ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΒ, Σύνοδος: Α΄, Συνεδρίαση: Β΄ 27/09/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Η’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 (πρωΐ)

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Ειδική Ημερήσια Διάταξη για την εκλογή του Προέδρου του Σώματος της Α’ Συνόδου της ΙΒ΄ Περιόδου, σελ.
3. Ανακοίνωση της εκλογής του κ. Δημητρίου Σιούφα ως Προέδρου της Βουλής, σελ.
4.. Εναρκτήριος ομιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου Σιούφα, σελ.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Η΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β΄
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 (πρωί)
Αθήνα, σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.38΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 26 Σεπτεμβρίου 2007 εξουσιοδότηση του Σώματος, επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Α΄ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2007.)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Μοναδικό αντικείμενο της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή Προέδρου του Σώματος.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση προσωρινοί Γραμματείς είναι οι Βουλευτές, οι οποίοι εκλήθησαν στη χθεσινή συνεδρίαση. Παρακαλούνται, όμως, να παραμείνουν στις θέσεις τους, γιατί τις θέσεις στο Προεδρείο θα καταλάβουν οι επί του καταλόγου συνάδελφοι.
Σας έχει διανεμηθεί ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα του προτεινόμενου για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Κωνσταντίνος Γκιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Επί της ψηφοδόχου καλούνται ο κ. Μιχαήλ Μπεκίρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Ως επικεφαλής της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής καλείται ο κ. Αθανάσιος Μπούρας από τη Νέα Δημοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κατάλογος εκφωνείται αρχής γενομένης από τους Βουλευτές Επικρατείας. Ακολουθεί η ανάγνωση με αλφαβητική σειρά των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Η δε εκφώνηση των ονομάτων των συναδέλφων γίνεται με την τάξη της εκλογής. Οι ακούοντες το όνομά τους, προσέρχονται στην ψηφοδόχο και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο. Έχουν διανεμηθεί τα ψηφοδέλτια. Ο δε συνάδελφος ψηφολέκτης επί του μικροφώνου εκφωνεί το όνομα του ψηφίσαντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η ψηφοφορία.
Παρακαλώ να αρχίσει η εκφώνηση των ονομάτων από τον κατάλογο.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γεώργιος Σούρλας): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνομά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος του Σώματος εκλέγεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Κηρύσσεται περαιωμένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσματος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου του Σώματος.
Εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Ο κ. Δημήτριος Σιούφας έλαβε 158 ψήφους.
(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)
Το Προεδρείο σημειώνει σαν θετικό ότι χειροκροτείται ο Πρόεδρος της Βουλής και από τις άλλες πτέρυγες, όχι μόνο από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
Επίσης βρέθηκαν 141 λευκά ψηφοδέλτια.
Συνεπώς Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκλέγεται ο κ. Δημήτριος Σιούφας, τον οποίο και παρακαλώ να ανέλθει στο Προεδρείο και να καταλάβει την Έδρα του Προέδρου.
(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση του Σώματος, η απόφαση σας να με εκλέξετε Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στη ΙΒ΄ Περίοδο Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας είναι μέγιστη τιμή και ευθύνη. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το βάρος της αποστολής και τις ευθύνες που μου αναθέσατε και αναλαμβάνω. Θέλω από την αρχή να σας βεβαιώσω ότι θα είμαι Πρόεδρος όλης της Βουλής, όλων των πτερύγων, όλων των Βουλευτών.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, που με πρότεινε για Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ευχαριστώ τις συναδέλφους και τους συναδέλφους Βουλευτές που με τιμήσατε σήμερα με την εμπιστοσύνη σας.
Θέλω, όμως, με κάθε ειλικρίνεια να εκφράσω ταυτόχρονα και το σεβασμό μου στους συναδέλφους, που σήμερα έκαναν άλλη επιλογή. Άσκησαν, όπως οι ίδιοι έκριναν, το δημοκρατικό τους δικαίωμα.
