέα Δημοκρατία, όταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι στην Κυβέρνηση, να διαβάζει ομιλίες, αγορεύσεις, τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν ήταν στην Αντιπολίτευση και αντίστοιχα πάλι όταν στην Κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, τον ρόλο αυτόν να τον αναλαμβάνουν τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
(MB)
(2MT)
Θεωρούμε ότι σε καμιά περίπτωση σήμερα πια, στο 2009, δεν εγκλωβίζονται εργαζόμενοι κάτω από τέτοιες κούφιες αντιπαραθέσεις και άσφαιρες αντιλήψεις σ’ ό,τι αφορά τα ζητήματα των συζητήσεων και της παράθεσης των οποιωνδήποτε επιχειρημάτων.
Για μας, κύριοι Βουλευτές, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να φέρει ως πρώτο νομοσχέδιο αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή για συζήτηση. Όπως επίσης θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε να ζητήσει τη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών για το ίδιο περίπου ή με κεντρικό άξονα πάντως το ίδιο ζήτημα, αυτό που επιχειρεί να προβάλει εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή το θέμα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της αξιοπρέπειας του αστικού πολιτικού συστήματος.
Για μας είναι παραπάνω από βέβαιο ότι είναι μια μεθοδευμένη, μια συνειδητή επιλογή σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τη διαμορφωμένη συνείδηση σε μεγάλα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων ότι ο δικομματισμός και το εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει υπηρετήσει από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει τα πράγματα στα σημερινά τους χάλια, ότι ο δικομματισμός και το καπιταλιστικό σύστημα, έτσι όπως διαμορφώθηκε, εφαρμόστηκε, πολιτεύθηκε με τις συγκεκριμένες στρατηγικές και τις τακτικές του από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχει γεννήσει βάσανα για το λαό μας και μεγάλη ανεργία για τους νέους, για τις γυναίκες και συνολικότερα για την εργατική τάξη.
Ακούσαμε κι εδώ πριν από λίγο και τον Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και τον Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να επικαλούνται την προσπάθεια, τον κοινό στόχο, σε εισαγωγικά για μας, για να αποκαταστήσει η χώρα την αξιοπιστία της, για να αποκαταστήσει το πολιτικό σύστημα της χώρας το κύρος του. Επίσης ακούσαμε και ότι είναι υπόθεση όλων και ότι για τη σημερινή κατάσταση φταίμε όλοι κ.λπ.. Όχι, κύριοι! Δεν φταίμε όλοι. Φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν, αυτοί που εφάρμοσαν πολιτικές, αυτοί που στήριξαν και στηρίζουν, συστρατεύθηκαν και συστρατεύονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιλογές της Συνθήκης της Λισσαβόνας, αυτοί που εφαρμόζουν όλες αυτές τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές, τα κόμματα δηλαδή του δικομματισμού, που σε συνεννόηση με το κεφάλαιο, με τους βιομήχανους έχουν εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια όλες αυτές τις κεντρικές επιλογές.
Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σήμερα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αποτελέσει ή να εμφανιστεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ για το σύστημα. Όμως για μας είναι παραπάνω από βέβαιο ότι ο δικομματισμός και η πολιτική του αποκαλύπτονται και γίνονται σήμερα ορατοί και με γυμνό μάτι από τους απλούς ανθρώπους της δουλειάς. Ό,τι ή όσα κοσμητικά επίθετα όσες φορές και να παρουσιάσουν εδώ οι Βουλευτές είτε του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είτε της Νέας Δημοκρατίας γύρω από τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, το κτύπημα του ρουσφετιού, τη «νέα σελίδα», τον «καινούριο δρόμο» κ.λπ., ο κόσμος ξέρει ότι τα πράγματα κι η ζωή είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί σήμερα που μιλάμε υπάρχουν επίσημα εξακόσιες πενήντα χιλιάδες άνεργοι κι απ’ αυτούς τους ανέργους η μεγάλη πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν τελειώσει σχολεία, να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, να μην μπορούν να βρουν δουλειά, το μέλλον να είναι αβέβαιο γι’ αυτούς και να είναι αβέβαιο επειδή οι πολιτικές των κυβερνήσεων και των δυο κομμάτων είναι αυτές που τους στερούν την ελπίδα, που τους κλείνουν το δρόμο.
Σήμερα που μιλάμε στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, οκτακόσιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι χάνουν τη δουλειά τους σε εννιά μεγάλα ξενοδοχεία.
Σήμερα που μιλάμε διακόσιοι πενήντα εργάτες στο εργοστάσιο υποδημάτων της ELITE χάνουν τη δουλειά τους.
Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν χίλιοι συμβασιούχοι της «Ολυμπιακής» που τους έχει εξαπατήσει και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
(DP)
(2MB)
Σήμερα που μιλάμε και επιχειρεί ο δικομματισμός να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του καπιταλιστικού συστήματος υπάρχουν δεκάξι απολύσεις στην Ελληνική Χαλυβουργία. Σήμερα που μιλάμε, επίσης, διακόσιους πενήντα εργαζόμενους σε ξενοδοχείο της Κω στο Club Med η εργοδοσία τους πετάει στο δρόμο και τους ζητάει να αποδεχθούν να δουλεύουν τζάμπα. Σήμερα που μιλάμε –μόλις χθες- τριάντα τρεις ειδικευόμενοι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» κατηγορούνται από την Κυβέρνηση γιατί διεκδικούνε να πληρωθούν που είναι εδώ και μήνες απλήρωτοι. Αυτή είναι η κατάσταση.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί το σύστημα να διαμορφώσει μία ψεύτικη εικόνα στα μάτια των απλών ανθρώπων ότι δήθεν ενδιαφέρεται για την αξιοπιστία, για τη διέξοδο από τα σημερινά προβλήματα. Ακόμη είναι αποκαλυπτική η προσπάθεια της Κυβέρνησης μέσα απ’ αυτό το νομοσχέδιο, αφού και με το νομοσχέδιο, ενώ εμφανίζεται να λέει ότι σταματάει τη μερική απασχόληση κ.λπ., τη θεσμοθετεί και τη συνεχίζει και στο δημόσιο τομέα. Ακόμα αποκαλύπτεται η πολιτική της Κυβέρνησης και η ουσιαστική της στόχευση από το ότι, ενώ εμφανίζεται να κατακεραυνώνει τα STAGE στο δημόσιο τομέα ότι είναι σκλαβιά, τα εμφανίζει ως πεμπτουσία για τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ εμφανίζεται να λέει ότι στο δημόσιο τομέα τα STAGE είναι κόλαση, στον ιδιωτικό τομέα είναι ο παράδεισος.
