ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: Γ΄, Συνεδρίαση: ΡΗ' 29/03/2007ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ’

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το Γυμνάσιο Καλύμνου, το Γυμνάσιο Αγαθονησίου, το Γυμνάσιο Ομβριακής Φθιώτιδας, το 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, το Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας και το Γυμνάσιο Σταυροδρομίου Αχαΐας, σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεως της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2007, σελ.
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης σχετικά με την επαναπρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ., σελ.
β) Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος κ.λπ., σελ.
γ) Προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κ.λπ., σελ.
δ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά με τις αποσπάσεις γιατρών από το Νοσοκομείο Πύργου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σελ.
ii. σχετικά με το νέο θάνατο νοσηλευομένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών κ.λπ., σελ.
ε) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων κ.λπ., σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και Συμπλήρωση του ν. 2737/1999 Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις», σελ.
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την ‘Εκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α’) και άλλες διατάξεις»,, σελ.
β) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την ‘Εκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», σελ.

3. Κατάθεση σχεδίων νόμων:
α) Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», σελ.

β) Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δικαιοσύνης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Τάξης κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του ‘Εργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και ρύθμιση συναφών θεμάτων», σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ., σελ.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ., σελ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., σελ.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε., σελ.
ΚΟΝΤΟΣ Α., σελ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., σελ.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α., σελ.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Α., σελ.
ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ-ΑΛΝΤΟΥΣ Ε., σελ.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Β., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΤΖΕΚΗΣ Α., σελ.

Β. Επί της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., σελ.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ., σελ.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ., σελ.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ., σελ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., σελ.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ., σελ.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α., σελ.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δ., σελ.
ΚΟΣΙΩΝΗΣ Π., σελ.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α., σελ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ., σελ.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Δ., σελ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ., σελ.
ΡΑΠΤΗ Σ., σελ.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Π., σελ.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε., σελ.
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ., σελ.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε., σελ.
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Δ., σελ.
ΦΟΥΣΑΣ A., σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΗ΄
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007
Αθήνα, σήμερα στις 29 Μαρτίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.34΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 28 Μαρτίου 2007 εξουσιοδότηση του Σώματος, επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΖ΄ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2007 σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης επί των προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (δεύτερη ψηφοφορία)).
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από την κ. Βέρα Νικολαϊδου, Βουλευτή Β΄ Πειραιώς, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Σύλλογος Εξωραϊσμού και Ανάπτυξης Νέας Ζωής Μάνδρας Αττικής ζητεί την πολεοδόμηση του οικισμού Νέας Ζωής Μάνδρας Αττικής βάσει του ν. 1512/85.
2) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Σύλλογος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Δήμου Ελευθερών Καβάλας «Η ΟΙΣΥΜΗ» διαμαρτύρεται γα την υπερβολική αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Ελευθερών.
3) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Δήμαρχος Φουρνάς Ευρυτανίας ζητεί τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
4) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Νομού Φθιώτιδας ζητεί επίλυση αιτήματος των μελών του.
5) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία η Ένωση Συμβασιούχων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας ζητεί τη μονιμοποίηση των μελών της.
6) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία συνεργαζόμενοι ορθόδοξοι σύλλογοι ζητούν την απόσυρση του νέου βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού.
7) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ και ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς και Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά, με την οποία οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Γυμνασίου Άνοιξης ζητούν την ολοκλήρωση του κτηριακού σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Άνοιξης Νομού Αττικής.
8) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία το Επιμελητήριο Κιλκίς ζητεί να δοθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Κιλκίς κ.λπ..
9) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία οι κύριοι Μωραϊτης Δημήτριος και Θεοδώρου Κων/νος, ιδιοκτήτες πρατηρίου υγρών καυσίμων, ζητούν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στον κόμβο επί της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας.
10) Ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ και ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς και Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά, με την οποία η Ομοσπονδία Κωφών της Ελλάδος ζητεί να καταργηθεί το κριτήριο της ξένης γλώσσας για την πρόσληψη των ατόμων με κώφωση στο δημόσιο.
11) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Πτηνοτροφικών Προϊόντων, ο Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών ζητεί την οικονομική ενίσχυση του κλάδου τους μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ..
12) Ο Βουλευτής Καστοριάς και Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας, Δέρματος, Ιματισμού και Κλωστοϋφαντουργίας του Νομού Καστοριάς ζητεί την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, το πάγωμα των στεγαστικών δανείων των ανέργων μελών του κ.λπ..
13) Ο Βουλευτής Β΄ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία οι κ.κ. Σταυρουλάκης Μ. και Τσιώκος – Πλαπούτας Θ. διαμαρτύρονται για την ολιγωρία της πολιτείας στη λήψη μέτρων σχετικών με θέματα οδικής ασφάλειας και προτείνουν τη σύσταση «Ενιαίου Φορέα Οδικής Ασφάλειας».
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ερασιτέχνες αλιείς ζητούν να επιτραπεί η αλιεία με απλά δίχτυα.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάτρας ζητεί να ενταχθούν στο πρόγραμμά του πολιτιστικές εκδηλώσεις.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών ζητεί χρηματοδότηση για την αποπεράτωση του κολυμβητηρίου του.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Καλλιθέας Αιγίου ζητεί οικονομική ενίσχυση για την αγορά στέγης πνευματικών δραστηριοτήτων.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο κ. Γραμμένος Τάσος, καθηγητής Πληροφορικής, ζητεί την επίλυση του εργασιακού προβλήματος μονίμων εκπαιδευτικών πληροφορικής.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο κ. Ματσούκης Ευάγγελος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ζητεί τη χρηματοδότηση της υφιστάμενης σύμβασης για τη μελέτη του τραμ της Πάτρας.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Οργανισμός Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάτρας ζητεί την παραχώρηση από το Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. θεατρικών συγκροτημάτων, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του οργανισμού.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία Ομάδα Αποστράτων Αξιωματικών ζητεί τη δημιουργία κοινού μισθολογίου των αποστράτων με τους εν ενεργεία αξιωματικούς.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Δήμος Ζάρακα Λακωνίας ζητεί έκτακτη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου «ύδρευση Ζάρακα».
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής προτείνει ρυθμίσεις στα άρθρα 58 έως 62 του ν. 3371/2005 και του άρθρου 26, παράγραφος 2 του ν. 3455/2006.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία οι εθελοντές μακράς θητείας σειράς 1990 – 91 – 92 ζητούν την ένταξη των Οπλιτών Πενταετούς Υπηρεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας στο θεσμό των ανακατατάξεων υπαξιωματικών που ίσχυε έως το 1980.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία η Ένωση Ελλήνων Χημικών αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αφορμή τις ανακοινώσεις του Υ.Π.Ε.Π.Θ. για τα επαγγελματικά λύκεια.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Δήμαρχος Μόβρης Αχαΐας ζητεί την αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Δήμαρχος Μόβρης Αχαΐας ζητεί τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης γηπέδου στην Κοινότητα Λιμνοχωρίου.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο κ. Σταυρόπουλος Ιωάννης ζητεί την τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3446/2006.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται σε αίτημα για την εξαίρεση μαθητή της ΣΤ΄ Δημοτικού από το μάθημα της Ιστορίας.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο Δήμαρχος Διακοπτού Αχαΐας ζητεί τη συνεργασία με την ΕΡΓ.Ο.Σ.Ε. για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής εντός των ορίων του δήμου του.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Βιντζότρατας ζητεί την τροποποίηση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού, που αφορά στην αλιεία με βιντζότρατα.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, με την οποία ο κ. Ιωάννης Καλφόπουλος, κάτοικος Γερμανίας, ζητεί να εφαρμοστεί ο κοινοτικός κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο, δεν θίγεται η ισχύς των ήδη εκδοθέντων διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 4628/22-2-07 ερώτηση της Βουλευτού κ. Σούλας Μερεντίτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 6675Β/19-3-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι:
- Τα ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και οι κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών όρων και προϋποθέσεων ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικείου ΟΤΑ (α. 80 του ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 α' /8-6-2006 - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
- Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ανάλογα με την επιφάνεια και την περιοχή, απαιτείται, αδειοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο, σύμφωνα με το α. 10 ν. 2323/95 αρμοδιότητας του συνερωτόμενου Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με το α. 10 του ν. 3377/2005, για την έκδοση της οποίας συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων και οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, στην οικονομία της περιοχής καθώς και η επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, από την ίδρυση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι:
- Υπεραγορά θεωρείται το εμπορικό κατάστημα τροφίμων ή άλλων ειδών που αποτελεί μία επιχείρηση, η οποία περιλαμβάνει τμήματα πώλησης διαφορετικών ειδών. Ειδικά για τις υπεραγορές τροφίμων, ο ορισμός και ο διαχωρισμός τους από τα εμπορικά καταστήματα τροφίμων αναφέρεται στην 8577/8.9.83 (ΦΕΚ 528/Β) «Υγειονομική διάταξη περί όρων δόμησης καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου»(άρθρα 43 και 44).
- Σε περιοχές με χρήση Γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος-ΦΕΚ 166/Δ/87) επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων τροφίμων (άρθρο 43 της παραπάνω Υγειονομικής διάταξης) ή άλλα εμπορικά καταστήματα. Τα πολυκαταστήματα, οι υπεραγορές και τα εμπορικά κέντρα δεν επιτρέπονται σε περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας. Επιτρέπονται μόνο στις περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου του άρθρου 4 και του άρθρου 8 με χρήση τουρισμού-αναψυχής του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87).
Ο Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»
2. Στην με αριθμό 4891/28-2-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2941/21-3-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι το θιγόμενο θέμα της κατασκευής του νέου δρόμου που θα συνδέει τη Λεωφ. Αιδηψού με τα Γιάλτρα και τη Λιχάδα δεν είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, το με αρ.πρ. 192/Φ.11.δ/7.3.07 σχετικό έγγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
Ο Υφυπουργός
Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

3. Στην με αριθμό 5176/6-3-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ντίνου Ρόβλια δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2967/21-3-07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Eρώτησης, σας ενημερώνουμε ότι το θέμα που θίγεται είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το με αρ.πρ. 1238Tσ/13.3.307 σχετικό έγγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε.
Ο Υφυπουργός
Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

4. Στην με αριθμό 3351/23-1-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μίμη Ανδρουλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Δ13/Β/Φ5.25/3847/16-2-07 έγγραφο από τον Υπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μ. Ανδρουλάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η πλήρωση της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. έγινε στις 24-1-2007 από τον κ. Π. Αθανασόπουλο, διακεκριμένο Ακαδημαϊκό με σημαντική και πετυχημένη διαδρομή στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Όπως γνωρίζετε η ΔΕΗ Α.Ε. είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α.Α. και η Διοίκησή της είναι η μόνη αρμόδια για το επενδυτικό πρόγραμμά της και τις επιχειρηματικές αποφάσεις της. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Αντιπροσωπεία μπορεί να καλέσει τη Διοίκηση της εταιρείας για θέματα της αρμοδιότητάς της και με βάση τις διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής.
Ο Υπουργός
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

5. Στην με αριθμό 3531/25-1-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Άγγελου Μανωλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/6792/14-2-07 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μανωλάκης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, με την εφαρμογή νέων και σύγχρονων μορφών εμφανούς αστυνόμευσης, αποφάσισε την εισαγωγή μιας νέας καινοτόμου ενισχυτικής δράσης αστυνόμευσης, με τη διενέργεια περιπολιών με μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αυτών.
Το νέο αυτό μοντέλο αστυνόμευσης έχει ως στόχο την άμεση ανταπόκριση, την συνεχή, καθώς και ευέλικτη αστυνομική επέμβαση, για την αποτελεσματική διαχείριση των αναφυόμενων προβλημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος, σε όλες τις εγκληματογόνες και ευαίσθητες περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τις άλλες μορφές δράσης (Αστυνομικός της Γειτονιάς, συνεργεία αστυνομικών ελέγχων, πεζές και εποχούμενες περιπολίες).
Η προαναφερόμενη δράση, μετά από μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της εγκληματικότητας της κάθε περιοχής, άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από τις Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τη διάθεση του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (δίκυκλες μοτοσικλέτες, κράνη, φορητοί ασύρματοι κ.ο.κ.), την επιλογή, καθώς και εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) του απαραίτητου προσωπικού.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, σας πληροφορούμε ότι σήμερα αυτές στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος, με ορθολογική κατανομή αυτής, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην αποστολή τους. Για την περαιτέρω στελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το παρελθόν έτος, προσελήφθησαν με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων 1420 δόκιμοι αστυφύλακες και 90 δόκιμοι υπαστυνόμοι, ενώ κατά το τρέχον έτος θα υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994, αίτημα του Υπουργείου μας προς τα αρμόδια για την έγκριση Υπουργεία, για την πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού νέων αστυνομικών (συνολικά 2.020). Παράλληλα, προωθείται ρύθμιση για την πρόληψη 2.000 ειδικών φρουρών, που θα αποδοθούν άμεσα στην αστυνόμευση.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σας πληροφορούμε ότι, η Υπηρεσία αυτή έχει στελεχωθεί με δύναμη, η οποία σήμερα εμφανίζει έλλειμμα έναντι της οργανικής της. Σε αυτήν όμως υπηρετεί και .ικανός αριθμός ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και των συνακόλουθων αυτής μορφών εγκληματικότητας και υποβοηθούν το έργο της αστυνόμευσης της περιοχής. Πάντως, για την ενίσχυση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πρόσφατα τοποθετήθηκαν 1.157 νέοι αστυφύλακες, από τους 1.278 που εξήλθαν της Σχολής. Από τους αστυφύλακες αυτούς ένα μέρος διατέθηκε στα καθορισθέντα για την υλοποίηση της προαναφερόμενης δράσης αστυνομικά τμήματα.
Πέραν αυτών, οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής θα ενισχυθούν με προσωπικό και κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους. Ήδη, για το σκοπό αυτό, προκηρύχθηκαν προς πλήρωση τριακόσιες (300) θέσεις αστυνομικών κατωτέρων βαθμών, ενώ οι Υπηρεσίες αυτές θα ενισχυθούν και με νέους αστυνομικούς, με την έξοδό τους από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
6. Στην με αριθμό 3434/24-1-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Άγγελου Μανωλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 7017/4/6788/14-2-07 έγγραφο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μανωλάκης, σας γνωρίζουμε ότι, με την ειδική έκθεση που δημοσίευσε ο Συνήγορος του Πολίτη τον παρελθόντα Δεκέμβριο, με θέμα τις εκτός ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο Τομέα, επιχειρείται η αποτύπωση των προβλημάτων κακοδιοίκησης μέσω της ανάδειξης χαρακτηριστικών περιπτώσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων χρόνων της λειτουργίας του (1998-2005). Η επισήμανση αυτή γίνεται στην εισαγωγή της έκθεσης.
Στο κεφάλαιο της έκθεσης που παρουσιάζεται η στατιστική αποτίμηση των υποθέσεων που έχει ερευνήσει ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται ότι η...Από το σύνολο των 1.115 αναφορών, 684 (ποσοστό 58,1%) αφορούν προσλήψεις ορισμένου και αορίστου χρόνου καθώς και συμβάσεις μίσθωσης έργου (ενδεικτικά αναφέρονται τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, ΥΠΕΘΑ, ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας, Περιφέρειες, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού). Εξ αυτών, σημαντικός είναι ο αριθμός των αναφορών(85) που αφορούν τη στελέχωση των ΚΕΠ, κυρίως δήμων, κατηγορία η οποία ήδη αποτέλεσε αντικείμενο πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη προς το ΥΠΕΣΔΔΑ καθώς και ο αριθμός των 94 προσλήψεων βάσει προγραμμάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κυρίως προγράμματα ΟΑΕΔ). Μια μεγάλη ομάδα αναφορών (467 αναφορές, δηλ. ποσοστό 41,9%) αφορούν προσλήψεις στο χώρο της Παιδείας...»
Από την εν λόγω Έκθεση δεν προκύπτει ο αριθμός των αναφορών και καταγγελιών που στρέφονται κατά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, όπου καταγράφονται ενδεικτικές περιπτώσεις προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διενέργεια προσλήψεων που εξαιρούνται από τις διαδικασίες ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., γίνεται αναφορά στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα στην 63817 Φ.300.2/21-11-2003 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, βάσει της οποίας προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός για κατάταξη 264 ιδιωτών ως δοκίμων πυροσβεστών γενικών υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Στη συνέχεια ο Συνήγορος του Πολίτη μνημονεύει τα υπ' αριθ. ΑΠ 1537/18-12-2003 και 1176/18-12-2003 έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, στα οποία αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αποκλείστηκαν διότι προσκόμισαν πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου αντί απολυτηρίου τίτλου παλαιού ή νέου που απαιτεί η προκήρυξη και καταλήγει με την επισήμανση ότι «...οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι πτυχίων ΤΕΛ, έπρεπε να συμπεριληφθούν στην κατηγορία Γ΄. Η μη αποδοχή των πτυχίων τους και ο αποκλεισμός από τον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία.».
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι με την 14210 Φ.300.2/23-3-2004 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τελικά ματαιώθηκε η διαδικασία και οι περαιτέρω ενέργειες έκδοσης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού, αφού διαπιστώθηκαν παρατυπίες κατά τη διενέργειά του, σχετικές με την κατάθεση ψευδών δικαιολογητικών κ.ο.κ.
Ήδη, με τις διατάξεις του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των δοκίμων πυροσβεστών και άλλες διατάξεις», θεσμοθετήσαμε νέο πλαίσιο πρόσληψης του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, με το οποίο καθιερώνεται ένα αντικειμενικότερο και αξιοκρατικότερο σύστημα πρόσληψης, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, που συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης και προάγει το υπηρεσιακό συμφέρον προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Σε κάθε περίπτωση, οι αναφερόμενες από τον Συνήγορο του Πολίτη παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τον προαναφερόμενο διαγωνισμό αφορούν την περίοδο του έτους 2003, κατά την οποία, ως γνωστόν, τη χώρα κυβερνούσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Κατόπιν τούτου ο κ. συνάδελφος θα πρέπει να απευθυνθεί στον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να λάβει εξηγήσεις σχετικά με την επισημαινόμενη στην ερώτησή του έλλειψη αξιοκρατίας και αξιοσύνης κατά την περίοδο εκείνη.
Ο Υπουργός
ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ»
7. Στην με αριθμό 5017/2.3.07 ερώτηση της Βουλευτού κ. Θεοδώρας Τζάκρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2734/22.3.07 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στη με αριθμ. πρωτ. 5017/02-03-2007 Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Θεοδώρα Τζάκρη, σχετικά με την ασφάλιση των εποχιακά εργαζομένων, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 αρθρ. 11 του Ν.Δ. 2961/54 «εις την ασφάλισιν κατά της ανεργίας υπάγονται τα επ' αμοιβή κατά κύριον λόγον εξαρτημένην εργασίαν παρέχοντα πρόσωπα δυνάμει σχέσεως εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου και ησφαλισμένα κατά της ασθενείας παρ΄ Οργανισμώ Κοινωνικής Ασφαλίσεως».
Η επιδότηση λόγω ανεργίας των εποχικά απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών λειτουργούν κάθε χρόνο για χρονικό διάστημα πάνω από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν.1836/89, σύμφωνα με τις οποίες για να επιδοτηθεί ο άνεργος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στο τελευταίο 12μηνο πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης.
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3050/2002, οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α που εκτός από την απασχόλησή τους στην αγροτική οικονομία, απασχολούνταν εποχικά για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με την αγροτική εκμετάλλευση και μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών, συνέχιζαν να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Ι.Κ.Α, εφόσον η επιχείρηση στην οποία απασχολούνταν εποχικά έχει προσωπικό κάτω των 30 ατόμων και ο αριθμός των εποχικά απασχολουμένων, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. δεν υπερβαίνει τα 15 άτομα κατά το χρόνο της εποχικής απασχόλησης.
Η ρύθμιση αυτή, λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα της είχε δημιουργήσει προβλήματα, αφενός γιατί απέκλειε μεταποιητικές επιχειρήσεις που στο εποχικά απασχολούμενο προσωπικό τους περιλαμβάνονταν αγρότες που ο αριθμός τους υπερτερoύσε έστω και κατ' ελάχιστο του αναφερόμενου στη ρύθμιση προσωπικού και αφ΄ετέρoυ γιατί απέκλειαν και επιχειρήσεις τυποποίησης, διακίνησης, συσκευασίας κ.λ.π. αγροτικών προϊόντων που έχουν και αυτές συνάφεια με την αγροτική εκμετάλλευση, με συνέπεια τις έντονες διαμαρτυρίες των εν λόγω επιχειρήσεων.
Εκτός τούτου, αποτελούσε αποτρεπτικό παράγοντα προσωρινής απασχόλησης των αγροτών ασφαλισμένων του Ο. Γ .Α, εφόσον τους υποχρέωνε και σε δεύτερη υποχρεωτική ασφάλιση και καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α. Το γεγονός αυτό της δεύτερης υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν ευθυγραμμίζονταν και με τις θεσμικές ασφαλιστικές διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, τα πρόσωπα που από 1-1-93 ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, επιλέγουν την ασφάλισή τους μόνο στον ένα φορέα, εξαιρούμενοι από την ασφάλιση των άλλων φορέων ασφάλισης.
