ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΚΘ' 14/11/2017


PDF:
es20171114.pdf
TXT:
es20171114000543.docx


Επιστροφή