ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: (Θέρος '05), Συνεδρίαση: Μ΄ 22/09/2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ’

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2005

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επί του Κανονισμού, σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2005, σελ.
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες στο Νομό Ευβοίας, σελ.
β) Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με το κλείσιμο των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζομένων κ.λπ., σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», σελ.
2. Κατάθεση πρότασης νόμου:
Πενήντα επτά Βουλευτές του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κατέθεσαν πρόταση νόμου: «Επίδομα θέρμανσης», σελ.
3. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α) Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση», σελ.
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηματοδότησης που είναι προσαρτημένοι στο Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των συναφών Χρηματοδοτικών του Κανονισμών 4 (2) και 14 (3)», σελ.
4. Κατάθεση σχεδίου νόμου:
Οι Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής ‘Αμυνας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις», σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισμού:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α., σελ.
ΚΟΛΟΖΩΦ Ο., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ., σελ.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Σ., σελ.

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ., σελ.
ΝΑΚΟΣ Α., σελ.
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Δ., σελ.
ΤΖΕΚΗΣ Α., σελ.

Γ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μ., σελ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε., σελ.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ., σελ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι., σελ.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α., σελ.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ., σελ.
ΚΟΛΟΖΩΦ Ο., σελ.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ Α., σελ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ., σελ.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ι., σελ.
ΛΕΓΚΑΣ Ν., σελ.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α., σελ.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι., σελ.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ.,σ ελ.
ΜΠΟΥΡΑΣ Α., σελ.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Α., σελ.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Μ., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σ., σελ.
ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ Δ., σελ.
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ Γ., σελ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ν., σελ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2005
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ΄
Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2005
Αθήνα, σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.54΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ΄ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τμήμα.
(Ανακοινώνονται προς το Τμήμα από τον κ. Δημοσθένη Τσιαμάκη, Βουλευτή Ευρυτανίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων υποβάλλει τις προτάσεις της για την οργάνωση των ελέγχων των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας.
2) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Σκοπέλου ζητεί την άμεση αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου που οδηγεί στο Κάστρο της Σκοπέλου.
3) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Κοινότητα Τρικερίου Μαγνησίας ζητεί την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού της περιοχής της.
4) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών ζητεί την ένταξη των μικρών νησιώτικων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.11.2.
5) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ζητεί την απόσυρση νομοθετικής διάταξης με την οποία μειώνονται οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη αγροτικών κατασκευών.
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια ζητεί να επανεξεταστεί το ζήτημα της υπαγωγής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/94.
7) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑλΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Λασιθίου εκθέτει τις προτάσεις του που αφορούν σε τροποποίηση της νέας Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
8) Οι Βουλευτές Β΄Θεσσαλονίκης και Β΄ Πειραιώς κύριοι ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ζητεί την απορρόφηση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.
9) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητεί τη στελέχωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου.
10) Ο Βουλευτής Αργολίδας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αργολίδας ζητεί τη μεταστέγαση και την επάνδρωση με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου.
11) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Μεραμβέλλου – Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης.
12) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Λέανδρος Σπανουδάκης, συνταξιούχος ΤΕΒΕ, ζητεί ενημέρωση σχετικά με τις κρατήσεις του ΙΚΑ που γίνονται στη σύνταξή του.
13) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Διεθνών Μεταφορών Γιαννιτσών και Περιχώρων ζητεί την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο τους.
14) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η κ. Θεοδοσία Τζακρή ζητεί να της χορηγηθεί άδεια καλλιέργειας βάμβακος.
15) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Διεθνών Μεταφορών Γιαννιτσών και Περιχώρων ζητεί την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στον τρόπο καταβολής των κομίστρων των Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Διεθνών Μεταφορών κ.λπ.
16) Οι Βουλευτές Λαρίσης και Μαγνησίας κύριοι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Κοινότητα Καρυάς Λάρισας ζητεί τη συντήρηση του Νομαρχιακού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής της.
17) Οι Βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Θεσσαλονίκης και Β΄ Αθηνών κύριοι ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ και ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων Συμβασιούχων Ολυμπιακής Αεροπορίας αναφέρεται στο εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων εργαζομένων στην «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.» και ζητεί τη μετατροπή της σύμβασής τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
18) Οι Βουλευτές Λαρίσης και Μαγνησίας κύριοι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λάρισας αναφέρεται στην κακή κατάσταση που επικρατεί στο ΙΚΑ Λάρισας αλλά και γενικότερα στο Ασφαλιστικό Σύστημα.
19) Οι Βουλευτές Λαρίσης κα Α’ Πειραιώς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ και κ. ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι Εργαζόμενοι στην εταιρεία ALFA FRESH που εδρεύει στα Φέρμα Ιεράπετρας Λασιθίου καταγγέλλουν αντεργατικά και τρομοκρατικά μέτρα που παίρνει η εργοδοσία σε βάρος τους.
20) Οι Βουλευτές Β΄ και Α΄ Θεσσαλονίκης κύριοι ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας, Μακεδονίας και Θράκης καταγγέλλει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης.
21) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο ΤΟΕΒ Ανθήλης Φθιώτιδας ζητεί τη χρηματοδότηση της κατασκευής τροφοδοτικού αντλιοστασίου στην περιοχή του.
22) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Νικόλαος Τραπάτσας, κάτοικος Λαμίας, ζητεί την επανεξέταση της απαλλοτρίωσης οικοπέδου του που άπτεται του κάστρου της Μενδενίτσας Λαμίας.
23) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία Ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών στη θέση Ροδίτσα του Δήμου Λοκρίδας Φθιώτιδας ζητούν να παραμείνει προσβάσιμη η αναδασωτέα περιοχή που συνορεύει με τα ακίνητά τους.
24) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να ρυθμισθεί νομοθετικά η ελεύθερη μετεγγραφή των φοιτητών που είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
25) Οι Βουλευτές Β΄ Αθηνών, Λασιθίου και Β΄ Πειραιώς κύριοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας διαμαρτύρεται για το ζήτημα της κατανομής των υπερωριών του β΄ εξαμήνου 2005.
26) Ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία συνταξιούχοι δικηγόροι της Λάρισας ζητούν την αύξηση της σύνταξης που χορηγείται στον κλάδο τους.
27) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Συνδικαλιστικοί Φορείς των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων διαμαρτύρονται γιατί αγνοήθηκαν οι απόψεις τους επί των ρυθμίσεων του Πολυνομοσχεδίου που αφορά στον αγροτικό τομέα.
28) Οι Βουλευτές Β΄ Αθηνών, Λασιθίου και Β΄ Πειραιώς κύριοι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι Συνδικαλιστικοί Φορείς των Γεωτεχνικών Επιστημόνων διατυπώνουν τις προτάσεις τους για την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων στα τρόφιμα και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
29) Οι Βουλευτές Νομού Αττικής, Β΄Πειραιώς και Ρεθύμνης κύριοι ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ αντίστοιχα, κατέθεσαν αναφορά με την οποία η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί την ελεύθερη μετεγγραφή των τέκνων των πολυτέκνων.
30) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων προτείνει τη θέσπιση ευεργετικών νομοθετικών διατάξεων για τους κινητικά αναπήρους.
31) Ο Βουλευτής Νομού Αττικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμαρχος Παλλήνης Αττικής ζητεί να μην οικοδομηθεί το στρατόπεδο «Λάμπρου».
32) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ζητεί την απόσυρση της νομοθετικής διάταξης βάσει της οποίας μειώνονται οι αμοιβές των μηχανικών για τη μελέτη και επίβλεψη αγροτικών κατασκευών.
33) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία Σωματεία των Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΠΣΙ-ΚΟΛΑ Θεσσαλονίκης «Η Ένωση» ζητεί την ανάκληση ποινών που επεβλήθησαν σε συνδικαλιστές.
34) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου ζητεί την επιχορήγησή της.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων στην Αθήνα.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στα σχέδια ανέγερσης του νέου διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με την εισφοροδιαφυγή στην Ελλάδα.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η επίσπευση της καταβολής της εθνικής αποζημίωσης στους σταφυλοπαραγωγούς.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο καταγγέλλονται διαρρήξεις στην Πάτρα.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τις ενέργειες για τη δημιουργία του ΒΙΟΠΑ Πατρών.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τις ενέργειες για την άμεση λειτουργία της Καρδιοθωρακοχειρουργικής του ΠΠΝΠ.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο καταγγέλλονται καταστροφές που υπέστη το ρωμαϊκό υδραγωγείο των Πατρών από τη διάνοιξη δρόμων.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 361/13-7-05 ερώτηση της Βουλευτού κ. Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 70460/ΙΗ/11-8-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 361/13-7-05 την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη και η οποία αναφέρεται στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπ/ση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι αποφάσεις μεταβολών οργανικότητας των σχολικών μονάδων Π.Ε. και συγκεκριμένα οι αποφάσεις «Ίδρυση και προαγωγή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και η «Κατάργηση, υποβιβασμός και συγχώνευση δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων» διαβιβάστηκαν με email στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας στις 30/5/05, ενώ η σύσταση θέσεων εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης διαβιβάστηκαν με τον ίδιο τρόπο στις16/6/05, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. Αναφορικά με την απόφαση σύστασης θέσεων εκπαιδευτικών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω απόφαση εστάλη από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ μέσω της Υπηρεσίας Εντελλομένων εξόδων του ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών όπου εκκρεμεί για συνυπογραφή.
Όσον αφορά στην πρόσληψη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. 70064/Δ2/13-7-2005 (Κεφάλαιο Η') εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με την οποία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Σχετικά με τις θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία Ειδικής Αγωγής σας πληροφορούμε ότι λόγω του. ότι δεν έχουν συσταθεί κλάδοι εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και οι οποίοι προβλέπονται στο υπό επεξεργασία σχέδιο Νόμου, τα κενά καλύπτονται με μεταθέσεις αποσπάσεις και αναπληρωτές.
Οι μεταθέσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν, οι αποσπάσεις γίνονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια και οι προσλήψεις αναπληρωτών προηγούνται των προσλήψεων αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης.
Την προηγούμενη σχολική χρονιά οι πιστώσεις είχαν δοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.
Θα καταβληθεί και φέτος κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη πρόσληψή τους.
Ο Υφυπουργός
Γ. ΚΑΛΟΣ»
2. Στην με αριθμό 388/14-7-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 70815/ΙΗ/11-8-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 388/14-7-2005. την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχ. Μπεκίρης, και αφορά σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Γενική Γραμματεία Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) έχει υπό την εποπτεία της και λειτουργεί μέχρι σήμερα τα ακόλουθα τριάντα δύο (32) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ΣΔΕ Αγρινίου, Αγ. Αναργύρων, Αλεξ/πολης, Αλιβερίου, Άμφισσας, Αχαρνών, Βόλου, Γιαννιτσών, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ιεράπετρας, Ιωαννίνων, Kαλλιθέας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κορυδαλλού, Λαμίας, Λάρισας, Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ορχομενού, Πάτρας, Πειραιά, Περιστερίου, Πύργου, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Τυλισού Ηρακλείου, Φλώρινας, Δικαστική Φυλακή Λάρισας.
Με την αριθμ. 3062/20-7-05 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΠΘ και Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση της ΓΓΕΕ θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο του 2005 έντεκα (11) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στους ακόλουθους νομούς: Μεσσηνίας, Κορινθίας, Ρεθύμνης, Χίου, Κέρκυρας, Πιερίας, Κοζάνης, Ημαθίας, Ροδόπης, Λακωνίας και Αττικής (φυλακές Κορυδαλλού).
Στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) την εκπαιδευτική περίοδο 2004-2005 φοίτησαν συνολικά είκοσι επτά (27) αλλοδαποί μετανάστες
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους αποφοίτους των ΣΔΕ χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο Γυμνασίου.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ»
3. Στην με αριθμό 530/19-7-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 72057/ΙΗ/11-8-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 530119-7-05 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασ. Κεγκέρογλου και αφορά στη σχολική στέγη στο Ν. Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν. 2218/94, Ν. 2240/94 και Π.Δ. 30/1996).
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν την δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (Γ’ Κ.Π.Σ.).
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047/6) για οικόπεδα μελέτες και κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο Νομό.
Το έτος 2004 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 900.000,00 Ευρώ για οικόπεδα μελέτες και κατασκευές σχολικών κτιρίων από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
Η ετησία επιχορήγηση της Ν.Α Ευβοίας για το έτος 2005 ανέρχεται στο ποσό των 2.600..000,00 €. Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις ως προς τους Ο.Τ.Α. για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων προβαίνει το ΥΠΕΣΔΔΑ.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ»
4. Στην με αριθμό 595/21-7-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.21/205/ΑΣ1552 δις/9-8-05 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
«Η ελληνική Κυβέρνηση, αποδίδει μεγάλη σημασία στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του έτους 2004, καθώς και η Συνθήκη Προσχώρησης των εν λόγω χωρών, η οποία υπεγράφη στις 25 Απριλίου τ.έ. στο Λουξεμβούργο.
Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σχέδιο Νόμου το οποίο αφορά στην κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης, είναι ότι, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η κύρωση δεν γίνεται από τα θερινά τμήματα της Βουλής, αλλά από την Ολομέλειά της.
Το υπό κύρωση Νομοσχέδιο, θα είναι από τα πρώτα που θα κατατεθούν στη Βουλή, με την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας.
Ο Υπουργός
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ»
5. Στην με αριθμό 615/21-7-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Παπαθεμελή δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.21/204/ΑΣ1551 δις/4-8-05 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην εν θέματι ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Παπαθεμελή, σας γνωρίζουμε ότι, τον Ιούνιο του έτους 2003, είχε υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.A., προκειμένου ο κ. Λάλας να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στην Ελλάδα, το οποίο όμως απερρίφθη τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.
Η Κυβέρνηση, για ανθρωπιστικούς λόγους, έχει εκδηλώσει και συνεχίζει να εκδηλώνει το ενδιαφέρον της, τόσο για τον ίδιο τον κ. Λάλα, όσο και για την οικογένειά του.
Ο Υπουργός
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ»
6. Στις με αριθμό 32,65,79 /6/7/05 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Φώτη Κουβέλη, Αθανασίου Τσιούρα και Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 9836/14-9-05 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στις υπ΄ αριθμ. 32/2005, 65/2005 και 79/2005 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη, Αθ. Τσούρα και Α.Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, σχετικά με τα προγράμματα Κοινωvικής Μέριμνας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ, είχε εγκριθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας δομών Κοινωνικής Φροντίδας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, κ.λ.π) για δύο χρόνια, από 01-01-2002, με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου/εγκεκριμένου προϋπολογισμού και πάντως, όχι πέραν της 30-06-04.
Μετά την λήξη της συγχρηματοδότησης και ενώ οι φορείς υλοποίησης των δομών αυτών, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο, είχαν υποχρέωση να συνεχίσουν να λειτουργούν τις Δομές Κοινωνικής Μέριμνας με ίδιους πόρους, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εκτιμώντας την σπουδαιότητα των προαναφερόμενων έργων για την τοπική Κοινωνία, πρότεινε και διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος, να ενταχθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης για δύο επιπλέον χρόνια.
Με την απόφαση C(2004) 5336/16-12-04 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλήφθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης των προαναφερόμενων δομών για δύο ακόμη χρόνια, με συγχρηματοδότηση Κοινοτικής και Εθνικής συνδρομής κατά ποσοστό 65% και 35% αντίστοιχα. Οι Ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευθεί για τη θέσπιση αναγκαίου νομικού/κανονιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου, για την εξασφάλιση της συνέχειας της χρηματοδότησης της λειτουργίας των δομών με Εθνικούς Πόρους.
Επισημαίνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξης των ανωτέρω έργων, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του Ε.Π. και τη δέσμευση της Ε.Ε. ότι προτίθεται να εγκρίνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών για δύο ακόμη χρόνια, απέστειλε στους Φορείς, στις 16/11/2004, πρόσκληση για την υποβολή τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Έργου/Υποέργου για αξιολόγηση και τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των έργων, διαδικασίες απαραίτητες για την συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας αυτών.
Οι φορείς, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΕΥΔ, υπέβαλλαν 350 περίπου τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία Έργου/Υποέργου για αξιολόγηση και τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των έργων, οι οποίες εκδόθηκαν στις 7 και 9/3/05 και απεστάλησαν στους δικαιούχους φορείς, ενώ παράλληλα η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία, έχει υποβάλλει αίτημα στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για εγγραφή όλων των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2005, ώστε να καταβληθούν στους φορείς το συντομότερο δυνατό τα αναλογούντα ποσά.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ολοκλήρωσε τη διαδικασία ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2005 και απέστειλε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πίνακα με τα αναλογούντα ποσά ανά έργο, ο οποίος περιήλθε στις 28-6-05 στην ΕΥΔ.
Αυθημερόν η ΕΥΔ του Υπουργείου μας, με το αριθμ. 222799/28-6-05 έγγραφο, απέστειλε στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας την κατανομή χρηματοδότησης ανά έργο, προκειμένου να αποσταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για πίστωση των λογαριασμών των έργων.
Ήδη, έχουν εκδοθεί από την ΕΥ Δ οι τροποποιημένες συμβάσεις επιχορήγησης, που υπογράφηκαν από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για κάθε έργο, η δε Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε τη διαδικασία πίστωσης των εν λόγω λογαριασμών και οι δικαιούχοι φορείς άρχισαν να εισπράττουν τα αναλογούντα χρηματικά ποσά.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
7. Στην με αριθμό 309/12-7-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Στυλιανού Νικηφοράκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 9874/14-9-05 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην υπ΄ αριθμ.309/2005 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Στ. Νικηφοράκη σχετικά με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας δεκατεσσάρων (14) εργαζομένων στην Αμερικανική Ναυτική Βάση της Σούδας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χανίων έπειτα από διερεύνηση της υποθέσεως στην έδρα της επιχείρησης και συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), διαπίστωσε τα εξής:
Σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του εκπρόσωπο του Γ.Ε.Α., η Αμερικανική Ναυτική Βάση Σούδας (Αμερικανική Ευκολία Σούδας) θα προβεί σταδιακά στην κατάργηση δεκατεσσάρων (14), περίπου, θέσεων εργασίας -Ταμία! Μάγειρων Πρόχειρου γεύματος-. Ο ακριβής αριθμός των προς κατάργηση θέσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί στην κατάργηση 8 θέσεων εργασίας μέχρι και τις 12 Αυγούστου.
Ειδικότερα οι θέσεις που καταργήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
α. Τέσσερις (5) θέσεις Ταμία/Μάγειρα Πρόχειρου Γεύματος
β. Δύο (3) θέσεις Μάγειρα Πρόχειρου Γεύματος
Θα θέλαμε δε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 1387/83, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ελέγχου των ομαδικών απολύσεων, το προσωπικό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Εγκυκλ. 32865/83 Υπ. Εργασίας).