Όπως συνάγεται από τα αναφερόμενα και με το Ν. 3050/2002 αλλά και με το Ν.3518/2006, οι εποχικά απασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α στις εν λόγω επιχειρήσεις, εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. (ως εκ τούτου και από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Δ.) για την απασχόλησή τους αυτή.
Συνεπώς δεν αποτελεί νέα ρύθμιση, απλώς με το άρθρο 53 του Ν. 3518/2006 αυξήθηκε ο χρόνος της εποχικής απασχόλησης και διευρύνθηκε ο κύκλος των επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι επειδή διαπιστώθηκε και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι ορισμένες καλύψεις - παροχές που παρήχοντο από το Ι.Κ.Α δεν παρέχονται πλέον από τον Ο.Γ.Α, θα εξεταστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος αυτού, κατά τρόπο συμπληρωματικό.
Ο Υπουργός
ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ»
8. Στην με αριθμό 4506/20.2.07 ερώτηση της Βουλευτού κ. Αθανασίας Μερεντίτη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 2/12587/0025/5.3.07 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:
«Σχετικά με την με αριθ. 4506/20-2-2007 ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή η Βουλευτής κ. Σούλα Μερεντίτη, αναφορικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για ρύθμιση οφειλών υφισταμένων δανείων σε επιχειρήσεις του Νομού Τρικάλων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Με την με αριθ. 2/19605/0025/19-04-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από υφιστάμενα δάνεια επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
Η ανωτέρω ενίσχυση δόθηκε για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης των ανωτέρω περιοχών, που ανήκαν στην ζώνη Δ' σύμφωνα με το Ν.3299/04, (ήδη ανήκουν στη ζώνη Γ΄ σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006 ), διότι παρουσιάζουν προβλήματα μόνιμου και διαρθρωτικού χαρακτήρα, με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως: Πολύ υψηλή ανεργία, χαμηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση.
Επιπλέον, οι νομοί της Θράκης, λόγω γεωγραφικής θέσης, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα έναντι άλλων περιοχών της Ελλάδας και oδηγoύνται σε πλήρη αποβιομηχάνιση. Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, λόγω της μεγάλης απόστασής τους από τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά, που είναι η Αθήνα, και εξαιτίας του μεγάλου σχετικού κόστους, οι επιχειρήσεις των εν λόγω Νομών εμφανίζουν συγκριτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις εταιρείες που βρίσκονται κοντά στο κέντρο. Οι ίδιες ως άνω περιοχές πάσχουν σοβαρά από έλλειψη έργων υποδομής και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο μετακαλείται από άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
Ο Νομός Τρικάλων, για επιχειρήσεις του οποίου αιτείστε να επεκταθεί η ανωτέρω απόφαση παροχής εγγύησης, δεν παρουσιάζει τα ως άνω χαρακτηριστικά με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία και δεν έχει ενταχθεί στην ανωτέρω περιοχή του αναπτυξιακού Νόμου.
Ο Υφυπουργός
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ»
9. Στην με αριθμό 4367/14.2.07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Φραγκιαδουλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 794/8.3.07 έγγραφο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση:
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 24503/08-03-2007 έγγραφο του Προέδρου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Φραγκιαδουλάκη.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

10. Στην με αριθμό 4524/20.2.07 ερώτηση της Βουλευτού κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Γ.Π. 24066/21.3.07 έγγραφο από τον Yφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην με αρ. 4524/20-2-2007 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Εύη Xριστoφιλοπούλου με θέμα «κίνδυνος για το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων των Άνω Λιοσίων και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και τους εργαζόμενους στον ΕΣΔΚΝΑ και από τα Νοσοκομειακά απόβλητα», σας πληροφορούμε τα εξής:
H Κ.Υ.Α. H.Π. 37591/2031/ΦΕΚ 1419 Β΄/1-10-03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες» εκδόθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση. των θεμάτων γενικότερα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και ειδικότερα των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων, έτσι ώστε το εξειδικευμένο αυτό νομικό εργαλείο να επιτρέψει την οργάνωση της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων σε μία ενιαία και ασφαλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον βάση και να διευκολύνει τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακολουθούμενων πρακτικών.
Σημειώνεται ότι, στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΚΥΑ και μετά από την στενή παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της από τις υπόχρεες Υγειονομικές Μονάδες έχει προκύψει ανάγκη τροποποίησης συγκεκριμένων σημείων της (κυρίως διευκρινιστικά ζητήματα και διαδικαστικά), προκειμένου να γίνει ευκολότερη η συμμόρφωση στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει. Το εν λόγω σχέδιο τροποποίησης προωθείται προς υπογραφή από τους συναρμόδιους φορείς.
Από τη στενή συνεργασία της αρμόδια υπηρεσίας του ΥΥΚΑ με τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, αλλά και με τις επιμέρους Υγειονομικές Μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις από περιοδικούς ελέγχους για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), αλλά και τα αποτελέσματα δευτεροβάθμιων ελέγχων του ΥΥΚΑ, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το θέμα. Ήδη, λόγω αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ (ο εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης των αποβλήτων γενικότερα εμπίπτει στην αποκλειστική του αρμοδιότητα) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, έργο με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον τομέα της Υγείας». Στο εν λόγω έργο, εκτός από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, στα παραδοτέα περιλαμβάνονται ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, καθώς και οι στρατηγικές και τα εργαλεία για την υλοποίησή του. Κατά την εκπόνηση του θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις εμπλεκόμενων φορέων. Το ΥΥΚΑ συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ για το θέμα.
Τέλος, μετά από μελέτη των κατατεθέντων στο ΥΥΚΑ δικαιολογητικών και του σχεδίου απόφασης σχετικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του αποτεφρωτικού κλιβάνου μολυσματικών αποβλήτων που λειτουργεί στα Λιόσια ευθύνη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) , καθώς και τη διενεργηθείσα επιτόπια υγειονομική έρευνα το εν λόγω σχέδιο Απόφασης επεστράφη στο ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα διόρθωσης και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του κλιβάνου, μετά από συνεργασία των συναρμοδίων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΥΚΑ και ΕΣΔΚΝΑ), να εξετασθούν λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων λειτουργίας του κλιβάνου και ορθή επαναδιατύπωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του.
Σημειώνεται ότι, με βάση απαντήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών για το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων στην περιοχή της ευθύνης τους, προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους οι υγειονομικές μονάδες διαχειρίζονται τα παραγόμενα ιατρικά τους απόβλητα με σύννομες διαδικασίες, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2007.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής).
1.- Η με αριθμό 455/28/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Απόστολου Κακλαμάνη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά με την κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις κινητοποιήσεις κ.λπ..
(Θα απαντήσει η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
2.- Η με αριθμό 451/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαϊδου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη λήψη μέτρων αναβάθμισης της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Χρόνιων Παθήσεων και των Δημόσιων Ψυχιατρικών Υπηρεσιών κ.λπ..
3.- Η με αριθμό 448/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Αλαβάνου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, σχετικά με τη λήψη μέτρων στήριξης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)
1.- Η με αριθμό 449/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Αντωνίας Αντωνίου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις του οδικού άξονα Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας κ.λπ..
2.- Η με αριθμό 450/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Δημητρίου Τσιόγκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων καπνοπαραγωγών της επαρχίας Ελασσόνας από τον κηλιδωτό ιό του μαρασμού του καπνού κ.λπ. .
3.- Η με αριθμό 454/27-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς στη Δυτική Αττική κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα προταχθεί η πρώτη, η με αριθμό 440/26-3-2007 επίκαιρη ερώτηση του δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Άγγελου Μανωλάκη προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης σχετικά με την επαναπρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μανωλάκη έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ, με πρόσφατη τροπολογία επιμηκύνατε το χρόνο εργασίας των συμβασιούχων θεσπίζοντας τη δυνατότητα πρόσληψης του συγκεκριμένου προσωπικού από έξι μέχρι οκτώ μήνες.
Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις στην Πυροσβεστική, που ξεπερνούν τις τέσσερις χιλιάδες οργανικές θέσεις αλλά και ο τρόπος και οι διαδικασίες κάλυψής τους, εξακολουθούν να αποτελούν σημεία που μας προβληματίζουν για την αποτελεσματικότητα του σημαντικού αυτού Σώματος.
Επειδή, λοιπόν, η παρεχόμενη δυνατότητα επέκτασης της εργασιακής απασχόλησης των συμβασιούχων Πυροσβεστών, δεν αποτελεί και την οριστική διευθέτηση του εργασιακού τους ζητήματος και επειδή οι πληροφορίες για επέκταση της αντιπυρικής περιόδου, που θα βρει το Π.Σ. με γερασμένο στόλο και λύσεις της τελευταίας στιγμής, προκαλούν ανησυχίες, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Θα επαναπροσληφθούν όλοι οι πέντε χιλιάδες συμβασιούχοι πυροσβέστες με το νέο εργασιακό καθεστώς και πότε θα κατατεθεί στο Σ.τ.Ε. το νέο π.δ..;
2. Οι μήνες εργασίας κατ’ έτος θα είναι οκτώ συνεχόμενοι και για πέντε συνεχόμενα έτη;»
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, εσάς κατ’ αρχήν, γιατί προτάξατε την ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, του κ. Μανωλάκη, για τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Έχω στις έντεκα η ώρα σοβαρή δουλειά και θα σας την προαναγγείλω. Υπογράφων την αναθεωρημένη σύμβαση C4I, με τους Αμερικανούς, ένας κόπος πολλών ετών, ενός έτους για μένα, που καταλήγει σε μία συμφέρουσα αναθεώρηση – τροποποίηση για το ελληνικό δημόσιο με τη σημερινή υπογραφή.
Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, χαιρετίζω την ερώτηση, γιατί μου παρέχεται η ευκαιρία να απαντήσω στο Σώμα επικαιροποιημένα. Είναι μακρά η ιστορία, παλιά η ιστορία, την οποία διαχειριστήκαμε όλα τα κόμματα και εγώ, ως επισπεύδων Υπουργός, υπεύθυνα και κατά τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, η ερώτηση συμβαίνει να υποβάλλεται στην πιο καλή στιγμή. Χθες υπέγραψα το προεδρικό διάταγμα που τακτοποιεί τις εκκρεμότητες και απαντά και στα ερωτήματα, τα επίκαιρα και εύστοχα, του κ. Μανωλάκη.
Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται με την έννοια της ανανέωσης για πέντε χρόνια –ήταν η καλύτερη νομική λύση που βρήκαμε- όλοι οι υπηρετούντες εποχικοί πυροσβέστες, οι συμβασιούχοι. Προσλαμβάνονται όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας και άλλων συνθηκών που μπορεί να έχουν εν τω μεταξύ μεσολαβήσει.
Είναι ένα σύνολο πεντέμισι χιλιάδων ανθρώπων, με το πλεονέκτημα της εμπειρίας στην καταπολέμηση της φωτιάς. Αυτό το πλεονέκτημα, σαν ιδιότητα που συντρέχει στα πρόσωπα αυτών των εποχικών πυροσβεστών, δεν έπρεπε η πολιτεία να το χάσει με κανένα τρόπο.
Παράλληλα, έχουμε την υπόθεση –όπως θα έλεγε και ο κ. Γιακουμάτος- της επιδείξεως μιας κοινωνικής μέριμνας. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι προς εκείνους οι οποίοι δουλεύουν πέντε, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια σ’ αυτό το αντικείμενο. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι; Υπάρχει και η αρχή της δεδικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη-εργαζόμενου προς το δημόσιο. Και αφού οι ανάγκες υπάρχουν, δεν νοείται αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν εκτός.
Υπάρχει η συνταγματική δέσμευση και πρέπει μέσα απ’ αυτά τα καυδιανά δίκρανα να περάσω, δηλαδή μέσα από το ότι δεν γίνονται μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων μετά την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Έτσι κρίναμε να γίνει ανανέωση του προεδρικού διατάγματος για μια πενταετή θητεία.
Επί των ερωτημάτων, προσλαμβάνονται όλοι. Πετύχαμε και την επιμήκυνση του χρόνου. Αυτό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που υπέγραψα εγώ χθες –είχαμε μια εκκρεμότητα- ομιλεί για οκτώ μήνες από πλευράς Υπουργείου. Τώρα θα το δει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος άνοιγε τη δυνατότητα μέχρι πέντε μήνες. Τώρα ό,τι υπέγραψα εγώ ως σχέδιο προεδρικού διατάγματος, που θα επικυρωθεί από το Λογιστήριο για τα δημοσιονομικά, είναι για οκτώ μήνες. Έτσι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε ως σοβαρή πρόνοια για την αντιπυρική περίοδο που λαμβάνει η Κυβέρνηση γι’ αυτό το καλοκαίρι, λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και όπως ζήσαμε τον καιρό να εξελίσσεται χωρίς βροχές, όλοι συνομολογούμε ότι θα έχουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να είμαστε έτοιμοι την 1η Μαΐου. Στη δευτερολογία μου θα σας πω περισσότερα για το πώς είναι η αντιπυρική σύλληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Μανωλάκης έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Κατ’ αρχήν, κύριε Υπουργέ, θα κάνω μια μικρή αναφορά γι’ αυτά που είπατε σε σχέση με το CFR, που ήταν μια συμφορά για την ασφάλεια. Δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα. Θα επανέλθω. Ελπίζω ότι η υπογραφή που θα βάλετε σήμερα, θα βάλει μία τάξη σ’ αυτό το σύστημα το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ.
Έρχομαι στην ερώτησή μου. Θέλω να μου διευκρινίσετε μερικά σημεία. Είπατε λίγο πριν ότι επιμηκύνατε το χρόνο εργασίας των εποχικών πυροσβεστών για οκτώ μήνες. Να μου πείτε στη δευτερολογία σας, είναι μέχρι οκτώ μήνες ή και οκτώ; Ξέρετε εσείς τι σημαίνει το «μέχρι». Επίσης, μιλήσαμε για επαναπρόσληψη μέχρι πέντε χρόνια. Μιλάμε για μέχρι πέντε χρόνια ή για πέντε χρόνια;
Εγώ, στη σχετική συζήτηση που είχαμε και στην επιτροπή, το θεώρησα αυτό σαν ένα πρώτο θετικό βήμα. Όμως παραμένει, πέρα απ’ αυτά τα ερωτήματα, το πρόβλημα της οριστικής λύσης του θέματος των εποχικών πυροσβεστών. Είναι θετικό ότι έγιναν οκτώ οι μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι είναι οκτώ και όχι μέχρι οκτώ. Η πολιτεία πληρώνει κάποια χρήματα γι’ αυτή την επιμήκυνση. Γιατί δεν σκέπτεστε αυτούς τους πεντέμισι χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μία εμπειρία δέκα-είκοσι χρόνια, να τους βάλετε σ’ ένα Σώμα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αξιοποιούνται περίπου με τα ίδια χρήματα για δώδεκα μήνες; Και αυτοί έχουν εμπειρία.
Δεν είναι όπως οι Ειδικοί Φρουροί στην Αστυνομία, για τους οποίους είμαστε αντίθετοι, γιατί η πρόσληψή τους γίνεται με άλλες διαδικασίες, πέρα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Αστυνομικών. Αυτή είναι μία ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι εμείς θέλουμε Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις προσλήψεις των πυροσβεστών εφόσον λυθεί παράλληλα το θέμα των εποχικών πυροσβεστών, για τους οποίους γίνεται ναι μεν ένα πρώτο βήμα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται οριστικά.
Όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, κατ’ αρχήν φέτος δεν θα έχουμε οκτώ μήνες τους εποχικούς πυροσβέστες, θα τους έχουμε για έξι μήνες, γιατί αυτό ισχύει από του χρόνου. Όμως, άκουσα τον κ. Φούρλα να μιλά για αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου οκτώ μηνών, ενώ ο Αρχηγός που στέλνει εγκυκλίους στους πυροσβέστες, λέει ότι αυτή η αντιπυρική περίοδος ξεκινά ουσιαστικά από την 1η Ιουνίου. Νομίζω ότι εσείς, ως πολιτικός προϊστάμενος, μπορείτε να το εξηγήσετε και τελικά να διευκρινίσετε αυτά τα ερωτήματα για την τύχη αυτών των πεντέμισι χιλιάδων πυροσβεστών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, συμφωνώ και εγώ με τον κ. Μανωλάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης): Όσον αφορά το «μέχρι οκτώ μηνών», υπέγραψα το «οκτώ μηνών» χθες. Ήρτηται από το Λογιστήριο, στο οποίο έχω ασκήσει την επιρροή μου, να το αποδεχθεί, σύμφωνα με τα οικονομικά του, για τους οκτώ μήνες και όχι μέχρι οκτώ μηνών.
Για τα πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια, όχι μέχρι πέντε χρόνια. Αυτό είναι το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει την ισχύ του ακεραίως.
Τρίτον, όσον αφορά την οριστική λύση του προβλήματος αυτών των ανθρώπων: Αυτό που λέτε, είναι μία σκέψη. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Ένα είναι βέβαιο. Μπορεί να το διευθετήσουμε στον ενδιάμεσο χρόνο. Αλλά αποκλείεται αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν στο δρόμο. Το ποια θα είναι η προσφορότερη λύση για την οριστική διευθέτηση της περίπτωσής τους, θα το δούμε. Έχει τη βασιμότητά της η εκδοχή που λέτε, να υπάρξει μια υπηρεσία στην Πολιτική Προστασία. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι στο Πυροσβεστικό Σώμα και όχι σε υποκατάστατες ή σε συντονιστικές γραμμές, γιατί θέλουμε τα χέρια, τα σώματα, την ψυχή και την παλικαριά στη μάχη κατά της φωτιάς. Θα το δούμε. Μελετάται.
Τώρα κάναμε κατάκτηση. Εσείς, κύριε Μανωλάκη, σαν υπεύθυνος που παρακολουθείτε τα θέματα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και την ειδική περίπτωση των συμβασιούχων πυροσβεστών και εμείς, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Έχουμε τις καλύτερες, τις άριστες δυνατές διευθετήσεις τώρα.
Η αντιπυρική περίοδος ανοίγει την 1η Μαΐου. Δεν τίθεται θέμα. Οι δηλώσεις του Αρχηγού, του κ. Κόη, αφορούσαν οργανωτικά ζητήματα για το πώς η υπηρεσία, με την παραδοσιακά κεκτημένη της φορά, οργανώνει τη διάταξη των δυνάμεων. Όχι ότι αλλάζει η ημερομηνία, είναι η 1η Μαΐου για τον καιρό και για την αντιμετώπιση. Εμείς, με εντολή του Πρωθυπουργού, λάβαμε την εξής πρόνοια: μίσθωση τριών επιπλέον ελικοπτέρων, τα οποία επισπεύδω τώρα, για να είμαστε όσο γίνεται πιο νωρίς έτοιμοι με δέκα ελικόπτερα βαρέως τύπου αντί για τα επτά που είχαμε πριν.
Ο στόλος είναι ο ίδιος ο παλιός. Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να κάνω ανανέωση του στόλου φέτος. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε ανανεωμένο στόλο σ’ ένα μεγάλο ποσοστό. Τα χερσαία μέτρα ενισχύονται με τρόπο υπεύθυνο, διαγωνιστικό και διαφανή. Ελπίζω τώρα, το Μάιο, να έχουμε μία ενίσχυση των χερσαίων μέσων. Το προσωπικό είναι αυτές οι πέντε χιλιάδες, που είναι συντεταγμένη δύναμη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και έχω έτοιμη τη διαδικασία για χίλιους τριακόσιους πυροσβέστες. Δηλαδή, διαγωνιστικά οι χίλιοι τριακόσιοι πυροσβέστες θα αναπτυχθούν μαζί με διακόσιους που μου έχουν εγκριθεί για φέτος και άλλους χίλιους εκατό για το 2008 και το 2009. Δηλαδή, πεντακόσιοι πενήντα κατ’ έτος. Έτσι παρακολουθώ τη σχέση εισροών-εκροών, γιατί έχω κενά τεσσάρων χιλιάδων πυροσβεστών.
Για τους ειδικούς φρουρούς, σας λέω να τους υποστηρίξετε. Λειτούργησα -σας το έχω πει ανοικτά- με τη συνθήκη της κατάστασης ανάγκης, πάλι στην παρακολούθηση της σχέσης εκροών προς εισροές. Γι’ αυτό αναγκαιοί και φέρνω μια ισορροπία σ’ αυτήν τη σχέση -γιατί θα αποστρατευθούν πολλοί- με τους δύο χιλιάδες άμεσης προτεραιότητας και ανάγκης ειδικούς φρουρούς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη θα συζητηθεί η τρίτη, η με αριθμό 445/26.3.2007 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαϊδου προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος κ.λπ..
Το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, θύματα των πολιτικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό, χτυπιούνται από την ανεργία και πολλοί από αυτούς δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας, αλλά και για την παροχή του ειδικού εποχικού βοηθήματος.
Τα τελευταία χρόνια, ως ελάχιστη βοήθεια προς τους εργαζόμενους αυτούς και μετά από κινητοποιήσεις των σωματείων, επιτρεπόταν κατ’ εξαίρεση να γίνεται θεώρηση των βιβλιαρίων με είκοσι πέντε ένσημα και να παρέχεται το ειδικό εποχικό βοήθημα και σε όσους είχαν την τελευταία διετία τριάντα έως διακόσια δέκα ένσημα.
