ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΜΒ 07/12/2016


PDF:
es20161207.pdf
TXT:
es20161207000368.docx


Επιστροφή