Σ’ αυτήν τη σημαντική για εμένα ημέρα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ειδική αναφορά στις συμπολίτισσες και στους συμπολίτες μου στην Καρδίτσα, που μου έκαναν την τιμή να τους εκπροσωπώ και πάλι στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Τους ευχαριστώ και πάλι για τη διαχρονική τιμή που μου κάνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλωσορίζω στην Εθνική Αντιπροσωπεία τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που εξελέγησαν για πρώτη φορά και τους εύχομαι γόνιμο έργο. Συγχαίρω τις συναδέλφους και τους συναδέλφους Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής που επανεξελέγησαν και είναι και πάλι μαζί μας. Συγχαίρω τους συναδέλφους που επελέγησαν από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης και τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Όλοι μαζί και ο κάθε ένας χωριστά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, να αποδώσουν σημαντικό έργο για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πατρίδα μας διανύει σήμερα τη μακροβιότερη περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας στη σύγχρονη ιστορία της. Συνέβαλαν σ’ αυτό όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, συνέβαλαν όλα τα κόμματα, συνέβαλαν όλοι οι έως σήμερα Πρωθυπουργοί, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Σημίτης. Συνέβαλαν ηγέτες και επικεφαλής κομμάτων που έφυγαν από κοντά μας, ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Γεώργιος Μαύρος, ο Χαρίλαος Φλωράκης, όπως επίσης και πολλοί άλλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Τους τιμούμε και τους ευγνωμονούμε για ό,τι θετικό έχουν προσφέρει στην πατρίδα μας. Τιμούμε όλους όσοι μετείχαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία καθ’ όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Τιμούμε όλους τους έως σήμερα Προέδρους της Βουλής, τον Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, το Δημήτριο Παπασπύρου, το Γιάννη Αλευρά, τον Αθανάσιο Τσαλδάρη. Ετίμησαν και ελάμπρυναν το Προεδρείο της Βουλής, το ελληνικό Κοινοβούλιο, υπηρέτησαν και εμπλούτισαν, με το έργο και το ήθος τους, τη δημοκρατία μας.
Επιτρέψτε μου, όμως, να κάνω ειδική αναφορά στους Προέδρους των προηγουμένων τεσσάρων περιόδων της Βουλής, που έδωσαν νέα πορεία στο Κοινοβούλιο και τις εργασίες του, στον Απόστολο Κακλαμάνη και την Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.
(Χειροκροτήματα)
Η συμβολή τους και η προσφορά τους στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ανεκτίμητη. Αυτή η παρακαταθήκη, αυτή η ιστορία προσφοράς στον τόπο κάνει σήμερα το δικό μου έργο ακόμα πιο δύσκολο. Πολλαπλασιάζει τις απαιτήσεις και αυξάνει τις ευθύνες, καθιστά την αποστολή μου εξαιρετικά απαιτητική.
Θέλω μάλιστα να προσθέσω ότι, διαδεχόμενος στο αξίωμα αυτό την εκλεκτή συνάδελφο, την επιτυχημένη Πρόεδρο της Βουλής, την καταξιωμένη πολιτικό και καθηγήτρια Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, αισθάνομαι ακόμα πιο βαριές τις ευθύνες μου. Αισθάνομαι ακόμα πιο βαρύ το χρέος μου.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Οφείλω σήμερα να ομολογήσω ότι η θητεία μου ως Προέδρου της Βουλής είναι πρόκληση ζωής. Είναι μέγιστη ευθύνη προς την πατρίδα μας, τη δημοκρατία, το λαό μας. Οφείλω σήμερα ενώπιον όλων σας, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να διαβεβαιώσω ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, για να φέρω σε πέρας το δύσκολο έργο το οποίο μου αναθέσατε προ ολίγου με την ψήφο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε σε μία εποχή νέων προκλήσεων, αλλά και αυξημένων απαιτήσεων. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτόγνωρες ταχύτητες. Τα νέα δεδομένα, οι ανάγκες των καιρών, οι αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών επιβάλλουν σε όλες και όλους μας να κοιτάμε διαρκώς μπροστά με αισιοδοξία και περίσκεψη, αλλά και με φρόνηση και αποφασιστικότητα.
