ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΒ, Σύνοδος: Α΄, Συνεδρίαση: ΝΣΤ΄ 18/12/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ΄
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2007
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών. σελ.
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 4ο Γυμνάσιο Λάρισας. σελ.
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών. σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών. σελ.
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008 ».σελ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. σελ.
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. σελ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Τ. σελ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μ. σελ.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. σελ.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ Σ. σελ.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Η. σελ.
ΚΑΝΕΛΛΗ Λ. σελ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. σελ.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Ν. σελ.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. σελ.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Α. σελ.
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Σ. σελ.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Κ. σελ.
ΛΑΜΠΙΡΗΣ Η. σελ.
ΛΙΑΠΗΣ Μ. σελ.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. σελ.
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. σελ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. σελ.
ΜΠΟΥΖΑΛΗ Π. σελ.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α. σελ.
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. σελ.
ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θ. σελ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. σελ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. σελ.
ΡΑΠΤΗ Σ. σελ.
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Α. σελ.
ΡΟΒΛΙΑΣ Κ. σελ.
ΣΑΜΑΡΑΣ Α. σελ.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κ. σελ.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. σελ.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. σελ.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε. σελ.
ΤΑΤΟΥΛΗΣ Π. σελ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α. σελ.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. σελ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΒ ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ΄
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2007
Αθήνα, σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.02΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 17 Δεκεμβρίου 2007 εξουσιοδότηση του Σώματος, επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΕ΄ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας 17 Δεκεμβρίου 2007 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόμων: 1) «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις», 2) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν», 3) «Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφ’ ετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, με τη συνημμένη σ’ αυτήν Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο, στις 25 Ιουνίου 2005, της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 2006 και της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την χρηματοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2008-2013 βάσει της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τετάρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ» και 4) «Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ –Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων – Η Αγία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».)
Παρακαλείται η κυρία Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από την κ. Λιάνα Κανέλλη, Βουλευτή Α΄ Αθηνών, τα ακόλουθα:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και η Ανώτατη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων ζητούν την αλλαγή της οικονομικής και ασφαλιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
2) Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητεί τη δημιουργία Μαιευτικού Τμήματος, που να είναι ενταγμένο στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
3) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Μουσικό Σχολείο Σερρών ζητεί την κατά παρέκκλιση πρόσληψη αναπληρωτή καθηγητή, ως Διευθυντή της μαθητικής συμφωνικής ορχήστρας στο Μουσικό Σχολείο Σερρών.
4) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος ζητεί τη χρηματοδότηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων της, που αφορούν στη διάσωση και ανάδειξη της βυζαντινής μουσικής.
5) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου Μαγνησίας ζητεί να του καταβληθεί από τη Γ.Γ.Α. η ετήσια τακτική επιχορήγησή του.
6) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας ζητεί τη δημιουργία Βυζαντινού Μουσείου στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας.
7) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία κάτοικοι της περιοχής Μπούφα Πηλίου Μαγνησίας ζητούν την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο ποτάμι της Μπούφας.
8) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Ευσταθία Κασιδάκη, κάτοικος Αργαλαστής Μαγνησίας ζητεί να της χορηγηθεί αποζημίωση για περιουσιακά της στοιχεία, ως πυρόπληκτη.
9) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ζητεί από τον ΕΛ.Γ.Α. την επανεκτίμηση των ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής του.
10) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλίας ζητεί την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών του από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου.
11) Ο Βουλευτής Α΄ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΑΛΕΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ορχήστρα «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» ζητεί να της καταβληθεί το ποσόν της ετήσιας κρατικής επιχορήγησής της.
12) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ίδρυσης Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
13) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη κατοχύρωσης της εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων των Τ.Ε.Ι. της Κρήτης.
14) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στις ανάγκες κάλυψης σχολικών κτηρίων του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
15) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Νεάπολης Νομού Λασιθίου ζητεί την υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση των νέων φυλακών Λασιθίου.
16) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Σκορδυλάκης Εμμανουήλ ζητεί την επανεξέταση των μορίων που δικαιούται για την πρόσληψή του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
17) Η Βουλευτής Καστοριάς κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΖΑΛΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Επαγγελματιών Γεωπόνων Δυτικής Μακεδονίας ζητεί να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή της περιοχής.
18) Η Βουλευτής Καστοριάς κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΖΑΛΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία ζητεί τη χρηματοδότηση πολιτιστικών φορέων του Νομού Καστοριάς.
19) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΚΡΙΝΙΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ανεξάρτητη Παράταξη Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Πύργου «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ» διαμαρτύρεται για την κατάσταση που επικρατεί στο Παράρτημα Πύργου του Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
20) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΚΡΙΝΙΩ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού- Αλφειού ζητεί τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στα εγγειοβελτιωτικά έργα του Νομού Ηλείας.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Ανδρέας Χρυσανθακόπουλος, Ηλεκτρονικός-Μηχανικός της «SMART CONTROL E.Π.Ε.» ζητεί τη λήψη μέτρων για την πάταξη του παράνομου εμπορίου εισαγωγής ακατάλληλων κινέζικων προϊόντων.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΕΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μόβρης Αχαϊας ζητεί τη δημιουργία Τμήματος Τροχαίας Εθνικής Οδού, που θα επιβλέπει το τμήμα Πατρών-Πύργου.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ, κυρία Κανέλλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008».
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν έχει κάποιος να μιλήσει επί του Προϋπολογισμού για τις στρατιωτικές δαπάνες, τους εξοπλισμούς, το ένστολο τμήμα το οποίο επωμίζεται ως κομμάτι του λαού την άμυνα αυτής της πατρίδας, βεβαίως σε απαραίτητο συνδυασμό με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί παρά να ανησυχεί εκτός και αν αγνοεί την θλιβερή επικαιρότητα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το Βόρειο Ιράκ. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με όλα όσα έχουμε ακούσει ήδη τις τελευταίες μέρες, πολλώ μάλλον από ενάρξεως συζητήσεως του Προϋπολογισμού, αποκρύπτουν ένα κομμάτι της αλήθειας και αυτό για την Κυβέρνηση είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Για παράδειγμα αναρωτιέται κάποιος, είτε το θέλει, είτε όχι, μη μπορώντας να αγνοήσει, πολλώ μάλλον ως κομουνιστικό κόμμα, την διεθνή πραγματικότητα όπως όντως έχει και όχι όπως παρουσιάζεται ότι έχει με τις ευλογίες της παγκοσμιοποίησης και τις πολυδιαφημισμένες νίκες του ιμπεριαλισμού, ποια είναι η θέση τη χώρας για το Κόσοβο.
Πολύ λυπάμαι γιατί ό,τι και αν έχετε ακούσει, αγαπητοί συνάδελφοι, η θέση της Κυβέρνησης για το Κόσσοβο υπεγράφη προχθές στη Λισαβόνα. Εκτός και αν δεν γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση έβαλλε την υπογραφή της κάτω από κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι το παρόν καθεστώς του Κοσόβου δεν μπορεί να διατηρηθεί ως έχει. Τι άλλο εννοούσε η Κυβέρνηση από το ότι δεν θα ισχύσει το ψήφισμα του Ο.Η.Ε. που θέλει το Κόσοβο επαρχία της Σερβίας;
Άρα πήραμε αποφάσεις ήδη. Είναι δικές μας; Όχι. Είναι οι κεντρικές επιλογές για τις οποίες διατείνεται η Κυβέρνηση ότι έχει κάνει τα μάλλα να τις εξυπηρετήσει. Ποιες είναι αυτές; Μα το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Πρώτο και καλύτερο απ’ όλα, έτσι ώστε να μπορεί κάτοικος αυτού του πλανήτη που θα βρεθεί σε δορυφόρο ή άλλος κάτοικος άλλου πλανήτη που θα έρθει εδώ να περηφανεύεται για την μεγαλύτερη αμερικάνικη στρατιωτική βάση στον κόσμο, που είναι πού αλλού; Στο Κόσσοβο.
