ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΓ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α΄ , Συνεδρίαση: ΡΚΘ' 26/05/2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΘ΄ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 Αθήνα, σήμερα στις 26 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.03΄ συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΩΤΗ. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» Το λόγο έχει ο συνάδελφος, Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, κ. Ανδρέας Μακρυπίδης. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο, αλλά είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία, μια ριζοσπαστική, πρωτοποριακή και –θα έλεγα- ανατρεπτική μεταρρύθμιση που έρχεται από το μέλλον. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία έχει πολιτική χαρακτηριστικά, έχει πολιτικές προεκτάσεις, έχει ιδεολογικές αναφορές και προσεγγίσεις, έχει πολιτικοϊδεολογικές αντιλήψεις και διαφοροποιήσεις και μεταξύ των κομμάτων και μεταξύ των παρατάξεων και μεταξύ των φορέων. Αποτελεί μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ προοδευτικής και συντηρητικής αντίληψης για την αυτοδιοίκηση. Αποτελεί μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Κυβέρνησής του και μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αυτό γιατί; Διότι υπάρχει διαφορετική αντίληψη για το κράτος, στο ποιο κράτος έχουμε και τι κράτος θέλουμε. Υπάρχει η συντηρητική αντίληψη που θέλει το κράτος συγκεντρωτικό και υπάρχει και η αντίληψη που θέλει το κράτος αποκεντρωμένο, δηλαδή θέλει το κράτος-στρατηγείο με αποκεντρωμένες δομές, υπηρεσίες, αρμοδιότητες και εξουσίες, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη μεταφορά από το κέντρο στην περιφέρεια αρμοδιοτήτων και εξουσιών και διοικητικών και οικονομικών. Με τη συζήτηση σήμερα του νομοσχεδίου βάζουμε τέλος –και θα έλεγα ένα αίσιο τέλος- σε ένα μαραθώνιο διαβούλευσης που έχει γίνει με υπεραρκετό χρόνο, στον οποίο μετείχαν ενεργά εκατοντάδες και χιλιάδες αυτοδιοικητικά στελέχη από όλη την Ελλάδα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι διαψεύστηκαν οικτρά οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι η προεκλογική δέσμευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το νομοσχέδιο για τον Καλλικράτη, η δέσμευση της Κυβέρνησης ότι αυτό το νομοσχέδιο θα προχωρήσει και μάλιστα σύντομα ούτως ώστε και οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνουν με το νέο σύστημα –επαναλαμβάνω, διαψεύστηκαν οικτρά- ακριβώς γιατί δεν πίστευαν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει και την τόλμη και τη βούληση να προχωρήσει σε αυτή τη μεγάλη ανατρεπτική αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, όπως διαψεύστηκαν και για μια σειρά άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το διάστημα των επτά μηνών. Αυτή η μεγάλη αυτοδιοικητική παρέμβαση τυγχάνει ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής και οι όποιες υπαρκτές εξαιρέσεις, αντιρρήσεις και διαφοροποιήσεις –κύρια, σε δευτερεύοντα ζητήματα- επιβεβαιώνουν την ορθότητα της επιλογής και αυτό έρχεται να αποδειχθεί από το γεγονός ότι το 95% -και πλέον- των θέσεων, των προτάσεων και της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Ν.Α.Ε. έγιναν αποδεκτές, όπως και αρκετές προτάσεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής ενσωματώθηκαν στο τελικό νομοσχέδιο. Κύριοι, η αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα από τα τρία βάθρα της Δημοκρατίας. Πέρα από το Κοινοβούλιο και το συνδικαλισμό εν τη ευρεία έννοια του η αυτοδιοίκηση αποτελεί όντως ένα βάθρο της Δημοκρατίας. (DP) (1GK) Και με αυτό το νομοσχέδιο διευρύνεται αυτό το βάθρο με μεγαλύτερες αρμοδιότητες, εξουσίες οικονομικές και λειτουργικές όσον αφορά τους στόχους που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Με το νομοσχέδιο για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης σήμερα νομοθετούμε για τις επόμενες δεκαετίες, νομοθετούμε για τις επόμενες γενεές και όχι για τους επόμενους δημάρχους και τους επόμενους περιφερειάρχες. (Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κυρία ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ) Φυσικά, από τη μεριά μου θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατανοώ την αντιμεταρρυθμιστική στάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό έχει κάνει χρόνια τώρα σε όποιες σοβαρές νομοθετικές πρωτοβουλίες πήραμε ως κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, προκειμένου να αναβαθμίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Καταψήφισε τον «Καποδίστρια», καταψηφίζει και σήμερα το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη», γιατί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και ιδεολογικής αντίληψης που έχει η Νέα Δημοκρατία για το κράτος. Γιατί; Γιατί πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται πλέον ο «Καλλικράτης», αφού μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας επανίδρυσε το κράτος και δεν χρειάζεται πλέον καμία νέα νομοθετική πρωτοβουλία, καμία νέα παρέμβαση. Με το νομοσχέδιο σήμερα γίνεται για πρώτη φορά μία ουσιαστική παρέμβαση στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών από την κεντρική εξουσία, από το κράτος σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και δομές. Σε αυτό διαφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τον «Καποδίστρια», το νομοσχέδιο της δεκαετίας του ΄90, γιατί σήμερα δεν γίνεται παρέμβαση μόνο χωροταξικά. Δεν γίνεται παρέμβαση μόνο στα όρια και τον αριθμό των δήμων, αλλά σήμερα με το νομοσχέδιο αυτό στοχεύουμε σε δήμους δυνατούς, οικονομικά αυτοδύναμους, διοικητικά ικανούς, πολιτικά αυτόνομους. (Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή) Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Με το νομοσχέδιο γίνεται μία ουσιαστική παρέμβαση και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αλλά