Αποκαλύπτεται ακόμα –πιστεύουμε- η Κυβέρνηση από το ότι ενώ κάνει εξαιρέσεις επί των εξαιρέσεων –και λίγο πριν ακούσαμε για την Εκκλησία κλπ.- ενώ δίνει πριμ στο πριμ για τους πτυχιούχους και τους αποφοίτους και τους κατόχους διδακτορικών πολλαπλασιάζοντας τους ταξικούς φραγμούς –γιατί είναι γνωστό ότι τα παιδιά του εργάτη, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, τα παιδιά του μικροεπαγγελματία είναι δύσκολο να έχουν δυο και τρία και τέσσερα διδακτορικά που πριμοδοτεί η Κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο- καταλαβαίνουμε όλοι ποιους ευνοεί και ποιους θίγει η ρύθμιση αυτή. Άρα, πιστεύουμε ότι ενώ όλη αυτή η κατάσταση και η επιχειρηματολογία παρουσιάζεται, την ίδια στιγμή διαιωνίζονται αδικίες.
Να σας πούμε δυο, τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα γιατί δεν είναι λόγια, είναι έργα, είναι πράξεις και εικόνες που απεικονίζουν την πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι τώρα:
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι εδώ και δέκα χρόνια δεκάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση μιας μέρας. Καμία ρύθμιση δεν γίνεται γι’ αυτούς. Και η επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης είναι ότι με το νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει και να λύσει ζητήματα.
ΚΕΘΕΑ. Καμία ουσιαστική ρύθμιση, ενώ θα έπρεπε πραγματικά να αντιμετωπιστεί το ζήτημα πώς θα γίνονται οι προσλήψεις των ανθρώπων που ασχολούνται στα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής με την θεραπεία των ανθρώπων που έχουν προβλήματα με τα ναρκωτικά κ.λπ. Καμία ουσιαστική αντιμετώπιση.
Άλλο παράδειγμα. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κατ’ άλλους ένα εκατομμύριο τριακόσιους πενήντα χιλιάδες και κατ’ άλλους ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες. Αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες έχουν ανάγκες, έχουν να αντιμετωπίσουν χίλια δυο προβλήματα. Έρχονται σε επαφή με το δημόσιο και με τη γραφειοκρατία του και υπάρχει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών σε όλη την Ελλάδα όπου απασχολούνται άνθρωποι με ειδίκευση. Καμία ουσιαστική αντιμετώπιση.
Σαράντα πέντε χιλιάδες είναι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. και γίνεται εδώ ένας διαγκωνισμός απαράδεκτος για μας για το ποιος μονιμοποίησε πόσους, ότι ήταν δικοί σας αυτοί που μονιμοποιήσαμε, όχι απολογηθείτε για εκείνους κ.λπ.. Εν τέλει, υποκρισία και παραμύθια απέναντι στους εργαζόμενους και στους ανθρώπους αυτούς που αγωνιούν.
Για μας, κύριοι Βουλευτές, πιστεύουμε ότι το κράτος, όπως διαμορφώθηκε μετά το 1832 στη σύγχρονη πολιτική ιστορία είναι ένα κράτος που επικράτησε το ρουσφέτι, η κομματική ομηρία, η αντίληψη του φέουδου της κάθε κυβέρνησης πάνω στα ζητήματα του δημόσιου, κυρίως όπως αυτό το κράτος εξελίχθηκε μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Πραγματικά, η κατάσταση ήταν και είναι προκλητική για το λαό μας, ήταν και είναι απαράδεκτη.
(DE)
(2DP)
Τα προβλήματα όλα αυτά δεν προέκυψαν μεμιάς από κάποιον κακό Υπουργό που ήταν υπέρ του ρουσφετιού, από κάποιον κακό Γενικό Γραμματέα ενός Υπουργείου που ήταν ενάντια στη διαφάνεια, από έναν κακό κυβερνητικό υπάλληλο που ήταν υπέρ του ρουσφετιού. Ήταν πολιτικές μεθοδευμένες, ήταν στρατηγικές συγκεκριμένες, με στοχεύσεις, προκειμένου το κράτος αυτό ακριβώς να διαμορφωθεί όπως διαμορφώθηκε, αιχμαλωτίζοντας τις συνειδήσεις των ανθρώπων που καλούνται να δουλέψουν στο δημόσιο.
Άρα, λοιπόν, από παρθενογένεση δεν έχει προκύψει κανένας. Υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν του δικομματισμού. Υπάρχει βεβαρημένο μητρώο των κυβερνήσεων, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Για μας σχετίζεται με αυτό το ότι το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π. έγινε από την ψήφισή του, τη θέση σε εφαρμογή του νόμου του κ. Πεπονή «σουρωτήρι» με τις εξαιρέσεις, με τις μεταρρυθμίσεις, με τις χιλιάδες και πάρα πολλές τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις που ακριβώς στόχο είχαν πώς θα υπηρετεί αυτό την κομματική ομηρία, την κυβερνητική ομηρία κάθε φορά σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούσαν και που είχαν δικαίωμα για να δουλέψουν.
Σήμερα πιστεύουμε ότι και το δημόσιο αξιοποιείται με βάση και το νομοσχέδιο, δηλαδή, αυτή τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εν τέλει της ελαστικοποίησης των μορφών εργασίας. Συστρατεύεται και ο νόμος ο συγκεκριμένος σε μια γενικευμένη προσπάθεια, προκειμένου να υπηρετηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι επιλογές του Μάαστριχτ, και εν τέλει το να στηριχθούν με φτηνό εργατικό προσωπικό οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον ενδοκαπιταλιστικό ανταγωνισμό με τα μονοπώλια της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών κ.λπ.
Η αντίληψη που έχουμε, κύριοι Βουλευτές, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ριζικά αντίθετη με την αντίληψη που εκφράζουν τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και η Νέα Δημοκρατία. Για μας, η δουλειά δεν είναι ευκαιρία, η δουλειά δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις, από όρους, από παραγράφους και από εδάφια. Για μας, η δουλειά είναι δικαίωμα για όλους, και για τα παιδιά των εργατών και για τα παιδιά των υπαλλήλων και για τα παιδιά των αγροτών και των κτηνοτρόφων, για τους πάντες, ανεξάρτητα από τι το Θεό πιστεύουν, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα ψήφισαν, ανεξάρτητα από το ποια παράταξη ακολουθούν.
Και δείχνει αυτή η θέση και την ηθικοπολιτική ανωτερότητα του Κ.Κ.Ε., γιατί ξέρουμε πώς διαμορφώθηκαν και ποιοι διαμόρφωσαν τις στρατιές των συμβασιούχων, ποιοι διαμόρφωσαν και ποιοι πολλαπλασίασαν τους χιλιάδες ανθρώπους που δουλεύουν είτε με συμβάσεις έργου, είτε με σύμβαση μιας μέρας, είτε στους δήμους, συνολικότερα στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Όμως, δε μας ενδιαφέρει εμάς τι κόμμα ψήφισαν αυτοί οι άνθρωποι στις εκλογές στις 4 Οκτώβρη ή στις ευρωεκλογές. Και λέμε: Δικαίωμα στη δουλειά έχουν όλοι. Και άρα, λοιπόν, αφού η δουλειά είναι δικαίωμα, θα πρέπει αυτή να εξασφαλίζεται.