Σήμερα, μετά τη λήξη της σχετικής υπουργικής απόφασης στις 28/2/07 και με δεδομένο ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει την ανεργία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε δεινή θέση, αφού δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. Επιπλέον, αποκλείονται από την παροχή επιδόματος ασθενείας μιας και το όριο των εκατό ενσήμων που απαιτούνται, είναι σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί λόγω της ανεργίας, ενώ την ίδια στιγμή δεν τους χορηγείται και το ειδικό εποχικό βοήθημα.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα πάρει, ώστε να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των σωματείων και όλων των εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, για την έκδοση νέων υπουργικών αποφάσεων που θα προβλέπουν τη θεώρηση βιβλιαρίων με είκοσι πέντε ένσημα, την παροχή επιδόματος ασθενείας με πενήντα ένσημα, καθώς και την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος με τριάντα έως διακόσια δέκα ένσημα την τελευταία διετία».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γιακουμάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κυρία Νικολαϊδου, δεν βρίσκεται κανείς σε δύσκολη θέση λόγω της μη θεώρησης του βιβλιαρίου, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, μέχρι τις 28.2.2006 υπήρξε η προηγούμενη διάταξη νόμου που καθόριζε ότι με εικοσιπέντε ημερομίσθια μπορούν να θεωρούν τα βιβλιάριά τους. Από την 1η Μαρτίου έρχεται η νέα διάταξη νόμου. Όμως, έως ότου έρθει –πρέπει αυτό να το ξέρετε και αν δεν το ξέρετε, θα έπρεπε να το ρωτήσετε- έχουμε στείλει ήδη εγκύκλιο -και θα την καταθέσω στα Πρακτικά- που λέει το Ι.Κ.Α. ότι θα καλυφθούν για παροχές ασθένειας σε είδος από το Ι.Κ.Α. – ΕΤΑ από 1/3/2007 έως 28/2/2009. Πριν, δηλαδή, έρθει ο νόμος, ήδη έχουμε στείλει σχετική εγκύκλιο. Άρα, λοιπόν, ποια είναι η δύσκολη θέση των ενδιαφερομένων; Και εγώ δεν την καταλαβαίνω.
Εμείς, κυρία συνάδελφε, μετέχουμε στα προβλήματα, είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο και έχουμε λύσει τα προβλήματα, όσον αφορά μάλιστα και το συγκεκριμένο, πριν καν έρθει ο σχετικός νόμος. Δεν είναι, λοιπόν, σε δύσκολη θέση. Η διάταξη νόμου είναι έτοιμη, καθώς και η σχετική εγκύκλιος του Ι.Κ.Α. είναι ήδη δρομολογημένη. Ούτε ένας σήμερα δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να θεωρήσει το βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.. Αποτελεί βαριά παράβαση καθήκοντος η μη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τα εποχικά επιδόματα. Κυρία Νικολαϊδου, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση, στα τρία χρόνια που κυβερνά, έχει δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ως εποχικό επίδομα μόνο για τη ζώνη. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, κυρία Νικολαϊδου, χρόνια ολόκληρα τώρα προεκλογικά περιφέρονταν οι πολιτικοί στην ορεινή Ξάνθη και σε άλλες περιοχές και έταζαν επίδομα! Αυτή η Κυβέρνηση φέρνει διάταξη, με την οποία καθιερώνει επίδομα και για ανθρώπους που δουλεύουν και εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη, στο Αμβούργο και αλλού, χωρίς να εκλιπαρεί και να επαιτεί για ψηφοθηρικούς λόγους. Και αυτό γιατί; Γιατί η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε ηθική και ενιαίους κανόνες για όλη την Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, είναι έτοιμη και η σχετική τροπολογία γι’ αυτό το επίδομα.
Τρίτον, τώρα τελευταία γίνεται μεγάλη σπέκουλα, δυστυχώς και από Βουλευτές, αλλά και από το σωματείο των εργαζομένων στη ζώνη, για το ότι τάχατες – τάχατες η Κυβέρνηση χαρίζει χρήματα στους εργοδότες.
Κυρία Νικολαϊδου, επειδή ασχολούμαι για δεκαπέντε χρόνια με την κοινωνική ασφάλιση, θέλω να καταλάβετε κάτι. Το Ι.Κ.Α. ή η ασφάλιση είναι σχέση εισροών και εκροών. Κοιτάμε να αυξήσουμε τις εισροές. Και πώς θα γίνει αυτό;
Σας λέγω, λοιπόν, ότι οφειλές μέχρι 31/12/2006 –χρέη μιας εικοσαετίας και πλέον- δεν χαρίζονται σε κανένα. Δεν χαρίζεται ούτε 1 ευρώ σε κανένα.
Τι κάνει η Κυβέρνηση με τη διάταξη που έφερε, του άρθρου 9 και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης; Αναστέλλει, παγώνει μέχρι 31/12/2008 τις οφειλές. Για ποιο λόγο; Για να γραφτούν επιτέλους στο μητρώο. Επιτέλους, αυτή η ζώνη τι είναι; Είναι η «άγρια δύση»; Όποιος θέλει μπαίνει; Ήταν, λοιπόν, μια απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.
Κυρία Νικολαϊδου, προσέξτε. Ασφαλιστικός και εργασιακός κανόνας είναι ο εξής: Παγώνουν τα χρέη για δύο χρόνια, μπαίνει στο μητρώο της ζώνης, αλλά εάν δεν μου πληρώσει τα τρέχοντα, τον πετάω έξω από τη ρύθμιση και αναβιώνει το παλιό όφελος.
Και σας ερωτώ, κυρία Νικολαϊδου, τι θέλετε τελικά; Θέλετε να αναβαθμίσουμε, θέλετε να δώσουμε ζωή στη ζώνη; Αυτό κάνουμε και το Υπουργείο Απασχόλησης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θέλετε, λοιπόν, εν μια νυκτί για χρέη δεκαπέντε – είκοσι ετών να μην τους δώσουμε ενημερότητα, να κλείσουν και να μπουν και άλλοι στην ανεργία;
Θέλω, όμως, να σκεφθείτε και το εξής, γιατί είσαστε υπεύθυνη πολιτικός. Μήπως εδώ γίνεται ένα παιχνίδι μαύρης εργασίας; Μήπως θέλουμε μια ζώνη ισοπεδωμένη; Όχι. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν χαρίζουμε σε κανένα τίποτα, παγώνουμε τα χρέη για δύο χρόνια και καλά κάνουμε και είμαι υπερήφανος γι’ αυτήν τη ρύθμιση. Και σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τα τρέχοντα, αμέσως αναβιώνει το παλιό όφελος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Νικολαϊδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι απαντάτε και για άλλα σοβαρά θέματα, τα οποία δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη ερώτηση, όπως αυτό που αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι φροντίζετε να λυθεί το θέμα της ανεργίας της ζώνης.
Δεν τα χαρίζετε, αλλά τα παγώνετε. Πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσετε ποια είναι αυτή η διαφορά. Γι’ αυτούς που χρωστάνε για πάνω από δεκαπέντε χρόνια, ερχόσαστε με διάταξη και κάνετε τη ρύθμιση που την ονομάζετε «πάγωμα», αλλά στην ουσία είναι χάρισμα. Δεν ζητούν αυτά οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών.
Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο, μια και επικαλεστήκατε ένα έγγραφο δικό σας, το οποίο έχει ημερομηνία 23 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι στη ζώνη, όπου η υπουργική απόφαση έληγε στις 22 Φεβρουαρίου, σας έχουν στείλει πολύ πιο μπροστά έγγραφο, γύρω στις 15 Φεβρουαρίου και σας ζητούσαν να ανανεώσετε αυτήν την απόφαση, που δεν χαρίζετε τίποτα στους εργαζόμενους. Αυτό, αν θέλετε, είχε καθιερωθεί σαν μια πολύ μικρή βοήθεια προς τους άνεργους, που δεν φταίνε αυτοί που είναι άνεργοι, αλλά η πολιτική και η δική σας και των προηγούμενων, όπου προεκλογικά και εσείς τώρα σε επίπεδο γενικών γραμματέων και παλιά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε επίπεδο διϋπουργικό, παίρνατε κάποια δήθεν μέτρα, μέτρα όμως που ουσιαστικά ήταν προεκλογικές εξαγγελίες. Σας είναι γνωστό ότι η ανεργία διαιωνίζεται, ακριβώς διότι δεν εφαρμόζονται στην ουσία συγκεκριμένα μέτρα.
Έρχονται, λοιπόν, πολύ πιο έγκαιρα και σας ζητάνε να ανανεώσετε την υπουργική απόφαση, για να έχουν ανανεωμένα τα βιβλιάρια ασθενείας και εσείς μετά από ένα μήνα στέλνετε κάποιο έγγραφο, το οποίο επικαλείστε τώρα σαν οριστική λύση. Να λυθεί το πρόβλημα και εδώ είμαστε να σας πούμε και «μπράβο» που το λύσατε. Μέχρις στιγμής, όμως, δεν έχει λυθεί, κύριε Υπουργέ.
Το δεύτερο θέμα, επίσης, πιο σοβαρό, αφορά το εποχικό επίδομα. Επικαλείστε κάποια μεγάλα νούμερα. Επί της ουσίας, αυτοί που χρήζουν βοήθειας είναι ουσιαστικά κάποιοι μεγάλοι ναυτεργάτες, που πάλι δεν έχουν ευθύνη. Έχουν ξεζουμιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να τους καταδικάζουμε, επειδή δεν τους παίρνει κανείς για δουλειά; Μιλάμε για εκατόν πενήντα – εκατόν ογδόντα άτομα. Δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα. Λέτε ότι κάποια έγγραφα και κάποιες αποφάσεις είναι στην πορεία έτοιμες για να εκδοθούν. Εσείς, όμως, δεν κάνετε μόνο αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες ότι καλείτε έναν – έναν τους άνεργους εργαζόμενους, για να τους ρυθμίσετε στο Υπουργείο τα έγγραφά τους, ενώ υπήρχε μέχρι τώρα μέσα στη συλλογική δράση και στο συντονισμό, η τακτική να πηγαίνουν όλα αυτά στο σωματείο και το σωματείο τακτοποιούσε όλη αυτήν τη διαδικασία.
Δεν δίνετε, λοιπόν, εντολή να πληρωθεί το επίδομα, την οποία έπρεπε να είχατε δώσει από το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Πέρασαν τρεις μήνες και παρουσιάζετε τα πράγματα πάρα πολύ ρόδινα. Δεν είναι αυτή κατάσταση, κύριε Υπουργέ, ούτε προεκλογική περίοδος είναι, για να πάτε εσείς ή κάποιοι άλλοι να δώσετε πάλι υποσχέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κυρία Νικολαϊδου.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Αυτή η Κυβέρνηση, κυρία Νικολαϊδου, κάνει πολιτική, η οποία είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προς όφελος των πολιτών. Αν εσείς αυτό το λέτε «προεκλογικό», εν πάση περιπτώσει εδώ και τρία χρόνια υλοποιούμε συνέχεια πολιτικές. Να μην κάναμε τίποτε, για να μη μας κατηγορήσετε ότι κάνουμε προεκλογικές ρυθμίσεις;
Σας ερωτώ ευθέως. Υπάρχει έστω ένας σήμερα στη ζώνη, που δεν έχει θεωρήσει το βιβλιάριό του ή δεν του το θεωρεί το ΙΚΑ; Τότε θα είμαι υπόλογος…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Το δικό σας έγγραφο…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Αφήστε τα, κυρία Νικολαϊδου.
Ένας εάν το καταγγείλει, ο υπάλληλος του Ι.Κ.Α. θα κατηγορηθεί για βαριά παράβαση καθήκοντος. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Δεν μας λέτε πότε στείλατε το έγγραφο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κυρία Νικολαϊδου, σας λέω ότι από 1η Μαρτίου θεωρούνται όλα. Ήταν και προφορική εντολή ….
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Από 23/3/2007 είναι το έγγραφο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Ένα αυτό. Σας δίνω απάντηση.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Προφορικά δώσατε εντολές;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Σας προκαλώ δημόσια εγώ να φέρετε έναν, του οποίου δεν θεωρήθηκε το βιβλιάριο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Η καλύτερη απόδειξη είναι εδώ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κυρία Νικολαϊδου, ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Έχει συντεταγμένες. Έχει τον Ο.Α.Ε.Δ., την Εφορία, το Ι.Κ.Α.. Αυτές είναι οι συντεταγμένες. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να λειτουργήσουν. Με ποιο δικαίωμα το σωματείο θα κάνει τον εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ.; Όλοι οι Έλληνες πολίτες, κυρία Νικολαϊδου, καταθέτουν τα χαρτιά στον Ο.Α.Ε.Δ., για να πάρουν το επίδομα.
Και εγώ σας ερωτώ το εξής και θέλω να μου απαντήσετε: Εγώ είμαι άνεργος της ζώνης δύο χρόνια. Έχω κάνει μόνο είκοσι πέντε ημερομίσθια, για να πάρω το επίδομα. Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο να πάω μέχρι το Ν.Α.Τ. στο Κερατσίνι, που είναι δίπλα μου, να κάνω τα χαρτιά μου; Όχι, θέλετε να το κάνουμε μέσω σωματείου.
Κυρία Νικολαϊδου, το κράτος θα λειτουργήσει, είτε φωνάζει ο κύριος Πουλικόγιαννης είτε εσείς είτε όλοι. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι κάνατε,…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ: Αυτό είναι το πρόβλημά σας;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): …αλλά από εδώ και πέρα θα καταθέτουν τα χαρτιά τους στον Ο.Α.Ε.Δ.. Το συνδικαλιστικό σωματείο το σεβόμαστε, το εκτιμούμε, θα κάνει τον αγώνα του, αλλά το κράτος δεν τρομοκρατείται και δεν αντικαθίσταται. Το κράτος είναι ένα ενιαίο και σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη επίκαιρη ερώτηση, η με αριθμό 439/26-3-2007, της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίας Μπερνιδάκη- Άλντους προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κ.λπ..
Ζητούμε συγγνώμη από την κ. Μπερνιδάκη, γιατί καθυστερήσαμε να συζητήσουμε την ερώτησή της.
Το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η πλειοψηφία των πλοίων της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα, αλλά και αρκετοί λιμένες δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή μετακίνηση επιβατών με αναπηρία. Εν όψει αυτών των ελλείψεων και ενώ οι περισσότεροι επιβάτες με αναπηρία χρειάζονται συνοδό για να μπορέσουν να μετακινηθούν με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δεν υπάρχει καμία πρόνοια έκπτωσης στις τιμές των εισιτηρίων ούτε για την ειδική κατηγορία αυτών των επιβατών, αλλά ούτε και για τους συνοδούς τους, οι οποίοι τους είναι απαραίτητοι για την ασφαλή τους μετακίνηση.
Κατά συνέπεια, το δικαίωμα της αυτόνομης μετακίνησης και εξυπηρέτησης των επιβατών με αναπηρία, είτε αυτοί είναι κάτοικοι νησιωτικών περιοχών είτε τουρίστες, παραβιάζεται με τον πιο βάναυσο τρόπο στο αφιλόξενο περιβάλλον των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τη στιγμή που σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 6 του Συντάγματος, η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αυτόνομη και ανεμπόδιστη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες της χώρας.
Στο πλαίσιο του έτους 2007, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους»,
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Τι μέτρα θα λάβει για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας;
2. Τι μέτρα θα λάβει για την εξασφάλιση έκπτωσης στις τιμές των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τους επιβάτες με αναπηρία και τους συνοδούς τους;»
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κατήρτισε το Μάρτιο του 2006 Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά όλα τα επιβατηγά πλοία και εξέδωσε διευκρινιστικές οδηγίες και εγκυκλίους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τα υπόχρεα πλοία σ’ αυτούς τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κατά κανόνα συμμορφωθεί. Στους πρόσφατους ελέγχους που έγιναν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, διαπιστώθηκε ότι τέσσερα συγκεκριμένα πλοία δεν είχαν συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των αυστηρών προστίμων, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Ναυτικού Δικαίου και δύο από αυτά ήδη συμμορφώθηκαν. Τα άλλα δύο είναι στη διαδικασία εκπλήρωσης όλων των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Έχουν δοθεί επίσης αυστηρές εντολές στους Οργανισμούς Λιμένων και στους λιμένες της χώρας, οι οποίοι είναι υπό την εποπτεία είτε της περιφέρειας είτε των Οργανισμών Δήμων και Κοινοτήτων και βεβαίως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Τώρα, όσον αφορά τις εκπτώσεις, με βάση τη νομοθεσία που υπάρχει, η πολιτεία με υπουργική απόφαση του 2003 έχει καθορίσει τις κατηγορίες των πολιτών, οι οποίοι δικαιούνται εκπτώσεων στα πλοία της ακτοπλοΐας, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία 80% και άνω, οι οποίοι δικαιούνται εκπτώσεων της τάξης του 50%.
Έγινε μια συζήτηση με τους εκπροσώπους Ομοσπονδίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και συμφωνήσαμε σ’ ένα κλίμα πολύ εποικοδομητικό πρόσθετα μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και την άνετη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η κ. Μπερνιδάκη έχει δίκιο να επικαλείται και το Σύνταγμα και την κοινή λογική όσον αφορά το πώς πρέπει η πολιτεία να δείχνει το ενδιαφέρον της και τη μέριμνά της γι’ αυτά τα άτομα.
Έγινε για αρκετή ώρα συζήτηση και με το Γενικό Γραμματέα και με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Συμφωνήσαμε ότι θα συμμετέχουν επισήμως και στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών εκπρόσωποι Ομοσπονδίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα μέσα στα πλοία για ειδικά καθίσματα, ειδικούς χώρους, που κατά προτεραιότητα και μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Ήδη βρισκόμαστε σε καλό σημείο συζητήσεων και με την Ομοσπονδία και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για να επεκτείνουμε το μέτρο των εκπτώσεων και στους συνοδούς συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων με ειδικές ανάγκες. Βεβαίως, η πολιτεία προσπαθεί να κάνει το καθήκον της διαχρονικά και όχι μόνο η δική μας Κυβέρνηση.
Αυτές τις ρυθμίσεις δεν τις αποδέχονται οι εκπρόσωποι των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως ο νόμος ισχύει, εφαρμόζεται και όσοι παραβιάζουν τις συγκεκριμένες διατάξεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, θα τους επιβληθούν οι αυστηρότερες των κυρώσεων του Κώδικα Ναυτικού Δικαίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Η κ. Μπερνιδάκη έχει το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ –ΑΛΝΤΟΥΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι θεωρώ πολύ σημαντικές τις ανακοινώσεις που ακούσαμε και σίγουρα μας δίνουν ελπίδες ότι κάτι επιτέλους θα αλλάξει προς το καλύτερο για τη ζωή των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας, γιατί χωρίς προσβάσιμες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οι πολίτες με αναπηρία αισθάνονται εγκλωβισμένοι. Ζουν μια απαράδεκτη απομόνωση είτε είναι κάτοικοι σε κάποιο νησί είτε θέλουν να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα από τα νησιά που ζουν είτε θέλουν να απολαύσουν τον τουρισμό.
Το ταξίδι με το πλοίο της γραμμής, τουλάχιστον όπως ισχύει μέχρι τώρα κατά κανόνα, για τους περισσότερους φαίνεται κάτι πολύ απλό και καθημερινό. Για τους πολίτες, όμως, με αναπηρία, τις περισσότερες φορές επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις.
Σύμφωνα μ’ αυτά που άκουσα, θέλω να τονίσω ότι πράγματι η πολιτεία έχει διαχρονικά προσπαθήσει. Πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες. Θεωρώ, όμως, ότι και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πρέπει να δουν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτό το ζήτημα. Άλλωστε και οι πολίτες με αναπηρία πληρώνουν εισιτήρια, εδώ μιλούμε για έκπτωση.
Οι πολίτες με αναπηρία λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, ζητούν μερικά μέτρα που, σε συνδυασμό μ’ αυτά που είπατε, αν τα τονίσουμε, ίσως μπορέσει να επιτευχθεί μια καλύτερη συμφωνία και με τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Το πρώτο, λοιπόν, είναι η ασφάλεια και η προσβασιμότητα που παρέχουν τα επιβατηγά πλοία στους επιβάτες με αναπηρία και αυτό πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο για την έκδοση των πιστοποιητικών ασφάλειάς τους.
Το ακατανόητο σημερινό καθεστώς, που μέχρι πρόσφατα ισχύει –γιατί, όπως είπατε, διορθώνεται- επιτρέπει να χορηγούνται πιστοποιητικά χωρίς να ελέγχεται η ασφάλεια που παρέχουν τα πλοία προς τους επιβάτες με αναπηρία κι ελπίζουμε να λάβει τέλος πολύ σύντομα.
Ένα δεύτερο αίτημα του αναπηρικού κινήματος –και χαίρομαι που αποφασίσατε ότι οι εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία θα είναι μαζί σας στο σχεδιασμό, γιατί πραγματικά οι αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να παίρνονται μαζί μ’ αυτά- είναι ότι το κάθε πλοίο πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό ειδικών καθισμάτων, θέσεων για τους επιβάτες με αναπηρία, κάτι που συμβαίνει και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσετε αυτά τα αιτήματα με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.
