ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΑ, Σύνοδος: (Θέρος '04), Συνεδρίαση: ΚΒ΄ 07/09/2004

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2004
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κυρίων Κ. Σημίτη, Α. Ανδριανόπουλου και Στ. Μάνου, σελ.
2. Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή το κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης 185 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 91η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας και αναθεωρεί τη Διεθνή Σύμβαση για το Έγγραφο Ταυτότητας Ναυτικών (ΕΤΝ), του έτους 1958 (ΔΣ 108 ΔΟΕ) συνοδευόμενη από μία σύντομη ανάλυση του περιεχομένου της και περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, σελ.
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίων νόμων:
α) Οι Υπουργοί Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Ανάπτυξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», σελ.
β) Οι Υπουργοί Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Παραγουάης για Εκπαιδευτική, Επιστημονική κα Πολιτιστική Συνεργασία», σελ.
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄/1999) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού», σελ.
3. Κατάθεση έκθεσης Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεση της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις», σελ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
1. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χρ., σελ.
ΒΕΡΡΑΣ Μ., σελ.
ΔΑΪΛΑΚΗΣ Στ., σελ.
ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μ., σελ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Χ., σελ.
ΚΑΣΣΙΜΗΣ Θ., σελ.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ., σελ.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α., σελ.
ΛΙΑΝΗΣ Γ., σελ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α., σελ.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α., σελ.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ., σελ.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ Α., σελ.
ΟΘΩΝΟΣ Ε., σελ.
ΟΡΦΑΝΟΣ Γ., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π., σελ.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Α., σελ.
ΦΟΥΡΑΣ Α., σελ.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2004
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ΄
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2004
Αθήνα, σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β΄ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 31 Αυγούστου 2004 εξουσιοδότηση του Τμήματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΑ΄ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 31 Αυγούστου 2004 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της τροποποίησης του Άρθρου 1 της Συμφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».)
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τμήμα.
(Ανακοινώνονται προς το Τμήμα από τον κ. Μάρκο Μπόλαρη, Βουλευτή Σερρών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Νάξου ζητεί την ανέγερση Νοσοκομείου στη Νάξο.
2) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Θήρας ζητεί την επίλυση προβλημάτων του Σωματείου Υδροπωλητών Σαντορίνης.
3) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ζητεί τη στελέχωση του Εδικού Σχολείου Νάξου.
4) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο ’Επαρχος Θήρας ζητεί τη στελέχωση της τοπικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ στη Σαντορίνη.
5) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων ζητεί τη χρηματοδότηση μονάδας αφαλάτωσης νερού.
6) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Αντιπάρου Νομού Κυκλάδων ζητεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση έργων οδοποιϊας στο νησί.
7) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Ερμούπολης ζητεί την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου της Σύρου.
8) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κυκλάδων ζητεί την αποδοχή πρότασης, σχετικά με την ονομασία του Ολυμπιακού Σταδίου της Αττικής.
9) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Κυκλάδων της ’Ενωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών ζητεί τη μελέτη απόψεων επί του Νομοσχεδίου «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης των Δημοσίων ΄Εργων και συναφείς διατάξεις.
10) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Σίφνου Νομού Κυκλάδων ζητεί τη σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ για τη νήσο Σίφνο.
11) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος «ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» και η Συντονιστική Επιτροπή Αποφοίτων Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων Εξωτερικού-πλην Ε.Ε. ζητούν την αναγνώριση των πτυχίων τους,
12) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Πραμάντων Ιωαννίνων ζητεί τη χορήγηση πιστώσεων για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής δασικών χωριών.
13) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία κάτοικοι της Κοινότητας Δίστρατου Νομού Ιωαννίνων ζητούν την ασφαλτόστρωση του δρόμου Κόνιτσα-Δίστρατο.
14) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Παναγροτικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου ζητεί έκτακτη επιχορήγηση.
15) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Σκοπέλου ζητεί την ίδρυση δημόσιας βιβλιοθήκης στο Δ.Δ. Γλώσσας.
16) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Πραμάντων Νομού Ιωαννίνων ζητεί τη χορήγηση πιστώσεων, για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής Δασικών Χωριών.
17) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Αγραφιώτη Σοφία, Φιλόλογος ζητεί την επίλυση προβλήματος επαγγελματικής κατοχύρωσης πτυχιούχων.
18) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε. ζητεί να συνεχισθεί η μεταφορά των μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.
19) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Αρτοποιών Βόλου και Περιφέρειας Νομού Μαγνησίας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ζητεί να σταματήσει η παράνομη έψηση κατεψυγμένου άρτου και αρτοσκευασμάτων, εντός των Super Market.
20) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου ζητεί τη μετατροπή εργασίας των εργαζομένων στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε αορίστου χρόνου κ.λπ..
21) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Ανδρέας Νικολαϊδης διαχειριστής πολυκατοικίας στην Πάτρα ζητεί την απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
22) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ και η Βουλευτής Αθηνών κ. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου ζητεί την άμεση καταβολή της ετήσιας οικονομικής επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τα αθλητικά σωματεία.
23) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επαρχιακό Συμβούλιο Θήρας ζητεί την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων της Θήρας.
24) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών διαμαρτύρεται για διώξεις συνδικαλιστών του Κλάδου.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων ’Εργων ζητεί την αναστολή ψήφισης του νομοσχεδίου για τα Δημόσια ’Εργα.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ’Ενωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας-Ηλείας ζητεί την παραχώρηση της λειτουργίας και του προγραμματισμού του βοηθητικού Γυμναστηρίου «Δημήτριος Τόφαλος».
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Εθνικό ’Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων Ν. Αχαΐας ζητεί την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά προτάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολυτέκνων οικογενειών.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στη μη ηλεκτροδότηση της νότιας εισόδου της Πάτρας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στην αποκάλυψη του «C.N.” ότι η Κοινοπραξία «Γέφυρα» δεν πλήρωνε φόρους.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορούν στην καθυστέρηση απόφασης της ΕΔΕ για ειδικευόμενο γιατρό.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσιεύματα εφημερίδων που αφορούν στον κίνδυνο απένταξης του διατηρητέου ακινήτου της Πάτρας «Πρώην αγορά Αργύρη».
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην καθυστέρηση αξιοποίησης του ακινήτου της πρώην χαρτοποιϊας Λαδόπουλου.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στη δράση τσαντάκηδων σε περιοχή της Πάτρας.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αθίγγανων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στις καταγγελίες για ύποπτα συμπληρώματα διατροφής σε γυμναστήρια της Πάτρας.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στο πρόβλημα μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής της Τερψιθέας.
38) Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά προτάσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας για την παιδική προστασία.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται για την κατασκευή του φράγματος Πείρου-Παραπείρου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά θέματα που απασχολούν τους πολυτέκνους.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην καταστροφή της Λιμνοθάλασσας Ωρωπού από την παράνομη οικοπεδοποίηση και το μπάζωμα.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο Π.Π.Ν.Δ.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην παράνομη λειτουργία του ολυμπιακού σταθμού του δημοτικού ραδιοφώνου Αθήνα 9.84.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στον εντοπισμό πλαστών τιμολογίων.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στο πρόβλημα της έλλειψης αίματος στα νοσοκομεία της Αχαΐας.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στη διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης στην περιοχή Λευκασίου.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην ενίσχυση της Αστυνομίας Αιγίου με προσωπικό.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσιεύματα εφημερίδων που αφορούν σχόλια και δηλώσεις για την ονομασία του νέου σταθμού υποδοχής στο Λιμάνι της Πάτρας.
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στη μη επέκταση του Σχεδίου Πόλεως στην Πάτρα.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στη συμπεριφορά του Αρχηγού του Στρατού σε αξιωματικούς και στρατιώτες..
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στις προσπάθειες που η Κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την καλή πορεία της Χώρας.
52) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στον αποκλεισμό αθλήτριας από την Ολυμπιακή φλόγα.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στη μη ολοκλήρωση έργων στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.
54) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στην εγκατάλειψη έργων για αποπεράτωση πεζοδρομίων.
55) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στην κακή διοργάνωση της εκδήλωσης στην πλατεία Γεωργίου για την υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας.
56) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο αναρτήθηκε στο site της ΕΣΗΕΑ στο Internet.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στην αποφυγή ευθυνών των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από το θέμα προστασίας του οικοσυστήματος της Στροφυλιάς.
58) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος κάτοικος Γιαννιτσών ζητεί την επίλυση προβλήματος που αφορά κρατήσεις αποδοχών στρατιωτικού προσωπικού.
59) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Μπαλτζίδης Κων/νος κάτοικος Κρύας Βρύσης Ν.Πέλλας ζητεί την ικανοποίηση αιτήματος.
60) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στο συμβόλαιο ανάμεσα στους Κ. Κεντέρη και Κ. Θάνου και τους σπόνσορες.
61) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στον τρόπο που υποδέχονται εκπρόσωποι της Γέφυρας της Κυβερνητικούς παράγοντες.
62) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά το αποτέλεσμα της δενδροφύτευσης στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας.
63) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μυκηναίων ζητεί στο χαρτονόμισμα του ενός ευρω που θα κυκλοφορήσει προσεχώς να αποτυπώνονται οι γέφυρες χρονολογικά.
64) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Ντούνη-Μαγκλή Αικατερίνη ζητεί την επίλυση αιτήματος που αφορά ελληνικές περιουσίες στην Τουρκία.
65) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Φοιτητών στη Ρουμανία ζητεί την επίλυση αιτήματός τους που αφορά στις εξετάσεις στο ΔΙΚΑΤΣΑ.
66) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Σωματείο Μωσαϊκών-Πλακάδων Πύργου ο «ΕΡΜΗΣ» ζητεί την τοποθέτηση στο ΙΚΑ Πύργου ενός ακόμη παιδιάτρου.
67) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Νίκαιας Λάρισας ζητεί τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων σε Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Νίκαιας.
68) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας ζητεί την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες στις πορθμειακές γραμμές Θάσου-Καβάλας.
69) Οι Βουλευτές κύριοι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία 14 εργαζόμενοι από την περιοχή Αλιβερίου που είναι υπό απόλυση μετά την απόφαση της Διοίκησης του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ να κλείσει τα Υποκαταστήματα του Αλιβερίου και της Μεγαλόπολης ζητούν να βρεθεί λύση ώστε να μην οδηγηθούν στην ανεργία.
70) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην ανάγκη λειτουργίας στη Χερσόνησο Κρήτης Υγειονομικής Υπηρεσίας ΙΚΑ.
71) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στις ανασκαφές περιοχής του Κομμού.
72) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στη λειτουργία ρυπογόνου πυρηνελαιουργείου στην Ιεράπετρα.
73) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά περιστατικό περικοπής σύνταξης.
74) ο Βουλευτής Λασιθίου ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην πρόταση για δημιουργία διασυνοριακών τμημάτων εναερίου χώρου με τη Βουλγαρία.
75) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στη νομοθεσία για πανωτόκια.
76) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα που αφορά στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τους αγρότες.
77) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στις βάσεις των εισαχθέντων στα ΤΕΕ.
78) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Λασιθίου ζητεί την επιχορήγηση των ΒΙΟΠΑ Κρήτης με ποσοστό 60%.
79) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Λασιθίου ζητεί την επανασυγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
80) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Λασιθίου ζητεί την περάτωση του τμήματος της Εθνικής οδού από τον οικισμό Στολίδα έως την πόλη των Μαλλίων.
81) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιτάνου ζητεί την επιχορήγηση των «Πολιτιστικών Διαδρομών 2004» Δήμου Ιτάνου.
82) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Αγριάς ζητεί την ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Αγρίας με προσωπικό και υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
83) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας ζητεί τον επαναπροσδιορισμό των ορίων των αρχαιολογικών ζωνών, στην περιοχή Φορτέτσας Ηρακλείου Κρήτης.
84) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορά στην έλλειψη υποδομών πρόσβασης στην πόλη των Πατρών για την απρόσκοπτη διακίνηση των παραπληγικών ατόμων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 1276/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στάθη Κουτμερίδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 253/23-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σ. Κουτμερίδης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Η υπογραφή των συμβολαίων καπνοκαλλιέργειας μεταξύ ομάδων παραγωγών και καπνεμπορικών επιχειρήσεων, για την εσοδεία 2004, παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουνίου 2004. Έτσι δίδεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις.
Η πολιτεία δεν δύναται να παρέμβει με θεσμικό τρόπο στη διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Πέραν των παραπάνω είναι γνωστό ότι, τα τελευταία κυρίως χρόνια η αγορά έχει εκφράσει τον προβληματισμό της για τη χαμηλή ποιότητα των καπνών της ποικιλίας Σ- 79, την έλλειψη των καπνικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται στα χαρμάνια των σιγαρετοβιομηχανιών και την ως εκ τούτου χαμηλή ζήτησή τους από τη διεθνή αγορά.
Με απόφασή μας έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την εφαρμογή της αναθεώρησης της Κ.Α.Π., στα πλαίσια τής οποίας συζητείται και το θέμα των ποσοστών συνδεδεμένης και αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης. Η ομάδα εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υποβάλλει προτάσεις και για το παραπάνω θέμα και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις και προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών (παραγωγοί, μεταποιητές κλπ.) θα αποφασισθεί για το ποσοστό της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά το τετραετές μεταβατικό στάδιο (2006,2007,2008,2009).
Ο Υφυπουργός
Α. ΚΟΝΤΟΣ»
2. Στην με αριθμό 1304/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτου Σγουρίδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1304/29-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη, σας πληροφορούμε ότι, όπως είναι γνωστό, η διαδικασία προσλήψεως Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με τον Ν. 2190/1994 είναι αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αποδέκτης του τελικού προϊόντος αυτής της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι τα στοιχεία που ζητεί ο ερωτών Βουλευτής πρέπει να αντληθούν από αυτή την πηγή, η οποία προκηρύσσει τους σχετικούς διαγωνισμούς και εξετάζει τις κατά περίπτωση ενστάσεις.
Πάντως, προς ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε ότι από το 1994 μέχρι τέλους Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έγινε η πλήρωση 37 τακτικών (μονίμων) οργανικών θέσεων (18 ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 6 ΠΕ9 Περιβάλλοντος και 13 ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών)και 3 θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό).
Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν υπογραφεί έξι (6) μισθώσεις έργου διάρκειας ενός (1) έτους η κάθε μία, δύο (2) μισθώσεις για βιβλιοθηκονόμο, μία (1) μίσθωση για Μηχανολόγο - Μηχανικό και δύο (2) μισθώσεις για Αρχιτέκτονα - Μηχανικό.
Από την ανάληψη των καθηκόντων μου και μέχρι σήμερα ουδεμία πρόσληψη των αναφερομένων στην σχετική ερώτηση κατηγοριών έχει πραγματοποιηθεί.
Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ»
3. Στην με αριθμό 1357/8-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννου Γιαννέλλη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1357/29-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Ι. Γιαννέλλη που αφορά την «παραχώρηση οχήματος στην Β΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους», σας πληροφορούμε ότι ουδείς προγραμματισμός υπάρχει για τέτοια δραστηριότητα.
Ως εκ τούτου το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ουδέν όχημα διαθέτει για λόγον ως ο αναφερόμενος στην ερώτηση του αξιοτίμου κ. Βουλευτού.
Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ»
4. Στην με αριθμό 1234/2-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Φωτίου Κουβέλη και Αθανασίου Λεβέντη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ.Κ.Ε./109/24-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αρ.πρ.1234/2-6-2004 ερώτησης των Βουλευτών κυρίων Φ. Κουβέλη και Θ. Λεβέντη με θέμα την Αποδέσμευση ιστορικού χώρου Σκοπευτηρίου Καισαριανής, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο χώρος του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 με Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2376/1520/7-2-1984 ΦΕΚ 193/Β/27-3-1984. Με συμπληρωματικές Αποφάσεις και ΦΕΚ διευκρινίστηκαν και περιγράφθηκαν τα όρια του προστατευόμενου χώρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει τη σημασία του χώρου και θεωρεί ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί υποχρέωση των σημερινών γενιών.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
5. Στην με αριθμό 1273/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτου Αντωνακόπουλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 48/22-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι η πρόταση για ίδρυση μεταβατικού εφετείου στον Πύργο του νομού Ηλείας θα τεθεί υπόψη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για Εκπόνηση Πανελλαδικού Σχεδίου Χωροταξικής Κατανομής Δικαστηρίων παντός Βαθμού και Δικαιοδοσίας, η οποία ανασυγκροτείται από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η προηγούμενη Επιτροπή ιδίου αντικειμένου, που είχε συσταθεί με την υπ' αριθμ. 131017/2002 υπουργική απόφαση, δεν κατέθεσε κανένα σχετικό πόρισμα.
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ»
6. Στην με αριθμό 1202/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Απόστολου Φωτιάδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 154/1-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 1202/01-06-2004 εγγράφου σας, με το οποίο
μας διαβιβάστηκε ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Φωτιάδη που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. Στόχος του ΥΕΝ είναι η βελτίωση του συνόλου των λιμενικών υποδομών και της διαχείρισής τους, ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες ποιότητας.
2. Η εκβάθυνση του λιμένα Καμαριώτισσας της νήσου Σαμοθράκης είναι έργο νομαρχιακού - περιφερειακού επιπέδου. Το ΥΕΝ ωστόσο, εφόσον του ζητηθεί, θα υποβοηθήσει στην έγκριση της μελέτης και στη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»
7. Στην με αριθμό 1285/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημητρίου Πιπεργιά δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 148/28-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή σε θέματα της αρμοδιότητάς μας, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έργο της κατασκευής κλειστού αυτοκινητοδρόμου, 2 Χ 2 (2 λωρίδων ανά κατεύθυνση), μήκους περίπου 9,00 χλμ. στον άξονα Χαλκίδας-Σχηματαρίου, ο οποίος στο μεγαλύτερο τμήμα του ακολουθεί νέα χάραξη, με αποτέλεσμα μετά την κατασκευή του να αποσυμφορηθεί σημαντικά η αυξημένη κυκλοφορία του υπόψη υφιστάμενου άξονα. Πρόβλεψη ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
8. Στην με αριθμό 1256/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 144/28-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι η χρηματοδότηση του έργου του οδικού άξονα Τσιφούτ Καστέλι-Σωκαράς εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας για την δυνατότητα ένταξης του έργου στο ΣΑΕΠ Κρήτης.
Επιπλέον σε προγενέστερη απάντησή μας με το υπ' αρ. 78/4.6.2004 έγγραφό μας στην Ερώτηση 627/11.5.2004 του ιδίου Βουλευτή, σας πληροφορήσαμε για τις χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για το 2004, προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
9. Στην με αριθμό 1272/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 146/28-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι η μελέτη του τμήματος Κατερίνη-Αγ.Δημήτριος της Εθνικής οδού Κατερίνης-Ελασσόνας μήκους 28 χλμ. έχει ανατεθεί στις 6.3.2003 και περιλαμβάνει:
Α΄ τμήμα: Κατερίνη-Φωτεινά και Β΄ τμήμα: Φωτεινά-Α γ. Δημήτριος.
Η μελέτη στο Α΄ τμήμα Κατερίνη-Φωτεινά θα ολοκληρωθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες ένταξης στο ΠΕΠ του ΓΚΠΣ, ενώ στο Β' τμήμα Φωτεινά-Αγ.Δημήτριος έχει συνταχθεί και τελεί υπό έγκριση η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Όσον αφορά το υπολειπόμενο τμήμα από Αγ. Δημήτριο μέχρι Ελασσόνα η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε περιλάβει στα προγράμματά της μελέτες ή έργα για τη βελτίωση-αναβάθμισή του.
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ»
10. Στην με αριθμό 1195/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΓΠ/55050/24-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αρ. 1195/1-6-2004 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Θ. Λεβέντη σχετικά με τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγιάς, Νομού Λαρίσης, σας διαβιβάζoυμε αντίγραφο αποσπάσματος του αρ. 2853/16-3-04 εγγράφου του Γ.Ν. Λάρισας αναφορικά με το θέμα.
Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ζητήσει από το ΥΠΕΣΔΔΑ την κατ' εξαίρεση έγκριση πρόσληψης 8.121 θέσεων μόνιμου προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και 980 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων διάρκειας μέχρι 8μήνες, για τη στελέχωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
Στο πλαίσιο του ως άνω αιτήματος, έχει δοθεί καταρχήν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η έγκριση για την πρόσληψη, μεταξύ άλλων, 4.500 ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και Ψυχιατρεία της χώρας. Έγκριση επίσης έχει δοθεί και για τις 980 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικoύ δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Υπουργός
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
11. Στις με αριθμό 1198/1-6-04 και 1232/2-6-04 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Βασιλείου Κεγκέρογλου και Ευαγγελίας Σχοιναράκη- Ηλιάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΓΠ/55062/24-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στις με αρ. 1198/1-6-2004 και 1232/2-6-2004 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Β. Κεγκέρογλου και Ε. Σχοιναράκη- Ηλιάκη σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, σας γνωρίζουμε καταρχήν ότι τα Κέντρα Υγείας παρέχουν υπηρεσίες πρωτoβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν έχει πρoβλεφθεί η απαραίτητη, υποδομή σε μέσα και προσωπικό από τις ισχύουσες διατάξεις για τέτοιου είδους παροχή υπηρεσιών.
Σχετικά με την ίδρυση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ως αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΠΓΝ Ηρακλείου, μας έχει διαβιβαστεί έγγραφο του Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης, το οποίο και θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ας σημειωθεί ότι ο συνολικός σχεδιασμός για την κάλυψη των υγειονομικών αλλαγών της χώρας θα στηριχθεί στην δημιουργία του χάρτη υγείας, έργο το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να ολοκληρώσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί προεκλογικά.
Ο Υπουργός
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
12. Στην με αριθμό 1141/27-5-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Απόστολου Φωτιάδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΤΚΕ/Φ2/14112/24-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της 1141/27-5-04 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Απόστολος Φωτιάδης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ορθή ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/7Ο1ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης lουνίου 1999 στο εσωτερικό δίκαιο, που έχει προωθηθεί ήδη στο ΣτΕ για τη σχετική επεξεργασία, έχει διαλάβει και μεταβατικές διατάξεις, με τις οποίες θέτει ενιαίους κανόνες για την απευθείας μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου γενικά και απρόσωπα. Το κατά πόσον συντρέχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει το Διάταγμα για τη μετατροπή των συμβάσεων θα κριθεί από το αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα.
Για όσους δεν συμπεριληφθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για σημαντική μοριοδότησή τους.
