ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΜΒ' 14/05/2015


PDF:
es20150514.pdf
TXT:
es150514.doc


Επιστροφή