Σίγουρα, όμως, δεν είναι μόνο οι υποδομές που πρέπει να βελτιωθούν. Χρειάζεται και συστηματική ενημέρωση κι εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Τέτοια ενημέρωση και εκπαίδευση είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτη και αυτό δεν χρειάζεται και μεγάλο οικονομικό κόστος για να επιτευχθεί.
Ένα άλλο βασικό ζητούμενο είναι και η αξιόπιστη πληροφόρηση του επιβάτη με αναπηρία. Σήμερα δεν υπάρχουν υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τις υποδομές προσβασιμότητας των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Ο ανάπηρος ξεκινά κάθε φορά ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ένα ταξίδι γεμάτο δυσάρεστες συνήθως εκπλήξεις. Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι συνθήκες θα συναντήσει σε κάθε λιμάνι και σε κάθε πλοίο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει.
Ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, είναι το κόστος των εισιτηρίων -αναφερθήκαμε σ’ αυτό- αυτής της ειδικής κατηγορίας επιβατών. Τουλάχιστον στους επιβάτες με αναπηρία 80% και άνω, σε βαριές αναπηρίες όπως είναι ας πούμε οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και οι τυφλοί θεωρώ ότι θα πρέπει να χορηγείται έκπτωση και στους ίδιους αλλά και στους συνοδούς τους. Χωρίς τους συνοδούς τους αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Νομίζω ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα, αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της θα πρέπει ίσως να επιδοτήσει αυτή την προσπάθεια σ’ ένα ποσοστό.
Κύριε Υπουργέ, η κοινωνική σας ευαισθησία είναι γνωστή. Εύχομαι τα μέτρα που μας ανακοινώσατε να γίνουν σύντομα πράξη. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ένα φιλόξενο περιβάλλον προς τους συμπολίτες μας με αναπηρίες, ένα περιβάλλον στο οποίο θα αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητοι και ισότιμοι επιβάτες. Άλλωστε μια τέτοια προσπάθεια συνάδει με τις οδηγίες και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοπρεπή και ανθρώπινη αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν, είτε με αεροπλάνα είτε με τρένα είτε με πλοία. Οι ίσες ευκαιρίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία αφορούν και στο δικαίωμά τους για πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που πρέπει να την απολαμβάνουν με αξιοπρέπεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Μπερνιδάκη. Οι στενογράφοι διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν μπορούσαν να σας πιάσουν. Τα είπατε τόσο γρήγορα! Και είπατε τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο. Συγχαρητήρια!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Τα είπε πολύ σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Τα όσα διατυπώθηκαν στην τοποθέτηση της κ. Μπερνιδάκη, απ’ ό,τι ακούω και από τους συναδέλφους Βουλευτές που βρίσκονται στην Αίθουσα, συναντούν την αποδοχή όλων των κομμάτων, του Σώματος και της Κυβέρνησης. Έχετε απόλυτο δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, το χειροκρότημα απ’ ό,τι είδατε, ήταν διακομματικό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Πράγματι, ήταν διακομματικό.
Χρησιμοποιήσατε και τη λέξη «αξιοπρέπεια». Η λέξη «αξιοπρέπεια» έχει να κάνει και με την πολιτεία, έχει να κάνει και με τα μέτρα, τα οποία λαμβάνει η πολιτεία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Στην ίδια κατεύθυνση είμαστε με την τοποθέτηση της αγαπητής συναδέλφου κ. Μπερνιδάκη. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι τα πλοία είναι ασφαλή, γίνονται και τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από τα εξήντα και πλέον πλοία της ακτοπλοΐας διαπιστώθηκε ότι τέσσερα ήταν αυτά που δεν πληρούσαν ακριβώς τις διατάξεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική νομοθεσία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη τα δυο έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και για άλλα δύο από αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα είναι έτοιμα υποθέτω πριν από τις γιορτές του Πάσχα.
Αλλά ακόμη και για τον ελληνικό νηογνώμονα, που κατά παράβαση της ελληνικής νομοθεσίας έδωσε αυτές τις εγκρίσεις, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες επιβολής των αυστηρότερων των ποινών.
Έχουμε εγκαινιάσει μια διαδικασία συζήτησης, διαλόγου αλληλοενημέρωσης για συμπληρωματικά μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πέρα από τις εκπτώσεις για τους συνοδούς, για τους οποίους βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο -και θα βγει σύντομα η κοινή υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα και για τους συνοδούς, που είναι ένα πρόσθετο μέτρο το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια- αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί μια τριμελής επιτροπή από εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των Ομοσπονδιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και των ακτοπλόων, οι οποίοι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα συζητούν, θα εντοπίζουν και θα εισηγούνται στο Υπουργείο επίλυση θεμάτων που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ-ΑΛΝΤΟΥΣ: Μια μικρή παρατήρηση μπορώ να κάνω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να την κάνετε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ-ΑΛΝΤΟΥΣ: Απλά ήθελα να τονίσω, και είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε, κύριε Υπουργέ, ότι πρόκειται για τομέα που πραγματικά δεν έχει έξοδα αλλά είναι μόνο θέμα νοοτροπίας. Αν προσπαθήσετε, σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες θα μπορούσατε να αρχίσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στα πλοία και στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Αυτό πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και ελπίζω να το κοιτάξετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε.
Θα εισέλθουμε τώρα στη δεύτερη, με αριθμό 438/26-3-2007, επίκαιρη ερώτηση, του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Γεωργακόπουλου, που τον ευχαριστούμε γιατί παραχώρησε δυο φορές τη θέση του, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις αποσπάσεις γιατρών από το Νοσοκομείο Πύργου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Συγκεκριμένα, η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
« Μετά λύπης μου πληροφορήθηκα ότι δύο γιατροί εντατικολόγοι που είχαν προσληφθεί στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργου, για να βοηθήσουν στη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, με αιφνίδια και απροσδόκητη απόφαση του Υπουργού Υγείας αποσπώνται για δυο μήνες στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης γιατί ενώ περιμέναμε την πρόσληψη και των υπολοίπων γιατρών για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου του Πύργου, όπως μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Υφυπουργός στην πρόσφατη επίσκεψή του, παρακολουθούμε νέα αποψίλωση του ιατρικού δυναμικού του νοσοκομείου.
Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι οι αποσπάσεις αυτές γίνονται μόνο και μόνο για να κάνει ο κύριος Υπουργός την καθιερωμένη φιέστα του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας που το επισκέπτεται στις 23-3-2007, κοροϊδεύοντας έτσι και τους πολίτες της Καλαμάτας ότι δήθεν θα λειτουργήσει η Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου με δίμηνη απόσπαση των γιατρών του Νοσοκομείου του Πύργου.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν αυτές τις αποσπάσεις;
2. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κοροϊδία των πολιτών του Νομού Ηλείας;
3. Γιατί δεν τηρούνται οι υποσχέσεις του Υφυπουργού κ. Γιαννόπουλου για την κάλυψη των κενών του Νοσοκομείου Πύργου;»
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιαννόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το Νοσοκομείο του Πύργου λειτούργησε το Φεβρουάριο του 2004, χωρίς βέβαια να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν με ρωτήσετε, κύριε Γεωργακόπουλε, γιατί δεν λειτούργησε η μονάδα εντατικής θεραπείας μπορώ να επιχειρηματολογήσω γι’ αυτό. Αν με ρωτήσετε πώς εγώ ο ίδιος κρίνω το γιατί δεν λειτούργησε η μονάδα θα σας έλεγα ότι η μονάδα έπρεπε να είχε λειτουργήσει. Για το γιατί δεν λειτούργησε θα σας αναφέρω κάποιες αδυναμίες και από σας εξαρτάται αν θα τα υιοθετήσετε αυτά που θα σας πω.
Έχουμε τρεις παραμέτρους στις μονάδες εντατικής θεραπείας: ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, εξοπλισμός. Θα ήταν πράγματι ωραίο σε ένα νεόδμητο νοσοκομείο να υπάρχει η δυνατότητα και οι τρεις αυτές παράμετροι και τα τρία αυτά ανύσματα να πηγαίνουν συγχρόνως, οπότε θα λειτουργήσει η μονάδα. Δυστυχώς υπολείπετο το νοσηλευτικό προσωπικό. Μόλις το νοσηλευτικό προσωπικό μπορέσαμε και το πήραμε έπρεπε να εκπαιδευθεί. Το στείλαμε για εκπαίδευση.
Το ιατρικό προσωπικό από την κρίση των Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. θα έπρεπε και αυτό να έχει γνώση και εμπειρία, να έχει κάνει την εξειδίκευση στην εντατικολογία. Υπήρξε καθυστέρηση. Υπάρχουν τρεις γιατροί εντατικολόγοι αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο του Πύργου: ένας διευθυντής και δύο επιμελητές Β’. Ο διευθυντής –δεν χρειάζεται να πω ούτε όνομα ούτε τίποτα άλλο- είχε μια ατυχία. Είναι σε άδεια αποθεραπείας διότι έπαθε και ένα καρδιακό και εγκεφαλικό επεισόδιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύο γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο του Πύργου.
Παράλληλα ο εξοπλισμός ο οποίος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας ολοκληρώνεται τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου.
Οι δε δύο εντατικολόγοι, οι οποίοι διορίστηκαν και κατέλαβαν θέση επιμελητού Β΄ μετά από κρίση από τα Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι., είναι από το μήνα Οκτώβριο και για να μην κάθονται, αφού δεν λειτουργούσε η μονάδα, είχαν αποσπαστεί στις χειρουργικές κλινικές του Νοσοκομείου Πύργου.
Αυτό που έγινε ήταν να δοθεί η δυνατότητα να ξεκινήσει η μονάδα της Καλαμάτας. Αυτή η κίνηση θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα θα έλεγα και όχι το μήνα Μάρτιο, για να είναι και οι γιατροί εμπλεκόμενοι και απασχολούμενοι στο γνωστικό τους αντικείμενο και να δοθεί η δυνατότητα σε μια μονάδα σε έναν όμορο νομό να λειτουργήσει.
Ερχόμαστε βέβαια στο Νοσοκομείο του Πύργου που η μονάδα, όπως ακριβώς έχουμε εκτιμήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε εξοπλιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ιατρικής υπηρεσίας με επικουρικούς γιατρούς, θα λειτουργήσει στα τέλη Απριλίου. Αυτό είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, το στοχοδιάγραμμα που έχουμε.
Για το ότι φύγαμε έξω από τα χρονικά όρια και για εμένα που κατέβηκα στον Πύργο –και το αναφέρετε πολύ ωραία, γιατί ο κ. Γιαννόπουλος ήλθε και ότι ενώ μας το είπε, δεν έγινε- σας είπα ακριβώς πώς έχει το ιστορικό και η διαδρομή της όλης υπόθεσης της μονάδας του Νοσοκομείου του Πύργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε, κύριε Γεωργακόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά τα οποία είπατε είναι ωραία και καλά.
Εμείς εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε στο Νοσοκομείο του Πύργου είναι ότι εισπράττουμε συνέχεια υποσχέσεις, οι οποίες μένουν ανεκπλήρωτες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο και μάλιστα όταν έχουν προσληφθεί κάποιοι γιατροί για να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας και αποσπώνται στο διπλανό νοσοκομείο αποψιλώνοντας έτσι και το όποιο ιατρικό προσωπικό έχει φτάσει στο Νοσοκομείο του Πύργου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια αίσθηση στους πολίτες της Ηλείας ότι εν πάση περιπτώσει μας έχετε παραπεταμένους, να το πω έτσι, κρίνοντας και από τις υποσχέσεις τις οποίες δώσατε, όταν κατεβήκατε πριν από δύο μήνες. Μας είπατε μάλιστα ότι σ’ ένα μήνα θα επιστρέψετε να μας πείτε τα υπόλοιπα. Δεν επιστρέψατε και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε αυτό εδώ.
Όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραμέληση του προσωπικού σε σχέση με το Νοσοκομείο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Πύργου. Είναι αδιανόητο να στέλνουμε για δύο μήνες τους εντατικολόγους στην Καλαμάτα. Σας είπα ποια είναι η άποψή μας, ότι πήγαν εκεί απλά και μόνο επειδή θα κατέβαινε ο Υπουργός ο κ. Αβραμόπουλος στις 23 του μηνός στην Καλαμάτα να εγκαινιάσει τη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Καλαμάτας και να κάνει τη γνωστή φιέστα, την οποία κάνει πάντοτε ο κ. Αβραμόπουλος, τάχα ότι έχει γιατρούς εντατικολόγους, ενώ είναι αποσπασμένοι γιατροί από το Νοσοκομείο του Πύργου. Επειδή μας φοβίζει ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γι’ αυτόν το λόγο ακριβώς έκανα την ερώτηση αυτή.
Συγκρατώ όμως αυτό το οποίο είπατε, ότι τέλος Απριλίου θα λειτουργήσει στον Πύργο η μονάδα εντατικής θεραπείας και οι γιατροί αυτοί θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Γιατί αν δεν επιστρέψουν στις θέσεις τους, τότε βεβαίως πάει να πει ότι μας κοροϊδεύετε συστηματικά και δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε άλλο αυτήν την παραμέληση, η οποία γίνεται στον τομέα της υγείας στο Νομό Ηλείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αναγνωρίζω, κύριε Γεωργακόπουλε, την αγάπη σας και την αφοσίωση προς τους συμπατριώτες σας Ηλείους. Όπως θα γνωρίζετε, και εγώ είμαι της αρχής ότι αυτά που λέμε θα πρέπει να γίνονται. Και γίνονται, μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση. Ούτε θέλω να κάνω αναδρομή στο παρελθόν και να αναφέρομαι σε παρόμοια γεγονότα και φαινόμενα.
Αδικείτε όμως και τον κύριο Υπουργό, λέγοντας ότι η λειτουργία της μονάδας της Καλαμάτας ήταν αποσπασματική και μόνο για τα εγκαίνια. Έπρεπε να έχει λειτουργήσει η μονάδα της Καλαμάτας πιο μπροστά και θα μπορούσαμε κάλλιστα αυτούς τους δύο γιατρούς να τους είχαμε πάει νωρίτερα, αλλά βεβαίως εκεί υπολείπετο όπως σας είπα το προσωπικό που δεν είχε εξοικείωση με μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η απόσπαση διμήνου που έχει γίνει μπορεί να μην ολοκληρωθεί και δεν θα ολοκληρωθεί, διότι ήδη θα πάνε σε τακτική πλήρωση οι γιατροί της μονάδας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, οπότε αποτελεί και δέσμευση και δεν είναι κοροϊδία αυτή σε σας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες σας, ότι η μονάδα δεν θα λειτουργήσει.
Ίσα-ίσα η μονάδα του Πύργου, η οποία είναι και επικαιροποιημένη και στον Οργανισμό ως Μ.Ε.Θ. πολυδύναμη και Μ.Α.Φ. θα λειτουργήσει, για να εκτονώσει όλο ακριβώς το δυναμικό που έχουν ανάγκη οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Όπως σας είπα, περί τα τέλη Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός.
Τις νοσηλεύτριες ήδη τις έχουμε και ήδη εντός των ημερών προσλαμβάνονται άλλες δεκαεπτά νοσηλεύτριες, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον πίνακα του Α.Σ.Ε.Π.. Απρόσκοπτα, λοιπόν, θα λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας του Πύργου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ.
Εισερχόμεθα στην τέταρτη με αριθμό 446/26.3.2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με το νέο θάνατο νοσηλευομένου στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών κ.λπ..
Το ειδικότερο περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου, έχει ως εξής:
«Η βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης των ογδόντα παιδιών με ειδικές ανάγκες του ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών, όπως δημόσια είχε δεσμευτεί ο Υφυπουργός Υγείας σε επίκαιρη ερώτησή μας, δυστυχώς, δεν έγινε όπως αποδείχθηκε με το νέο τραγικό θάνατο ενός δεκαπεντάχρονου του τριακοστού από το 1988.
Ο νέος θάνατος στο «ίδρυμα-αποθήκη ψυχών», όπως δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της νέας διοίκησης, αλλά και για το έμπρακτο επί της ουσίας ενδιαφέρον του Υπουργείου να αλλάξει τις τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στο Ίδρυμα, συνθήκες ντροπής για πολιτισμένη χώρα, όπως θέλουμε να χαρακτηριζόμαστε.
Η απαξίωση στο χώρο της υγείας και πρόνοιας είναι τεράστια. Η αντιμετώπιση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και ιδίως των παιδιών που από τη φύση τους απαιτούν την αμέριστη στήριξη και βοήθεια της κοινωνίας είναι απαράδεκτη.
Είναι φανερό πλέον ότι η πολιτεία αδυνατεί να διασφαλίσει τη ζωή των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα προνοιακά ιδρύματα με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και την αναγκαία στελέχωση των φορέων πρόνοιας και αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται γι’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα και της ελλιπούς χρηματοδότησης.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι συγκεκριμένα μέτρα έλαβε μέχρι σήμερα το Υπουργείο, για να αλλάξει η τραγική κατάσταση στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών, όσον αφορά την πρόσληψη νέου υγειονομικού, νοσηλευτικού και επιστημονικού προσωπικού, πόσες και ποιες κενές θέσεις καλύφθηκαν;
Θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση για τον τραγικό θάνατο δεκαπεντάχρονου στο Ίδρυμα και τι μέτρα επιπλέον θα εφαρμόσει, ώστε στο μέλλον να μην θρηνήσουμε και άλλους θανάτους;»
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Λεβέντη, επισκεφθήκατε προχθές το ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών –και σας ακολούθησα την επόμενη ημέρα- οπότε είδατε ιδίοις όμμασι τι έχει γίνει εκεί, αν έχει αλλάξει κάτι στο ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών.
Είδατε, λοιπόν, με τα δικά σας μάτια τι είδους περιστατικά περιθάλπονται στο συγκεκριμένο κέντρο και είστε και γιατρός, οπότε γνωρίζετε πολύ καλά. Είδατε, λοιπόν, ότι είναι βαρύτατες νοητικές υστερήσεις με πολλαπλές αναπηρίες. Σχεδόν όλα τα περιστατικά έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω από τριάντα και πολλαπλές αναπηρίες. Φυσικά αυτό δεν είναι άλλοθι για οτιδήποτε άλλο.
Γνωρίζετε επίσης στατιστικές που υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη του κόσμου και για το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών αυτών και για την αυξημένη συχνότητα ατυχημάτων.
Στα ερωτήματα, τα οποία θέτετε, θα σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω Α.Σ.Ε.Π. οι προσλήψεις δώδεκα ατόμων μόνιμου προσωπικού, νοσηλευτών, βοηθών νοσοκόμων κ.λπ. και το βασικότερο –γιατί μας ενδιαφέρει και η ποιότητα του στελεχιακού μας δυναμικού σ’ αυτά τα ιδρύματα- πέντε θέσεις επιστημονικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, δηλαδή, ειδικότερα εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, ψυχολόγων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι στην τελική τους φάση, δηλαδή, έχουν εκδοθεί από το Α.Σ.Ε.Π. όλα τα πρώτα αποτελέσματα και τα ονόματα βρίσκονται ανηρτημένα στις νομαρχίες. Στην τελευταία δε προκήρυξη, την 9Κ/2006, έχουν ήδη εκδοθεί και σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι οριστικοί πίνακες διοριστέων κλάδων Π.Ε. και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Παράλληλα, γνωρίζετε επίσης –θα σας το είπαν οι εργαζόμενοι εκεί- ότι έχουμε υπογράψει ήδη προγραμματικές συμβάσεις, όπου κάποιοι εργαζόμενοι με προγραμματικές συμβάσεις έχουν πιάσει δουλειά. Πρόκειται, κυρίως, για βοηθητικό προσωπικό νοσοκόμων από την περιοχή και φυσικά κάναμε και μια προγραμματική σύμβαση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέσω Α.Σ.Ε.Π. για το διορισμό του υπόλοιπου προσωπικού.
Κάναμε, λοιπόν, μια προγραμματική σύμβαση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Α.Με.Α. Νομού Ηλείας «ΗΛΙΣ» και απασχολούνται ήδη τέσσερις βοηθοί νοσοκόμοι και ένας φυσιοθεραπευτής το τελευταίο διάστημα και αυτή η προγραμματική σύμβαση θα ανανεωθεί, ώστε να καλύψουμε τα όποια κενά υπάρχουν μέχρι να έλθει το μόνιμο προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π.. Παράλληλα θα έλθουν και άλλα δέκα άτομα μέσω «STAGE».
Συνολικά αυτή τη στιγμή υπηρετούν ογδόντα οκτώ εργαζόμενοι και περιθάλπονται εβδομήντα οκτώ άτομα. Η σχέση για μερικούς μοιάζει ίσως ιδανική, αλλά δεν είναι και δεν είμαστε ευχαριστημένοι λόγω της ποιοτικής σύνθεσης αυτών των εργαζομένων όπου υστερούμε σε καίριες ειδικότητες και φυσικά σε ιατρικό προσωπικό και γίνονται τιτάνιες προσπάθειες.