Για τα υπόλοιπα θέματα αρμόδιο ν' απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
8. Στην με αριθμό 1364/23-8-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόμου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Δ5/Β/96/158/17203/16-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ'αριθμ.1364/23.8.05 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον ως άνω Βουλευτή, σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το υπ΄ αριθ. ΓΔΝΣ /3835/8 -9 - 2005 έγγραφο της ΔΕΗ Α. Ε. το οποίο καλύπτει το θέμα.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
9. Στην με αριθμό 1438/24-8-05 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Χάρη Τσιόκα, Τόνιας Αντωνίου και Ιωάννη Βλατή δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Α.Π.Δ5/ΗΛ/Β//96/159/17204/16.9.05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση της υπ' αριθ.1438/24.08.05 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους ως άνω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Για τον καθορισμό του κόστους ή τέλους Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και την ανάλυση των σχετικών χρεώσεων πρέπει προηγουμένως να καθορισθούν, αναλυτικά οι υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας και οι κάτοχοι αδειών που φέρουν εκάστοτε την υποχρέωση παροχής ΥΚΩ, και η μεθοδολογία υπολογισμού του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που οφείλεται για την εκπλήρωση των ΥΚΩ , όπως ορίζει και η Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης lουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ.Ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης συντάσσεται Σχέδιο Νόμου για την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε τροποποίηση των Ν.2773/1999(ΦΕΚ286Α')και 3175/2000( ΦΕΚ204Α') και σε εναρμόνιση με την ως άνω Οδηγία. Στην τροποποίηση αυτή προβλέπεται έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης για τα ως άνω θέματα.
2.Όσον αφορά στα ερωτήματα σχετικά με τους διαγωνισμούς του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμόν ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/5854/02-09-2005 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ που καλύπτει το θέμα.
3.Η λειτουργία της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και επιβάλλονται, σε περίπτωση παραβιάσεων οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
10. Στις με αριθμό 324/12-7-05 και 1451/24-8-05 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Τόνιας Αντωνίου, Αγγελικής Γκερέκου, Χάρη Τσιόκα, Θεοδώρας Τζάκρη, Βασιλείου Έξαρχου, Αθανασίας Μερεντίτη, Βασιλείου Τόγια, Ευάγγελου Παπαχρήστου, Κωνσταντινού Καΐσερλη, Χρήστου Αηδόνη, Απόστολου Κατσιφάρα, Μάρκου Μπόλαρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 9878/14-9-05 έγγραφο από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στις με αριθμό 324/12-7-2005 και 1451/24-8-2005 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Τ. Αντωνίου, Α. Γκερέκου, Χ. Τσιόκα, Θ. Τζάκρη, Β. Έξαρχο, Α. Μερεντίτη, Β. Τόγια, Β. Παπαχρήστο, Κ. Καΐσερλη, Χρ. Αηδόνη, Α. Κατσιφάρα και Μ. Μπόλαρη σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου για τις ανάγκες των δημοσίων κτηρίων, σας υποβάλλουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα:
1) Το αριθμ. 31296/638/27-7-2005 έγγραφο του ΟΕΚ.
2) Το αριθμ. 38673/20-7-2005 έγγραφο του ΟΕΕ.
3) Το αριθμ. 372/Α2/15-7-2005 έγγραφο του ΕΚΕΠ.
4) Το αριθμ. 4714/20-7-2005 έγγραφο του ΕΚΕΠΙΣ.
5) Το αριθμ. 644/18-7-2005 έγγραφο της ΠΑΕΠ Α.Ε.
6) Το αριθμ. 997/22-7-2005 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
7) Το αριθμ. Φ8000/19303/899/28-7-2005 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
8) Το αριθμ. 2216/26-7-2005 έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ.
9) Το αριθμ. 2389/16-3-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε.
10) Το αριθμ. 336/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
11) Το αριθμ. Σ.1132/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών Υπαλλήλων Πρακτορείων.
12) Το αριθμ. 25098/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ.
13) Το αριθμ. Αεξερχ.5464/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
14) Το αριθμ. 96242/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Α.Π.Π.Ε.Λ.).
15) Το αριθμ. 684/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ Bank.
16) Το αριθμ. 2388/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε.
17) Το αριθμ. 23898/22-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ.
18) Το αριθμ. 4241/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων..
19) Το αριθμ. 1453/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών.
21) Το αριθμ. 7780/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας.
21) Το αριθμ. 454 Φ.516.32/25-7-2005 έγγραφο του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
22) Το αριθμ. 14073/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
23) Το αριθμ. 8207/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών Ν.Π.Δ.Δ.
24) Το αριθμ. 8063/69/3-α'/25-7-2005 έγγραφο του κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων της Γ.Γ.ΚΑ.
25) Το αριθμ. 17961/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων.
26) Το αριθμ. 410/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Ν.Π.Δ.Δ.
27) Το αριθμ. 4775/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.).
28) Το αριθμ. 2575/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά.
29) Το αριθμ. 12679/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρική Υπηρεσία.
30) Το αριθμ. 6523/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων Τ.Α.Σ.
31) Το αριθμ. 3725/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών
32) Το αριθμ. 2316/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσ. Εταιρειών Τσιμέντων.
33) Το αριθμ. 45854/5950/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεως και Ασφαλίσεως Υγειονομικών.
34) Το αριθμ. 27109/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Νομικών.
35) Το αριθμ. 10350/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.).
36) Το αριθμ. 60578/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
37) Το αριθμ. 1212/25-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών.
38) Το αριθμ. 4516/26-7 -2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών.
39) Το αριθμ. Δ4/50395/26-7-2005 έγγραφο του Οργανισμού Ασφ. Ελευθέρων Επαγγελματιών Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων.
40) Το αριθμ. 30365/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).
41) Το αριθμ. 5748/2096/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. Ν.Π.Δ.Δ.
42) Το αριθμ. 1499/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
43) Το αριθμ. 8149/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
44) Το αριθμ. 6677/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
45) Το αριθμ. 8067/12/45-α'/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών της Γ.Γ.κ.Α.
46) Το αριθμ. 15885/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Ν.Π.Δ.Δ.
47) Το αριθμ. 1986/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
48) Το αριθμ. 3851/26-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζομένων στα λιμάνια Ν.Π.Δ.Δ.
49) Το αριθμ. 7017/4/6Α/25-7-2005 έγγραφο του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής της Γ.Γ.Κ.Π. (Ε.Τ.Ε.Χ.).
50) Το αριθμ. ΔIOIΚ/Φ314/51/36480/26-7-2005 έγγραφο του Τ.Ε.Β.Ε.
51) Το αριθμ. 952/394/27-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος.
52) Το αριθμ. 12788/27-7-2005 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α.
53) Το αριθμ. 4523/28-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Σύνταξη και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
54) Το αριθμ. 51510/28-7-2005 έγγραφο του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
11. Στην με αριθμό 1296/16-8-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Στρατάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 44617/6-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μ. Στρατάκης, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ ΟΤΑ α' βαθμού και φυσικών προσώπων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων που δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και δεν μπορούν να εκτελεστούν από τους ως άνω υπαλλήλους. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρες.
Βάσει των ανωτέρω, με την αριθμ. 5/4-2-2005 εγκύκλιό μας επισημάνθηκε στις Περιφέρειες του Κράτους ότι θα πρέπει να γίνεται ορθολογικότερη προσέγγιση των ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού από τους ΟΤΑ, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών των ΟΤΑ από συμβασιούχους, πρακτική που καταστρατηγεί τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπονται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Οι μόνιμες αυτές ανάγκες των ΟΤΑ θα πρέπει να καλύπτονται με τακτικό προσωπικό (μόνιμο και, όπου προβλέπεται, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους ή περιορισμένης απασχόλησης, ανάλογα με την ανάγκη), με τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάκοπη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Σε συνέπεια με τα ανωτέρω, το ΥΠΕΣΔΔΑ με την αριθμ. 27551/7-6-2005 απόφαση κατανομής, έπειτα από την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/171/8548/27-5-2005 Απόφαση της Επιτροπής της 55/98 ΠΥΣ, προχώρησε σε έγκριση μέρους του αιτήματος του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2005, και συγκεκριμένα ενέκρινε την ανάθεση έργου σε δώδεκα χορωδούς βυζαντινής χορωδίας, αντί δεκαεπτά που αιτείτο ο Δήμος, και σε τριάντα δύο χορωδούς μικτής χορωδίας αντί τριάντα επτά του αρχικού αιτήματος.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε και η Α.Π. 17490/28-6-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.2527/97, με την οποία εγκρίθηκε ο ίδιος αριθμός συμβάσεων έργου για χορωδούς.
Η έγκριση λιγότερων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις χορωδίες του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει ως στόχο την υποβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Αντίθετα, η ανάγκη για πολιτιστικά δρώμενα είναι πάγια και θα έπρεπε να καλύπτεται με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον πρόκειται για καλλιτεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.524/1980.
Τέλος, εξυπακούεται ότι η έγκριση λιγότερων συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν έχει ως στόχο την περικοπή δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η δαπάνη για την αμοιβή των εν λόγω συμβασιούχων βαρύνει τον ίδιο τον ΟΤΑ ο οποίος διατύπωσε το σχετικό αίτημα.
Ο Υφυπουργός
Α. ΝΑΚΟΣ»
12. Στην με αριθμό 1292/16-8-05 ερώτηση της Βουλευτού κ. Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 44618/6-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Ε. Σχοιναράκη - Ηλιάκη, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ννωρίζουμε τα εξής:
Από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/97 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου μεταξύ ΟΤΑ α' βαθμού και φυσικών προσώπων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων που δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και δεν μπορούν να εκτελεστούν από τους ως άνω υπαλλήλους. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρες.
Βάσει των ανωτέρω, με την αριθμ. 5/4-2-2005 εγκύκλιό μας επισημάνθηκε στις Περιφέρειες του Κράτους ότι θα πρέπει να γίνεται ορθολογικότερη προσέγγιση των ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού από τους ΟΤΑ, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα κάλυψης παγίων και διαρκών αναγκών των ΟΤΑ από συμβασιούχους, πρακτική που καταστρατηγεί τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπονται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Οι μόνιμες αυτές ανάγκες των ΟΤΑ θα πρέπει να καλύπτονται με τακτικό προσωπικό (μόνιμο και, όπου προβλέπεται, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους ή περιορισμένης απασχόλησης, ανάλογα με την ανάγκη), με τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάκοπη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, το ΥΠΕΣΔΔΑ με την αριθμ. 27551/7-6-2005 απόφαση κατανομής, έπειτα από την αριθμ. ΔIΠΠ/Φ.EΓΚP.1/171/8548/27-5-2005 Απόφαση της Επιτροπής της 55/98 ΠΥΣ, προχώρησε σε έγκριση μέρους του αιτήματος του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2005, και συγκεκριμένα ενέκρινε την ανάθεση έργου σε δώδεκα χορωδούς βυζαντινής χορωδίας, αντί δεκαεπτά που αιτείτο ο Δήμος, και σε τριάντα δύο χορωδούς μικτής χορωδίας αντί τριάντα επτά του αρχικού αιτήματος.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε και η Α.Π. 17490/28-6-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.2527/97, με την οποία εγκρίθηκε ο ίδιος αριθμός συμβάσεων έργου για χορωδούς.
Η έγκριση λιγότερων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις χορωδίες του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει ως στόχο την υποβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Αντίθετα, η ανάγκη για πολιτιστικά δρώμενα είναι πάγια και θα έπρεπε να καλύπτεται με προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον πρόκειται για καλλιτεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.524/1980.
Τέλος, εξυπακούεται ότι η έγκριση λιγότερων συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν έχει ως στόχο την περικοπή δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η δαπάνη για την αμοιβή των εγκριθέντων ατόμων δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τον ίδιο τον ΟΤΑ ο οποίος διατύπωσε το σχετικό αίτημα.
Ο Υφυπουργός
ΑΘ. ΝΑΚΟΣ»
13. Στην με αριθμό 1489/25-8-05 ερώτηση της Βουλευτού κ. Τόνιας Αντωνίου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 84733/ΙΗ/13-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1489/25-8-2005, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Τόνια Αντωνίου και αφορά στη στελέχωση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Σχετικά με το διδακτικό προσωπικό
α) με την αριθμ. Φ.121.1/1/37366/Β2/17-6-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 130/30.6.2005.τ. Παρ.) εγκρίθηκε η προκήρυξη πέντε (5) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας από τον ετήσιο προγραμματισμό του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005.
β) Έχει εγκριθεί η διάθεση 6 πιστώσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού (βάσει του Π.Δ. 407/1980 και του άρ. 18 παρ. 1 και 3 του Ν. 1268/1982) από το ΕΠΕΑΕΚ για τις ανάγκες του ιδίου Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
Όσον αφορά στον προγραμματισμό του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να προβεί αξιολογώντας τις προτάσεις όλων των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στην έγκριση νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
Προκειμένου δε να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες διδακτικές ανάγκες του ως άνω Πανεπιστημίου το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα διαθέσει ικανοποιητικό αριθμό πιστώσεων για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού βάσει του Π. Δ. 407/1980.
2) Σχετικά με το αίτημά για έγκριση πρόσληψης διοικητικού και λοιπού προσωπικού που διαβιβάσθηκε στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2005 στο ΥΠΕΣΔΔΑ με το αριθμ. Φ.908/28764/Η/21.3.2005 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των θέσεων αυτών.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όμως οι ανάγκες του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας σε διοικητικό προσωπικό εν όψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, έχουν γίνει πρόσφατα δύο (2) μετατάξεις και δύο (2) αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων. Επίσης εργάζονται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ δύο (2) υπάλληλοι, ενώ έχει διατεθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και μία (1) ακόμη υπάλληλος για τις ανάγκες της Διοικούσας Επιτροπής.
Ο Υφυπουργός
ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ»
14. Στην με αριθμό 1301/16-8-05 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Νικολάου Γκατζή, Δημητρίου Τσιόγκα και Αντωνίου Σκυλάκου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 81624/ΙΗ/13-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1301/16-8-2005 την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Νικ. Γκατζής, Τακ. Τσιόγκας και Αντ. Σκυλάκος και αναφέρεται στο Ν/Γ Δήμου Σούρπης Μαγνησίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν.2218/1994, Ν.2240/1994 και Π.Δ. 30/1996).
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (Γ΄ Κ.Π.Σ.).
Το ΥΠΕΠΘ σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047/6) για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο Νομό.
Το 2004 διατέθηκε στο Νομό Μαγνησίας το ποσό των 650.000,00 Ευρώ για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές σχολικών κτιρίων από το Π.Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ.
Η ετήσια επιχορήγηση της Ν.Α. Μαγνησίας για το έτος 2005 ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000,00€.
Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων προβαίνει το ΥΠΕΣΔΔΑ.
ΙΙ. Ειδικότερα όσον αφορά στην στέγαση του Ν/Γ του Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας σας γνωρίζουμε ότι η Ν.Α. Μαγνησίας μας πληροφόρησε ότι θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σχολικής στέγης του Νομού για την διετία 2005-2006 την προσθήκη μιας νέας αίθουσας στο προαναφερόμενο Νηπιαγωγείο.
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ»
15. Στην με αριθμό 1402/23-8-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Εμμανουήλ Στρατάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 83997/ΙΗ/13-9-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 1402/23-8-05, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μαν. Σοφ. Στρατάκης και αναφέρεται στα δημοτικά σχολεία Ν. Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά την επεξεργασία των προτάσεων για μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων αξιολόγησε την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις προτάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Παρά το γεγονός ότι σε δύο περιπτώσεις υποβιβασμών δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποφάσισε να προβεί στους εν λόγω υποβιβασμούς γιατί ο αριθμός των μαθητών των προτεινόμενων για υποβιβασμό σχολείων δε δικαιολογεί μεγαλύτερη οργανικότητα.
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ εφάρμοσε τις διατάξεις του Ν. 1566/85 με ελαστικότητα μια και σε αντίθετη περίπτωση τα σχολεία θα έπρεπε να υποβιβασθούν σε μικρότερη οργανικότητα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά σχολεία που έχουν μεγαλύτερη οργανικότητα από αυτή που προβλέπει ο νόμος.
Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ Χουδετσίου με 49 μαθητές (λειτουργεί με 4 τμήματα τα τρία τελευταία σχολικά έτη λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού) και το Δημοτικό Σχολείο Άρδης με 42 μαθητές (δεν προβλέπεται αύξηση μαθητών) υποβιβάσθηκαν από 6/θέσια σε 4/θέσια ενώ σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο θα έπρεπε να υποβιβασθούν σε 2/θέσια.
Ο Υφυπουργός
Γ. ΚΑΛΟΣ»
16. Στην με αριθμό 1371/23-8-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Άγγελου Μανωλάκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΑΠΥ/1Α/23/13-9-05 έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
«Σχετικώς με την ανωτέρω ερώτηση, σας διαβιβάζουμε συνημμένως το υπ' αριθμ. πρωτ. 1139/7.9.05 έγγραφο του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε., στο οποίο απαντάται το θιγόμενο στην ερώτησή σας ζήτημα.
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).
17. Στην με αριθμό 1421/24-8-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Οικονόμου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 486/12-9-05 έγγραφο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
«Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 1421/24-08-2005 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. Οικονόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την από 20-05-2003 Σύμβαση Παραχώρησης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ (ΟΛΕ ΑΕ), έχει παραχωρηθεί εκ μέρους του Δημοσίου προς τον Οργανισμό το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Ελευσίνας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001, στο Δ.Σ. του ΟΛΕ Α.Ε. συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου της έδρας του.
2. Το αίτημα του Δημάρχου Ελευσίνας και μέλους του Δ.Σ. για την απόδοση στον Δήμο Ελευσίνας τμήματος της χερσαίας ζώνης, εξετάσθηκε στην υπ' αριθ. 67/06-06-2005 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΛΕ Α.Ε. και καταψηφίσθηκε απ' όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
3. Η νέα Διοίκηση του ΟΛΕ Α.Ε. καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σε πλατείες και παραλίες διασφαλίζοντας στους κατοίκους της Ελευσίνας χώρους περιπάτου και δυνατότητες χρήσης ήπιων μορφών εστίαση ς και αναψυχής. Παράλληλα, το Υ.Ε.Ν, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΟΛΕ Α.Ε. θα επιδιώξει τον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση τυχόν εγκαταλειμμένων εργοστασίων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης Ελευσίνας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς.
4. Η παραχώρηση του γηπέδου Καλυμπακίου εκτάσεως 6.612 τ.μ. στον οικείο Δήμο, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, με σκοπό την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των προθέσεων του Οργανισμού προς την τοπική κοινωνία. Στους στόχους του ΟΛΕ Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται η αξιοποίηση των ακτών και ο συχνός καθαρισμός τους, ώστε να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες στους πολίτες.
5. Ως χώροι φορτοεκφόρτωσης ειδικής διαχείρισης φορτίων στον λιμένα Ελευσίνας, έχουν ορισθεί τα κρηπιδώματα στην περιοχή «Καλυμπάκι», η θέση «Κρόνος» και η θέση «Βλύχα» έξω από τον ιστό της πόλης, σύμφωνα με την αριθ. 12δ/40/29-09-2003 απόφαση του Δ.Σ.
6. Το έργο της επισκευαστικής βάσης Λ.Σ. προγραμματίστηκε και ανατέθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του τακτικού διαγωνισμού έγινε την 14-10-2003 και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης την 05-03-2004. Οι εργασίες για την κατασκευή της α' φάσης του εν λόγω κτιρίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί και προωθείται η παραλαβή του κτιρίου από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΥΕΝ.
Αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής, ήδη έχουν ανελκυσθεί τα ναυάγια που επιβάρυναν το θαλάσσιο περιβάλλον έμπροσθεν του χώρου που έχει παραχωρηθεί προς την θάλασσα. Επιπλέον, ένα από τα έργα της επισκευαστικής βάσης είναι το Εκπαιδευτικό Κέντρο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος με την λειτουργία του οποίου θεωρούμε ότι η εν λόγω περιοχή θα αναβαθμισθεί.
7. Τα θέματα που αφορούν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την εύρυθμη λειτουργία του λιμένος της Ελευσίνας, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΈΝ όσο και από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ ο ΟΛΕ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα από την εθνική και διεθνή νομοθεσία μέτρα, για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας.
8. Ο ΟΛΕ Α.Ε. έχει διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας με τις Δημόσιες Αρχές για την ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό και ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της συνεργασίας, έχει ήδη παρουσιάσει το Επιχειρησιακό και Στρατηγικό του Σχέδιο στον Δήμο Ελευσίνας, ο οποίος με την αριθ. 232/03 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου το έχει καταρχήν αποδεχθεί.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 67/19.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Πιπεργιά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες στο Νομό Ευβοίας κ.λπ.
Συγκεκριμένα, η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 16/9/2005, προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες σε περιοχές της Εύβοιας. Ιδιαίτερα επλήγη η Νέα Αρτάκη και η ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, όπου υπέστησαν καθίζηση τμήματα δρόμων και πεζοδρομίων και πλημμύρισαν πάνω από εξήντα σπίτια, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι τοίχοι τους, να καταστραφούν οι οικοσκευές, να καταρρεύσουν μανδρότοιχοι και σιδηρές περιφράξεις και να έχουν καταστεί ακατοίκητα.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβούν για την άμεση ενίσχυση των κατοίκων της Νέας Αρτάκης που επλήγησαν από τις πλημμύρες;»
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Νάκος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση κανονικά θα έπρεπε να απευθύνεται προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Παρ’ όλα αυτά, συγκεντρώσαμε στοιχεία για να απαντήσουμε στο κύριο συνάδελφο και να ενημερωθεί ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας έχει στείλει συνεργεία καταγραφής των ζημιών στη Νέα Αρτάκη, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της καταγραφής, κύριε συνάδελφε. Γι’ αυτό ακόμα ούτε σ’ εμάς, αλλά ούτε και στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που είναι το κυρίως αρμόδιο γι’ αυτές τις περιστάσεις Υπουργείο, δεν έχει φτάσει κανένα απολύτως αίτημα.
Επίσης, ούτε ο Δήμος ως δήμος έχει υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ούτε για τη θεομηνία της 16ης Σεπτεμβρίου ούτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πληροφορίες από ανθρώπους που συμμετέχουν στα κλιμάκια της Νομαρχίας, αλλά και από το Δήμο της Νέας Αρτάκης, αναφέρουν ότι όσο προχωρούν οι μέρες και τα νερά υποχωρούν, οι ζημιές υπάρχουν βέβαια, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες όσο έλεγαν οι πρώτες εκτιμήσεις.
Σας αναφέρω επίσης ότι στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας έγινε αναφορά της κατάστασης, δεν ζητήθηκε όμως καμία βοήθεια για την περαιτέρω διαχείριση.
Δεν υπάρχει, επίσης, αίτημα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για ζημιές που είχαν γίνει προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ως εκ τούτου θα περιμένουμε την καταγραφή των ζημιών, η οποία κυρίως θα απευθυνθεί προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η οποία παράλληλα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν –αντιπλημμυρικά και δεν ξέρω ποιας άλλης μορφής απαραίτητα έργα- ούτως ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα που έλαβαν χώρα την 16η Σεπτεμβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε, κύριε Πιπεργιά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι ένας τακτικός επισκέπτης και της χώρας μας.
Φαίνεται ότι όλο και περισσότερο θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και στην πατρίδα μας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει επηρεάσει το κλίμα σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας. Κατά συνέπεια χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη φροντίδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Παραδείγματος χάρη, να γίνει ακόμα και καμπάνια της Κυβέρνησης προκειμένου να μην υπάρχουν τα γνωστά φαινόμενα των μπαζωμένων ρεμάτων, γιατί θα επαναλαμβάνονται αυτά τα καιρικά φαινόμενα με μεγαλύτερη συχνότητα στο μέλλον. Όπως καταλαβαίνετε ότι όλο και περισσότερο θα ερχόμαστε εδώ να συζητάμε εκ των υστέρων ή θα υπάρχουν αιτήματα προς την Κυβέρνηση για αποζημιώσεις.
Από τις πλημμύρες αυτές, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, υπέστησαν ζημιές πάνω από εκατό σπίτια. Υπάρχει δηλαδή ζημιά σε εκατό και πλέον οικοσκευές. Το νερό που μπήκε στα σπίτια ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις το ένα μέτρο. Όπως επίσης, υπάρχουν ζημιές στις υποδομές, σε δρόμους, σε γεφύρια κλπ. που κατά τις εκτιμήσεις των συνεργείων της νομαρχίας –θα έλθουν και γραπτά τα αιτήματα, κύριε Υπουργέ- ξεπερνάνε τα 4.000.000 ευρώ.
Άρα προκύπτουν δύο ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι το πώς θα καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για τις οικοσκευές των πλημμυροπαθών. Ξέρετε εδώ δεν υπάρχουν ικανοί και μη ικανοί πλημμυροπαθείς ή πιο ικανοί, αλλά υπάρχουν πλημμυροπαθείς οι οποίοι υπέστησαν καταστροφή από έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Ένα άλλο ζήτημα είναι επίσης οι υποδομές που χρειάζεται να αποκατασταθούν.
Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η Κυβέρνηση, στα πλαίσια του στραγγαλισμού των πιστώσεων εξαιτίας και της απογραφής –πιστώσεων, που υπήρχαν για την αποκατάσταση ζημιών από τα κατολισθητικά φαινόμενα που υπέστει η Εύβοια στο παρελθόν και που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, τις έχει περιέκοψε δραστικά τις πιστώσεις και από τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν εκταμιευθεί μόνο τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εδώ στις παλιές ζημιές προστέθηκαν και νέες.
Δεν λέμε για τα υπόλοιπα, τα οποία περιμένει ο λαός της Εύβοιας από την Κυβέρνηση λόγω των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων, αλλά λέμε τουλάχιστον για τα έκτακτα αυτά περιστατικά, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει η φροντίδα της Κυβέρνησης και να αντιμετωπισθούν ζημιές και καταστροφές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Πιπεργιά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Κύριε Πρόεδρε, προφανώς ο κύριος συνάδελφος δεν είναι δυνατόν να υπαινίσσεται ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν –μπαζώματα ρεμάτων, τα οποία είναι γνωστά- έγιναν τον τελευταίο καιρό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Όχι βέβαια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Είναι μία κατάσταση η οποία είναι γνωστή.
Εκείνο όμως, το οποίο θέλω να επαναλάβω είναι ότι σχεδόν όλες οι επισημάνσεις αφορούν το Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, κύριε συνάδελφε.
Το Υπουργείο Εσωτερικών καλύπτει ορισμένα έκτακτα θέματα πολιτικής προστασίας με μικρής εκτάσεως παρεμβάσεις, των ολίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως. Δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των ζημιών από το Υπουργείο. Αυτή είναι μία διαδικασία η οποία –θα έπρεπε να γνωρίζετε- δεν γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε η ερώτηση, όπως σας είπαμε, να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Παρ’ όλα αυτά, εμείς για την ενημέρωσή σας πληροφορηθήκαμε από τη νομαρχία και από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν έχει φθάσει τίποτα και από τη νομαρχία γίνεται η καταγραφή και η εξατομίκευση των ζημιών. Όταν αυτή η καταγραφή γίνει, πάλι εμείς δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε γιατί αυτή η καταγραφή, όπως σας είπα, πηγαίνει στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
Εμείς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε εάν από συγκεκριμένους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρξουν συγκεκριμένα αιτήματα για μικροέργα και μικροαποκαταστάσεις και όχι βεβαίως για τεχνικά έργα, όπως αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθέτηση χειμάρρων, ξεμπάζωμα μπαζωμένων ρεμάτων. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.
Δεύτερη είναι η με αριθμό 63/19.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Άγγελου Τζέκη προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης, σχετικά με το κλείσιμο των εργοστασίων των «Κλωστηρίων Νάουσας», τις απολύσεις των εργαζομένων κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Λαναράς συνεχίζει το κλείσιμο των εργοστασίων του ομίλου του, παρά τα δάνεια που πήρε από τράπεζες (23.000.000 ευρώ) και παρά τα δισεκατομμύρια δραχμές που απέσπασε από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Έτσι, άλλοι εκατόν δέκα εργαζόμενοι των εργοστασίων «Β΄» και «Ολυμπιακής» των Κλωστηρίων Ναούσης αντιμετωπίζουν την απειλή της απόλυσης, δηλαδή της ανεργίας.
Να σημειωθεί ότι η ανεργία στην περιοχή αγγίζει το 50% περίπου με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους κατοίκους της.
Επειδή υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή, που από τη μια οδηγεί τους εργαζόμενους στην ανεργία και από την άλλη ενισχύει τα κέρδη των επιχειρηματιών, είναι η πολιτική της Κυβέρνησης, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρέπει η ίδια να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί, με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η λειτουργία των εργοστασίων για να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας και αν προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε έλεγχο του συγκεκριμένου ομίλου για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές που απέσπασε μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και πού διοχετεύθηκαν».
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κύριε Πρόεδρε, επανέρχεται ο κ. Τζέκης και αυτή η επιχείρηση, τα «Κλωστήρια Ναούσης», δηλαδή ο Όμιλος Λαναρά, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης στη Βουλή.
Πρέπει εδώ να καταλάβουμε κάτι. Πάντα οι επιχειρήσεις έκλειναν και χθες και προχθές και πέρσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο. Και θα συνεχίσουν να κλείνουν. Το ζητούμενο για την Κυβέρνηση είναι εάν το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων είναι υπέρ των προσλήψεων. Δηλαδή, ο δείκτης γι’ αυτό το τέρας της ανεργίας πέφτει ή ανεβαίνει;
Και στα δύο αυτά στοιχεία, κύριε Τζέκη, η Κυβέρνηση δεν επιχαίρει αλλά δίνει μια σκληρή μάχη, ένα σκληρό πόλεμο και νομίζω ότι έχουμε πετύχει να μειώσουμε και την εγγεγραμμένη ανεργία και τη γενική ανεργία βάσει των δεικτών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και της EUROSTAT και να σπάσουμε το ψυχολογικό φράγμα του 10%.
Πιο συγκεκριμένα, πράγματι υπάρχει στη Νάουσα ανεργία. Δεν είναι το 50% που λέτε. Όμως, το ερώτημα κύριε Τζέκη, το υπέβαλα και χθες που συναντήθηκα με το γνωστό σας, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κ. Τρεμπελή.
Έφερε, κύριε Πρόεδρε, το πρώτο πεντάμηνο του 2005 με άδεια του Νομάρχη επίσημα –δεν λέμε τους παράνομους, αλλά νόμιμα- εννιά χιλιάδες πεντακόσιους εργαζόμενους.
Κύριε Τζέκη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έφερε εννιά χιλιάδες πεντακόσιους εργαζόμενους από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Και καλά έκανε. Αυτοί καλά έκαναν και ήλθαν και είναι καλοδεχούμενοι. Όμως, σ’ ένα νομό ο οποίος έχει τόσο μεγάλη ανεργία, είναι δυνατόν να φέρνεις μέσα σ’ ένα πεντάμηνο μόνο του 2005 εννιά χιλιάδες πεντακόσιους εργάτες; Όλες αυτές οι δουλειές είναι βαριές; Είναι ακατάλληλες για τους Έλληνες και είναι κατάλληλες για τους Βουλγάρους; Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι ότι λέτε συνέχεια για το δάνειο. Το λέω δημόσια και δεσμεύομαι. Θα σας παρακαλούσα, κύριε Τζέκη, να ακούσετε το εξής: Εμείς θαλασσοδάνεια και χρηματισμό, με πολιτικά ή κομματικά κριτήρια, δεν τα καταλαβαίνουμε. Το μοναδικό δάνειο, πράγματι, που δόθηκε σ’ αυτό το δεκαοκτάμηνο ήταν στον Όμιλο Λαναρά. Δεν ήταν δάνειο, όμως, κύριε Τζέκη. Το λέτε συνέχεια. Ο κ. Κουβέλης είπε χθες 30.000.000 ευρώ. Εσείς λέτε σήμερα 23.000.000 ευρώ.
Έχω πει –και δεσμεύομαι μέσω των Πρακτικών της Βουλής- ότι αυτό δεν ήταν δάνειο, αλλά ήταν αναχρηματοδότηση υφισταμένων δανείων, κύριε Τζέκη, τα οποία είχαν παρθεί από χθες.
Αυτό, λοιπόν, είναι 20.000.000 ευρώ, με όρους και προϋποθέσεις, πρώτον, για εξόφληση υφισταμένων δανείων 9.000.000 ευρώ. Η τράπεζα, δηλαδή, από τα 20.000.000 ευρώ πήρε τα 9.000.000 ευρώ για αναχρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, με τον όρο ότι θα πληρωθούν οι μισθοί και οι πρώτες ύλες, για πρώτες ύλες και ανταλλακτικά 8,5 εκατομμύρια ευρώ, για μισθοδοσία 1.250.000 ευρώ. Για ΔΕΗ, ασφαλιστικές και μεταφορικές εταιρείες 1.250.000 ευρώ.
Αυτό, κύριε Τζέκη, ακριβώς κάνει 20.000.000 ευρώ. Δηλαδή, αυτή η αναχρηματοδότηση που έγινε επί των ημερών μας, έγινε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι μόνο και για πρώτη ύλη.
Ερωτώ, λοιπόν: Ποια η σύγκριση του χθες και του σήμερα; Τι είναι το παλιό, μίζερο, σπάταλο κράτος που έδινε θαλασσοδάνεια και ποια είναι η διαφορά με το σήμερα που μια κυβέρνηση με όρους και προϋποθέσεις κάνει αναχρηματοδότηση.
Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι έχω πάει δύο φορές στη Νάουσα και συναντηθήκαμε χθες με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου τον κ. Τρεμπελή. Με τον κ. Τρεμπελή, λοιπόν, στο γραφείο μου χθες συμφωνήσαμε σ’ ένα πρόγραμμα, κύριε Τζέκη -το οποίο είναι στη διάθεσή σας- ολοκληρωμένης παρέμβασης από την Κυβέρνηση μόνο για τη Νάουσα. Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρόγραμμα το οποίο έχει ως εξής:
(Να φωτογραφηθεί η σελίδα 14)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Αυτό πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. και αφορά τετρακόσιους άνεργους, με προτεραιότητα στις ομαδικές απολύσεις και αν χρειαστεί, κύριε Τζέκη, δεσμεύεται η Κυβέρνηση και για άλλους τετρακόσιους και για άλλους πεντακόσιους.
Προς Θεού, όμως, θα πρέπει να καταλάβετε κάτι και εσείς, κύριε Τζέκη. Η παλιά νοοτροπία και φιλοσοφία να επιδοτώ την ανεργία, μας τελείωσε. Η Κυβέρνηση επιδοτεί την απασχόληση. Θα πρέπει να καταλάβουν, λοιπόν, στη Νάουσα τι σημαίνει όταν λέμε τα πέντε τελευταία χρόνια, «σου δίνω» –άκουσον, άκουσον κύριε Πρόεδρε, γίνεται για πρώτη φορά, ποτέ άλλοτε δεν είχε γίνει- «26 ευρώ την ημέρα για εξήντα ολόκληρους μήνες για να βγεις στη σύνταξη». Υπολογίστε, κύριε Τζέκη πόσο είναι. Είκοσι έξι ευρώ δίνει ο Ο.Α.Ε.Δ.. Επί 25 πόσο είναι; Είναι 650 ευρώ το μήνα. Και αυτό γίνεται στη Νάουσα για να βγουν στη σύνταξη. Αυτή είναι μία πολιτική.
Η πολιτική, όμως, που θέλετε εσείς να δίνουμε τα 26 ευρώ και να είσαι στο σπίτι σου και να κάνεις μαύρη εργασία και να φέρνεις το Βούλγαρο να σε υπηρετεί, ανήκει στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα θα επιδοτούμε μόνο την απασχόληση, τη δουλειά και όχι την ανεργία και την οκνηρία.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Τζέκης, έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά το πρότυπο της Κυβέρνησης είναι αυτό που είπε ο κ. Γιακουμάτος. Κλείνουμε τις παραγωγικές μονάδες της χώρας και καλούμε τους εργαζόμενους να πάνε για ένα και δύο μήνες να δουλέψουν στα χωράφια με 20, 25, και 30 ευρώ, ανασφάλιστοι. Αυτό είναι το πρότυπο της Κυβέρνησης και απέσπασε και το χειροκρότημα της Πλειοψηφίας.
Απευθυνόμαστε τώρα στους εργαζόμενους της Νάουσας και τους λέμε να πάτε να δουλέψετε για ένα και δύο μήνες στο χωράφι και πάρτε τα 20 ευρώ ανασφάλιστοι για εποχική δουλειά.
Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι η Κυβέρνηση εξασφαλίζει όλο εκείνο το νομικό, οικονομικό πλαίσιο που θα αυξήσει τα κέρδη του κάθε κ. Λαναρά σε βάρος βέβαια και των εργαζομένων και των κατοίκων ολόκληρης της περιοχής. Και εμείς συγκεκριμένα αιτήματα βάλαμε.
Όσο για τα προγράμματα θα πρέπει να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κύριος Υφυπουργός ξεχνάει ότι ακόμα οι εργαζόμενοι της «TRICOLAN» περιμένουν για να τους πάρει ο δήμος και η νομαρχία για μερική απασχόληση. Δεν δίνουν τα λεφτά. Μάλιστα τους βάζει ο δήμος να υπογράψουν σύμβαση, όταν θα τους πάρει, εάν δεν δώσουν τελικά οι κυβερνώντες τα χρήματα, θα απολυθούν χωρίς αποζημίωση και χωρίς μισθό.