Άρα, ξέρουμε ότι εάν πας από ψηλά και δεις μόνο το Σινικό Τείχος και το Κόσσοβο, θα δεις και τις αποφάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης. Γι’ όλα αυτά, ρίχνεις μια ματιά στον Προϋπολογισμό και αναρωτιέσαι σε τι συνίσταται η υπεράσπιση της πατρίδας με ολοένα και περισσότερα βάρη στην πλάτη του ελληνικού λαού.
Σε τι συνίσταται; Πολύ απλά, εάν ανοίξετε τον Προϋπολογισμό, αγαπητοί συνάδελφοι, θα δείτε δαπάνες για το ΝΑΤΟ 92.744.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή για τους στρατεύσιμους, δηλαδή για τη σάρκα από τη σάρκα του λαού και όχι γι’ αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν γιατί αναγκάζονται να πάνε, το ποσό είναι μόλις 11.150.000 ευρώ. Είναι 11.150.000 ευρώ για τους στρατιώτες, 92.000.000 ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Εάν κάνετε ένα συγκεκριμένο άθροισμα των στρατιωτικών δαπανών αυτής της χώρας της διασφαλισμένης, γιατί θα έχει Κ.Ε.Π.Π.Α., Κοινή Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική, εάν θεωρήσετε ότι δεν κινδυνεύει από μία χώρα -δεν κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου φιλεία δύναμη; Δεν το κατέχει συμμαχική δύναμη; Δεν είναι εισβολέας; Παρά ταύτα πρέπει να αισθανόμαστε εξαιρετικά ασφαλείς, τόσο, ώστε να διαθέτουμε αυτά που διαθέτουμε για τη βελτίωση της ζωής, της ποιότητας και της εκπαίδευσης των στρατευσίμων με ένα Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επιμένει κάθε στρατεύσιμος να δικαιούται κατ’ ελάχιστον 300 ευρώ μηνιαίως.
Είναι αίτημα και διατύπωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εδώ δεν είμαστε μόνο για να κρίνουμε τα τμήματα του Προϋπολογισμού, τα οποία αφορούν στο σύνολο των πολιτών. Είμαστε και για να διατυπώνουμε απαιτήσεις και θέσεις, γιατί ήλθε ο καιρός να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει κεντρική επιλογή. Και αναρωτιέμαι, τι θα γίνει εάν θα επανέλθει αύριο το πρωί ένα σχέδιο Ανάν, ή μια δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ψευδοκράτους του Ντεκτάς, όταν θα έχεις πάρεις αυτήν τη θέση που έχεις πάρει για το Κόσσοβο.
Εάν αθροίσετε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που ο ελληνικός λαός θα δώσει από το ξίγκι μιας μύγας που είναι ήδη πατημένη από το μεγάλο κεφάλαιο σ’ αυτήν τη χώρα -δεν έχει τίποτε άλλο να δώσει- θα δείτε ότι θα δώσει το 10,5% του Προϋπολογισμού για στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες δεν έχει αποδειχθεί καμμία φορά μέχρι σήμερα με κανένα τρόπο, παρά μόνο με δράμα και με αίμα ότι δεν είναι για την άμυνα της χώρας. Είναι για να εξυπηρετηθούν τα λεγόμενα κεντρικών επιλογών συμφέροντα (ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η άλλη πλευρά του Ατλαντικού που είναι στην ουσία το ΝΑΤΟ) σε μια χώρα η οποία έχει διαθέσει και έχει κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμά της για να περάσουν τα νατοϊκά πάνοπλα στρατεύματα από εδώ για να πάνε στη Γιουγκοσλαβία, σε μία χώρα η οποία διαθέτει 11.000.000 ευρώ έναντι 92.000.000 ευρώ για τους στρατεύσιμους, που μεταξύ αυτών είναι είκοσι τρία θύματα του απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Είμαστε τόσο μεγάλη και τόσο ισχυρή χώρα, που αυτοί που μας ακούνε ώρες-ώρες, αναρωτιέμαι εάν αντέχουν να ακούνε εναλλασσόμενα κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα να διατείνονται για το ότι αυτή η χώρα είναι πιο μεγάλη από ποτέ, πιο ισχυρή από ποτέ, πιο δυνατή από ποτέ. Η παραγωγική βάση της χώρας είναι ο λαός της. Όποιος θέλει να διατείνεται ότι καλώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα, πρέπει να απολογηθεί για 2% μόνο πέρυσι πτώση της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, για 3% πτώση στις οικοδομές, για 5% πτώση στην αγροτική παραγωγή, για 62% διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου, για 144% αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από πέρυσι μέχρι φέτος, σε μία χρονιά.
Αυτός ο λαός έρχεται τώρα να καθίσει να διαπραγματευθεί τι με αυτόν τον Προϋπολογισμό; Τι να διαπραγματευθεί; Την ΕΠ.ΟΠ.; Να διαπραγματευθεί τι; Μερικούς ακόμη συνοριοφύλακες; Να διαπραγματευθεί διάφορα σεμινάρια για την πτώση των αυτοκτονιών στο στράτευμα;
Μα τι είναι τα στρατευμένα παιδιά; Τα στρατευμένα αυτά παιδιά είναι εκείνα που καλούνται με 9 ευρώ το μήνα να υπερασπιστούν μία πατρίδα, η οποία τα στέλνει πού; Πάρθηκαν ήδη οι αποφάσεις. Συνάδελφοι, πάρθηκαν οι αποφάσεις να στείλουμε παραπανίσιες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο Νταρφούρ, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στα Βαλκάνια.
Και κάτω από ποιες προοπτικές; Καθορισμό θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο δεν έχουμε με τίποτα. Γκρίζες ζώνες εξακολουθούμε να έχουμε. Η ασταθής, εντελώς υπηρετική, αλλοτρίων συμφερόντων στάση μας για το Κόσοβο θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα λεγόμενα, «εθνικώς ζητούμενα».
Και την ίδια ώρα καθόμαστε και συζητάμε αν θα ιδιωτικοποιήσουμε και σε ποιο βαθμό την Ολυμπιακή, που στο κάτω κάτω της γραφής, αν θα το δείτε, είναι μία συζήτηση με ανύπαρκτη την πολιτική της φύλαξης των συνόρων και κυρίως της οικονομικής ενίσχυσης όλων των Ελλήνων στις παραμεθόριες περιοχές. Γιατί καμμία χώρα δεν είναι φυλασσόμενη –καμμία χώρα και κυρίως μία χώρα η οποία έχει υπογεννητικότητα- αν δεν έχει πραγματικά στήθη, δηλαδή τους ίδιους τους πολίτες της.