Τιμούμε ό,τι θετικό συντελέστηκε στα χρόνια που πέρασαν από όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Άλλωστε η πορεία ενός τόπου εξαρτάται από τη δημιουργική συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων, από όποια θέση και αν συμβάλλουν στη λειτουργία της δημοκρατίας.
Χρειάζεται τώρα εντατική προσπάθεια από όλους, μια νέα αντίληψη, αλλά και νέα δυναμική. Κοινή υποχρέωση είναι να συμπράττουμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων, να προωθούμε βιώσιμες λύσεις, να διασφαλίζουμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας. Κοινή υποχρέωση είναι να προχωρούμε με στέρεα, αλλά και γρήγορα βήματα, χτίζοντας και διεκδικώντας το μέλλον που δικαιούται η πατρίδα μας.
Η Βουλή των Ελλήνων μπορεί να αναπτύσσει καθοριστικής σημασίας ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Η Βουλή, ασκώντας τις νομοθετικές και ελεγκτικές λειτουργίες της, ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την πορεία του τόπου μας και διασφαλίζει το σεβασμό του. Η Βουλή, ως πυρήνας του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματός μας, έχει καθήκον να συνθέτει και να ενώνει, υπηρετώντας την εθνική ενότητα και την εθνική ομοψυχία. Στην αποστολή αυτή οφείλουμε να δίνουμε όλοι και όλες και εντός και εκτός της Βουλής τον καλύτερο εαυτό μας. Το οφείλουμε στην πατρίδα μας, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στον απανταχού Ελληνισμό. Το οφείλουμε στο παρόν και το μέλλον του τόπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας υπέστη τον περασμένο Αύγουστο μια μεγάλη καταστροφή. Χάθηκαν συνάνθρωποί μας, περιουσίες, φυσικός πλούτος. Τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι πολιτικές δυνάμεις της Αντιπολίτευσης βρεθήκαμε κοντά στους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη. Βρεθήκαμε ανάμεσα στους πυρόπληκτους νομούς.
Η Βουλή των Ελλήνων είναι και θα είναι δημιουργικά παρούσα στο έργο που οφείλουμε. Ακούμε τους πληγέντες, ακούμε τους αιρετούς εκπροσώπους τους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, ακούμε τους ειδήμονες στις εισηγήσεις τους για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Η Βουλή των Ελλήνων θα στηρίζει, θα προτείνει και θα ελέγχει. Είναι κοινό χρέος, είναι υποχρέωση προσφοράς, που οφείλουμε να αναλάβουμε όλες και όλοι μαζί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαίτηση των πολιτών, αλλά και πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, θα έλεγα, ζητούμενο είναι να αναβαθμίζουμε διαρκώς την ουσία, αλλά και την ποιότητα της δημοκρατίας. Είναι χρέος μας, χρέος όλων, να εκφράζουμε την κοινωνία και να ενισχύουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα κόμματα και τους θεσμούς του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είναι υποχρέωσή μας να καταπολεμούμε ισοπεδωτικές αντιλήψεις.
Όλα αυτά συνδιαμορφώνουν ένα διαρκές ζητούμενο, ορίζουν το πεδίο μιας διαρκούς και αδιάλειπτης μάχης, στην οποία έχουμε όλοι θέση, ρόλο, αλλά και αποστολή, η Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών.