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ»
13. Στην με αριθμό 409/3-5-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ900α/4074/7231/14-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 409/03-05-2004 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, με θέμα της καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Κυβέρνηση, στα πλαίσια αναμόρφωσης του μισθολογίου των υπαλλήλων, εξετάζει στο σύνολό τους τα διάφορα καταβαλλόμενα επιδόματα στους δικαιούχους, μεταξύ αυτών και το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Το εν λόγω θέμα αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας και στο ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να καθοριστούν οι δικαιούχοι και να αναγνωριστεί κατά τρόπο μισθολογικά δίκαιο η προσφορά του πολιτικού προσωπικού που εργάζεται υπό τις ανωτέρω συνθήκες. Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠΕΘΑ έχει διαβιβάσει στο καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών σχετική πρόταση για τη διευθέτηση του θέματος.
Ο Υπουργός
ΣΠΗΛΙΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
14. Στην με αριθμό 1197/1-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Αθανασίου Λεβέντη και Φώτη Κουβέλη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-521/24-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ερώτησης με αριθμό 1197/1.6.2004 και της Αναφοράς με αριθμό 820/3.6.2004 πoυ κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Λεβέντης και Φώτης Κουβέλης, σχετικά με την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον Αμπελώνα Λάρισας, σας πληροφορούμε ότι το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14-5-2004, με αφορμή την Επίκαιρη Ερώτηση αριθμ.116/11-5-2004 και παραπέμπουμε τους ερωτώντες Βουλευτές στα Πρακτικά της Συνεδρίασης αυτής, για ενημέρωση.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ»
15. Στην με αριθμό 1215/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στέφανου Μάνου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦΥΠ/Κ.Ε./106/25-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ.1215/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στ. Μάνου σχετικά με το «Κτήμα ιδιοκτησίας ΦΙΞ-Απαλλοτρίωση για τις Δράσεις Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2004», σας αναφέρουμε τα εξής:
-Η Απαλλοτρίωση έγινε το 2002
-Η αξία της προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας προσδιορίστηκε στο ποσό των 13.000.000 ευρώ
-Το ποσό δεν έχει καταβληθεί
-Η έκταση του αγροκτήματος είναι 6,5 στρέμματα
Η πολιτιστική Ολυμπιάδα επρόκειτο να χρησιμοποιήσει το αγρόκτημα για εκθεσιακό χώρο, για πολιτιστικές εκδηλώσεις και το θέμα είχε εισηγηθεί η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων και ο τότε Γενικός Γραμματέας κ. Κων/νος Καρτάλης.
Η απαλλοτρίωση όμως θα ανακληθεί, γιατί ο χώρος δεν θα χρησιμοποιηθεί για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
16. Στην με αριθμό 1143 και 1144/27.5.04 ερωτήσεις του Βουλευτή κ. Απόστολου Φωτιάδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 22/28/22.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση των από 27-05-2004 ερωτήσεων του Βουλευτή κ. Απόστολου Φωτιάδη, σας ενημερώνουμε ότι η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου του «Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Τριγώνου», που πράγματι έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004- ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 586.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ μέσω ΣΑΕΠ με δικαιούχο το Δήμο Τριγώνου, που κατασκευάζει το έργο. Οι σχετικές εκταμιεύσεις γίνονται ανάλογα με το ετήσιο όρο πληρωμών της Περιφέρειας, όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ»
17.Στην με αριθμό 1238/2.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννου Μαγκριώτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 23476/Β.840/23.6.04 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ως άνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Μαγκριώτη, σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Τράπεζα από τη θέσπιση του άρθρου 51 του Νόμου 1892/1990 βρίσκεται .εκτός δημόσιου τομέα και λειτουργεί όπως και οι λοιπές ιδιωτικές τράπεζες.
Εν τούτοις προς ενημέρωση της Βουλής σημειώνουμε, όπως μας γνωστοποίησε η ΕΤΕ ότι, η μετακίνηση 18 ανώτατων διοικητικών στελεχών της έγινε στα πλαίσια της καλύτερης και αποδοτικότερης αξιοποίησής τους, σε θέσεις αντίστοιχες αυτών στα οποία ήδη υπηρετούσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ανώτερες.
Ο Υπουργός
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ»
18. Στην με αριθμό 1210/26.5.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 46/14.6.04 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη διαβιβάσει ερώτημα προς το μόνο καθ' ύλην αρμόδιο για τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις δικαστικών λειτουργών, Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με το οποίο ζητά την ανάκληση των αποσπάσεων των Ειρηνοδικών Ιεράπετρας και Σητείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανωτέρω ανάκληση, την απόσπαση άλλων Ειρηνοδικών από άλλα Ειρηνοδικεία ή Πταισματοδικεία της χώρας.
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ»
19. Στην με αριθμό 1280/3.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μάρκου Μπόλαρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΦ.ΚΕ/112/24.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Σχετικά με την υπ’. αριθμ. 1280/03.06.2004 ερώτηση του Βουλευτή Σερρών κ. Μάρκου Μπόλαρη αναφορικά με την κατάργηση ορισμένων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ έχουμε να σας γνωστοποιήσούμε τα εξής:
Κατά τη διάρκεια της Διημερίδος, που οργάνωσε η ΚΕΔΚΕ, στην πόλη των Ιωαννίνων στις 17 και 18 Μαίου τ.ε., με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και κατέγραψε τις προτάσεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς που ανεπτύχθησαν από τους ομιλητές - εκπροσώπους των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και των οικείων Δήμων, χωρίς να προβεί σε καμία ανακοίνωση ή να δεσμευθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως άλλωστε προκύπτει από τα πρακτικά που τηρήθηκαν, με ευθύνη και μέριμνα της ΚΕΔΚΕ.
Τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής, όπως μετεφέρθησαν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου και όπως θα απεικονισθούν στα επίσημα πρακτικά, αποτελούν βασικό στοιχείο, της διεξοδικής μελέτης που κάνουμε για την πορεία τού θεσμού των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και των προοπτικών που διαμορφώνονται στην άσκηση ουσιαστικής περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής, μέρος της οποίας αποτελούν και τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπέρμαχος της ιδέας «Πολιτισμός για όλους» και αναγνωρίζει την εξαιρετική συμβολή των Περιφερειακών Θεάτρων στην υλοποίηση του στόχου αυτού. Ερευνώνται διεξοδικά όλες οι πιθανότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την ουσιαστική ανάδειξη του ρόλου αυτών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ»
20. Στην με αριθμό 1251/3.6.04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Αθανασίου Τσούρα και Ιωάννη Μανιάτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Β-624/23.6.04 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ερώτησης με αριθμό 1251/3-6-04 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Τσούρας και Ιωάννης Μανιάτης, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:
1. Η προσεκτικότέρη ανάγνωση των δηλώσεων του Προέδρου των Ολυμπιακών Αερογραμμών θα σας οδηγήσει στο αληθές πνεύμα αυτών, γιατί η απομόνωση μικρού και επιλεγμένου τμήματος δηλώσεων ή τοποθετήσεων οδηγεί σε αυθαίρετα συμπεράσματα και λανθασμένη ερμηνεία τους.
Η περίσταση κατά την οποία έγιναν οι δηλώσεις (εκδήλωση για την ανακοίνωση σημαντικής συνεργασίας των Ο.Α με τις Κυπριακές Αερογραμμές) καθώς και το περιεχόμενο αυτό καθαυτό των δηλώσεων όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, αποδίδουν το πραγματικό νόημά τους και επιβεβαιώνουν ότι η εντολή που έχει λάβει η παρούσα Διοίκηση των Ολυμπιακών Αερογραμμών για το «νοικοκύρεμα» και το μέλλον της Εταιρείας είναι ήδη σε εφαρμογή.
Κάθε άλλη ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
2. Άλλωστε, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδόθηκε την 2/6/2004 το παρακάτω σχετικό Δελτίο:
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης ερωτηθείς για τις εξελίξεις στις «Ολυμπιακές Αερογραμμές», δήλωσε τα εξής:
«Δεν ξεπουλάμε. Αντίθετα, εξυγιαίνουμε αυτήν την επιχείρηση .Θέλουμε να εξορθολογήσουμε τις δαπάνες, να «νοικοκυρέψουμε» τα οικονομικά της. Και μετά, κάτω από καλύτερους όρους, θα την ιδιωτικοποιήσουμε επ' ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της εξασφάλισης των εργαζομένων».
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ»
21. Στην με αριθμό 1442/15.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ευσταθίου Κουτμερίδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΤΚΕ/Φ2/14115/24.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της με αριθμό 1442/15-6-04 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Σ. Κουτμερίδης και αφορά επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων του ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά το θέμα της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την ορθή ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/7Ο/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης lουνίου 1999 στο εσωτερικό δίκαιο, που έχει προωθηθεί ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη σχετική επεξεργασία, έχει διαλάβει και μεταβατικές διατάξεις, με τις οποίες θέτει ενιαίους κανόνες για την απευθείας μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου γενικά και απρόσωπα. Τ ο κατά πόσον συντρέχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει το Διάταγμα για τη μετατροπή των συμβάσεων θα κριθεί από τα αρμόδια, κατά. περίπτωση, όργανα.
Για όσους δεν συμπεριληφθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για γενναία μοριοδότησή τους.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στην εν λόγω επιστολή, αρμόδιο να σας απαντήσει σχετικά είναι το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προς το οποίο επίσης απευθύνεται η ανωτέρω ερώτηση.
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ»
22. Στην με αριθμό 1361/8.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννου Χωματά δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1049955/4302/Α0010/22.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της (α) σχετικής ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Iωάννη Χωματά, αναφορικά με μέτρα για την άρση κάθε αμφισβήτησης από την πλευρά του Δημοσίου, που αφορά στην οριοθέτηση των κρημνών και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Α.Β.Κ 451 κτήματος της περιοχής Καλντέρας Σαντορίνης, σας γνωρίζουμε, όπως άλλωστε σας έχουμε πληροφορήσει με το (β) σχετικό μας, σε απάντηση της ΠΑΒ 182/27-4-2004 που κατέθεσε ο ίδιος Βουλευτής, τα εξής
Επειδή στην μελέτη του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ομάδα του Αναπλ. καθηγητή Ε. Λέκκα) με τίτλο έργου: Χαρτογράφηση-Εκτίμηση Κατολισθητικής Επικινδυνότητας της Καλντέρας του Ηφαιστείου της Σαντορίνης» δεν έγινε αναλυτικός προσδιορισμός του ορίου των κρημνών και επομένως παραμένει το πρόβλημα του επακριβούς προσδιορισμού τους, εξετάζεται αρμοδίως πρόταση του προαναφερόμενου καθηγητή για την ανάθεση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της εκπόνησης Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος για την οριοθέτηση των κρημνών της Καλντέρας και ολόκληρης της έκτασης του δημοσίου κτήματος με Α.Β.Κ 451, σε συνέχεια και συμπλήρωση του πιο πάνω ερευνητικού.
Πάντως, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω έκτασης να κριθεί από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων κτημάτων, στο οποίο θα παρ πεμφθεί η υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 1539/1938.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ»
23. Στην με αριθμό 1330/4.6.04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημητρίου Πιπεργιά δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 625/24.6.04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Τουρισμού η ακόλουθη απάντηση:
«Αναφορικά με την παραπάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Πιπεργιά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η μικρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας έκδοσης της εγκριτικής απόφασης για τη λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου. Σας τονίζουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την άμεση έναρξη της λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αιδηψού το οποίο ήδη λειτουργεί από την 14/6/2004.
Σε αντίθεση με τις άστοχες και λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος, το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει πλέον άμεσα και ενεργά προσπάθειες ανάπτυξης του εναλλακτικoύ Τουρισμού στην χώρα μας, όπως του ιαματικού. Η νέα πολιτική που χαράσσουμε θα θέσει τέλος στην απραξία του παρελθόντος, και η ανάπτυξη και αναβάθμιση. επενδύσεων στις ήπιες μορφές τουρισμού, όπως αυτή των Λουτρών Αιδηψού, αποτελεί πλέον προτεραιότητά μας.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ»
24. Στην με αριθμό 1323/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννου Παρασκευά δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 50/22-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:
«Παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις υπαλλήλων είναι τριάντα τρεις (33) και υπηρετούν είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι. Εκκρεμεί η πλήρωση μίας (1) θέσης από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι ο φόρτος εργασίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου είναι μεγάλος λόγω της αύξησης των συναλλαγών και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από το υπάρχον προσωπικό για άμεση διεκπεραίωσή τους.
Για τα υπόλοιπα θέματα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ»
25. Στην με αριθμό 1216/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στέφανου Μάνου δόθηκε με το υπ’ αριθμ.Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/58/23-6-04. έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1216/1.6.2004 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον ως άνω Βουλευτή, σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το υπ’ αριθ. Γ.ΓΔΣ/1864/23-6-2004 έγγραφο της ΔΕΗ, το οποίο καλύπτει το θέμα.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
26. Στην με αριθμό 1249/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Σούρλα δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΓΠ/55101/05-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αρ. 1249/3-6-2004 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Σούρλα σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επεξεργάζεται τον Οργανισμό διοίκησης και λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίος ευρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής του. Όσον αφορά τη' στελέχωσή του, σας γνωρίζουμε ότι προϋπόθεση προκήρυξης θέσεων προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ είναι η ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον Οργανισμό διοίκησης και λειτουργίας του εν λόγω φορέα, σύμφωνα με τον οποίο θα πρoβλέπεται ανά κλάδο και ειδικότητα το προσωπικό του Κέντρου.
Σχετικά με την κατασκευή του έργου σας πληροφορούμε ότι έχουμε ζητήσει σχετικά στοιχεία από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας καθώς και από το ΠΕΣΥΠ Θεσσαλίας, με τη λήψη των οποίων θα επανέλθουμε για την ενημέρωσή σας.
Ο Υφυπουργός
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»
27. Στην με αριθμό 1257/3-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ.ΓΠ/55105/24-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αρ. 1257/3-6-2004 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου σχετικά με πρόβλεψη οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού στα Περιφερειακά Ιατρεία των Κέντρων Υγείας του. ΠΕΣΥΠ Κρήτης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν πρoβλέπoνται οργανικές θέσεις στα Περιφερειακά Ιατρεία των Κέντρων Υγείας, με εξαίρεση τα Πολυδύναμα και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
28. Στις με αριθμό 1198/1-6-04 και 1232/2-6-04 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Βασιλείου Κεγκέρογλου και Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΓΠ/55062/24-6-04 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στις με αρ. 1198/1-6-2004 και 1232/2-6-2004 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Ε. Σχοιναράκη-Ηλιάκη, σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, σας γνωρίζουμε καταρχήν ότι τα Κέντρα Υγείας παρέχουν υπηρεσίες πρωτoβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν έχει πρoβλεφθεί η απαραίτητη. υποδομή σε μέσα και προσωπικό από τις ισχύουσες διατάξεις για τέτοιου είδους παροχή υπηρεσιών.
Σχετικά με την ίδρυση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ως αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΠΓΝ Ηρακλείου, μας έχει διαβιβαστεί έγγραφο του Πε.Σ.Υ,Π Κρήτης, το οποίο και θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ας σημειωθεί ότι ο συνολικός σχεδιασμός για την κάλυψη των υγειονομικών αλλαγών της χώρας θα στηριχθεί στην δημιουργία του χάρτη υγείας, έργο το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να ολοκληρώσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί προεκλογικά.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ»
29. Στην με αριθμό 1229/1-6-04 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Άγγελου Τζέκη και Γεωργίου Χουρμουζιάδη, δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 55073/24-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αρ. 1229/1.6.2004 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Τζέκη και Γ. Χουρμουζιάδη, σχετικά με την λειτουργία του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Εντός του 2003 (ΦΕΚ 162/τ. ΑΣΕΠ/26.6.03) προκηρύχθηκαν 260 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (νοσηλευτικού κλπ προσωπικού) διάρκειας 3 ετών, καθώς και 40 θέσεις ιατρικού προσωπικού οι οποίες καλύπτονται τμηματικά μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του νοσοκομείου.
2. Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται: α) το με Α.Π. 688/18.06.2004 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και β) το με Α.Π. Δ3α/5974/18.6.2004 έγγραφο του Β Πε.ΣΥ.π. Κεντρικής Μακεδονίας, με στοιχεία για την εν λόγω ερώτηση.
Ο Υφυπουργός
Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
30. Στην με αριθμό 1293/4-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Τσιπλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.90022/16455/324/29-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κ. Τσιπλάκης, σχετικά με καθυστέρηση εξόφλησης νοσηλίων ασφαλισμένων του ΟΓΑ στην πτέρυγα χρονίων παθήσεων της «Κωστοπούλειου Στέγης Σερρών» ,σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο ΟΓΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα έγκαιρης εξόφλησης των νοσηλίων ασφαλισμένων του στα κρατικά νοσοκομεία, τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και σύνθετο και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του.
Ο ρυθμός εξόφλησης νοσηλίων από τον ΟΓΑ στα παραπάνω θεραπευτήρια έχει άμεση σχέση με το ύφος της κρατικής επιχορήγησης που αναγράφεται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επειδή το ποσό της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΟΓΑ τα προηγούμενα χρόνια είναι μειωμένο σε σχέση με τις υποχρεώσεις του οργανισμού, αυτό είχε ι ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ΟΓΑ να ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις του έναντι των θεραπευτηρίων, φαρμακείων και των ασφαλισμένων του.
Παρά ταύτα ο Οργανισμός τον Ιούνιο 2004 κατέβαλε στο εν λόγω ίδρυμα το ποσό των 51.653,40€ για την εκκαθάριση νοσηλίων μ. Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου , Απριλίου και Μαΐου ΄03 και προκαταβολή μ. Σεπτεμβρίου ΄03.
Η προκαταβολή νοσηλίων μ. Οκτωβρίου 2003 ποσού 42.000,00 € έχει σταλεί για έγκριση στην αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αμέσως μόλις εγκριθεί η δαπάνη θα αποδοθεί στο ίδρυμα.
Τέλος από τον ΟΓΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εξόφληση των οφειλών του, τουλάχιστον στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων και ειδικά σχολεία να γίνει μέχρι Δεκέμβριο τρέχοντος έτους.
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
31. Στην με αριθμό 1213/1-6-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 593/21-6-04 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Αναφορικά με την παραπάνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Καρχιμάκη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το περιεχόμενο της είναι προφανέστατα εκτός ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Πάντως, στα πλαίσια της νέας πολιτικής που χαράσσουμε στο Υπουργείο Τουρισμού, θα συνεξετάσουμε το ζήτημα με το αρμόδιο Υπουργείο και θα συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει μια ευεργετική εξέλιξη στο ζήτημα.
Στόχος μας είναι, σε αντίθεση με τις αποσπασματικές και ανεπαρκείς δράσεις του παρελθόντος, ανάλογα προβλήματα αλλά και γενικότερα όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον Τουρισμό, να επιλύονται μέσω τέτοιων γόνιμων και παραγωγικών μορφών συνεργασίας μεταξύ όλων των συναρμόδιων φορέων.
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να προβώ σε ορισμένες ανακοινώσεις προς το Τμήμα.
Οι Υπουργοί Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Ανάπτυξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
Οι Υπουργοί Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Παραγουάης για Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Συνεργασία».
Παραπέμπονται στις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να θέσω υπόψη του Τμήματος το αίτημα του Βουλευτή κ. Σημίτη προς την Πρόεδρο της ελληνικής Βουλής κ. Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, αναφορικά, με την έγκριση αδείας απουσίας του από τις εργασίες της Βουλής για το διάστημα από Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου μέχρι Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου λόγω μετάβασής του στο εξωτερικό.
Το ίδιο ζητεί και ο κ. Ανδριανόπουλος. Παρακαλεί να εγκριθεί από το Τμήμα η άδεια ολιγοήμερης απουσίας του στο εξωτερικό από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2004 λόγω συμμετοχής του σε επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται στο Βερολίνο από το Withdraw Wilston Centre με αντικείμενο τις κρίσεις στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών.
Επίσης από το Βουλευτή κ. Στέφανο Μάνο ζητείται η ίδια έγκριση αδείας -βάσει του άρθρου 76 του Κανονισμού της Βουλής- για να μεταβεί στο εξωτερικό στις 14 Σεπτεμβρίου 2004.
Η Βουλή εγκρίνει τις τρεις ζητηθείσες άδειες μετάβασης στο εξωτερικό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Πολιτισμού
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού».
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το νομοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόμαστε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις άρθρων του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού».
Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις άρθρων του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού» του Υπουργείου Πολιτισμού, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ορίζεται η Βουλευτής κ. Μαρία Δαμανάκη.
Επίσης από την πλευρά του Συνασπισμού με απόφαση του Προέδρου του κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Διαρκή Επιτροπή για το συζητούμενο νομοσχέδιο διατέθηκαν τρεις συνεδριάσεις: στις 31/8/2004 και στην 1/9/2004 πρωί και απόγευμα. Στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής, στις 31/8/2004, συζητήθηκε η αρχή του νομοσχεδίου. Η δεύτερη συνεδρίαση την 1/9/2004 το πρωί, διετέθη για ακρόαση φορέων και στην τρίτη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα άρθρα μαζί.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 2/9/2004 να συζητηθεί το νομοσχέδιο αυτό σε τρεις συνεδριάσεις. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και επτά τροπολογίες των Υπουργών και πέντε εμπρόθεσμες τροπολογίες Βουλευτών. Το νομοσχέδιο αυτό έχει 24 άρθρα τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω.
Σήμερα προτείνεται να συζητηθεί το νομοσχέδιο επί της αρχής, ενώ αύριο και μεθαύριο θα συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες.
Συμφωνεί το Τμήμα;
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Θα επαρκέσει ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ένα λεπτό, κυρία Δαμανάκη. Αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Κύριε Πρόεδρε, επί του θέματος εγώ δεν έχω αντίρρηση να τελειώσουμε και αύριο τα άρθρα και να δούμε τις τροπολογίες την Πέμπτη, εκτός αν κρίνουμε ότι το κεφάλαιο της οικονομικής εξυγίανσης το κρατάμε να συζητηθεί την Πέμπτη μαζί με τις τροπολογίες.
Έχω και κάτι ακόμα να πω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις-τροποποιήσεις σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε στην επιτροπή και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Κυβέρνηση. Έχουμε μοιράσει το κείμενο και οι διαφοροποιήσεις είναι τα γράμματα που είναι πιο έντονα.
