ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΚΣΤ' 16/11/2016


PDF:
es20161116.pdf
TXT:
es20161116000353.docx


Επιστροφή