Χειροκροτήστε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, την Κυβέρνηση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Θα ακούσετε την απάντηση, γιατί δεν τα λέτε σωστά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ζητήσαμε συγκεκριμένα να μας δώσει τη συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Λαναράς με τον Όμιλο Τραπεζών, για να δούμε και τους όρους και τις προϋποθέσεις αναχρηματοδότησης. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η αναχρηματοδότηση είναι νέο δάνειο. Και τελικά πρέπει να ανοίξει και το ζήτημα και για το συγκεκριμένο επιχειρηματία, που απέσπασε, όπως λέει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» στις 14.9.2005, 200.000.000.000 μέσω του Χρηματιστηρίου. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Έγινε κανένας έλεγχος και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και από τη σημερινή που χρησιμοποίησε το Χρηματιστήριο ως σημαία της διαφάνειας κλπ; Κανένας έλεγχος δεν έγινε και εμείς απαιτούμε να γίνει ο έλεγχος, για να δούμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα που απέσπασαν μέσω του Χρηματιστηρίου, Και η προηγούμενη, αλλά και η σημερινή Κυβέρνηση ποιεί την νήσσαν.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Για μας δεν είναι πρότυπο να επιδοτείται ο άνεργος και να κάθεται. Για μας βασική επιδίωξη είναι να υπάρχει σταθερή θέση δουλειάς και αυτό σημαίνει ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, ανάπτυξη της μεταποίησης, ανάπτυξη του τριτογενή τομέα ισόρροπα σε όλες τις περιοχές. Όμως, δε θα δεχθούμε αυτό το οποίο κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση, να μειώνει το επίδομα ανεργίας και μάλιστα να επιδοτεί τον επιχειρηματία για ορισμένο χρόνο δουλειάς και μετά να ξαναμπαίνει στην ανεργία.
Βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματα και της Νάουσας. Σήμερα αυτήν την ώρα που μιλάμε εδώ υπάρχει πραγματικά μια σύμπραξη όλων των εργαζομένων του Ομίλου του επιχειρηματία Λαναρά στη Νάουσα, από όλη την περιφέρεια για να δουν πως θα αντιμετωπίσουν τα μέτρα της Κυβέρνησης και του επιχειρηματία.
Και εμείς λέμε το εξής. Οι καταιγίδες των μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης εξελίσσονται σε τυφώνα και αυτό θα χτυπήσει και τους εργάτες που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το Κ.Κ.Ε..
Άρα επόμενα εκείνο που λέμε εμείς είναι ενιαίο μέτωπο απέναντι στην Κυβέρνηση και στους επιχειρηματίες που κατακλέβουν τον ιδρώτα των εργατών των κλωστηρίων της Νάουσας.
Είπε ο κύριος Υπουργός και κλείνω εδώ, για την πρώτη ύλη, ότι δεσμεύτηκε μέσα από τη συμφωνία. Πρώτη ύλη δεν έχει το εργοστάσιο ούτε της «Ολυμπιακής» ούτε και το «Β». Δε θα έχει και το «Δ.Δ.» που είναι του ιδίου επιχειρηματικού Ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Για ποια συμφωνία, λοιπόν, μιλάμε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γιακουμάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κλείνουν οι επιχειρήσεις στην κλωστοϋφαντουργία.
Πού ήσασταν, κύριε Τζέκη, δέκα χρόνια ολόκληρα…..
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εδώ ήμασταν, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κύριε συνάδελφε, δέκα ολόκληρα χρόνια η κλωστοϋφαντουργία και λόγω των διεθνών συνθηκών και της Κίνας φθίνει συνεχώς. Από εκατό χιλιάδες θέσεις, σήμερα υπάρχουν μόνο δέκα χιλιάδες θέσεις. Άρα φταίει αυτή η Κυβέρνηση;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και αυτή η Κυβέρνηση.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Αυτή η Κυβέρνηση κάνει αγώνα να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις.
Όμως, είναι δυνατόν να επιβιώσει μια χώρα, όταν επιμένεις στον πρωτογενή τομέα; Είναι θέμα στρατηγικής. Δεν μπορούμε, κύριε Τζέκη, ως χώρα να αναπτύξουμε πρωτογενή τομέα και πολλές θέσεις εκεί. Στον πρωτογενή τομέα έχουμε συνεχώς μείωση θέσεων απασχόλησης και πρέπει να φροντίσουμε, να καταλάβουμε και να συνεννοηθούμε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Έχουμε αύξηση των θέσεων στο λιανεμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε τουριστικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό και στη Νάουσα γίνονται καινούργια ξενοδοχεία με αποτέλεσμα να έχουμε καινούργιες θέσεις εργασίας, καθώς και στη Θεσσαλονίκη και παντού.
Εμείς παλεύουμε χωρίς όμως να ενισχύουμε επιχειρήσεις για να κάνουν εργοστάσια, τα οποία δεν έχουν μέλλον.
Δεύτερον, μιλάτε συνέχεια για τον Όμιλο Λαναρά που έγραψαν και τα «ΝΕΑ» και το ξέρετε και καλά το θέμα. Γιατί δεν προσφεύγετε στη δικαιοσύνη;
Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όσον αφορά την πολιτική ευθύνη για το Χρηματιστήριο, με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης παραγράφτηκε στην Α΄ Σύνοδο της Βουλής.
Όσον αφορά για τις επιχειρήσεις υπάρχει κάποια διαδικασία. Υπάρχει δικαστική παραπομπή και μία – μία εκδικάζονται. Και σας λέω ότι αν έχετε στοιχεία -που υπάρχουν- να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.
Στις δημοκρατίες, κύριε Τζέκη, -όχι στις λαοκρατίες- υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, πολιτική εξουσία, δικαστική εξουσία και ο καθένα εφ’ ώ ετάχθη. Άρα, λοιπόν, εκεί να προσφύγετε.
Τώρα όσον αφορά την «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» θέλω να σας πω το εξής. Πότε άλλοτε Υπουργός πήγε ο ίδιος εκεί στο κλείσιμο. Πήγα εκεί ο ίδιος.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Δεν υπήρχε ακόμη πρόβλημα τότε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Το λουκέτο υπήρχε, κύριε Τζέκη, μη λέτε ψέματα. Όταν παραλάβαμε, η «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» είχε κλείσει. Ήταν κλεισμένο το εργοστάσιο.
Πήγα προσωπικά και είδα έναν – έναν τους ενενήντα οκτώ εργαζόμενους. Ονομαστικά προσωποποίησα τον κάθε άνεργο, όχι ποσοτικά σαν αριθμό, αλλά σαν οικογένεια.
Πήγα προσωπικά στο Εργατικό Κέντρο, που ανήκει στο ΠΑ.ΜΕ. ο Πρόεδρός του, στον κ. Τρεπελή και κάναμε μία – μία παρέμβαση για τους ενενήντα οκτώ. Με το ν. 3250 κάναμε θέσεις μερικής απασχόλησης και στο Δήμο της Νάουσας και στο Νομάρχη δώσαμε τριπλάσιες θέσεις για να προσληφθούν οι απολυμένοι.
Έλα, όμως, που η κομματική εμπάθεια, έλα, όμως, που το άσπρο μαύρο, ο Δήμαρχος -και τον έχω καταγγείλει πάλι- ενώ πήρε τις σαράντα επτά θέσεις, βάζει έναν – έναν, αυτούς τους φουκαράδες τους απολυμένους -είναι Δήμαρχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- να υπογράφουν χαρτί ότι αν η Κυβέρνηση δε δώσει τα λεφτά, θα …. Σας λέγω, λοιπόν, ότι έχουμε εγγράψει 80.000.000 ευρώ, γιατί έχω την τιμή να είμαι ένας από τους τρεις στην τριμελή εξ Υπουργών επιτροπή του ν. 3250, και ούτε 20 ακόμη δεν έχουν απορροφηθεί.
Είπα δε στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου που είναι οργανωμένος στο Κ.Κ.Ε..
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Δεν κατάλαβα τον υπαινιγμό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κανέναν υπαινιγμό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπήρξε υπαινιγμός.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είναι τιμή του να ανήκει στο Κ.Κ.Ε..
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Βεβαίως είναι τιμή του κ. Τρεπεκλή να είναι μέλος του ΠΑ.ΜΕ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν είπε κάτι το αντίθετο, κύριε Τζέκη, ο κ. Υφυπουργός και δεν απέδωσε χαρακτηρισμό.
Συνεχίστε κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, και να αποδώσω τίτλο τιμής στον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νάουσας που παλεύει για τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Σε συνεργασία, λοιπόν, με τον Πρόεδρο, κύριε Τζέκη –το λέω για να καταλάβετε τη λαϊκή απήχηση και τη συνομιλία και το διάλογο με το λαό- είπα ότι εάν δε φθάνουν αυτές οι θέσεις να δώσουμε και άλλες δέκα ή δέκα πέντε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Δεν δώσατε τα λεφτά ακόμα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Εν αντιθέσει όμως ο Δήμαρχος κωλυσιεργεί, καθυστερεί με σκοπιμότητα καθαρά κομματική παίζοντας παιχνίδια σε βάρος των ανέργων. Τον καταγγέλλω επίσημα και να μου ζητήσει το λόγο.
Προχθές τους λέγω πόσοι από αυτούς τους ενενήντα οκτώ ανέργους της «ΤΡΙΚΟΛΑΝ» έχουν μείνει ακόμη; Μου λένε ακόμη είκοσι τέσσερις. Τους είπα να μου φέρουν τα ονόματά τους και έχω δεσμευτεί τώρα που θα πάω στη Νάουσα, όπου καλώ και τους Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. να είναι επάνω ….
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όλων των κομμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βεβαίως όλων των κομμάτων.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Βεβαίως. Όμως, απαντώ και λέγω για τους Βουλευτές του Κ.Κ.Ε., διότι είναι δική τους ερώτηση.
Σας καλώ, κύριε Τζέκη να πάμε μαζί στη Νάουσα.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Αύριο θα είμαι εκεί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Και για τα είκοσι τέσσερα άτομα θα υπάρξει λύση.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Θα είμαι εκεί πάλι αύριο. Θα πάμε μαζί.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Τέτοια Κυβέρνηση με τέτοια κοινωνική ευαισθησία δίπλα στον εργάτη και όχι απέναντι, δεν έχει ματαπεράσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η τελευταία με αριθμό 65/19.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού των υψηλών επιτοκίων που καταβάλλουν οι δανειολήπτες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες κ.λπ. διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αν αφορών και ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα 13-21 σε μια ενότητα. Υπάρχουν επίσης τρεις υπουργικές τροπολογίες, έντεκα εμπρόθεσμες τροπολογίες Βουλευτών και τρεις εκπρόθεσμες τροπολογίες Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κουράκος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή ημέρα και στις δύο συνεδριάσεις έγινε καλοπροαίρετη κριτική, θα την χαρακτήριζα, για το σχέδιο νόμου και έχει επικεντρωθεί στο άρθρο 13. Όμως από τις χθεσινές συνεδριάσεις που έγιναν υπήρξαν και διαπιστώσεις που όλοι συμφωνούμε.
Πρώτη διαπίστωση. Συμφωνούμε ότι πρέπει να μεταβάλουμε ριζικά την κατάσταση των πραγμάτων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την παραγωγή στελεχών
Δεύτερη διαπίστωση. Συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε μείνει πίσω στον τομέα της γνώσης και της τεχνογνωσίας.
Τρίτη διαπίστωση. Συμφωνούμε όλοι και συμφωνεί και η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να σταματήσει η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών με βαθμολογίες 1, 2, 3 κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφωνούμε σε επιμέρους διαδικαστικά σημεία και ιδιαίτερα στο πού θα είναι ο πήχης εισαγωγής των φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Με το παρόν σχέδιο νόμου στο άρθρο 13 παράγραφος 1 καθορίζεται ως προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων σε όλα τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελάχιστος γενικός βαθμός πρόσβασης ίσος με το ήμισυ του μεγίστου δυνατού βαθμού πρόσβασης. Ειδικότερα δε, δίνεται και η δυνατότητα στους υποψηφίους που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή να εισάγονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφόσον συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μεγίστου δυνατού αριθμού μορίων. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και η άποψη του κ. Παντούλα…
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Μπερδεύει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Δεν μπερδεύει.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Δεν ξέρετε καλά τα θέματα. Γι’ αυτό τα λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο όσο και για εκείνους που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις, με εξετάσεις σε μαθήματα, με εξαίρεση όσους προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης και των σπουδών στα πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι..
Επίσης, το ίδιο άρθρο μεριμνά για τους κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν με χωριστό ποσοστό θέσεων σε σχολές και τμήματα του τεχνολογικού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, όσων ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι απόφοιτοι ελληνικών λυκείων ή των οικείων μειονοτικών σχολείων. Επίσης, ρυθμίζει και τα αντίστοιχα σχολεία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδικές διατάξεις.
Το άρθρο 14, αναφέρεται στις μεταγραφές των φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού μετά την πάροδο ενός έτους από την πρώτη εφαρμογή του. Και ιδιαίτερα σε όσους έχουν δικαίωμα μεταγραφής παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν εκτός από το αντίστοιχο τμήμα, που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας των γονέων τους, του σπιτιού τους και εκείνο στο οποίο φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδερφός ή αδερφή έτσι, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη δημιουργίας τριών σπιτιών.
Επίσης, θεσμοθετείται ενιαία προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων ακόμη και για όσους εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Εφαρμόζεται δε για τους φοιτητές και τους σπουδαστές που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο καθώς και για όσους εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία των μουσουλμάνων της Θράκης. Αντίθετα, όσοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με άλλους ευεργετικούς τρόπους ή μετά από κατατάξεις δεν δικαιούνται άλλης ευεργετικής διάθεσης.
Με το άρθρο 15 ανεξαρτητοποιείται το ποσοστό των μετεγγραφών από το ποσοστό κατατάξεων των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο διαμορφώνεται πλέον αυτοτελώς χωρίς διαφοροποίηση όμως ως προς τα ποσοστά που προβλέπονται ήδη από τις υπάρχουσες συνθήκες. Βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας των κατατάξεων αποτελεί η διαφάνεια και το αδιάβλητό της, ενώ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων.
Με το άρθρο 16 βελτιώνεται το οργανωτικό σχήμα που διέπει τις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.
Με το άρθρο 17 δίδεται η δυνατότητα σύστασης «Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» μεταξύ των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 18 δίδεται η δυνατότητα μίσθωσης μεταφορικών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών των Παιδαγωγικών Τμημάτων όλων των πανεπιστημίων στην Επιτροπή Επιλογής δασκάλων και νηπιαγωγών για τη φοίτηση σε διδασκαλεία μετεκπαίδευσης, επιλύεται το θέμα του Αιγινητείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με το επίδομα ειδικής αγωγής.
Επίσης, με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 μπορούν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Θεατρικών Σπουδών να μπαίνουν στις καθηγητικές σχολές.
Με το άρθρο 19 επιλύεται ένα πρόβλημα που υπάρχει στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας με το να μπορέσει να προσλάβει ορισμένους συνεργάτες και συμβούλους.
Με το άρθρο 20 καταργείται η διάταξη που προβλέπει τη σύσταση ειδικών λογαριασμών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων των Γερμανικών Αρχών για τη λειτουργία των σχολείων του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄). Έτσι εκπληρώνουν το σκοπό τους, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται συναφή νομοθετικά θέματα.
Με το άρθρο 21 και την παράγραφο 1 για λόγους ιστορικής μνήμης, η περιφερειακή δημόσια υπηρεσία «Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Ιωαννίνων», με έδρα τα Ιωάννινα, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 περίπτωση 37 του ν.1946/1991, μετονομάζεται σε «Γ.Α.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου» και αναβαθμίζεται υπηρεσιακώς, αφού πλέον προτείνεται να λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ιδρύεται φορέας εξαρτημένος από τα «Γ.Α.Κ.-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου», που διοικείται από πενταμελή επιτροπή με τον τίτλο «Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ηπείρου», σκοπός του οποίου είναι η συγκέντρωση, διάσωση και προβολή ιστορικών ζωγραφικών πινάκων, χαρτών, σημαιών, όπλων, τοπικών ενδυμασιών, φωτογραφικών συλλογών και έργων τέχνης που αναφέρονται στην ιστορία του ηπειρωτικού χώρου κατά τους νεότερους χρόνους.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι και το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιέχει άρθρα που πρέπει όλοι να υπερψηφίσουμε, έτσι όπως έγινε και στο πρώτο κομμάτι, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ψήφισε τα περισσότερα άρθρα. Νομίζω ότι ρυθμίζονται διάφορα θέματα που βοηθούν στη λειτουργία διαφόρων τομέων του Υπουργείου Παιδείας. Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα άρθρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Τμήμα ότι πενήντα επτά Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέθεσαν πρόταση νόμου: «Επίδομα θέρμανσης». Η πρόταση νόμου παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή συνεδρίαση, όπως έγινε κατανοητό από όλους, αλλά όχι από την Κυβέρνηση και την πλειοψηφούσα παράταξη, εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαφωνούμε ως προς το παρόν νομοσχέδιο για την προχειρότητα, με την οποία εισήχθησαν κρίσιμες και καίριες διατάξεις που αφορούν την ελληνική νεολαία.
Διαφωνούμε με τη λογική μιας φθηνής δημαγωγίας, η οποία υπηρετεί την κοινή γνώμη και καθοδηγείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ευκαιριακά, χωρίς να κάνει το διάλογο που χρειάζεται με τους φορείς, χωρίς να κάνει τις μελέτες που χρειάζονται όταν αναφερόμαστε σε τέτοια καίρια και κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν την παιδεία.
Έτσι, έχουμε ένα νομοσχέδιο –και ιδιαίτερα στο άρθρο 13, με το οποίο ξεκινούμε τη συζήτηση- χωρίς, όμως, να έχουν μελετηθεί οι συνέπειες. Νομίζω πως δεν μελετήθηκαν ούτε καν στα διαδικαστικά ζητήματα, στα νομοτεχνικά θέματα, όπως χθες πάρα πολύ αναλυτικά εξέθεσε ο κ. Παντούλας. Και είναι φανερό ότι έτσι όπως έχει αυτή η διάταξη –και απορώ γιατί επιμένει το Υπουργείο- υπάρχουν -και θα δημιουργηθούν- τεράστια ζητήματα όχι μόνο ουσίας αλλά και καθαρά διαδικαστικά.
Κύριε Υπουργέ, ένας μαθητής που του χρόνου θα έχει βαθμό 9,9, είναι αγρότης από τη Λάρισα, από την Κοζάνη, από την Καλαμάτα, από τις Σέρρες, θα περνούσε στο Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών, ένα από αυτά τα δεκαπέντε Τ.Ε.Ι. τα οποία θα κλείσουν με αυτήν τη διάταξη στην ελληνική περιφέρεια και θα έμενε να σπουδάσει στον τόπο του.
Αυτός ο μαθητής με το 9,9, με το 7, με το 8 –όπως θέλετε- δεν έμαθε καλά Αρχαία, δεν έμαθε καλά Μαθηματικά, δεν ξέρει πάρα πολύ καλή Φυσική ή ενώ ξέρει, δεν έγραψε καλά στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Αυτό το παιδί, όμως, δεν θέλει να γίνει γιατρός, για να ξέρει πολύ καλά τη Χημεία, ούτε θέλει να γίνει καθηγητής, για να ξέρει πολύ καλά τα Αρχαία. Θέλει να πάει στο Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών ή Θερμοκηπίων ή Συνεταιρισμών στην Περιφέρεια και με αυτήν τη διάταξη, με το άρθρο 13, του λέμε εμείς ότι δεν θα πάει. Τον εξετάσαμε μαζί με αυτούς οι οποίοι πάνε για γεωπόνοι, ανταγωνίστηκε στην ίδια ακριβώς ύλη, πήρε το 9,9 και του λέμε εμείς με αυτήν τη διάταξη, «δεν θα πας». Ταυτόχρονα, κλείνουμε τα δεκαπέντε Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών καθώς και τις Σχολές των Εμποροπλοιάρχων.
