ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Δ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΡΕ' 04/04/2019


PDF:
es20190404.pdf
TXT:
es20190404000816.docx


Επιστροφή