Πρέπει, επίσης, για μας, κανένας να σκεφτεί και να απαντήσει για το δημόσιο: Εις ό,τι μας αφορά, τι δημόσιο στηρίζουμε, τι δημόσιο θέλουμε;
Δεν υιοθετούμε, είμαστε αντίθετοι στο δημόσιο εκείνο που χαρίζει, σαν παράδειγμα, τους φόρους, δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και στους αγρότες το δίνει πανάκριβα. Είμαστε αντίθετοι σ’ αυτό το δημόσιο. Είμαστε αντίθετοι στο δημόσιο εκείνο που φορτώνει τα βάρη με τις φορολογικές και ληστρικές επιδρομές, με τα ζητήματα τα μισθολογικά, με τα θέματα τα ασφαλιστικά, συνολικότερα με τα προβλήματα που απασχολούν τη λαϊκή οικογένεια, που τα φορτώνει στους πολλούς και τα δίνει όλα στους λίγους.
Εμείς στηρίζουμε και παλεύουμε για ένα δημόσιο εντελώς διαφορετικό, στον αντίποδα, στην πέρα όχθη, στην αντίπερα όχθη απ’ αυτή που μέχρι σήμερα έχουμε γνωρίσει.
(NP)
(2DE)

Γι’ αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστηρίζει μια τέτοια αντίληψη σε ένα τέτοιο δημόσιο, με λαϊκά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε και προτείνουμε ότι η διέξοδος η πραγματική βρίσκεται στη διαμόρφωση ενός κοινωνικοπολιτικού μετώπου, που θα παλέψει και θα αγωνιστεί για την αλλαγή και στο επίπεδο της εξουσίας, για να αποκτήσει αυτή λαϊκά στοιχεία και λαϊκά χαρακτηριστικά.
Με βάση όλα αυτά, πιστεύουμε ότι με το νομοσχέδιο αυτό συσσωρεύονται και διαιωνίζονται προβλήματα σε βάρος των εργαζομένων. Στις σημερινές συνθήκες πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να προτείνουν λύσεις και ρυθμίσεις τέτοιες που να ανακουφίζουν όλους τους εργαζόμενους.
Τι προτείνουμε εμείς; Εμείς πιστεύουμε ότι στο δημόσιο τομέα μια σχέση εργασίας θα έπρεπε να υπήρχε: η σχέση δημοσίου δικαίου. Δεν μπορεί να έχει δέκα ταχυτήτων ανθρώπους, πολλών κατηγοριών εργαζόμενους. Καθένας εκεί που δουλεύει, στην ειδικότητά του, στον τομέα του, με βάση τα χαρακτηριστικά του και μια σειρά άλλες παραμέτρους κ.λπ. Μια μόνο σχέση εργασίας: Αυτή της σχέσης του δημοσίου δικαίου!
Δεύτερον. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, με τη μετατροπή όλων αυτών των συμβάσεων σε συμβάσεις δημοσίου δικαίου, όπως αυτές που ανέφερα προηγούμενα.
Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να καταργηθούν τα προγράμματα STAGE και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καλυφθούν οι κενές θέσεις με νέες θέσεις στο δημόσιο, με τα χαρακτηριστικά που λίγο πριν είπαμε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Γιατί είναι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν λύνεται το θέμα της υγείας, για παράδειγμα, με τις τρεις χιλιάδες προσλήψεις, που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση, όταν η ίδια η Κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις της είχε πει ότι απαιτούνται στο συγκεκριμένο τομέα παραπάνω από εικοσιπέντε χιλιάδες άνθρωποι.
Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η μερική απασχόληση στο δημόσιο και, εν τέλει, για όλα αυτά τα ζητήματα καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος αποφασιστικά και μαζικά στην εικοσιτετράωρη απεργία της 17 του Δεκέμβρη, μαζί με το ΠΑΜΕ, μαζί με τα ταξικά συνδικάτα, με όλες τις ομοσπονδίες σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλες τις συγκεντρώσεις που γίνονται σε 62 πόλεις, προκειμένου πραγματικά να σταλεί ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι δεν ανεχόμαστε, ότι δεν υπακούμε σε αυτές τις αντεργατικές πολιτικές και ότι διεκδικούμε το δίκαιο, διεκδικούμε δουλειά με τα χαρακτηριστικά που προηγούμενα είπαμε.
Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Χρειάζεται να κατανοήσει το σύνολο του ελληνικού λαού και των λαϊκών στρωμάτων ότι με τον αγώνα αυτό μπορούμε και να υπερασπίσουμε δικαιώματα, αλλά κυρίως να διεκδικήσουμε λύσεις τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για τη λαϊκή οικογένεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί λόγω απουσίας του Υπουργού. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπείται η Κυβέρνηση στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Περιμένετε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Άρα, περιμένουμε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Γιατρέ μου, εσείς ξέρετε καλύτερα την ιατρική φράση “natura prima”. Η φύσις επιτάσσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουμε για δυο λεπτά τη συνεδρίαση μέχρι να επανέλθει ο κύριος Υπουργός.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(TR)(2NP)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Επαναλαμβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο μέσα σε μια ένταση που υπάρχει, διότι οπωσδήποτε αφορά μεγάλο μέρος συμπολιτών μας, οι οποίοι ενδέχεται να πληγούν από τις διατάξεις οι οποίες έρχονται.
Όταν μιλάμε επί της αρχής για ένα νομοσχέδιο, για το πώς πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί, έχει συμβεί από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη Νέα Δημοκρατία, τα δυο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, αν υπήρχε κάποιο βραβείο να λάβουνε, θα έπρεπε να το λάβουνε, διότι κατάφεραν κολοσσιαίες εταιρίες, οι οποίες ήταν μονοπώλιο -και όποιος ιδιώτης της είχε ως μονοπώλιο θα πήγαιναν τέλεια- να τις χρεοκοπήσουν. Το είδαμε με την Ολυμπιακή, το βλέπουμε με την ΕΡΤ, που έχουν στοιβάξει τον κόσμο εκεί πέρα, όσο κόσμο μπορεί να πάρει, όσες συμβάσεις μπορούν να γίνουν, τέσσερις, πέντε χιλιάδες κόσμος, το βλέπουμε με τον ΟΣΕ.
Αυτές ήταν οι διακυβερνήσεις σας! Η πολιτική σας ήταν, όχι πώς θα στρέψουμε το νέο άνθρωπο προς τον ιδιωτικό τομέα, να πάει να αγωνιστεί, αλλά πώς θα τον κάνουμε να «τρουπώσει» στο δημόσιο, για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτό, λοιπόν, το καθεστώς διαμορφώσατε και έχει φτάσει η χώρα εκεί που έφτασε σήμερα.
Σήμερα, ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και ένα αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε είναι το γεγονός ότι έχετε καταφέρει σε ένα πληθυσμό δέκα, έντεκα, δώδεκα εκατομμυρίων, να έχετε κοντά ένα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους.
Το μεγάλο λοιπόν, ερώτημα και η συζήτηση θα έπρεπε να ήταν, κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος, όχι πώς θα γίνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά πώς θα σταματήσουν να γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο. Διότι, αυτή τη στιγμή, ευθέως πρέπει να πούμε ότι για να εξορθολογιστεί το δημόσιο, θα πρέπει να πάψουν οι προσλήψεις για μεγάλο χρονικό διάστημα και με εσωτερικές μετατάξεις να καλύπτονται οι ανάγκες, πλην βέβαια νευραλγικών τομέων, όπως είναι αυτός της υγείας. Το ακούσαμε, κάπως από τον Πρωθυπουργό αυτό, βέβαια σε μια κατεύθυνση για ένα χρόνο, πέντε χρόνια κ.λπ.
