ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: Θ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄, Συνεδρίαση: ΛΑ' 19/11/1997

Σελίδα 1943

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ


Θ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΟΔΟΣ Β'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ'

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 1997


Αθήνα, σήμερα στις 19 Νοεμβρίου 1997, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.11' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙΔΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 18.11.97 εξουσιοδότηση του Σώματος, επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Λ' συνεδριάσεώς του, της 18ης Νοεμβρίου 1997 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόμου: 1) "Κύρωση της Σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων".

2) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, ή των διασυνοριακών ροών τους".

3) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θείου".

4) "Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια".

5) "Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν".

6) "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.

(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Θεόδωρο Γεωργιάδη, Βουλευτή Πέλλας, τα ακόλουθα:

Α`. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Νομού Μαγνησίας ζητεί την αύξηση των συντάξεων των αναπήρων πολέμου.

2) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια 'Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας ζητεί τη λήψη μέτρων για αποτροπή συρρίκνωσης της εληνικής παραγωγής φάρμακος.

3) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Ραπτών Ιωαννίνων ζητεί την απαλλαγή των μελών του από το μέτρο των αντικειμενικών κριτηρίων.

4) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Τεχνικών ΔΕΗ ζητεί την άμεση πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, ειδικά για τις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

5) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Φορείς ευρύτερης περιοχής Αστακού Αιτωλ/νίας ζητούν να αρθεί η απαγόρευση προσάραξης και φορτοεκφόρτωσης πλοίων στο λιμάνι Πλατυγιαλού Αιτωλ/νίας.

6) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Κ.Ξανθουδάκης ζητεί την επίλυση συνταξιοδοτικών του προβλήματος.

7) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών Αχαϊας ζητεί να παραχωρηθεί ακίνητο του Δημοσίου για την ανέγερση κτιρίου με την ονομασία "Το σπίτι του Ηπειρώτη".

8) Ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λάρισας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Αττικής-Πειραιά ζητούν την απορρόφηση όλων όσων έχουν δουλέψει σαν αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα Δημοτικά Σχολεία.

9) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Εργαζομένων Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων ζητεί να μη συγχωνευθεί το νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

10) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών αναφέρεται στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.

11) Ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λάρισας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Συνεργαζόμενοι Εθνικαί Οργανώσεις της Ελλάδας διαμαρτύρονται για την αύξηση στα ταχυδρομικά τέλη των χριστιανικών εντύπων.

12) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Συνεργαζόμενοι Εθνικαί Οργανώσεις της Ελλάδας διαμαρτύρονται για την αύξηση στα ταχυδρομικά τέλη των χριστιανικών εντύπων.

13) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


Σελίδα 1944

κατέθεσε αναφορές με τις οποίες η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας ζητεί τα έγγραφα μετοικεσίας Ελλήνων εξωτερικού και οι βεβαιώσεις κατοικίας τους στο εξωτερικό να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίας χωρίς μετάφραση.

14) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων ζητεί την τροποποίηση του Ν.2520/97 που αφορά στη μεταβίβαση αγροτικής εκτάσεως.

15) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων ζητεί να μην αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του ΟΑΔΥΚ.

16) Ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Χανίων διαμαρτύρεται για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΑΔΥΚ.

17) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία Επιμελητές εισπράξεων ΤΕΒΕ Βόλου Μαγνησίας ζητούν την άμεση διευθέτηση της εργασιακής τους σχέσης.

18) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναφέρεται στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο Νομό Μαγνησίας.

19) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή του για τη χωροθέτηση των νέων Δήμων και Κοινοτήτων στο Νομό Μαγνησίας.

20) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΠΑ με εξαρτημένη σχέση εργασίας ζητεί τη διασφάλιση της εργασίας των μελών του.

21) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Χοιροτρόφων Βορείου Ελλάδας "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ" ζητεί τη νομοθετική ρύθμιση των χοιροτροφικών χρεών.

22) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δανειοδοτηθέντων από την ΑΤΕ για αγορά γης κ.λπ. Μεσσήνης Μεσσηνίας ζητεί τη ρύθμιση των οφειλών των μελών του προς την ΑΤΕ.

23) Ο Βουλευτής Ροδόπης κ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κοινότητα Ιμέρου Νομού Ροδόπης καταγγέλει την παραχώρηση έκτασης υγροβιότοπου σε ιδιώτη και τη μεταβολή του σε ιχθυοτροφείο.

24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητεί να μην καταργηθούν τα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΓΜΕ.

25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητεί να παραμείνει αυτόνομος Οργανισμός ο Ο.Α.Ν.Α.Κ..

26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου ζητεί να παραταθεί έως το 2002 η προθεσμία έκδοσης προσωρινής άδειας για τα συνεργεία.

27) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κοινότητα Καλυβών Χανίων ζητεί να μην αποκλείονται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου από το δικαίωμα λήψης χορηγίας για τη θητεία τους στην Τ.Α..

28) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κοινότητα Αγίας Ρούμελης Σφακίων ζητεί την κατασκευή του υδρευτικού της δικτύου.

29) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Δ.Νικολακάκης, πρώην εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ζητεί τη ρύθμιση οικονομικών χρεών τους προς το Δημόσιο.

30) Ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λάρισας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Επιτροπή Αναπληρωτών ζητεί να διορισθούν οι αναπληρωτές ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Β' ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 214/7-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 35/21-10-97 έγγραφο από τΟν Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στη με αριθ.214/7-7-94 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Νικ. Τσιαρτσιώνη, σχετικά με αναγραφή της τιμής πώλησης στα εμφιαλωμένα νερά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά την ισχύ της 2/97 Αγορανομικής Διάταξης, που επέβαλλε για πρώτη φορά την υποχρέωση στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εισαγωγές, όπως επί της συσκευασίας των πωλουμένων εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών ποτών αναγράφουν την ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης τούτων, για την προστασία του καταναλωτικού κοινού ακολούθησε η έκδοση της Α.Δ.5/97 που ισχύει σε όλη τη χώρα από 18-7-97, σύμφωνα με την οποία η ενδεικτική αυτή τιμή είναι ταυτόχρονα και η ανώτατη τιμή, όταν τα είδη αυτά πωλούνται από κυλικεία, καντίνες, μπαρ και άλλους πωλητές που βρίσκονται:

α) Στα αεροδρόμια, σιδηροδρόμους και ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη και

β) Αρχαιολογικούς και αθλητικούς χώρους.

Κατόπιν αυτού, οι προαναφερθέντες υποκείμενοι στο καθεστώς της ανωτάτης ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ειδών αυτών, εφόσον εισπράξουν από τους καταναλωτούς τιμή μεγαλύτερη από την τιμή διατίμησης, πέρα από τις ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση, χρηματική ποινή κ.λπ.) αντιμετωπίζουν και τις διοικητικές κυρώσεις του Ν. 1401/83, ήτοι χρηματικό πρόστιμο από 50.000 δραχμές μέχρι και 10.000.000 δραχμές.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

2. Στην με αριθμό 232/7-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 14863/20-10-97 έγγραφο από την Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 232/7-7-97, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τον Βουλευτή κ. Ι. Χωματά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροδότηση συμπλεγμάτων μικρών νησιών, όπως οι Κυκλάδες, παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και δυσχέρειες που σχετίζονται με τα ακόλουθα αντικειμενικά δεδομένα:

Η Ηλεκτροδότηση κάθε νησιού γίνεται από τοπικούς σταθμούς παραγωγής με γεννήτριες πετρελαίου, ενώ σε λίγες περιπτώσεις στις Κυκλάδες ένας τοπικός σταθμός παραγωγής εξυπηρετεί και γειτονικά νησιά μέσω υποβρύχιας διασύνδεσης.

Οι εναέριες γραμμές διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν υπό ιδιαίτερα επιβαρυντικές κλιματικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, έντονη θαλάσσια ρύπανση κ.λπ.), με αποτέλεσμα παρά τα λαμβανόμενα μέτρα (ενισχυμένες κατασκευές, χρήση ειδικών υλικών, εντατική συντήρηση,


Σελίδα 1945

πλύσιμο μονωτήρων) να μην αποφεύγονται στιγμιαίες ή μικρής διάρκειας δυσλειτουργίες. Επισημαίνεται ότι οι τελευταίες δεν αναφέρονται σε ζημιές επί των γραμμών, αλλά σε ανεπιθύμητες λειτουργίες των διακοπτών προστασίας των γραμμών διανομής λόγω ηλεκτρικών φαινομένων (υπερπηδήσεις κ.λπ.).

'Εξαρση της ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου κατά τη θερινή περίοδο και απρόβλεπτα μεγάλοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ρυθμοί αύξησης της ζήτησης.

2. Παρά ταύτα η ΔΕΗ καταβάλλει προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η αξιόπιστη λειτουργία των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών.