Η συνεχής εμβάθυνση της ποιότητας της δημοκρατίας είναι κεντρικό πολιτικό και πολιτειακό ζητούμενο για τις δημοκρατίες του 21ου αιώνα. Είναι υποχρέωση, είναι καθήκον που πηγάζει από κοινές αρχές και αξίες. Είναι κοινός στόχος όλων των πολιτών. Είναι κοινός στόχος της πολιτικής και μας αφορά όλες και όλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο είναι βάθρο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες απαιτούν από όλους μας διάλογο ουσίας, διάλογο σύνθεσης και διάλογο αποτελέσματος. Απαιτούν αλληλοσεβασμό, αλλά και ευπρέπεια. Απαιτούν να προτάσσουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες τους.
Το Κοινοβούλιο είναι χώρος, όπου μπορεί και πρέπει να βρίσκει γόνιμη έκφραση η διαλεκτική αντιπαράθεση απόψεων, προτάσεων και ιδεών. Είναι χώρος ελέγχου της εξουσίας, αλλά και συνεννόησης, σύνθεσης, συνένωσης δυνάμεων και προσπαθειών σε κοινούς στόχους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διασφάλιση μιας καλύτερης προοπτικής για ολόκληρη τη χώρα, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι στέλεχος μιας παράταξης για την οποία είμαι υπερήφανος, όπως είναι και ο καθένας από εμάς για την παράταξη στην οποία ανήκει. Λειτούργησα πάντοτε, με όλες μου τις δυνάμεις, με σεβασμό στους θεσμούς που κλήθηκα να υπηρετήσω. Λειτούργησα και με την καρδιά και με το νου ως πολιτικός αρχών και πεποιθήσεων.
Βρίσκομαι σήμερα, με τη δική σας θέληση, μπροστά σε μια νέα πρόκληση, μπροστά σε μια δύσκολη αποστολή. Το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής έχει κρίσιμες και διαρκείς απαιτήσεις υπευθυνότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Τις απαιτήσεις αυτές, που είναι απαιτήσεις της ίδιας της δημοκρατίας, δεσμεύομαι να έχω ως μόνιμο, αλλά και σταθερό κατευθυντήριο γνώμονά μου.
Είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής με απόλυτη αφοσίωση στους θεσμούς, με βαθιά συναίσθηση πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης. Έχω ακλόνητη την αυτονόητη, άλλωστε, πεποίθηση ότι όλοι οι συνάδελφοι, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, δικαιούμαστε και λόγο και ρόλο.
Πρόθεσή μου είναι να συνεργαστώ με όλους, πρόθεσή μου είναι να ακούω κάθε άποψη που συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα Βουλευτή, πρόθεσή μου είναι να εργαστώ, για να κάνουμε όλες και όλοι μαζί απτή πραγματικότητα το σύγχρονο αναβαθμισμένο ρόλο του Έλληνα Βουλευτή.
Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα στα άλλα, είναι στις προθέσεις μου, αλλά και στις αποφάσεις μου, να προχωρήσουμε σε αναγκαίες αλλαγές για την αναμόρφωση του Κανονισμού λειτουργίας της Βουλής.
Σημαντική θεωρώ την τροποποίηση που θα επιτρέπει σε Αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων, αλλά και προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας που επισκέπτονται την Ελλάδα, να μπορούν να απευθυνθούν στο Σώμα.
Μπορούμε, επίσης, να αναβαθμίσουμε περαιτέρω το θεσμό της Βουλής των Εφήβων, που καθιέρωσε ο πρώην Πρόεδρος Απόστολος Κακλαμάνης και επιτυχώς συνέχισε η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα νέο σύγχρονο Κοινοβούλιο με τις αναγκαίες υποδομές σε άλλο σύγχρονο χώρο, να δώσουμε νέα πνοή στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και να λειτουργήσουμε το ραδιοφωνικό της σταθμό, να αναβαθμίσουμε τεχνολογικά τη λειτουργία, αλλά και την πληροφόρηση της Βουλής, να εκσυγχρονίσουμε και να αναδείξουμε τη Βιβλιοθήκη της Βουλής ως παράγοντα πολιτικής παιδείας και ιστορίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασική προτεραιότητά μας είναι η κοινοβουλευτική διπλωματία. Είναι, πρώτα απ’ όλα, η ανάπτυξη στενότερης επαφής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών δυνάμεων, είναι η στενότερη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια άλλων χωρών στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, είναι προπάντων η εντατικοποίηση των διμερών επαφών με τα Κοινοβούλια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών της ευρύτερης γειτονιάς μας, αλλά και χωρών που φιλοξενούν μεγάλα τμήματα του οικουμενικού Ελληνισμού.