Ακούστε τώρα τις συνέπειες:
Αυτό το παιδί έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, με τον αγροτικό κλάδο. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος σε αυτήν την Αίθουσα που να πιστεύει ότι τα παιδιά που πάνε στα Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών, είναι παιδιά αστικών οικογενειών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και πάνε εκεί για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους θεωρητικά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει ότι θα μείνουν στην ελληνική περιφέρεια, θα δουλέψουν στον αγροτικό τομέα.
Θέλουμε, λοιπόν, η ελληνική πολιτεία να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες μεθόδους και να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί επιχειρηματίες - αγρότες μέσα στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Εμείς, όμως, με αυτό το άρθρο του λέμε «όχι». Και τι θα γίνει; Έχει τρεις δυνατότητες αυτό το παιδί.
Πρώτον, να πάει στο εξωτερικό –σας το είπα και χθες- και στη συνέχεια να τον δεχθείτε σαν γιατρό από τη Βουλγαρία ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα –δεν χρειάζεται να λέμε- ενώ του αρνηθήκατε να πάει στο Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών. Αυτό δεν είναι υποκρισία;
Η άλλη του επιλογή θα είναι αντί να μείνει στην πατρίδα του, να μένει στο σπίτι του, να βοηθάει τους γονείς και ταυτόχρονα να δουλεύει, να πάει στα κολέγια στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στα Κ.Ε.Κ.. Εκεί τι θα κάνει; Θα μπει σε μια από αυτές τις σχολές, τις πληθωριστικές, οι οποίες εφεξής θα αρχίσουν να βγάζουν μόνο πτυχιούχους ανέργους. Διότι όλα τα παιδιά, τα οποία ήταν στα Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών, τα στείλαμε να σπουδάσουν γραφίστες και σε λίγο η Ελλάδα θα έχει μπλοκαριστεί από τους γραφίστες και από αυτούς που έχουν τελειώσει τις λοιπές ειδικότητες που παρέχουν αυτά τα Κ.Ε.Κ..
Η τρίτη λύση, βέβαια, είναι να μείνουν τα παιδιά αυτά στον τόπο τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να ασχοληθούν σύγχρονα και αποτελεσματικά με τον αγροτικό τομέα και να μείνουν στην παραδοσιακή γεωργική τέχνη. Τα επιλέγετε αυτά;
Όταν επιμένουμε ότι αυτό το άρθρο πρέπει να το αποσύρετε, δεν επιμένουμε καθόλου για λόγους αντιπολίτευσης, αλλά γιατί δεν έχετε δει καμία από τις παράλληλες και παράπλευρες συνέπειες. Δεν τα έχετε συζητήσει και νομίζω πως αυτό είναι καίριο.
Ξέρετε τι θα ήθελα να σας πω; Αν βάλουμε πρώτο σε μόρια το Τ.Ε.Ι. Καστοριάς ή πρώτο σε μόρια το Τ.Ε.Ι. Σερρών και τελευταίο το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, τότε θα σας έλεγα τι θα γινόταν εδώ. Αν θα έπρεπε πρώτα να γεμίσουν τα Τ.Ε.Ι. Αγροτικών Εφαρμογών και όσοι μένουν στο τέλος να έλθουν στην Αθήνα, τότε θα βλέπατε τι αντιδράσεις θα υπήρχαν, αλλά η φωνή τώρα της Καλαμάτας, της Καστοριάς και των Σερρών είναι αδύναμη και ακούμε μετά τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ανάπτυξη της περιφέρειας.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα αίτημα που σας έχει έλθει, το οποίο σας το ξαναθέτω και έχει σχέση με τις μετεγγραφές. Υπάρχει ένα αίτημα εδώ πέρα απ’ όλους τους συλλόγους των Κυπρίων και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Σας ζητούν να κάνετε μία προσθήκη στο άρθρο 13. Νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Μην εμμένετε σε ό,τι μας φέρατε αρχικά, χωρίς να κάνουμε καμία ουσιαστική διόρθωση. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, το έχετε στο χέρι σας.
Θέλω να σας πω απλώς –γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια στις τροπολογίες- ότι ο πρόχειρος περσινός νόμος για τις μετεγγραφές χρειάζεται βελτιώσεις και χρειάζεται τόλμη για να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα και για να τα λύσουμε.
Πρέπει να λυθεί το θέμα των οικογενειών με τρία παιδιά. Φέρνετε τροποποίηση. Είναι δειλή. Δεν εξυπηρετούμε κανέναν. Όταν στην οικογένεια που έχει δύο παιδιά που φοιτούν λέμε ότι ο ένας φοιτητής είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος στην Κομοτηνή, να πάει στην Κομοτηνή, να κάνει σπίτι, να πάρει έπιπλα και ότι στο τρίτο εξάμηνο θα δούμε τι θα γίνει, είναι δώρον άδωρον, είναι εμπαιγμός. Δεν γίνεται έτσι. Δείτε το με τόλμη κοιτάζοντας στα μάτια την ελληνική οικογένεια. Πρέπει να τη στηρίξουμε.
Νομίζω πως η απουσία της κυρίας Υπουργού απ’ αυτήν τη διαδικασία έχει αρνητικά χαρακτηριστικά. Δεν βοήθησε στο να περάσουν κάποιες τροποποιήσεις και κάποιες τροπολογίες οι οποίες είναι καίριες και τις οποίες έπρεπε να αποδεχθεί η Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Χουρμουζιάδης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα και χθες και σήμερα την κριτική του κ. Μπόλαρη για το άρθρο 13. Εμείς έχουμε μία άλλη θέση. Φυσικά το άρθρο αυτό, που προβλέπει το δικαίωμα της εισαγωγής μόνο αφού ο υποψήφιος συγκεντρώσει το μισό, το αντιμετωπίζουμε με δύο ερωτήματα. Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, το ρώτησα και στην Επιτροπή: Πώς καθορίζεται αυτό το μισό του μεγίστου δυνατού; Είναι ένας αόριστος χαρακτηρισμός.
Είχαμε έναν υπέργηρο καθηγητή της Αρχαιολογίας, ο οποίος κάποτε ανακοίνωνε την εύρεση μιας επιγραφής και έλεγε ότι το μήκος της επιγραφής είναι πολύ μεγάλο και ότι το πλάτος είναι το μισό του μήκους. Προσδιόριζε δηλαδή το άγνωστο διά του αγνώστου.
Τι σημαίνει ακριβώς το μισό του μεγίστου δυνατού; Είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος είναι δυνατόν κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τμήμα, με κάθε ερώτηση να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Άρα με αυτό δεν θεσπίζεται πραγματικά ένας όρος θα χρησιμοποιήσω πάλι το μαθηματικό όρο- ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος με βάση τον οποίο θα εισάγονται οι νέοι μας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Το δεύτερο ερώτημα ή σχόλιο, αν θέλετε, ή παρατήρηση, είναι το εξής. Το γεγονός αυτό της εισαγωγής δεν μπορεί να ρυθμίζεται ερήμην τελικά του γενικού συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων και ιδιαίτερα του χαρακτήρα που πρέπει να πάρει κάποια στιγμή η δευτεροβάθμια εκπαίδευσή μας: ο χαρακτήρας της αυτονόμησής της, να μη συνεχίσει να αποτελεί τελικά η δευτεροβάθμια ένα προθάλαμο των πανεπιστημίων. Να έχει τη δική της αυτονομία, τη γνωσιολογική, αν θέλετε, και την επιστημονική. Αν δεν ρυθμιστούν όλα αυτά τα θέματα, αν δεν καθοριστούν, το τι είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το τι σημαίνει πανελλήνιος διαγωνισμός για την εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα, μια τέτοια ρύθμιση που αφορά στο βαθμό εισαγωγής είναι θα έλεγε κανείς χωρίς θεμέλιο.
Δηλαδή είναι μια ρύθμιση η οποία μπορεί θαυμάσια ύστερα από λίγο να ανατραπεί, γιατί άλλες συνθήκες θα επικρατήσουν. Άρα εμείς το καταψηφίζουμε αυτό το άρθρο. Αν το πάρει κανείς θεωρητικά ή αυτόνομα είναι μια ρύθμιση. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι κατά κάποιον τρόπο ως παρενέργεια -και τη λέξη την εννοώ όπως τη λέω- θα ευνοήσει την αναβάθμιση.
Και σχετικά με το αν θα κλείσουν δεκαπέντε ή είκοσι. Αν δεν είναι δυνατόν αυτά να έχουν ένα επίπεδο σπουδών παραγωγής γνώσης, είτε θεωρητικής είτε εφαρμογής, τελικά ναι, να κλείσουν. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συνέπεια την οποία δεν την προκαλεί ένας νόμος αλλά την προκαλεί το ίδιο το σύστημα που ισχύει στο χώρο της εκπαίδευσής μας. Άρα δεν είναι η συνέπεια που μας ενοχλεί. Είναι η αδυναμία ή, αν θέλετε, η απροθυμία της Κυβέρνησης τελικά να φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι με τους οποίους θα αναπτύσσεται το σύστημα της δευτεροβάθμιάς μας εκπαίδευσης. Και αυτό είναι μια άλλη διαπίστωση, κύριε εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός ο νόμος αφήνει του κόσμου τα προβλήματα πίσω. Δεν λύνει. Απλώς ρυθμίζει.
Ένα σχόλιο για το άρθρο 14 που αφορά στις μετεγγραφές. Τελικά πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα, αυτή η σκιά πάνω από τη λειτουργία των πανεπιστημίων μας, να τελειώσει. Αυτή τελικά η αγωνία των γονιών με τα δύο, με τα τρία παιδιά, που τελικά δεν χαίρονται γιατί πέρασε το παιδί τους σε ένα πανεπιστήμιο αλλά λυπούνται στη σκέψη που προκύπτει από τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν για να σπουδάσει τελικά το παιδί στη σχολή που πέτυχε. Άρα δεν είναι να ρυθμίσουμε και πάλι μια μικρή περίπτωση. Και αυτό είναι ένα σχόλιο που μοιάζει με αυτό του άρθρου 13.
Δεν πιάνετε, κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα από τις αιτίες που τα γεννούν. Αλλά τελικά προσπαθείτε να ρυθμίσετε με κάποιον τρόπο ένα πρόβλημα και είναι μια ρύθμιση η οποία δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Ως προς το άρθρο 15, σχετικά με τις κατατάξεις, είπα και στην επιτροπή, νομίζω και χθες στη συζήτηση επί της αρχής, ότι τελικά όλες αυτές οι πηγές προσθήκης φοιτητών στα τμήματα, οι μετεγγραφές, οι κατατάξεις, είναι μια επικίνδυνη λειτουργία. Οι κατατάξεις πρέπει τελικά κάποια στιγμή να μπουν μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο συζήτησης και σκέψης για το τι σημαίνει κατατακτήρια εξέταση και μάλιστα όταν δίνεται το δικαίωμα στα τμήματα να καθορίζουν το ποσοστό εισαγωγής με τις κατατακτήριες καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια ανισοτιμία ανάλογα με το τι θα αποφασίζει η Αρχιτεκτονική της Αθήνας, για παράδειγμα, ή η Νομική της Αθήνας, με τη Νομική της Κομοτηνής. Κάνουμε λοιπόν ένα νόμο, ορίζουμε κάτι τι σχετικά με τις κατατάξεις αλλά το πρόβλημα στην ουσία του δεν το αντιμετωπίζουμε.
Επίσης, το παράβολο. Τι νόημα έχει; Μπορεί αυτό που θα πω να είναι συναισθηματικό, να είναι θεωρητικό, αλλά κοντά στην αγωνία της κατάκτησης, της αλλαγής ενός προσανατολισμού, της αγωνίας της οικογένειας που θέλει το παιδί, ο πτυχιούχος της Χημείας να πάει στην Αρχιτεκτονική ή στη Νομική, υπάρχει και το παράβολο. Τελικά, το παράβολο σε αυτήν την περίπτωση θυμίζει τα δίδακτρα, είναι μία μορφή διδάκτρων.
Τα άρθρα 16 και 17 αφορούν τις βιβλιοθήκες. Αυτά τα είπαμε και χθες και προχθές και στην επιτροπή. Ναι, είναι καλό κανείς να βλέπει ότι οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων μας πραγματικά οργανώνονται. Αλλά τελικά δύο είναι οι βασικοί πόλοι από τους οποίους θα προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση. Είναι ο εμπλουτισμός τους, άρα μία σωστή, γενναία χρηματοδότηση, η μηχανοργάνωση και το χρονικό διάστημα που θα μένουν ανοικτές οι βιβλιοθήκες. Ξέρω πολύ καλά φοιτητές οι οποίοι εργάζονται, δεν έχουν μία τακτική λογική στις παρακολουθήσεις τους και δεν μπορούν να πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες.
Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο, μία αναφορά, μία παρατήρηση για το άρθρο 19 που αφορά τους ειδικούς συμβούλους, τους ειδικούς συνεργάτες του Ε.Ι.Ν., του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Θα εκφράσω μία πολύ απλή σκέψη. Όταν τελικά θεσμοποιείται ένα τέτοιο όργανο, για το οποίο προβλέπεται και ο διορισμός ή, αν θέλετε, η εκλογή ή, εν πάση περιπτώσει, η τοποθέτηση ενός διοικητικού συμβουλίου, γιατί δεν προβλέπεται μέσα σε αυτά τα συμβούλια ακριβώς η ένταξη ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να έχουν ειδικότητα και να συμβουλεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ένας τέτοιος θεσμός; Αλλά γίνεται το συμβούλιο, η διεύθυνση, οι υπάλληλοι, οι διοικητικοί και τελικά διορίζονται και τέσσερις ή πέντε ή έξι ειδικοί σύμβουλοι, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουλούρης.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεώρησα και θεωρώ υποχρέωσή μου να πάρω μέρος σ’ αυτήν τη συζήτηση, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα. Δεν αφορά απλά μία κυβέρνηση, το βίο της. Δεν αφορά, θα έλεγα, ούτε την προηγούμενη ούτε την επόμενη, αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Γι’ αυτό θα ήθελα να πω, όχι με αντιπολιτευτικές κορώνες αλλά με αίσθηση ευθύνης, πως έχετε τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο έχετε πολιτευθεί αυτό το δεκαοκτάμηνο, κύριοι της Κυβέρνησης.
Θα περίμενε κανείς πως θα κάνατε πράγματι τομές. Αντ’ αυτού προχωράτε με προχειρότητα, με ατολμία και νομοθετείτε ευκαιριακά. Φέρατε νόμο για τις μετεγγραφές, ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε το θέμα Τσιτουρίδη, και αμέσως μετά φέρνετε άλλο νόμο για να αλλάξετε τον προηγούμενο. Αν αυτό δεν λέγεται προχειρότητα, τότε τι είναι προχειρότητα;
Κάνατε τη μεγάλη –είπατε- μεταρρύθμιση στο χώρο της παιδείας με αυτήν τη συγκλονιστική τομή, τα επτά μαθήματα τα κάνατε έξι στις εισαγωγικές των Τ.Ε.Ι. και προχωράτε τώρα πάλι συγκυριακά, επειδή υπήρχε χαμηλός βαθμός κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις και ενεργείτε και εδώ πρόχειρα κάνοντας ουσιαστικά ένα άλμα στο κενό. Τι σημαίνει «έτσι απλά χωρίς μελέτη αλλάζω αυτό το νόμο γιατί πήραν χαμηλή βαθμολογία»; Εξετάσατε βάσει στοιχείων και μελετών εάν αυτοί οι φοιτητές που εισήχθησαν με χαμηλή βαθμολογία έχουν αποφοιτήσει με υψηλή βαθμολογία στο πτυχίο τους;
Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ώστε πάνω σε αυτό να στηριχτείτε; Γιατί θεωρώ πως με αυτήν την πρωτοβουλία που παίρνετε έτσι πρόχειρα και συγκυριακά, ουσιαστικά χτυπιούνται γονείς, οικογένειες με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα.
Τι έχουμε δει μέσα σε αυτό το δεκαοκτάμηνο; Λιγότερα κονδύλια για τα πανεπιστήμια, λιγότερα κονδύλια για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς έχουμε δει άγρια κομματική καμαρίλα, σαρώνοντας όλους τους προϊσταμένους. Δεσμευθήκατε ότι εντός του Αυγούστου θα φέρνατε νόμο που θα προσδιορίζατε σταθερά κριτήρια. Αντ’ αυτού παρατείνατε ακόμα ένα χρόνο τη θητεία για αυτούς τους κομματικούς, θα έλεγα, ινστρούκτορες, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί πάλι στο χώρο της παιδείας αυτή η αρρωστημένη, η δραματικά αρρωστημένη κατάσταση λόγω της επιλογής στενά κομματικών εγκαθέτων.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ενώ προηγούμενα ήταν υγιέστατη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Πολύδωρα! Δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοια.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Αυξάνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κόστος εκπαίδευσης στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Είχα υποστεί κριτική σε εκείνο το πεντάμηνο που ήμουν στο Υπουργείο Εμπορίου για την ιδιωτική εκπαίδευση, επιτρέποντας αυξήσεις μέχρι 3%. Σήμερα οι αυξήσεις ξεπερνούν το 15% και κανείς δεν μιλά γι’ αυτό το έγκλημα που γίνεται εις βάρος χιλιάδων οικογενειών.
Αλαλούμ στους διορισμούς δασκάλων, στους διορισμούς καθηγητών και πάρα πολλές ελλείψεις. Ιδιαίτερα φέτος αυτές οι ελλείψεις είναι εντυπωσιακές, διότι ανοίγουν σχολεία ακόμα και χωρίς εκπαιδευτικούς.
Θα έλεγα με δύο κουβέντες ότι λείπει δυστυχώς η πνοή από εσάς. Λείπει το όραμα από εσάς. Λείπει η ελπίδα για συνέχεια. Λείπουν τα μέσα, λείπουν οι οικονομικοί πόροι. Λείπει η προοπτική, λείπει το κυριότερο, η επένδυση στην εκπαίδευση. Δάσκαλοι και καθηγητές απαξιωμένοι και παιδαγωγικά ανενημέρωτοι, χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση. Πανεπιστημιακοί δυστυχώς –γιατί συναντιέμαι με πολλούς- χωρίς έρευνα. Απουσία σύνδεσης εκπαίδευσης και παραγωγής. Μαθητές, δυστυχώς, εκπαιδευμένοι στις παγίδες των εξετάσεων, της παραπαιδείας, των συστημάτων. Γονείς, απόντες από το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.
Αυτά αποτελούν, δυστυχώς, τη ζοφερή πραγματικότητα. Και εσείς τι κάνετε; Όποτε ανάψει μία φλογίτσα που διαταράσσει τη μακαριότητά σας, επεμβαίνετε νομοθετικά, δηλαδή πυροσβεστικά. Πείτε σ’ αυτήν την Αίθουσα, πείτε κάποτε ποιο είναι το σχέδιο δράσης σας.