Να τα διαβάσω, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Νομίζω ότι έχουν διανεμηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Πάντως σε γενικές γραμμές –για να γνωρίζετε- η Κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τη διαβάθμιση των προστίμων τα οποία περιείχε το σχέδιο νόμου ανάλογα ….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Υπουργέ, θα τα διαβάσετε όλα; Δεν χρειάζεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Δεν θα τα διαβάσω. Απλά λέω τις κατηγορίες.
Τη διαβάθμιση, λοιπόν, των προστίμων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η κάθε ομάδα έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό το πρόστιμο.
Το δεύτερο σημείο αφορά τα δικαιοδοτικά όργανα που είχε προταθεί οι τακτικοί δικαστές να επιλέγονται από τριπλάσιο αριθμό δια κληρώσεως. Έχει γίνει αποδεκτό και περιέχεται.
Επίσης στα δικαιοδοτικά όργανα οικονομικού χαρακτήρα αντικαθιστούμε με τακτικούς δικαστές τους συνταξιούχους.
Αυτές είναι οι συγκεκριμένες παράμετροι. Έχουν γίνει αποδεκτές οι προτάσεις που είχαν ακουστεί στη συζήτηση.
Προστίθεται μόνο στην οικονομική εξυγίανση ότι σε περίπτωση που κάποια από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες προσέλθει για ρύθμιση και δώσει όλο το πρωτογενές κεφάλαιο κερδίζει το 20%, το πρόσθετο που είχε παραμείνει. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι θα έχει πληρώσει όλα τα χρήματα στο ξεκίνημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να τα καταθέσετε για Πρακτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ (Υφυπουργός Πολιτισμού): Τα έδωσα, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να έχουν ήδη διανεμηθεί.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γεώργιος Ορφανός καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες βελτιώσεις- τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ

Σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121/1999) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού).

1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 41Ζ του Νόμου 2725/1999, που αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

γ) Στο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) δύο ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Α΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις ΚΑΕ που αγωνίζονται στην Α1 Εθνική κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 41Ζ του ν.2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«4 Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Α΄ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου και τις ΚΑΕ που αγωνίζονται στην Α1 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών)».

3. Το άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 119 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Αυγούστου, του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός, με τον αναπληρωτή του, κληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 127Β του ν. 2725/1999, όπως στο άρθρο αυτό προστέθηκε, τελικώς, με το άρθρο 49 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού, είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο του οργάνου, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών ,οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της ΕΠΑΕ. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 127Β του ν.2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί τριμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης, ως μέλη οι οποίοι κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της ΕΠΟ. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών και ένας Πρωτοδίκης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Το δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεων της Επιτροπής ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 3 του άρθρου 127Β του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην Ε.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για θητεία δύο ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη. Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας Πρόεδρος Εφετών και ένας Εφέτης της ίδιας δικαιοσύνης, ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού».

7. Το άρθρο 12 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 122 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών από την τέλεση αγώνων μεταξύ ομάδων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119. Τα μέλη του οργάνου κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπ’ όψιν και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Οι διατάξεις των άρθρων 119, 120 και 121 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού. Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 120 αρμοδιότητες»

8. Οι περιπτώσεις α. των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 95 του Νόμου 2725/1999, που αντικαθίστανται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Σχεδίου Νόμου τροποποιούνται ως εξής:

«3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:
α. από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο του οργάνου και δύο Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη, που κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα της επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας τμημάτων αμοιβομένων αθλητών ή όπου δεν λειτουργεί ολομέλεια τμημάτων αμοιβομένων αθλητών της ομοσπονδίας του αθλήματος, κατά περίπτωση. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών, κληρώνονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών και ένας (1) πρωτοδίκης ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

«4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε μέλη ως ακολούθως:
α. από έναν Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως Πρόεδρο και δύο Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ως μέλη.
Οι δικαστές αυτοί κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών κληρώνονται ένας (1) Πρόεδρος Εφετών και ένας (1) Εφέτης ως αναπληρωτές. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

«1. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:
«4. Υφιστάμενες οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, των Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.) ή Τ.Α.Α. ή Αθλητικού Σωματείου, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) μέχρι και 31 Αυγούστου 2004 δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι ίσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία. Το συνολικό ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ.
Οι διατάξεις τις προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τους οφειλέτες της παραγράφου αυτής.».

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του σχεδίου Νόμου τροποποιείται ως εξής:

«5. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελεί η κατάθεση σχετικής αίτησης του Προέδρου της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α., ή Αθλητικού Σωματείου στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού .
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης καταβολής της πρώτης δόσης και οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη μέρα των αντίστοιχων μηνών, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των οφειλετών. Σε περίπτωση εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Η οφειλή δεν επιβαρύνεται με περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Όμως, η μη καταβολή δύο δόσεων της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσής της.
Για τις Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., Τ.Α.Α. και Αθλητικά Σωματεία που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις αυτές δεν διενεργείται συμψηφισμός ή παρακράτηση ποσοστού πέρα του πενήντα τοις εκατό τυχόν άλλων απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε». »)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Έχουν ήδη διανεμηθεί.
Κυρία Δαμανάκη, έχετε ζητήσει το λόγο;
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα δούμε τις τροπολογίες που διένειμε ο κύριος Υπουργός.
Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια των συνεδριάσεών μας, θέλω να πω κάτι. Γενικώς, συμφωνούμε με όλα όσα θέσατε. Και για εμάς στόχος είναι να τελειώσει το νομοσχέδιο την Πέμπτη, αλλά επειδή οι τροπολογίες είναι πολύ σημαντικές και υπάρχουν και θέματα σε εξέλιξη –δεν θα ήθελα να υπεισέλθω επί της ουσίας, αλλά αναμένεται εδώ ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, υπάρχουν δηλαδή γεγονότα που εξελίσσονται- εμείς δεν δεσμευόμαστε ότι θα τελειώσουμε το νομοσχέδιο την Πέμπτη το μεσημέρι.
Πηγαίνουμε, λοιπόν, κατ’ αρχήν μ’ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αν χρειαστεί, κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως να πάμε και σ’ άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρία Δαμανάκη, κατά πάγια τακτική ακολουθείται αυτός ο δρόμος. Θα ξεκινήσουμε βάσει αυτού του πλαισίου όπως το προδιαγράψαμε και αν πράγματι υπάρχουν οι τροπολογίες αυτές που απαιτούν περισσότερο χρόνο και δεν φθάνει ο χρόνος για την ολοκληρωμένη συζήτηση του νομοσχεδίου, τότε θα ζητηθεί η γνώμη της Βουλής -όπως γίνεται- και θα προχωρήσουμε σ’ αυτήν τη λογική.
Παρακαλώ τον κ. Σταύρο Δαϊλάκη εισηγητή της Πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αν χάσαμε από την Αλβανία οφείλεται κατά ένα μέρος στο ότι δεν έχει ξεκινήσει το Ελληνικό Πρωτάθλημα και δεν είναι ώρες για να καθυστερούμε ένα νόμο που είναι αναγκαίος για το ξεκίνημα του ελληνικού Πρωταθλήματος. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις υποχρεώσεις των ομάδων μας στο Champions League και σας είχα πει στην Επιτροπή ότι όταν ακουστεί η μουσική του Champions League, όλοι σιωπούν ευλαβικά και ένα ζευγάρι γίνονται τα χίλια μάτια για να δούνε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Βέβαια η επικαιρότητα των ημερών με αναγκάζει να κάνω μία ιστορική αναδρομή σχετικά με το τι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι το πλέον οικουμενικό άθλημα, αντικείμενο πλανητικών παθών. Με χρονιά γέννησης το 1863 στη Freemasons Tavern του Λονδίνου, όπου θεσπίστηκαν και οι δέκα τέσσερις πρώτοι νόμοι του σύγχρονου ποδοσφαίρου, δηλαδή η έκταση του γηπέδου, το πλάτος των τερμάτων, οι αρμοδιότητες του διαιτητή, κλπ, το ποδόσφαιρο απέκτησε ευθύς εξαρχής βαθύ οικονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρει ο Βρετανός δημοσιογράφος John King, οι Άγγλοι εργοστασιάρχες εκτιμούν το γόητρο και το κύρος που μπορεί να τους προσφέρει μία ομάδα ποδοσφαίρου και αξιολογούν τις κοινωνικές επιπτώσεις, διότι το ποδόσφαιρο ενώνει τους εργάτες, τους φέρνει πιο κοντά στην επιχείρηση και επομένως γίνεται ιμάντας της φήμης της.
Έτσι η πρώτη μεγάλη αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα ιδρύεται από τον Arnold Hill, ιδιοκτήτη σιδηρουργίας. Το παράδειγμά του ακολουθούν εργάτες του Μάντσεστερ και μεταλλουργοί του Σέφιλντ. Πολύ γρήγορα το ποδόσφαιρο αποτελεί το κατεξοχήν λαϊκό άθλημα και έμβλημα της εργατικής κουλτούρας. Έτσι με τα χρόνια και στο βαθμό που το άθλημα αποκτά όλο και λαϊκότερο έρεισμα, η πολιτική δεν μένει αδιάφορη στο φαινόμενο.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται κατά κόρον για ιδεολογικούς σκοπούς, με αποκορύφωμα την αναγωγή του σε μέσο προπαγάνδας στην Ιταλία του Μουσολίνι. Οι κατακτήσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 1934 και του 1938 αποδίδονται στη δύναμη και τη γενναιότητα του φασισμού, αλλά και στη λαμπρή προσωπικότητα του Μπενίτο Μουσολίνι.
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Πόσο λαμπρή ήταν η προσωπικότητα του Μουσολίνι δηλαδή, κύριε συνάδελφε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Έτσι αναφέρεται. Προς Θεού! Δεν ακούσατε. Είπα «αποδίδονται». Μ’ αρέσει όμως που έχετε αντανακλαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Για ντοπαρισμένους σας βλέπω.
Επειδή όμως, όπως γράφει και ο κοινωνιολόγος Κριστιάν Πρόσπεργκερ, το ποδόσφαιρο αποτελεί προνομιούχο πεδίο καθορισμού των συλλογικών ταυτοτήτων και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ανταγωνισμών, κάθε ποδοσφαιρική αναμέτρηση αποτελεί για τους θεατές καίριο συμβολισμό μέρους της ταυτότητάς τους.
Όσο για το αίσθημα του ανήκειν, το ποδόσφαιρο όπως και σε άλλες περιπτώσεις οικοδομείται βάσει σχέσεων αντιπαλότητας, ενίοτε οξείας, η οποία μπορεί να καταλήξει και σε σύγκρουση.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες το ποδόσφαιρο εξυπηρετεί εθνικισμούς, σωβινισμούς, ως και εμφυλιοπολεμικές συρράξεις. Ας μην ξεχνάμε τις συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία μεταξύ των Κροατών οπαδών της Δυναμό του Ζάγκρεμπ και του Ερυθρού Αστέρα του Βελιγραδίου ή τις συμπλοκές Τσέχων και Σλοβάκων οπαδών τη δεκαετία του 1980, όταν έπαιζαν Σπάρτα Πράγας και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και όταν οι βιαιότητες δεν προσλαμβάνουν πολιτικό χαρακτήρα θα πρέπει να αποδίδονται στην κοινωνική κατάσταση των χούλιγκανς που αποτελούν συνήθως παιδιά της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο στην ιστορική του αναδρομή.
Τι γίνεται σήμερα στο ποδόσφαιρο; Είπαμε ότι είναι το κατεξοχήν λαϊκό άθλημα, όπου ο φτωχός μπορεί να κερδίσει τον πλούσιο, πράγμα που έγινε πριν από λίγες μέρες. Χάσαμε εμείς. Παλαιότερα το ποδόσφαιρο ήταν η φανέλα, ήταν η ιδέα. Σήμερα, όμως, χρησιμοποιείται ως βιτρίνα για τα συμφέροντα, προσωπικές επιδιώξεις, επιχειρηματικούς στόχους, πολιτικές επιλογές ή αλλιώς πάθη, πολιτική και βρώμικο χρήμα.
Ο πόλεμος των συμφερόντων έχει θύματα τους φιλάθλους. Έχουμε το παράξενο πάντρεμα της ερασιτεχνικής αντίληψης του φιλάθλου με την επαγγελματική αντίληψη των ιδιοκτητών, που αξιοποιούν το ποδόσφαιρο ως βιτρίνα για κάλυψη παράνομων ή νόμιμων επιδιώξεων. Αυτή η συνύπαρξη προκαλεί και το χουλιγκανισμό. Το ποδόσφαιρο με αφορμή την τηλεοπτική έκρηξη τείνει να καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται γύρω από αυτό οικτρά φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κοινωνικής αλητείας.
Υπήρχαν βάσιμες υποψίες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο χρησιμεύει ως εστία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Χρησιμοποίησα τη λέξη «υπήρχαν», γιατί τα πρόσφατα γεγονότα με έμπορο ναρκωτικών και πρόεδρο ΠΑΕ που συνελήφθη μόλις πριν από λίγες μέρες, εκθέτουν τη χώρα, αλλά και τους αθλητικούς νόμους. Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ χρειάζονται σοβαρούς επενδυτές. Ιδιοκτήτες ομάδων που θέλουν να τύχουν γενικότερης φορολογικής ασυλίας έχουμε πάρα πολλούς. Αυτούς πρέπει να τους αποβάλλουμε.
Από οικονομικής πλευράς σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι το ποδόσφαιρο αντιπροσωπεύει κύκλο εργασιών της τάξεως των 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν οι δορυφορικές παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης στον κόσμο υπάρχουν πενήντα δύο χιλιάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, εκατόν δέκα εκατομμύρια επίσημοι ερασιτέχνες και πενήντα πέντε εκατομμύρια ανεπίσημοι. Με άλλα λόγια στον πλανήτη μας παίζουν ποδόσφαιρο εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια άτομα, στους δε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, οι οποίοι υπερβαίνουν τα δέκα εκατομμύρια, υπολογίζεται ότι απασχολούνται γύρω στα εξήντα εκατομμύρια άτομα.
Στο πεδίο του πολιτισμού των γηπέδων αντανακλάται ο βαθμός και το επίπεδο πολιτικής οργάνωσης, καθώς και το πολιτισμικό επίπεδο και η ποιότητα ενός λαού. Εντοπίζονται φανερά ή λανθάνοντα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.
Εμείς ως Έλληνες έχουμε την ποιότητα. Το αποδείξαμε πριν από λίγες μέρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες -εξαιρέσεις υπάρχουν παντού- ή σε ένα κακό αποτέλεσμα που μας έτυχε στον αγώνα με την Αλβανία. Αλλά στο ποδόσφαιρο ισχύει ο εξής κανόνας. Ποτέ δεν προγραμματίζεις την επιτυχία. Προετοιμάζεσαι σκληρά γι’ αυτήν. Δεν προετοιμαστήκαμε. Άλλα είχαν προτεραιότητα. Νομίζω ότι το κράτος ήταν συνεπέστατο και γενναιόδωρο και μιλάω ως προς το πριμ των ποδοσφαιριστών της Εθνικής.
Επί της αρχής του νομοσχεδίου –θα μπω σε λίγο- έχω να πω ότι γίνεται μία καλή αρχή, γιατί ο Υπουργός μας –είχα την τιμή αυτές τις ημέρες να συνεργαστώ πολλές ώρες μαζί του- ξέρει από ποδόσφαιρο, ξέρει από αθλητισμό. Φέρνει ένα νόμο ο οποίος και αναγκαίος είναι και ευέλικτος, αλλά θα έλεγα ότι δίνει μία κατευθυντήρια γραμμή ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει παντού και σε επίπεδο εντός γηπέδου. Στην εξέδρα πρέπει να ξαναφέρουμε τους φιλάθλους που λείπουν και από εκεί και πέρα, σε επίπεδο παραγόντων, πρέπει αυτοί που ασχολούνται επίσης να είναι καθαροί.
Το ενδιαφέρον του Υπουργού και του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού, με την αρμοδιότητα του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Ορφανού, ξεκίνησε με μία τροπολογία που είχαμε στο οικονομικό νομοσχέδιο, όπως θα θυμάστε και έδειξε ένα γενναίο ενδιαφέρον για τις ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Πας Γιάννενα, η Δόξα Δράμας, αν ήταν στην κατηγορία αυτή, δηλαδή ομάδες που στο πέρασμά τους άφησαν μία ιστορία.
Εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι σε αυτή την τροπολογία θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι ιστορικές ομάδες, που στο πέρασμα κάποιων προέδρων άφησαν πίσω ερείπια, θα ανασυγκροτηθούν. Νομίζω ότι ο αρμόδιος Υπουργός θα δώσει μία απάντηση πάνω σ’ αυτό.
Συνεχίζοντας έχω να πω ότι το ποδόσφαιρο έχει απασχολήσει πολλούς ανθρώπους, όπως φιλοσόφους, συγγραφείς, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ακόμη και ο Τσε Γκε Βάρα είπε ότι το ποδόσφαιρο –το έχω πει στον κ. Σκυλλάκο- δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι όπλο επανάστασης. Ο Νίτσε είπε ότι «Ονειρεύομαι τον παράδεισο σαν μία ευθεία προς το γκολ». Και ο Αντόνιο Γκράμσι –απευθύνομαι στην κ. Δαμανάκη- είχε πει ότι «Είναι το βασίλειο της ελεύθερης συνείδησης όπου το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται σε καθαρό αέρα». Αυτόν τον καθαρό αέρα προσπαθεί να φέρει το νομοσχέδιο για να γεμίσουν και πάλι τα γήπεδα κόσμο.
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Συμμορφώνεστε με τον Γκράμσι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Εμείς πάντα συμμορφωνόμαστε, σειρά σας να συμμορφωθείτε.
Νομίζω ότι ως προς το νομοσχέδιο, μιας και θα είστε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, είναι ευκαιρία να έχουμε μία ομόφωνη απόφαση, όπως είχαμε και στην επιτροπή μία πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ο εισηγητής ήταν ο συμπατριώτης μου –και χαίρομαι γι’ αυτό- και Βουλευτής σας κ. Αηδόνης, με τον οποίον είχαμε μία πάρα πολύ καλή παρουσία.
Η αντιμετώπιση της βίας είναι το πρώτο κομμάτι του κατατεθέντος σχεδίου νόμου. Καθιερώνονται ονομαστικά εισιτήρια για όλους τους αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδος. Το μέτρο αυτό, παράλληλα με την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης, θα βοηθήσει αποφασιστικά στον καλύτερο έλεγχο και στην εξατομίκευση της ευθύνης των οπαδών για τυχόν έκτροπα ή ζημιές. Δημιουργούνται με ευθύνη των ομάδων γραφεία ασφάλειας γηπέδων με ορισμό συγκεκριμένου υπευθύνου για την ασφάλεια και παράλληλα υποχρεώνονται οι ομάδες να προσλάβουν ικανό σε αριθμό προσωπικό ασφαλείας με ειδική κατάρτιση, το οποίο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Για όλα τα αδικήματα βίας που τελούνται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ορίζεται ως καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο το τριμελές του τόπου τέλεσης. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται εντός τριάντα ημερών. Απαγορεύεται η μετατροπή της στέρησης της ελευθερίας ποινής σε χρηματική.
Τέλος ποινικοποιείται η ευθύνη όποιου παροτρύνει ή υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει δημόσια, δια του Τύπου, έντυπου ή ηλεκτρονικού ή δια του διαδικτύου άτομα ή οργανωμένες ομάδες προς διάταξη των παραπάνω αδικημάτων.
Αυξάνονται κατά πολύ οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε μαύρους και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε παραβατικές συμπεριφορές. Καταργείται, ως πειθαρχική ποινή ο αποκλεισμός της έδρας που απλώς μετέφερε το πρόβλημα και τους προβληματικούς υπαλλήλους σε μια άλλη πόλη ή άλλο γήπεδο. Ενεργοποιείται ο ρόλος του αθλητικού εισαγγελέα με την κατά κύριο λόγο απασχόλησή του με τα θέματα αθλητικής δραστηριότητας. Επίσης του δίνει τη δυνατότητα να συγκαλεί συσκέψεις για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας ενόψει μιας αθλητικής συνάντησης
Αυτών που έχουν ποινική ευθύνη.
Το δεύτερο κομμάτι είναι αθλητική δικαιοσύνη, όπου για να αποφευχθούν οι τριβές και τα παράπονα για τον τρόπο απονομής της αθλητικής δικαιοσύνης, για την αμεροληψία των οργάνων τους προτείνεται η στελέχωση με τακτικούς δικαστές, οι οποίοι κατά τεκμήριο λόγω της θεσμικής τους ανεξαρτησίας έχουν περισσότερα εχέγγυα ακριβοδίκαιης δικανικής κρίσης. Δεν έχουμε τίποτα με τους δικηγόρους, τους συμπαθώ. Αυτοί προτείνουν, έστω και την τελευταία στιγμή, ένα μικτό σχήμα, θα γίνει μια κουβέντα, θα δούμε. Οι δικαστές κληρώνονται. Είναι κάτι που ο Υπουργός έχει συμπεριλάβει μέσα στις τροποποιήσεις μετά από τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή. Στις επιτροπές στη τήρηση οικονομικών διαφορών μετέχουν τακτικοί δικαστές. Η σύνθεση είναι πενταμελής. Τρεις δικαστές, ένας εκπρόσωπος αθλητών ή προπονητών, ανάλογα με την υπόθεση και ένας εκπρόσωπος του σωματείου.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να χρησιμοποιήσω μέρος στη δευτερολογία μου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Βεβαίως.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Να υπάρχει η κανονική ανοχή κατά τα ειωθότα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Για να επιτευχθεί ο ουσιαστικός πρωταρχικός έλεγχος των παραβάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια όργανα, ανεξάρτητα εάν η παράβαση έχει αναγραφεί στο φύλλο αγώνα η μαγνητοσκόπηση δηλαδή το βίντεο και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη των δικαιοδοτικών οργάνων και αποζημίωση των μελών τους, ώστε να αποκόπτεται οποιαδήποτε σκέψη ή υποψία εξάρτησης αυτών από παράγοντες του αθλητισμού. Η οικονομική εξυγίανση είναι ένα κομμάτι που αν δεν το φέρναμε στη Βουλή, θα είχαμε ένα πρωτάθλημα των πέντε ομάδων. Καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους.