Πράγματι από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία συμβάντων προκύπτει ότι:

Οι περιπτώσεις γενικών διακοπτών είναι ελάχιστες και πολύ μικρής διάρκειας οφειλόμενες σε συνδυασμένες βλάβες στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής, δεδομένου ότι προβλέπεται πάντα η εξασφάλιση περιθωρίων εφεδρείας, στην κατά περίπτωση εγκατεστημένη ισχύ.

Δεδομένων των μικρών σχετικά μηκών των γραμμών διανομής επί των νησιών δεν είναι συχνά τα φαινόμενα μη επιτρεπτής πτώσης τάσης και εντοπίζονται κυρίως στα ακραία σημεία διασυνδεδεμένων νησιών. Για τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα όπως η εγκατάσταση ρυθμιστών τάσης και συστοιχιών πυκνωτών.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα φαινόμενα αυτά, όπου εμφανίζονται, είναι μικρής διάρκειας και αφορούν λίγες ημέρες του χρόνου κατά τη θερινή αιχμή της ζήτησης φορτίων.

3. Επιδίωξη της ΔΕΗ αποτελεί να υπερκαλύπτει σε κάθε περίπτωση τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα ποιότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά μείζονα δε λόγο σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα τουριστικά νησιά.

Προς την κατεύθυνση αυτή, πέρα από την προληπτική συντήρηση και την επιμελημένη κατασκευή των δικτύων που εφαρμόζει, η ΔΕΗ προγραμματίζει και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής.

Ειδικότερα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των Κυκλάδων προγραμματίζονται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί τα εξής:

Υλοποιήθηκε η επαύξηση με νέες γεννήτριες των τοπικών σταθμών παραγωγής των νησιών Πάρου, Σίφνου και Σέριφου.

Προωθείται η επιπλέον επαύξηση του τοπικού σταθμού παραγωγής της Πάρου με δύο γεννήτριες (ένα αεριοστρόβιλο και μία DIESEL) καθώς επίσης και η επαύξηση με νέες γεννήτριες των τοπικών σταθμών παραγωγής της Μυκόνου, της Θήρας, της Κύθνου και της Αμοργού.

Προγραμματίστηκε και επίκειται η μεταφορά γεννητριών από τη Ρόδο για την επαύξηση των τοπικών σταθμών παραγωγής της Μήλου και της Θήρας.

Μελετήθηκε και υλοποιήθηκε (ήδη από το 1994) κατά το υποβρύχιο τμήμα της, η διασύνδεση τεσσάρων (4) νησιών των Κυκλάδων ('Ανδρου, Τήνου, Σύρου και Μυκόνου) με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα, μέσω Εύβοιας.

Τα παραπάνω τέσσερα νησιά αντιπροσωπεύουν πλέον ένα αξιόλογο σε μέγεθος και διαρκώς αυξανόμενο ηλεκτρικό φορτίο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη τροφοδότηση του φορτίου αυτού είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο της διασύνδεσης των νησιών αυτών.

Η Υπουργός

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

3. Στην με αριθμό 246/8-7-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 1540/16-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην Ερώτηση αρ. 246/8-7-97, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Απόστ. Τασούλας και Μαρία Μπόσκου, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του Υποκ/τος ΙΚΑ 'Αρτας από την έλλειψη γιατρών, εργαστηρίων, κ.λπ., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα τα οποία μας έκανε γνωστά το ΙΚΑ.

1. Στο εν λόγω Υποκ/μα, λόγω έλλειψης εργαστηρίων (ακτινολογικό, μικροβιολογικό), υπήρχε μεταξύ του Δ/ντού και Μικροβιολόγων της περιοχής μια άτυπη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση δαπανών για μικροβιολογικές εξετάσεις, σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

Πέραν τούτου οι γιατροί αρνούνταν την υπογραφή συμβάσεων με πλαφόν στην αμοιβή τους, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεκτη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η 'Αρτα ήταν η μόνη υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα, που οι Μικροβιολόγοι δεν είχαν υπογράψει συμβάσεις με πλαφόν.

Μέσα στο 1997 και αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα της περιοχής, υπεγράφησαν τελικά συμβάσεις με πλαφόν, με κάθε γιατρό ξεχωριστά, ποσού σήμερα 2.000.000 δρχ. μηνιαίως.

(Σημειώνεται ότι επτά (7) γιατροί υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις).

Το ποσό για μικροβιολογικές εξετάσεις ανέρχεται σε 14.000.000 δρχ. μηνιαίως, ποσό υψηλό για τον ασφαλιστικό πληθυσμό της περιοχής.

Πλήν των ανωτέρων, έχουν υπογραφεί συμβάσεις με δύο ακόμη μικροβιολόγους στη Φιλιππιάδα με πλαφόν 500.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε γιατρό. Ως εκ τούτου κρίνονται τελείως αβάσιμες οι διαμαρτυρίες των ασφαλισμένων για περικοπή κονδυλίων.

2. Τέλος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά το πρόβλημα της έλλειψης εργαστηρίων, ιατρείων κ.λπ., αποφασίστηκε από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και καταρτίσθηκε πρόγραμμα ιατρείων-εργαστηρίων, προκειμένου να ανεγερθεί ιδιόκτητο κτίριο, μόλις εξευρεθεί το οικόπεδο.

Ειδικότερα όμως για τα εργαστήρια, επειδή το πρόβλημα ήταν οξύτερο, μισθώθηκε ήδη χώρος και στο πρόγραμμα εξοπλισμού για το 1997 εγκρίθηκε αιματολογικός και βιοχημικός αναλυτής, προκειμένου να λειτουργήσει μικροβιολογικό εργαστήριο.

'Οσον αφορά τη λειτουργία ακτινολογικού εργαστηρίου, ο διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικού συγκροτήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

3. Τέλος, σχετικά με την έλλειψη Παθολόγου και Οφθαλμιάτρου στο ΙΚΑ 'Αρτας, ότι εγκρίθηκε ήδη η σύναψη σύμβασης με ένα Παθολόγο και έναν Οφθαλμίατρο, για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων.

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ"

4. Στην με αριθμό 284/9-7-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 319/15-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην αριθμ. 284/09.07.97 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Πέτρου Κουναλάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως προς το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπαλτά, επισυνάπτω την από 8.7.1997 σχετική δήλωσή μου. Σ' αυτήν αναφέρονται οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Μπαλτά. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. ερωτών Βουλευτής δεν υιοθετεί ακριτομυθίες απαράδεκτες που συνιστούν ένα ακόμη λόγο για τον οποίο έπρεπε να ζητηθεί -αν δεν είχε ήδη ζητηθεί- η παραίτηση του κ. Μπαλτά. Την 31 Ιουλίου συνεδρίασε υπό την Προεδρία μου το Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ και με τη συμμετοχή του Γ. Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. κ. Ευγένιου Γιαννακόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Θεάτρου. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ε.Λ.Σ. είχε επιλεγεί χωρίς να τηρηθεί κάποια διαδικασία. Προκειμένου, λοιπόν, να επιλεγεί ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής έγινε διεθνής προκήρυξη (δημοσιεύθηκε σε έγκυρες ελληνικές και ξένες εφημερίδες). Στο πλαίσιο αυτής της αυτοδέσμευσης του Υπουργείου Πολιτισμού στις 26 Αυγούστου νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίστηκε ο μουσουργός κ. Περικλής Κούκος, στην τελετή εγκατάστασης του οποίου είχα την ευκαιρία να προβώ σε μερικές επισημάνσεις για ζητήματα που θέτει με την Ερώτησή του ο κ. Βουλευτής. Ας μου επιτραπεί λοιπόν να επισυνάψω τις


Σελίδα 1946

σχετικές δηλώσεις μου.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Σημ: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

5. Στην με αριθμό 310/10-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 320/15-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην αριθμ. 310/10.07.97 Ερώτηση της Βουλευτού κ. 'Ελσας Παπαδημητρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως προς το ζήτημα της παραίτησής του κ. Μπαλτά, επισυνάπτω την από 8.7.1997 σχετική δήλωσή μου. Σ' αυτήν αναφέρονται οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Μπαλτά. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. ερωτών Βουλευτής δεν υιοθετεί ακριτομυθίες απαράδεκτες που συνιστούν ένα ακόμη λόγο για τον οποίο έπρεπε να ζητηθεί -αν δεν είχε ζητηθεί- η παραίτηση του κ. Μπαλτά. Την 31 Ιουλίου συνεδρίασε υπό την Προεδρία μου το Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. και με τη συμμετοχή του Γ. Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. κ. Ευγένιου Γιαννακόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Θεάτρου. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντης της Ε.Λ.Σ. είχε επιλεγεί χωρίς να τηρηθεί κάποια διαδικασία. Προκειμένου, λοιπόν, να επιλεγεί ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής έγινε διεθνής προκήρυξη (δημοσιεύθηκε σε έγκυρες ελληνικές και ξένες εφημερίδες). Στο πλαίσιο αυτής της αυτοδέσμευσης του Υπουργείου Πολιτισμού στις 26 Αυγούστου νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής ορίστηκε ο μουσουργός κ. Περικλής Κούκος, στην τελετή εγκατάστασης του οποίου είχα την ευκαιρία να προβώ σε μερικές επισημάνσεις για τα ζητήματα που θέτει με την Ερώτησή του ο κ. Βουλευτής. Ας μου επιτραπεί λοιπόν να επισυνάψω τις σχετικές δηλώσεις μου.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Σημ: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

6. Στην με αριθμό 401/16-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 863/24-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 401/16-7-1997 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μ. Καχριμάκη, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σας γνωρίζουμε ότι πρόταση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την ίδρυση του αναφερόμενου Ινστιτούτου δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και συνεπώς δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του Υπουργείου επ' αυτής.

