ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Δ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΝΑ 09/01/2019


PDF:
es20190109.pdf
TXT:
es20190109000756.docx


Επιστροφή