Ρυθμίζονται οι οφειλές των ομάδων προς το δημόσιο και το ΙΚΑ με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε και το κράτος να μην απωλέσει έσοδα και οι ομάδες να μπορούν να πάρουν μια οικονομική ανάσα. Για το δημόσιο η ρύθμιση αφορά καταβολή οφειλόμενου κεφαλαίου συν 20% επί των προσαυξήσεων και σε εκατόν είκοσι μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με την παρακράτηση αντίστοιχου ποσού κάθε δόσης από την επιχορήγηση που καταβάλλει στις ΠΑΕ μέσω της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η επιχορήγηση που αναλογεί στο ποσό κάθε δόσης, καθώς και η τυχόν επιπλέον διαφορά που καταβάλλεται από τις ΠΑΕ για τη συμπλήρωση του ποσού της δόσεως είναι ακατάσχετη από τρίτους και υποχρεωτικά οφειλετέα στο δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και για ολόκληρο το ποσό αυτής. Υπολογίζεται ότι εάν υπαχθούν στη ρύθμιση όλα τα δεδουλευμένα έως σήμερα χρέη των ανωνύμων εταιρειών, η απώλεια από τη μη είσπραξη του 80% των προσαυξήσεων, θα είναι της τάξεως των 35.200.000 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω απώλεια σταθμίζεται από το γεγονός ότι με τη ρύθμιση αυτή θα διασφαλιστεί η είσπραξη εσόδων, συνολικού ύψους 92.300.000 ευρώ.
Για το ΙΚΑ η ρύθμιση αφορά καταβολή του οφειλομένου κεφαλαίου συν 20% επί των προσαυξήσεων σε ογδόντα μηνιαίες δόσεις με την προϋπόθεση προκαταβολής του 5% της νομικής οφειλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Δαϊλάκη ούτως ή άλλως θα δώσω μια ανοχή στους εισηγητές να κάνουν υπέρβαση του χρόνου. Επομένως αν σταματήσετε εδώ δεν θα αναλώσετε το χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΪΛΑΚΗΣ: Ευχαρίστως να σταματήσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι για πρώτη φορά νομοσχέδιο έχει τόσο μεγάλη τομή με την επικαιρότητα. Οι μέρες που τρέχουν είναι μέρες ποδοσφαίρου. Είχαμε έναν αγώνα με ατυχές αποτέλεσμα και άσχημα γεγονότα. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό αγώνα και πιστεύω ότι θα δείξουμε πως οι Έλληνες προσωπική κουλτούρα.
Στην κατ’ άρθρον συζήτηση θα πούμε περισσότερα. Και κλείνω με μια κουβέντα που είπα στην αρχή ότι έχουμε μια καλή αρχή επί της αρχής του νομοσχεδίου. Μπαίνει σε μια τάξη το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό μπάσκετ. Και όπως είπα ακούγοντας το σήμα του Champion League ήρθε καιρός και στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν θα ακούμε το δικό του σήμα να σταματούμε και τα χίλια μάτια να γίνουν ένα ζευγάρι και να βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο τίμιο και καθαρό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Αηδόνης εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση γίνεται λίγες μέρες μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλη η ανθρωπότητα έστρεψε την προσοχή της στη μικρή Ελλάδα. Αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μετέφεραν και ένα μεγάλο πολιτισμό, τον πολιτισμό της δικής μας χώρας, τα ήθη και τα έθιμα όπως και την εικόνα μας.
Επί δεκαεπτά ημέρες η ανθρωπότητα ζούσε μέσα στους ρυθμούς αυτών των αγώνων που κτυπούσαν μέσα στην καρδιά της Ελλάδας. Η προσπάθεια αυτή σήμερα έχει τελειώσει και είναι γεγονός ότι όλοι αποδεχόμαστε πως έχει τελειώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο γεγονός ότι σήμερα μετράμε τους νικητές. Είναι αναρίθμητοι γιατί υπάρχει πάντα ο κανόνας ότι όταν υπάρχει μια νίκη οι νικητές να είναι πάρα πολλοί. Και δεν μπορεί κανείς δυστυχώς να τους μετρήσει.
Πρόσφατα παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του κ. Καραμανλή. Είναι και αυτός ένας από τους νικητές που ανέφερε ότι η χώρα μας μπόρεσε και άντεξε και ανταποκρίθηκε σ΄ αυτήν την προσπάθεια διαψεύδοντας τους επικριτές και αυτούς που δεν πίστευαν ότι θα πετύχουμε. Δεν ανέφερε όμως ποιοι ήταν οι επικριτές. Ήταν μόνο εξωγενείς παράγοντες; Δεν υπήρχαν πρόσωπα που ζούσαν σ΄ αυτήν τη χώρα;
Θυμάμαι και ηχούν ακόμη στα αυτιά μου οι δηλώσεις του κ. Σουφλιά, του κ. Λιάπη, της κ. Πετραλιά, αλλά και δηλώσεις από σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαμόρφωναν ένα τέτοιο ανάλογο κλίμα.
Άρα, λοιπόν, αν υπήρχε συνέπεια εκείνο που θα έπρεπε να γίνει σήμερα ήταν να μην παρακολουθούμε μόνο πρωταγωνιστές αυτής της νίκης, αλλά να υπήρχε και μια δημόσια συγγνώμη.
Εκείνες τις μέρες βρεθήκαμε όλοι μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Δεν ήταν μόνο ο πολιτισμός, η ιστορία, η σχέση μας με το χθες και η ανάδειξη της συμβολής μας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά υπήρχε και ένα νέο πολιτισμικό σοκ που δεχθήκαμε όλοι από μια πρωτόγνωρη συμπεριφορά προσφοράς και αυταπάρνησης όλων των Ελλήνων που ανέδειξαν τις πλούσιες αρετές μας. Χρειάστηκαν όμως δυστυχώς λίγες μέρες για να γυρίσουμε στο παρελθόν και να θυμηθούμε ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Και επειδή το σημερινό νομοσχέδιο ασχολείται σε ένα από τα κεφάλαιά του και με το ζήτημα της αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας, θα ήθελα να ρωτήσω ποια ποινή θα έπρεπε να επιβληθεί στον αγαπητό κ. Ψωμιάδη που σήμερα είναι Νομάρχης στη Θεσσαλονίκη. Ποια ποινή θα έπρεπε να επιβληθεί σε κάποια από τα ΜΜΕ που αυτές τις μέρες στο βωμό της τηλεθέασης θυσίασαν κάθε αξία και αρχή;
Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο γίνεται η αρένα έκφρασης ακραίων συμπεριφορών και ενεργειών και κάθε φορά που ένας αθλητικός αγώνας θα συνδυάζεται με το φανατισμό, τα αποτελέσματα πιθανώς να είναι τα ίδια.
Το ζητούμενο, λοιπόν, θα είναι πάντα η παιδεία και ο πολιτισμός.
Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και τις γενικές του αρχές, θα ήθελα να πω το εξής. «Υπάρχει μια τηρούμενη κατά καιρούς αγωνιστική πρόοδος η οποία είναι συγκυριακή και αποσπασματική». Αυτή είναι μια αναφορά η οποία υπάρχει στην εισηγητική έκθεση από την πλευρά του κ. Ορφανού.
Με αυτήν τη διαπίστωση, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προχωρείτε σε μια σειρά από αλλαγές που αφορούν τον αθλητισμό. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ μέσα, είναι να θυμηθούμε, να ανατρέξουμε στο χθες, να δούμε την πορεία της εξέλιξης του αθλητισμού και να είμαστε σε θέση να κρίνουμε ένα αποτέλεσμα επιτέλους στον αθλητισμό. Θα το κρίνουμε το αποτέλεσμα από τις νίκες; Θα το κρίνουμε από τον αριθμό των μεταλλίων; Θα το κρίνουμε από τους ανθρώπους που συμμετέχουν; Θα το κρίνουμε από τη θέση που έχει ο αθλητισμός ως ενδιαφέρον; Νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει πεδίο κρίσης.
Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι η εξέλιξη. Η Ελλάδα του ενός μεταλλίου σήμερα έγινε η Ελλάδα των δεκαέξι μεταλλίων. Και αυτό είχε μια εξέλιξη, Ατλάντα, Σίδνεϊ και σήμερα Αθήνα. Αν κοιτάξουμε να δούμε πόσοι είναι σήμερα οι αθλητές στις ομοσπονδίες θα δούμε ότι αυτός ο αριθμός έχει διπλασιαστεί. Στο δε μαζικό αθλητισμό αν κοιτάξουμε θα δούμε ότι αυτό το οποίο έγινε τη δεκαετία του ’80, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Αυτά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος τα έκανε; Δεν υπήρχαν άνθρωποι που τότε αποφάσιζαν πολιτικά για εκείνα τα πράγματα και οδήγησαν τη χώρα στο να υπάρχει μια έκρηξη στον αθλητισμό; Αν, λοιπόν, δεχθούμε ότι αυτά είναι πεδία πολύ σημαντικά, πρέπει να δεχθούμε ότι υπήρχε σχεδιασμός που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Υπήρχε παράλληλα και ένας άλλος σχεδιασμός που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σύνολό του. Το ότι διεκδίκησε αυτή η χώρα σοβαρά και πήρε την Ολυμπιάδα, δεν ήταν ένας σοβαρός σχεδιασμός με ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα που μπόρεσε σήμερα να πετύχει αυτήν την έκρηξη;
Άρα, λοιπόν, εσείς σήμερα έρχεστε με συμπεριφορές να ποινικοποιήσετε αυτόν τον τρόπο ζωής και μιλώ για μια σειρά από φαινόμενα που παρακολουθήσαμε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων όπου πραγματικά αμαυρώνετε μια σειρά από αθλητές, αλλά και στο σύνολό της την αθλητική προσπάθεια. Και εκείνο που πρέπει να καταλάβετε –και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα- το κόστος δεν θα το εισπράξετε εσείς. Θα το εισπράξει η κοινωνία και η νέα γενιά δυστυχώς, γιατί ο αθλητισμός συνεχίζει να παραμένει μοναδική διέξοδος σ΄ αυτήν τη νέα κοινωνία έτσι ακριβώς όπως σήμερα ζούμε.
Στα δε επιμέρους ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο υπάρχουν τρία κεφάλαια. Στο κεφάλαιο που αντιμετωπίζει τη βία, θα ήθελα να πω και να θυμίσω ότι υπάρχει μια παλαιότερη δήλωση του κυρίου Υπουργού όπου λέγει ότι η αυστηροποίηση και ο μεγάλος έλεγχος πιθανά να λειτουργήσουν σαν αντικίνητρο. Τι κάνει, λοιπόν, μ΄ αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο το οποίο κάνει είναι απλά να ανεβάσει τον πήχη στην αυστηροποίηση των ποινών. Έρχεται, δηλαδή, σε αντίθεση με μια φιλοσοφική προσέγγιση για το ζήτημα που είχε στο παρελθόν.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, να πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη βία, αν θα μετατρέψουμε το όργανο για την αντιμετώπισή της από διαδικαστικό σε επιτελικό, προσθέτοντας έναν κοινωνιολόγο ή έναν ψυχολόγο;
Λέτε στο νομοσχέδιο ότι τα εντευκτήρια και τα γραφεία των συνδέσμων θα υπόκεινται σε έναν ουσιαστικό έλεγχο και πράγματι έτσι θα είναι. Πιστεύετε ότι αρκεί η προϋπόθεση της κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης για να λύσει αυτό το πρόβλημα;
Σας προτείναμε στην επιτροπή κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι που ισχύει και στη Γερμανία. Μιλώ για τον παρατηρητή από την πλευρά της Κυβέρνησης μέσα στα σωματεία -θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο- ένα άτομο το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστικά μ΄ αυτό να καταγράψει τους συνήθεις ύποπτους, που δεν είναι πάνω από δύο χιλιάδες, με αποτέλεσμα να λυθεί οριστικά το θέμα. Τους υπόπτους αυτούς τους γνωρίζουν τα σωματεία. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν σ’ αυτό. Άρα, λοιπόν, αν θέλαμε πραγματικά να κάνουμε μια τομή να λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτή ήταν μια ουσιαστική κατεύθυνση.
Παράλληλα, έρχεστε και βάζετε το ζήτημα της ονομαστικοποίησης. Είναι κάτι σωστό, αλλά αντιμετωπίζετε με μεγάλη αυστηρότητα το ζήτημα των ποινών. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν ποινές. Ποινές πάντα υπήρχαν, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Όταν λέτε ότι η ποινή δεν θα μετατρέπεται σε χρηματική, αυτό θα οδηγήσει στο πρακτικό αποτέλεσμα κανένα δικαστήριο να μη δικάσει ποτέ κανέναν. Εμείς είμαστε υπέρ των αυστηρών ποινών και υπέρ του να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της βίας. Όμως οι συγκεκριμένες προτάσεις του νομοσχεδίου δεν αρκούν, για να λύσουν το πρόβλημα.
Εκείνο που απαιτείται να γίνει είναι τομές που θα ενισχύσουν την ποδοσφαιρική και αθλητική παιδεία. Δεν αρκεί μόνο η ποινικοποίηση, γιατί, όταν απουσιάζει η παιδεία και ο πολιτισμός, το κάθε νομοσχέδιο το μόνο που θα πετυχαίνει είναι να ικανοποιεί την αυταρέσκεια του αρμόδιου Υπουργού. Η λύση, λοιπόν, είναι η εφαρμογή των παρεπομένων ποινών, αφού φυσικά προηγηθεί αυτό το οποίο προτείνουμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τον κοινωνικό μας ιστό, μια και θα διαπαιδαγωγήσουμε και θα μεταφέρουμε το μήνυμα προς τους υπολοίπους.
Σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει να κάνει με τη ρύθμιση των χρεών –γιατί το κεφάλαιο με τη δικαιοσύνη θα το αφήσω στο τέλος, μια και έχει να κάνει με την τροπολογία που καταθέσατε- εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ιδιοκτήτες που επιθυμούν οποιαδήποτε άλλη ασυλία. Με το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά δίνουμε ανοχή σ’ αυτούς που οδήγησαν το ποδόσφαιρο στην αθλιότητα. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτό που έκαναν μέχρι χθες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το πρόβλημά τους σε εκατόν είκοσι δόσεις. Γιατί να υπάρχει αυτή η διάκριση; Γιατί να μην ισχύσει αυτό και στις άλλες ανώνυμες εταιρείες; Αυτό δεν είναι μια διάκριση εις βάρος του Έλληνα πολίτη; Πιστεύω ότι αυτή η κατεύθυνση που ακολουθείτε σήμερα είναι λάθος. Ουσιαστικά ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμε και να δώσουμε άλλοθι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποτίμηση της αξίας των αθλητών και το συνυπολογισμό στα ιδία κεφάλαια, θα ήθελα να πω ότι οι αθλητές δεν μπορούν να θεωρούνται ίδια κεφάλαια καμίας ανώνυμης εταιρείας, όπως άλλωστε αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν εκεί. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν και σ’ αυτές τις εταιρείες, όπου πραγματικά είναι μισθωτοί και ασφαλίζονται. Κατά κανέναν τρόπο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν αυτοί ως ίδια κεφάλαια των ανωνύμων εταιρειών.
Παράλληλα, η αξία ενός αθλητή δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί με συγκεκριμένους προκαθορισμένους παράγοντες. Θεωρείται αναλλοίωτη στο χρόνο και αστάθμητοι παράγοντες μπορούν κατά καιρούς να δώσουν μια νέα αξία. Παράδειγμα, ένας τραυματισμός μπορεί έναν αθλητή να τον καταστήσει μηδενικής αξίας. Επίσης, η αλλαγή ενός προπονητή σε μια ομάδα μπορεί πραγματικά τον αθλητή να τον εξαφανίσει από το ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο». Καταλαβαίνετε ότι η αγορά είναι εκείνη που προσδιορίζει την αξία του κάθε αθλητή. Άρα, η αγορά κινείται πάντα με τους δικούς της κανόνες. Ένα άλλο παράδειγμα: Πριν από τρία χρόνια οι ανώνυμες εταιρείες στο ποδόσφαιρο εισέπρατταν δισεκατομμύρια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σήμερα ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Για όλους αυτούς τους λόγους η αποτίμηση της αξίας των αθλητών θεωρούμε ότι είναι μια εσφαλμένη μέθοδος. Η επαναφορά αυτής της διάταξης δεν συμβιβάζεται με τις εξαγγελίες για εξυγίανση και διαφάνεια στο χώρο του ποδοσφαίρου και εκτιμούμε ότι αυτό είναι ένα ατόπημα.
Άφησα τελευταίο το κομμάτι των τροπολογιών και φυσικά και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Φέρατε μια τροπολογία που υιοθετείτε αυτό που σας προτείναμε στην επιτροπή. Υιοθετείτε, δηλαδή, το καθεστώς της κλήρωσης στα δικαιοδοτικά όργανα. Αφού το αποδεχθήκατε όμως –γιατί υπήρχε μια συζήτηση που κράτησε πάρα πολύ καιρό- παράλληλα καταθέσατε μια σειρά από άλλες τροπολογίες, όπου δεν προηγήθηκε καμία συζήτηση. Και αυτά τα οποία καταθέτετε είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Αν μη τι άλλο, αν θέλετε να δείξετε κάτι διαφορετικό, οφείλατε να κινηθείτε σε μια άλλη κατεύθυνση. Έπρεπε να τα φέρετε σε διάλογο, όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και με τους ανάλογους φορείς τους οποίους θίγετε σήμερα.
Και ερωτώ: Πώς είναι δυνατόν να παρεμβαίνετε με τροπολογίες στην ανάδειξη των οργάνων των ομοσπονδιών; Αυτό είναι δημοκρατία;
Αναφέρετε μάλιστα στην εισηγητική σας έκθεση συγκεκριμένα: «Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, χωρίς να επιδιώκεται η εκ βάθρων αναθεώρηση της σχέσης κράτους και αθλητισμού, κάτι που είναι στις άμεσες μελλοντικές προτεραιότητες…» Δηλαδή η άμεση προτεραιότητα είναι αυτή; Το πώς θα μπορέσετε να διαμορφώσετε έναν απόλυτο έλεγχο στον αθλητισμό; Αυτή είναι η αντίληψή σας για τον αθλητισμό; Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου και ότι δυστυχώς τον τυφώνα θα τον εισπράξετε εσείς ο ίδιος;
Και είναι γεγονός πως είμαστε όλοι αυτήν τη στιγμή μάρτυρες ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τη FIFA και πιθανά και από αλλού, όπου πραγματικά θα σας φέρουν μπροστά στο πρόβλημα. Και τότε θα θέλαμε να δούμε ποια θα είναι η δική σας απάντηση.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας πρότεινα το εξής: Δεν χρειάζεται να καταθέσετε τροπολογίες. Στείλτε ένα χαρτί στις ομοσπονδίες, πείτε τους να παραιτηθούν, να σας δώσουν μία λευκή εξουσιοδότηση και να σας ορίσουν ως αθλητικό αυτοκράτορα. Τότε θα έχουμε πραγματικά αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Έναν ουσιαστικό αθλητισμό.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Θέλουμε και από αυτό το Βήμα να καταδικάσουμε τα πρόσφατα γεγονότα που μας εκθέτουν σαν χώρα, σαν λαό.
Άκουσα τον προηγούμενο ομιλητή να λέει ότι ο αθλητισμός είναι παιδεία και πολιτισμός. Έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι γνωστά τα φαινόμενα της βίας και του χουλιγκανισμού που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτά μπολιάστηκαν -και μπολιάζονται- με χαρακτηριστικά εθνικιστικά και ρατσιστικά και οδηγούμαστε σε επικίνδυνους δρόμους αν δεν μπει φρένο.
Χρειάζεται, λοιπόν, απερίφραστη καταδίκη απ΄ όλους, καθαρή και επί της ουσίας καταδίκη για τέτοιου είδους φαινόμενα.
Εάν θέλουμε, όμως, να διαπιστώσουμε από πού ξεκινάει αυτό το κακό και να επιμερίσουμε ευθύνες, θα δούμε ότι πίσω απ΄ αυτά τα ζητήματα και ιδιαίτερα από τη βία στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό και το χουλιγκανισμό, βρίσκεται η εμπορευματοποίηση. Ποδόσφαιρο και αθλητισμό είχαμε και τις περασμένες δεκαετίες, πριν γίνει επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και επαγγελματικός ο αθλητισμός γενικότερα. Και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα ή σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βάθος. Και παλαιότερα υπήρχε κλασικός αθλητισμός, ποδηλασία και κολύμβηση. Και πριν από ορισμένες δεκαετίες.
Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του ντόπινγκ και των υπεραθλητών έφτασαν να εκθέτουν και την Ολυμπιάδα. Και φτάνουμε σε σημείο στην Ολυμπιάδα αυτή ένα μεγάλο –και δικαίως- τμήμα του λαού μας -αλλά και άλλων- να μη βλέπει μόνο την εικόνα και τη βιτρίνα, αλλά ότι από πίσω βρίσκονται οι χορηγοί και η σκληρή εμπορευματοποίηση, τα κέρδη που σπρώχνουν σε τέτοιες καταστάσεις. Και η βία και το ντόπινγκ είναι ορισμένα από τα φαινόμενα του επαγγελματισμού και αυτό πρέπει να δούμε.
Μην κατηγορείτε, λοιπόν, το ΚΚΕ ότι δεν είναι εντός πραγματικότητας επειδή αντιδρά στον επαγγελματισμό και είναι αντίθετο. Λέτε πολλές φορές: «Αφού αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες θα εμποδίσουμε εμείς;» Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση για να πάρουμε τις αποφάσεις. Αν ήμασταν θα μπορούσαμε να πάρουμε τις αποφάσεις που έπρεπε. Ένα φρένο, όμως, σε τέτοια φαινόμενα θα μπορούσε να έχει μπει. Δεν μπορούν πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, κανάλια, αθλητικοί παράγοντες να ρίχνουν φωτιά τόσες ημέρες πριν από τον αγώνα αυτό, αλλά και πριν και από άλλους αγώνες και μετά να μην μπορούμε να τα συμμαζέψουμε.
Έρχομαι στο νομοσχέδιο.
Το πρώτο ζήτημα είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό –δεν το κρύβει η Κυβέρνηση- είναι αποσπασματικό, διορθωτικό του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου που το έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση και την ψήφιση και από τη Νέα Δημοκρατία.
Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί δεν το εφάρμοσε; Δεν πρόλαβε; Παλαιότερες ρυθμίσεις και υποσχέσεις δεν εφαρμόστηκαν απ’ όλες τις Κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί; Γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν με τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ, τους μεγαλοεπιχειρηματίες οι οποίοι λύνουν και δένουν σ’ αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.