Ο Υπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ"

7. Στην με αριθμό 418/16-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 12925/22.10.97 έγγραφο από την Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 418/16-7-1997 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λεωνίδα Κουρή, διαβιβάζονται συνημμένως στοιχεία σχετικά με την χρηματοδότηση Δήμων και Κοινοτήτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους Εποπτευόμενους από αυτό Φορείς κατά την τριετία 1994, 1995, 1996 και το διάστημα από 1/1 έως 31/5/1997.

Η Υπουργός

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Σημ: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

8. Στην με αριθμό 529/23-7-97 Ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 18/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στην με αριθμ. 529/23-7-97 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλο, σχετικά με την ακολουθούμενη πολιτική στη διακίνηση του φαρμάκου, σας γνωρίζουμε για τα θιγόμενα σ' αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας τα εξής:

Για τη λήψη των μέτρων που θα επέφεραν την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, προηγήθηκε ευρύς διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα δε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα προβλήματα του κλάδου συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών, τα κυριώτερα δε εξ αυτών θα ρυθμιστού.

'Ηδη με τον Ν.2519/97 μειώνονται οι εισφορές υπέρ ΕΦΟ, ΤΣΑΥ και ΤΑΥΦΕ.

Εξάλλου με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία θα υλοποιηθούν με την έκδοση σχετικής Αγορανομικής Διάταξης και Δελτίων Τιμών των φαρμάκων, σαφώς προκύπτει ότι μέλημα του Υπουργείου είναι να αντιμετωπισθεί πλέον αποτελεσματικά το διαχρονικά υφιστάμενο πρόβλημα του φαρμάκου, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή, να περιορισθεί η υποκατάσταση των παλαιών δοκιμασμένων φαρμάκων (κυρίως παραγομένων) από άλλα ακριβότερα (κατά κανόνα εισαγόμενα) και τελικά και η ανοδική πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης να περιορισθεί, αλλά και ο 'Ελληνας πολίτης να εξασφαλίζει τα φάρμακά του στην κατά το δυνατό χαμηλότερη τιμή.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ".

9. Στην με αριθμό 541/24-7-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 287/17-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση του από 8-9-97 εγγράφου, που μας διαβίβασε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με την υπ' αριθμ. 541/24-7-97 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.Κεδίκογλου, όσον αφορά τα τέλη χαρτοσήμου πινακίων μεταχρονολογημένων επιταγών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 22. παρ. 2β του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου) για τις τραπεζικές επιταγές προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου, γιατί αυτές αποτελούν μέσο πληρωμής και όχι μέσο πίστεως.

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τις λεγόμενες μεταχρονολογημένες επιταγές, αυτές δηλαδή στις οποίες τίθενται ανακριβείς ημερομηνίες, ύστερα από συνεννόηση των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι από το νόμο δεν γίνεται διάκριση ενώ και γι' αυτές προβλέπεται η πληρωμή τους εν όψει.

Για τον περιορισμό και του φαινομένου της υποκατάστασης των συναλλαγματικών με μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες στη περίπτωση αυτή, στην ουσία, λειτουργούν ως μέσο πίστως, με τις διατάξεις του ν. 1957/1991 (άρθρο 11) καθιερώθηκε η υποχρεωτική καταγραφή σε πινάκια των επιταγών που προσκομίζονται στις τράπεζες για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη και επεβλήθη τέλος χαρτοσήμου 2,5% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%) στα πινάκια αυτά που υπολογίζεται στη συνολική αξία των καταχωριζομένων σ' αυτά επιταγών.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΔΡΥΣ"

10. Στην με αριθμό 566/25-7-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 20/21-10-97 έγγραφο από τον Yφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στη με αριθμ. 566/25-7-97 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Καλαντζή, σχετικά με τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΩΗΣ ΑΑΕ", σας γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας ζωής είναι γνωστά, όπως και το γεγονός ότι καλύπτει μακροχρόνιες


Σελίδα 1947

ασφαλίσεις.

Το Υπουργείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που και πριν επιβάλει το μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της και την δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων, προσπαθεί και προβαίνει σε ενέργειες για να μεταβιβασθεί το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων της σε μία εν λειτουργία υγιή ασφαλιστική επιχείρηση, έτσι ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ασφαλισμένοι και να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερη προβλήματα στην ασφαλιστική αγορά.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΧΟΧΟΪΔΗΣ"

11. Στην με αριθμό 598/28-7-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 21/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στη με αριθμ. 598/28-7-97 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, σχετικά με το επάγγελμα του Κτηματομεσίτη, σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο μας, μετά από ευρύ διάλογο με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας, και τους λοιπούς ενδιαφερομένους φορείς (Επιμελητήρια, Ενώσεις Καταναλωτών κ.λπ.) ολοκληρώνει την επεξεργασία σχεδίου νόμου με το οποίο ρυθμίζεται το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων και διασφαλίζονται οι συναλλασσόμενοι, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

12. Στην με αριθμό 770/4-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 25/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στη με αριθμ. 770/4-8-97 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Παν. Ψωμιάδη, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε ως προς το θέμα της επαγγελματικής στέγης, που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας τα εξής:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενόψει των νέων οικονομικών συνθηκών στην αγορά της επαγγελματικής στέγης και αφού έλαβε υπόψη του το πόρισμα Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την μελέτη των διατάξεων περί εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων καθώς και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, συνέταξε σχέδιο νόμου το οποίο προωθείται στη Βουλή προς ψήφιση.

Με το σχέδιο νόμου επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο, κυρίως σε ό,τι αφορά την διάρκεια των μισθώσεων, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της άϋλης εμπορικής αξίας, τις μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και αυτών που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

13. Στην με αριθμό 926/8-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 29/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της με αριθμ. 926/8-8-97 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, επισυνάπτεται αντίγραφο του Β13/558/5-9-97 εγγράφου μας με το οποίο δίδεται απάντηση επί της 4231/9-6-97 όμοιας ερώτησης του ενδιαφερόμενου Βουλευτή.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

Σημ.: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

14. Στην με αριθμό 983/13-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 67/21-10-976 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στην με αριθ. 983/13-8-97 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κυρίους Ν. Γκατζή, Αχ. Κανταρτζή και Βαγ. Μπούτα και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο μας με την 1094788/204/17-9-97 κοινοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας τα εξής:

Η διακίνηση των υγρών καυσίμων ρυθμίζεται με το Ν. 2289/95, την κατ' εξουσιοδότηση αυτού Α3/511/95 Απόφαση και την 4/95 Αγορ. Δ/ξη, με τις διατάξεις των οποίων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν όλους τους διακινητές που εμπλέκονται στην εμπορία και διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων (εταιρίες πετρ/δών, πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι αυτών, πρατηριούχοι και μεταπωλητές πετρελαίου).

Με βάση τις διατάξεις αυτές, την ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των παραδιδομένων καυσίμων στους πρατηριούχους φέρουν οι εταιρίες μας και οι πράκτορες ή παραγγελιοδόχοι αυτών, προκειμένου δε αυτό να διασφαλισθεί η προμήθεια του είδους από πρατήριο σε πρατήριο απαγορεύεται.

Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούν ελέγχους προς κάθε κατεύθυνση και στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

15. Στην με αριθμό 1000/97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 168/17-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην υπ' αριθμ. 1000/97 ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Ψωμιάδη σας πληροφορούμε: Για την ερώτηση που μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το υπ'αριθμ. Τ/3155/16-10-97 έγγραφό του, ισχύει η απάντηση (Α.Π. 111/19-8-97) που έχει δοθεί στην υπ' αριθμ. 787/5-8-97 ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Ψωμιάδη.