Και καθόμαστε και συζητάμε εδώ τμήμα του Προϋπολογισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν υπάρχει περίπτωση να εγκρίνει ούτως ή άλλως τον Προϋπολογισμό και ειδικώς τις αμυντικές και στρατιωτικές δαπάνες. Γιατί δεν είναι για τη δική μας άμυνα. Δεν είναι. Προωθούμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε με ό,τι δεν περισσεύει από έναν πλούτο που παράγει ο ελληνικός λαός, για να στηρίξουμε τις δυνατότητες να μπορεί να παρεμβαίνει ο ιμπεριαλισμός και το μεγάλο παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο όπου γης για να ληστέψει ό,τι απόμεινε να ληστέψει, σε εποχές νεοαποικιοκρατίας και κυριολεκτικά οικοδόμησης ενός μοντέρνου και καταπιεστικού αστικοφασιστικού καθεστώτος.
Βεβαίως, καταψηφίζουμε ειδικά και τις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας σε αυτό τον Προϋπολογισμό.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑ.Ο.Σ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ πολύ την κ. Κανέλλη.
Σειρά έχει τώρα η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Παρασκευή Μπουζάλη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΖΑΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία της συζήτησης και της ψήφισης του Προϋπολογισμού αποτελεί την κορυφαία στιγμή της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού. Είναι ώρα ευθύνης και απολογισμού των πεπραγμένων τόσο για την κυβερνητική πολιτική, αλλά επίσης είναι ώρα ευθύνης και για την Αντιπολίτευση, η οποία οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και στην κατάθεση προτάσεων.
Στη διάρκεια όμως της χθεσινής συζήτησης αυτό που παρατήρησα ήταν ότι από τη μια πλευρά έχουμε την Κυβέρνηση, η οποία καταθέτει έναν συνεπή, δίκαιο, διαφανή, με κοινωνική ευαισθησία Προϋπολογισμό, έναν Προϋπολογισμό που προωθεί περαιτέρω το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών, την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και φυσικά τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
Και από την άλλη πλευρά έχουμε μιαν Αντιπολίτευση, που εξαντλείται σε μικροπολιτικά συνθήματα, στείρες, προκλητικές αντιπαραθέσεις, μία Αντιπολίτευση που την ενδιαφέρουν μόνο οι εντυπώσεις και όχι η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη έκπληξη τους συναδέλφους μου Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μύθους γύρω από τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και να αναφέρονται σε αδιαφανή Προϋπολογισμό, βίαιη αναδιανομή των εισοδημάτων και έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν χρησιμοποιούμε μύθους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εμείς κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας και δίνουμε βιώσιμες λύσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένη πολιτική και υλοποιώντας το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, για το οποίο μας ψήφισε ο ελληνικός λαός.
Και είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο καταρρίπτει τους δικούς σας μύθους, αφού συντελεί στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες. Το νέο αφορολόγητο όριο που θεσπίσαμε αφορά τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες φορολογούμενους, δηλαδή το 62% του συνόλου των φορολογουμένων της χώρας.
Συντελεί στη μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις. Ο συντελεστής μειώθηκε από 32% σταδιακά στο 25%, δίνοντας έτσι ζωή στην ελληνική επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας τις επενδύσεις. Συντελεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Θυμίζω ότι στο διάστημα 2004-2007 εγκρίθηκαν 3.670 σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας έτσι 20.000 νέες θέσεις εργασίας.
Και συντελεί στην ενίσχυση των εξαγωγών. Θυμίζω ότι την περίοδο 2001-2004 οι εξαγωγές αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κινήθηκαν στα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2005 αυξήθηκαν στα 14.000.000.000 ευρώ, το 2006 στα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια είχαμε αύξηση 34%. Επιπλέον, η ανοδική πορεία συνεχίζεται για το πρώτο εννεάμηνο του 2007 κατά 2,7%.
Και συντελεί, επίσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Προβλέπουμε πρόσθετα κονδύλια ύψους 850.000.000 ευρώ για κοινωνικές δαπάνες στο νέο Προϋπολογισμό, που θα ανακουφίσουν έτσι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Εσείς, αντίθετα, με τις πολιτικές που ακολουθήσατε επί σειρά ετών, μάλλον γίνετε μύθος, αφού μειώσατε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, ωραιοποιώντας σε ανεπίτρεπτο βαθμό την εικόνα της και αποκρύπτοντας την πραγματική κατάσταση στα δημοσιονομικά μεγέθη. Αυξήσατε τα ποσοστά ανεργίας σε διψήφιο αριθμό, διευρύνατε τα δημόσια ελλείμματα στο 7,8% και το δημόσιο χρέος στο 109,3%, ενώ εμείς καταφέραμε να το περιορίσουμε στο 2,5% και 95,3% αντίστοιχα σε σαράντα δύο μήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο θέμα της ανάπτυξης και αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων, ένα θέμα που τέθηκε τόσο επίμονα από συναδέλφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Μας εγκαλείτε, επειδή δεν επιτεύχθηκε υψηλή απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων. Προφανώς, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεχνάτε ότι επί των ημερών σας το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ξεκίνησε με καθυστέρηση δεκαοκτώ μηνών, ενώ αντίστοιχα το δικό μας Ε.Σ.Π.Α. εγκρίθηκε μεταξύ των πρώτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξεχνάτε, επίσης, ότι επί των ημερών σας η απορροφητικότητα των κοινοτικών προγραμμάτων ήταν μόλις 17%. Σήμερα, μετά από επίπονες και υπεράνθρωπες προσπάθειες, αγγίζει το 67%.
Ξεχνάτε, ακόμα, ότι επί των ημερών σας η ελληνική περιφέρεια έχασε αρκετούς πολύτιμους κοινοτικούς πόρους, που θα συνέβαλαν πραγματικά στην ανάπτυξή της. Εμείς επιταχύνουμε την περιφερειακή σύγκλιση και κατευθύνουμε το 80% των κοινοτικών πόρων στην ελληνική περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσα από τη σημερινή συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και ως Βουλευτής ενός από τους βορειότερους νομούς αυτής της χώρας, του Νομού Καστοριάς, ενός ακριτικού νομού που εντάσσεται σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν της Δυτικής Μακεδονίας, θα ήθελα να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι μέχρι σήμερα οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη σημερινή Κυβέρνηση, είναι πραγματικά μεγάλες.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, παρουσιάζει απορρόφηση γύρω στο 50% από το 9% που ήταν το 2004. Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. έχει εγκρίνει για την περίοδο 2004-2007 στο Νομό Καστοριάς πεντακόσια ογδόντα τρία επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 5.800.000 ευρώ.
Ο Νομός Καστοριάς για την περίοδο 2005-2009 θα λάβει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» συνολικά 38.000.000 ευρώ έναντι 13.000.000 ευρώ που έλαβε από το αντίστοιχο «ΕΠΤΑ» κατά την περίοδο 1999-2003. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση πόρων κατά 181%.
Πράγματι, οι επιδόσεις αυτές βάζουν σε μία θετική ρότα τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και το νομό μας. Όμως, κύριοι Υπουργοί, θέλουμε περισσότερο τη βοήθειά σας, τη βοήθεια της ελληνικής πολιτείας, προκειμένου να αναβαθμιστούν περαιτέρω οι υποδομές μας, να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να μειωθεί η υψηλή ανεργία του νομού -η οποία σημειώνω ότι αγγίζει το 24%- να γίνει πιο εξωστρεφής η οικονομία του τόπου μας, μία οικονομία η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης: Στον κλάδο της γούνας, στον τουρισμό και στην αγροτική οικονομία.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελεί διαχρονικά τον κατ’ εξοχήν πρωταγωνιστικό επιχειρηματικό κλάδο του Νομού Καστοριάς. Αρκεί να σας αναφέρω ότι ο Νομός, με πρώτο εξαγώγιμο προϊόν τα γουναρικά, σημειώνει κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις εξαγωγών σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος με πρώτη χώρα προορισμού τη Ρωσία. Το εν λόγω εξαγώγιμο προϊόν κατέχει ποσοστό 30% στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας προς τη Ρωσία.