Εδώ και καιρό προσπαθούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε απλώς παιδίατρο, αλλά θέλουμε παιδίατρο με γνώσεις παιδονεφρολογίας. Θέλουμε ειδικό παιδοψυχίατρο και θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν την αναπηρία και είναι εξαιρετικά δύσκολο, κύριε συνάδελφε, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εδώ και καιρό προσπαθούμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με δελτίο παροχής υπηρεσιών από ιατρούς της περιοχής όπου, όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση ιατρών με ειδικές γνώσεις πάνω στην αναπηρία, ιδιαίτερα πάνω στην παιδονεφρολογία, στην παιδοψυχιατρική και φυσικά να καλύπτουν όλα τα οκτάωρα που θέλουμε.
Επιφυλάσσομαι στη δευτερολογία μου να σας απαντήσω στα επί μέρους θέματα, τα οποία βάλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ.
Ορίστε, κύριε Λεβέντη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επισκέφθηκα το κέντρο, όπως το επισκεφθήκατε και εσείς και βέβαια επισκεπτόμενος το κέντρο διαπίστωσα αυτά που και από πριν ήξερα και χαίρομαι που και εσείς τα διαπιστώσατε, γιατί η σημερινή σας απάντηση είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με την απάντηση που είχατε δώσει, όταν πέρυσι τον Αύγουστο έκανα παρεμφερή ερώτηση για έναν άλλο θάνατο που είχε συμβεί με ένα άλλο παιδί στο ίδιο κέντρο και που πέθανε με τραγικό τρόπο καταπίνοντας ξένα σώματα, όπως κι αυτό που πέθανε τώρα τελευταία.
Τι διαπιστώνει κάποιος από εκεί; Πρώτον, ότι εδώ, όπως και στα άλλα προνοιακά ιδρύματα της χώρας μας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, κύριε Υπουργέ, και ελλείψεις μάλιστα σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Ζήτησα την κατάσταση και μου είπαν ότι από τις εκατόν εξήντα τρεις οργανικές θέσεις στο ίδρυμα είναι κενές οι ογδόντα οκτώ θέσεις, κύριε Υπουργέ. Έπρεπε να υπάρχει μια ψυχολόγος και δεν υπάρχει. Έπρεπε να υπάρχει ένας γιατρός και δεν υπάρχει. Ο γιατρός που καλύπτει τις ανάγκες όλων αυτών των παιδιών εθελοντικά προσφέρεται και είναι ο αγροτικός γιατρός των Λεχαινών, ο οποίος βέβαια πρέπει να καλύπτει άλλες ανάγκες και σπεύδει και προσφέρει ανιδιοτελώς και με ηρωισμό τις υπηρεσίες του.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πέντε θέσεις Τ.Ε. Νοσηλευτικής και είναι κενές οι τρεις, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν τριάντα έξι θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων και είναι κενές οι είκοσι οκτώ θέσεις. Υπάρχουν, επίσης, σαράντα οκτώ οργανικές θέσεις Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού και είναι κενές οι είκοσι επτά.
Καταλαβαίνετε ότι κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες όσο ηρωικές προσπάθειες και να καταβάλει –και καταβάλει πράγματι- αυτό το προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές και τις βλέπουμε και γι’ αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει το προσωπικό γι’ αυτούς τους θανάτους, κύριε Υπουργέ, όπως την άλλη φορά επικαλεστήκατε το πόρισμα που έκανε κάποια Ε.Δ.Ε. –δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες προϋποθέσεις- όπου καταμαρτυρεί ευθύνες στο προσωπικό, το οποίο διαπίστωσε το θάνατο.
Τι έχουμε εξασφαλίσει, όμως, εμείς γι’ αυτά τα παιδιά; Αυτά τα παιδιά είναι τα πιο αδύναμα όλων των αδύναμων πλασμάτων. Πρώτα είναι παιδιά και είναι παιδιά με αναπηρίες και είναι παιδιά με τις βαρύτερες όλων των αναπηριών που είναι οι νοητικές αναπηρίες, που συνοδεύονται και με σωματικές και μια σειρά άλλες αναπηρίες. Αν ένα κανονικό παιδί έχει ανάγκη από τους δυο γονείς και από τους δασκάλους για να μπορέσει να αναπτυχθεί, ένα τέτοιο παιδί έχει ανάγκη από πολλαπλάσια βοήθεια. Αυτή την πολλαπλάσια βοήθεια, δυστυχώς, δεν την προσφέρουμε και συνολικά στα άλλα ιδρύματα και ειδικά σε αυτό το ίδρυμα.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο τραγικό γεγονός και ότι δεν θα θρηνήσουμε άλλα θύματα, παρά το ότι λέτε –και το παραδέχομαι- ότι όντως είναι τα πράγματα δύσκολα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως η πολιτεία δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει και δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος. Ξέρω την ευαισθησία σας, ξέρω ότι προσπαθείτε, πλην όμως η Κυβέρνηση, συνολικά η ελληνική πολιτεία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Θα τελειώσω μ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτοί που ηρωικά μάχονται για να σταθεί αυτό το έρημο το σύστημα στα πόδια του, να βρίσκονται και κατηγορούμενοι κάτω απ’ αυτές τις τραγικές συνθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Λεβέντη, είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, διαφωνώ όμως με την αφορμή κατάθεσης αυτής της ερώτησης. Ήταν, ναι, τραγικός θάνατος. Να ξέρετε όμως, ότι θα επακολουθήσουν και άλλοι –είναι σίγουρο αυτό- όπως σε άλλα ιδρύματα έχουμε δέκα και είκοσι θανάτους το χρόνο. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ναι, αλλά να δώσουμε προσωπικό, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σας απαντήσω αμέσως.
Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τεράστιο ποιοτικό έλλειμμα ιδιαίτερα σε ειδικότητες, οι οποίες απαιτούν άμεση προσέγγιση της αναπηρίας και θέλουν εξειδικευμένες γνώσεις και μάλιστα σ’ ένα ίδρυμα σχετικά απομακρυσμένο στην ελληνική επαρχία όπου περιθάλπονται εκεί περιστατικά με τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον, τέτοια περιστατικά που δεν έχουν ούτε οι καλύτερες πανεπιστημιακές κλινικές –με γκαστό λενό, με τέρντερ, με τα πιο δύσκολα σύνδρομα τα οποία υπάρχουν- και τα οποία σε άλλες εποχές πριν από δεκαετίες μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ίδρυμα για άγνωστους λόγους και φυσικά τέτοια περιστατικά πρέπει να είναι δίπλα σε μεγάλες κλινικές.
Επεξεργαστήκαμε, και είδα προσωπικά όλα τα περιστατικά, όλους τους φακέλους και σας επαναλαμβάνω ότι έχουν παράγοντες υψηλού κινδύνου για να έχουμε σύντομα νέα τέτοια «τραγικά» γεγονότα και σε άλλα παιδιά.
Δώσαμε εντολή για συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα. Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δίνουν όλο τον εαυτό τους. Για τα παιδιά αυτά αυτοί οι εργαζόμενοι είναι και η μάνα και ο πατέρας και η γιαγιά και ο παππούς. Οι γονείς τα έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια στην τύχη τους εκεί μέσα. Είναι εγκαταλελειμμένα, λοιπόν, από τους πάντες. Δεν πρέπει να βομβαρδίζονται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι με το έλλειμμα γνώσεων, αν θέλετε, που έχουν, δεν φταίνε αυτοί αν η πολιτεία σε άλλες εποχές διάλεξε το 90% των εργαζομένων εκεί να είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί βελτίωσαν τις γνώσεις τους και κάλυψαν αυτό το έλλειμμα, με το απόθεμα καρδιάς και ψυχής που είχαν δίνοντας κυριολεκτικά τον εαυτό τους γι’ αυτά τα παιδιά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Από εκεί και πέρα, ενισχύουμε αυτό το προσωπικό με εξειδικευμένο άλλο προσωπικό το οποίο δέχεται να πάει, γιατί έχουμε και αρνήσεις και καθυστερήσεις στους τελικούς πίνακες. Με τις προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες κάνουμε και με τον τοπικό Σύλλογο Γονέων των ατόμων με αναπηρία, αλλά και με άλλες προγραμματικές συμβάσεις με ιδιώτες φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ειδικούς γιατρούς ελπίζω να καλύψουμε το συγκεκριμένο κενό το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Το συγκεκριμένο ίδρυμα με τα περιστατικά τα οποία έχει είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του. Θέλει τεράστια βοήθεια και από την Κυβέρνηση και από τα νοσοκομεία, ιδιαίτερα –αυτό πρέπει να το τονίσω- από τις πανεπιστημιακές κλινικές των Πατρών, του Ρίο. Είμαστε σε συνεννόηση μαζί τους και αυτές οι κλινικές με το διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό, με τους καθηγητές, με τους ειδικούς παιδιάτρους, παιδιονευρολόγους, παιδοψυχιάτρους και ψυχιάτρους πρέπει να βοηθήσουν το συγκεκριμένο ίδρυμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το συγκεκριμένο ίδρυμα μπορεί να δώσει και να βγάλει και πολλά διδακτορικά, τα οποία φυσικά όλοι θα τα αξιοποιήσουμε για το καλύτερο δυνατό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Θα συζητηθεί η με αριθμό 444/26-3-2007 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Άγγελου Τζέκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων κ.λπ..
Συγκεκριμένα η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τζέκη έχει ως εξής:
«Για να συγκαλύψει τις τεράστιες και αποκλειστικές ευθύνες που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή των αποσυνδεδεμένων επιδοτήσεων με αποτέλεσμα, αν και έχουν περάσει πέντε μήνες από την έναρξη καταβολής τους, πολλοί αγρότες να μην έχουν πάρει ούτε προκαταβολή, προσπαθεί να φορτώσει τις ευθύνες του στους ίδιους τους αγρότες για κάποια λάθη που τάχα έκαναν στις διαδικασίες ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
Όμως η Κυβέρνηση με πρόφαση την αποφυγή αυτών των λαθών δικαιολόγησε τα παράνομα χαράτσια που επέβαλε στους αγρότες σε αγαστή συνεργασία με την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. στην οποία ανέθεσε τη διαχείριση των επιδοτήσεων, ανάθεση που, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό (1782/03), δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της.
Επειδή οι δικαιούχοι αγρότες δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα λάθη και τις δυσλειτουργίες των φορέων διαχείρισης της ενιαίας ενίσχυσης (ΥΠ.Α.Α.Τ.), Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός τι ενέργειες θα κάνει για να καταβληθούν άμεσα οι άμεσες ενισχύσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες».
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αναφερόμενοι σ’ αυτό το μεγάλο θέμα για τη γεωργία πρέπει ξεκινώντας να πούμε ότι από την περίοδο που ήδη διανύουμε για πρώτη φορά αλλάζει ριζικά ο τρόπος που καταβάλλονται οι επιδοτήσεις.
Μέχρι την προηγούμενη περίοδο είχαμε ξεχωριστά επιδοτήσεις για αροτραίες καλλιέργειες, χωριστά για τον καπνό, για το ελαιόλαδο, για το βαμβάκι, χωριστά για τα επιλέξιμα. Με την αλλαγή, όμως, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όλα αυτά τα καθεστώτα έχουν ενοποιηθεί. Καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τιτάνιο έργο, έτσι ώστε να κατορθώσουμε να καταβάλουμε, κάτω από μία ενιαία μορφή, τις ενισχύσεις των αγροτών.
Θα μας πείτε, ας μοιράζατε κανονικά τις επιδοτήσεις στους ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες αγρότες που τις ελάμβαναν, να μην κάνετε ελέγχους, να μην μπείτε σε πολύπλοκες και πολυδαίδαλες διαδικασίες. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Τότε όμως, πρώτον, θα διακυβεύονταν το σύνολο των ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι κανονισμοί είναι σαφείς, επιβάλλουν ελέγχους, επιβάλλουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.
Δεύτερον, θα δίναμε επιδοτήσεις και σε πολλούς οι οποίοι δεν δικαιούνται. Πρέπει να σας πω ότι από το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες αγρότες που ελάμβαναν επιδοτήσεις μέχρι την προηγούμενη περίοδο, τώρα έκαναν αίτηση για να λάβουν μόνο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες αγρότες. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί, οι οποίοι χωρίς να δικαιούνται, χωρίς να έχουν καλλιέργειες, χωρίς να έχουν ζώα, έπαιρναν επιδοτήσεις.
Τρίτον, υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε πολύ υψηλούς καταλογισμούς. Πρέπει να σας πω ότι για την περίοδο 1998-2002, οι καταλογισμοί που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε, ξεπερνούν τα 600.000.000 ευρώ.
Εμείς, λοιπόν, ακολουθήσαμε τους κανονισμούς και κάναμε τους ελέγχους. Καθυστερήσεις δεν υπάρχουν. Οι επιδοτήσεις με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταβάλλονται από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών εισέπραξαν τις μεγαλύτερες προκαταβολές από κάθε άλλη χρονιά πριν από τα Χριστούγεννα. Πρέπει, επίσης να πούμε ότι πριν από το Πάσχα που είναι την επόμενη εβδομάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών θα εισπράξουν τις εξοφλήσεις τους.
Υπάρχουν, όμως, κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες: Πρώτον περιπτώσεις ελλείψεων ή ασυμβατότητας των αιτήσεων των αγροτών, δεύτερον περιπτώσεις μεταβιβάσεων ζώων ή ποσοστού εκμετάλλευσης, όπου διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ πωλητού και αγοραστού, τρίτον περιπτώσεις μεταβιβάσεων, όπου οι κληρονόμοι αθροιστικά αιτούνται πάνω από το 100% της αξίας των δικαιωμάτων του αποθανόντος δικαιούχου, περιπτώσεις που οι αιτούντες έχουν ενταχθεί και εισπράττουν πρόωρη συνταξιοδότηση, περιπτώσεις που η διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων διαπίστωσε ότι δεν πληρούσαν το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων και κάποιες άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει πλέον να γίνουν διοικητικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι τελικά οι δικαιούχοι.
Εκείνο, λοιπόν, που εμείς λέμε είναι ότι καταβλήθηκε μια σημαντική προσπάθεια, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών πριν από το Πάσχα θα εισπράξουν την εξόφληση των επιδοτήσεων που δικαιούνται και ότι θα γίνουν διοικητικοί έλεγχοι, έτσι ώστε κανείς αγρότης να μην αδικηθεί.
Οι επιδοτήσεις έχουν υπολογιστεί με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. Έγινε μία τιτάνια προσπάθεια, όπως είπα και θα είμαστε σε θέση, αφού ξεπεράσουμε αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά, από την επόμενη περίοδο, το ταχύτερο δυνατό και με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, να εισπράττουν τις επιδοτήσεις τους οι αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Τζέκης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί να λέει ο κύριος Υπουργός ότι δίνονται οι επιδοτήσεις, αλλά υπάρχουν και περιοχές και νομοί όπου δεν δίνονται, παραδείγματος χάρη στη Χαλκιδική. Έχω επικοινωνήσει πριν έρθω εδώ. Πήγαν και στην τράπεζα, πήγαν και στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής και είναι βέβαιο ότι δεν έχουν μπει στα βιβλιάριά τους. Και βέβαια τα χαράτσια της Δ.Ε.Η. δεν ξεχνιούνται, που τα στέλνουν σε συνεργασία με την Κυβέρνηση στους αγρότες.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με έκπληξη να λέει η Κυβέρνηση ότι είναι διαφορετική η φετινή διαδικασία. Και βεβαίως έτσι είναι. Αλλά, όμως, δεν γνώριζε ότι ήταν πολύ διαφορετική η διαδικασία ή δεν γνώριζε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εμείς δώσαμε τις υποσχέσεις ότι το Νοέμβριο θα έπαιρναν τις προκαταβολές; Η Κυβέρνηση με τον κύριο Υπουργό έβγαινε και έλεγε ότι το Νοέμβριο θα πάρουν τις προκαταβολές. Και όχι μόνο δεν πήραν προκαταβολές, αλλά πλήρωσαν και τα χαράτσια που επιβάλατε με τη Γ.Σ.Ε.Ε. για να πάρουν τα δικαιώματά τους. Τα ξεχάσατε αυτά; Πλήρωσαν 50.000.000 ευρώ. Βάλτε και άλλα 20.000.000 για το Φ.Π.Α., σύνολο 70.000.000 ευρώ, για να έρχεστε τώρα και να λέτε ότι υπήρξαν λάθη. Δεν ήταν λάθη των αγροτών. Ήταν λάθη αυτών που ανέλαβαν να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των αγροτών.
Επίσης, θέλω να πω το εξής. Και αυτές οι προκαταβολές που δόθηκαν τώρα είναι κάτω από την πίεση των αγώνων, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα είχε βγει στους δρόμους και αγωνίζονταν για να πάρουν τις επιδοτήσεις; Δεν ξέρετε ότι η Παναγροτική Συσπείρωση έδωσε αγώνες, αλλά και άλλοι αγρότες στο Κιλκίς, στις Σέρρες και παντού; Δεν ξέρετε ότι στο Κιλκίς, από τη μία δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις και από τη άλλη η Αγροτική Τράπεζα τους έβαζε στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»; Ξέρετε τι σημαίνει «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»; Σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει δάνειο για να ξεκινήσει τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Είναι γεγονότα αυτά που σας αναφέρουμε.
Ως προς τον έλεγχο ξέρετε τι κάνατε, κύριε Υπουργέ; Αναγκαστήκατε για τον έλεγχο αυτό να προσλάβετε εργαζόμενους με σύμβαση έργου, δηλαδή, με το κομμάτι. Πού είναι οι υπηρεσίες που ήταν έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τη νέα διαδικασία πληρωμής των επιδοτήσεων;
Με αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει η Κυβέρνηση άμεσα να εξοφλήσει τους αγρότες και εκεί που δεν πήραν προκαταβολές, να τους δώσει την προκαταβολή.
Μου αναφέρατε ορισμένες περιπτώσεις. Θα μπορούσατε, κύριε Υπουργέ, να δώσετε το 50%, το 60% των προκαταβολών. Κάνετε τον έλεγχο και αν γίνει ο έλεγχος, θα πάρουν και τα υπόλοιπα. Έτσι είναι η υπόσχεση. Όταν τη δίνεις, την κρατάς. Όχι για λόγους δημαγωγίας και για λόγους ψηφοθηρίας, εν όψει και των νομαρχιακών και των δημοτικών εκλογών, να λέμε «θα πάρετε το Νοέμβριο τις επιδοτήσεις».
Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι τις πήραν. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε -σας ανέφερα ένα συγκεκριμένο νομό, είναι και άλλες περιοχές- και θα σας ασκήσουμε βέβαια τον έλεγχο, βάσει του Κανονισμού της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος είπε ότι προκαταβολές ενισχύσεων δεν πληρώθηκαν πριν από τα Χριστούγεννα. Κάτι τέτοιο είπατε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Για Νοέμβριο είπα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Εμείς είπαμε ότι θα ξεκινήσουν αρχές Δεκέμβρη να πληρώνονται οι προκαταβολές.
Σας λέω, λοιπόν, ότι στις 4 Δεκεμβρίου πληρώθηκαν 815.000.000 ευρώ. Σας λέω επίσης, ότι εντός του Δεκεμβρίου πληρώθηκαν άλλα 374.000.000 ευρώ, που αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του συνολικού ποσού των ενισχύσεων. Άρα, ό,τι είπαμε, το τηρούμε κατά γράμμα.
Δεύτερον, είπατε ότι οι επιδοτήσεις πληρώνονται, διότι έγιναν κάποιες μικρές κινητοποιήσεις από την Π.Α.ΣΥ..
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Από όλους τους αγρότες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Σας λέω, λοιπόν, ότι καμμία σχέση δεν έχουν αυτές οι μικρές κινητοποιήσεις με τις επιδοτήσεις.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μα τώρα τα βάλατε μέσα. Στις 26, 27, 29 τα βάλατε μέσα στα βιβλιάριά τους.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
Ξεκαθάρισα στην πρωτολογία μου ότι έχουμε ένα πολυδαίδαλο σύστημα. Ξεκαθάρισα και το αποδεχθήκατε –και χαίρομαι γιατί το αποδεχθήκατε- ότι άλλαξε ριζικά το σύστημα της καταβολής των ενισχύσεων. Πρέπει, όμως, να λέμε αλήθειες στους αγρότες. Πρέπει να λέμε ότι τέτοιο ύψος προκαταβολών ποτέ δεν πληρώθηκε τα τελευταία χρόνια πριν από τα Χριστούγεννα. Πρέπει να λέμε ότι οι εξοφλήσεις δεν έγιναν ποτέ τόσο γρήγορα.
Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, που οφείλονται, κυρίως, στο ότι έγιναν λάθος δηλώσεις από πλευράς αγροτών. Όταν έχουμε μεταβιβάσεις ζώων από τον ένα αγρότη στον άλλο, αγοραπωλησίες και έχουμε αίτηση και από τους δύο για να εισπράξουν επιδοτήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Όταν κάποιος πατέρας μεταβίβασε τα δικαιώματα στα δύο του παιδιά και το ποσοστό των αιτήσεων που έχουν κάνει τα παιδιά του υπερβαίνει το 100% αυτών που μεταβιβάστηκαν…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όλες οι περιπτώσεις τέτοιες είναι, κύριε Υπουργέ; Τι δικαιολογίες είναι αυτές;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Όταν έχουμε αγροτεμάχια που «τρακάρουν», αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, για να ξεκαθαριστεί ποιοι εισπράττουν και τι εισπράττουν.