Λοιπόν, τέτοιου είδους ρυθμίσεις με τις οποίες διαφωνούμε –σε ορισμένες συμφωνούμε και θα πω παρακάτω- πρέπει να έχουν αποτελέσματα. Για να αντιμετωπιστεί, παραδείγματος χάρη, το θέμα της βίας και άλλα ζητήματα, θα κρεμόμαστε από την επιθυμία των επικεφαλής των ΠΑΕ και των ΚΑΕ ; Διότι αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Βεβαίως έχουμε παραδείγματα σε άλλες χώρες που οι επιχειρηματίες αυτοί είδαν το συμφέρον τους ότι βρίσκεται με το να ηρεμήσουν τα πράγματα, να βγάλουν τους χούλιγκανς εκτός γηπέδων, να σκοτώνονται εκατό μέτρα έξω από το γήπεδο και όχι μέσα στο γήπεδο, για να έρχονται και οι οικογένειες, να εισπράττουν περισσότερα κέρδη. Ορισμένα απ’ αυτά τα φαινόμενα αντιμετωπίστηκαν. Στην Ελλάδα θα αντιμετωπιστούν ίσως μόνο αν αυτοί οι κύριοι αποφασίσουν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το ανάστημα και στη σημερινή Κυβέρνηση. Να πάρω τη διάταξη ως παράδειγμα. Όποιος υποκινεί, λέει, τα αθλητικά πάθη, θα μπει στη φυλακή. Θα το εφαρμόσει κάποιος εισαγγελέας; Θα σπρώξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά των επώνυμων του αθλητισμού, που υποκινούν, που βάζουν φωτιές; Αν αλλάξουν γνώμη αυτοί και δουν ότι τους συμφέρει προς άλλη κατεύθυνση, ίσως από μόνοι τους ξεκόψουν και από τους ιδιωτικούς στρατούς και από τους οργανωμένους «φιλάθλους» και από τη βία, ανάλογα πώς τους συμφέρει. Ίδωμεν!
Τώρα έρχομαι στις συγκεκριμένες διατάξεις. Η βία είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, δεν αφορά μόνο τα γήπεδα. Είναι σύμφυτο του συστήματος που ζούμε. Αυξάνεται ραγδαία, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες. Είναι γενικότερο το φαινόμενο και πολλές οι αιτίες. Είναι κοινωνικές οι αιτίες. Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εγκληματικότητα αυξάνεται και όχι μόνο η βία και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αν αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το μόνο που μπορεί να πετύχει αυτό το νομοσχέδιο, είναι να βγάλει τη βία από τα γήπεδα με μια σειρά αστυνομεύσεις, παρακολουθήσεις, σκληρά μέτρα, δεν ξέρω με τι άλλους μηχανισμούς και η βία να είναι στο πεζοδρόμιο. Δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Στην προσπάθεια και από την προηγούμενη Κυβέρνηση και από τη σημερινή να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, κρατώντας όμως τις ΠΑΕ, τις ΚΑΕ, τους επιχειρηματίες, χωρίς να πειράξουμε την εμπορευματοποίηση, φθάνουμε σε φαινόμενα που είναι επικίνδυνα για τα ατομικά δικαιώματα, σε ρυθμίσεις επικίνδυνες για τα δημοκρατικά δικαιώματα.
Δύο ζητήματα κεντρικά: Οι κάμερες και η ιδιωτική αστυνομία. Εμείς από θέση αρχής είμαστε ενάντια στις κάμερες. Πώς καλλιεργήθηκε το έδαφος; Ότι υπάρχει βία στα γήπεδα, να βάλουμε κάμερες. Σε προηγούμενα νομοσχέδια, οι ΠΑΕ δεν τα προχώρησαν για να μην πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Το δεύτερο βήμα είναι να παρακολουθεί η Τροχαία το όριο ταχύτητας.
Το τρίτο: Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε, να μη μας πουλήσουν οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί συστήματα; Δύο χιλιάδες κάμερες. Προσωρινά έλεγε η Κυβέρνηση και το προσωρινά πάει να γίνει μόνιμο τώρα.
Άρχισε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να καλλιεργεί το έδαφος ότι είναι όχι μόνο για κυκλοφοριακά ζητήματα, αλλά και για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ότι έρχονται επιστολές, ότι πρέπει να παραμείνουν οι κάμερες. Πού πάμε από άποψη δημοκρατικών δικαιωμάτων; Οι κάμερες στους δρόμους είναι για τους εγκληματίες; Ποιους εγκληματίες; Μην κοροϊδευόμαστε, είναι για τους διαδηλωτές, είναι για τα κινήματα.
Δεν μπορούμε, λοιπόν, να ανοίγουμε ένα τέτοιο παράθυρο: να επεκτείνονται οι κάμερες από τα γήπεδα σε όλη την κοινωνική ζωή. Εκεί βρίσκεται η αντίθεσή μας.
Δεύτερο ζήτημα: η ιδιωτική αστυνομία.
Έχουμε σαράντα χιλιάδες αστυνομικούς, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και παραπάνω. Ανάλογα με τον πληθυσμό είμαστε η χώρα με τους περισσότερους αστυνομικούς. Δεν φθάνει αυτό; Έχουμε και δημοτική αστυνομία. Δεν φθάνει αυτό; Έχουμε και ιδιωτική αστυνομία, security. Κι έγινε και προσπάθεια να ξαναθέσουμε δημόσια εξουσία με τα παρκόμετρα. Δημόσια εξουσία, δηλαδή δικαίωμα να σε γράφουν. Δεν πέτυχε εκείνο, γιατί ο Άρειος Πάγος έβγαλε απόφαση; Πάμε να περάσουμε τώρα και να δώσουμε δημόσια εξουσία, εξουσία σύλληψης, εξουσία ελέγχου, να σου κάνει, δηλαδή, σωματική έρευνα, εξουσία τάξης, να επιβάλει την τάξη σε ιδιώτες. Ποιους ιδιώτες, πού είναι υπάλληλοι του τάδε προέδρου της ΠΑΕ, που θα τους λέει «βαράτε τους αντίπαλους φιλάθλους», όπως συνέβη σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Και στο χώρο των επισήμων και το ξέρετε όλοι εδώ πέρα.
Αυτό ανοίγει δρόμους. Όταν βρίσκουν δυσκολίες, υπάρχει η ιδιωτική αστυνομία. Δεν θέλουμε να ανοίξει τέτοιος δρόμος, γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι. Η Ελληνική Αστυνομία επαρκεί αρκεί και οι αστυνομικοί ως εργαζόμενοι, που πηγαίνουν στο γήπεδο και κινδυνεύει η ζωή και η ακεραιότητά τους, να πάρουν και το ανθυγιεινό επίδομα -τους το έχουν υποσχεθεί και τα δύο κόμματα και τους δίνουν το επικίνδυνο μάλλον- και να πληρώνονται και την κυριακάτικη αργία και τις υπερωρίες. Ας πληρώσουν οι ΠΑΕ γι’ αυτήν την υπόθεση. Γιατί πρέπει να πληρώνουν οι ιδιώτες;
Σε σχέση με τα ατομικά και δημοκρατικά δικαιώματα έχουμε μερικές παρατηρήσεις και ενστάσεις. Η μία είναι να είναι αυστηρότερες οι ποινές στο όνομα. Φθάνουμε στην ακραία λογική, αν τιμωρηθούν παιδιά, έφηβοι ή παιδιά που είναι στη μετεφηβική ηλικία για τα αδικήματα που λέει το νομοσχέδιο, να μην μπορούν να μετατρέψουν την ποινή πληρώνοντας. Να μπουν στη φυλακή ένα μήνα, δύο μήνες τρεις μήνες. Όμως έτσι όπως είναι οι φυλακές σήμερα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, αν παραμείνουν ένα εξάμηνο μέσα στη φυλακή. Εμείς δεν συμφωνούμε. Το ιδιώνυμο αδίκημα για μικρές ηλικίες είναι απαράδεκτο. Εμείς γενικότερα δεν συμφωνούμε με το να μη μετατρέπεται η ποινή. Τουλάχιστον όμως δεχθείτε να μη μετατρέπεται η ποινή -αν επιμένετε σ’ αυτό- από μια ηλικία και πάνω. Θα τα συζητήσουμε αυτά στα άρθρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Πάνω από δεκαοκτώ ετών.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ναι, αλλά υπάρχει η μετεφηβική ηλικία, που το παιδί θεωρείται ανώριμο ακόμα. Γι’ αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στα άρθρα.
Επίσης, το δικαίωμα του αστυνομικού να μην έχει πρόσβαση στο γήπεδο ο μεθυσμένος, αυτός που είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, κλπ -λογικό είναι αυτό- αλλά και όποιος κατά την κρίση του αστυνομικού οργάνου μπορεί να δημιουργήσει επεισόδιο. «Κατά την κρίση». Γενικώς και αορίστως. Αυτό το κάναμε για το γήπεδο, αύριο όμως θα το κάνουμε και για όταν περπατάμε στην Πανεπιστημίου ή όταν θα πλησιάζουμε στο τάδε Υπουργείο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τέτοιους δρόμους: «κατά την κρίση της Αστυνομίας», όποιος είναι, δηλαδή, επικίνδυνος, επειδή έτσι του πέρασε από το μυαλό του αστυνομικού, να τον παρεμποδίζει. Έχει προστεθεί στο παλιό καθεστώς αυτή η φράση και πρέπει να φύγει.
Ακραίες είναι και οι ρυθμίσεις –και αναγκαστικές θα μου πείτε- να μπαίνουν τα ονόματα στο εισιτήριο και η απαγόρευση να πηγαίνουν στο γήπεδο οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα οδηγούμασταν σε τέτοια μέτρα, τα οποία είναι στο όριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου να μετακινείται ελεύθερα και να μη γνωρίζουν πόσες φορές πάει κινηματογράφο, πόσες φορές πηγαίνει στο γήπεδο, πόσες φορές πηγαίνει στο πάρκο. Είναι στα όρια των δημοκρατικών δικαιωμάτων αυτές οι ρυθμίσεις.
Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με την αθλητική δικαιοσύνη. Εγώ έχω μια παρατήρηση να κάνω εδώ και με την ευκαιρία θα πω και τη γνώμη μου γιατί ανακατεύεται η FIFA -και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι θέλουν να ανακατευτούν- σε ό,τι θα αποφασίσει η ελληνική Βουλή.
Το ότι αποδέχτηκε ο κύριος Υπουργός να συμμετέχουν δικαστές του δημοσίου στις διάφορες επιτροπές και μάλιστα με κλήρωση, είναι θετικό. Το θέμα, όμως, είναι ότι είδα μεγάλη αντίδραση από την πλευρά της ΕΠΟ. Δεν ξέρω εάν θα προσφύγει γι΄ αυτό το ζήτημα ή για ορισμένα άλλα. Για ζητήματα σοβαρά έχει δικαίωμα το κάθε κράτος, η κάθε βουλή, η κάθε κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις και να μη ρωτάει τις διεθνείς αντιπροσωπείες. Ας πάρουμε για παράδειγμα δικαιοδοτικό όργανο που λύνει οικονομικές διαφορές ανάμεσα σε εργαζόμενο ποδοσφαιριστή και στον εργοδότη του, τον επιχειρηματία. Δεν μπορεί το κράτος να θέλει μια επιτροπή που όχι μόνο να φαίνεται αλλά και να είναι αμερόληπτη και μας παραπέμπουν στη FIFA και στους διεθνείς οργανισμούς; Εγώ νομίζω ότι σε ζητήματα σοβαρά πρέπει να επιμένουμε, ανεξάρτητα από το πώς κατανοεί την αθλητική αυτονομία ο τάδε φορέας, ελληνικός ή ξένος.
Θα τελειώσω με την οικονομική εξυγίανση, που είναι το κέντρο του νομοσχεδίου. Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι με μία ακόμα χαριστική ρύθμιση υπέρ των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Υπήρξε χαριστική ρύθμιση και παλιότερα, επί ΠΑΣΟΚ, η οποία μάλιστα χάριζε τα χρέη σ΄ αυτούς που έμπαιναν στην ειδική εκκαθάριση, και όχι μόνο τα χρέη προς το δημόσιο, αλλά και προς τους τρίτους, τους ιδιώτες. Άλλη περίπτωση εκείνη!
Υπήρξε άλλη ρύθμιση επί ΠΑΣΟΚ, που δεν αφορούσε τον αθλητισμό, για τις ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου να γλιτώσουν ένα σωρό πρόστιμα και προσαυξήσεις. Να υπάρξει ρύθμιση κατά μήνα, αλλά πολύ πιο ήπιες ρυθμίσεις απ΄ αυτή. Εδώ έχουμε υπερβεί κάθε όριο (εκατόν είκοσι δόσεις σε δέκα χρόνια κλπ.). Άκουσα όλους τους συναδέλφους στην επιτροπή που καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα, οι οποίοι είπαν να δεσμευτούν όλα τα κόμματα ότι θα είναι η τελευταία φορά. Τόσες φορές έχουμε δεσμευτεί ότι θα είναι η τελευταία φορά.
Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι μ΄ αυτό, όπως είμαστε εντελώς αντίθετοι με την αποτίμηση της αξίας των ποδοσφαιριστών, ρύθμιση που είχε αξιοποιήσει παλαιότερα και το ΠΑΣΟΚ. Τη χρησιμοποίησε για ένα διάστημα, την απέσυρε, την επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία.
Συμβαίνουν δύο πράγματα μ΄ αυτήν τη ρύθμιση: Πρώτον, ξεφεύγουν οι ΠΑΕ από το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, δηλαδή, να βάζουν το 10% των χρημάτων από την τσέπη τους. Είναι ευνοϊκή ρύθμιση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, παραβιάζεται, δηλαδή, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, εάν πάμε συνταγματικά.
Δεύτερον, είναι ντροπή για τον ποδοσφαιριστή η εργασία του, η προσωπικότητά του να αποτιμώνται σε εκατομμύρια και να θεωρούνται περιουσία. Δεν πρόκειται για πράγμα, δεν πρόκειται για αντικείμενο. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα!
Για τις τροπολογίες θα κάνω μία γενική παρατήρηση και δεν θα μπω στην ουσία. Πρόκειται για βιαία παρέμβαση στο αθλητικό γίγνεσθαι όσον αφορά στα αθλητικά σωματεία, ερασιτεχνικά και γενικότερα.
Σε αυτό έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Πού δεν έχει δίκιο; Ότι παρεμβάσεις τέτοιου είδους γίνονταν και επί της δικής του θητείας και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Πληρώνουμε τον ανταγωνισμό ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα ελέγχει την κατάσταση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν γενικές επιβαλλόμενες ρυθμίσεις και να ανοίξει ένας διάλογος εκδημοκρατισμού για ό,τι έχει σχέση με σωματεία και ενώσεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν σωματεία όπου απαγορεύεται κάποιος να γίνει μέλος; Πρέπει «να περάσει από σαράντα κύματα», γιατί είναι κλειστά τα σωματεία. Αυτό έπρεπε να λυθεί. Μια τέτοια ρύθμιση έπρεπε να έρθει.
Επιπλέον, να υπάρχει απλή αναλογική στις εκλογές και όχι πλειοψηφικό για να τα παίρνει ένας όλα.
Επίσης, η αντιπροσώπευση θα έπρεπε να γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες και τη δύναμη του κάθε σωματείου, που θα κρίνεται από τους ψηφίσαντες και όχι αριθμητικά, «τόσα σωματεία, ένας αντιπρόσωπος». Τέτοιες ρυθμίσεις περιμέναμε και όχι αυτές που βλέπουμε.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Σκυλλάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις».
Επίσης, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπέβαλε στη Βουλή το κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης 185 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το οποίο υιοθετήθηκε κατά την 91η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης Εργασίας και αναθεωρεί τη Διεθνή Σύμβαση για το Έγγραφο Ταυτότητος Ναυτικών (ΕΤΝ), του έτους 1958 (ΔΣ 108 ΔΟΕ) συνοδευόμενη από μία σύντομη ανάλυση του περιεχομένου της και περιγραφή της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, κύριοι συνάδελφοι, μπορούν να ζητήσουν αντίγραφα από τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής.
Το λόγο έχει η κ. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, εκ μέρους του Συνασπισμού για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα μετά των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή με το κατ’ εξοχήν αρμόδιο Υπουργείο και έτσι πρέπει να πάρουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα, τουλάχιστον για την έναρξη αυτών των συζητήσεων.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν και με βάση τα κριτήρια που έθεσαν οι διοργανωτές τους θα λέγαμε ότι έχουν πετύχει. Η Ελλάδα με θυσίες και δημιουργικότητα της κοινωνίας, των εργαζομένων έφερε σε πέρας αυτό το –ομολογουμένως- δύσκολο εγχείρημα. Τώρα που τα φώτα έσβησαν, οι πρώτες εντυπώσεις θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε πιο ψύχραιμες εκτιμήσεις. Η Κυβέρνηση ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε μεγάλα ερωτήματα.
Το πρώτο ερώτημα είναι αν πράγματι είναι δυνατόν τα οφέλη να ισοσκελίσουν το υπέρμετρο κόστος και την επιβάρυνση για πολλά χρόνια των Ελλήνων πολιτών. Ο Συνασπισμός ζητεί από την Κυβέρνηση να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν στον ελληνικό λαό τον πραγματικό οικονομικό απολογισμό των ολυμπιακών έργων. Είχαμε εκτιμήσει πρώτοι ότι αυτός θα φθάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στελέχη της Κυβέρνησης εκτιμούν το ίδιο και ο κ. Αλογοσκούφης, ο αρμόδιος Υπουργός, φαίνεται να δυσανασχετεί. Είναι βαθύτατα πολιτικό το οικονομικό θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και όχι ένα διαχειριστικό θέμα.
Επίσης, ο Συνασπισμός θεωρεί ότι οι επιφυλάξεις του για την περιθωριοποίηση της περιφέρειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος επαληθεύτηκαν. Ιδιαίτερα για τα θέματα της περιφέρειας και της ανάκαμψης εκεί και των έργων από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης η συζήτηση και οι ενέργειες πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.
Τα θέματα του κόστους της ασφάλειας τα πληρώσαμε, ήταν μεγάλα όσο δύο γέφυρες σαν αυτή του Ρίου-Αντιρρίου και βέβαια εκείνο που πρέπει να κάνετε αμέσως είναι να αποσύρετε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που εποπτεύουν και κατασκοπεύουν τον ελληνικό λαό, δυναμιτίζουν και δημιουργούν ένα δύσμορφο και αποκρουστικό ομοίωμα της δημοκρατίας μας.
Τέλος, οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι δημόσια περιουσία ακριβοπληρωμένη με θυσίες που επιβαρύνουν και θα επιβαρύνουν ακόμα την οικονομία μας. Η αξιοποίησή τους πρέπει να γίνει επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου με κριτήριο την αξιοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Η μεταολυμπιακή χρήση πρέπει να συζητηθεί αμέσως και με διαφάνεια. Ο Συνασπισμός θεωρεί σωστό να αποτελέσει αντικείμενο διακομματικής επιτροπής.
Τα άλλα εξίσου σημαντικά προβλήματα συνδέονται με αυτό το νομοσχέδιο και δυστυχώς με τα θλιβερά πρόσφατα επεισόδια. Είχαμε εγκαίρως και πολλαπλώς επισημάνει ότι στο χώρο του αθλητισμού κυριαρχούν η εμπορευματοποίηση, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων, ο παραγοντισμός και πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό ο φανατισμός αντί να κυριαρχούν και να αναδεικνύονται οι αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, οι πνευματικές και πολιτιστικές αξίες. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιούργησε έναν επικίνδυνο πρωταθλητισμό ως ένα εργαλείο ενός ιδιόμορφου εθνικού μεγαλοϊδεατισμού.
Στη χώρα μας, οι πολίτες σήμερα βλέπουν τη μεγάλη αντίθεση μεταξύ αθλητισμού υψηλών επιδόσεων και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Οι αποκαλύψεις για το ντόπινγκ σκίασαν το όραμα και την εμπιστοσύνη του κόσμου στην ιδέα του ολυμπισμού. Παρ’ όλα αυτά αυτό το νομοσχέδιο δεν βελτιώνει ούτε συμπληρώνει τα θέματα και τις διατάξεις καταπολέμησης του ντόπινγκ. Επιπλέον, οι πρόσφατοι χειρισμοί της Κυβέρνησης στα επεισόδια μετά τον αγώνα Ελλάδας – Αλβανίας, που κατέληξε σε γενικευμένα επεισόδια και σε εγκληματικές ενέργειες σε βάρος Αλβανών μεταναστών, δείχνουν ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της βίας μέσα κι έξω από τα γήπεδα, που αποτελεί πια παθολογία στη χώρα μας.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η βία είναι ζήτημα κοινωνικό και πολιτικό. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, το κατ’ εξοχήν λαϊκό άθλημα, οι διοργανώσεις σήμερα γίνονται πεδίο εκδηλώσεων ρατσισμού, έλλειψης ανοχής στην πολιτιστική και εθνική διαφορετικότητα, βαθέων προβλημάτων και στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας για τους μετανάστες στη χώρα μας. Οι αιτίες που ανέδειξαν και στη χώρα μας τη βία, το μίσος και το ρατσισμό ως μέσα δυναμικής επίλυσης αθλητικών διαφορών και φανατισμών είναι βαθύτερες και πιο σύνθετες. Στη δημιουργία αυτού του επικίνδυνου κλίματος έχουν συμβάλλει πολλοί και από διαφορετικές αφετηρίες και κύρια οι πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκούνται στη χώρα μας και χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως μέσο ανάδειξης της «ισχυρής Ελλάδας». Έχουν δοθεί πολλές φορές προτεραιότητες σε ενέργειες που δεν συνάδουν με το ήθος και τον πολιτισμό στον αθλητισμό. Οι ηθικοί αυτουργοί μεταξύ των οποίων πολιτικοί, μεγαλοπαράγοντες, στελέχη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δίνουν ιδεολογική κάλυψη στη σύνδεση των αθλητικών επιτυχιών και αποτυχιών με ιδέες εθνικιστικού περιεχομένου. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν πρόσφορο έδαφος σε μία έκπτωση των ηθών στο δημόσιο βίο και παρεμποδίζουν τη δημιουργία σωστών προτύπων αναφοράς για τους νέους ανθρώπους.
Βέβαια το θέμα δεν είναι απλό. Το μαχαίρι που αφήρεσε τη ζωή του νεαρού θύματος στη Ζάκυνθο εκφράζει μία στάση ζωής ή καλύτερα μια στάση έσχατης ασέβειας απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, για την οποία είναι συνολικά υπεύθυνη ολόκληρη η κοινωνία. Θεωρώ βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών γίνεται «ξώφαλτσα» και χωρίς διερεύνηση των διαστάσεών τους σε βάθος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ότι δεν συλλαμβάνεται η πολιτική διάσταση του θέματος, η οποία είναι σοβαρότατη και με δύο σκέλη. Το ένα συνίσταται στο γεγονός ότι αυτές οι αντικοινωνικές περιθωριακές ομάδες λειτουργούν ως υποκατάστατα πολιτικής δραστηριοποίησης και οδηγούν τους νέους σε απολιτικοποίηση. Το άλλο αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας νεοφασιστικής νοοτροπίας που δεν εκφράζεται μόνο στην αποθέωση της βίας και της επιθετικότητας, αλλά σαν εξαφάνιση της ατομικότητας και της προσωπικής ευθύνης.