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ"

Σημ.: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

16. Στην με αριθμό 1026/20-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 1603/20-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 1026/20-8-97 του Βουλευτού κ. Ηλ. Βεζδρεβάνη σχετικά με το αντικείμενο των θιγομένων σ' αυτήν θεμάτων και στα σημεία που μας αφορά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ, MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ, ΝΑΜΚΟ ΑΕΒΕ, ΚΑΙ ΑΟΥΤΕΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, μέχρι σήμερα δεν έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 1892/90, αλλά ούτε έχουν υποβάλει αίτηση στο ΥΠΕΘΟ, για υπαγωγή στον εν λόγω Νόμο.

Επομένως οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΟ.

2. Η επιχείρηση ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ της οποίας η τελευταία επένδυση υπήχθη στον Αναπτυξιακό ν. 1892/90 την 29/3/1991 και ολοκληρώθηκε την 22/4/92 με συνολικό προϋπολογισμό 564.342.242 δρχ. Η εν λόγω επιχείρηση εισέπραξε επιχορήγηση ποσού 174.375.000 δρχ. και επιδότηση επιτοκίου ποσού


Σελίδα 1948

36.884.000 δρχ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 1892/90, "Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Νόμο αυτό και οι οποίες πριν παρέλθει στον Νόμο αυτό και οι οποίες πριν παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης θα παύσουν να λειτουργούν ή χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας θα μεταβιβαστούν ή θα μεταβάλλουν την νομική μορφή της εταιρείας μειώνοντας το εταιρικό της κεφάλαιο ή θα μειώσουν το εταιρικό της Κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή θα μεταβιβάσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στην επένδυση, χωρίς να τα αντικαταστήσουν εντός 6 μηνών, υποχρεούνται σε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του νόμου αυτού.

3. Η Γεν. Δ/νση Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟ, έχει κινήσει τις διαδικασίες για την επιστροφή της επιχορήγησης της επένδυσης της ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ, λόγω παύσης λειτουργίας, πριν την παρέλευση δεκαετίας από της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής. Η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης στοιχείων, για τον προσδιορισμό του προς επιστροφή ποσού της επιχορήγησης.

Ο Υπουργός

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"

17. Στην με αριθμό 1069/22-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 43726/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση 1069/22-8-97 του Βουλευτή κ. Θ. Δημοσχάκη σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τον χωροταξικό σχεδιασμό του Ν. 'Εβρου ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με όλους τους άλλους Νομούς της Ελλάδας.

'Ολες οι προτάσεις που περιήλθαν στο Υπουργείο, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες κάθε περιοχής.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα εξαίρεσης του Ν. 'Εβρου από το πρόγραμμα των συνενώσεων.

Ο Υφυπουργός

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ"

18. Στην με αριθμό 1110/26-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 18154/20-10-97 έγγραφο από την Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ως άνω ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Δ. Πιπεργιά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Επιτόκιο αναγωγής

1. Το επιτόκιο αναγωγής συναρτάται με το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου και λαμβάνει υπόψη τον Κλάδο στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση, δεδομένου ότι οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι δεν είναι ίδιοι σε όλα τα επενδυτικά σχέδια και Κλάδους.

Οι διαφορετικοί βαθμοί κινδύνου αιτιολογούν διαφοροποίηση των επιτοκίων αναγωγής.

Κλάδοι ή επενδυτικά σχέδια με συγκριτικά περισσότερες αβεβαιότητες αιτιολογούν υψηλότερα επιτόκια αναγωγής, ενώ Κλάδοι που θεωρούνται ασφαλέστεροι, όπως είναι ο Κλάδος του ηλεκτρισμού, αιτιολογούν χαμηλότερα επιτόκια αναγωγής.

Αυτό ισχύει περισσότερο, όταν τα επενδυτικά σχέδια αναλαμβάνονται από Δημόσιες Επιχειρήσεις, η επενδυτική πολιτική των οποίων, όπως είναι γνωστό, υπηρετεί γενικότερους στόχους, έχει πιο μακροπρόθεσμο προσανατολισμό και αρκείται σε χαμηλότερες αποδόσεις κεφαλαίου.

Ειδικά, στους Λιγνιτικούς Σταθμούς Παραγωγής, η χρησιμοποίηση εγχώριου καυσίμου καιη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία είναι στοιχεία που συνεισφέρουν στον περιορισμό των αβεβαιοτήτων ως προς τη μελλοντική εξέλιξη του κόστους εκμετάλλευσής των, λόγω και του περιορισμού των εξωγενών παραγόντων που υπεισέρχονται μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση του κόστους καυσίμου.

Σημειώνεται ότι, το επιτόκιο αναγωγής δεν είναι απαραίτητα το ίδιο σε όλες τις εποχές.

Δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις οικονομικές συγκυρίες και προσδοκίες.

2. Κατά το παρελθόν, η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε στα επενδυτικά σχέδια επιτόκιο αναγωγής αρχικά 6% και αργότερα 8% σε σταθερούς όρους. Με τα σημερινά δεδομένα και προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, με συνεκτίμηση των παραγόντων που προαναφέρθηκαν (και της πτωτικής τάσης στο πραγματικό κόστος των δανειακών κεφαλαίων), κρίνεται ότι, επιτόκιο αναγωγής 6% σε σταθερούς όρους είναι περισσότερο κατάλληλο για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων της ΔΕΗ.

2. Πραγματικές και ισοδύναμες ώρες λειτουργίας Λιγνιτικών Μονάδων.

Οι πραγματικές και ισοδύναμες ώρες λειτουργίας, για κάθε μία από τις δεκατρείς (13) Λιγνιτικές Μονάδες, ισχύος 300 MW, κατά την τελευταία πενταετία (1993 - Α' εξάμηνο 1997) παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες Ι και ΙΙ.

3. Χρόνος απόσβεσης Θερμοηλεκτρικών Μονάδων

1. Οι ετήσιοι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής:

Γήπεδα: Μηδέν

Κτίρια: 5%

Κτίρια Βιομηχανοστασίων: 8%

Λοιπά 'Εργα Πολιτικού Μηχανικού : 4%

Μηχανικές Εγκαταστάσεις: 4%

Οι εν λόγω συντελεστές, οι οποίοι με την εξαίρεση των Γηπέδων που δεν υπόκεινται σε απόσβεση, παραπέμπουν σε χρόνους απόσβεσης 121/2, 20 και 25 ετών, αντανακλούν τη φορολογική και μόνο έννοια της απόσβεσης, που έχει πολύ λίγη σχέση με την πραγματική διάρκεια της χρήσιμης ζωής ενός Λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη διάρκεια της εκμετάλλευσής του (τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής του), ανεξάρτητα από τις ετήσιες κρατήσεις για αποσβέσεις που αναγνωρίζονται ως μειωτικό στοιχείο φόρου από τις φορολογικές αρχές.

Η διάρκεια της χρήσιμης ζωής είναι διαφορετική έννοια από τις έννοιες της φορολογικής απόσβεσης ή του επιθυμητού χρόνου ανάκτησης του επενδυθέντος κεφαλαίου.

3. Η αναμενόμενη διάρκεια της χρήσιμης ζωής των Λιγνιτικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα των Μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με υψηλά τεχνικά πρότυπα, υπερβαίνει σημαντικά τα 35 χρόνια.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το πραγματικό γεγονός, ότι, οι πρώτες Λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ που άρχισαν να λειτουργούν στο τέλος της δεκαετίας του '50 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '60 (ΑΗΣ Πτολεμαϊδας Ι και ΙΙ, ΑΗΣ ΛΚΠ-Α) που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία (για περισσότερα από 35 χρόνια) οι Μονάδες που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν στο υπόλοιπο της δεκαετίας του '60 (ΑΗΣ Πτολεμαϊδας ΙΙΙ, ΑΗΣ ΛΚΠ-Α ΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Ι και ΙΙ) έχουν ξεπεράσει ή πλησιάζουν τα 30 χρόνια λειτουργίας, ενώ οι Μονάδες των αρχών της δεκαετίας του '70 (ΑΗΣ Πτολεμαϊδας IV, ΑΗΣ Καρδιάς Ι και ΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης ΙΙΙ) διανύουν ήδη την Τρίτη δεκαετία λειτουργίας τους.

Η Υπουργός

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Σημ.: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων)

19. Στην με αριθμό 1144/27-8-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 38/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στην με αριθμ. 1144/27.8.97 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.


Σελίδα 1949

Παν. Ψωμιάδη, σχετικά με την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. των Επιμελητηρίων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα μέλη των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή των Επαγγελματικών Τμημάτων, που έχουν δικά τους ασφαλιστικά ταμεία και δεν ανήκουν στο ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ δεν αποκλείονται από τις εκλογές των Επιμελητηρίων τους, αλλά θα πρέπει να προσκομίσουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ταμείου στο οποίο είναι ασφαλισμένοι.