Παρ’ όλα αυτά, ο εν λόγω κλάδος την τελευταία δεκαπενταετία διέρχεται κρίση, με αποτέλεσμα να έχει συρρικνωθεί. Απαιτείται, λοιπόν, εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, προκειμένου να δοθούν βιώσιμες λύσεις. Χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προώθηση του κλάδου, καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, παροχή περισσότερων επενδυτικών κινήτρων, ενίσχυση της εξωστρέφειας, απαραίτητες υποδομές για την καθετοποίηση του κλάδου.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο κλάδος της γούνας είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός κλάδος με ισχυρό όνομα στις ξένες αγορές και τεχνογνωσία, η οποία είναι μοναδική ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Νομός Καστοριάς φημίζεται για τις ομορφιές του, για τη φιλοξενία και τον πολιτισμό του, πλεονεκτήματα που πρέπει να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο μέσα από την ενίσχυση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών, με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τη συχνότερη αεροπορική σύνδεση, τη δημιουργία σιδηροδρομικής σύνδεσης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών που θα προωθήσουν τον τουρισμό στον όμορφο τόπο μας. Στο σημείο αυτό η βοήθεια της πολιτείας είναι πολύτιμη και θα συμβάλει καίρια στην ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις οποίες έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ο τόπος και οι οποίες, με τη σειρά τους, θα δώσουν κίνητρα για παραμονή των νέων στην περιφέρεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός Προϋπολογισμός είναι πράγματι ένας συνεπής Προϋπολογισμός, μέσα από τον οποίο υλοποιούνται οι δεσμεύσεις μας. Είναι ένας Προϋπολογισμός που προωθεί την ενίσχυση της διαφάνειας, ένας Προϋπολογισμός προοπτικής που αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα, ιεραρχώντας τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τους στόχους που υπηρετεί.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνω την υπερψήφισή του από όλους μας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.
Η κ. Αντωνία Αντωνίου έχει το λόγο.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2004 η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την ψήφο του ελληνικού λαού και ήρθε στην εξουσία καλλιεργώντας προσδοκίες, ότι θα είναι δύναμη ηθικής αναγέννησης, κυβέρνηση κοινωνικής ευαισθησίας, κυβέρνηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, κυβέρνηση εξυγίανσης της οικονομίας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν η εικόνα αυτή ανατράπηκε με μεγάλο θόρυβο. Αντί για ηθική αναγέννηση είχαμε χειροπέδες, ομόλογα, διαπλοκή με ισχυρά συμφέροντα και παντού κουμπάρους. Αντί για κοινωνική ευαισθησία είχαμε τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λίγων, ακρίβεια ρεκόρ και ανεργία που δεν κρύβεται με στατιστικά μαγειρέματα. Αντί για μεταρρυθμίσεις είχαμε κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, υπονόμευση του ασφαλιστικού συστήματος, κρίση στην παιδεία και βέβαια, ξεπούλημα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στρατηγικής σημασίας. Αντί για εξυγίανση της οικονομίας είχαμε τρεις προϋπολογισμούς ανεφάρμοστους, μείωση της ανταγωνιστικότητας, εκτίναξη του δημοσίου χρέους στα ύψη και βέβαια, εκατομμύρια πόροι χαμένοι από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Το Σεπτέμβριο του 2007 ζητήσατε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, επαναλάβατε ψεύτικες δεσμεύσεις και ζητήσατε μία δεύτερη ευκαιρία. Οι πολίτες σας έδωσαν ψήφο ανοχής με οριακή πλειοψηφία. Δεν σας έδωσαν λευκή επιταγή που να δικαιολογεί τόση αλαζονεία εκ μέρους των Υπουργών σας. Μέσα, όμως, στους τρεις πρώτους μήνες της νέας Κυβέρνησής σας, καταφέρατε να επαναλάβετε όλα τα αρνητικά της προηγούμενης τριετίας σας.
Η ηθική σας εικόνα κατέρρευσε στα «αναψυκτήρια» με τους ανασφάλιστους εργαζόμενους. Το κοινωνικό σας προφίλ ανατράπηκε πλήρως μαζί με τις δήθεν δεσμεύσεις σας. Τα τρία «δεν» στο ασφαλιστικό, έγιναν «ναι μεν, αλλά» μαζί με ένα δώρο του 1.000.000.000 ευρώ στην ALPHA BANK.
Η δήθεν μεταρρυθμιστική σας ταυτότητα αποκαλύφθηκε με τις πολιτικές σας στον Ο.Τ.Ε., την Ολυμπιακή και τη Δ.Ε.Η.. Απαξιώνετε, διαλύετε και ξεπουλάτε συστηματικά και με σχέδιο, χωρίς να υπολογίζετε τα συμφέροντα της χώρας και του Έλληνα πολίτη. Ζημιώσατε τον Ο.Τ.Ε. με τη σκανδαλώδη εξαγορά της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Κλείνετε την Ολυμπιακή για να εξυπηρετήσετε ιδιωτικά συμφέροντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετατρέψετε τη Δ.Ε.Η. από κερδοφόρα σε ζημιογόνα εταιρεία, για να δικαιολογήσετε στο μέλλον την πολιτική σας για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.
Όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, μας γυρίζουν πολλά χρόνια πριν, στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, την οποία φαίνεται, με τις πολιτικές σας σήμερα, προσπαθείτε να την ξεπεράσετε. Επόμενο ήταν, με τέτοιες πολιτικές, να δημιουργήσετε μέσα στους πρώτους κιόλας τρεις μήνες το μεγαλύτερο κύμα απεργιών και διαδηλώσεων της δεκαετίας. Αντί για το διάλογο και τη συναίνεση έχετε επιλέξει το δρόμο του αυταρχισμού και της σύγκρουσης, όπως βέβαια κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, εάν σήμερα οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, αυτός ο Προϋπολογισμός δεν θα ψηφιζόταν. Θα τον καταψήφιζαν οι εργαζόμενοι που δεν αντέχουν άλλο τη μείωση του εισοδήματός τους, την άδικη φορολογία και τη φοροεπιδρομή που έρχεται, την ακρίβεια που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και το νέο κύμα που ακολουθεί μετά τις ιλιγγιώδεις αυξήσεις της Δ.Ε.Η. Θα τον καταψήφιζαν οι συνταξιούχοι που σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν και έχουν φτάσει στο σημείο να επαιτούν από τα παιδιά τους. Θα τον καταψήφιζαν οι αγρότες που είναι υπερχρεωμένοι στις τράπεζες, που τα προϊόντα τους μένουν απούλητα, το εισόδημά τους μειώνεται και ακόμη περιμένουν να πάρουν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις.
Το χειρότερο, όμως, για τους αγρότες είναι ότι δεν έχουν πλέον καμμία ελπίδα για το μέλλον τους.