Έρχομαι στην αρχή του νομοσχεδίου. Η Κυβέρνηση με τις τροποποιήσεις που προτείνει στο ν.2725 επιχειρεί να λύσει σημαντικά προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού. Τα προβλήματα προϋπήρξαν. Η πολιτεία όμως αποδεικνύεται ανήμπορη να βάλει επιτέλους σε λειτουργία ένα θεσμικό πλαίσιο εξυγίανσης του αθλητισμού στη χώρα. Δηλαδή, θέματα του επαγγελματικού αθλητισμού που μαζί με τα ζοφερά φαινόμενα της εμπορευματοποίησης και του ανεξέλεγκτου παραγοντισμού της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα. Είναι φαινόμενα που ο ν. 2725 αλλά και ο ν. 3057 με τις ρυθμίσεις τους και με τον τρόπο εφαρμογής τους δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν.
Το παρόν νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται κατά βάση από την προσπάθεια να κάνει ένα συμμάζεμα διατάξεων που υπάρχουν. Δεν διακρίνεται όμως από μία πραγματική πολιτική βούληση για μία εκ βάθρων αναθεώρηση της σχέσης κράτους και αθλητισμού. Αυτό η Κυβέρνηση το υπόσχεται για αργότερα, προκειμένου να αποφύγει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά σήμερα τα κάθε λογής συμφέροντα που λυμαίνονται τον αθλητικό χώρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι με το νομοσχέδιο που συζητάμε ο αθλητισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε σφιχτό εναγκαλισμό και σε σταθερή εξάρτηση με την εκάστοτε Κυβέρνηση. Διευκολύνεται για την περαιτέρω εμπορευματοποίησή του, αφού στα θέματα του επαγγελματικού αθλητισμού υπαναχωρεί στις απαιτήσεις των ΠΑΕ.
Δημιουργεί την αίσθηση ότι θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της βίας πλην όμως δεν αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διαρκή επιτροπή αντιμετώπισης της βίας παρά την ομολογουμένως θετική προσθήκη του ψυχολόγου και κοινωνιολόγου.
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο δεν γίνεται έστω μία νύξη για την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό, οι οποίοι μαζί με τον σχολικό αθλητισμό παραμένουν στη γωνία υποβαθμισμένοι οικονομικά, διοικητικά και θεσμικά.
Ο αθλητισμός σε όλες του τις βαθμίδες πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένα κοινωνικό ζήτημα και ως ένα ουσιαστικό στοιχείο της διαπαιδαγώγησης και της διαμόρφωσης της νέας γενιάς.
Εμείς πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο, ριζοσπαστικό, θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό πρέπει κατ’ αρχήν να στηρίζεται στο πνεύμα ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός αποτελούν συστατικό στοιχείο στη διαπαιδαγώγηση και στη διαμόρφωση της νέας γενιάς. Πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες τον εκδημοκρατισμό των ομοσπονδιών και των συλλόγων του, τη διαφάνεια στα οικονομικά, το σαφή διαχωρισμό μεταξύ ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, την ενίσχυση του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού και την ουσιαστική ανάπτυξη του σχολικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού. Γι’ αυτό δεν θεωρούμε ότι τα μέτρα του νομοσχεδίου αυτού είναι ουσιαστικά για την πρόληψη της βίας και για την εξοικείωση με το νόημα του «ευ αγωνίζεσθαι».
Στο πρώτο κεφάλαιο το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα θέματα της βίας. Το πρόβλημα της βίας, όμως, αντί να υπαναχωρεί, εντείνεται. Όσες ρυθμίσεις έγιναν μέχρι σήμερα λόγω του τρόπου εφαρμογής τους δεν πέτυχαν. Το πρόβλημα της βίας στους αγωνιστικούς χώρους αφορά όλα τα ομαδικά αθλήματα στα οποία διαμορφώνονται σχέσεις ταύτισης με την ομάδα, μία εκδήλωση που πρέπει να είναι στο στόχαστρο της ανάλυσης των επιστημόνων. Συνδέεται με το πρόβλημα της αξιοπιστίας, με τη λειτουργία των θεσμών, με την εμπιστοσύνη των φιλάθλων στα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου, με το επίπεδο των διοικητικών παραγόντων, με τον τρόπο λειτουργίας των συνδέσμων των φιλάθλων αλλά και με τον αθλητικό Τύπο.
Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση εκτός από μέτρα καταστολής, δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Βασική προϋπόθεση για να εκλείψει η ψευδαίσθηση συμμετοχής στους αγώνες θεωρούμε ότι είναι η επίτευξη της ενεργούς συμμετοχής των νέων στον αθλητισμό αντί να είναι παθητικοί θεατές. Νομίζουμε ότι αυτές οι διατάξεις παρά το γεγονός ότι πολλές είναι θετικές, θα καταλήξουν στο δεύτερο. Το θέμα της βίας στα γήπεδα σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί και αν το επιθυμούσαν οι ομάδες. Και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αναζητηθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των εξαιρετικά χαμηλά ποινών για γεγονότα που συνέβησαν. Έτσι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δοθεί σαφές μήνυμα από την αθλητική δικαιοσύνη πως δεν πρόκειται να ανεχθεί στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις.
Δίναμε και δίνουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο που μπορεί να παίξει η ΔΕΑΒ ως ένα θεσμικό όργανο και όχι μόνο ως μία συμβουλευτική επιτροπή. Θέλουμε πέρα από την ενίσχυσή της με κοινωνιολόγο και ψυχολόγο να προτείνουμε να προστεθεί και ένα πρόσωπο με εμπειρία και γνώση στον αθλητισμό που προέρχεται από τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ώστε να μπορεί τελικά η επιτροπή να αγκαλιάσει και να ερμηνεύσει πραγματικά όλες τις αιτίες που δημιουργούν τη βία στα γήπεδα. Έτσι θα μπορεί να αποφασίζει κατά τον καλύτερο τρόπο και να επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως και στον προηγούμενο νόμο, ασάφειες και διατυπώσεις εντελώς αόριστες όσον αφορά την κρίση των αστυνομικών οργάνων για τα πρόσωπα που μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια. Επίσης δεν διευκρινίζεται ποιος θα κρίνει και τι θα διαταράσσει τη διεξαγωγή του αγώνα και θα πυροδοτεί άλλες εξελίξεις και ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια για να κατατάξουμε μια δήλωση και μια ενέργεια σε αυτές τις προϋποθέσεις.
Στο σημείο αυτό και μετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα, θα πρέπει μετά από μια οργανωμένη συζήτηση στην επιτροπή με τη συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ, του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και άλλων σχετικών φορέων να καθορισθούν και τα κριτήρια και οι διαδικασίες κρίσης και απονομής των ευθυνών.
Επίσης θα μπορούσαμε να δούμε τη διαμόρφωση ενός κώδικα αυτορύθμισης στην αθλητική ειδησεογραφία σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων χωρών. Οι χειρισμοί αυτοί επιβάλλονται μετά και τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αντιμετωπίζονται τα θέματα της αθλητικής δικαιοσύνης. Καθοριστικό κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας του αθλητισμού. Εμείς συμφωνούμε με αρκετές από τις ρυθμίσεις σ’ αυτό το νομοσχέδιο. Θεωρούμε πρώτιστο καθήκον τη διασφάλιση των όρων μιας περισσότερο ακριβοδίκαιης νομικής κρίσης μέσα από τη θεσμική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, απέναντι σε μηχανισμούς που εξυπηρετούν ατομικά ή συλλογικά φαινόμενα.
Είναι θετικές οι ρυθμίσεις που προωθούνται με τη στελέχωση από τακτικούς δικαστές και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ο αθλητικός δικαστής, ο εισαγγελέας θα πρέπει να είναι μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης. Ίσως στις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών θα μπορούμε να δούμε τη συνύπαρξη των μόνιμων δικαστών και των νομικών.
Στο τρίτο κεφάλαιο αντιμετωπίζονται τα θέματα της οικονομικής εξυγίανσης. Οι ρυθμίσεις που προωθούνται αποτελούν τη βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης που επιχειρεί να ρυθμίσει εκκρεμότητες, με τη γνωστή πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή τα χαριστικά μέτρα της τελευταίας στιγμής. Αυτές οι ρυθμίσεις μου θυμίζουν εκείνες για τα αυθαίρετα.
Αντί, λοιπόν, για έναν επιτελικό σχεδιασμό ανάπτυξης του αθλητισμού συνολικά, φοβόμαστε ότι το Υπουργείο και αυτήν τη φορά μετατρέπεται σε επιλεκτικό ρυθμιστή των σχέσεων και των εκκρεμοτήτων των ΠΑΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επαναφορά της ρύθμισης που καθόριζε την αποτίμηση της αξίας των αθλητών…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ: Δεν μας λέτε για τις ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης να τις μάθουμε και εμείς;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα σας τις πω όταν φθάσουμε στη συζήτηση των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε Λιάνη, σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ: Όχι, αορίστως.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Βεβαίως, όχι αορίστως.
Πάντως ήταν πολλές οι χαριστικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, κύριε Λιάνη, και στη συζήτηση των άρθρων θα σας τις πω μία, μία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ: Φέρτε μου, έστω και μία της προηγούμενης κυβέρνησης.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Θα σας τη φέρω. Βεβαίως της προηγούμενης κυβέρνησης.
Εδώ, λοιπόν, ρυθμίζονται οι υφιστάμενες οφειλές των εταιρειών προς το δημόσιο με την ένταξή τους στο ν. 3259 για όλους τους οφειλέτες του δημοσίου. Η χαριστική διευθέτηση δεν σταματάει εδώ αλλά διαφοροποιείται ο χρόνος εξόφλησης στο διπλάσιο απ’ ό,τι ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα η ρύθμιση που επιχειρείται μέσω του ΙΚΑ αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο γιατί είναι γνωστή η προβληματική κατάσταση που βρίσκεται το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση αλλά στους εργαζομένους-ασφαλισμένους. Επί χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν με αρνητικό τρόπο, δεν εφάρμοσαν τους νόμους ούτε επέβαλαν κυρώσεις. Υπαναχωρούσαν σε απαιτήσεις των ιδιοκτητών των ΠΑΕ και ΚΑΕ, κατέθεταν φωτογραφικά νομοσχέδια με ρυθμίσεις εκκρεμοτήτων, λύνοντας έτσι κάποια προβλήματα που έφθασαν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε αδιέξοδο. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι πενήντα από τις εξήντα έξι ΠΑΕ έπρεπε να έχουν διαλυθεί. Τα χρέη των περισσοτέρων εταιρειών είναι δυσθεώρητα, πολύ περισσότερο οι συσσωρευμένες ζημιές παρελθόντων ετών. Επομένως μιλάμε για κατάρρευση ολόκληρου του οικοδομήματος του επαγγελματικού αθλητισμού.
Έτσι η νέα Κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει πέρα της υφιστάμενης κατάστασης και δύο βασικές πτυχές της συγκυρίας γιατί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου βάζει περιθώρια μέσα στο 2005 όλες οι Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες και ομάδες να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και η επιτυχία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου δημιούργησε πρόσθετες υποχρεώσεις στην Κυβέρνηση για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με διαφορετικές συνθέσεις.
Όμως εμείς δεν συμφωνούμε για όλες αυτές τις ρυθμίσεις και θεωρούμε ότι και αυτές διαιωνίζουν τα αδιέξοδα και τα μεγάλα προβλήματα.
Με δεδομένη, λοιπόν, την έλλειψη πραγματικής βούλησης ώστε να λυθεί το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα και να σταματήσει η προσπάθεια εξυπηρέτησης των ΠΑΕ και με δεδομένη την έλλειψη της βούλησης για ένα νέο ριζοσπαστικό θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό, για την αθλητική παιδεία, για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και παρά τις ορισμένες θετικές διατάξεις, εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κυρία Ξηροτύρη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στον κατάλογο των ομιλητών. Είναι εγγεγραμμένοι είκοσι πέντε ομιλητές. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους να είναι ακριβείς στο χρόνο, ώστε να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να διατυπώσουν τις απόψεις τους εγκαίρως. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κ. Θεόδωρος Κασσίμης, ο οποίος έχει και το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα με το σωστό τρόπο. Εγώ θα ήθελα να μείνω μονάχα σε ένα σημείο, ένα σημείο το οποίο κουβαλάμε από καιρό. Τον περασμένο Δεκέμβριο, έγινε μια προσπάθεια στη Βουλή για να θεραπευθεί, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν θεραπεύτηκε. Πρόκειται για το ποιοί έχουν την ευθύνη στις ΠΑΕ, οι οποίες πτωχεύουν. Είναι γνωστό ότι βάσει του Αστικού Κώδικα η ευθύνη ανήκει στην τελευταία διοίκηση της ανωνύμου εταιρείας κατά την εποχή που γίνεται η πτώχευση. Δυστυχώς, όπως είναι σήμερα το νομικό καθεστώς με τις ΠΑΕ, ψάχνουμε ευθύνες και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις διοικήσεις πριν από δέκα ή δώδεκα χρόνια με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, διότι αυτό δεν είναι νόμιμο, και να φτάνουν σε μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες και φυσικά το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίζει αυτό που λέει η νομοθεσία, δηλαδή ότι ευθύνονται οι τελευταίες διοικήσεις.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε έρθει μία τροπολογία από ένα συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ και είχαν συμφωνήσει όλες οι πλευρές και ο τότε Υπουργός, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν είχε περάσει. Πιστεύω ότι στο άρθρο 19 στο οποίο αναφέρονται οι ρυθμίσεις όσον αφορά τα χρέη των ΠΑΕ, θα μπορούσε να προστεθεί ένα εδάφιο, το οποίο θα το συζητήσουμε αύριο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου άρθρου, ούτως ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν αλλάζει σε τίποτα την πραγματικότητα, όσον αφορά τα χρέη, στο δημόσιο. Απλώς θα πάψουμε να ταλαιπωρούμε ανθρώπους χωρίς λόγο, γεγονός άλλωστε που το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουμε ασχοληθεί με το θέμα.
Το θέτω σήμερα για έναν και μόνο λόγο, κύριε Πρόεδρε. Διότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και του Υπουργού Οικονομίας. Στην περασμένη συζήτηση για αυτό ακριβώς δεν είχε περάσει. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τον Υπουργό Αθλητισμού –έχει το χρόνο- να συνεννοηθεί με τον Υπουργό Οικονομίας, ώστε αύριο που θα έχουμε τη συζήτηση των άρθρων να καταστεί δυνατόν να γίνει δεκτή αυτή η τροποποίηση μέσα στο άρθρο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Κασσίμη.
Το λόγο έχει ο κ. Εμμανουήλ Όθωνας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι δυστυχώς η πολύ σοβαρή και αξιόπιστη συζήτηση για όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα του ελληνικού αθλητισμού που είναι αναγκαία να γίνει, θα πρέπει να περιμένει για λίγο ή πολύ ακόμη, γιατί αυτή η ουσιαστική συζήτηση για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του κοινωνικού μας οικοδομήματος που αποτελεί τον καθρέπτη πολλές φορές της ελληνικής κοινωνίας -άλλοτε ζοφερό και άλλοτε αισιόδοξο- όπως αρκετές φορές είχαμε την ευκαιρία το τελεταίο διάστημα να διαπιστώσουμε, δεν μπορεί να γίνει επ’ ευκαιρία του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.
Γιατί η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης την οποία συζητάμε δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά με πρόσχημα μια συρραφή και επανάληψη μικρορυθμίσεων και δευτερευουσών διατάξεων, την εκπλήρωση τριών κυρίαρχων πολιτικών επιδιώξεων, τριών πολιτικών στόχων.
Ο πρώτος στόχος είναι για μία ακόμα φορά ο μηδενισμός, η ισοπέδωση και η συκοφάντηση μιας ολόκληρης προσπάθειας και ενός συγκεκριμένου έργου των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα αυτό, πρόθεση και στόχος που απροκάλυπτα θα έλεγα, σχεδόν κυνικά, ομολογείται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου.
Ο δεύτερος και ουσιαστικότερος στόχος είναι η ψήφιση πακέτο μαζί με αυτές τις δευτερεύουσες μικρορυθμίσεις και διατάξεις των σκανδαλωδών και προκλητικά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες και τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, με προεξέχουσες τις διατάξεις για την αποτίμηση και συνυπολογισμό στα ίδια κεφάλαια των ΠΑΕ των αθλητών, το ακατάσχετο των επιχορηγήσεων και την πρωτοφανή ρύθμιση των χρεών σε εκατόν είκοσι δόσεις σε δέκα χρόνια.
Ο τρίτος στόχος είναι το σάλπισμα και στον ευαίσθητο χώρο του αθλητισμού της επέλασης των κομματικών ημετέρων, των κομματικών δυνάμεων με την κατάθεση μιας σειράς τροπολογιών που δημιουργούν την αίσθηση ότι ολόκληρο το συζητούμενο νομοσχέδιο αποτελεί την πρόφαση, το πρόσχημα για να εισαχθούν και ψηφιστούν οι συγκεκριμένες τροπολογίες.
Αυτές είναι δυστυχώς οι επιδιώξεις και οι προτεραιότητες που θέτει η πολιτική ηγεσία του ελληνικού αθλητισμού στην Ελλάδα του 2004, οι οποίες δεν είναι μόνο σε προφανή αναντιστοιχία με τις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών αλλά και σε πλήρη δυσαρμονία με τις αντίστοιχες προγραμματικές και προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Πού είναι άραγε αφού δεν βρίσκονται στο συζητούμενο νομοσχέδιο μια σειρά εξαγγελιών που αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που ακόμα υπάρχουν και φιγουράρουν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για ένα μακροχρόνιο σχέδιο εξυγίανσης του επαγγελματικού αθλητισμού, ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ρύθμισης, για μέτρα κατά της πολυιδιοκτησίας στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ριζική αναδιάρθρωση των κατηγοριών, μέτρα για τη διαιτησία;
Όλα αυτά που τόσο βαρύγδουπα εξαγγέλθηκαν με εκκωφαντική σιωπή σήμερα επιχειρείτε να τα στριμώξετε στο ήδη ασφυκτικά γεμάτο ράφι με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Ολόκληρες σελίδες εξαγγελιών ματαιώνονται δια της επ’ αορίστου αναβολής, επιβεβαιώνοντας και στον τομέα αυτόν τη θεμελιώδη απ’ ό,τι φαίνεται αρχή της Kυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι ποτέ μην αναβάλεις για αύριο ό,τι μπορείς να αναβάλεις για μεθαύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του ελληνικού αθλητισμού έχει αδυναμία κατανόησης και ερμηνείας των απαιτήσεων του ελληνικού αθλητισμού δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν, τουλάχιστον κανέναν που να έχει ρίξει μια όχι και ιδιαίτερα προσεκτική ματιά σε ορισμένα χαρακτηριστικά κομβικά σημεία αυτού του εξαμήνου που έχει παρέλθει.
Το πρώτο δείγμα γραφής το είχαμε όταν χωρίς να έχουν καμία μα απολύτως καμία συμμετοχή, συμβολή και συνεισφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις που δημιούργησαν την πρωτοφανή επιτυχία της εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου, που ήταν έργο αποκλειστικά της ομοσπονδίας και των ποδοσφαιριστών, αλλά και μιας πολιτικής που είχε ακολουθηθεί, βρέθηκαν λαθρεπιβάτες στο όνειρο. Και αφού πόζαραν, φωτογραφήθηκαν, χαριεντίστηκαν αρκούντως, σκέφθηκαν ατυχώς για τους ίδιους και δυστυχώς για όλους τους υπόλοιπους ότι κάτι επιτέλους έπρεπε να κάνουν και αυτοί και κατάφεραν -για λίγες ευτυχώς ώρες- να κάνουν το όνειρο εφιάλτη. Στην περιβόητη πια φιέστα του Καλλιμάρμαρου ξύπνησαν και έστησαν μπροστά μας μια Ελλάδα που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, την Ελλάδα της προχειρότητας, της μιζέριας, της ανοργανωσιάς, της κοκογουστιάς. Και μεταφερθήκαμε πίσω όχι μόνο στο χρόνο, αλλά και στο χώρο, αφού έκπληκτοι οι θεατές από τα δρώμενα νόμιζαν ότι παρακολουθούν μία αντίστοιχη εκδήλωση θεοκρατικού καθεστώτος όχι μόνο άλλης εποχής, αλλά και άλλης περιοχής.
Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιβόητη υπόθεση Τζέκου, Κεντέρη, Θάνου. Στον χειρισμό αυτής της περίπτωσης πέρα από το συνολικό και σοβαρό ζήτημα του ντόμπινγκ, ήταν και εδώ πασιφανές το έλλειμμα πρωτοβουλίας, αποφασιστικότητας, κύρους και επαφών και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνή χώρο.