Θέλω να σας πω, όμως -και πρέπει να σας ικανοποιεί το γεγονός- ότι από ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες αγρότες που εισέπρατταν επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, αίτηση για να εισπράξουν επιδοτήσεις έχουν κάνει μόνο οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες αγρότες.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Πολλοί δεν πήγαν, γιατί είναι περισσότερα αυτά που θα πλήρωναν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αυτό μας δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δώσουμε για πρώτη φορά επιδοτήσεις σε νέους αγρότες και να δώσουμε επίσης και σε πραγματικούς αγρότες, οι οποίοι αυξάνουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Θέλω να σας πω, επίσης -για να το γνωρίζετε- ότι πριν από το Πάσχα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών θα εισπράξουν τις εξοφλήσεις των επιδοτήσεων τους, ενώ με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε το δικαίωμα να πληρώσουμε επιδοτήσεις μέχρι τέλος Ιουνίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2737/1999 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις»».
Είναι γνωστό, κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόταση αυτή εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου 3, του άρθρου 73 του Συντάγματος και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους κυρίους συναδέλφους ότι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή του άρθρου 73 παράγραφος 3, δεν εισάγεται για συζήτηση πρόταση νόμου, εφόσον συνεπάγεται εις βάρος του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
Πρέπει να σας πω επίσης ότι η πρακτική την οποία ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι να συζητούμε αυτές τις προτάσεις νόμου, χωρίς να προχωρούμε σε ψηφοφορία. Τις εισάγουμε, γιατί έτσι, με τη συζήτηση στη Βουλή, δίνεται η δυνατότητα στα κόμματα, σ’ όλους τους Βουλευτές και στην Κυβέρνηση, να πάρουν θέση σε σοβαρά ζητήματα, στα οποία αναφέρονται και επιχειρούν να ρυθμίσουν οι προτάσεις νόμου, όπως κάνει και η παρούσα.
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι από το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Απόστολο Στάυρου λάβαμε επιστολή, με την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για την παρούσα πρόταση νόμου ο συνάδελφος κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Επίσης, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Ορέστη Κολοζώφ λάβαμε επιστολή, με την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο συνάδελφος Πρόεδρος κ. Κοσιώνης Παναγιώτης.
Επίσης, από τον Πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρο Αλαβάνο λάβαμε επιστολή, με την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής συνάδελφος κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
Το λόγο έχει ο πρώτος προτείνων την πρόταση νόμου συνάδελφος και συμπολίτης μου κ. Διαμαντίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήραμε την πρωτοβουλία μαζί με το συνάδελφο κ. Πιπεργιά, για να καταθέσουμε αυτήν την πρόταση νόμου. Ίσως να μην το είχαμε κάνει αυτό, εάν δεν είχαμε και οι δύο μια βιωματική εμπειρία, με μία περιπέτεια που ζήσαμε και που αναγκαστήκαμε και οι δύο να μεταμοσχευθούμε.
Πραγματικά, ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική. Όλο αυτό το διάστημα, μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για θέματα, που αφορούν εκατοντάδες και χιλιάδες συνανθρώπους μας που ταλαιπωρούνται και που απεγνωσμένα προσπαθούν και ελπίζουν και ζουν περιμένοντας να βρουν ένα μόσχευμα.
Με την ευκαιρία αυτή, πρέπει απ’ αυτό το Βήμα και εγώ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην αδελφή μου που με βοήθησε, αλλά, βεβαίως, και σε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας, είτε είναι ζώντες και βοηθούν τους συγγενείς τους, είτε και μετά θάνατον με τα όργανά τους δίνουν ζωή.
Μέσα, λοιπόν, απ’ αυτήν την εμπειρία, είδαμε ότι το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, θα έπρεπε να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ καλές και σημαντικές διατάξεις, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια ώθηση στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και να ξεφύγουμε από την τελευταία θέση στην οποία βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Και αυτό γιατί θεωρώ αδιανόητο για τη χώρα μας, για τους συμπατριώτες μας, να έχουμε αυτήν τη θέση. Ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός ευαίσθητος, ένας λαός συναισθηματικός. Δίνει μεγάλο βάρος στο θεσμό της οικογένειας και παρ’ όλα αυτά, είμαστε τελευταίοι με ποσοστό, δυστυχώς 7,1 δότες ανά εκατομμύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεταμόσχευση ξεκίνησε αρχικά σαν μια μυθολογική ιδέα, έγινε τολμηρή επιδίωξη των γιατρών του περασμένου αιώνα, για να καταλήξει σήμερα μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο ξεκίνησε το 1968, ο σχετικός νόμος περί αφαιρέσεων και μεταμοσχεύσεων βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προελεύσεως. Εν συνεχεία, ψηφίστηκε το 1978 ο ν. 821 και εν συνεχεία εκδόθηκε και ψηφίστηκε ο ν. 1383 περί αφαιρέσεων και μεταμοσχεύσεων ανθρώπινων ιστών και οργάνων. Καταλήξαμε το 1999 να ψηφίσουμε το ν.2737 περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και έτσι ιδρύθηκε μ’ αυτόν το νόμο και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.
Όμως, παρά τη σχετική αυτή νομοθεσία, η χώρα μας για κάποιους λόγους, ίσως λόγω κακής ενημέρωσης –σημαντικός παράγοντας- ίσως λόγω κάποιων προκαταλήψεων που είχε, βρίσκεται, όπως είπα, προηγουμένως, στην τελευταία θέση της Ευρώπης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία. Είχαμε καταθέσει αυτήν την πρόταση νόμου πριν από αρκετό καιρό μαζί με άλλους πενήντα εννέα συναδέλφους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για να βελτιώσουμε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Η πρόταση εκείνη δεν συζητήθηκε από την Κυβέρνηση. Και φέραμε την πρόταση με τον κ. Πιπεργιά, οι δυο μας μόνο, ούτως ώστε έτσι να αφήσουμε ελεύθερα τα κόμματα και τους Βουλευτές, να πουν τις απόψεις τους και να εκφραστούν ελεύθερα.
Μάλιστα, στο πλευρό μας είχαμε και έχουμε και την Εκκλησία, γιατί πρέπει να πω ότι πριν καταθέσουμε την πρόταση, επισκεφθήκαμε και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της πρότασης, αλλά, βεβαίως, και το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον κ. Χριστόδουλο, ο οποίος μάλιστα μετά από αυτήν την επίσκεψη που του κάναμε και την ανάλυση της πρότασής μας, προέτρεψε τους μητροπολίτες όλης της χώρας να γίνουν δωρητές οργάνων.
Πού έγκειται το πρόβλημα και βρισκόμαστε σήμερα στην τελευταία θέση; Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στην κοινωνία, για το τι σημαίνει δωρεά οργάνων. Ο κόσμος φοβάται, ανησυχεί για το ενδεχόμενο της επίσπευσης του εγκεφαλικού θανάτου του δότη, με σκοπό να αφαιρεθούν τα μοσχεύματα.
Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, διότι υπάρχουν ομάδες γιατρών, που πιστοποιούν με διαφορά οκτώ ωρών τον εγκεφαλικό θάνατο του ασθενούς. Και όταν λέμε «εγκεφαλικός θάνατος», εννοούμε θάνατος, δεν υπάρχει ζωή από εκεί και πέρα. Αυτό δημιουργεί ένα φόβο στους συγγενείς, έναν ενδοιασμό στο να δώσουν τα όργανα.
Βεβαίως, υπάρχει και η άλλη σκοπιά. Είναι κάποιοι που λένε ότι ενδεχομένως με το νόμο αυτό να οδηγήσουμε την κοινωνία μας στην εμπορευματοποίηση. Αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη που υπάρχει. Υπάρχει έρευνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχει γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Ποιότητας, όπου μόνο το 5,5% του ελληνικού λαού πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει εμπορευματοποίηση ιστών και οργάνων. Και εάν κάποιος θέλει, εν πάση περιπτώσει, να βρει μόσχευμα, υπάρχουν άλλα κράτη, άλλα μέρη του κόσμου –τα ξέρουμε όλοι, είναι οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Πακιστάν –όπου εκεί μπορούν να πάνε να πληρώσουν και να βρουν όργανα, μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται, με όποιον κίνδυνο για τη ζωή τους μπορεί να υπάρξει. Και όποιος έχει χρήματα θα πάει εκεί.
Εγώ δεν πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε μια άθλια οικονομική κατάσταση σήμερα, για να πάει να δώσει το νεφρό του –γιατί γι αυτό μιλάμε, δεν μιλάμε για την καρδιά- για 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ. Αυτό δεν το πιστεύω.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Προφανώς, δεν συμφωνείτε μ’ αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Βεβαίως, ακόμη και εάν βρεθεί κάποιος, θα πρέπει να παρανομήσουν οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας –γιατί υπάρχει νόμος, που λέει ότι μόνο εκεί γίνεται η αφαίρεση- για να πάρουν αυτό το μόσχευμα και η ποινή είναι βαριά.
Όμως, εν πάση περιπτώσει, είναι λόγος αυτός για να λέμε διάφορα και να έχουμε ενδοιασμούς; Υπάρχει νόμος που λέει ότι εάν σκοτώσεις, θα πας φυλακή. Κι όμως, γίνονται εγκλήματα. Υπάρχει νόμος που λέει ότι εάν κλέψεις, θα πας φυλακή. Κι όμως, γίνονται κλοπές. Άρα, δεν είναι λόγος, είναι μια απλή δικαιολογία.
Για την εξάλειψη, λοιπόν, τέτοιων απάνθρωπων φαινομένων, η δωρεά οργάνων θα μπορούσε να αποτελέσει τη μοναδική λύση και την αποφασιστική απάντηση των συνειδητοποιημένων πολιτών στους ασυνείδητους εμπόρους του ανθρώπινου πόνου.
Και έρχομαι τώρα στα άρθρα της πρότασής μας. Η πρότασή μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια προχωρημένη πρόταση, θα έλεγα. Βλέπει την προοπτική της μεταμόσχευσης των ιστών και των οργάνων, σαν μια προσπάθεια να δώσουμε ζωή. Τι λέμε λοιπόν; Μέσα από τις επαφές που κάναμε και μέσα από τις συζητήσεις με όλους τους φορείς πριν την καταθέσουμε, είδαμε ότι ο δεύτερος βαθμός συγγένειας δημιουργεί ένα στενό κύκλο κάποιων ανθρώπων, που θέλουν να δώσουν το μόσχευμά τους.
Εγώ προσωπικά, κύριοι συνάδελφοι, συνάντησα συγγενείς, θείους, που είχαν ιστοσυμβατότητα, για να δώσουν στον ανιψιό τους ή στην ανιψιά τους μόσχευμα, γιατί δεν υπήρχαν οι γονείς ή γιατί δεν υπήρχε ιστοσυμβατότητα με τον πατέρα, τη μάνα ή τον αδελφό. Κι όμως, δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι το απαγόρευε ο νόμος.
Υπήρχε πεθερός που ήθελε να βοηθήσει το γαμπρό του ή τη νύφη του και δεν μπορούσε να το κάνει, διότι το απαγόρευε ο νόμος, και αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία ή στην Κύπρο ή δεν ξέρω που αλλού, ενώ και το δημόσιο πλήρωσε πάρα πολλά χρήματα. Εμείς, λοιπόν, διευρύνουμε την προοπτική, ώστε να υπάρχουν ζώντες δότες μέχρι τον τέταρτο βαθμό συγγένειας και μέχρι τον δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας.
Προχωρούμε και σε μία άλλη πρόταση, θεωρώντας ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν να είναι δυνητικοί δότες, εκτός αν δηλώσουν ότι δεν θέλουν να είναι. Δηλαδή, όλοι είμαστε εν δυνάμει δότες οργάνων, εκτός αν δηλώσουμε το αντίθετο.
Μέχρι τώρα, δηλαδή, συμβαίνει το εξής: Πηγαίνεις και δηλώνεις στον Ε.Ο.Μ. ή όταν γίνεται η απογραφή ότι θέλεις να είσαι δωρητής οργάνων. Εμείς λέμε το αντίθετο. Λέμε ότι όλοι είμαστε δωρητές οργάνων, εκτός αν δηλώσουμε ότι δεν θέλουμε. Και, βεβαίως, αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή. Οποιοσδήποτε θελήσει μπορεί να κάνει δήλωση ότι δεν θέλει να είναι δωρητής οργάνων.
Με την πρόταση νόμου που φέραμε, προχωρούμε και σε μία άλλη πρόταση, στο λεγόμενο «συναισθηματικό δότη». Πρόκειται για μία προχωρημένη πρόταση, γεγονός που τονίστηκε και στην επιτροπή από όλους και από εκπροσώπους φορέων.
Ας δούμε, λοιπόν, τι σημαίνει «συναισθηματικός δότης». Υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι βαθμοί συγγένειας όχι με τη νομική έννοια, αλλά μ’ ένα δεσμό συναισθηματικό. Για παράδειγμα, ο νονός με το βαφτιστήρι. Πρόκειται για ένα δεσμό τον οποίο η Εκκλησία μας, η κοινωνία μας και όλοι οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ ψηλά. Ο νονός, λοιπόν, δεν μπορεί να βοηθήσει το βαφτιστήρι αν συμβεί κάτι και υπάρξει από το βαφτιστήρι ανάγκη μοσχεύματος.
Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ζευγάρια που συζούν για πάρα πολλά χρόνια, έχουν κάνει παιδιά, αλλά δεν έχουν πάει στην Εκκλησία και δεν έχουν κάνει ποτέ το γάμο. Γιατί να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα, εάν και εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο; Βεβαίως, αυτό θα γίνεται πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Μ. και μετά από δικαστική απόφαση. Δηλαδή, τα δικαστήρια θα αποφασίζουν και θα πιστοποιούν εάν υπάρχει αυτό το δέσιμο.
Εμείς, λοιπόν, συζητήσαμε στην επιτροπή να προσδιορίσουμε επακριβώς τι σημαίνει «συναισθηματικός δότης», ούτως ώστε να μην υπάρχει ο φόβος –δικαιολογημένος για πολλούς συναδέλφους- να επεκταθεί κάτι τέτοιο και κάποιος να δηλώνει συναισθηματικός δότης, με ενδεχόμενο να πάμε στην εμπορία οργάνων.
Προχωρούμε, λοιπόν, στην άλλη πρόταση και λέμε το εξής: Εάν κάποιος θέλει να δώσει το μόσχευμα σε κάποιον συγγενή του, για παράδειγμα ο πατέρας ή η μάνα στο παιδί ή ο αδελφός στον αδελφό και δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, να υπάρχει η δυνατότητα στο δότη να δώσει το μόσχευμα στον Ε.Ο.Μ., με την προϋπόθεση όμως ο δικός του άνθρωπος να προταχθεί στην εθνική λίστα του Ε.Ο.Μ.. Αυτό θα το πιστοποιήσει πάλι ο Ε.Ο.Μ..
Είπα στην αρχή, κύριοι συνάδελφοι, ότι το κακό στο θέμα αυτό, δηλαδή το κακό στο ότι βρισκόμαστε τελευταίοι, είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση του κόσμου. Γι’ αυτό, λοιπόν, εμείς προτείνουμε το 2008 να είναι το έτος ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των εντύπων που στέλνει η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και με τα όποια δημόσια έγγραφα. Θα πρέπει, λοιπόν, μέσα σ’ αυτά τα έγγραφα να μπαίνει ένα ενημερωτικό σημείωμα, ούτως ώστε να ενημερώνεται επακριβώς ο ελληνικός λαός, για το τι σημαίνει να είσαι δωρητής οργάνων.
Αυτό δεν έγινε σωστά, κύριε Υπουργέ, κατά την απογραφή του 2001 και έχω προσωπική εμπειρία γι’ αυτό. Όταν οι εθελοντές οι οποίοι συμμετείχαν στην απογραφή, ήρθαν στο σπίτι μου για να απογράψουν, δεν είχαν τα έντυπα του Ε.Ο.Μ. και τους έστειλα πίσω για να έρθουν ξανά με το έντυπο του Ε.Ο.Μ., δεδομένου ότι εγώ ήθελα να γίνω δωρητής. Γίναμε, λοιπόν, δωρητές οργάνων και εγώ και η οικογένειά μου.
Άρα, λοιπόν, θέλει σωστή και συνεχή ενημέρωση από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και πρέπει να ευαισθητοποιούμαστε όχι μόνο όταν υπάρχει ένα γεγονός και πεθαίνει κάποιο παιδάκι ή κάποιος κάνει μία έκκληση να βρεθεί μόσχευμα. Θέλει καθημερινή παρουσία.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνουμε τη μείωση κατά πέντε έτη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στους ζώντες δότες, γιατί με τη θέλησή τους έδωσαν μόσχευμα και δημιουργούν, θα έλεγα, μία εν δυνάμει αναπηρία στον εαυτό τους. Και μη μου πείτε ότι αυτό ανοίγει δρόμους και σε κάποιους άλλους, διότι κανείς δεν πρόκειται να δώσει το νεφρό του για να συνταξιοδοτηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα. Αν θέλετε, υπάρχουν και πολλοί που ήδη είναι στη σύνταξη και φθάνουν στην ανάγκη να δώσουν το μόσχευμά τους.
Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά, χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα από το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε σε προσλήψεις ειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν είναι δυνατόν σε μονάδες να υπάρχει ένας νοσηλευτής για πολλά άτομα που βρίσκονται στην ανάγκη αιμοκάθαρση. Πρέπει, λοιπόν, να πάρετε ιατρικό προσωπικό. Αφήστε λίγο τους αγροφύλακες. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ. Αυτή είναι μία πρόταση έξω από κόμματα. Το βλέπετε και το λέτε και εσείς πολλές φορές, αλλά δεν προχωράτε. Προχωρήστε, λοιπόν, Γιατί δεν προχωράτε; Θα πρέπει επιτέλους να γίνει στην Ελλάδα ένα σύγχρονο, ένα ειδικό κέντρο μεταμοσχεύσεων. Πρέπει να δώσετε περισσότερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό. Πρέπει να διεκδικήσετε εσείς σαν Υπουργείο περισσότερα κονδύλια από τον προϋπολογισμό.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βεβαίως, κύριε Διαμαντίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Και βεβαίως, πρέπει ο τεχνικός εξοπλισμός να είναι σύγχρονος σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μέρη, όπου να μην υπάρχουν μηχανήματα αιμοκάθαρσης και να είναι υποχρεωμένοι κάποιοι αιμοκαθαιρόμενοι να ταξιδεύουν επί ώρες κάνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ή για παράδειγμα, να μπαίνουν σε καράβια από την Αίγινα για να έρθουν στον Πειραιά.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω –το λέει και η πρότασή μας- ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, κύριε Πρόεδρε, με την ενδεχόμενη λογική κάποιων να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα να προβαίνουν σε μεταμοσχεύσεις. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Οι μεταμοσχεύσεις πρέπει να γίνονται και θα γίνονται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον ελληνικό λαό. Θέλω να τονίσω, ιδιαιτέρως, την πρωτοβουλία που είχε πάρει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, την οποία συνεχίζει και η σημερινή Πρόεδρος κ. Μπενάκη, ούτως ώστε όλοι οι Βουλευτές να γίνουμε δωρητές οργάνων. Δεν αρκεί να είμαστε ευαίσθητοι μόνο όταν κάποιος δωδεκάχρονος από το «ΩΝΑΣΕΙΟ» ή κάποιος μικρός από τη Ρόδο πεθαίνει, γιατί δεν βρίσκεται μόσχευμα.
Θα πρέπει όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε αυτήν την κάρτα που έχω εγώ, όπως και ο κ. Πιπεργιάς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Είναι η κάρτα δωρεάς οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμόσχευσης. Θα πρέπει, λοιπόν, αυτήν την ευαισθησία μας να την δείξουμε εμπράκτως και η πρόταση που φέρνουμε, σ’ αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί.
Αυτή η πρότασή μας, λοιπόν, ενώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στις 13 Μαρτίου έγινε δεκτή από όλους, με τις όποιες τροποποιήσεις συζητήθηκαν και που εμείς οι ίδιοι είπαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε, και ενώ και ο κύριος Υφυπουργός –και δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα δεν είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός, ο κ. Αβραμόπουλος- είπε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο θα κάνουμε συμπληρώσεις και θα προχωρήσουμε και την έκανε δεκτή, στην επόμενη συνεδρίαση την απέρριψε, κάτι που δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα, την απέρριψε με μία δικαιολογία, την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω μέσα από τη Βουλή. Είπε ότι έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία. Δεν καταλαβαίνω γιατί, εάν κάποιος έχει αντίρρηση κάπου, να μη μπορεί να ψηφιστεί ένας νόμος. Επίσης, είπε ότι η Κυβέρνηση θα φέρει δικό της νόμο. Γιατί δεν το είπατε από την πρώτη συνεδρίαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να ολοκληρώσετε, κύριε Διαμαντίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Σε δύο λεπτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί θα έπρεπε να παίξουμε και να παίξετε με την ελπίδα εκατοντάδων ανθρώπων, που περίμεναν αυτήν τη στιγμή να γίνει πράξη και να ψηφιστεί αυτός ο νόμος; Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία; Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα; Υπάρχουν κάποια συμφέροντα; Υπάρχουν μικροκομματικές σκοπιμότητες; Αυτά θέλω σήμερα να διευκρινιστούν, κύριε Υπουργέ. Ό,τι και να συμβαίνει, θα πρέπει η Κυβέρνηση να μας δηλώσει επακριβώς –και όχι αόριστα- πότε θα φέρει το δικό της νόμο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι γιατί χάθηκε μία ευκαιρία να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Λυπάμαι γιατί η Κυβέρνηση έκανε πίσω και χάσαμε την ευκαιρία να ξεφύγουμε από την τελευταία θέση της Ευρώπης.
Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τους συνανθρώπους μας και να είμαστε υπερήφανοι για ό,τι κάναμε γι’ αυτούς.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Τσαντούλας έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η μεταμόσχευση ανθρωπίνων ιστών και οργάνων, έχει από πάρα πολλά χρόνια πάψει να είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα. Είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική θεραπευτική πράξη, από εκείνες τις πράξεις που κυριολεκτικά χαρίζουν ζωή και σ΄ αυτήν τη θεραπευτική πράξη θα έπρεπε να έχει εύκολη, άμεση, έγκαιρη πρόσβαση κάθε πολίτης που τη χρειάζεται. Ξέρουμε όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για πολλούς λόγους.
Η πηγή μοσχευμάτων περιλαμβάνει αφ΄ενός μεν τα πτωματικά μοσχεύματα, αφ΄ετέρου δε μοσχεύματα που δίνουν ζώντες εθελοντές και αυτό αφορά, κυρίως, το νεφρό ή τμήμα του ήπατος.
Για να σας δώσω μια ιδέα του μεγέθους του προβλήματος παγκόσμια, θα σας αναφέρω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περισσότερα από ογδόντα χιλιάδες άτομα περιμένουν κάποιο μόσχευμα, σε μια χώρα που γίνονται εβδομήντα περίπου μεταμοσχεύσεις την ημέρα, αλλά και δεκαεπτά άτομα πεθαίνουν, ενώ βρίσκονται σε μια λίστα αναμονής.
Η αναμονή για μεταμόσχευση νεφρού σήμερα είναι περίπου τρία χρόνια, ενώ συνεχώς αυξάνεται και προβλέπεται ότι το 2010 θα είναι δέκα χρόνια. Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε για το ήπαρ περίπου διακόσια μοσχεύματα το χρόνο. Προσφέρονται λιγότερα από τριάντα. Επομένως είναι πολύ σαφές ότι η προσφορά είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη ζήτηση, που συνεχώς αυξάνεται, κυρίως λόγω της μεγάλης επιστημονικής προόδου, που γίνεται στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.
Εδώ θα ήθελα να θίξω ένα πολύ σοβαρό θέμα, που το έθεσε ο κ. Διαμαντίδης και που σχετίζεται με την επάρκεια μοσχευμάτων. Η μεγάλη διαφορά που ανέφερα πριν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχει προκαλέσει την παρέμβαση εγκληματικών -θα έλεγα- κυκλωμάτων στη διαδικασία ικανοποίησης μέρους των αναγκών σε μοσχεύματα και αυτό γίνεται με την άσκηση μεγάλης πίεσης σε άτομα που βρίσκονται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση, ώστε να αναζητούν διέξοδο σε πώληση οργάνων, παραδείγματος χάρη ενός νεφρού.
Διεθνώς το θέμα της εμπορευματικής διακίνησης οργάνων δεν είναι νέο. Ήδη από το 1980 είχε παρατηρηθεί ότι το φαινόμενο κατέληξε να ονομάζεται «μεταμοσχευτικός τουρισμός», με πλούσιους Ασιάτες να ταξιδεύουν στην Ινδία και άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, για να αγοράσουν όργανα από φτωχούς δότες.
Παρόμοια δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες, όπως τη Βραζιλία ή τις Φιλιππίνες, ενώ υπάρχουν σαφείς κατηγορίες για την Κίνα σε σχέση με εμπορική χρήση οργάνων από φυλακισμένους καταδικασμένους σε θάνατο.
Επιστημονικά θα έλεγα ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία υπό τις συνθήκες που γίνεται και για το λήπτη και για το δότη.
Στην Ευρώπη, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, το φαινόμενο που αναφέραμε, αν υπάρχει, διατηρείται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, αλλά το θέμα δεν παύει να θεωρείται μεγάλης σημασίας όχι απλά επειδή είναι ένα βαθιά ανθρώπινο θέμα, αλλά επειδή προβλέπεται ότι αν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο κατάλληλο, θα μεγεθυνθεί αρκετά στο μέλλον.
Αυτό, γιατί ενώ η απαγόρευση σε σχέση με την εμπορία οργάνων έχει νομικά κατοχυρωθεί στα κράτη–μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι περισσότερες χώρες αφήνουν ανοικτά νομικά παράθυρα και αυτά τα παράθυρα πρέπει να κλείσουν με νόμους αυστηρούς προς πολλές κατευθύνσεις, νόμους που να έχουν και διακρατική ισχύ, γιατί ανέφερα τη μετακίνηση αυτών των ατόμων που γίνεται. Όμως, ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων είναι η ενίσχυση του πλαισίου αγοράς οργάνων.
Στη χώρα μας το πρόβλημα έλλειψης μοσχευμάτων είναι πολύ σημαντικό, αφού διατίθενται δέκα φορές περίπου λιγότερα μοσχεύματα απ’ αυτά που χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες σε διάθεση πτωματικών μοσχευμάτων. Είναι 6,2 ανά εκατομμύριο κατοίκων, έναντι 34,6 ανά εκατομμύριο κατοίκων της Ισπανίας, παραδείγματος χάριν, που αποτελεί ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης, αφού έχει επιτύχει ιδιαίτερη ικανοποιητική πρόοδο σ΄ αυτόν τον τομέα. Και αυτό συμβαίνει, παρ’ ότι η χώρα μας είναι σχεδόν πρώτη στην Ευρώπη σε τροχαία ατυχήματα.
Ένας σοβαρός λόγος γι’ αυτήν την έλλειψη μοσχευμάτων παγκόσμια, είναι η αδυναμία να ληφθεί στα νοσοκομεία η συγκατάθεση για δωρεά οργάνων, από άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά στον θάνατο, συγκατάθεση που κυμαίνεται από 90% έως 10%, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι το 80% των μοσχευμάτων προέρχεται από το 20% των νοσοκομείων. Αυτό τονίζει το μεγάλο περιθώριο αύξησης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των νοσοκομειακών γιατρών και ειδικότερα των γιατρών των μονάδων εντατικής θεραπείας, που πρέπει ιδιαίτερα να ευαισθητοποιηθούν.
Με βάση όσα αναφέρθηκαν, αναγκαία μέτρα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα οργάνων, είναι για μεν τα πτωματικά μοσχεύματα η αύξηση των ατόμων που συναινούν στη δωρεά των οργάνων τους μετά θάνατο και η αξιοποίηση των θανάτων στα νοσοκομεία, ενώ για δωρεά οργάνων από ζώντες δότες, αφ΄ενός μεν η διεύρυνση του κύκλου τους και αφ΄ετέρου, πιθανότατα, η παροχή ειδικών κινήτρων.
Κοινός παρανομαστής και στα δύο είναι η σωστή και ευρεία ενημέρωση του κοινού, ενημέρωση που πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς από τα σχολεία και να γίνεται με σωστό τρόπο και με το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό.
Θα σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικές ερωτήσεις που υποβάλλουν οι πολίτες, αλλά και τις απαντήσεις που πρέπει να δίνονται:
Πρώτη ερώτηση: Θα προσπαθήσουν οι γιατροί να σώσουν τη ζωή μου, αν ξέρουν ότι επιθυμώ να γίνω δότης;
Απάντηση: Η ιατρική ομάδα που προσπαθεί να σώσει τη ζωή σου είναι εντελώς διαφορετική και ξεχωριστή από τη μεταμοσχευτική μονάδα.
Δεύτερη ερώτηση: Μπορεί ένα άτομο να επανέλθει μετά τη διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου;
Απάντηση: Ένα άτομο μπορεί να επανέλθει από ένα κώμα, αλλά ο εγκεφαλικός θάνατος αποτελεί, τελείως, διαφορετική κατάσταση και σημαίνει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και οριστικό θάνατο.
Θα ήθελα σ΄ αυτό το σημείο να τονίσω ότι η διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου από ομάδα ειδικών και μετά εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, δεν θα έπρεπε να αμφισβητείται και να συζητείται. Τέτοια αναφορά, πραγματικά, κάνει πολύ κακό στο θέμα των μεταμοσχεύσεων.
Ιδιαίτερα χρειάζεται, βέβαια, η ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού των συντονιστών μεταμόσχευσης. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει άμεση, εξειδικευμένη επαφή, με τους συγγενείς ασθενών που πεθαίνουν. Είναι μια ομάδα «κλειδί», κατά τη γνώμη μου, στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος έλλειψης μοσχευμάτων, αφού το νοσοκομείο και η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένουν ο προσφορότερος χώρος για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πτωματικών δοτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πνεύμα που δημιουργείται απ’ όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, δεν μπορεί παρά να συζητηθεί με ευνοϊκή διάθεση η πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Όμως, σ΄ ένα τόσο ευαίσθητο και ιδιαίτερης σημασίας θέμα, νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση, αντί καλό, μπορεί να κάνει και κακό στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων. Αντί για επικίνδυνα άλματα, χρειάζονται προσεκτικά, μικρά έστω, βήματα.
Σε σχέση, λοιπόν, με τις προτάσεις των συναδέλφων και σε συνέχεια των συζητήσεων στην επιτροπή και των όσων ακούσαμε από τους φορείς, θα ήθελα να πω τα παρακάτω:
Δεν υπάρχει αντίρρηση για τη διεύρυνση του κύκλου συγγενών, ζώντων δοτών, μέχρι τον τέταρτο πλάγιο βαθμό συγγένειας. Όσον αφορά την επέκταση σε άτομα με συναισθηματικό δεσμό, η θέση μας γενικά είναι αρνητική, σε κάθε ενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει σκιές και αμφιβολίες, για μια σχέση που είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί, όπως είναι ο συναισθηματικός δεσμός. Η αλλαγή του όρου σε πνευματική σχέση, -παραδείγματος χάριν σχέση νονού-βαφτισιμιού-, οδηγεί στη δημιουργία συγκεκριμένων ομάδων, που μπορούν νομίζω να συζητηθούν. Θετική είναι η στάση μας στην πρόταση για ανταλλακτική παροχή μοσχεύματος, να προηγηθεί, δηλαδή, στη λίστα ο συγγενής κάποιου που δίνει μόσχευμα σε άλλο δέκτη, όπως επίσης και στο να ονομασθεί το 2008 έτος δωρεάς ιστών και οργάνων.
Ιδιαίτερα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της εικαζόμενης συναίνεσης για τους πτωματικούς δότες. Πέρα από το ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων είναι ομόφωνα αρνητικά στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στις βασικές συνταγματικές διατάξεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θεωρούμε ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο και από συγγενείς, αλλά και από τους μεταμοσχευτές. Όλοι σχεδόν είναι αρνητικοί στο να πάρουν όργανα από κάποιον με βάση την εικαζόμενη συναίνεση, χωρίς να συμφωνήσουν οι συγγενείς. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, ισχύει η εικαζόμενη συναίνεση, αλλά απ’ ό,τι γνωρίζω δεν έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν ποτέ. Η βελτίωση, εκεί, της κατάστασης έχει προέλθει, όπως είπα και νωρίτερα, από την άριστη λειτουργία των ομάδων συντονιστών μεταμόσχευσης, οι οποίοι καταφέρνουν πάντα και παίρνουν τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών. Η πρόταση για τη χορήγηση σύνταξης νωρίτερα στους δωρητές οργάνων πιστεύουμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο.
Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα, που θα πρέπει να συζητηθούν σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων, όπως θέματα αριθμού και οργάνωσης μεταμοσχευτικών κέντρων, εξασφάλισης κρεβατιών για μεταμοσχευμένους σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ειδικά κίνητρα -όχι απαραίτητα οικονομικά, αλλά και οικονομικά- ιδιαίτερα για μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και για το υγειονομικό προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη λήψη μοσχευμάτων, το οποίο πηγαίνει καμμιά φορά πολύ μακριά για να τα πάρει, η δημιουργία ξεχωριστής λίστας για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, πάνω απ’ όλα όμως η σωστή οργάνωση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού των ομάδων συντονιστών μεταμόσχευσης, καθώς και μερικά ακόμη θέματα.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τους προτείνοντες Βουλευτές και να τους προτρέψω να συμμετέχουν με τον ίδιο ενθουσιασμό σε μελλοντικές συζητήσεις γι’ αυτό το πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Αξίζει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια απ’ όλους μας, προκειμένου η διαδικασία μεταμόσχευσης να μείνει δωρεά ζωής και όχι αγορά ζωής σε μια κοινωνία αγάπης, φιλανθρωπίας και αλτρουισμού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Τσαντούλα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα πάρα πολύ σοβαρό και λεπτό θέμα. Συζητούμε την πρόταση νόμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου 2737 του 1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και οργάνων», που κατέθεσαν οι δυο καλοί συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κύριοι Ιωάννης Διαμαντίδης και Δημήτριος Πιπεργιάς.
Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων αποτελούν μεγάλο επίτευγμα της Ιατρικής επιστήμης του περασμένου αιώνα, οι οποίες προσφέρουν για πολλές δεκαετίες τη συνέχιση της ζωής σε χιλιάδες πάσχοντες συνανθρώπους μας. Και για να κάνω μια μικρή αναφορά, η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού έγινε στη Βοστόνη το 1954 και η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς το 1967 από τον Μπάρναρντ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της Καλιφόρνια. Στην Ελλάδα οι μεταμοσχεύσεις άρχισαν το 1968. Η πρώτη πειραματική μεταμόσχευση έγινε στη Θεσσαλονίκη από τον αείμνηστο καθηγητή Τούντα και στην Αθήνα το 1971 από τον καθηγητή κ. Σκαλκέα και τον εκλεκτό συνάδελφο και παριστάμενο στη συνεδρίαση, τον καλό φίλο, γιατρό και Βουλευτή κ. Ιωάννη Χωματά.
Οι μεταμοσχεύσεις πέρασαν αρκετές δυσκολίες τα πρώτα χρόνια μέχρι να περάσουν από το πειραματικό εργαστήριο στο στάδιο της κλινικής εφαρμογής. Όμως, με την πρόοδο της επιστήμης και η Χειρουργική μπορεί να υποστηρίξει σήμερα ότι κατορθώνει να μεταμοσχεύει με επιτυχία τα περισσότερα όργανα πλην του εγκεφάλου και η Ανοσολογία με τον ακριβή έλεγχο της ιστοσυμβατότητας και τα νέα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μπορεί να παρατείνει τη λειτουργία των μεταμοσχευμένων οργάνων για απεριόριστο χρόνο. Γι’ αυτό και βλέπουμε και στη χώρα μας να ζουν σήμερα για πολλά χρόνια χιλιάδες συνάνθρωποί μας με μεταμοσχευμένα όργανα: τέσσερις χιλιάδες νεφροπαθείς, τρακόσιοι μεταμοσχευθέντες ήπατος, εξήντα καρδιάς και άλλων οργάνων.
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας θεσπίστηκε με το ν. 2737 του 1999. Με προεδρικό διάταγμα και με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, τέθηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες των μεταμοσχεύσεων και ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, που εποπτεύει όλες τις διαδικασίες. Ο παραπάνω νόμος θεωρείται σύγχρονος και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ευρωπαίων ειδικών δεν υστερεί σε τίποτα από τους αντίστοιχους νόμους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά το ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ καλό, παρά το ότι σαν χώρα διαθέτουμε αξιόλογο ιατρικό δυναμικό, οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων δεν έχουν αυξηθεί όσο απαιτούν οι ανάγκες της μακροχρόνιας αναμονής των υποψηφίων ληπτών στις λίστες. Παραδείγματος χάριν, για τα νεφρά είναι εγγεγραμμένοι οκτακόσιοι τριάντα υποψήφιοι λήπτες με χρόνο αναμονής γύρω στα εξίμισι χρόνια. Αυτός ο μεγάλος χρόνος αναμονής οδηγεί δυστυχώς πολλούς Έλληνες σε αναζήτηση λύσης στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και της Ασίας. Και γράφτηκαν κατά καιρούς και γράφονται διάφορα πράγματα για μεγάλα οικονομικά ποσά, τα οποία διατίθενται γι’ αυτές τις επεμβάσεις.
Ως γνωστόν, οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται είτε από ζώντες δότες, οι λιγότερες, είτε από πτωματικούς δότες, οι περισσότερες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2001 μέχρι το 2005 πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας τρακόσιες ενενήντα έξι μεταμοσχεύσεις νεφρών από ζώντες δότες και πεντακόσιες ενενήντα οκτώ μεταμοσχεύσεις νεφρών από πτωματικούς δότες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, η χώρα μας κατατάσσεται δυστυχώς στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων, ειδικότερα από πτωματικούς δότες. Είναι 8,1 οι πτωματικοί δότες ανά εκατομμύριο κατοίκους, με πρώτη την Ισπανία με 35,1 και 6,2 οι ζώντες δότες ανά εκατομμύριο κατοίκους, με πρώτη τη Σουηδία με 19,4 ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Το ζητούμενο είναι γιατί η χώρα μας είναι τόσο χαμηλά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν έχει καλό θεσμικό πλαίσιο; Ή μήπως δεν ασκεί καλή πολιτική και δεν έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα των μεταμοσχεύσεων;
Με απόλυτη βεβαιότητα καταθέτω εδώ στο Βήμα της Βουλής ότι η πολιτεία, η Κυβέρνηση, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, δεν έχει εφαρμόσει αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες. Δεν έχει καν πολιτική. Δεν έχει στην πράξη πολιτική βούληση στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Άλλαξε απλώς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ. και αντί του κ. Βλαχογιάννη διόρισε τον κ. Κωστάκη. Αξιόλογοι επιστήμονες και οι δύο. Και αρκέστηκε σ’ αυτό.
Ήρθε στην αρχή και η πρόταση νόμου των εξήντα ένα Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στη συνέχεια η πρόταση νόμου των δύο συναδέλφων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ήταν το δώρο προς την Κυβέρνηση να αναμένει την εξέλιξη αυτής της πρότασης χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Τι θα μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε;
Κύριε Υπουργέ, εγώ προσωπικά έχω να δω καμπάνια για τη δωρεά οργάνων σώματος καιρό. Δεν κάνατε καμπάνια. Δεν έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Εκεί είναι το μεγάλο μας θέμα.
Επίσης, δεν αναπτύξατε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχω βαρεθεί να λέω και εγώ, έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε όλοι μας, το λένε και οι συνάδελφοί μου της Νέας Δημοκρατίας, έλεος, αναπτύξτε τα εκατό πενήντα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι των μεταμοσχεύσεων.
Όταν ο οικείος τρέχει σε όλη την Ελλάδα για να βάλει τον ασθενή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν τα καταφέρνει, αντιλαμβάνεστε ότι αν του πει κάποιος «γιατί δεν κάνεις δωρεά τους νεφρούς σου σε κάποιον που τους έχει ανάγκη;» καταλαβαίνετε τι θα μας πει: «Αφήστε με ήσυχο. Εμείς αναζητούσαμε μονάδα εντατικής θεραπείας σε όλο το Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα να βάλουμε τον άρρωστό μας και τώρα έρχεστε και μας λέτε να γίνει και δωρητής οργάνων;». Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να δώσετε έμφαση στο ρόλο του συντονιστή. Πρέπει να δώσετε κίνητρα στο ρόλο του συντονιστή. Πρέπει να στελεχώσετε τις μονάδες με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό.
Δεν θέλω να κάνω σκληρή αντιπολίτευση εδώ, αλλά θυμάμαι τι είχε πει ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας κ. Κακλαμάνης, παρόντος του κ. Καραμανλή, το Δεκέμβρη του 2005. Είχε δει την Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. και είχε πει ότι προχωρούμε σε σύγχρονο μεταμοσχευτικό κέντρο για όλες τις μεταμοσχεύσεις. Το είδατε πουθενά; Ξέραμε εμείς ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Ας κάνατε όμως τα άλλα.
Εν πάση περιπτώσει, σας ήρθε ως δώρο η πρόταση των συναδέλφων Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τους οποίους συγχαίρω για την ευαισθησία τους. Έζησαν τη δική τους περιπέτεια. Βίωσαν τις δυσκολίες του πάσχοντος νεφροπαθούς και οι δύο από πρώτο χέρι, στην πρώτη γραμμή. Πάλεψαν, αγωνίστηκαν, τους έγινε η μεταμόσχευση και δόξα το Θεό είναι ανάμεσά μας υγιείς. Έχουν όμως αυτήν την εμπειρία. Και πίστεψαν ότι μπορούν κάποια πράγματα να βελτιωθούν νομοθετικά.