Έρχομαι τώρα στα επί μέρους ζητήματα αυτής της δεύτερης ενότητας.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των οικογενειών που συντηρούν τρία σπίτια, το δικό τους, το ένα τους παιδί εδώ, το άλλο τους παιδί εκεί. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε αυτό το ζήτημα και θα έλεγα είναι και κυνικός. Δείχνει κοινωνική αναισθησία όταν λέτε ότι στο τρίτο εξάμηνο θα εξετάζεται το ζήτημα της συμβίωσης των δύο παιδιών στην ίδια πόλη;
Πολλά ζητήματα εθίγησαν από εξαιρετικούς συναδέλφους και από τον εισηγητή μας κ. Μπόλαρη, αλλά και από τις άλλες πλευρές αυτής της Αίθουσας. Χωρίς πολιτική κορώνα, θα μπορούσα να πω πως δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το αν έχετε πολιτική και στο χώρο της παιδείας. Θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες σ’ αυτήν την Αίθουσα να αποδείξουμε και να πούμε στον ελληνικό λαό σε πόσες δεσμεύσεις είχατε προχωρήσει και στον τομέα της εκπαίδευσης, ευρύτερα της παιδείας και οπισθοδρομείτε τον τόπο, οπισθοδρομείτε την κοινωνία και δημιουργείτε τέτοια ζημιά που θα είναι πολύ δύσκολο στην επόμενη κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. να καλύψει το χαμένο χρόνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Τσαντούλας έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον της μεγάλης επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου η επένδυση στον άνθρωπο και τη γνώση είναι η μόνη σωστή επιλογή κάθε χώρας, κάθε κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, κάθε συζήτηση που αφορά την παιδεία είναι πρωταρχικής και σπουδαιότητας και σημασίας. Και για το σημερινό νομοσχέδιο έχει γίνει πολλή συζήτηση μέχρι τώρα και επί της αρχής και επί των δώδεκα πρώτων άρθρων.
Στην παρέμβασή μου θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία από τα εναπομείναντα άρθρα.
Όσον αφορά το άρθρο 13, η ποιότητα είναι γενικά ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερης αξίας για πολλά υλικά, πνευματικά ή άλλα μεγέθη. Η ποιότητα των πτυχιούχων κάθε ανώτατης σχολής οφείλει να είναι υψηλή, γιατί εκφράζει σε σημαντικό βαθμό και την ποιότητα της συγκεκριμένης σχολής και ιδιαίτερα του διδακτικού της προσωπικού. Η καλή ποιότητα και των δύο -διδασκόντων και διδασκομένων- αποτελεί αντίστοιχα προϋπόθεση και τελικό επιθυμητό στόχο κάθε εκπαιδευτικής αρχής. Σ’ αυτήν την εξίσωση μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο αποτελεί και το αρχικό υλικό των υποψηφίων για εισαγωγή σε μια ανώτατη σχολή. Και δεν είναι καθόλου συχνό φαινόμενο ο κακός μαθητής να γίνεται καλός φοιτητής ή αργότερα καλός επιστήμονας, χωρίς βέβαια να λείπουν οι εξαιρέσεις.
Όλοι εδώ μέσα νομίζω συμφωνούμε στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο επάρκειας που έχει οπωσδήποτε σημαντική σχέση και με την ποιότητα των σπουδών μέχρι τις εισαγωγικές εξετάσεις για κάποια ανώτατα ιδρύματα. Δημιουργείται εδώ επομένως η ανάγκη, κύριε Υπουργέ, της ποιοτικής αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα του λυκείου.
Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει και το θέμα του μεγέθους της προσπάθειας, του μεγέθους της σοβαρότητας και της σημασίας που δίνει κάποιος μαθητής στην εκπαίδευσή του πριν τις εξετάσεις. Και είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, ότι πολλοί υποψήφιοι σπουδαστές, ήσσονος σήμερα προσπάθειας, είναι ικανοί να ξεπεράσουν τη βάση του 10 αν προσπαθήσουν λίγο περισσότερο ξέροντας ότι δεν θα εισαχθούν με γενικό βαθμό 8, 7 ή χαμηλότερο όπως συμβαίνει σήμερα.
Αναφέρεται συχνά ότι τα Τ.Ε.Ι. αποτελούν μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και αυτό είναι αλήθεια, το ζω και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Πρέβεζα, όπου τα δύο τμήματα που λειτουργούν έχουν ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά στην επιστημονική, οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης με αναμενόμενα μακροχρόνια αναπτυξιακά αποτελέσματα, μέσω της δημιουργίας ικανότερων και επιδεξιότερων ατόμων που θα εργαστούν εκεί.
Η παρουσία από την άλλη μεριά μιας «κρίσιμης μάζας» σπουδαστών σε κάθε τμήμα Τ.Ε.Ι. είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικός παράγοντας για την καλή λειτουργία του. Ο φόβος όμως ότι ένα καλό τμήμα στην περιφέρεια θα κλείσει λόγω έλλειψης σπουδαστών, πιστεύω ότι είναι υπερβολικός και η συχνή αναφορά του σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά και αλλού, γίνεται νομίζω με καθαρά αντιπολιτευτική διάθεση.
Η διασφάλιση του απαραίτητου αριθμού εισαγομένων στα περιφερειακά τμήματα Τ.Ε.Ι. γίνεται και με την ανακατανομή του ποσοστού εισαγομένων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών τμημάτων, υπέρ των περιφερειακών και ίσως και με την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου σε κάποια θνησιγενή ΤΕΙ και αναφέρθηκε χθες το παράδειγμα της Κεφαλλονιάς.
Λίγα λόγια για το άρθρο 14, που αφορά μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών. Θα επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί σε σχέση με τις μετεγγραφές. Αν τα πανεπιστήμιά μας και τα Τ.Ε.Ι. διέθεταν κατάλληλες κτηριακές υποδομές και απαραίτητες «κοινωνικές» προσφορές προς τους φοιτητές, δηλαδή αν διέθεταν φοιτητικές εστίες και δωρεάν σίτιση, όπως γίνεται σε μερικά, όπως σε αυτό της Πρέβεζας, οι μετεγγραφές θα περιορίζονταν στις απόλυτα αναγκαίες, όπως γίνεται στις ανώτατες σχολές των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Σε μερικά σχεδόν δεν υπάρχουν μετεγγραφές. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον ευαίσθητο κοινωνικό παράγοντα, πέρα από τη φροντίδα για τις μετεγγραφές των οικονομικά ασθενέστερων, που και γι’ αυτούς η απαίτηση πιστεύω ότι θα μειωθεί αρκετά.
Τελειώνω με το άρθρο 16, μιλώντας περισσότερο για τα Τ.Ε.Ι.. Θέλω να τονίσω ότι μέσα στις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία τους και παράλληλα με την επάρκεια του διδακτικού προσωπικού και την παρουσία μιας κρίσιμης μάζας σπουδαστών βρίσκονται οι καλές κτηριακές εγκαταστάσεις, η δυνατότητα τεχνολογικής ερευνητικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Πολλά απ’ αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο μαζί με ένα ακόμη πολύ σημαντικό, δηλαδή τη δημιουργία βιβλιοθήκης. Δεν γνωρίζω ούτε ένα αξιόλογο ανώτατο ίδρυμα στις γνωστές για το επίπεδο εκπαίδευσης χώρες του εξωτερικού που να μη διακρίνεται για την πληρότητα και την ποιότητα της βιβλιοθήκης του. Η πληρότητα αυτή εκφράζεται όχι μόνο από το επιστημονικό υλικό αλλά και από τη δυνατότητα των φοιτητών να έχουν εύκολη πρόσβαση στην παγκόσμια βιβλιογραφία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι εγκατεστημένοι ακόμα και στις φοιτητικές εστίες, στις οποίες μένουν. Επομένως οι βιβλιοθήκες που θα λειτουργήσουν πρέπει να είναι πλήρεις σε επιστημονικό υλικό, τουλάχιστον σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο κάθε σχολής. Σε αυτό το υλικό πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση οι φοιτητές και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό.
Πιστεύω ότι με το νομοσχέδιο που συζητάμε γίνονται θετικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτή της αναβάθμισης της ανώτατης παιδείας. Γι’ αυτό και το υπερψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι:
1. Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση».
2. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηματοδότησης που είναι προσαρτημένοι στο Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των συναφών Χρηματοδοτικών του Κανονισμών 4(2) και 14(3)».
Θα αναγνωστεί τώρα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου του 2005.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρα 29 παράγραφος 1 και 130 παράγραφος 8 Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 68/22.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Δημητρίου Γεωργακόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη διακοπή της Επιστημονικής Σχέσης του Καθηγητή Δημητρίου Κρεμαστινού από το «Ωνάσειο».
2. Η με αριθμό 69/22.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σταύρου Σκοπελίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την καταβολή 25 ευρώ από τους αγρότες για τις ενστάσεις που υποβάλλουν, για διόρθωση λαθών στον υπολογισμό της ενιαίας ενίσχυσης της νέας Κ.Α.Π..
3. Η με αριθμό 70/22.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων περιορισμού της κερδοσκοπίας στα καύσιμα.
Το λόγο έχει ο κ. Μπούρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πριν προχωρήσω σε μερικές παρατηρήσεις για τα άρθρα του τρίτου κεφαλαίου επιτρέψτε μου να επισημάνω στην Εθνική Αντιπροσωπεία και, μέσω αυτής, στον ελληνικό λαό ότι πολλές οιμωγές και πολλά κλάματα ακούσαμε χθες από πολλούς συναδέλφους της Αξιωματικής, κυρίως, Αντιπολίτευσης. Όμως παρατηρήσαμε αργά χθες το βράδυ, όταν γινόταν η ψήφιση των άρθρων κεχωρισμένως, οι περισσότεροι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τα ψηφίζουν. Όμως δεν είχαν το θάρρος να ομολογήσουν τουλάχιστον τα σωστά, για τα οποία θα μπορούσαν να πουν ότι αποτελούν συνέχεια του δικού τους ν. 2916/2001. Έτσι θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. Όμως δεν εψέλλισαν τίποτα ούτε κατά τη συζήτηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάναμε δύο θετικές επισημάνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί διακόπτετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αδικούμεθα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλοι αδικούμεθα εδώ μέσα.
Συνεχίστε, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν αδικώ κανέναν, γιατί θυμάμαι περίπου να έχετε ψηφίσει από τα δώδεκα τα εννιά ή τα δέκα άρθρα.
Αυτό λέει πολλά! Λέει ότι το νομοσχέδιο είναι σωστό και ότι το νομοσχέδιο επιλύει πάρα πολλά θέματα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα αντιφάσκετε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Και όλη μέρα χθες δεν βρήκατε τίποτα άλλο να πείτε, παρά για το άρθρο 13. Ξεφύγατε από όλα τα υπόλοιπα για τα οποία δεν βρήκατε να πείτε μια θετική κουβέντα. Μόνο ο εισηγητής σας, που παρέμεινε, ψήφισε τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα.
Απαντώντας στον αγαπητό συνάδελφο κ. Λοβέρδο, ο οποίος μάλιστα με πληροφόρησε για το θέμα που αφορά στην επιλογή προϊσταμένου στην Άρτα, θα ήθελα να πω ότι τώρα το μόνο που κατέθεσε είναι ένα δελτίο Τύπου της Δ.Ο.Ε. και ξέρουμε πώς καταθέτει η Δ.Ο.Ε. τα δελτία Τύπου.
Θα σας θυμίσω μόνο ότι φέτος, δέκα μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν ακούω καμιά κουβέντα, δεδομένου ότι τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και παρά τα προβλήματα έλλειψης δασκάλων και νηπιαγωγών, λειτουργούν σχεδόν στην εντέλεια.
Μάλιστα, «μάντης» ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. είχε παρασύρει και τον Πρόεδρό σας, ο οποίος πηγαίνοντας την πρώτη μέρα σε αγιασμούς, ξέχασε να ευχηθεί το «καλή χρονιά» και αναφέρθηκε στις ελλείψεις που επρόκειτο να υπάρξουν στα σχολεία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ήμουν δίπλα του και δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Ευχήθηκε «καλή χρονιά» και μόνο μία φορά έκανε νύξη για τις ελλείψεις!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εγώ θα σας παραπέμψω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Μπούρα, ένα λεπτό! Ο κ. Λοβέρδος μάς έχει συνηθίσει να είναι ευγενής.
Κύριε Λοβέρδο, δεν θέλω να σας κάνω καμιά παρατήρηση, αλλά κάνετε διακοπές. Θα σας δοθεί η ευκαιρία όταν μιλήσετε, να αντικρούσετε τα επιχειρήματα του κυρίου συναδέλφου. Δεν είναι ανάγκη να απαντάμε την ώρα που λέει κάποιος κάτι. Περιμένετε και όταν τελειώσει ο κύριος συνάδελφος, μπορείτε να πάρετε το λόγο και να του απαντήσετε.
Κύριε Μπούρα, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Για να απαντήσω και επειδή βλέπω ένα δελτίο Τύπου της Δ.Ο.Ε. και τίποτα παραπάνω…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δύο επιστολές, δύο παρατάξεων! Μία εκ των οποίων δεν είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν θέλετε να σταματήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εξάλλου ο κ. Λοβέρδος είναι αγαπητός συνάδελφος και φίλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Φαίνεται ότι είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και προκαλούν αντιδράσεις!
Συνεχίστε, κύριε Μπούρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όμως, εκείνο το οποίο οφείλω να μην αφήσω αναπάντητο, είναι ότι υπάρχει ένα δελτίο Τύπου. Άλλωστε δεν συμφωνούν όλοι σε όλα. Σεβαστό είναι και το δελτίο Τύπου!
Όμως, συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι η Δ.Ο.Ε. με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε, πριν αρχίσουν τα σχολεία, δαιμονοποιούσε την κατάσταση που θα επερχόταν. Σήμερα, δέκα μέρες μετά, ας βγάλει ένα καινούργιο δελτίο Τύπου και να δει ότι τα σχολεία λειτουργούν για πρώτη φορά, όταν άλλες χρονιές, που κυβερνούσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., έφταναν τα Χριστούγεννα και βρίσκονταν σε αθλία λειτουργική κατάσταση από πλευράς στελέχωσης προσωπικού.
Ας έρθουμε τώρα στα άρθρα του νομοσχεδίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ και ειδικά στο άρθρο 13, για το οποίο έγινε πολλή κουβέντα και το είπα και χθες μιλώντας επί της αρχής.
Ευτυχώς, όμως, προς το βράδυ άκουσα επαΐοντες συναδέλφους –και λέω «επαΐοντες» με την έννοια της γνώσης του χώρου, γιατί όλοι είμαστε επαΐοντες, αλλά εγώ κάποια θέματα τα ξέρω καλύτερα και κάποια άλλα, όχι τόσο καλά- να μιλάνε επί της φιλοσοφίας της ύπαρξης μιας μίνιμουμ βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -τόσο από τον κ. Χριστοδουλάκη όσο περίπου και από τον κ. Λοβέρδο- με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις και κάποιους όρους, αλλά εδώ είμαστε για να τα βρούμε όλα.
Ακούστηκαν, λοιπόν, πάρα πολλά, αλλά εγώ θα σας παραπέμψω στα πρωτοσέλιδα αξιόλογων εφημερίδων –όλων των εφημερίδων- οι οποίες, όπως θα θυμάστε, εκείνη την εποχή που ανακοινώθηκαν οι βάσεις, ανέφεραν πολύ περιφρονητικά ότι με βαθμό ενάμιση (1,5), βαθμό δυόμισι (2,5) και τρία (3) εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πρέπει να σας πω ότι παλαιότερα και όταν δίδασκα, μου έτυχε το φαινόμενο να υπαγορεύω σε κάποιο σπουδαστή να γράψει «χ» στο τετράγωνο και τελικά να βάζει το «χ» και να το κλείνει σ ένα τετράγωνο σχηματικά. Δεν ήξερε δηλαδή ούτε το «χ» στο τετράγωνο.
Αυτή η κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι δυνατόν να εμποδίζεται η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσουν κάποια παιδιά, όταν δεν διαθέτουν ένα μίνιμουμ βασικών γνώσεων. Οι εξετάσεις αυτό διασφαλίζουν. Και το μίνιμουμ των βασικών γνώσεων τουλάχιστον διασφαλίζεται με τη θεσμοθέτηση της βάσης. Και βάση σε γενικές γραμμές είναι το μισό των μορίων του «άριστα». Στα είκοσι χιλιάδες μόρια τα δέκα χιλιάδες μόρια αποτελούν μια καλή βάση.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 14, το οποίο βελτιώνει κάποιες ατέλειες ή κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου των μετεγγραφών, όπως επίσης και το άρθρο 16, που βελτιώνει την οργάνωση και δημιουργία πλέον αυτοτελών υπηρεσιών μέσα στα ιδρύματα, στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι., αυτοτελών βιβλιοθηκών, για να σταματήσει, επιτέλους, η ύπαρξη του ενός αυθεντικού συγγράμματος και για να έχει τη δυνατότητα ο φοιτητής να απευθύνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, μέσα, όμως, από οργανωμένες βιβλιοθήκες, τις οποίες θεσμοθετεί και οριοθετεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το νομοσχέδιο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλώ και τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν και αυτά τα άρθρα του νομοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο συνάδελφος κ. Μαγκριώτης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία πράγματα θέλω να θίξω, γιατί τόσο ο εισηγητής μας όσο και οι άλλοι αγορητές τα έχουν καλύψει όλα, όπως και εγώ προσπάθησα στη χθεσινή μου, επίσης, αγόρευση.
Υπάρχουν τρία ειδικότερα θέματα, ξεκινώντας απ’ αυτό που προέκυψε –είχε, βεβαίως, προαναγγελθεί- και αφορά τις εκκλησιαστικές ακαδημίες. Είναι μέγα θέμα. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης επιβεβαιώνει δύο πράγματα:
Πρώτον, επιβεβαιώνει ότι νομοθετεί για την παιδεία και ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποσπασματικά, και αυτό σε αντιδιαστολή με όσα έλεγε προεκλογικά και όσα διατείνεται ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί από του Βήματος, ότι δηλαδή τα θέματα της παιδείας είναι εθνική υπόθεση, θέλουν εθνικό διάλογο και συναίνεση και συνολικούς και συλλογικούς σχεδιασμούς. Δικαιώνει τη στάση όλων των ομοσπονδιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που κατήγγειλαν τον τυχάρπαστο εθνικό διάλογο, τον προσχηματικό «εθνικό» διάλογο για την παιδεία και αποχώρησαν και, βεβαίως, τη στάση όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.
Τούτη την ώρα καλώ και εγώ απ’ αυτή τη θέση την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να σταματήσει αυτήν την αποσπασματική κατάθεση κρίσιμων και σημαντικών νομοθετημάτων στη Βουλή, που θα δεσμεύσουν την εκπαίδευση για τις επόμενες δεκαετίες.
Όμως, με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί πάνε ακόμη χειρότερα τα πράγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Υποκύπτοντας στις πιέσεις, στους εκβιασμούς και στις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι με την εκκλησιαστική ιεραρχία, βάζει σε ταλαιπωρία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την ίδια την Εκκλησία. Δεν συνάδουν οι ρυθμίσεις αυτές με το κράτος δικαίου και με την ανοικτή κοινωνία. Δεν συνάδουν με την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιβεβαιώνει η Κυβέρνηση με τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες. Αυτό επιβεβαίωσε και με τις αποσπασματικές της ρυθμίσεις και ιδιαίτερα με το άρθρο 13 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπαν όλοι οι αγορητές της Αντιπολίτευσης, αυτή η ρύθμιση της περίφημης «βάσης» θα οδηγήσει την Κυβέρνηση σε δύο αντιφατικές εκδοχές.
