ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΡΝΔ' 15/06/2011


PDF:
es20110615.pdf
TXT:
es110615.doc


Επιστροφή