Αυτά ερχόμαστε και συζητούμε σήμερα. Συζητούμε την πρόταση των συναδέλφων. Δυστυχώς, η πρόταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Διαδικαστικά δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Έπρεπε να έχει υπογραφή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, έπρεπε να έχει πάρει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ακριβείς δαπάνες.
Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε σήμερα. Δεσμευτήκατε στην επιτροπή –και μάλλον αυτό θα πείτε και εδώ- ότι προτίθεστε σαν Κυβέρνηση με βάση αυτήν την πρόταση νόμου των δύο συναδέλφων, με όσα ακούστηκαν απ’ όλους μας, με πρόταση την οποία έχετε πάρει ήδη από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, να φέρετε μια δική σας πρόταση πολύ σύντομα. Αυτό καταλάβαμε στην επιτροπή. Βεβαίως τότε θα πάρουμε θέση στο σχέδιο νόμου σας άρθρο προς άρθρο και λέξη προς λέξη. Διότι ό,τι λέγεται για τις μεταμοσχεύσεις πρέπει να είναι με πολύ προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητο θέμα είναι για όλο τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που υποφέρουν.
Τι λέει η πρόταση των συναδέλφων; Η πρόταση λέει να αυξηθούν οι ζώντες δότες με τη διεύρυνση των βαθμών συγγένειας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό. Είναι σωστό αυτό. επίσης, να αυξηθεί μέχρι τον τέταρτο βαθμό σε πλάγια γραμμή και σε συγγενή εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την επιτροπή μας είναι ο συναισθηματικός δότης. Το αφήνουμε. Είναι ένα θέμα που δημιουργεί κάποιους συνειρμούς και προβληματισμούς απ’ όλες τις πλευρές. Θα δούμε τι θα φέρετε, κύριε Υπουργέ, στη Βουλή και τότε θα πάρουμε θέση.
Τι άλλο προτείνουν οι συνάδελφοι: Να επιτραπεί σε συγγενείς που δεν μπορούν λόγω ασυμβατότητας να δώσουν μόσχευμα σε συγγενή-ασθενή τους, να κάνουν δωρεά στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με αντάλλαγμα την πρόταξη του συγγενή τους στη λίστα του Ε.Ο.Μ.. Είναι σωστή πρόταση.
Ένα άλλο θέμα το οποίο προτείνουν και έχει δημιουργήσει πολύ συζήτηση, που τελικά το δεχόμαστε, είναι να εφαρμόζεται εφεξής και στη χώρα μας πιο ευέλικτο σύστημα καταγραφής των δωρητών σύμφωνα με το οποίο όσοι δεν έχουν δηλώσει μέχρι το θάνατό τους ότι δεν επιθυμούν να γίνουν δότες ιστών και οργάνων, να θεωρούνται μετά το θάνατό τους δότες. Αυτή είναι εικαζόμενη συναίνεση, όπως λέγεται. Προσετέθη η άποψη των εισηγητών «πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών». Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει. Θα δούμε πως αυτό θα το διατυπώσετε όταν θα έρθει στη Βουλή το δικό σας σχέδιο νόμου.
Επίσης προτείνουν να καθιερωθεί το 2008 σαν έτος δωρητών ιστών και οργάνων προκειμένου να προβληθούν τα θετικά των μεταμοσχεύσεων. Σωστό αυτό και όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σ’ αυτή την εκστρατεία, σ’ αυτήν την προσπάθεια. Και προτείνουν, από 1.1.2009 να ερωτάται ο καθένας, όταν θα πρόκειται να εκδώσει ένα πιστοποιητικό ή την ταυτότητα, για να δούμε πώς θα περπατήσει η εικαζόμενη συναίνεση.
Τέλος, προτείνουν σ’ αυτούς τους ζώντες δότες συμπαγών οργάνων προς μεταμόσχευση να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τους οργανισμούς ασφάλισης και τη νομοθεσία, κατά πέντε χρόνια.
Θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ τους συναδέλφους. Και ανεξάρτητα από το ότι δεν μπορεί αυτή η πρόταση να γίνει δεκτή, έγινε κουβέντα, έγινε συζήτηση, γράφτηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε μια σωστή προσέγγιση απ’ όλες τις πλευρές τις Βουλής πάνω στο μεγάλο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Και η Κυβέρνηση τοποθετήθηκε σωστά.
Πιστεύουμε ότι αυτά που ακούστηκαν θα γίνουν αντικείμενο μελέτης από την Κυβέρνηση, ώστε να ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου που θα φέρει. Καλό είναι να το φέρει γρήγορα. Πάντως, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν εφαρμόσουμε πολιτική μεταμοσχεύσεων, αν δεν σκύψει η Κυβέρνηση πάνω στο πρόβλημα, αν το Υπουργείο Υγείας δεν δώσει βάρος, δεν δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στο ρόλο των συντονιστών, στο προσωπικό των μονάδων -και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό- και πάνω απ’ όλα, αν η Κυβέρνηση δεν δώσει έμφαση στην καμπάνια, στην ενημέρωση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Εκεί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η Κυβέρνηση, να καταναλώσει χρήματα, κύριε Υπουργέ, να ξοδέψει χρήματα, διότι και από οικονομικής πλευράς οι μεταμοσχεύσεις συμφέρουν την πολιτεία. Χίλιες φορές να μεταμοσχευτεί κάποιος, παρά να κάνει τεχνητό νεφρό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο σύστημα υγείας.
Με αυτές τις σκέψεις κι εμείς περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, την πρότασή σας σύντομα να ψηφιστεί -ελπίζω κάποια άλλα γεγονότα να μη μεσολαβήσουν να μην ψηφιστεί- να γίνει νόμος και να εφαρμοστεί. Διότι εσείς το έχετε βρει τώρα. Παίρνετε πίστωση χρόνου τρία χρόνια –δεν έχετε κάνει τίποτα- έφεραν οι συνάδελφοι την πρόταση νόμου, την επικαλείστε και θα ψηφίσετε ένα νόμο που δεν θα τον εφαρμόσετε. Θα τον εφαρμόσει η άλλη κυβέρνηση, η οποία θα είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Σκουλάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της Αίθουσας: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» με θέμα:«Οι Έλληνες στη διασποράς 15ος-21ος αι.» και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, πενήντα δύο μαθητές και μαθήτριες και μαθήτριες και πέντε συνοδοί-καθηγητές από τα φιλοξενούμενα Γυμνάσια Καλύμνου και Αγαθονησίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει με ιδιαίτερη αγάπη. Τους εύχεται καλές σπουδές και επιστροφή στην ιδιαιτέρα πατρίδα.
(Χειροκροτήματα απ΄όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Παναγιώτης Κοσιώνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, στην Επιτροπή έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση, παρά τη διαφορά απόψεων μερικές φορές. Γιατί αν θέλεις να βοηθήσεις σε ένα θέμα που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι απαραίτητο να είσαι ευχάριστος πάντα.
Βέβαια η δήλωση του Υφυπουργού κ. Γιαννόπουλου ότι δεν θα γίνει αποδεκτό –δεν το λέω με την έννοια της μομφής, το λέω με την έννοια της διαπίστωσης- περιορίζει το ενδιαφέρον στην Ολομέλεια, παρά το ότι θα μπορούσε να είναι η συζήτηση ακόμη πιο εποικοδομητική.
Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία των δύο συναδέλφων για ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο που θέλει προσοχή και δεν μπορεί να γίνει, όπως είπε ένας συνάδελφος, με άλματα, άντε να το κάνουμε βιαστικά, μέχρι αύριο να το τελειώσουμε. Έχει μία προοπτική χρόνου, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πράγμα.
Θα έλεγα ότι η πρόταση νόμου, πέρα από το συναίσθημα που έχει, τη φόρτιση που έχει για λόγους που έχουν αναφερθεί –δεν θέλω να τους αναφέρω- έχει μία σημασία για το μέγεθος του αντικειμένου, με την έννοια ότι έχει τεχνικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή, πώς θα πειστεί ο κόσμος, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, πώς θα το δηλώσει αυτό. Αυτό, όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει δύο παραμέτρους:
Η μια παράμετρος είναι πώς μπορεί να γίνει μεγαλύτερος ο αριθμός των δοτών με τεχνητούς τρόπους.
Και η δεύτερη παράμετρος, που έχει μία ευρύτερη σημασία, είναι τι θα γίνει αν αποφασίζεται ότι έχουμε μεγάλο αριθμό δοτών, πώς θα γίνεται όταν πηγαίνουν πιο πάνω, στο νοσοκομείο, στο σύστημα παροχής περίθαλψης. Κι έχουμε πει ότι αυτό το τεράστιο θέμα των μεταμοσχεύσεων δεν μπορεί να το αποκόψει κανείς, γιατί δεν έχει καμμία σχέση με το σύστημα παροχής περίθαλψης, με αυτό που είπαμε εμείς, ότι μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας πολύ βαθιά μέσα, υπάρχει ένα είδος εμπορευματοποίησης, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο γιατί πάμε και σε καινούργιες αλλαγές με management, με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δεν ξέρει κανείς πού θα οδηγήσει και σε μία υπάρχουσα κατάσταση που δεν φαίνεται να γίνονται τέτοιες ενέργειες που να βελτιωθούν οι συνθήκες.
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία είχαμε πει, όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα, ήταν ότι παίρνεις μία απόφαση και δημιουργείς ένα τέτοιο όργανο, έναν Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τον κάνεις νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για το οποίο μερικοί τώρα δεν λένε τίποτα. Γιατί να μην είναι δημοσίου δικαίου; Ξέρετε, από εμπειρίες άλλων περιπτώσεων ότι το να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δεν είναι η καλύτερη λύση. Έχει πολύ μεγάλα μειονεκτήματα.
Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθούν οι συνθήκες, παραδείγματος χάριν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, αν και, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να τονίσω εδώ με έμφαση ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας κυρίαρχο στόχο έχει να σώσει τη ζωή του ανθρώπου. Είπε ένας συνάδελφος ότι αυτοί που λειτουργούν μέσα στις Μ.Ε.Θ. είναι τελείως διαφορετικοί απ’ αυτούς που θα έχουν σχέση με το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Μακάρι να είναι έτσι.
Υπάρχουν, όμως, ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν έχουν γίνει, παραδείγματος χάριν συντονιστικά όργανα στα μεγάλα νοσοκομεία ή συντονιστές σε μικρότερα νοσοκομεία, που δεν θα έχουν να λαμβάνουν. Όταν λέμε συντονιστικό όργανο, εννοούμε ένα όργανο κατάλληλα επιστημονικά εξοπλισμένο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε για ψυχολόγο, για κοινωνικό λειτουργό, για ειδικό γιατρό.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απ’ αυτά που λέγονται και δεν γίνονται είναι αυτό που είπα και στην Επιτροπή. Την 1η Ιανουαρίου 2005 με απόφαση του Υπουργείου ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων εκπαίδευσε στις μονάδες εντατικής θεραπείας για το θέμα των μεταμοσχεύσεων πενήντα γιατρούς. Πού είναι αυτοί; Σε ποιες μονάδες λειτουργούν; Είναι άγνωστο. Έχω την εντύπωση ότι δεν λειτουργούν καν. Θα μπορούσε να πει κάποιος πώς λειτουργούν και τα Τ.Ε.Π. που έχουν βέβαια άμεση σχέση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μεταμοσχευτικά κέντρα: Ελέχθη. Θα γίνουν; Να δούμε πότε θα γίνουν και με ποιους τρόπους θα γίνουν.
Για τις Μ.Ε.Θ. ήθελα να πω και κάτι που ξέχασα να πω τότε στην επιτροπή. Διάβασα πριν από κάμποσο καιρό τι έγραφε ένα άρθρο ενός διευθυντή μονάδας εντατικής θεραπείας. Είπε: «Στο νοσοκομείο μου έχω δέκα με δώδεκα κρεβάτια. Δεν φτάνουν και αναγκάζομαι και κάνω τα κρεβάτια Μ.Ε.Θ. σε άλλους τομείς του νοσοκομείου, σε άλλους θαλάμους», εάν αυτό λέγεται Μ.Ε.Θ.. Ο άνθρωπος το έγραφε αυτό, γιατί κατάλαβε την τεράστια ευθύνη που έχει για τα άτομα που νοσηλεύονται εκεί μέσα. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσε να πει κανείς.
Επί της πρότασης νόμου δεν θα πω πολλά πράγματα αφού κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τη δυνατότητα όταν θα έλθει το νομοσχέδιο -να δούμε πώς θα έλθει- να πούμε πολύ περισσότερα.
Για το άρθρο 1 εμείς συμφωνούμε με τη διεύρυνση του βαθμού συγγένειας μέχρι και του τέταρτου βαθμού. Δεν συμφωνούμε με το θέμα του συναισθηματικού δότη. Εκεί και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει καμμία φορά να σκεφτεί κανείς –δεν το μπορούμε βέβαια- άμα είναι άνθρωπος καλής βούλησης, πώς μπορεί να σκεφτεί ο νοσηρός εγκέφαλος για εκμετάλλευση μιας παραγράφου. Έχει γίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, δεν θα λέω μόνο για θέματα υγείας. Δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για το συναισθηματικό δότη, λοιπόν, αν και θα μπορούσε να το μελετήσει κάποιος ακόμα περισσότερο μήπως βρισκόταν κάποια μορφή αυτού του τύπου που να το επιτρέπει αυτό.
Για το άρθρο 2, για την ενημέρωση, λέει μέσα η πρόταση ότι θα πρέπει το κόστος της ενημέρωσης να το αναλαμβάνουν το Υπουργείο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ε, όχι κι εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, τα ασφαλιστικά ταμεία! Πάρα πολλά θα φορτωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και ο απλός πολίτης, γιατί έχει σχέση και με εκείνο που έλεγα πιο πριν. Ο πρώτος ομιλητής από την Πλειοψηφία είπε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα των μεταμοσχεύσεων να μπει στο θέμα της εμπορευματοποίησης.
Μην είμαστε τόσο απόλυτοι και τόσο σίγουροι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα –είπαμε πριν- τα οποία δεν μπορεί να τα διανοηθεί ο άνθρωπος καλής βούλησης. Όχι, λοιπόν, στα ασφαλιστικά ταμεία το κόστος της διαφήμισης.
Από το 2009 θα γίνει ενημέρωση και πρέπει να αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο δίπλωμα οδήγησης ότι είναι δότης. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε, γιατί καταλαβαίνετε που μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλές πλευρές. Για το θέμα της ενημέρωσης, κύριε Πιπεργιά, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά, για το 2009. Πώς πρέπει να γίνει; Είπαμε πώς πρέπει να γίνει από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υποχρεωτικά, με συγκεκριμένη δομή αυτό που θα προβάλλεται να μπορεί να πείθει στον στρατό, στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Κύριε Πιπεργιά, εκείνο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία και μπορούμε να το εκμεταλλευθούμε είναι ότι το 2011 θα έχουμε απογραφή του πληθυσμού. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αξιοποίησης της ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει, όμως; Με ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο θα ωθεί στη λήψη απόφασης να δηλώσει ο άλλος ότι είναι δωρητής και με εκπαιδευμένο προσωπικό απογραφέων γι’ αυτό το θέμα. Γιατί το να γράψει ότι έχει ο άλλος τέσσερα μέλη στην οικογένεια, αυτής της ηλικίας κ.λπ., είναι μέσα στα καθήκοντά του. Το να πείσεις όμως τον άλλον ότι πρέπει να γίνει δωρητής οργάνου, χρειάζεσαι εξειδικευμένο προσωπικό που θα κάνει την απογραφή.
Ως προς το θέμα του εικαζόμενου, εμείς διαφωνούμε, πάλι γιατί αφήνει πολλά παράθυρα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή η τροποποίηση που έγινε να γίνει, αποδεκτή, να το συζητήσουμε, κλίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων αυτού, που δεν έχει δηλώσει ούτε ναι, ούτε όχι. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή όμως αυτό.
Ως προς τις Μ.Ε.Θ. και τον εγκεφαλικό θάνατο, είπα νωρίτερα πιο είναι το κυρίαρχο καθήκον του γιατρού που δουλεύει εκεί: Να διασώσει τη ζωή. Και είπα, αγαπητοί συνάδελφοι, την προσωπική μου εμπειρία από τα χρόνια που δούλευα στην Γερμανία. Σε τέσσερις περιπτώσεις κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ίσως ήταν κουταμάρα, είπαν «άφησέ τον αυτόν, τελείωσε», εγώ επέμενα. Και πριν από λίγο καιρό λάβαινα επιστολές από τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, για το ότι σώθηκαν εκείνη την περίοδο. Πώς θα διαπιστώνεται αυτός ο νευρολογικός θάνατος; Υπάρχουν επιστημονικές δυνατότητες να μην γίνεται με απλό τρόπο. Να είναι σίγουρα, 100%, ότι αυτός είναι ένας τελειωμένος άνθρωπος. Νευροφυσιολογικός έλεγχος, δυναμικά. Και υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις και από άλλο προσωπικό, που να λέει ότι αυτός έχει τελειώσει και έχει πεθάνει ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν όλα εκείνα που λέμε.
Ως προς το να παίρνουν σύνταξη οι δυνητικοί δότες κατά 5 χρόνια νωρίτερα, ακούστηκαν ορισμένα πράγματα. Αυτός που δίνει όργανο δεν το δίνει, για όνομα της Παναγίας, για να φεύγει πέντε χρόνια νωρίτερα για σύνταξη. Το κάνει για άλλους λόγους. Είναι μια επιβράβευση, αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Λόγω του ότι έδωσε όργανο, δεν έχει τις ίδιες βιολογικές δυνατότητες αντιμετώπισης κινδύνων, αρρώστιας κ.λπ. και γι’ αυτό πρέπει να συνταξιοδοτείται.
Μ’ αυτά τα λόγια θέλουμε να δηλώσουμε εκείνο που είπα και στην Επιτροπή ότι εμείς είχαμε πει ναι με ορισμένες πλευρές που διατυπώσαμε εκεί, για να μπορέσει να λειτουργήσει το θέμα των μεταμοσχεύσεων ακόμα καλύτερα. Χρειάζονται βέβαια αλλαγές που θέλουν άλλα χαρακτηριστικά πολιτικά και ιδεολογικά στο θέμα παροχής περίθαλψης, αλλά δεν θα αποκλείαμε το γεγονός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα των μεταμοσχεύσεων με έναν τέτοιο τρόπο, που η πίεση του κόσμου να βοηθήσει και στην αλλαγή του τρόπου παροχής περίθαλψης στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Κοσιώνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούμε ένα καίριο και πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα των μεταμοσχεύσεων, που όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται οξύτερο. Πριν από πενήντα χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Η επιστήμη, όμως, η ιατρική και η τεχνολογία έχουν κάνει αλματώδεις προόδους τα τελευταία χρόνια και αυτό επέτρεψε να γίνονται ιατρικές πράξεις, οι οποίες ήταν αδιανόητες παλιότερα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι μεταμοσχεύσεις βασικών οργάνων, όπως είναι η καρδιά, το ήπαρ, οι νεφροί.
Εμείς είμαστε υπέρ των μεταμοσχεύσεων και πιστεύουμε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα μέσα, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες και οι δότες, ξεκινώντας βέβαια από τους αποβιώσαντες δότες που είναι και οι πολλοί από όπου θα μπορούμε να προμηθευτούμε αυτά τα όργανα. Όπως είπαμε, συνεχώς οι ανάγκες αυξάνονται και μάλιστα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Λεβέντη, μου επιτρέπετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Επειδή είπατε «αποβιώσαντες δότες», θα πρέπει μόνο εκεί να σταθούμε και να σταματήσει ο λόγος για πτωματικές μεταμοσχεύσεις. Να καθιερωθεί «από τους αποβιώσαντες δότες» και να τελειώσει αυτή η ιστορία με το «πτωματικές».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε συμφωνώ απολύτως. Άλλωστε, το συζητήσαμε και στην επιτροπή και συμφωνήσαμε όλοι με αυτόν τον όρο.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, την προσοχή σας για το εξής: Προχθές είχα πάει στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας και σε άλλα νοσοκομεία της Ηλείας και της Μεσσηνίας. Στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας γίνεται μία πολύ σοβαρή δουλειά, όσον αφορά τη μονάδα τεχνητού νεφρού, όπου κάνουν ηρωικές προσπάθειες κάτω από τις γνωστές συνθήκες της ελληνικής επαρχίας. Συζητώντας πληροφορηθήκαμε –άλλωστε, είναι γνωστό- ότι κάθε χρόνο αυξάνουν κατά 10% οι νεφροπαθείς, οι οποίοι μπαίνουν σε αιμοκάθαρση και ότι το πρόβλημα του 70% αυτών των ασθενών, των νεφροπαθών που είναι σε αιμοκάθαρση, προέρχεται από σακχαρώδη διαβήτη. Εκτός από την άλλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει και που συζητάμε τώρα για τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να δούμε και αυτό, δηλαδή πώς να προλάβουμε και να μην έχουμε αυτήν την αύξηση του 10% κάθε χρόνο των αναγκών για μεταμοσχεύσεις. Εδώ δεν έχουν εξαντληθεί τα όρια. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί άρρωστοι αγνοούν ότι έχουν σακχαρώδη διαβήτη ή και όταν το ξέρουν δεν τον αντιμετωπίζουν σωστά, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση.
Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που