και στο δεύτερο βαθμό με τον εκλεγμένο περιφερειάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο. Και επειδή άκουσα κατά κόρον από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι έγινε με στόχο μικροκομματικά κριτήρια της Κυβέρνησης, θα θέσω ένα ρητορικό ερώτημα, γιατί δεν περιμένω απάντηση. Μα, ποια κυβέρνηση μπορεί αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες έχει σήμερα να τις μεταφέρει στην αυτοδιοίκηση, σε δημάρχους ή σε περιφερειάρχες που αύριο γνωρίζουμε εκ προοιμίου ότι θα ασκούνται από στελέχη που δεν ανήκουν στο κόμμα που κυβερνάει σήμερα; Το κάνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εμείς πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε στην αποκέντρωση, πιστεύουμε στις δυνατότητες όσον αφορά την αυτόνομη ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα από αρμοδιότητες, τις οποίες εκχωρούμε νομοθετικά και όχι μέσα από παλιές διαδικασίες που ασκούνται μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των άλλων σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο γίνεται και μία ουσιαστική παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία, στα θέματα διαφάνειας όσον αφορά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με μία σειρά από διατάξεις που έχουν στόχο τον έλεγχο των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης, την ανάρτηση των αποφάσεων της αυτοδιοίκησης στο Ιnternet, με τον προληπτικό έλεγχο, αλλά και με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελέγχους νομιμότητας και όχι όπως γίνονταν μέχρι χθες με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στο νοικοκύρεμα και στον περιορισμό της σπατάλης όχι μόνο σε λειτουργικές δυνατότητες, αλλά και σε οικονομικές υποχρεώσεις. Θα ήθελα να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, με μία αναφορά για την Αιτωλοακαρνανία… ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, ολοκληρώστε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ : Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει μετά τη ψήφιση του νόμου να προχωρήσετε σε αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά συγκεκριμένους δήμους, οι οποίοι κατά το ήμισυ θα ήθελαν να κάνουν μία μετακίνηση σε κάποιο άλλο δήμο και κατά το άλλο ήμισυ σε κάποιον άλλο δήμο. Προκειμένου αυτά τα ζητήματα να λυθούν με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών, όπως είχατε δεσμευτεί, να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσετε ούτως ώστε και επιμέρους ζητήματα να αντιμετωπισθούν για να υπάρξει ευρύτατη κοινωνική αποδοχή στη μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που φέρνετε. Φυσικά νομίζουμε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα δικαιώσει και εμάς και τις επόμενες γενεές. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ). ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Μακρυπίδη. Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής κ. Άγγελος Μανωλάκης. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε συνέχεια του πολύ σημαντικού θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ξεκίνησε το 1995 και πολλοί από εμάς είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να υπηρετήσουμε και σε συνέχεια του «Καποδίστρια», που ξεκίνησε το 1998, έρχεται σήμερα ο «Καλλικράτης», με δύο βασικά θεμέλια: Και το επιτυχημένο, κατά την άποψή μου, θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και τον «Καποδίστρια». Όμως, οι καιροί άλλαξαν, τα πάντα αλλάζουν και η μετεξέλιξη αυτών των δύο θεσμών είναι ο «Καλλικράτης». Θα έλεγα μία μεγάλη επανάσταση στο πολιτικό σύστημα της χώρας, στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Ήθελα εδώ να τονίσω ότι είναι επανάσταση, δεν είναι πόλεμος για να τσακώνεται η μία περιοχή με την άλλη, ο ένας δήμος με τον άλλο. Ο «Καλλικράτης» πρέπει να ενώνει τον κόσμο και αναπτυξιακά και γεωγραφικά και πολιτιστικά κυρίως και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Έρχεται δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, πήραμε την ευρωστήριξη και σήμερα, που δεν χρειάζεται να κοιτάμε τα spreads πόσο ανεβαίνουν, πρέπει να ξεκινήσουμε την ανασυγκρότηση του κράτους. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήραν μία εντολή να τα αλλάξουν όλα. Αυτό τι σημαίνει; Να αλλάξουμε κάποιους διευθυντές από Νέα Δημοκρατία σε ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.λπ.; Να αλλάξουμε τους θεσμούς και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Τελευταία όλοι, και δίκαια και άδικα, τα έχουν βάλει με το πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε και σε επίπεδο κέντρου, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Πολύ σωστές πρωτοβουλίες είναι η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, για την ασυλία των Βουλευτών και όλα αυτά, όμως πρέπει να πάμε και παρακάτω. Να μικρύνουμε, κατ’ αρχήν, το κεντρικό κράτος που είναι εν πολλοίς συγκεντρωτικό, συντηρητικό, διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό και να προχωρήσουμε στις άλλες δύο βαθμίδες της αυτοδιοίκησης. Σήμερα έχουμε πολλά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Έχουμε τέσσερα. Θα πάμε ουσιαστικά σε τρία. Βέβαια θα υπάρχει η γενική διοίκηση σε επτά περιοχές, αλλά το κράτος πρέπει να έχει παρουσία παντού. Πάμε, όμως, σε δύο δυνατούς θεσμούς αυτοδιοικητικούς: Την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που θα ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη –ένα θέμα που απασχολεί σήμερα την κοινωνία, την οικονομία, τη χώρα- και φυσικά τη δημοτική αυτοδιοίκηση που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Τι γίνεται με τον «Καλλικράτη»; Κατ’ αρχήν, χρόνια μιλούσαμε για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και βλέπετε πάρα πολλές αρμοδιότητες να φεύγουν από το κεντρικό κράτος και να έρχονται στην περιφέρεια και πολλές απ’ αυτές να έρχονται σ