ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Γ΄Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014), Συνεδρίαση: ΛΗ' 18/09/2014


PDF:
es20140918.pdf
TXT:
es140918_1.doc


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