Έχουμε υποχρέωση να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε για την προώθηση των θεμάτων που έχουν ιδιαίτερο εθνικό, αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές και στις ομάδες φιλίας που υπάρχουν στα Κοινοβούλια των άλλων χωρών και στο δικό μας, στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών.
Μπορούμε και είναι υποχρέωσή μας, μέσω της τρέχουσας Προεδρίας της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των δεσμών της ευρωπαϊκής οικογένειας με τις χώρες της Μεσογείου, να συμβάλλουμε στη διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας, στην περαιτέρω εμβάθυνση της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Άξονάς μας είναι η εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Βουλή είναι Αναθεωρητική. Είμαστε όλοι απέναντι σε μια θεμελιώδη θεσμική υποχρέωση.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην κοινοβουλευτική διαδικασία της Αναθεώρησης του Συντάγματος με βαθειά συναίσθηση πολιτικής ευθύνης.
Οφείλουμε όλοι μαζί να σηκώσουμε πιο ψηλά το κύρος της πολιτικής. Να επαναφέρουμε το κέντρο της πολιτικής στο Κοινοβούλιο, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να προωθούμε τα συμφέροντα των πολλών.
Οφείλουμε να υπηρετούμε αποτελεσματικά το εθνικό, το συλλογικό, το κοινωνικό συμφέρον, όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί απαιτούν απ’ όλους μας νέο βηματισμό. Οι καιροί απαιτούν διορατικότητα, αλλά και τόλμη. Οι καιροί απαιτούν γόνιμο διάλογο, σύνθεση ιδεών, αλλά και συνένωση δυνάμεων. Οι καιροί απαιτούν απ’ όλες και απ’ όλους μας στάση ευθύνης.
Σας ευχαριστώ, όλες και όλους, από την καρδιά μου.
(Χειροκροτήματα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ενημερώσω το Σώμα ότι σήμερα το απόγευμα στις 18.00΄ θα διεξαχθεί η εκλογή των Αντιπροέδρων, των Κοσμητόρων και των Γραμματέων του Σώματος.
Η συζήτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως θα αρχίσει αύριο ημέρα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2007, στις 18.00΄ το απόγευμα. Η συζήτηση θα συνεχισθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2007 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2007.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο στις δώδεκα το βράδυ.
Από τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα ζητήσουν το λόγο επί των Προγραμματικών Δηλώσεων, θα εξαρτηθεί αν θα πρέπει να αποφασίσει, μετά από πρότασή μου, το Σώμα για την έναρξη της συνεδριάσεως την Κυριακή το πρωί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 13.05΄ λύεται η συνεδρίαση για σήμερα ημέρα Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 και ώρα 18.00΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος:
1. Εκλογή Α΄, Β΄, Γ΄ Αντιπροέδρων, δύο Κοσμητόρων και τεσσάρων Γραμματέων από τη Συμπολίτευση,
2. Εκλογή Δ΄ Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα και ενός Γραμματέα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση.
3. Εκλογή Ε΄ Αντιπροέδρου και ενός Γραμματέα από το δεύτερο κόμμα της Αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την Ειδική Ημερήσια Διάταξη που θα σας διανεμηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

27/9/07 πρωί 1

Τελευταία Αποθήκευση: 28/9/2007 12:12:00 μμ Από: S.boulia
Εκτυπώθηκε: 28/9/2007 11:20:00 πμ


PDF:
es27092007(proi).pdf
TXT:
end070927pr.txt


Επιστροφή