Η πρώτη είναι να στείλει τον κόσμο ακόμη πιο πολύ στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης. Γιατί με τον περιορισμό των ιδιωτικών φροντιστηρίων και των ιδιαιτέρων, αλλά και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. τα τελευταία χρόνια με την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, φαίνεται πως οι οικονομικοί «αιμοδότες» και υποστηρικτές της Κυβέρνησης αντέδρασαν και ζήτησαν πίσω το χαμένο κομμάτι της πίτας. Και φαίνεται ότι η Κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό απλόχερα το δίνει και το πολλαπλασιάζει.
Επειδή, όμως, η Κυβέρνηση πολιτεύεται –και το έχει αποδείξει πρόσφατα και η περιπέτεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας- με βάση τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, όταν τις επόμενες μέρες γίνει κατανοητή αυτή η επιλογή της από την κοινή γνώμη και θα συναντήσει τη λαϊκή κατακραυγή και το δει αυτό στις καθημερινές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις ο κ. Καραμανλής και το Μαξίμου και η Κυβέρνηση, τότε είναι βέβαιο ότι θα πάει στην αντίθετη πλευρά. Και η αντίθετη πλευρά είναι να κατεβάσει το επίπεδο των εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα είναι επίσης μια καταστροφή.
Αντί, λοιπόν, να παλινωδεί η Κυβέρνηση σε αυτές τις δύο αντιφατικές επιλογές, ας καθίσει επιτέλους και ας συζητήσει σοβαρά τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της παιδείας γενικότερα. Ας κάνει πράξη τις διακηρύξεις της.
Ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία του νομοσχεδίου και στα συζητούμενα άρθρα. Το πρώτο σημείο αφορά το προσωποπαγές εκπαιδευτικό προσωπικό. Κύριε Υπουργέ, εκτιμώντας τη δική σας, προσωπικά, σεμνότητα, θα ήθελα να πω ότι εδώ τη διαψεύδετε. Έχω μπροστά μου το ψήφισμα της Ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών των Τ.Ε.Ι., το οποίο φιλοξενεί την αγόρευσή σας εδώ στη Βουλή, κατά τη συζήτηση ενός νομοσχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης.
Είχατε πει εκεί για το προσωποπαγές εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ, ότι στερήθηκε δικαιώματα με προηγούμενους νόμους και ότι αυτά πρέπει να επανέλθουν. Είχατε πει ότι τα ανωτέρω αποτελούν κατάφωρη –διαβάζω τη δική σας αγόρευση, από τα Πρακτικά της Βουλής- αδικία, για την οποία χίλια διακόσια περίπου μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Προτεινόμενη λύση, λέγατε, θα ήταν να γίνει αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., με βάση αξιολόγησης προσόντα ακαδημαϊκά, καθώς και προσόντα, τα οποία απεκτήθησαν κατά τη διάρκεια των ετών, που υπηρετούν οι ανωτέρω στα Τ.Ε.Ι.. Και υπενθυμίζατε ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μικτό, με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα.
Αυτή την τοποθέτησή σας, την τόσο βαριά, εδώ στη Βουλή τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση, καλείστε σήμερα να κάνετε πράξη, για να τιμήσετε στοιχειωδώς και τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, αλλά και τις τοποθετήσεις του κόμματός σας και τις δικές σας προσωπικά σε τούτη τη Βουλή. Διαφορετικά, διαγράψτε όλη την αντιπολιτευτική σας περίοδο, διαγράψτε όλες σας τις υποσχέσεις. Και μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι μια γενναία πολιτική πράξη. Να πείτε ότι τότε δεν γνωρίζατε ποια είναι η πραγματικότητα και τώρα που πήγατε στην Κυβέρνηση, την γνωρίζετε και πολιτεύεστε με διαφορετικές θέσεις και προτάσεις. Και τα δυο μαζί δεν μπορεί να υπάρξουν. Ξεκαθαρίστε τη θέση και τη στάση σας.
Θα ήθελα ακόμη να πω πως εισάγετε το θεσμό των υπερωριών, ενώ βεβαίως με άλλα νομοθετήματα καταργείτε αυτό το θεσμό στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Αυτό το κάνετε προς χάριν, βεβαίως, των μεγαλοβιομήχανων και των μεγαλοεπιχειρηματιών, αφαιρώντας πολύτιμο εισόδημα από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, που δεν αντικαθίσταται με τις αυξήσεις που δίνετε, που είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό και πολύ μακριά από την καλπάζουσα ακρίβεια.
Επαναφέρετε, λοιπόν, το θεσμό των υπερωριών για τους εκπαιδευτικούς σε προσωποπαγείς θέσεις. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι, εάν τις επιλέξουν, για να καλυφθούν τα κενά στο εκπαιδευτικό έργο, τότε θα έχουμε υπερεργασία, πολύ περισσότερες ώρες από το μέσο όρο, που επιτρέπεται για να είναι αποδοτικός ένας εκπαιδευτικός, για το προσωπικό αυτής της κατηγορίας. Και βεβαίως δεν θα υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα ενασχόλησης ούτε ακαδημαϊκής, ούτε ερευνητικής, ούτε φυσικά και διοικητικής.
Αυτό το κάνετε, για να περιορίσετε τις προσλήψεις ωρομισθίων. Άλλη μια εξαγγελία πάει στον κάλαθο των αχρήστων, περί προσλήψεων εκπαιδευτικών και επιστημόνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περί κάλυψης αυτών των θέσεων. Το κάνετε καθαρά, δηλαδή, για δημοσιονομικούς λόγους. Φορτώνετε παραπάνω εργασία, με το δέλεαρ των υπερωριών, εις βάρος της εκπαίδευσης, εις βάρος των σπουδαστών, εις βάρος της λειτουργίας των Τ.Ε.Ι..
Επιπλέον, θέλω να προσθέσω ότι πρέπει επιτέλους να δώσετε και τις δυνατότητες της συμμετοχής στη διοίκηση των Τ.Ε.Ι. αυτής της κατηγορίας του προσωπικού, γιατί δεν μπορεί να τα εμπιστεύεστε από τη μια πλευρά –και με υπερωρίες μάλιστα- να κάνουν σχεδόν το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου στα Τ.Ε.Ι. και από την άλλη να μην μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση των κοινών των Τ.Ε.Ι.. Και αυτή την αντίφαση, που προεκλογικά την είχατε υποσχεθεί, πρέπει να τη λύσετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Λέγκας έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα μόνο να κάνω μια παρατήρηση στο άρθρο 14, που αναφέρεται στις μετεγγραφές των φοιτητών, αλλά ακούγοντας την κριτική των συναδέλφων μου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δυστυχώς, μπαίνω στον πειρασμό να κάνω ένα σχόλιο.
Ειλικρινά εκπλήσσομαι και για την επιλεκτική τους μνήμη, αλλά και για το όψιμο ενδιαφέρον τους για τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, προβλήματα που σαφώς οφείλονται στις δικές τους πολιτικές, τις οποίες εφαρμόσατε τα τελευταία χρόνια.
Το να λες σήμερα –και αναφέρω επί λέξει εκφράσεις που ακούστηκαν από τους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ότι τα δύο αυτά χρόνια τα πανεπιστήμια κατέρρευσαν, ότι δεν διατίθενται πόροι, ότι υπάρχει μακαριότητα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αν μη τι άλλο αυτό συνιστά πρόκληση και εκτός των άλλων είναι και ισοπεδωτικό. Στην ουσία, όμως, δεν κάνουν τίποτα άλλο οι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρά να παραπέμπουν στα έργα και στις ημέρες τους. Και, δυστυχώς, αυτά τα έργα και αυτές οι ημέρες είναι πολύ κοντινές στις σημερινές.
Τώρα όσον αφορά την παρατήρησή μου στο άρθρο 14, κατ’ αρχάς να πω, κύριε Υπουργέ, ότι το άρθρο αυτό βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκονται όλες οι ρυθμίσεις, αλλά και η λογική που θέλει να αποφεύγεται η δημιουργία τριών σπιτιών. Προφανώς έχω την αίσθηση ότι με αυτή την αιτιολογία και με αυτή τη λογική συμφωνούμε όλοι σε αυτή την Αίθουσα.
Τρία σπίτια σήμερα μπορούν να σηκώσουν μόνο κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών με υψηλά εισοδήματα ή, να το πούμε διαφορετικά, τα τρία σπίτια στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ικανά να εξαθλιώσουν και να τινάξουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Ωστόσο, όμως, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ξεφεύγουν από αυτή τη λογική και από αυτές τις ρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη τι γίνεται στην περίπτωση των δύο παιδιών που φοιτούν σε διαφορετικές σχολές και σε διαφορετικές πόλεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής, επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές;
Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε η λογική της αποφυγής δημιουργίας τριών σπιτιών να ισχύσει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις ή τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον να ανακουφιστεί το οικογενειακό εισόδημα με την επέκταση του φοιτητικού επιδόματος σε αυτές τις περιπτώσεις.
Θα μου επιτρέψετε, όμως, να επισημάνω και κάτι άλλο, το οποίο αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 14. Στην εν λόγω ρύθμιση δεν εντάσσονται οι φοιτητές και οι σπουδαστές, οι οποίοι π.χ. βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και πέρυσι δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή. Ενώ, λοιπόν, έρχεται αυτή η διάταξη να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, αφήνει εκτός αυτές τις περιπτώσεις.
Γι’ αυτό εκτιμώ –και κλείνω με αυτή την παρατήρηση- ότι μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 θα πρέπει να προστεθεί πως επίσης εντάσσονται στις παραπάνω ρυθμίσεις και για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 όσοι φοιτητές ή σπουδαστές βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο επέρχεται η άρση μιας αδικίας, που σημειώθηκε κατά την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Κόρκα-Κώνστα έχει το λόγο.
ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είχα και εγώ την ευχέρεια χθες να τοποθετηθώ επί της αρχής, γι’ αυτό το σημαντικό σχέδιο νόμου, το οποίο συζητάμε, που αφορά θέματα τεχνολογικής εκπαίδευσης κυρίως, αλλά και πανεπιστημιακής.
Πήρα, όμως, το λόγο διότι τέθηκαν κάποια ζητήματα από τους συναδέλφους, κυρίως της Μείζονος Αντιπολίτευσης. Θέλω να σταθώ σε αυτό, διότι ειπώθηκαν χαρακτηριστικά τα εξής: «Δίνετε λιγότερα κονδύλια για την παιδεία, ενώ η παιδεία είναι εθνική υπόθεση». Όντως η παιδεία είναι εθνική υπόθεση και γι’ αυτό το λόγο και αυτό το σχέδιο νόμου, με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς και όλα τα νομοσχέδια που έρχονται προς συζήτηση και κύρωση εδώ, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, έχουν αυτό το σκοπό, τη βελτίωση της παιδείας μας.
Διότι θα θυμίσω ότι τα είκοσι προηγούμενα χρόνια η εκπαίδευση ήταν στα χέρια δικών σας κυβερνήσεων. Μιλούσατε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και εκείνο το οποίο επιτεύχθηκε είναι να εμπλακεί όλη η εκπαιδευτική οικογένεια -γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ή φοιτητές- σ’ αυτή τη λεγόμενη εκπαιδευτική απορύθμιση θα πω.
Όσον αφορά δε τα λιγότερα κονδύλια, θα ήθελα να θέσω το θέμα της πρόσθετης επιχορήγησης, που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Παιδείας, λόγω των αυξημένων αναγκών της εκπαίδευσης. Και αυτά -να θυμίσουμε πάλι- σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες, που είναι γνωστές, και επιβάλλεται συγκράτηση όσο γίνεται. Παρά ταύτα, και με αυτό το σημείο αποδεικνύεται το έμπρακτο ενδιαφέρον για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της παιδείας εν γένει.
Θα ήθελα να σταθώ και να κάνω δύο παρατηρήσεις για τα άρθρα 13 και 14. Τοποθετήθηκα και στο σύνολο χθες, θέλω να σταθώ, όμως, στο άρθρο 13, απαντώντας ίσως σε συναδέλφους που τοποθετήθηκαν από την Αντιπολίτευση πριν. Ξέρετε, – λέει- τώρα τι θα αναγκάζεται να κάνει ο κάθε γονιός; Να στέλνει για περισσότερο φροντιστήριο τα παιδιά του; Όχι. Θεωρώ ότι ο καθένας μαθητής που θέλει να γίνει φοιτητής και πρέπει να έχει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών, ώστε να έχουμε τους αντίστοιχους επιστήμονες, πρέπει να έχει αυτή τη γνώση και πρέπει να έχει αυτή τη μόρφωση. Και έφερα και σαν παράδειγμα ότι δεν μπορεί να μην περνάει από τη μία τάξη στην άλλη αν δεν έχει τη βάση και να μπαίνει με βαθμό δύο (2) και με δυόμισι (2,5) στο πανεπιστήμιο.
Θέλω, όμως, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι για το άρθρο 18, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Διότι οι παρωχημένες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες παρωχημένων εποχών με τις σημερινές βιβλιοθήκες έχουν τεράστια διαφορά. Γι’ αυτό χρειάζεται συντονισμός, οργάνωση, για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, που είναι απαιτητές σήμερα, με μία σφαιρική, ολοκληρωμένη γνώση, που απαιτείται να έχει ο φοιτητής, ο αυριανός επιστήμονας, που δεν στηρίζεται σ’ ένα μόνο σύγγραμμα.
Και να σταθώ και στο άρθρο 19, σχετικά με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Είναι το ίδρυμα που είναι κοντά στη νεολαία και είναι εξακτινωμένο σ’ όλη την Ελλάδα, με μία έντονη δυναμική δράση. Και γι’ αυτό, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας της διοίκησης να απασχολεί συνεργάτες και ειδικούς συμβούλους, μια και το αντικείμενό του είναι πολυποίκιλο και τα προγράμματα που εκτελεί είναι πάρα πολλά, από επιστημονικά μέχρι καλλιτεχνικά -υπάρχουν δώδεκα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για να μπορεί η νεολαία μας να έχει και να αποκτήσει την περιβαλλοντική συνείδηση, που απαιτείται και είναι υποχρέωση όλων μας- λόγω, λοιπόν, του πολλαπλού αντικειμένου θεωρώ πολύ λογικό ότι πρέπει να επέλθει η αναβάθμιση στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ)
Θα ήθελα να σταθώ σ’ ένα σημείο ακόμη. Ειπώθηκε και χθες ότι χρειάζονται κτηριακές υποδομές και χρηματοδοτήσεις, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερα Τ.Ε.Ι., να έχουμε περισσότερους φοιτητές, που να σπουδάζουν. Εγώ θα πω το εξής, σχετικά με το Νομό Κορινθίας, τον οποίο και εκπροσωπώ. Υπάρχουν οι κτηριακές υποδομές, οι οποίες είναι δυσεύρετες, γιατί υπάρχει το Κονιάριο, υπάρχει η περιφερειακή αγορά και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, που να έχει σχέση και με την περιοχή. Βέβαια, απαιτείται η χρηματοδότηση, δηλαδή σχετικά με τη διατροφή, σχετικά με τη σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την εκπαίδευση κ.λπ.. Συνεπώς γι’ αυτό θα ήθελα να ληφθεί μέριμνα, γιατί γνωρίζουμε όλοι πως ό,τι γίνεται για την παιδεία γίνεται για το μέλλον της δικιάς μας χώρας, για το μέλλον των δικών μας παιδιών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε την κ. Κόρκα-Κώνστα.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, η Κυβέρνηση καθιστά σαφή για άλλη μία φορά την πρόθεση που έχει και τη δέσμευση να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα.
Ρυθμίζονται θέματα τόσο πανεπιστημιακής όσο και τεχνολογικής ανώτατης εκπαίδευσης, με βασικό στόχο να αναβαθμιστεί, και να κατοχυρωθεί εν τέλει, το κύρος των Τ.Ε.Ι.. Είναι κοινή η αγωνία όλων μας να ενισχυθεί ο θεσμός των τεχνολογικών ιδρυμάτων, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν, ώστε οι απόφοιτοι των ιδρυμάτων αυτών να μπορέσουν αύριο να αποδώσουν στην κοινωνία ως ικανοί και επαρκώς καταρτισμένοι επιστήμονες.
Η Αξιωματική Αντιπολίτευση καταψήφισε βέβαια το συζητούμενο νομοσχέδιο. Φαντάζομαι ότι εσείς, αν ήσασταν στην εξουσία, θα τα κάνατε καλύτερα οπότε οι δικές μας νομοθετικές παρεμβάσεις σας φαίνονται ανεπαρκείς και ελλιπείς. Τώρα γιατί δεν δίνατε λύσεις επί είκοσι χρόνια και ανακαλύπτετε μόνο τώρα τα κενά στην ανώτατη εκπαίδευση, αυτό το αμείλικτο ερώτημα παραμένει αναπάντητο και τίθεται στην κρίση των γονιών και των ίδιων των φοιτητών, που παρακολουθούν και αγωνιούν για την εκπαίδευση, για τις γνώσεις που λαμβάνουν και για πώς όλα αυτά θα τους χρησιμεύσουν στην αγορά εργασίας, από την οποία θα θελήσουν μελλοντικά να απορροφηθούν.
Χαίρομαι που το Υπουργείο Παιδείας ρυθμίζει σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως τη δυνατότητα των τμημάτων Τ.Ε.Ι. να καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών τους με γνώμονα τις νέες ανάγκες, που οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις επιβάλλουν, ώστε η παρεχόμενη γνώση να έχει χρησιμότητα και αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ακόμη μεγαλύτερη αξία στο ρόλο του κάθε τμήματος, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια ακόμη σημαντική ενίσχυση της αυτοδυναμίας και του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων.
Τι είπε, όμως, η Σύνοδος των Προέδρων; Η Σύνοδος των Προέδρων είπε ότι κρίνουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση που επιθυμούσαμε, που βοηθάει και αναβαθμίζει την τεχνολογική εκπαίδευση. Κυρίως αναφέρεται στα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων, όπως είναι η έρευνα, καθιερώνει την εφηρμοσμένη έρευνα στα Τ.Ε.Ι. που μέχρι τώρα ήταν μόνο τεχνολογική, κάνει βελτιώσεις σε επιμέρους θέματα, που αφορούν στο προσωπικό, στα προγράμματα σπουδών, που δίνει την αυτοδυναμία στα τμήματα να φτιάχνουν τα προγράμματα αντί να καθορίζονται και να γίνονται κεντρικά από το Ι.Τ.Ε.. Αυτά λέει η Σύνοδος των Προέδρων. Εσείς λέτε άλλα πράγματα.
Έχει γίνει μεγάλος θόρυβος για το άρθρο 13 με το οποίο ρυθμίζεται το μείζον θέμα του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα απαράδεκτο σύστημα αντιπαροχής προς τους γονείς. Όπως έγραψε προχθές η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» –τα λέω εδώ και ενάμιση χρόνο στη Βουλή- ο φοιτητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν και είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος, βάσει έρευνας που έχει γίνει.