Για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά της ανεργίας. Η νέα γενιά της ανασφάλιστης εργασίας. Η γενιά των συμβασιούχων. Η γενιά των 700 ευρώ. Η γενιά που θα γεράσει δουλεύοντας, χωρίς να πάρει σύνταξη. Η γενιά που βιώνει την κρίση στα σχολεία και στο πανεπιστήμιο. Αυτή η γενιά, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, όχι μόνο σας καταψηφίζει, αλλά πλέον δεν σας παρακολουθεί. Γιατί έχετε χάσει την επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Ενώ εδώ νομοθετούμε, έξω στην αγορά εργασίας δεν ισχύει τίποτα από αυτά που νομοθετούμε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Έχει καταργηθεί το οκτάωρο στην πράξη. Έχει καταργηθεί το δικαίωμα στην απεργία. Χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν σε καθεστώς υπεργολαβίας και ενοικιαζόμενης εργασίας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Ελάτε μία επίσκεψη, κύριε Υπουργέ, στη «ΛΑΡΚΟ», για να δείτε το τι καθεστώς ισχύει. Αυτόν τον Προϋπολογισμό τον καταψηφίζουν, όμως και οι πολίτες της περιφέρειας, τους οποίους συνεχίζετε να εξαπατάτε, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα της περιφέρειας. Αυτό το ακούμε, κύριε Υπουργέ, από το 2004. Έχουν περάσει, όχι ώρες, μήνες, χρόνια. Κι όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι η περιφέρεια σήμερα περνάει μία από τις χειρότερες περιόδους της. Ο περσινός Προϋπολογισμός δεν υλοποιήθηκε. Για πρώτη φορά έχουν μείνει απλήρωτοι οργανισμοί εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, άδεια ταμεία. Αυτοί οι απλήρωτοι λογαριασμοί αφορούν, όχι τα μεγάλα έργα, αλλά τα μικρά έργα, που όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους πολίτες της περιφέρειας. Τα κοινωνικά προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» δεν έχουν πόρους και είναι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει να δουλεύουν εργαζόμενοι και να μην πληρώνονται.
Μπαίνουμε στο 2008. Το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν έχει ξεκινήσει. Μιλάμε για το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Μπαίνουμε στο 2008 και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Χάνουμε πόρους και βέβαια, όπως είπα και πριν, χάνουμε πόρους και από την κακή απορρόφηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχείρισης είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που είναι όχι μόνο θύμα των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι θύμα και της δικής μας αδιαφορίας και εγκατάλειψης. Αντί, όμως, να δημιουργήσετε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με εθνικούς πόρους, όπως είναι η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, μειώνετε τους πόρους για υποδομή και ετοιμάζεστε να την καταργήσετε και ως περιφέρεια.
Στον τομέα της υγείας αφήνετε σύγχρονα νοσοκομεία, όπως το Νοσοκομείο της Λαμίας με σοβαρές ελλείψεις, τα αγροτικά ιατρεία χωρίς γιατρούς και επιλέγετε να εφαρμόζετε τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, το βρετανικό μοντέλο που το πολυδιαφημίσατε, όταν οι ίδιοι οι Βρετανοί σήμερα, μετά από δέκα χρόνια εμπειρίας, έρχονται και το αναθεωρούν. Αλλάζουν πλεύση. Εσείς, όμως, επειδή η στρατηγική σας είναι να πάμε στον ιδιωτικό τομέα, επιμένετε.
Στον τομέα της παιδείας καταδικάζετε περιφερειακά ιδρύματα. Πρώτα απ’ όλα, θα μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, που εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχετε ανοίξει κανένα τμήμα, δεν έχετε δώσει πόρους, δεν έχετε δώσει επαγγελματικά δικαιώματα στους φοιτητές και το αφήνετε να απαξιωθεί και να υποβαθμιστεί.
Η συμπεριφορά σας για το περιβάλλον είναι εγκληματική και μιλάω σε ένα νομό που γίνονται πολύ μεγάλα έργα, και δυστυχώς δεν εφαρμόζετε καμμία νομοθετική και κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον. Εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα και όσον αφορά για το χωροταξικό σας σχεδιασμό, θα ήθελα να σας πω ότι εξυπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα και έτσι αφήνετε έξω από το χάρτη της τουριστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης πολλούς νομούς και κυρίως τη Φθιώτιδα, που το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
Κλείνοντας, κύριοι της Κυβέρνησης, μετά από όλα αυτά καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό σας, για λογαριασμό των χιλιάδων πολιτών που κατεβαίνουν στους δρόμους και την προηγούμενη εβδομάδα και αύριο, κύριοι Υπουργοί, απεργούν, διαμαρτύρονται, ζητούν αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μήνυμα, το οποίο σας δίνουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Πρέπει να το πάρετε, όσο είναι νωρίς, όχι για τη δικής σας εξουσία και για διακυβέρνηση, αλλά για το καλό της χώρας και των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστούμε κι εμείς.
Σειρά σύμφωνα με τον κατάλογο των αγορητών, έχω να μιλήσω εγώ, αλλά επειδή αυτήν τη στιγμή διευθύνω τη συζήτηση, θα μεταθέσω το χρόνο της αγορεύσεως μου, για τότε που θα κατέβω από την έδρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Ευγενέστατος, εύγε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ, κύριε Πάγκαλε.
Έχει ζητήσει το λόγο και τον δικαιούται βάσει του άρθρου 64 του Κανονισμού της Βουλής ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Σαμαράς.
Έχετε το λόγο, κύριε Σαμαρά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρτίζουμε τον Προϋπολογισμό του 2008 μέσα σε δυσμενείς και επιβαρυνόμενες συνθήκες. Η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, οι έντονες αναταράξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι φόβοι διεθνούς ύφεσης, όλα αυτά έχουν υποχρεώσει τους διεθνείς οργανισμούς και την ίδια την Ευρώπη να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την οικονομική δραστηριότητα του 2008. Μέσα σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον η αύξηση για το ελληνικό Α.Ε.Π. προβλέπεται γύρω στο 4%.
Την τελευταία τετραετία καταφέραμε να εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά, χωρίς να μειώσουμε την οικονομική ορμή, την αναπτυξιακή ορμή της ελληνικής οικονομίας. Τώρα όμως πρέπει να πετύχουμε και κάτι παραπάνω, τη διάχυση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την οικονομία, διάχυση εισοδήματος, πλούτου, ευκαιριών και ελπίδας στο σύνολο της κοινωνίας χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο βέβαια τη σταθεροποίηση που έχει ήδη επιτευχθεί. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού, πλην χρεολυσίων, περιορίζονται στο 28% του αναθεωρημένου Α.Ε.Π. και αυτό παρά το γεγονός ότι εξασφαλίζονται σημαντικά κονδύλια και για τη βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων, όπως λόγου χάρη οι πρόσθετες πιστώσεις για Ο.Γ.Α. και Ε.Κ.Α.Σ., η αύξηση του επιδόματος ανεργίας, η βελτίωση του μισθολογίου και των συντάξεων των στρατιωτικών και η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στους τριτέκνους. Οι επενδυτικές δαπάνες είναι επίσης αυξημένες κατά 7%. Προσωπικά θα ήθελα μεγαλύτερα ποσά για τις δημόσιες επενδύσεις και ελπίζω αυτό να καταστεί εφικτό στα προσεχή έτη. Σημειώνω επίσης με ικανοποίηση τα αυξημένα κονδύλια για τη γεωργία γύρω στο 11,5%.
