ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΙΑ' 07/08/2019


PDF:
es20190807.pdf
TXT:
ΙΑ΄ 7-8-2019.docx


Επιστροφή