ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ' Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΛΔ' 25/11/2014


PDF:
es20141125.pdf
TXT:
es141125.doc


Επιστροφή