Αυτό εξάλλου διευκρινίζεται με το με αριθμ. Κ1/1590/22.8.97 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου μας που κοινοποιήθηκε σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

20. Στην με αριθμό 1216/2-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 979/21-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση υπ' αριθμ. 1216/2-9-97 του Βουλευτή κ. Γ. Καρατζαφέρη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά τη μεταπολίτευση και κυρίως ύστερα από την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, τα σχολικά προγράμματα και βιβλία της Ιστορίας έχουν περιλάβει σχετική αναφορά στην περίοδο αυτή της πρόσφατης ιστορίας μας με ευλάβεια και πολλή προσοχή.

Η μέριμνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών βιβλίων είναι συνεχής. Καταβάλλει προσπάθεια ώστε τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία να ανταποκρίνονται στις θεσμικές επιταγές για σωστή εκπαίδευση των παιδιών του ελληνικού λαού.

Μεταξύ των στόχων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι και η αναβάθμιση του μαθήματος της Ιστορίας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα εξεταστεί κάθε πρόταση και συνεπώς και η πρόταση για αναλυτικότερη παρουσίαση της Εθνικής Αντίστασης.

Τέλος, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού.

Ο Υπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ"

21. Στην με αριθμό 1232/2-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 43773/20-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση 1232/2.9.97 που κατατέθηκε από το Βουλευτή Ευγένιο Χαϊτίδη και αφορά στη διατήρηση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στο Νομό Σερρών, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 οι διανομαρχιακές και οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομού ή νομαρχίας με εξαίρεση τις αναφερόμενες στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου καταργήθηκαν αυτοδικαίως από 1.9.97. Οι αρμοδιότητες των καταργηθεισών υπηρεσιών ασκούνται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, η διάρθρωση των οποίων καθορίζεται στα άρθρα 5 έως 7 του ίδιου νόμου.

β) Πέραν των ανωτέρω σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997 προβλέπεται ότι με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, επιτρέπεται να καταργούνται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται οργανωτικές μονάδες της Περιφέρειας ή να ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων, ώστε η οργάνωση της Περιφέρειας να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Επίσης σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου η εσωτερική διάρθρωση οργανικών μονάδων σε γραφεία, όπου απαιτείται, γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

'Υστερα από τα ανωτέρω αρμόδιος για την επιλογή του προσφορότερου τρόπου διάρθρωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης των ανειλημμένων έργων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

Ο Υφυπουργός

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ"

22. Στην με αριθμό 1272/3-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 408/1-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1272/3-9-97 ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Σπύρος Σπύρου, σας πληροφορούμε ότι, από πλευράς διαβίωσης των κρατουμένων στην Κλειστή Φυλακή Κέρκυρας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε πράγματι η διαβίωσή τους να κινείται στα πλαίσια των νόμων και των διεθνώς παραδεδεγμένων και να καθίσταται όσο το δυνατό περισσότερο άνετη και ανθρώπινη λαμβανομένων βεβαίως υπόψη της ιδιαιτερότητας του χώρου, μετά και από την τελευταία καταστροφή του από τους κρατούμενους (συνεπεία της εξέγερσης) αλλά και το είδος των κρατουμένων που κρατούνται εκεί.

Το θέμα της γειτνίασης των σχολείων της περιοχής με την φυλακή πιστεύουμε ότι θα λυθεί επιτυχώς το συντομότερο δυνατόν, με την απομάκρυνση της φυλακής και μετεγκατάστασή της σε άλλο σημείο, αφού επιλεγεί τελικά το κατάλληλο οικόπεδο από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό και έχει ήδη επισκεφθεί τα οικόπεδα που προσφέρθηκαν (στο νησί της Κέρκυρας) σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.

Επισημαίνουμε όμως και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενη απάντησή μας στη Βουλή, την προϋπάρξασα εγκατάσταση της φυλακής και την μετέπειτα ανέγερση των σχολικών κτιρίων στο χώρο άμεσης γειτνίασης με τη φυλακή και δη σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, πράγμα βεβαίως που έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας π.χ. στη Λάρισα με όλες τις δυσμενείς συνέπειες της εν λόγω γειτνίασης.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"

23. Στην με αριθμό 1298/5-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 352/16-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της 1298/5.9.97 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Νίκος Κωνσταντόπουλος και Σπύρος Δανέλλης και μας διαβίβασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το έγγραφό του αρ. Δ10-Β/Φ. 15 Γεν./Οικ./8789/22.9.97 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

'Οπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας με τις αριθ. 2067, 2082, 2084, 2085, 2086, 2089 και 2090/19.2.87 αποφάσεις Νομάρχη Ηλείας είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης θέσεων αμμοληψίας στον ποταμό Αλφειό και απέναντι του φράγματος Φλόκα, στην κοινότητα Στρεφίου, το Δήμο Πύργου και τις Κοινότητες Επιταλίου, Αλφειούσας, Βαρβάσανας, Σαλμώνης και Πελοπίου αντίστοιχα.

Μετά το αριθ. Δ7α/Οικ. 1064/184/18.4.96 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα αναφερόμενα σ' αυτό με τις αριθ. 734/740/19.6.96 αποφάσεις αναπληρωτή Περ/κου Δ/ντή ανακλήθηκε η παραχώρηση της εκμετάλλευσης από τους παραπάνω ΟΤΑ.

Επίσης η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία με το αριθ. 961/19.7.96 έγγραφό της προς την Αστυνομική Δ/νση Ηλείας ενημέρωσε πως κάθε αμμοληψία απέναντι από το φράγμα Φλόκα του ποταμού Αλφειού είναι παράνομη και ζήτησε να ενταθούν οι έλεγχοι.

Παράλληλα, με το ίδιο έγγραφο, κάλεσε τις ΔΟΥ του Νομού να εντείνουν τους ελέγχους τους στους εμπλεκόμενους στις αμμοληψίες.


Σελίδα 1950

Τέλος με το 1158/27.8.97 έγγραφό της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας ζήτησε την επέμβαση της δικαιοσύνης.

Επίσης η Κτηματική Υπηρεσία μας ενημερώνει πως κατά μήκος της κοίτης και απέναντι του φράγματος λειτουργούν και σήμερα επιχειρησιακές επεξεργασίας και εμπορίας αδρανών, παραγωγής σκυροδέματος κ.λπ. είτε σε μισθωμένους από την ΚΕΔ χώρους, είτε σε ερευνητέους ιδιοκτησιακά.

Σας στέλνουμε συνημμένα τα δύο επικαλούμενα έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΔΡΥΣ"

24. Στην με αριθμό 1306/5-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 44/21-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Αναφερόμενοι στην με αριθ. 1306/5-9-97 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Στ.Μάνο και αφορά πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να περιορίσει την αύξηση του τιμαρίθμου, προσπαθεί να αναγκάσει εμπόρους να μη μετακυλίσουν στις τιμές την αύξηση του δολλαρίου με παλαιά τεχνάσματα και μεθόδους ανεπίτρεπτες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι διαδοχικές αλλαγές στο αγορανομικό καθεστώς που έγιναν την τελευταία 10ετία, ήταν κυρίως αποτέλεσμα της εντάξεώς μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και της υποχρεωτικής υιοθέτησης νέων σύγχρονων δομών λειτουργίας της αγοράς.

'Ετσι όροι και θεσμοί που χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια καταργήθηκαν, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος μηχανισμών της αγοράς που δεν έχει σχέση με αστυνομικά μέτρα παρέμβασης.

Σήμερα η εμπέδωση του συναινετικού κλίματος πολιτικής ηγεσίας και επιχειρήσεων απαιτεί τον διαρκή διάλογο και την καθημερινή επικοινωνία.

Στα πλαίσια επομένως των αρμοδιοτήτων του και στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τη διατήρηση της εξέλιξης των τιμών των αγαθών σε ομαλά επίπεδα και τον περιορισμό, κατά το δυνατό, του ρυθμού αύξησης του τιμαρίθμου, έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των κλάδων και των επιχειρήσεων για την επίτευξη σταθερού κλίματος στην αγορά.