Τώρα τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να αυξηθούν το 2008 κατά 11,5% έναντι του 2007, ενώ τα έσοδα από την έμμεση γύρω στο 13,9%. Θεωρώ ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός την περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και την κατάργηση των φόρων κληρονομιάς και γονικής παροχής.
Μια παρατήρηση εδώ πέρα: Τόσο μεγάλες αυξήσεις φορολογικών εσόδων συνεπάγονται πράγματι πολύ υψηλές φαινομενικές εισοδηματικές ελαστικότητες των φόρων. Η Αντιπολίτευση διατείνεται ότι η επίτευξη του στόχου αυτού αναφορικά με τα έσοδα είναι ανέφικτη. Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτή μετά από συγκεκριμένη μελέτη επί του θέματος. Πιστεύω ότι μια τέτοια άποψη δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ότι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων του 2008 -1,7 δισεκατομμύρια ευρώ- θα προέλθει από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τον εξορθολογισμό της φορολογίας κεφαλαίου. Άρα, η απαιτούμενη εισοδηματική ελαστικότητα για την επίτευξη του στόχου των εσόδων θα πέσει για πρώτη φορά από το 1,8% στο 1,3%.
Θυμίζω ότι η φαινομενική ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων αυξήθηκε από 0,59% την περίοδο 2000-2003 σε 0,93% την περίοδο 2004-2007. Μάλιστα, φέτος θα φτάσει το 1,05%, δηλαδή θα προσεγγίσει για πρώτη φορά την πραγματική ελαστικότητα του ελληνικού φορολογικού συστήματος που εκτιμάται στο 1,2%. Αν μάλιστα ληφθούν υπ΄ όψιν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα -ευμενείς για τους πολίτες- από την τρέχουσα μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος, θεωρώ ότι ο στόχος αυτός έχει ουσιαστικά ήδη επιτευχθεί. Τούτο, δηλαδή, σημαίνει ότι η απαιτούμενη αύξηση της εισοδηματικής ελαστικότητας από 1,05% φέτος στο 1,3% το 2008 είναι απολύτως εφικτή.
Σημειώνω, γιατί έχει σημασία να αναφερόμαστε στη σπονδυλική στήλη του Προϋπολογισμού που είναι οι εισοδηματικές ελαστικότητες, ότι η εισοδηματική ελαστικότητα μικρότερη της πραγματικής, δηλαδή μικρότερη του 1,2% σημαίνει αύξηση της φοροδιαφυγής ως ποσοστό του Α.Ε.Π., ενώ εισοδηματική ελαστικότητα μεγαλύτερη της πραγματικής σημαίνει μείωση της πραγματικής. Επομένως, ενώ κατά την περίοδο 2000-2003 είχαμε συνεχή αύξηση της φοροδιαφυγής, το 2007 ήταν ο πρώτος χρόνος που σταμάτησε η αύξηση αυτή και παράλληλα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις μείωσής της για το 2008 και εφεξής.
Άρα, η Κυβέρνηση βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ είναι και η μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να σταματήσει από εδώ και πέρα η Κυβέρνηση με κάθε τρόπο, με αυτά τα μέτρα, με τη συνέχιση αυτών των καινούργιων μέτρων που λαμβάνει, την αύξηση της φοροδιαφυγής, την οποία σταμάτησε. Τώρα πρέπει να μειώσει το απόλυτο ύψος της φοροδιαφυγής, το ύψος δηλαδή της φοροδιαφυγής ως ποσοστό του Α.Ε.Π.. Σταμάτησε η αύξηση, πρέπει να σταματήσει το ύψος της φοροδιαφυγής.
Ως προς το δημόσιο χρέος, μία παρατήρηση. Με εξαίρεση το Ολυμπιακό έτος 2004, τα τελευταία χρόνια πληρώνουμε για τόκους δημόσιου χρέους πολύ περισσότερα από τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό είναι ανησυχητικό, τόσο για τη μακροχρόνια ανάπτυξη, όσο και για τη δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενεές, διότι η παρούσα γενεά πληρώνει από τους φόρους της πολύ περισσότερα για τόκους, δηλαδή για χρέη προηγούμενων γενεών απ’ ό,τι η ίδια επενδύει στο μέλλον της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούμενη τετραετία λόγω των δημοσιονομικών ανισορροπιών που κληρονομήθηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαμε την υποχρέωση να δώσουμε αναγκαστικά προτεραιότητα στη δημοσιονομική διαφάνεια και εξυγίανση. Με την άρση τώρα της κοινοτικής επιτήρησης η οικονομική πολιτική έχει την ευχέρεια να δώσει προτεραιότητα στην πραγματική οικονομία, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, στην περιφερειακή σύγκλιση και ιδίως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Πράγματι, το μεγαλύτερο διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Αυτό προκύπτει κυρίως από το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που φτάνει ήδη στο 14% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που σημαίνει ότι το 1/7 των εισοδημάτων, αλλά και των θέσεων εργασίας στην οικονομία μας εξάγονται για να πληρωθούν οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.
Το κλειδί για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας είναι να κατανοήσουμε κάτι πολύ απλό. Σήμερα, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι επιχειρήσεις σε μία χώρα θα πρέπει να σταματήσουν να ανταγωνίζονται απλά και μόνο για τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, παραδείγματος χάριν, το φθηνό εργατικό κόστος. Αντί αυτού, θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητος. Βασική προϋπόθεση για μια τέτοια μεταστροφή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η προώθηση των αναγκαίων, όχι μακροοικονομικών πλέον, αλλά μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή η απελευθέρωση των αγορών από μονοπωλιακές καταστάσεις και παντός τύπου καρτέλ, η μείωση των κανονιστικών παρεμβάσεων και των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και η βελτίωση της ποιότητας των συντελεστών παραγωγής.
Βασικοί πυλώνες αυτού που θα ονομάσω «άξονας μικροοικονομικών μεταρρυθμίσεων» είναι οι εξής: Αυξημένος ανταγωνισμός σε ανοικτές αγορές, ώστε να μεγιστοποιείται η οικονομική αποδοτικότητα με παράλληλη προστασία του καταναλωτή. Ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να φθάσουμε στο 1,3% από το 0,7% που βρισκόμαστε σήμερα. Κινητροδότηση για την ενίσχυση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και την ψηφιακή οικονομία, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μετρήσουμε το έλλειμμα αυτό της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα μέσω του διαφορικού πληθωρισμού. Μελετώντας τη διαφορά του ελληνικού πληθωρισμού από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης ανά τομέα για την περίοδο 2004-2007, παρατηρείται ότι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι –τα φέρνω ως παράδειγμα- μεγαλύτερο στις μεταφορές, -διαφορά πληθωρισμού 2,6- στην ενέργεια -διαφορά πληθωρισμού 1,9- στις τηλεπικοινωνίες –διαφορά 1,85- στα τυποποιημένα τρόφιμα -διαφορά 1,8. Ιδού, λοιπόν, τέσσερις τομείς που έχουν ολιγοπωλιακή διάρθρωση, στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Επιτρέψτε μου δύο λέξεις ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι γνωστό το ειδικό τους βάρος για την οικονομία μας. Οι μικρομεσαίες με ένα έως σαράντα εννέα απασχολούμενα άτομα δημιουργούν επτά στις δέκα νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων κατά 50% και συμμετέχουν στο συνολικό κύκλο εργασιών κατά 60%. Αυτό υπαγορεύει ειδικές πολιτικές στήριξής τους, όπως τη διευκόλυνση στην τραπεζική χρηματοδότηση και πρόσβαση, την επιδότηση για τον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό και την προώθηση των δικτυώσεων.
