ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ΄ Αναθεωρητική - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση: Η' 31/07/2019


PDF:
es20190731.pdf
TXT:
Η΄ 31-7-2019.docx


Επιστροφή