Κύριοι, εάν ήμασταν εταιρία θα είχαμε χρεοκοπήσει. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουμε μόνο και μόνο επειδή δανειζόμαστε και μόνο και μόνο επειδή φορολογείτε μια ολόκληρη κατηγορία που δεν βρίσκεται στο δημόσιο, για να ταΐζει ένα μεγάλο δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οπωσδήποτε αυτό δεν είναι αρεστό και αν θέλετε είναι και υπεύθυνο να λέγεται από ένα κόμμα που θα μπορούσε να επενδύει στο λαϊκισμό και να λέει αυτό που έλεγε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν ήταν Αντιπολίτευση: «Λύστε τους το πρόβλημα, μονιμοποιήστε τους όλους» και αυτό που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, ότι υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες παιδιά, για τα οποία βέβαια εγώ, η Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν τρεις, τέσσερις μήνες δεν έκανα τίποτα και δεν μερίμνησα για αυτούς, αλλά τώρα ξαφνικά ως Αντιπολίτευση αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τους λύσω το πρόβλημα.
Εμείς, πιστεύουμε ότι το δημόσιο έχει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει επιτέλους να μειωθεί. Και από τη στιγμή που υπάρχουν οι συνταγματικές ρήτρες που δεν μπορεί να μειωθεί με άλλο τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί με το πάγωμα των προσλήψεων, με υποχρεωτικές μετατάξεις. Πρέπει, επιτέλους, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται, όσοι δεν εργάζονται και χρησιμοποιούν τα «stage», τους συμβασιούχους και τον οποιοδήποτε.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το ελληνικό δημόσιο που έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που δεν καλύπτονται. Πόσο κόσμο έπρεπε δηλαδή, να έχει για να καλύπτονται; Τρία εκατομμύρια, τέσσερα εκατομμύρια, πέντε εκατομμύρια;
Κύριε Υπουργέ, σας τα είπαμε αυτά και στην Επιτροπή και είναι πράγματα που δεν ακούγονται καλά στα αυτιά, δεν είναι πράγματα για να χαϊδέψουμε τον κόσμο.
(TR)
Είναι πράγματα που θα τα θεωρούμε υπεύθυνα, ώστε επιτέλους να μπει μία τάξη σ' αυτό το μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας, το ελληνικό δημόσιο.
Πώς θα γίνει αυτό τώρα; Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα γίνει –και εδώ πέρα είναι το μεγάλο στοίχημα για σας- εάν υπάρξουν πραγματικά οργανογράμματα, εάν ξέρουμε επιτέλους αυτό το δημόσιο πόσο κόσμο χρειάζεται να έχει. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα να πούμε για το πώς θα μπαίνει ο κόσμος στο δημόσιο, για το τι θα γίνεται, πρέπει να έχει προηγηθεί μία ενδελεχής μελέτη και να πούμε «κύριοι, αυτό που ονομάζουμε ελληνικό δημόσιο χρειάζεται Χ θέσεις που πρέπει να καλυφθούν». Μετά να δούμε πώς θα καλύπτονται αυτές οι θέσεις.
Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα όμως, κύριε Υπουργέ; Εκεί πέρα θα προσφέρετε πραγματική υπηρεσία προς τη χώρα εάν επιτέλους φέρετε αυτά τα οργανογράμματα για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του ελληνικού δημοσίου. Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, αρκετούς κρατήσατε ομήρους και εσείς και οι άλλες κυβερνήσεις. Και έχουμε φθάσει πλέον σε αδιέξοδο.
Ως προς το νομοσχέδιο καθ΄ εαυτό. Κύριε Υπουργέ, φέρνετε το ΑΣΕΠ σε όλη ουσιαστικά την κλίμακα του ελληνικού δημοσίου, πλην διαφόρων τομέων -που θα τα συζητήσουμε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση- και δεν θα μπορούσε να μπει.
Εμείς επιμένουμε -κι αυτό θέλουμε να το πούμε ήδη από τη συζήτηση επί της αρχής- ότι το φέρνετε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη Βουλή. Το Επιστημονικό Συμβούλιο βέβαια -θα το έχετε δει- ήλθε και σας είπε αυτό που σας είπαμε και εμείς στην Επιτροπή, ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Βουλή. Υπάρχει πρόβλημα διότι σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις, υπάρχει πλήρη αυτονομία της Βουλής και όλα αυτά τα θέματα μπορούν να ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής και όχι από νομοθετική διάταξη. Ο Κανονισμός της Βουλής έχει βέβαια αναφορά ως προς το ΑΣΕΠ, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, να καθορίζει και να επιβάλει διατάξεις προς τη Βουλή.
Πρέπει, λοιπόν, να απαντήσετε σ' αυτό. Έχει λάθος το Επιστημονικό Συμβούλιο;
Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, είχαμε και επί της αρχής μία διαφωνία και θέλω να την καταθέσω εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω την επικοινωνιακή πρακτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ να πει ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή, όλα είναι ΑΣΕΠ για να φαίνεται η διαφάνεια. Θέλω, όμως, να σας ρωτήσω το εξής: Τι εικόνα δείχνουμε στην κοινωνία όταν λέμε εμείς οι Βουλευτές εδώ ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν είναι αξιόπιστος στην επιλογή του προσωπικού, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρειάζεται τον έλεγχο του ΑΣΕΠ για να προσλαμβάνει προσωπικό;
Ερχόμαστε, λοιπόν, τους δύο παράγοντες που σηματοδοτούν το δημοκρατικό μας πολίτευμα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής -ο τρίτος είναι ο Πρωθυπουργός- να τους πούμε ότι πρέπει να σας ελέγχει μία διορισμένη από τη Βουλή Ανεξάρτητη Αρχή για να κάνετε καλά τη δουλειά σας.
Αντιλαμβανόμαστε το επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά εγώ προτιμώ και ως κόμμα προτιμούμε να δώσουμε την εικόνα ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής, μπορούν να προσλαμβάνουν κόσμο χωρίς έλεγχο και με τις διατάξεις που θα εγγυώνται την αξιοκρατία. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, όχι να βάλουμε Ανεξάρτητες Αρχές.
Στο τέλος θα φέρετε Ανεξάρτητες Αρχές για να ελέγχουν και το νομοθετικό έργο, εάν δηλαδή ως Βουλευτές κάνουμε καλά το νομοθετικό μας έργο.
Και μου έκανε εντύπωση που ακούστηκε ένσταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά στις Ανεξάρτητες Αρχές, που λέει «πώς θα βάλετε στον Συνήγορο του Πολίτη διαδικασίες ΑΣΕΠ» και δεν βλέπω την ίδια ένσταση όταν έχουμε να κάνουμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής.