Αναφέρθηκα προηγουμένως στην ανάγκη διάχυσης της ανάπτυξης. Βασικός μοχλός διάχυσης είναι ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτό που μετατρέπει την ανάπτυξη από απλό αριθμό και στατιστικό μέγεθος σε αληθινό επίτευγμα κοινωνικής ευημερίας, γιατί την ανάπτυξη δεν αρκεί να τη διαπιστώνουν μόνον οι οικονομολόγοι, αλλά πρέπει να την βιώνουν και οι άνθρωποι. Γι’ αυτό μιλάμε όχι μόνο για ανάπτυξη του Α.Ε.Π., αλλά και για την ανάγκη διάχυσης της ανάπτυξης.
Συμπερασματικά, οι μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις που πετύχαμε έως τώρα απαλλάσσουν την οικονομία από μεγάλη αβεβαιότητα και ασφυξία, αλλά δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Είναι απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής προϋπόθεση ανάπτυξης. ΄Οπως λένε οι οικονομολόγοι, «οι μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις πηγαίνουν το άλογο στην πηγή, αλλά δεν μπορούν να το αναγκάσουν να πιει νερό». Οι μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις συμπληρώνουν και αν θέλετε ολοκληρώνουν αυτήν την αναγεννητική προσπάθεια. «Μαθαίνουν στο άλογο να πιει νερό».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης του 2008 είναι ένα ακόμα βήμα προς την εξυγίανση την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και γι’ αυτό τον υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ο κ. Μανιάτης, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πίσω από τους αριθμούς κάθε προϋπολογισμού βρίσκονται άνθρωποι με όνειρα και προσδοκίες. Βρίσκονται συνταξιούχοι και χαμηλόμισθοι, άνεργοι, νεολαίοι, αγρότες και μικρομεσαίοι, που όμως έχουν πάψει πια να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο από την σημερινή Κυβέρνηση. Κάθε σύγχρονος, κάθε προοδευτικός προϋπολογισμός, κάθε προοδευτική πολιτική, πρέπει να έχει τρεις βασικούς πυλώνες.
Πρώτος πυλώνας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων, της φτώχειας που πλήττει πια τον έναν στους πέντε Έλληνες. Δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη της δημιουργικότητας της πρωτοπορίας, της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας. Τρίτος πυλώνας, είναι η άσκηση μιας οριζόντιας πολιτικής προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, μιας πολιτικής που πρέπει να διαπερνά κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, κάθε πτυχή των οικονομικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής δράσης.
Ο πρώτος πυλώνας αναλύθηκε ήδη από τους προηγούμενους συναδέλφους. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στους άλλους δύο πυλώνας που περιλαμβάνονται στις σελίδες 104 και 49 του Προϋπολογισμού. Παρακαλώ κρατείστε αυτούς τους δύο αριθμούς στο μυαλό σας.
Στη σελίδα 104 περιλαμβάνεται η σκανδαλώδης, η προκλητική, η εγκληματική –θα μπορούσα να πω- ομολογία ότι οι δαπάνες για έρευνα, καινοτομία, δημιουργικότητα, θα μειωθούν το 2008 σε σχέση με το 2006 σε ποσοστό πάνω από 40%. Στην ίδια σελίδα περιλαμβάνεται δεύτερη ομολογία ότι θα χαθεί μέσα στο 2008 το 53% των εξασφαλισμένων κονδυλίων για προστασία του περιβάλλοντος από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καινοτομία και η τεχνολογία, αναφέρονται στο σήμερα και στο αύριο των ογδόντα χιλιάδων νέων παιδιών της πατρίδας μας, που κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Αναφέρονται στους πάνω από διακόσιες χιλιάδες πτυχιούχους πανεπιστημίων που αντί να εκλιπαρούν για μια μίζερη δεκαοκτάμηνη σύμβαση μέσω STAGE, αντίθετα θέλουν να δημιουργήσουν, θέλουν να ανταγωνιστούν τους ξένους συναδέλφους τους, θέλουν να προσφέρουν πρόοδο και δημιουργία στην κοινωνία και στον εαυτό τους.
Από το 2004 οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στη χώρα μας βρίσκονται καθηλωμένες στο ύψος του 0,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. ‘Όμως η χώρα έχει δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μια από τις βασικές της μεταρρυθμίσεις –θα τολμούσα να πω η βασικότερη ίσως- είναι το ποσοστό αυτό 0,6% να φτάσει στο 1,5% μέχρι το 2015. Αυτό το ποσοστό, στόχος του 1,5% αποτελεί στην πραγματικότητα το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η Κυβέρνηση. Σε σύγκριση με το σημερινό 1,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου αποτελεί ουσιαστικά ομολογία απόκλισης από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και όχι σύγκλισης αφού η χώρα έχει δεσμευτεί ότι μετά από οκτώ χρόνια θα επιδιώξουμε να είμαστε πιο πίσω από εκεί που είναι σήμερα ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρ’ όλα αυτά, παρά αυτή τη δυσμενή συγκυρία, στον Προϋπολογισμό του 2008 αντί για τη μεγάλη αύξηση που έχει ανάγκη η χώρα, προβλέπεται μείωση σε ποσοστό πάνω από 40% και εξηγούμαι. Τα 168.000.000 ευρώ του 2006 για έρευνα και τεχνολογία, γίνονται μόλις 93.000.000 ευρώ το 2008. Πρόκειται ταυτόχρονα για πρόκληση, για σκάνδαλο, για έγκλημα.
Στην ίδια διαβόητη σελίδα 104 περιλαμβάνεται η δεύτερη σκανδαλώδης ομολογία για απώλεια μέσα στο 2008 του 53% των εξασφαλισμένων κονδυλίων για την προστασία του περιβάλλοντος, ένα περιβάλλον που οι κλιματικές του αλλαγές συζητήθηκαν πρόσφατα στο Μπαλί της Ινδονησίας και ένα περιβάλλον το οποίο, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, έχει συνολικό προϋπολογισμό 598.000.000 ευρώ. Σήμερα, ένα μόλις χρόνο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι το προτελευταίο σε απορροφητικότητα με ποσοστό μόλις 61%. Μέσα στο 2008, λοιπόν, πρέπει να απορροφηθεί το υπόλοιπο 39%, δηλαδή πάνω από 230.000.000 ευρώ.
Δυστυχώς στον αντίστοιχο πίνακα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στον τομέα «Οικισμός-Περιβάλλον», προβλέπονται δαπάνες ύψους μόλις 110.000.000 ευρώ ή με άλλα λόγια ομολογείται η απώλεια πάνω από 120.000.000 ευρώ για επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος.
Υπάρχει, όμως σ’ αυτόν τον Προϋπολογισμό και μία δεύτερη εξίσου προκλητική σελίδα. Είναι η σελίδα 49 του Προϋπολογισμού, στην οποία αναφέρονται οι δήθεν μεγάλες κατακτήσεις και τα σχέδια του κ. Σουφλιά για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το πρώτο μεγάλο έργο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, θα είναι η ολοκλήρωση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας. Μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου, που έδωσε για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας ο κ. Σουφλιάς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε την άμεση απόσυρσή του, αφού πρόκειται για ένα κείμενο αναπτυξιακά απαράδεκτο και παρωχημένο και επιστημονικά ατεκμηρίωτο και γεμάτο ασάφειες. Σε συνέντευξη Τύπου μάλιστα καταθέσαμε ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. ένα πακέτο συγκεκριμένων προτάσεων.