Αντί αυτών αμηχανία, σύγχυση, αναβλητικότητα. Για μια ακόμη φορά συμπεριφέρθηκαν ως άβουλοι και αποδείχθηκαν μοιραίοι. Και αφού ένα μεμονωμένο γεγονός κατάφεραν με τέτοιου είδους χειρισμούς να επισκιάσει ένα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κατέφυγαν ξανά στην εύκολη και δοκιμασμένη φαίνεται λύση να φορτώσουν τις ευθύνες στις κυβερνήσεις και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση η προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών υποτιμά προκλητικά τη νοημοσύνη των πολιτών και αυτό για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι η πολιτική ενίσχυση του πρωταθλητισμού και η επιβράβευση των διεθνών διακρίσεων όχι μόνο ξεκίνησε την περίοδο 1990-1993 αλλά περιλαμβάνεται και στο πρόσφατο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ρητά και επί λέξει ότι η χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των αθλητικών ομοσπονδιών από την πολιτεία θα γίνεται με κριτήριο τις διεθνείς διακρίσεις τους.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμη και στην περίπτωση που όσα ισχυριστήκατε θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι είχαν κάποια βάση, είχατε όλον το χρόνο από το Μάρτη ως τον Αύγουστο να αναλάβετε πρωτοβουλίες και να παρέμβετε στο θέμα. Φαίνεται ότι οι μήνες από το Μάρτη ως τον Αύγουστο ήταν αρκετοί για να μετατρέψετε σε κολοσσιαία και θαυμαστά έργα τις μακέτες του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν επαρκούσαν για να περάσετε ένα σαφές μήνυμα, να ενημερώσετε και να προειδοποιήσετε αθλητές και προπονητές και εν τέλει να ελέγξετε την καθαρότητα από πλευράς ντόπινγκ των ελληνικών συμμετοχών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε το τελευταίο και πιο πρόσφατο παράδειγμα ανεπάρκειας χειρισμών αλλά και αδιαμφισβήτητης ικανότητας …
(Στο σημείο αυτό, κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Κύριε συνάδελφε, όσο μπορείτε πιο σύντομα διότι είναι είκοσι πέντε συνάδελφοι να μιλήσουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ: Ναι, αλλά κάνετε χρήση της αυστηρότητάς σας για πρώτη φορά σε μένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριε συνάδελφε, το Προεδρείο ξέρετε ότι πάντοτε δίνει ανοχή σε όλους. Αλλά για λόγους καθαρά συναδελφικότητος για να ακουστούν όλοι οι συνάδελφοι παρακάλεσα τις κυρίες και τους κυρίους συναδέλφους να είναι μέσα στο χρόνο ώστε να ακουστούν όλοι. Δεν κάνω καμία διαφοροποίηση σε κανέναν, όπως ξέρετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ: Στο πιο πρόσφατο λοιπόν παράδειγμα της υπόθεσης του πριμ των διεθνών της ομάδας ποδοσφαίρου, είναι επίσης φανερό ανεξάρτητα από το εύλογο ή το παράλογο του αιτήματος ότι και εδώ η επιπολαιότητα, ο υπερβάλλων ζήλος να οικειοποιηθείτε τότε την επιτυχία, το ακατάσχετο των λόγων σας και του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου και οι προσδοκίες που καλλιεργήσατε αλλά κυρίως ο χρόνος που επιλέξατε να παρέμβετε και να κλείσετε το θέμα δημιούργησε παρενέργειες των οποίων το τίμημα ήδη καταβάλλετε.
Απολογιστικά λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εικόνα του ελληνικού αθλητισμού έξι μήνες μόλις μετά που αναλάβατε την πολιτική ευθύνη περιγράφεται από την αναστάτωση και ανασφάλεια σε ομάδες, αθλητές και προπονητές, αναταραχή και ανησυχία, αλλά και ενεργοποίηση αμυντικών αντανακλαστικών και μηχανισμών στις ομοσπονδίες για να αποκρούσουν την κομματική έφοδο. Και είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ελληνικός αθλητισμός έξι μόλις μήνες μετά, ύστερα από αρκετά χρόνια εφάνη πάλι ορφανός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θλιβερά γεγονότα που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες μας υποχρεώνουν να αναφερθούμε πρώτα και κύρια στο θέμα της βίας στον αθλητισμό, της βίας που όπως ξέρουμε δεν είναι φαινόμενο σημερινό ούτε μόνο των γηπέδων. Ξεκινάει πολύ νωρίτερα και από τη «Στάση του Νίκα».
(Στο σημείο αυτό, την Προεδρική ‘Εδρα καταλαμβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Το μεγαλύτερο μέρος της βίας στον αθλητισμό ασκείται έξω από τα γήπεδα κοντά ή και μακριά απ’ αυτά. Είναι όμως άμεσα συνδεδεμένη μ’ αυτά. Η βία στα γήπεδα βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι γνωστό σε όλες τις χώρες που έχουν τον αθλητισμό σαν θέαμα και ιδίως το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που το αντιμετώπισαν πάλι έχει ενδιαφέρον. Η καθολικότητα του φαινομένου, όμως, υποδηλώνει πως δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μόνο με καταστολή ούτε πως είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μόνο μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού. Είναι κάτι που διέπει όλες τις κοινωνίες, σε όλον τον κόσμο. Οφείλουμε να δούμε κατά πόσο είναι ο ίδιος μας ο πολιτισμός αυτός που προκαλεί βία.
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε γίναμε όλοι μάρτυρες ενεργειών της τυφλής βίας στις οποίες ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία έφθασαν στο αποκορύφωμά τους με το φόνο μάλιστα ενός εικοσάχρονου νέου. Ο φόνος αυτός δεν έγινε σε κάποιο γήπεδο. Δεν έγινε καν κοντά σε γήπεδο. Η αφορμή του, όμως, ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να βρεθεί η σχέση μεταξύ αθλητισμού και βίας.
Μιλώντας για βία στον αθλητισμό μιλάμε κυρίως για βία στο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί το φαινόμενο –που δεν εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει από πολύ καιρό- είναι πιο έντονο από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε το πιο δημοφιλές άθλημα. Αυτό, όμως, που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η βία ασκείται από οργανωμένες κυρίως ομάδες.
Να σκύψουμε, λοιπόν, και να ασχοληθούμε σε βάθος με το αβγό του φιδιού, που είναι η κουλτούρα ανοχής στη βία που υπάρχει στην κοινωνία μας. Πρέπει, επίσης, να δούμε τι θα κάνουμε με τον εθνικισμό. Γιατί είναι αυτός που δίνει το εκρηκτικό μήνυμα και καταλήγει στο να θρηνούμε θύματα. Ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα για την κουλτούρα της βίας που διέπει ολόκληρη την κοινωνία μας. Πάντως πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και να είναι ειλικρινής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό, τον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία που έχουν φωλιάσει στις ψυχές πολλών και ιδίως νέων.
Αυτά που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου σε όλη την Ελλάδα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το κλίμα που τα έθρεψε καλλιεργήθηκε από πολλούς. Αυτό το κλίμα είναι που βγάζει τη «Χρυσή Αυγή» και τις άλλες φασιστικές οργανώσεις που δρουν στα γήπεδα. Στη δημιουργία αυτού του επικίνδυνου και αποκρουστικού, ξενοφοβικού και ρατσιστικού υποστρώματος έχουν συμβάλει πολλοί από διαφορετικές αφετηρίες.
Πρώτα και κύρια είναι οι πολιτικές που ασκήθηκαν και ασκούνται στη χώρα μας και χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως μέσο ανάδειξης της δήθεν ισχυρής Ελλάδας. Ακούσαμε μάλιστα και δηλώσεις ότι είμαστε γεννημένοι, για να είμαστε πρώτοι, ότι έχουμε ειδικά γονίδια που επιτρέπουν να διεκδικούμε αυτές τις πρωτιές. Επίσης, είναι οι προσπάθειες των Ελλήνων πολιτικών όχι μόνο να αξιοποιήσουν το κλίμα του φανατισμού και του χουλιγκανισμού με ρατσιστικά κηρύγματα, αστρονομικές χρηματικές πριμοδοτήσεις, ρωμαϊκές φιέστες και πανηγύρια. Το κλίμα φανατισμού και εθνικής ποδοσφαιρικής έξαρσης που καλλιεργούν τα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η παντελής απουσία εποπτικού ελέγχου σε αυτά, στις ξενοφοβικές και ρατσιστικές εξάρσεις των παντός είδους δημοσιογραφούντων και ειδικών των παραθύρων. Η ανεκτική και περίεργη συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των θλιβερών και απαράδεκτων γεγονότων που έλαβαν χώρα τη νύχτα του Σαββάτου και οδήγησαν ακόμη και στη δολοφονία που αναφέραμε. Τέλος είναι και το ερωτηματικό που πλανάται στην ατμόσφαιρα για τη συμπεριφορά στο νέο εθνικό αγώνα που έχουμε την Τετάρτη.
Η σοβαρότερη, όμως, ευθύνη αφορά την προκλητική ανοχή που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα, της εισβολής των παντός είδους φασιστοειδών σταγονιδίων στους αθλητικούς χώρους με συντεταγμένες οργανώσεις και οργανωμένες δραστηριότητες. Είναι προφανές ότι ήρθε η ώρα της ευθύνης για την Κυβέρνηση, για τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και κυρίως για την κοινωνία, για να σπάσει αυτό το αβγό του φιδιού στην περίοδο της εκκολάψεώς του.
Θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να αναφερθώ και να καταγγείλω ένα συγκεκριμένο γεγονός που έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε ένα χωριό δίπλα στη γενέτειρά μου, το Κρυεκούκι, στην περιφέρεια της Αττικής. Το Κρυεκούκι είναι ένα χωριό που έχει να επιδείξει και δημοκρατική ευαισθησία και αγωνιστικές περγαμηνές.
Το βράδυ του Σαββάτου, λοιπόν, κάποιοι υπερπατριώτες -που και στο παρελθόν είχαν κακοποιήσει βάναυσα Αλβανούς την ώρα που κοιμόντουσαν σε ένα αγρόκτημα- εισέβαλαν σε ένα καφενείο όπου οι Αλβανοί αυτοί ήσαν συγκεντρωμένοι και γιόρταζαν και τους κακοποίησαν μέχρι αίματος, ώστε να χρειαστεί να μεταφερθούν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Μεταξύ των άλλων έπεσαν και πυροβολισμοί και απειλήθηκαν με το πιστόλι από έναν εν ενεργεία δημόσιο λειτουργό, ο οποίος και άλλες φορές είχε χρησιμοποιήσει με πολύ εύκολο τρόπο το πιστόλι.
Ελπίζουμε ότι η παρέμβαση, κύριε Υπουργέ, της Κυβέρνησης θα είναι άμεση, για να μη ζήσουμε παρόμοια θλιβερά φαινόμενα και στο μέλλον.
Θα ήθελα επίσης να θίξω το θέμα του ντόπινγκ, που μας απασχόλησε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ως γιατρός και επειδή είμαι και νευροχειρουργός και ασχολούμαι κατά κύριο λόγο με τις μεγαλακρίες, θα ήθελα να πω ότι βλέπω με θλίψη πάρα πολλούς Έλληνες και αλλοδαπούς αθλητές να έχουν πάρει αυτό το μεγαλακρικό προσωπείο. Αυτό σημαίνει ότι κατά σύστημα χρησιμοποιούν αυξητική ορμόνη ή και άλλα φάρμακα.
Θέλω να το σημειώσω αυτό με λύπη και να το τονίσω για τις θλιβερές, θλιβερότατες συνέπειες που έχει για την υγεία και τη ζωή αυτών των αθλητών. Έχουν χαθεί πολλοί αθλητές και πάρα πολλοί αθλητές έχουν προσβληθεί από βαρύτατες ασθένειες. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το προσέξουμε.
Και με αυτήν την ευκαιρία, να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς δίνονται φάρμακα μέσα από συμπληρώματα διατροφής, τα οποία διατίθενται ελεύθερα στα σούπερ-μάρκετ. Τα φάρμακα αυτά θα έπρεπε να είναι κάτω από άμεση εποπτεία των αρμόδιων αρχών, των υγειονομικών υπηρεσιών, του Υπουργείου και του ΕΟΦ. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αυτά να δίνονται έτσι, ασυλλόγιστα, ανεξέλεγκτα και μάλιστα σε νέους ανθρώπους και σε παιδιά.
Λέμε ότι για να απομακρυνθούν οι νέοι μας από τα ναρκωτικά ένας από τους τρόπους, αποφασιστικός και κύριος, είναι να στραφούν προς τον αθλητισμό. Ας μην τους στρέψουμε σε μια άλλη εξίσου επικίνδυνη οδό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Ο κ. Ιωαννίδης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο νομοσχέδιο, επειδή άκουσα από τους προλαλήσαντες συναδέλφους για το ντόπινγκ και για το πριμ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Για το ντόπινγκ, επειδή είναι βιαστικό, είπαμε ότι θα γίνει διακομματική επιτροπή. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, για να το συζητάμε αποσπασματικά. Το θέμα όμως είναι τι κοινωνία θέλουμε και αν πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία στους έξι τελευταίους μήνες να βγάλει το ντόπινγκ από το 3% των μαθητών που ασχολούνται με το μαθητικό αθλητισμό. Γιατί το ντόπινγκ έφυγε πλέον από τα όρια του πρωταθλητισμού και μπήκε στην κοινωνία μέσα, στα παιδιά μας.
Αν θέλετε, λοιπόν, τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα γυμναστήρια και να παίρνουν προϊόντα, τα οποία ορισμένοι χωρίς έλεγχο φέρνουν εδώ, από κει και πέρα, μπράβο σας. Εμείς δεν θέλουμε τα παιδιά μας έτσι, δεν θέλουμε αυτή την κοινωνία και ας μην βρίσκουμε δικαιολογία πλέον τον πρωταθλητισμό. Έχει μπει στον αθλητισμό, στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Και να προσθέσω ότι εφημερίδα η οποία πρόσκειται στην Αντιπολίτευση, «Τα Νέα», ανέφερε, με βάση γκάλοπ, ότι το 3% των μαθητών στο μαθητικό αθλητισμό ντοπάρεται. Και όλα τα γυμναστήρια, με βάση έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν προϊόντα τέτοια, τα οποία δίδονται. Και αυτό είναι απαράδεκτο.
Όσο για το πριμ των ποδοσφαιριστών, θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Εγώ είμαι άνθρωπος του αθλητισμού. Δεν νομίζω ότι κάποιος κόπτεται πιο πολύ από μένα μέσα σε αυτή την Αίθουσα για το τι θα πάρει ο αθλητής. Με το να προτείνουμε πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα και καταστροφικά και προκλητικά για την κοινωνία, δημιουργούμε πρόβλημα μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση.
Ο νόμος λέει –γιατί υπάρχει νόμος, που είναι το ΠΑΣΟΚ- ότι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη πληρώνεται με 620.000 ευρώ. Αυτό λέει ο νόμος, που είναι νόμος του ΠΑΣΟΚ. Και ολυμπιονίκης σε ομαδικό άθλημα παίρνει το 60% του ατομικού αθλήματος. Άρα όταν είναι ομαδικό ένα αποτέλεσμα που φέρνει ολυμπιακή νίκη, ο κάθε αθλητής θα πάρει το 60%. Επομένως με ποιο σκεπτικό λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έταξαν; Και λυπάμαι που αναφέρουμε εδώ τον Πρωθυπουργό, για να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν γίνεται έτσι αντιπολίτευση. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
Ο Πρωθυπουργός –τον ξέρω από Βουλευτή- δεν υποσχέθηκε ποτέ το παραμικρό σαν Βουλευτής. Όποιος είναι από τη Θεσσαλονίκη το ξέρει. Και δεν θα υποσχεθεί ποτέ τίποτα, αν δεν πρόκειται να τα τηρήσει. Αυτά που υπόσχεται, θα τα τηρήσει και στην τετραετία θα κάνει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί προεκλογικά. Και θα το δείτε αυτό και θα καταλάβετε ότι πράγματι έτσι είναι το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία φέρνει 4.000.000 ευρώ –θα το φέρει στη Βουλή να το περάσει- και αν συμφωνείτε θα το ψηφίσετε και αν δεν συμφωνείτε δεν θα το ψηφίσετε. Γιατί; Διότι είναι καταστρατήγηση του νόμου. Ο νόμος προβλέπει 620.000 ευρώ και φέρνει 4.000.000 ευρώ. Επομένως να μη λέμε εύκολα λόγια.
Να πάμε τώρα στο νομοσχέδιο, για να μη χάνουμε χρόνο.
Η αντιμετώπιση της βίας είναι ένα πολύ βασικό θέμα και απεδείχθη με τα έκτροπα που έγιναν τα απαράδεκτα στο τελευταίο διεθνές παιχνίδι με τους Αλβανούς, ότι πρέπει να παρθούν μέτρα από την πολιτεία. Λυπάμαι, όταν μιλάνε άνθρωποι που έχουν φέρει αυτόν το νόμο, όταν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο κ. Λιάνης έφερε ότι ο Υπουργός θα έχει το δικαίωμα να στείλει φιλάθλους ή να μη στείλει φιλάθλους, πράγμα το οποίο έκανε πέρσι και έστειλε στον ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό χωρίς φιλάθλους και τον Ολυμπιακό με φιλάθλους. Δηλαδή είναι ντροπή σε αυτήν την Αίθουσα να μιλάμε εναντίον της εξυγίανσης του ποδοσφαίρου, εναντίον της αντιμετώπισης βίας, εναντίον της λύσης των οικονομικών προβλημάτων, όταν η Κυβέρνηση φέρνει στα οικονομικά προβλήματα μία ρύθμιση, η οποία είναι πράγματι γενναία, με εκατόν είκοσι μήνες προς το δημόσιο και ογδόντα προς το ΙΚΑ, αλλά δεν αγγίζει ποτέ τα χρέη προς τρίτους. Αφορά μόνον τη σχέση της πολιτείας με τα σωματεία.
Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, στα προηγούμενα χρόνια έφερε εξυγίανση με τη μορφή πλέον εγώ που έχω να πάρω χρήματα να μη μπορώ να πάρω -ο τρίτος- και έτσι έγινε ο νέος ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ο ΑΡΗΣ, ο ΠΑΟΚ, ο ΗΡΑΚΛΗΣ, όλα αυτά τα σωματεία, οι ΚΑΕ, οι οποίες πτώχευσαν και έτσι έχασε τα χρήματά του ο οιοσδήποτε είχε προσφέρει, είτε είναι αθλητής, είτε είναι προπονητής, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι γραφείο ταξιδίων. Επομένως στην αντιπολίτευση θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί ο κόσμος ακούει, θα του λέμε τι έχετε πει, για να θυμάται.
Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση της βίας. Αυτό το οποίο είναι βασικό είναι ότι θα υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν τοποθετήθηκαν, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα τα τοποθετήσει και θα χρεώσει τις ΠΑΕ. Επομένως είναι πολύ βασικό να ξέρουμε το τι κάνει ο καθένας.
Η αυτόφωρη διαδικασία και το ότι δεν μετατρέπεται έγινε με τον αθλητικό νόμο το 1980 από το ΠΑΣΟΚ και τότε μπήκαν πολλά πράγματα στη θέση τους. Φοβόντουσαν πλέον δεν υπήρχε η ατιμωρησία και γι΄ αυτό τα πράγματα τότε για ένα αρκετό χρονικό διάστημα είχαν μπει σε μια τάξη. Μετά έφυγε αυτό το μέτρο και ξαναέρχεται αυτήν τη στιγμή.
Οι τακτικοί δικαστές: Μπράβο στον Υπουργό, γιατί είπαμε ότι πρέπει να είναι τακτικοί δικαστές και όχι δικαστές σε σύνταξη, ότι θα πρέπει να είναι –κι εγώ το ζήτησα και όλη η Αντιπολίτευση το ζήτησε- δικαστές που θα ορίζονται μετά από κλήρωση. Εφαρμόζεται αυτό το μέτρο.
Το video είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο, γιατί βλέπουμε αν τυχόν υπάρχει πρόθεση, αν το λάθος είναι ανθρώπινο. Αυτό που πρότεινα –και δεν ήρθε- είναι ότι πρέπει για μένα να τιμωρούνται οι ηθικοί αυτουργοί. Ηθικοί αυτουργοί είναι αυτοί που βάζουν τους στρατούς. Τιμωρούνται οι στρατοί, τα άτομα που αποτελούν το στρατό, αλλά δεν τιμωρείται ο ηθικός αυτουργός. Ηθικός αυτουργός είναι το ίδιο το σωματείο, είναι η ίδια η ΠΑΕ και οι περισσότεροι ελέγχονται από την ΠΑΕ. Γι΄ αυτόν το λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται και τα σωματεία. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Όταν υπάρχει μία τιμωρία, δεύτερη τιμωρία, στην τρίτη τιμωρία να ξέρει, όπως στην Ευρώπη, ότι αφαιρούνται οι βαθμοί.
Ως προς την οικονομική εξυγίανση, επαναλαμβάνω ότι για μένα πρέπει να είναι η τελευταία. Είμαι εναντίον της οικονομικής εξυγίανσης του επαγγελματικού αθλητισμού. Είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους βοηθάμε. Αλλά επειδή έχει συμπράξει η πολιτεία στο έγκλημα που έγινε σε ορισμένα ιστορικά σωματεία και μπήκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε να μπουν, δεν κυνηγήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι, η πολιτεία έχει συνέχεια και δεν παίζει ρόλο αν το λάθος έγινε από το ΠΑΣΟΚ και είναι η Νέα Δημοκρατία –δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα- εμείς σαν πολιτεία έχουμε ευθύνη το ότι αφήσαμε ανθρώπους να λυμαίνονται τα σωματεία και να τα διαλύσουν και γι΄ αυτό έχουμε υποχρέωση να διορθώσουμε το δικό μας λάθος.
Χαίρομαι για το ΚΚΕ το οποίο είπε ότι υπάρχουν νόμοι του κράτους. Εμείς είμαστε που ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό για να λειτουργούμε γι’ αυτό, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορεί να μας πουλάει νταηλίκι και να κάνει το οτιδήποτε ο οποιοσδήποτε είτε αυτός λέγεται ΕΠΟ ή η οποιαδήποτε ομοσπονδία γιατί θα πάει στην ΟΥΕΦΑ. Για μένα το δημοκρατικό είναι το εξής: Όπως όλες οι ομοσπονδίες βγαίνουν γιατί ψηφίζουν τα σωματεία, γι’ αυτό το λόγο ακριβώς και στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να ψηφίζουν όλα τα σωματεία. Είναι δύσκολο να ελέγξεις –όποια κυβέρνηση και να είναι- τρεισήμισι χιλιάδες σωματεία. Είναι πολύ εύκολο να ελέγξεις πενήντα ανθρώπους και να κάνεις το κατεστημένο και να το οδηγείς σ’ εσένα όπως θέλεις. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίζουν όλα τα σωματεία και όχι δι’ αντιπροσώπου. Θα πρέπει να ψηφίζει ο πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας του σωματείου, γιατί κάθε τέσσερα χρόνια θα κάνει αυτήν την αβαρία για να έρθει και να ψηφίσει.