Κύριε Υπουργέ, οπωσδήποτε οι ρυθμίσεις τις οποίες βλέπουμε, βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Βρίσκονται προς την κατεύθυνση εξορθολογισμού του πλαισίου των προσλήψεων και σας το είπαμε αυτό.
Η κατάργηση της συνέντευξης είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι τελικά ήταν ένα μέτρο που απέτυχε στην πράξη. Ξέρω ότι θα το υπερασπιστούν αυτοί που το έφεραν στην προηγούμενη θητεία, αλλά γνωρίζουμε ότι υπήρξαν διάφορα προβλήματα.
(ZE)


(2XF)
Και μάλιστα από τη στιγμή που υιοθετήσατε την αναφορά που σας κάναμε και εμείς να διατηρηθεί η συνέντευξη ως προς τους επιτυχόντες και μόνο ώστε να καταφέρουμε να δούμε μη τυχόν υπάρχει κάποιος παράγοντας, αφού έχει επιτύχει ο άλλος που πρέπει να αποκλειστεί και να πάμε στον αμέσως επόμενο, πράγμα το οποίο έχετε υιοθετήσει, πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Στη σωστή κατεύθυνση για μας είναι ότι πρέπει επιτέλους να λήξουν οι συμβάσεις έργου όταν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία. Και πράγματι με τις ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου, έχουμε την κατεύθυνση να υπάρξουν συμβάσεις έργου, μόνο εκεί που υπάρχουν συμβάσεις έργου.
Παράλληλα, οπωσδήποτε προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και ο εξορθολογισμός των μορίων. Θεωρούμε ότι και οι αυξήσεις που δίνετε προς το βασικό τίτλο, προς τα διδακτορικά, προς τα μεταπτυχιακά, όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οπωσδήποτε, είναι το επίμαχο θέμα με την κατάργηση της μοριοδότησης λόγω θέσης, αυτό που μας παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είναι συμβασιούχοι.
Κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, η εύκολη λύση για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό θα ήταν λύσεις που ακούγονται συχνά σ’ αυτή την Αίθουσα, μονιμοποίηση όλων, κατώτερος μισθός 1.400 ευρώ, άλλοι εκατό χιλιάδες μέσα στο δημόσιο, άλλοι διακόσιες χιλιάδες μέσα στο δημόσιο. Πόσους ανέργους έχουμε; Εξακόσιες χιλιάδες; Εξακόσιες χιλιάδες στο δημόσιο. Εμείς επιλέγουμε την υπευθυνότητα ακόμη και όταν αυτή η υπευθυνότητα δεν μας εξυπηρετεί σε ψηφοθηρικούς στόχους. Θεωρούμε ότι εσείς στην Αντιπολίτευση δεν είχατε το θάρρος –και ήδη το είδαμε με την κατάθεση των προτάσεων και των δηλώσεών σας- να πείτε την πραγματικότητα και τώρα τη λέτε εκ του ασφαλούς ως Κυβέρνηση. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία η οποία δεν ρύθμισε ως Κυβέρνηση αυτά τα θέματα και έρχεται ως Αντιπολίτευση να πει «Θα σας τα ρυθμίσω».
Εμείς θεωρούμε, κύριε Υπουργέ, ότι η κατάργηση της μοριοδότησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή τα μόρια μπορεί να ληφθούν βάσει της προϋπηρεσίας, όπως υπάρχουν σε όλους τους τομείς, που αν δεν κάνω λάθος είναι τετρακόσια είκοσι στο σύνολο και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρχει προνομιακή αντιμετώπιση.
Μπορώ να αντιληφθώ και το καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δεσμευμένοι. Και τι θα γίνει; Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Λέτε ότι ανανεώνονται οι συμβάσεις για προσωπικό ως προς το 50% που είναι με συμβασιούχους μέχρι τις 30-4-2010, όπου εκεί θα γίνει διαγωνισμός για να καλυφθούν προσωρινώς ανάγκες μέχρι τις 31-12-2010 για το δημόσιο και μέχρι τις 31-12-2011 για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί πέρα λοιπόν μπορείτε σε μεγάλο βαθμό να επιλύσετε αυτή την αδικία. Πρέπει να κρατήσετε τις συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μπείτε σε ένα διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για να ρυθμίσει θέσεις για μισό και ενάμιση χρόνο. Και γιατί το λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ; Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί το Α.Σ.Ε.Π. σ’ αυτή την υποχρέωση.
Ακούσαμε τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. που μας είπε ότι ναι έχουμε την ικανότητα αλλά όσοι εδώ πέρα έχουν εμπειρία που είναι στην Επιτροπή της Δημόσιας Διοίκησης βλέπουν διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. που κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επιτυχόντες του διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. του 1998 που αυτοί αξιοκρατικά θα έπρεπε να ήταν σε θέση, γιατί πέτυχαν στο διαγωνισμό, δεν μπήκαν από κάποιο παράθυρο, τους οποίους έχετε εγκαταλείψει.
Πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον να δείτε αυτόν τον παράγοντα, να κρατηθούν αυτές οι θέσεις μέχρι να γίνει το οργανόγραμμα το οποίο θέλετε και θα προκηρύξετε με τις διαδικασίες που έχουν τεθεί σ’ αυτό το νομοσχέδιο, την πλήρωση των μονίμων θέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι και θα δώσετε ένα μήνυμα ότι πραγματικά θέλετε την αξιοκρατία με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνετε –που κινείται προς την αξιοκρατία και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει- αλλά παράλληλα αντιλαμβάνεστε και τον κοινωνικό παράγοντα που υπάρχει ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και τουλάχιστον τους δίνετε ένα μεταβατικό πλαίσιο, ένα μεταβατικό πεδίο, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να προετοιμαστούν είτε για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. είτε για να συνεχίσουν επαγγελματική δραστηριότητα εκτός δημοσίου.


(ZE)

(2ZE)
Σ’ αυτό λοιπόν θα περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να ακούσουμε τη θέση σας. Κατά τα λοιπά στην κατ’ άρθρο συζήτηση θα τοποθετηθούμε ενδελεχώς για όλες τις ρυθμίσεις ξεχωριστά.