Ο κ. Σουφλιάς σε δηλώσεις του την επόμενη ακριβώς ημέρα –μετά τη δική μας συνέντευξη τύπου- στις 4 Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζει τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως ανακριβείς, πρόχειρες, αφοριστικές και απαράδεκτες. Η απάντηση στην αμετροέπεια του κυρίου Υπουργού, ήρθε μόλις πριν λίγες ημέρες από την πλειοψηφία των μη διορισμένων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Οι εννέα από τους δεκαέξι επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του Εθνικού Συμβουλίου ζητούν και αυτοί, όπως και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., την απόσυρση του συγκεκριμένου κειμένου.
Μήπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., η Γ.Σ.Ε.Ε., ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ο Σύνδεσμος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών καθοδηγούνται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Μήπως οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, που επίσης όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητούν το ίδιο, καθοδηγούνται και αυτές από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Επιστρέφουμε, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όλους τους προηγούμενους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου με δύο μόνο σχόλια για την Πελοπόννησο και το Νομό μου, την Αργολίδα. Το καλοκαίρι η Πελοπόννησος, υπέστη τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της χώρας. Κάηκαν περίπου δυόμισι εκατομμύρια στρέμματα. Αποτελεί, λοιπόν, τουλάχιστον πρόκληση και ειρωνεία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα κονδύλια που διατίθενται στον Προϋπολογισμό του 2008 για δάση και δασαρχεία να είναι λιγότερα από αυτά του 2007.
Από 12.000.000 ευρώ πέφτουν και γίνονται μόλις 8,8 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα αδιαφορίας για την περιφέρεια, αδιαφορίας για την παιδεία, το γεγονός ότι στο Νομό μου, την Αργολίδα, οι δαπάνες για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 900.000 ευρώ το 2007 προβλέπεται να είναι το 2008 μόλις 185.000 ευρώ.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης.
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (Υπουργός Πολιτισμού): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, έδωσαν μια καθαρή νίκη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μαζί με τη νίκη έδωσαν και μια ηχηρή εντολή: Να προχωρήσουμε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και παλινωδίες, το μεγάλο έργο των μεταρρυθμίσεων. Η κοινωνία, οι πολίτες, μας υπέδειξαν το δρόμο. Διαμήνυσαν ότι παλαιά στερεότυπα και παλιές πολιτικές φοβίες, όπως το πολιτικό κόστος, δεν μπορούν και δεν πρέπει να εμποδίσουν την χώρα να προχωρήσει μπροστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εποχή του σχετικού, η εποχή του «έχουμε χρόνο» πέρασε ανεπιστρεπτί. Σ’ ένα ραγδαία μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, σε μια φάση δυναμικών εξελίξεων, πρέπει να αποφασίσουμε αν θα είμαστε μ’ αυτούς που διεκδικούν και κερδίζουν ή αν απλώς θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε ως χώρα τα προβλήματά μας, περιμένοντας τον από μηχανής Θεό. Η κοινωνία το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Και η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ήταν η απόδειξη. Τώρα εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι και ξέρουμε και μπορούμε, ότι έχουμε και σχέδιο και όραμα, ότι οι αλλαγές κι οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρούμε, έχουν στόχο τη διαρκή ευημερία για τους πολλούς κι όχι μια πρόσκαιρη διευθέτηση, όπως συνήθιζαν επί χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Γι’ αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά, χωρίς καθυστερήσεις. Ο δρόμος των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων δεν είναι, δεν ήταν ποτέ ένας εύκολος δρόμος. Χρειάζεται και αποφασιστικότητα και τόλμη.
Αποδείξαμε ότι την έχουμε. Πείσαμε ήδη από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης ότι οικοδομούμε το νέο κοινωνικό κράτος, το κράτος οδηγό, το κράτος αρωγό, μακριά από ακραίες νεοφιλελεύθερες λογικές ή σοσιαλίζουσες υπερβολές.
Η σύνθεση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, μας οδηγεί στην αναδιανομή ευκαιριών υπέρ μεσαίων τάξεων, των μεσαίων στρωμάτων και των μεσαίων επιχειρήσεων, υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αποφεύγοντας την κρατική υπερρύθμιση και τη γραφειοκρατία, απελευθερώνοντας την αγορά από μονοπωλιακές πρακτικές αλλά και από ολιγοπώλια, θέτοντας ένα αποτελεσματικό, προστατευτικό δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς αποκλεισμούς.
Με τη νέα λαϊκή εντολή, πρέπει να πείσουμε ότι χτίζουμε τις βάσεις σταθερών δομών, αυτών των δομών που θα κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος για το μέλλον του, που δεν θα αναρωτιέται συνεχώς ποια είναι η επόμενη μέρα, που δεν θα φοβάται για τη σύνταξή του, που δεν θα αναρωτιέται για την κοινωνική ασφάλιση, που δεν θα απορεί για όσα δεν έγιναν, για όσα λείπουν, για όσα του είχαν υποσχεθεί.
Ο μεγαλύτερος εχθρός μιας κοινωνίας είναι η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια είναι που οδηγεί σε ακραίες και άκριτες υπερβολές. Και η κοινωνική ανασφάλεια καθηλώνει μια χώρα. Δεν είναι απλά στόχος μας, είναι χρέος μας, να εξασφαλίσουμε επιτέλους στον πολίτη ένα ασφαλές, ένα σταθερό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
Το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια προσπάθεια, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταβληθεί σε κοινωνικό κόστος. Τα αποτελέσματα τέτοιων λογικών και επιλογών, οι οποίες κυριάρχησαν επί χρόνια, τα πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά σήμερα.
Η ατολμία και η λογική του κουκουλώματος των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, έφεραν τα ταμεία στην κατάσταση που είναι σήμερα. Η ατολμία και ο φόβος του πολιτικού κόστους, κράτησε τη χώρα σε μια απαράδεκτη στασιμότητα δεκαετιών.
Την εντολή να βγάλουμε τη χώρα από αυτήν τη στασιμότητα και την ανασφάλεια, μας έδωσε πρόσφατα ο ελληνικός λαός. Σ’ αυτήν την εντολή πρέπει να απαντήσουμε πειστικά και άμεσα και απ’ αυτά τα αποτελέσματα τελικά και θα κριθούμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική και ο σχεδιασμός στο Υπουργείο Πολιτισμού κινείται ακριβώς σ’ αυτήν τη λογική: ανοιχτές πύλες στα νέα ρεύματα, στήριξη των νέων τάσεων, δημιουργία δομών, που θα διοχετεύουν το πολιτικό προϊόν στους πολλούς, σ’ όλους, που θα δίνουν ευκαιρίες, δομές που δεν θα αναπαράγουν το κατεστημένο, αλλά θα εξασφαλίζουν συνεχή ανανέωση, θα παράγουν τελικά κουλτούρα ποιότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Μακριά από εμένα λογικές κλειστών κυκλωμάτων και στενών θεωρήσεων. Γι’ αυτ