Από τις επαφές που γίνονται μέσα σε κλίμα καταννόησης των δυσκολιών και ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κάθε κλάδου, διαπιστώνεται η καλή πρόθεση των εκπροσώπων τους να συμβάλλουν και αυτοί, στο βαθμό που τους αναλογεί, στη συμπίεση του τιμαρίθμου με την πεποίθηση όλων, ότι η διατήρηση των τιμών των αγαθών σε σταθερά επίπεδα θα έχει ευεργετική επίδραση στη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας μας, αλλά και στο βαθμό αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

25. Στην με αριθμό 1322/9-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 1604/20-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 1322/9-9-97 των Βουλευτών κυρίων Απ. Τασούλα και Μπ. Αγγουράκη, σχετικά με το αντικείμενο των θιγομένων σε αυτήν θεμάτων και στα σημεία που μας αφορά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Η εν λόγω ιδιωτική επιχείρηση "GVB EΛΛΑΣ ΑΕ", μέχρι σήμερα δεν έχει υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις οποιουδήποτε Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 1262/82 ή Ν. 1892/90), για οποιαδήποτε επένδυση, αλλά και ούτε έχει υποβάλει αίτηση στο ΥΠΕΘΟ, για υπαγωγή νέας επένδυσής της στις διατάξεις του Ν. 1892/90, ώστε να τύχει και των ευεργετημάτων που παρέχονται στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις φθίνουσες περιοχές.

Ο Υπουργός

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"

26. Στην με αριθμό 1328/9-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 239/17-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 1328/9-9-97 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι μεγαλύτερες ζημιές προξενήθηκαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς στις δενδροκαλλιέργειες κυρίως των Νομών Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας, Αργολίδας, κ.λπ. όπου καταστράφηκε ολοσχερώς η παραγωγή ροδακίνων, αμυγδάλων και βερικόκων.

'Ολες αυτές οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τον ΕΛΓΑ και οι εκτιμήσεις τους ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τον τεράστιο όγκο εργασίας που καλείται να διεκπεραώσει ο ΕΛΓΑ, καταβάλεται κάθε προσπάθεια για τη συντόμευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς το συντομότερο δυνατό.

'Οσον αφορά τις ζημιές που προξενήθηκαν στο Θεσσαλικό χώρο (Ν. Λάρισας και Τρικάλων) από τη χαλαζόπτωση της 9-8-97, όπου ζημιώθηκαν περί τα 100.000 στρέμματα κυρίως με βαμβάκια, οι εκτιμήσεις των ζημιών αυτών ολοκληρώθηκαν.

Επισημαίνεται ότι ο συντονισμός και η εποπτεία του όλου έργου των εκτιμήσεων αυτών διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με Υπουργική εντολή και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Ν. Λάρισας, τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Βάμβακος της περιοχής και τον Προϊστάμενο του Υποκ/τος ΕΛΓΑ Λάρισας.

Το ύψος των αποζημιώσεων για τις ζημιές αυτές υπολογίζεται να φθάσει τα 3 δις δραχμές περίπου. Μετά την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και την κοινοποίηση των πορισμάτων εκτίμησης στους ενδιαφερομένους παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την επίσπευση της καταβολής στους δικαιούχους.

Επίσης με κοινές διϋπουργικές αποφάσεις (Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών) εγκρίθηκαν μέτρα υπέρ των αγροτών της χώρας που γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το έτος 1996.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί στους ζημιωθέντες, από βροχοπτώσεις - πλημμύρες κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 1996, αγρότες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 10.180.802.000 δραχμών.

Σημειώνουμε ότι, όταν οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, που υλοποιούν τις αναφερόμενες αποφάσεις, ολοκληρώνουν την διαδικασία εξατομίκευσης των ζημιών και σύνταξης των καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων, το Υπουργείο Γεωργίας κατανέμει την σχετική πίστωση στα αρμόδια καταστήματα της Α.Τ.Ε. για την καταβολή των προβλεπομένων οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.

'Οπως δε μας έχουν ενημερώσει αρκετές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες και πολύ σύντομα θα ζητήσουν την κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων.

Το Υπουργείο Γεωργίας με έγγραφά του ζήτησε από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να προβούν δια των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε εξατομίκευση των ζημιών που προκλήθηκαν στη γεωργία από πυρκαγιές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το τρέχον έτος και οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στους σοβαρά ζημιωθέντες αγρότες.

Σημειώνουμε ότι η εξατομίκευση των ζημιών πραγματοποιείται από τετραμελείς Επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελούνται από δύο γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, τον αγροφύλακα της περιοχής και έναν εκπρόσωπο της Κοινότητας ή του Αγροτικού Συλλόγου, είναι δε εργασία χρονοβόρα και επίπονη.

Το νομοσχέδιο που αφορά τις ρυθμίσεις χρεών των


Σελίδα 1951

Συν/σμών έχει ψηφισθεί από τη Βουλή και σύντομα θα δημοσιευθεί σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

ΣΤΕΦ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"

27. Στην με αριθμό 1425/12-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 284/17.10.97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση του από 15.9.97 εγγράφου σας, σχετικά με την υπ' αριθ. 1425/12.9.97 ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, όσον αφορά τη ρύθμιση χρεών δανείων που χορηγήθηκαν στους σεισμοπλήκτους στην Νοτιοανατολική Βοιωτία, για αποκατάσταση ζημιών σε κτίσματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ρυθμίσεις οφειλών σε πληγείσες από σεισμούς ή θεομηνίες περιοχές της χώρας και ο αριθμός των δόσεων δεν καθορίζεται αυθαίρετα αλλά συνεκτιμώνται αφενός μεν η αντοχή της οικονομίας και τα δημοσιονομικά δεδομένα της κάθε εποχής αλλά και το μέγεθος των ζημιών και οι δυνατότητες των πληγέντων.

'Ετσι, οι ρυθμίσεις οφειλών σεισμοπαθών άλλων περιοχών της χώρας όπως Αλμυρού, Πρέβεζας, Φθιώτιδας για τους σεισμούς του έτους 1981 καθόριζαν πολύ μικρότερο αριθμό δόσεων (24 μηνιαίων) και συμπεριελάμβαναν μόνο τα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και όχι το σύνολο των οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Σημειώνουμε ότι οι σεισμόπληκτοι οφειλέτες της Βοιωτίας είχαν τη δυνατότητα σύμφωνα με την αριθμ. 20722221/8498-20/0016/12.9.1989 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 724 τ.Β' 28.9.89) να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις της εν λόγω απόφασης και να ρυθμίσουν τα μέχρι 29.12.1989 ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούσαν μέχρι την ημερομηνία καταβολής της α' δόσης (τελευταία, εργάσιμη ημέρα Ιανουαρίου 1990).

Με το άρθρο 15 ν.1947/91 (ΦΕΚ 70/91 τ. α) δόθηκε η δυνατότητα επανένταξης στην προαναφερθείσα ρύθμιση σε όσους εκ των οφειλετών είχαν απωλέσει το σχετικό δικαίωμα.

Εν συνεχεία δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα στους εν λόγω οφειλέτες να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρ. 15 ν. 2198/94 (γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο) και να ρυθμίσουν τα μέχρι 31.12.1993 ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχούσαν μέχρι την καταβολή της α' δόσης (Απρίλιος 1994).

Περαιτέρω με τις διατάξεις των παρ.11 και 12 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43Α') ρυθμίστηκαν κατά ευνοϊκό τρόπο τα βεβαιωμένα μέχρι 30.9.1995 στις αρμόδιες ΔΟΥ χρέη που προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε σεισμόπληκτους όλης της Χώρας σε είκοσι τέσσερις (24) κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούσαν μέχρι την καταβολή της α' δόσης (28.6.96). Χρήση της ανωτέρω διάταξης μπορούσαν να κάνουν και οι σεισμόπληκτοι της Βοιωτίας.

Τέλος, με την αριθμ. 1085298/7344-20/0016/13.8.1997 ΠΟΛ 1231 (ΦΕΚ 775 τ. Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα επανένταξης των χρεών των οφειλετών στη ρύθμιση άρθρου 9 ν. 2386/96 που είχαν απωλέσει, λόγω μη καταβολής δύο (2) συνεχομένων δόσεων της ρύθμισης για οποιοδήποτε λόγο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την τακτοποίηση των χρεών των εν λόγω οφειλετών μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεδομένων της Χώρας.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΔΡΥΣ"

28. Στην με αριθμό 1449/97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 414/1.10.97 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1449/97 ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. Μπάμπης Αγγουράκης και Στρατής Κόρακας, σχετικά με διαμαρτυρία πολιτών οι οποίοι αντιτίθενται στην διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, σας πληροφορούμε ότι το θέμα αυτό υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο είναι συναποδέκτης της άνω ερώτησης.

'Οσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν επεμβαίνει τούτο σε υποθέσεις που έχουν επιληφθεί οι Δικαστικές Αρχές.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"

29. Στην με αριθμό 1451/15.9.97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 1137/24.10.97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1451/15.9.97, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Φώτης Κουβέλης και μας κοινοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με το αριθμ.Β.5777/26.9.97 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

'Οπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) συναισθανόμενος την ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων, άρχισε να λειτουργεί την ειδικότητα "εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών", ήδη από το Σεπτέμβριο 1996 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω, Ηλιούπολης, Τρίπολης, Ηρακλείου και Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Το Φεβρουάριο 1997, ο Ο.Ε.Ε.Κ. λειτούργησε και πάλι την, εν λόγω, ειδικότητα στο Ι.Ε.Κ. Νεάπολης της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα σήμερα η Θεσσαλονίκη να έχει σε ανάπτυξη δύο σειρές καταρτιζομένων στο Β' και Γ' εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας αυτής, δηλαδή 56 καταρτιζομένους συνολικά.

Το Σεπτέμβριο 1997, ο Ο.Ε.Ε.Κ. επεξέτεινε τη λειτουργία της ειδικότητας αυτής και στα Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης, Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης, Λάρισας, Αγρινίου, Τρίπολης, Ηρακλείου και Μυτιλήνης.

Ο καθορισμός των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση της οικείας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) στην οποία συμμετέχουν ο εκπαιδευτικός φορέας (Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.Ε.Κ.), οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι της περιφέρειας. Κύριο έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, καθώς και η ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, που πρόκειται να λειτουργήσουν κάθε φορά σε Ι.Ε.Κ. ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Τ.Σ.Ε. εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Για τον καθορισμό, τελικά, των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. συνεκτιμάται επίσης, από τον Ο.Ε.Ε.Κ. η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και η δυνατότητα άμεσου εξοπλισμού του Ι.Ε.Κ. ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κατάρτιση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στους άμεσους στόχους του Ο.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνεται η επέκταση της λειτουργίας της ειδικότητας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

O Υπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ"

30. Στην με αριθμό 1452/15.9.97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 415/24.9.97 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1452/15.9.97 ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον οι ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν στα αρμόδια Δικαστήρια, αποκλειστικά αρμόδια για να κρίνουν για τη νομιμότητα των κατασχέσεων και για τη


Σελίδα 1952

δήμευση των αυτοκινήτων, των τρικύκλων ή δικύκλων σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα, είναι τα δικαστήρια και ως εκ τούτου το Υπουργείο δεν δικαιούται να εκφράσει γνώμη.

Πάντως η ιεραρχία της Εισαγγελίας δεν φαίνεται να έχει επιφυλάξεις για τη νομιμότητα του μέτρου αυτού, όπως προκύπτει από πρόσφατη δήλωση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Εξάλλου ούτε η πολιτική πλευρά του θέματος μπορεί να συζητηθεί και μάλιστα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τον ίδιο παραπάνω λόγο.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"

31. Στην με αριθμό 1474/17.9.97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 317/17.10.97 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση του από 18.9.97 εγγράφου σας, σχετικά με την υπ' αριθμ. 1474/17.9.97 ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Τσιαρτσιώνης, όσον αφορά τις προθέσεις για βαριά φορολόγηση λόγω της φημολογούμενης απόκλισης του Προϋπολοισμού, σας γνωρίζουμε ότι:

A) Η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, σε ότι αφορά τα έσοδα κατά το οκτάμηνο, που διανύθηκε, κρίνεται ικανοποιητική και δείχνει την τάση περιορισμού της υφισταμένης διαφοράς, σε σχέση με τον τεθέντα στόχο σε ασήμαντα και λογικά επίπεδα. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τις απόψεις του ερωτώντος Βουλευτή για το άνοιγμα του προϋπολογισμού που προϋποθέτουν πολύ μεγάλο άνοιγμα στους τεθέντες στόχους.

Β) Από πλευράς πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εμπέδωσης της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων πολιτών προς την φορολογούσα Αρχή και τ' ανάπαλιν ώστε με την αμοιβαία αυτή εμπιστοσύνη να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις πάταξης της φοροδιαφυγής, φοραποφυγής και της παραοικονομίας.

Γ) Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, δεν θα υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις και ως εκ τούτου δεν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα που θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους.

Δ) Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα είναι πάντα μέσα στα πλαίσια των στενών περιθωρίων που επιβάλλονται από τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας με σκοπό να εμπεδοθεί κλίμα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Τα μέχρι τούδε αποτελέσματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι και συνεπώς οι ανησυχίες που εκφράζονται από τον ερωτώντα Βουλευτή δεν ευσταθούν.

Ο Υπουργός

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"

32. Στην με αριθμό 1483/17.9.97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 418/9.10.97 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1483/17.9.97 ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Μαρία Δαμανάκη, σχετικά με επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση καταδικασμένων ανηλίκων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η σωφρονιστική και εγκληματοπροληπτική πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης στοχεύει στην εξεύρεση του αποτελεσματικότερου τρόπου αντιμετωπίσεως της εγκληματικότητας νέων τινών. 'Ετσι η μεταχείριση των νεαρών παραβατών του νόμου που εκτίουν την ιδιάζουσα ποινή του σωφρονιστικού περιορισμού κινείται μέσα σε πλαίσια όχι τιμωρητικού αλλά βελτιωτικού - παιδαγωγικού χαρακτήρα, με παρεμβάσεις, οι οποίες θα τους αποτρέψουν από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων και τους βοηθήσουν στον αποστιγματισμό και την κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Για το σκοπό αυτό όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δραστηριοποιούνται, ανταλλάσουν απόψεις συνεργάζονται στενά με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και συμμετέχουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για την κατάρτιση και εκπόνηση διαφόρων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης κλπ εφήβων και μετεφήβων εγκλείστων ή μη. Καταβάλλεται προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη χρησιμοποίηση των ειδικών επιστημονικών γνώσεων καθενός, ώστε όσο τούτο είναι δυνατό, η χάραξη της πολιτικής για την πολύπλευρη υποστήριξη των κοινωνικά μειονεκτούντων νεαρών ατόμων να μην επικεντρώνεται στα συμπτώματα αλλά να θεραπεύει αιτίες ένεκα των οποίων νέοι άνθρωποι απειλούνται από το "φάσμα" του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι φορείς που καταρτίζουν και υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι κυρίως: η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, ο Ο.Α.Ε.Δ., Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ν.Ε.Λ.Ε. κλπ. Η διυπουργική και διυπηρεσιακή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των προγραμμάτων στους χώρους κράτησης μειώνει την αποσπασματικότητα των ενεργειών και των δράσεων ώστε με την αλληλοπληροφόρηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει προβλεφθεί ως κίνητρο και εφαρμόζεται ευεργετικός υπολογισμός ημερών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης-εκπαίδευσης ατόμων που έχουν καταδικασθεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας. 'Ετσι η κάθε ημέρα απασχόλησης σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπολογίζεται ως μία και μισή ημέρα εκτισμένης ποινής.

Ο αριθμός των νέων κρατουμένων που απασχολήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια σε προγράμματα επαγγελματικής καταρτίσεως και οι ώρες που απασχολήθηκαν έχουν ως εξής:

1) Στο Κοινοτικό Πρόγραμμα "HORIZON" 1996-97 που ξεκίνησε στις 21.10.1996:

Στο ΣΚΑ Κορυδαλλού απασχολήθηκαν 15 άτομα με 600 ώρες διδασκαλίας. Φορείς υλοποίησης η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης και Κ.Ε.Κ. "ΑΡΣΙΣ".

2) Στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Κρατ/νων από Κοινωνικό Αποκλεισμό που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1996 απασχολήθηκαν:

Στο ΣΚΑ Κορυδαλλού 18 άτομα με 300 ώρες διδασκαλίας και στο ΑΣΚΑ Κασσαβέτειας 63 άτομα με 300 ώρες διδασκαλίας.

3) Στα Κοινοτικά Προγράμματα για εφήβους παραβάτες και ανηλίκους αποφυλακισμένους που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1996 απασχολήθηκαν στις περιοχές Αττικής Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Βόλου και Καβάλας συνολικά 228 άτομα με περίπου 300 ώρες διδασκαλίας.

Φορείς υλοποίησης: η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Πατρών, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ανατολικής Αττικής και Μαγνησίας, τα Κ.Ε.Κ. "ΑΡΣΙΣ", "ΑΣΠΑ", "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ", "ΑΘΗΝΑ", το ΤΕΙ Πειραιώς, ο ΟΑΕΔ και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθήνας.

Αναφορικά με τη μετασωφρονιστική μέριμνα για τους νέους που αποχωρούν από τους χώρους κράτησης: Διάφορα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης απευθύνονται στην κατηγορία των νέων αυτών. Επίσης, η ίδια ομάδα αποτελεί αντικείμενο μέριμνας διαφόρων φορέων καθαρά προνοιακού χαρακτήρα καθώς και των Εταιριών Προστασίας Αποφυλακιζομένων (αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης), οι οποίες, είναι αλήθεια, ότι για διάφορες αιτίες, σήμερα υπολειτουργούν.