Εμείς κρίνουμε ότι επί της αρχής το νομοσχέδιο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτό το λόγο θα το υπερψηφίσουμε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κύριος Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο το οποίο σύμφωνα με τις διακηρύξεις του κυρίου Υπουργού αλλά και της Κυβέρνησης εντάσσεται σ’ ένα φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Το ερώτημα όμως που τίθεται αμείλικτο και που θέσαμε και στην Επιτροπή είναι ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Είναι αυτό που υπονόησε μήπως ο κύριος Πρωθυπουργός κατά την προεκλογική περίοδο; Είναι αυτό που μας σκιαγράφησε ο κύριος Υπουργός κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή ή είναι αυτό που μέσω των διαρροών του τύπου φαίνεται ότι έχει αναλάβει ο κύριος Πρωθυπουργός ως δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το διευκρίνισε και σήμερα και χθες με τις δηλώσεις του;
Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτές τις δημοσιογραφικές διαρροές επίκειται ένα μεταρρυθμιστικό «τσουνάμι» στη δημόσια διοίκηση, δραστικές συγχωνεύσεις οργανισμών και υπηρεσιών, καταργήσεις επιδομάτων, μειώσεις μισθών, γενικευμένες αναδιαρθρώσεις προσωπικού, φορολογικές ρυθμίσεις και πολλά άλλα. Τα ρεπορτάζ είναι σαφή. Όλες αυτές οι ανατροπές θα γίνουν στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Είναι βάσιμες οι δημοσιογραφικές αυτές πληροφορίες, κύριε Υπουργέ, και αν ναι, ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλάβατε έναντι των Ευρωπαίων; Πρέπει να τις ξέρει η Βουλή. Βάσει ποιων κοινωνικών και πολιτικών διαβουλεύσεων και ποιων μελετών προχωράτε σ’ αυτή τη μεταρρύθμιση, βάσει ποιου επιστημονικού, συγκροτημένου, αποτελεσματικού και βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης;
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κατόπιν όλων όσων έχουν αποκαλυφθεί τα επιχειρήματά σας έχουν άρδην ανατραπεί. Το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι ενταγμένο στη λογική της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η βασική επιδίωξή σας είναι να απαλλαγείτε από το βάρος των ευέλικτων μισθωτών, είναι δυστυχώς «να πετάξετε τη σαβούρα από το πλοίο» προκειμένου αυτό να σωθεί μέσα στην «τρικυμία» που βρίσκεται.
Σας αναφέραμε και στην Επιτροπή ότι το νομοσχέδιο ακολουθεί τη λογική «του μαστίγιου και του καρότου». Μας εμφανίζετε το «καρότο» των αντικειμενικών και αξιοκρατικών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ενώ συγχρόνως μας κραδαίνετε το «μαστίγιο» της απαλλαγής σας από τους χιλιάδες νέους με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Ποιος δεν θα συμφωνούσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο «μπετονάρισμα» των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ; Συμφωνούμε όλοι και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά άλλα. Το πρωτεύον όμως είναι το άλλο, είναι αυτό του «μαστιγίου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προεκλογικά αναδείξαμε και εγκαταστήσαμε στον πυρήνα της αντιπαράθεσης το τεράστιο θέμα των συμβασιούχων. Οι θέσεις μας είναι σταθερές τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά. Δεν είπαμε για άμεση πρόσληψη όλων των συμβασιούχων αλλά μιλήσαμε για μοριοδότηση μέσω των διαγωνισμών. Η θέση μας ήταν υπεύθυνη, δίχως «κορώνες» και λαϊκισμούς, συνεκτιμώντας τόσο την κοινωνική διάσταση του θέματος όσο και τις ανάγκες των υπηρεσιών. Ζητήσαμε και ζητάμε ακόμη μέχρι σήμερα την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας που υποκρύπτουν τακτικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την αντικατάσταση των συμβάσεων έργου, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και προσωρινής απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου, την τακτοποίηση με συμβάσεις αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα και με ενιαία σχέση μονίμου υπαλλήλου στο Δημόσιο όλων των σημερινών συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, την κατάργηση έκτοτε του θεσμού των συμβασιούχων.
(PE)


(2PM)
Η πρότασή μας αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάσσεται και είναι συνεπής με τη συνολικότερη και ολοκληρωμένη προγραμματική μας θέση για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Βρίσκεται δε σε ευθεία αντιπαράθεση με το σημερινό μοντέλο της.
Είναι βέβαιο ότι η σημερινή κατάσταση της δημόσιας διοίκησης λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε απόπειρα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αντίθετα, το μόνο που εξυπηρετεί είναι η αναπαραγωγή της παραοικονομίας, των πελατειακών σχέσεων, των αθέμιτων συναλλαγών και της συνολικής υποβάθμισης της χώρας.
Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν υπερασπίζεται σε καμία περίπτωση τη σημερινή κατάσταση. Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση και η ριζική αλλαγή της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Η ριζική μεταρρύθμισή της, όμως, δεν είναι απλώς υπόθεση διακηρύξεων, είναι άμεσα συνυφασμένη με την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης της χώρας και της λειτουργίας του κράτους. Απαιτεί ρήξεις με τον κομματισμό, με τις πελατειακές σχέσεις, με τα ρουσφέτια. Απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, καθώς και την ανάληψη του σχετικού πολιτικού κόστους που ποτέ δεν έδειξαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Απαιτείται σαφής διάκριση της κυβερνητικής από τη διοικητική λειτουργία, απαιτείται εξασφάλιση της αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης από κομματικές παρεμβάσεις, απαιτείται ορθολογική οργάνωση με βάση συγκεκριμένο και μακρόπνοο σχεδιασμό, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης.
Μέρος μόνο αυτού του συνολικού σχεδιασμού συνιστά το πλαίσιο προσλήψεων, αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε. Αυτός ο συνολικός σχεδιασμός δεν υπάρχει. Κατά τούτο πάσχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Απαιτείται ένα πλαίσιο πλήρους αξιοκρατίας και καθιέρωση ενός διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος, ενιαίου για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
Ο περιορισμός των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού έχει συνοδευτεί με την πρόσληψη εργαζομένων, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στους ίδιους, αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Έτσι, σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μόνιμη σχέση εργασίας έχει περιοριστεί και για την κάλυψη πάγιων αναγκών προσλαμβάνονται συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι έργου, ωρομίσθιοι, εργαζόμενοι στα stage κ.λπ. και άλλες σχέσεις εργασίας. Μέσω τέτοιων προσλήψεων οι κυβερνήσεις κρατούν ομήρους χιλιάδες εργαζόμενους και ενισχύουν τα πελατειακά τους δίκτυα σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Ας δούμε τώρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ποια είναι η βασική του επιδίωξη; Είπατε στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, όπως και ο εισηγητής σας, ότι θέλουμε να κάνουμε μία νέα αρχή, ένα φιλόδοξο σχέδιο. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο; Ποια, όμως, είναι αυτή η κατεύθυνση; Ποιος ο λόγος επίσπευσής του, όταν επέρχονται σαρωτικά μέτρα ανατροπών στη δημόσια διοίκηση; Νομίζει κανένας ότι δεν είναι τουλάχιστον ανακόλουθος ο τρόπος παρέμβασής σας;
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η κύρια επιδίωξή σας είναι η δημοσιονομική προσαρμογή μέσω της καρατόμησης δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων νέων. Διαχειρίζεστε ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα με τον πλέον ανάλγητο τρόπο. Οδηγείτε στην ανεργία δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους. Και αυτό, δίχως να αντιμετωπίζετε το τεράστιο πρόβλημα λειτουργικότητας των υπηρεσιών.
Με το παρόν νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δημιουργεί συμβασιούχους πολλών ταχυτήτων.
Πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που θα απολυθούν αμέσως με τη λήξη της σύμβασής τους, αφού ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει το 50% των μονίμων υπαλλήλων. Μέχρι τον Απρίλιο, δηλαδή, θα απολυθούν αυτοί, των οποίων λήγουν οι συμβάσεις τους.
Δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που θα απολυθούν μετά την 30ή Απριλίου, ο κύριος όγκος των συμβασιούχων.
Τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που θα έχουν την τύχη είτε να προσληφθούν για πρώτη φορά με τις μεταβατικές διατάξεις είτε θα επαναπροσληφθούν μέσω των νέων διαγωνισμών.
Υπάρχει και μία τέταρτη κατηγορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία είναι εξόχως αποκαλυπτική. Είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τη νέα γενιά συμβασιούχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού των Ο.Τ.Α. δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας.
(MK)


(3PE)
Πόσες, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικότητες ή πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ο.Τ.Α. παραβλέπονται από τους παρωχημένους οργανισμούς τους; Τα κενά αυτά θα δημιουργήσουν νέα γενιά συμβασιούχων. Ήδη, σκέφτομαι πολλούς δημάρχους, οι οποίοι θα βρουν τέτοια κενά σε οργανισμούς και θα προκηρύξουν διαγωνισμούς για συμβάσεις έργου. Και αν δεν προκηρύξουν διαγωνισμούς για πρόσληψη με σύβαση έργου, σίγουρα θα το κάνουν για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για καθήκοντα παγίων και διαρκών αναγκών.
Για παράδειγμα, έχετε υπολογίσει, κύριε Υπουργέ, πόσες από τις συμβάσεις έργου που αντιστοιχούν σήμερα σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν προβλέπονται στους οργανισμούς;
Δεύτερον, πώς πιστοποιεί το ΑΣΕΠ τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τη στιγμή που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό; Προτείνεται μεταβατική διάταξη για τη σύναψη συμβάσεων για τους Ο.Τ.Α. μέχρι τις 31-12-2011 κατόπιν αιτήματος της ΚΕΔΚΕ και λόγω της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης. Παραβλέπεται, όμως, το ατελέσφορο της ρύθμισης στην περίπτωση που θα είναι ο κανόνας ίσως, εάν οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία πέντε έως επτά ετών, με βαθιά γνώση του αντικειμένου δεν επιλεγούν.
Είναι ένα αίτημα παρεπόμενο της ΚΕΔΚΕ ότι δεν μπορούν να προσλάβουν μέσα από το διαγωνισμό νέα πρόσωπα τα οποία θα είναι άπειρα και θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο αντικείμενο της απασχόλησής τους.
Γι’ αυτούς που υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις ως συμβασιούχοι για πέντε, έξι και επτά χρόνια και γνωρίζουν το αντικείμενο, υπάρχει ο κίνδυνος με τους νέους διαγωνισμούς και με τις νέες συμβάσεις να μην συνεχίσουν να είναι συμβασιούχοι. Αυτό το βλέπετε ως σωστή μεταβατική διαδικασία;
Και κάτι άλλο. Ανάγκες υπάρχουν μόνο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Γνωρίζετε ότι κρίσιμοι τομείς για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, της απασχόλησης ή της φοροδιαφυγής, στηρίζονται κυρίως σε συμβασιούχους ή stagiers με εμπειρία πέντε, έξι και επτά ετών;
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι σαράντα δύο απασχολούμενοι αυτή τη στιγμή με σύμβαση έργου στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» κινδυνεύουν να απολυθούν με τη λήξη της σύμβασής τους, γιατί δεν καλύπτουν το 50% και ότι σε περίπτωση που απολυθούν αυτοί οι σαράντα δύο συμβασιούχοι πρόκειται ουσιαστικά να καταρρεύσει το σύστημα σε ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχετε σχετικά με την πληροφόρηση και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;
Τι θα γίνει με την προκήρυξη των διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση της μεταβατικής περιόδου; Για να καλυφθούν τα κενά πρέπει οι διαγωνισμοί να αρχίσουν το Γενάρη του 2010, για να είναι έτοιμοι οι νέοι συμβασιούχοι την 1η Μαΐου του 2010; Σύμφωνα με άποψη του κ. Βέη πρέπει να αρχίσουν το Γενάρη. Έχετε κάτι να μας ανακοινώσετε, κάποιοι σχέδιο για τους διαγωνισμούς;
Όσον αφορά την αυξημένη μοριοδότηση τέθηκε επανειλημμένα και στη συζήτηση της Επιτροπής. Πώς θα αντιμετωπιστεί, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και για τους συμβασιούχους που εργάζονται χρόνια και γνώριζαν την αυξημένη μοριοδότηση, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούνται εκ των υστέρων να υποταχθούν στη δική σας ρύθμιση;
Πέραν της πάγιας και σαφούς θέσης μας, προτείνουμε: Κάνετε, κύριε Υπουργέ, μία γενική ρύθμιση για όλους τους συμβασιούχους. Παρατείνετε τις συμβάσεις μέχρι τις 31-12-2011 και στη συνέχεια, μέχρι τότε, καταγράψτε τις πραγματικές ανάγκες σε όλο το δημόσιο τομέα. Ενσωματώστε τις ανάγκες αυτές στους νέους σύγχρονους οργανισμούς τους οποίους πρέπει να κάνετε σύντομα και προκηρύξτε διαγωνισμούς για την κάλυψη των οργανικών θέσεων.
Έτσι δεν θα οδηγήσετε στην ανεργία δεκάδες χιλιάδες νέους και συγχρόνως δεν θα διαταράξετε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Εάν δεν αλλάξετε τη θέση σας και εμμείνετε πεισματικά στις διατάξεις του νομοσχεδίου, εμείς, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε θετική ψήφο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
(GH)
(3ML)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν εγγραφεί 53 συνάδελφοι Βουλευτές να ομιλήσουν επί της αρχής. Η σημερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί στις 12.30 μετά μεσονύκτιο και στην αυριανή συνεδρίαση θα συνεχιστεί η συζήτηση επί της αρχής, θα γίνει στη συνέχεια η ψήφισή του επί της αρχής, μετά την οποία θα ξεκινήσει και η συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου.
Εισερχόμεθα στον κατάλογο των ομιλητών.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα μια από τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η οποία αφορά ένα διαχρονικό ζήτημα, το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Γίνεται σήμερα μια προσπάθεια να θεραπεύσουμε και να διαφυλάξουμε ένα θεσμό, η ίδρυση του οποίου αποτέλεσε τομή στη βελτίωση της ποιότητας στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών.
Σ' αυτό ακριβώς το σημείο αξίζει να κάνω μία επαινετική αναφορά στον πολιτικό Αναστάσιο Πεπονή, στον δημιουργό του ΑΣΕΠ, στο νόμο 2190 και στη συμβολή του όσον αφορά την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του πολιτικού μας συστήματος.
Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που εσείς, ως άξιος συνεχιστής, σήμερα τολμάτε και κάνετε νέες ριζικές αλλαγές στον τρόπο στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης με γνώμονα την ακόμα περισσότερη αξιοκρατία, με στόχο την εξισορρόπηση διαφόρων ειδών ανισότητας και αδικίας.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξ αρχής βρέθηκε απέναντι στη βούληση της Νέας Δημοκρατίας να μετατραπεί αυτός ο θεσμός σε όργανο μικροκομματικών συμφερόντων και ρουσφετολογιών παιχνιδιών με την εισαγωγή του κριτηρίου της συνέντευξης. Έτσι σήμερα τηρούμε τη δέσμευσή μας για την κατάργηση της συνέντευξης, για την αποκατάσταση και την επιπλέον θωράκιση του συστήματος πρόσληψης με αντικειμενικότερα κριτήρια.