Στη Βραζιλία, λοιπόν, ψηφίζουν όλα τα σωματεία αλλά η ΟΥΕΦΑ δεν τιμωρεί ούτε την εθνική ομάδα ούτε τα σωματεία της Βραζιλίας. Επομένως αυτόν τον εκβιασμό δεν θα τον «τρώμε» πλέον, όπως τον έφαγε ο Φλωρίδης τότε που ήθελε να «βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας, κύριε συνάδελφε. Θα τα πείτε και στα άρθρα αύριο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δώστε μου δέκα δευτερόλεπτα.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω και το οποίο δεν αναφέρει κανένας είναι το εξής. Επαναλαμβάνω ότι στο μπάσκετ υπάρχει ένα πρωτάθλημα, το οποίο πρωτάθλημα δεν έχει καμία αξία γιατί ό,τι θέση και να πάρει το κάθε σωματείο στην Ευρωλίγκα θα πάνε τα σωματεία τα οποία έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημά μας να είναι δυνατό. Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει η Πολιτεία να επέμβει και βάσει της βαθμολογίας που έχει το κάθε σωματείο να μπορεί να διαλέξει πού θα συμμετάσχει. Και αν δεν εφαρμόζεται και πάει με νταηλίκι κάποιος για να παίζει έξω, να αποβάλλεται από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κοσμίδης έχει το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διέτρεξα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον αθλητισμό. Περιέχει στόχους στα επιμέρους πεδία: Ερασιτεχνικός, επαγγελματικός, σχολικός αθλητισμός, στους οποίους δύσκολα μπορεί κανείς να έχει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις και αντιρρήσεις ουσίας. Οι στόχοι στον αθλητισμό δεν ευνοούν ουσιώδεις διαχωριστικές γραμμές.
Θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό υπάρχει και θεωρώ ότι είναι επαρκές. Αυτό που διαχρονικά φαίνεται να λείπει είναι η πολιτική βούληση και το πολιτικό θάρρος να εφαρμοστεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο με ανοιχτό μέτωπο ενάντια στην ασυδοσία τυχάρπαστων, αφερέγγυων και αναξιόπιστων παραγόντων, ενάντια στο χουλιγκανισμό των οπαδών και την υποκίνησή τους από διάφορα μέσα που επιβιώνουν χάρη στην υπόθαλψη του φαινομένου. Η Κυβέρνηση θα κριθεί από τη βούληση και το θάρρος που καλείται να επιδείξει για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού προγράμματος της αρχόμενης περιόδου κυρίως στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα αθλήματα. Ζητούμενο θα είναι η επιστροφή των αγνών φιλάθλων στους αθλητικούς χώρους ως θεατών ή και ως αθλουμένων. Ζητούμενο θα είναι η απομάκρυνση των κακοποιών στοιχείων είτε από τις διοικήσεις των σωματείων και ανωνύμων αθλητικών εταιριών είτε από τις κερκίδες.
Είναι λυπηρό που η πολιτεία κατά καιρούς, αλλά και τώρα, και σήμερα, υποχρεώνεται να προβλέπει μέτρα άκρως αστυνομικά, τα οποία σχεδόν ακυρώνουν το χαρακτήρα του αθλητικού γεγονότος, το οποίο εξ ορισμού πρέπει να είναι συναρπαστικό αλλά ταυτόχρονα και πολιτισμένο, εορταστικό.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο περιέχει τέτοιες διατάξεις. Θα αναφερθώ δι’ ολίγων σε ορισμένες διατάξεις προκειμένου, αν θέλετε κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπόψη σας τις επισημάνσεις μου ως αύριο, που θα συζητηθούν τα άρθρα, όπου θα έχω αναλυτικότερη προσέγγιση.
Ονομαστικοποίηση εισιτηρίων. Φρονώ ότι το μέτρο βρίσκεται σε δυσαναλογία με το σκοπό. Θα τηρείται αρχείο των ονομαστικών εισιτηρίων και για πόσο διάστημα θα τυχαίνει επεξεργασίας; Δεν θα γνωστοποιείται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θα εξετάζει το σκοπό και την αναλογικότητα του σκοπού, σε σχέση με το μέτρο; Μήπως πρέπει να προσθέσετε μια διάταξη, ότι όλα αυτά είναι υπό την επιφύλαξη του νόμου 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;
Οι ίδιες και πιο έντονες επισημάνσεις μου ισχύουν για την τήρηση και επεξεργασία αρχείου βιντεοσκόπησης και συμπεριφοράς των αθλητών στις κερκίδες. Συμφωνώ με τη βιντεοσκόπηση και νομίζω ότι ήδη ισχύει το μέτρο. Δεν θα γνωστοποιείται στην Αρχή; Δεν θα υπάρχει έτσι και αλλιώς κάποιο εύλογο διάστημα τήρησης και επεξεργασίας του αρχείου αυτού; Θα σας θυμίσω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ορίστηκε από την Αρχή το επταήμερο μετά τη βιντεοσκόπηση για την τήρηση του παρεμφερούς αρχείου.
Το θέμα αυτό με οδηγεί αβίαστα στην επόμενη παρατήρηση για άλλη διάταξη. Αν το αρχείο αυτό τηρείται χρονικά αορίστως, θα μπορεί μετά από δύο, έξι, δέκα μήνες η επεξεργασία του να οδηγήσει στη σύλληψη κάποιου που βιαιοπράγησε κάποτε και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας; Ανάλογη εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας χωρίς καμία προϋπόθεση από τις βασικές που μαθαίνουμε στη Νομική Σχολή; Προβλέψτε κάποια αυστηρή διαδικασία, όχι όμως, την αυτόφωρη. Μην ευτελίζουμε θεμελιώδεις θεσμούς της Ποινικής Δικονομίας.
Έχω αντίρρηση για το ακατάσχετο των απαιτήσεων κατά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις θα βαφτίζονται ως έργα υποδομής, μισθοδοσία κλπ και θα μένουν ακατάσχετες. Η διάταξη υποθάλπει την ασυδοσία των κακών διαχειριστών των οικονομικών των σωματείων και ακυρώνει γενική αρχή του δικαίου χωρίς καμία αιτιολογία.
Διαφωνώ με το αμετάτρεπτο των ποινών. Ως νομικός σας βεβαιώνω ότι οποτεδήποτε νομοθετήθηκε το αμετάτρεπτο μετά από λίγο χρονικό διάστημα καταργήθηκε. Επίσης να σας πω ότι τα δικαστήρια λόγω του αμετάτρεπτου έχουν εύλογα μεγάλη δυσκολία καταδίκης. Αφήστε να λειτουργήσουν οι διατάξεις περί υποτροπής.
Θα κλείσω με τις διατάξεις για την αποτίμηση των αθλητών και τη ρύθμιση χρεών των αθλητικών εταιρειών. Πρόκειται για δύο ρυθμίσεις τις οποίες οι παράγοντες του επαγγελματικού αθλητισμού περιέφεραν επί χρόνια στα γραφεία της προηγούμενης κυβέρνησης –και στο τότε δικό μου- και απορρίπτονταν διαρκώς. Η αποτίμηση αθλητών δεν έχει καμία σχέση με τη φήμη και πελατεία μιας κοινής επιχείρησης. Για την απόκτηση ενός αθλητή καταβάλλεται δαπάνη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί χρυσοφόρος αλλά και καταστρεπτική. Δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενική αποτίμηση και μάλιστα με κάποια χρονική διάρκεια. Ο αθλητής είναι μισθωτός, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, δεν μπορεί να αποτελεί κεφάλαιο
Εάν αποτιμάτε τους αθλητές, θα σας έλεγα γιατί δεν αποτιμάτε και άλλους εργαζόμενους σε αθλητικές εταιρείες, που πιθανώς να έχουν υψηλότερη αποτίμηση αξίας; Παραδείγματος χάρη, ο συνάδελφος Γιάννης Ιωαννίδης ως προπονητής και κόουτς ομάδας μπάσκετ θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αποτίμηση από τους αθλητές που κοουτσάριζε. Γιατί δεν βάζετε και τους προπονητές, γιατί δεν βάζετε και τους αθλητιάτρους που χρησιμοποιούν οι αθλητικές εταιρείες; Πού θα πάει αυτό; Θεωρώ ότι νομοθετείτε την αποτίμηση ως δώρο για τη λογιστική τακτοποίηση των αθλητικών εταιρειών και μόνο γι’ αυτό.
Για τη ρύθμιση των χρεών των αθλητικών εταιρειών, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ το Γενάρη του 2000, λίγο πριν τις εκλογές του 2000. Έγραφα λοιπόν εκεί ότι «το νοικοκυρεμένο αθλητικό σωματείο καταβάλλει τις οφειλές του και με το περίσσευμα χρηματοδοτεί την ανάπτυξή του, ενώ άλλο σωματείο ασυνεπές στις υποχρεώσεις του χρησιμοποιεί ξένα χρήματα τα οποία υπεξαιρεί», παραδείγματος χάρη για την ενίσχυσή του στις μεταγραφές. Εμφανής είναι η ζημία των δανειστών της ρύθμισης. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες αυτόματες επιπτώσεις τέτοιων ρυθμίσεων όπως είναι η επεκτατικότητα -και άλλες ομάδες πολιτών ζητούν ίδια ευνοϊκή μεταχείριση- η επαναληπτικότητα -οι ίδιοι ζητούν τα ίδια για την ταυτότητα του λόγου- η προσθετικότητα -έως τώρα συνεπείς που προσχωρούν στην ομάδα των ασυνεπών- η αλληλεγγύη -δώσατε στους μεν, δώστε και σε μας.
Κύριε Υπουργέ, ο χώρος του αθλητισμού δεν εξυγιαίνεται με τέτοιες ρυθμίσεις. Η εξυγίανση επέρχεται με την εφαρμογή των νόμων. Στείλτε στην ερασιτεχνική κατηγορία κάποιες ομάδες, αγνοώντας τους παράγοντες και τους οπαδούς και θα δείτε ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα κακοδιαχείρισης σε τέτοια έκταση.
Διαφωνώ, λοιπόν, ριζικά με τη ρύθμιση. Δεν θα είναι η τελευταία όπως καλόπιστα ευχήθηκε –διάβασα στην Επιτροπή και το είπε και σήμερα- ο κ. Ιωαννίδης. Στα δέκα επόμενα χρόνια θα παρελάσουν διάφορες κυβερνήσεις, διάφοροι Υπουργοί Αθλητισμού, θα πιέζουν οπαδοί και παράγοντες. Μακάρι να διαψευστώ.
Δεν αρκούμαι, κύριε Υπουργέ, στη διαφωνία. Σας καταθέτω μια πρόταση. Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες να δανειστούν από τις τράπεζες για την εξόφληση των χρεών τους με τραπεζικά κριτήρια, με εμπράγματη ασφάλεια τα γήπεδά τους, με εκχώρηση των απαιτήσεών τους από τηλεοπτικά δικαιώματα ή άλλες επιχορηγήσεις, με εγγυήσεις –επιτέλους- των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι δήθεν βάζουν λεφτά από την τσέπη τους.
Παρένθεση: Θεωρώ ότι μετά τον Νίκο Γουλανδρή κανείς άλλος Πρόεδρος δεν έβαλε σε καμία αθλητική εταιρεία λεφτά από την τσέπη του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ: Άλλη παρένθεση: Ο Μπάρλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Το δέχομαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εν μέρει, συμπληρώνει το Προεδρείο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Και κάτι ακόμα και κλείνω μ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Κοσμίδη, και ο Καρέλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μη μπείτε σε ονοματολογία τώρα. Παρακαλώ να σταματήσει η ονοματολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ: Στη διάταξη για τις ρυθμίσεις δεν είδα –διορθώστε με αν κάνω λάθος- έναν όρο: Ότι υπάγεται κανείς στη ρύθμιση και είναι ακόμη στη ρύθμιση όσο και εφ’ όσον καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς την εφορία και τις άλλες υποχρεώσεις. Διότι διαφορετικά θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά χρεών για την οποία θα επανέλθουμε εδώ στη Βουλή και θα συζητάμε πάλι για ρύθμιση.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι μετά από αυτές τις παρατηρήσεις μου δεν είναι δυνατόν να ψηφίσω θετικά υπέρ του νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε.
Η κυρία Καλογήρου έχει το λόγο.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο γιατί έκρινα σκόπιμο να πω ορισμένες σκέψεις μου πάνω στο νομοσχέδιο περί Αθλητισμού, που θεωρώ ότι θα συντελέσουν στην αποδοχή του.
Συνεπής προς το πρόγραμμα και τις προγραμματικές της δηλώσεις η σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποδεικνύει πως έχει την πολιτική βούληση, κύριε Κοσμίδη, αλλά έχει και την τόλμη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα του Αθλητισμού. Ο στόχος είναι διπλός: Είναι η εξυγίανση του Αθλητισμού, αλλά και η στενότερη σχέση του πολίτη με τις αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, με δυο λέξεις Αθλητισμός ανοικτός σε όλους.
Το προς ψήφιση νομοσχέδιο που αφορά τον Αθλητισμό συζητιέται σε μια εξαιρετικά καθοριστική στιγμή για τον αθλητισμό. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να συζητήσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ακριβώς μετά από τη λήξη των επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων που διοργάνωσε η χώρα μας και μετά από τον πρόσφατο θρίαμβο της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου που μας έκαναν όλους περήφανους.
Είναι, όμως, σε όλους γνωστή και η προβληματική πλευρά του αθλητισμού και κυρίως του επαγγελματικού αθλητισμού, που έρχεται να αντιμετωπίσει το παρόν νομοσχέδιο. Είναι η πλευρά αυτή των βιαιοτήτων και των ακραίων φαινομένων που είναι απόρροια του φανατισμού μεταξύ των στρατευμένων οπαδών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Δεν είναι, όμως, μόνον η βία αυτή η οποία συνθέτει την προβληματική πλευρά του αθλητισμού. Τεράστια οικονομικά προβλήματα μαστίζουν τις ανώνυμες αθλητικές εταιρείες και χωρίς οικονομική εξυγίανση δεν θα λειτουργήσει ποτέ ο επαγγελματικός αθλητισμός σωστά.
Το αληθινό πρόσωπο του αθλητισμού είναι το πάθος για τη συμμετοχή. Είναι να γεμίσουν τα γήπεδα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις με φιλάθλους, με ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό. Το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο αθλητισμός να δημιουργεί πρότυπα στα παιδιά μας και στους εφήβους και οι επιτυχίες του να αποτελούν οδηγό για τη νέα γενιά. Πρέπει τα παιδιά μας να μπουν στα γήπεδα, να μπουν στα στάδια είτε για να αγωνιστούν με τις αρχές της ευγενούς άμιλλας είτε ως φίλαθλοι. Πρέπει να δοθεί σημασία στην προσπάθεια, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, γιατί η συμμετοχή έχει σημασία.
Στη σημερινή εποχή η ανάγκη της κοινωνίας για σταθερές αξίες, για υγιή πρότυπα είναι ευδιάκριτη. Οι πρόσφατες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων αλλά και των ελλήνων αθλητών αποδεικνύουν πως ο λαός αντλεί δύναμη από τις επιτυχίες αυτές. Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε σε ριζικές και καινοτόμες αλλαγές στο χώρο του αθλητισμού. Και μπορούμε αυτό να το κατορθώσουμε και σε κοινωνικό επίπεδο με τη σωστή ενημέρωση και με τη διαπαιδαγώγηση των νεώτερων ηλικιών δημιουργώντας έτσι φιλάθλους –γιατί αυτό είναι το ζητούμενο- και όχι φανατισμένους οπαδούς.
Το παρόν νομοσχέδιο προτείνει ξεκάθαρα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ πρόληψης και καταστολής. Δίνεται σημασία στην πρόληψη για να μη χρειάζεται να καταστέλλουμε. Σ’ αυτό το πλαίσιο κινούνται και τα μέτρα που προβλέπονται για την επιστημονική αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας με τη συμβολή κοινωνιολόγου και ψυχολόγου και για τον έλεγχο των οργανωμένων οπαδών αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεών τους.
Το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα είναι αρκούντως κοινωνικό και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η έξαρση της βίας αποτελεί μία ευκαιρία για τον καθένα να ενταχθεί στη μάζα, να υιοθετήσει τις συμπεριφορές της, να δράσει ανώνυμα και να εξωτερικεύσει βίαιες συμπεριφορές, τις οποίες καταπίεζε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις της ζωής του. Πρέπει επιτέλους να βγάλουμε το άτομο ως προσωπικότητα έξω από τη μάζα, να το αναγορεύσουμε σε ένα διακριτό πρόσωπο, γιατί τότε μόνο θα έχει την ατομική ευθύνη των πράξεών του. Και αυτό το πετυχαίνουμε με την προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο υποχρεωτική έκδοση αριθμημένων και ονομαστικών εισιτηρίων. Έτσι ανοίγουμε τις θύρες των γηπέδων στους φιλάθλους και απομακρύνουμε τους κακώς νοούμενους φανατικούς οπαδούς, γιατί οφείλουμε να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλλουμε.
Τα άρθρα που αναφέρονται στην υποχρέωση των ΠΑΕ να δημιουργήσουν μηχανισμούς προστασίας των φιλάθλων και των αθλητών, στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην αυστηροποίηση των ποινών, εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγώνων και προλαμβάνουν κάθε είδους αντιαθλητικές και έκνομες ενέργειες. Προς Θεού! Δεν είναι μέτρα αστυνόμευσης, είναι μέτρα πρόληψης. Δεν ποινικοποιούμε τον αθλητισμό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί τέτοιου είδους έκνομες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποδυναμώνουν την αθλητική ιδέα, την έννοια του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να έρθει η ελληνική οικογένεια στο γήπεδο. Και δεν θα έρθει ποτέ, όταν το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούει τη λέξη «γήπεδο» και «αγώνας», είναι τα επεισόδια.
Είδαμε ότι η ελληνική οικογένεια ήταν η πρώτη που ακολούθησε με όλα της τα μέλη την ελληνική ομάδα στην Πορτογαλία και αυτό γιατί η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα γήπεδα μακράν απείχε απ’ αυτήν που υπάρχει σ΄ έναν αγώνα μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων. Είναι λυπηρό να το λέμε αυτό, όμως, είναι μία πραγματικότητα.
Η ελληνική οικογένεια μπορεί να γίνει ο πιο θερμός υποστηρικτής σε κάθε αθλητική προσπάθεια. Το είδαμε όλοι και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, οι κερκίδες ήταν γεμάτες και σε αθλήματα τα οποία είναι λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα. Ήταν μία γιορτή του αθλητισμού, ήταν μία γιορτή του φίλαθλου πνεύματος. Το ίδιο πρέπει να αρχίσει επιτέλους να συμβαίνει και στα ελληνικά πρωταθλήματα. Να είναι το γήπεδο προσβάσιμο στην Ελληνίδα, για να μπορέσει να μπει στους αθλητικούς χώρους με ασφάλεια. Γιατί οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι και τον αθλητισμό αγαπούν, αλλά και ότι η συμμετοχή τους –είτε ως αθλήτριες είτε ως φίλαθλοι- συντελεί στην αναβάθμιση του αθλητισμού.
Είδαμε τους νέους μας, είδαμε τα παιδιά μας κάθε ηλικίας, να γεμίζουν τα γήπεδα και τις πλατείες και να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες της Εθνικής μας Ομάδας και των Ολυμπιονικών μας. Τα ινδάλματα της νέας γενιάς σήμερα έχουν άμεση σχέση και με τον αθλητισμό και πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία για να φέρουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια μέσα στα γήπεδα. Πρέπει επιτέλους το γήπεδο να γίνει προσβάσιμο στον Έλληνα πολίτη και την οικογένειά του, όπως είναι ο κινηματογράφος. Η δημιουργία της οικογενειακής κερκίδας στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινείται.
Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέσα απ’ αυτό το νομοσχέδιο συγκεκριμένους και καινοτόμους κανόνες λειτουργίας της αθλητικής δικαιοσύνης για την ταχεία και ουσιαστική απόδοσή της. Η μαγνητοσκόπηση και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο μπορούν να χρησιμεύσουν για την τιμωρία των πειθαρχικών παραβάσεων διευκολύνοντας το έργο του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Το Φύλλο Αγώνος παύει να είναι και να αποτελεί τη μοναδική καταγραφή των γεγονότων σ’ έναν αγώνα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε. Συντομεύετε.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάργηση της ποινής του αποκλεισμού έδρας δίνει τέλος στη μεταφορά του προβλήματος από το ένα σημείο στο άλλο και σαφώς χρειάζεται οπωσδήποτε να δώσουμε την ευκαιρία στις ΠΑΕ να ορθοποδήσουν.
Δεν είναι η στιγμή για να δούμε ποιος ευθύνεται για το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και τη δεινή οικονομική κατάσταση ορισμένων ΠΑΕ. Είναι, όμως, η στιγμή να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Να μπορέσουν και το δημόσιο και το ΙΚΑ να εισπράξουν. Έστω και αν εισπράξουν το χρέος συν το 20% των προσαυξήσεων. Έστω και αν αυτό γίνει σε πολλές δόσεις. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να ορθοποδήσουν, γιατί αυτό το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί αυτό το έχει ανάγκη ο αθλητισμός.
Θεωρώ ότι το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τα επείγοντα προβλήματα του αθλητισμού. Το υπερψηφίζω και καλώ όλους τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ανοχή του χρόνου.
( Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κουλούρης έχει το λόγο.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν και δε μετέχω σ’ αυτό το Τμήμα, θεώρησα υποχρέωσή μου να προσέλθω για να πάρω θέση σ’ αυτό το νομοσχέδιο που προτείνει η Κυβέρνηση. Και το θεώρησα υποχρέωσή μου, όχι μόνο λόγω ενός παρελθόντος -θα έλεγα αναγνωρισμένο απ’ όλους- μιας λαμπρής περιόδου που θήτευσα ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, αλλά γιατί πράγματι πίστευα και πιστεύω ότι ο αθλητισμός έχει μια τεράστια δύναμη κοινωνική, οικονομική η οποία γίνεται και πολιτική.
Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας αυτό που βιώνω αυτό το εξάμηνο, μια soft ρητορεία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην πράξη μια σκληρή, γνωστή στους παλαιότερους, παλαιοκομματική δεξιά αντίληψη.
Αυτό που διαπιστώνουμε όλο αυτό το εξάμηνο, είναι ο μεν Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει πως εκφράζει τον κοινωνικό χώρο, τις δυνάμεις του Κέντρου και από την άλλη μεριά, ο κάθε Υπουργός χωριστά, με την πολιτική που εφαρμόζει, να μην κάνει τίποτε άλλο παρά να επιχειρεί να στήσει, να περιχαρακώσει ένα κράτος της δεξιάς, που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια παραμένει στην αντίληψη το ίδιο αντιλαϊκό και το ίδιο συντηρητικό.
Έρχομαι τώρα στο θέμα του νομοσχεδίου. Είναι ακριβώς η συνέχεια των όσων είπα. Ο μεν Πρωθυπουργός να μιλάει για μια χώρα που διαφημίστηκε, δοξάστηκε, που ανέδειξε τη δύναμή της, το κύρος, το βάρος και την ικανότητά της όλη αυτήν την περίοδο και να νοιώ