ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Δ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΞΗ 04/02/2019


PDF:
es20190204.pdf
TXT:
es20190204000779.docx


Επιστροφή