Άρουμε την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ εκείνων που υπηρετούσαν στο δημόσιο με stage ή συμβάσεις έργου και εκείνων που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα με την κατάργηση της πριμοδότησης του 50% της προϋπηρεσίας.
Άρουμε την ανισότητα μεταξύ των άνεργων και εκείνων που είχαν καταγράψει εμπειρία στο δημόσιο με μείωση του ανώτατου χρονικού ορίου εμπειρίας και μείωση γενικά των μορίων της εμπειρίας.
Άρουμε την ανισότητα μεταξύ του κριτηρίου της εμπειρίας και των τίτλων σπουδών με αυξημένη μοριοδότηση των τίτλων σπουδών σε όλες τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που πάνω από όλα εμπεδώνει την αξιοκρατία, προάγει τη διαφάνεια, ευνοεί την κατάρτιση και εκπαιδευτική επάρκεια, προστατεύει τους άνεργους, αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με την κατάργηση της προσαύξησης κατά 50% της μοριοδότησης για εργασιακή εμπειρία στα προγράμματα stage.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΑΣΕΠ επιστρέφει παντού, ενισχύεται, διευρύνεται και εμπεδώνει στους νέους και τις νέες την αξιοκρατία από την πρόσληψη έως την εξέλιξη στην κορυφή της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συντηρούσε ένα σύστημα που ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις, που αποκλείει την πλειοψηφία των πολιτών από την ισότιμη διεκδίκηση μιας θέσης στο δημόσιο τομέα. Ο στόχος της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σ' αυτό τον φαύλο κύκλο των πελατειακών σχέσεων, στις ελαστικές μορφές εργασίας με ανασφάλιστους συμβασιούχους. Δυστυχώς αναγκάσαμε τη νέα γενιά, που είναι και το μέλλον αυτού του τόπου, να θεωρεί κατάκτηση, να θεωρεί εργασιακή καριέρα την απασχόληση σε θέσεις συμβασιούχων ανασφάλιστων των 400 ευρώ. Ο στόχος μας, ο στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η αξιοποίηση του νέου, του καταρτισμένου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης με δίκαιους όρους, τηρώντας ρητά τα εργασιακά δικαιώματά τους. Έτσι βάζουμε ένα τέλος στη λογική που θέλει το κράτος λάφυρο του νικητή, της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κόμματος. Έτσι, θα κάνουμε πράξη το δόγμα για τους άριστους και όχι τους αρεστούς.
(PN)(3FH)
Έτσι θα λυτρώσουμε το ελληνικό κράτος οριστικά και αμετάκλητα από τα παραπολιτικά φαινόμενα του κομματισμού και θα αναδείξουμε στο προσκήνιο της δημόσιας διοίκησης άξια και ικανά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους. Βάζουμε τέρμα στα πελατειακά STAGE στο δημόσιο. Βάζουμε τέλος στην πελατειακή συνέντευξη στο δημόσιο ,καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να αποκατασταθεί επιτέλους η αξιοκρατία στη χώρα μας. Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έκανε θεσμό στη χώρα μας την πελατειακή σχέση, μας κατηγορεί γιατί θέλουμε η νέα γενιά να έχει άλλες προσδοκίες για το εργασιακό της μέλλον. Μας κατηγορεί γιατί θέλουμε να περιορίσουμε δραστικά τις συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου, μαζί με τα προγράμματα STAGE, ξεβολεύοντας έτσι ορισμένους πολιτικούς και τοπικούς άρχοντες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο είναι η επισφράγιση του πρώτου στόχου της Κυβέρνησης και του οράματος του ίδιου του Πρωθυπουργού μας, που είναι η εδραίωση της αξιοκρατίας στη χώρα μας. Α.Σ.Ε.Π. παντού, αξιοκρατία παντού, διαφάνεια παντού. Ήρθε η στιγμή να μπει τέλος στο καρκίνωμα της ελληνικής κοινωνίας, που δεν είναι άλλο από τις πελατειακές σχέσεις, τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, την αδιαφάνεια, τις αυθαιρεσίες. Δεν θέλουμε ποτέ ξανά και δεν πρέπει τα νέα παιδιά και οι άξιοι άνθρωποι να αδικούνται, να ευτελίζονται εξαρτώμενοι από την εύνοια του ενός ή του άλλου πολιτικού. Δεν θέλουμε ποτέ ξανά και δεν πρέπει, άξια στελέχη να παραγκωνίζονται από κομματικούς αντιπάλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρέος μας να εδραιώσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Είναι πολιτική μας βούληση να προωθήσουμε και να κατακτήσουμε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη χώρα μας. Είναι όμως και ιστορική ευθύνη όλων των κομμάτων να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου, να ενισχύσουμε την ευνομία και την ισότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και αυτό το νομοσχέδιο κάνει το πρώτο βήμα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Κουτμερίδη, που ορθοτομώντας το λόγο, σεβάστηκε και το χρόνο.
Παρακαλώ να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση δια του Υπουργού Εσωτερικών φέρνει σήμερα ένα νομοσχέδιο για τις προσλήψεις και για το Α.Σ.Ε.Π. το οποίο περίπου επιχειρεί να μας το εμφανίσει ότι είναι το πρώτο δείγμα εκσυγχρονισμού της Κυβέρνησης Παπανδρέου.
Στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα δείγμα του διαχρονικού ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν αλλάζει …
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Ποιος το έφτιαξε το Α.Σ.Ε.Π.;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα πούμε, κύριε Χυτήρη, πώς φτιάχτηκε και τι έγινε και με το 2190 σιγά-σιγά περιμένετε, μην βιάζεστε.
Το λέω αυτό γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν και παραμένει το ίδιο. Στην Αντιπολίτευση είναι ένα κόμμα το οποίο λέει πάντα όχι και μετέρχεται στυγνό εμπόριο ελπίδων, όπως έκανε και στις τελευταίες εκλογές, απέναντι σε καθέναν που έχει ανάγκη. Και ως Κυβέρνηση έρχεται πάντοτε να μας πει ότι από εκείνο περίπου αρχίζει η πολιτική και θεσμική ιστορία του τόπου. Κανένας δεν έκανε τίποτε άλλο. Μηδενισμός των πάντων και από εκεί και πέρα μεγαλοποίηση των ασήμαντων πραγμάτων.
Όμως, οφείλω να τονίσω ότι σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχαμε και ένα άλλο δείγμα γραφής, το οποίο δεν το περίμενα. Από τον κ. Χρυσοχοΐδη θα το περίμενα, ξέρετε, διότι είναι η λογική του. Από τον κ. Ραγκούση όχι, γιατί ξέρω την μετριοπάθεια που τον διακρίνει και την ξέρω πολλά χρόνια, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, τον ήξερα και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι ταιριάζει ούτε στην πολιτική την οποία θέλουμ