Είναι γεγονός ότι η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αναδείξει κενά στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων, κυρίως: α) στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των εκτελουμένων προγραμμάτων και β) στη


Σελίδα 1953

σύνδεση της εκπαίδευσης -κατάρτισης με την αγορά εργασίας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης των "χρηστών" των προγραμμάτων στην αγορά εργασίας.

'Ετσι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται, τα αποτελέσματα στον τομέα "Επαγγελματική εκπαίδευση - Επανένταξη" δεν είναι τα αναμενόμενα, αν και τα επιτελεσθέντα δεν είναι ασήμαντα.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη θεραπεία των παραπάνω προβλημάτων διεξάγεται διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση στο πλαίσιο του Προγράμματος LEONARDO.

Το πρόγραμμα αφορά τη διερεύνηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας νέων που εξ' αιτίας κάποιου κοινωνικού μειονεκτήματος συναντούν εμπόδια στην αρχική τους επαγγελματική κατάρτιση με συνέπεια να υφίσστανται τον κίνδυνο του κοινωνικού τους αποκλεισμού. Στην ομάδα - στόχο της έρευνας περιλαμβάνονται και νέοι ηλικίας 15-19 ετών που πρόκειται να φύγουν ή πρόσφατα έχουν εγκαταλείψει ιδρύματα "πρόνοιας" (με την ευρεία σημασία του όρου).

Σκοπός της έρευνας είναι: α) αφενός να διαμορφώσει νέα πρότυπα παρέμβασης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση του κοινωνικού μειονεκτήματος των παραπάνω και β) αφετέρου η ανάδειξη υποδειγμάτων βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων και υλοοποιούμενων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ερευνητικό πρόγραμμα παρακολουθεί Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο), στην σύνθεση της οποίας συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης (στελέχη ασχολούμενα με τη μεταχείριση παραβατικών ανηλίκων και υπεύθυνα για την ανάθεση των προγραμμάτων Ε.Κ.),

Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας δεδομένων (προτελευταίο στάδιο).

Η ανάλυση των "ευρημάτων" θα οδηγήσει στο σχεδιασμό ενός προτύπου που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"

33. Στην με αριθμό 1490/17-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 420/9-10-97 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1490/17-9-97 ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κύριοι Σ. Δανέλλης και Π. Κουναλάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έλαβε υπόψη του: α) την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του νομού Αρκαδίας καθώς και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριπόλεως και του Δημάρχου της πόλης με την οποία ζητείται η δημιουργία σωφρονιστικού καταστήματος στο νομό Αρκαδίας, β) την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των επαγγελματικών φορέων του νομού καθώς και την από μακρού χρόνου υπάρχουσαν ανάγκην απομάκρυνσης του ήδη υπάρχοντος σωφρονιστικού καταστήματος από την πόλη της Τρίπολης, αποφάσισε την δημιουργία σωφρονιστικού καταστήματος στο νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Συλίμνας για την οποία υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα αναφερόμενα στην ερώτηση σχετικά με τις άλλες απαντήσεις των ερωτηθέντων Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Πολιτισμού δεν επηρεάζουν την επιλογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι και το αρμόδιο να κρίνει όλα τα χρήζοντα εξέτασης ζητήματα. Και διότι: α) η κοινότητα Συλίμνας δεν ανήκει στο σύμπλεγμα του Μαινάλου και β) τα τρία γεφύρια που υπάρχουν στη μείζοντα περιοχή βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 χιλιομέτρων από το χώρο που πρόκειται να ανεγερθεί το σωφρονιστικό κατάστημα και δεν υπάρχει ούτε οπτική επαφή με αυτόν.

Για τους παραπάνω όθεν λόγους έγινε η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής και προχωρεί ήδη η σχετική διαδικασία κατασκευής του σωφρονιστικού καταστήματος, ο δε χώρος του λειτουργούντος θα δοθεί στο Δήμο Τριπόλεως προς χρησιμοποίηση του προσηκόντως.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"

34. Στην με αριθμό 1491/17-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 20161/20-10-97 έγγραφο από την Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 1491/17-9-97 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Θεοφάνη Δημοσχάκη, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Η ΔΕΗ διαρκώς μεριμνά για την απρόσκοπτη παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές της, καταβάλει δε προσπάθειες για τη βελτίωση λειτουργίας των σταθμών παραγωγής τόσον του ηπειρωτικού, όσον και του νησιωτικού χώρου, ώστε αυτοί να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή όχληση.

2. Η ΔΕΗ για πολλούς τεκμηριωμένους λόγους ευνοεί τις υποβρύχιες διασυνδέσεις και το σχετικό πρόγραμμά της έγινε με στοιχεία κόστους που επέτρεπαν την κατάργηση Τοπικών Σταθμών Παραγωγής σε νησιά και την κάλυψη των αντίστοιχων φορτίων μέσω υποβρυχίων καλωδίων.

Στο Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται και η υποβρύχια διασύνδεση "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ".

3. Το έργο για την υπόψη διασύνδεση, το οποίο προέβλεπε την πόντιση καλωδίων νέας τεχνολογίας, δημοπρατήθηκε την άνοιξη του 1996, ο σχετικός δε διεθνής διαγωνισμός, με την υπ' αριθμ. 250/15-9-96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ακυρώθηκε, γιατί οι προσφορές των διαγωνισθέντων ήταν υπερβολικά ακριβές και καθιστούσαν το έργο ασύμφορο σε σχέση με τα στοιχεία κόστους που μέχρι τότε ίσχυαν.

Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ στη συνέχεια προέβη σε τροποποίηση της προδιαγραφής του υποβρυχίου καλωδίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί η οικονομικότερη δυνατή λύση.

4. Επειδή το κόστος της συγκεκριμένης διασύνδεσης θα αποτελέσει αναπόφευκτα και οδηγό για την υλοποίηση των υπολοίπων υποβρυχίων διασυνδέσεων, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΔΕΗ, η αρμόδια υπηρεσία ήλθε σε διαπραγματεύσεις με τους εγχώριους κατασκευαστές καλωδίων με στόχο την επίτευξη τιμήματος, που θα καθιστά συμφέρουσα τη κατασκευή του έργου.

Θα καθιστά συμφέρουσα την κατασκευή του έργου.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο, αμέσως δε μετά, τα αποτελέσματά τους θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Υπουργός

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

35. Στην με αριθμό 1507/18-9-97 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 1046/22-10-97 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1507/18-9-97 που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Κοντογιαννόπουλος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στον Ν. Ηλείας διορίστηκαν το τρέχον έτος 101 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από αυτούς δεν προσήλθαν ν' αναλάβουν υπηρεσία 10. Στις 12-9-97 με 35 πιστώσεις που διατέθηκαν καλύφθηκαν αντίστοιχα κενά δασκάλων με προσωρινούς αναπληρωτές και λειτούργησαν όλα τα Δημοτικά Σχολεία.

Το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λαμπείας από 18 Σεπτεμβρίου λειτουργεί κανονικά με 2 (δύο) εκπαιδευτικούς. Με άλλες 30 πιστώσεις δεν διατέθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου καλύφθηκαν ακόμα 8 κενές θέσεις δασκάλων, 9 νηπιαγωγών, όλες οι κενές θέσεις Αγγλικής γλώσσας και όλες Φυσικής Αγωγής.

Σήμερα λειτουργούν όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Ηλείας και με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

2. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφέτος διορίστηκαν στο


Σελίδα 1954

Ν. Ηλείας περισσότεροι εκπαιδευτικοί από κάθε άλλη χρονιά (συνολικά 150). Επίσης προσελήφθηκαν 110 αναπληρωτές και μετά την τελική διαμόρφωση των τμημάτων, τα όποια κενά απομένουν θα καλυφθούν με πρόσθετες πιστώσεις.

3. Ελλείψεις σε βιβλία δεν υπάρχουν.

4. Η πειθαρχική δίωξη που βρίσκεται είναι μία και μόνο και αυτή έχει διαταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, στις 12-12-96 με έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ανατέθηκε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας υπέβαλε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. έκθεση της προκαταρκτικής εξέτασης που είχε εντολή να διενεργήσει.

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 29-5-97 ανέθεσε σε σχολικό σύμβουλο τη διενέργεια Ε.Δ.Ε.

Συνεπώς τα αναφερόμενα στην ερώτηση περί δήθεν διώξεων συναδέλφων του από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι αληθή.

5. Ως προς τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως μας πληροφόρησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, έχει επέλθει συμφωνία με το ΚΤΕΛ Ηλείας μέχρι 31-12-97.

'Ηδη διακινούνται κανονικά όλοι οι μαθητές που είναι εφοδιασμένοι με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία.

Ακόμα ένας αριθμός μαθητών,