Αφού απαξιώνουμε, λοιπόν, τα παιδιά με αχρείαστα πράγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά για να μην τους βάλουμε στην ανεργία –γιατί αν τυχόν δεν μπουν στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πάνε στον Ο.Α.Ε.Δ. όσοι δεν θέλουν να σπουδάσουν- και για να μην τους βάλουμε να κάνουν τους αιώνιους φοιτητές, είχαμε το σύστημα αντιπαροχής, για να είναι ευχαριστημένος ο κάθε γονιός ότι το παιδί του μπήκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και βάζει τέλος σ’ αυτό το θέμα, όπως είχε δεσμευτεί και προεκλογικά και βάζει σαν βάση το βαθμό δέκα (10), το μισό του ανώτατου βαθμού, που μπορεί να πιάσει κάποιος.
Ο καθηγητής ο κ. Χουρμουζιάδης, είπε ότι μπορεί να είναι το μισό του μέγιστου που πιάνει κάποιος. Δηλαδή αν τυχόν το ανώτατο είναι το δεκαεννέα (19) να είναι το εννιάμισι (9,5) η βάση. Αυτό πρότεινε προηγουμένως. Δηλαδή ότι μπορούσε να είναι αυτό το κριτήριο. Τότε, όμως, έπρεπε κατ’ ευθείαν σε όλη την εκπαίδευση να αλλάξουμε τον τρόπο βαθμολογίας και ποια θα είναι η βάση ...
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Ποιο είναι το μισό του μισού;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είπα ότι ο κύριος καθηγητής προηγουμένως …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ: Είπα να προσδιοριστεί ποιο είναι το μέγιστο δυνατό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Αυτό που μπορεί να πιάσει κάποιος, το είκοσι (20). Όταν, λοιπόν, το ανώτατο είναι το είκοσι (20), από εκεί και πέρα το μισό είναι το δέκα (10).
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Όχι σαν άτομο, σαν σύνολο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ο κύριος καθηγητής, λοιπόν, είπε ότι μπορεί να είναι το δεκαοκτώ (18) ή το δεκαεννέα (19) και να ποικίλλει το μισό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ: Αναρωτήθηκα αν μπορεί να γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είπα ότι έχει λογική αυτό το πράγμα, αλλά αν τυχόν γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει σε όλη την εκπαίδευση, όχι μόνο στις εισαγωγικές της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης. Να είναι σε όλη την εκπαίδευση, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, παντού. Να είναι μετακινούμενο, δηλαδή, ανάλογα με το ανώτατο που θα πιάσει κάποιος.
Ήταν δυνατόν, λοιπόν, να συντηρούμε αυτήν την κατάσταση της αντιπαροχής; Εκτός του ότι υποβαθμίζουμε το ίδιο το σύστημα της εκπαίδευσης της χώρας με το να επιτρέπουμε την είσοδο στα ανώτατα ιδρύματα υποψηφίων με ανεπαρκείς βασικές γνώσεις, τελικά συμβάλλουμε και στο φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών, όπως σας είπα, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν φοιτητές που κάνουν το διπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο για να τελειώσουν μια σχολή.
Αυτά, λοιπόν, δεν μπορούν να γίνονται το 2005, να επιβιώνουν αυτές οι καταστάσεις και να συντηρούνται.
Επειδή ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη και το εννιάμισι (9,5) ή το οκτώ (8) για να μπει στα τεχνολογικά ιδρύματα, η θέση της Συνόδου των Προέδρων είναι ότι πιστεύει ότι θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των φοιτητών αυτή η αλλαγή, που φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
Επομένως ήταν κάτι για το οποίο είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Κατά τη γνώμη μου, πράγματι πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Το θέμα της παιδείας δηλαδή δεν λύνεται μόνο μ’ αυτά, θα προχωρήσουμε και σ’ άλλα. Όμως, αμέσως κάνουμε ορισμένες αλλαγές, οι οποίες πράγματι είναι σημαντικές.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής: Είπε και ο κ. Κουλούρης ότι η δική μας παράταξη δεν έχει ευαισθησία. Κανένας χώρος δεν δικαιούται να μιλάει περί ευαισθησίας. Πιστεύω ότι όλοι οι χώροι έχουν ευαισθησίες και όλοι κοιτάζουν τους ανθρώπους, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε κακή οικονομική κατάσταση.
Το θέμα, λοιπόν, για τα τρία παιδιά –γιατί βλέπω ότι τώρα ξαφνικά πολεμάτε πάρα πολύ για τα τρία παιδιά να είναι όχι στο τρίτο εξάμηνο, αλλά από την αρχή- το έφερε η Κυβέρνηση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και μέσα στο Κοινοβούλιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι μα εγώ δεν είπα «όχι». Όμως, αυτό το θέμα το πολεμήσαμε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πολέμησα και εγώ προσωπικά με την Υπουργό για να έλθει το θέμα των τριών παιδιών –των «τριών οικονομιών» είχα πει τότε μάλιστα, ο κ. Παντούλας νομίζω ότι ήταν εισηγητής και ο κ. Χουρμουζιάδης- και ζήτησα και τη βοήθεια της Αντιπολίτευσης, για να περάσουμε ένα θέμα, το οποίο πράγματι ήταν μία τροποποίηση για τους οικονομικά ασθενέστερους, προκειμένου να τους βοηθήσουμε, γιατί ήταν αδύνατο να έχουν «τρεις οικονομίες».
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Το προτείναμε τότε, αλλά δεν το δέχθηκε. Τώρα, το φέρνει, αλλά είναι πάλι «κουτσουρεμένο».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
Λέω, λοιπόν, ότι γι’ αυτό –αν θυμάστε- εγώ μίλησα και στον κύριο καθηγητή και σε εσάς, ώστε ομόφωνα να πάμε και να ζητήσουμε αυτό το πράγμα.
Επομένως γι’ αυτό λέω ότι ευαισθησία έχουν όλοι. Και να μην ακούω από τον κ. Κουλούρη ότι εμείς δείχνουμε με τα τρία παιδιά –κατά τη γνώμη σας, δεν είναι τέλειο πράγματι από την αρχή- ότι δεν έχουμε την ευαισθησία.
(Θόρυβος- Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Κάναμε συζήτηση για να έρθει αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Κουλούρη, μη διακόπτετε.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Μα, απευθύνεται σ’ εμένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Λέει την άποψή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν μπορεί να μιλάει για ευαισθησία, τη στιγμή μάλιστα που δεν ήταν σ’ αυτές τις συζητήσεις για να έρθει αυτό το θέμα.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Αποσύρετε, λοιπόν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μπράβο, να την αποσύρετε, γιατί πράγματι ευαισθησία υπάρχει σ’ όλους τους χώρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Κουλούρη, προφανώς, κάνατε μία αναφορά και είναι προς τιμήν σας που απευθύνεται σ’ εσάς.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Κάναμε ριμπάουντ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εγώ θέλω τη δικαιοσύνη, να δω ποια είναι η δικαιοσύνη. Γι’ αυτό αναφέρω και τα ονόματα που το συζητήσαμε για να το φέρουμε ομόφωνα όλα τα Τμήματα της Βουλής, όλες οι παρατάξεις.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Να το δεχθεί μόνο ο Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Γι’ αυτό το λόγο, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αναβαθμίζει τα Τ.Ε.Ι. και βοηθάει τις κατηγορίες των ανθρώπων, που έχουν προβλήματα. Ίσως, αργότερα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλο. Το νομοσχέδιο αυτό βάζει πλέον μία τάξη, ώστε όταν λέμε Χ στο τετράγωνο, να μην το βάζουμε μέσα στο τετράγωνο, αλλά να βάζουμε ένα «2» πάνω από το Χ, για να πάει κάποιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χαράλαμπος Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο για να κάνω συνοπτικά ορισμένες προτάσεις.
Πρώτον, στο άρθρο 18, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται μόνο σ’ ένα μέρος των εργαζομένων στο «Αιγινήτειο Νοσοκομείο». Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μία εσωτερική διάκριση, που δεν οδηγεί στην ομαλή λειτουργία του «Αιγινητείου» και, συνεπώς, προτείνουμε –κατά το άρθρο 18, παράγραφος 3- το επίδομα ειδικής αγωγής και δυσμενών συνθηκών να δοθεί στο σύνολο των εργαζομένων του «Αιγινήτειου Νοσοκομείου», ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες ισότητας στην εργασία.
Δεύτερον, οι συνάδελφοι διά μακρών ανέλυσαν γιατί το άρθρο 13, που αφορά το μαθηματικό υπολογισμό εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μια κακή ρύθμιση. Εξέθεσα και εγώ χθες τις απόψεις μου και δεν θα τις επαναλάβω. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική, οδηγεί έναν απροσδιόριστο κατ’ έτος αριθμό μαθητών εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πειθαρχεί τις οικογένειες, εξαναγκάζει τις οικογένειες σε μια όξυνση του ανταγωνισμού, δηλαδή στην προσέλευση στα φροντιστήρια από τη στιγμή που θα πρέπει να εξασφαλίσουν το μισό της γενικής βαθμολογίας πρόσβασης ή το μισό της γενικής μοριοδότησης. Οδηγεί σε αναστάτωση τον εκπαιδευτικό χώρο, εν όψει μάλιστα και του γεγονότος ότι η Κυβέρνηση υπεσχέθη πως θα επανεξετάσει συνολικά το θέμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Είχα την ευκαιρία και χθες να τονίσω ότι το σύστημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το τέλος μιας μακράς εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι για να οδηγήσεις έναν υποψήφιο σε καλύτερη επίδοση, μπορείς να το επιτύχεις αν αλλάξεις τους όρους λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν προσφέρεις εκείνες τις δυνατότητες στο μαθητή, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα που απετέλεσαν την αφορμή για την Κυβέρνηση να προχωρήσει στη ρύθμιση του άρθρου 13.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε τι που αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας και πολύ ευαίσθητο, γιατί επιτέλους δεν πρέπει ποτέ να γίνονται διαρκείς πειραματισμοί «στου κασίδη το κεφάλι». Θα πρέπει γι’ αυτόν το λόγο να αποσύρει η Κυβέρνηση την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 13 και να την εντάξει σε μια συνολική επαναθεώρηση των πραγμάτων. Εάν παραστεί η ανάγκη, θα δώσουμε και παραδείγματα, τα οποία λίγο έως πολύ γελοιοποιούν αυτά που προσδοκά ότι θα πετύχει η Κυβέρνηση.
Κάνω, λοιπόν, έκκληση -και την τελευταία στιγμή- να είναι ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό, να αναλάβει τις ευθύνες της για όσα περικόπτει από τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των νέων και να αποσύρει, να μην επιμείνει στην ψήφιση του άρθρου 13.
Η τρίτη μου παρατήρηση. Ακούω διαφορετικές εκδοχές, διαφορετικές προτάσεις και από το χώρο των συναδέλφων της Συμπολίτευσης. Το θεωρώ θετικό, γιατί προφανώς έχουν αντιληφθεί ότι για το θέμα που μόλις πριν έθιξα, χρειάζονται βελτιώσεις. Υποθέτω επίσης ότι αντιλαμβάνονται την αγωνία που εκπέμπουν οι οικογένειες και στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες.
Αν αυτό είναι αληθές -και είναι, διότι εδώ, στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ακούγονται αυτές οι ιδέες- τότε υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος να ακυρώσετε την προτεινόμενη ρύθμιση. Δημιουργούμε πλήρη σύγχυση, κύριε Υπουργέ. Και δεν έχει κανένα λόγο η Αντιπολίτευση να σας το επισημαίνει. Η Αντιπολίτευση, αντιθέτως, θέλει θετικό κυβερνητικό έργο. Αλλά προκαλείτε μία σύγχυση, η οποία επιτείνει τη γενικότερη σύγχυση που δημιουργεί η Κυβέρνηση αυτές τις μέρες. Δεν είναι καλό για την πολιτική ζωή.
Ο κ. Αλογοσκούφης στρέφεται κατά του κ. Λιάπη. Ο κ. Λιάπης δηλώνει ότι θα πρέπει να μιλάει λιγότερο ο κ. Αλογοσκούφης. Ο κ. Μεϊμαράκης αδειάζει τον κ. Ρουσόπουλο. Ο κ. Ρουσόπουλος αναθεωρεί τις απόψεις που είχε για το τι είπε ο κ. Καραμανλής σχετικά με την Ολυμπιακή και την εκκαθάριση. Ο κ. Σουφλιάς δηλώνει ότι πάρα πολύ προσεκτικά παρατηρεί και ακούει, αλλά διαφωνεί με το σύνολο της Κυβέρνησης.
Αυτή η σύγχυση, κύριε Υπουργέ, υποδηλώνει ότι το κυβερνητικό όχημα χτυπάει «μπιέλες». Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει. Σημασία έχει η σύγχυση που δημιουργείται στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να μην οξύνουμε το αίσθημα της ανασφάλειας.
Η τελευταία μου παρατήρηση γίνεται, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει για την πρόθεση της Κυβέρνησης να ψηφίσει, χωρίς τη συμφωνία κυρίως των Θεολογικών Σχολών, το νομοσχέδιο που αφορά την εκκλησιαστική εκπαίδευση και ιδιαίτερα τη δημιουργία των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτρέχουμε να σημειώσουμε και να υποδείξουμε στην Κυβέρνηση να σεβαστεί την αρχή της συνταγματικής ισότητας, αλλά και την αρχή του διαλόγου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εάν επιλέξει να μετατρέψει τις εκκλησιαστικές σχολές σε ανώτατες ακαδημίες, δηλαδή να τις εντάξει στην ανώτατη εκπαίδευση, τότε η Κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τη αρχή της ισότητας που επιβάλλει το Σύνταγμα. Είναι η ισότητα των μέσων και των ευκαιριών που χρησιμοποιεί ο νεαρός υποψήφιος για να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Εάν το παιδί οποιασδήποτε ελληνικής οικογένειας χρειάζεται τις γενικές εξετάσεις για να εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κανένα άλλο παιδί, με ειδικό ενδιαφέρον για τα ιερατικά, που θέλει να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορεί να εισάγεται με επιστολή του μητροπολίτη και με ειδική συνέντευξη, στην οποία θα διαπιστωθεί το ιερατικό του ενδιαφέρον, η κλήση του στα ιερατικά. Ή θα επιτρέψουμε στην Εκκλησία να αυτορυθμίσει τα του οίκου της και άρα αυτό μπορεί να το κάνει χωρίς επιπτώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή εάν το κράτος ενδιαφέρεται νομοθετικά να ρυθμίσει τα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και ειδικότερα των Ακαδημιών στα όρια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πρέπει να σεβαστεί τη συνταγματική επιταγή για την αρχή της ισότητας.
Η Εκκλησία μας υπήρξε πάντοτε –ανεξαρτήτως της διοικητικής ιεραρχίας- ένας οργανισμός που κανοναρχούσε με βάση το μέτρο. Δεν έχει ανάγκη από τους Ηρακλείς της, κυρίως προερχομένους από το κράτος, που την οδηγούν τελικά σε ρυθμίσεις που δεν αναλογούν στην ποιότητα και στο μέτρο της.
Έχει, λοιπόν, σημασία το εξής: Ή νομοθετεί το κράτος για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, αλλά με σεβασμό στην αρχή της ισότητας που επιτάσσει το Σύνταγμα ή αποδίδουμε πλήρως την ευθύνη στην Εκκλησία να νομοθετήσει τα του οίκου της, αλλά χωρίς να εμπλέκεται στα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία καθαρή αρχή. Πρέπει να προειδοποιήσουμε την Κυβέρνηση ότι ο κόσμος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αντιδρά σφόδρα και μάλιστα οι Θεολογικές Σχολές. Θα πρέπει ή να σεβαστεί την αρχή του διαλόγου σε κάθε περίπτωση ή αλλιώς, καλύτερα να σιωπά και να μην επικαλείται αυτήν την αρχή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ταλιαδούρος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είμαστε ακόμα δύο ομιλητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Είστε ακόμα δύο ομιλητές, αλλά θα πρέπει να απαντήσει ο Υπουργός στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κ. Καστανίδη ότι το κυβερνητικό όχημα πορεύεται σταθερά και αταλάντευτα, για να αντιμετωπίσει τον κυκεώνα των προβλημάτων που μας κληροδότησε η δική σας κυβέρνηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Είμαι απολύτως βέβαιος!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Να είστε βέβαιος ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε επιτύχει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που μας αφήσατε, κύριε Καστανίδη και αυτό θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού.
Ελέχθη σήμερα από τους αγορητές της Αντιπολίτευσης ότι νομοθετούμε πρόχειρα και συγκυριακά. Φοβούμαι ότι πρόχειρη, συγκυριακή και επιφανειακή είναι η κριτική που ακούστηκε εδώ σήμερα.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των Τ.Ε.Ι., ακούστηκε ότι έχουμε υποχρηματοδότηση και ότι μειώνεται η χρηματοδότηση για τα ιδρύματα. Το αληθές είναι, όπως είχα την ευκαιρία και χθες να επισημάνω, ότι παραλάβαμε τους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων στα 90.000.000 ευρώ και σήμερα, μετά από τη δεύτερη πρόσθετη επιχορήγηση, πήγαν στα 125.000.000 ευρώ, ήτοι αύξηση 39% μέσα σ’ ένα χρόνο.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΛΟΖΩΦ: Αρκούν αυτά, κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είχαμε από πέρυσι έως φέτος 40% αύξηση.
Ελέχθη ότι δεν κάναμε τίποτα με τη μείωση των εξεταζομένων μαθημάτων, διότι από επτά έγιναν έξι. Είναι ανακριβές. Από δεκαοκτώ, δηλαδή εννέα και εννέα, έγιναν έξι, διότι ακολουθούμε μία σταθερή πορεία για να πάψει το λύκειο να είναι ένα κέντρο εξετάσεων, όπως εσείς το είχατε μεταβάλει.
Ελέχθη ότι μέσα σ’ ένα χρόνο, από πέρυσι μέχρι φέτος, αλλάζουμε το νόμο για τις μετεγγραφές. Δεν αλλάζουμε απολύτως τίποτα ως προς τις προϋποθέσεις και την ουσία των μετεγγραφών. Διαδικαστικά θέματα διευκόλυνσης και μόνο ρυθμίζουμε.
Τέταρτον, ελέχθη ότι κάνουμε επεμβάσεις αποσπασματικές και πυροσβεστικές χωρίς κανένα σχέδιο δράσης. Θα ήθελα να πω ότι όλες μας οι παρεμβάσεις οι νομοθετικές τον τελευταίο χρόνο εντάσσονται σ’ ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως ήταν η μεταρρύθμιση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., όπως είναι η δημιουργία των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, όπως είναι ο νόμος για την αξιολόγηση των Α.Ε.Ι., όπως είναι η ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου και όπως είναι ο νόμος που συζητούμε σήμερα, που ενισχύει την ακαδημαϊκότητα των Τ.Ε.Ι..
Εντάσσονται, λοιπόν, σ’ ένα συνολικό σχεδιασμό που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Και εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του σήμερα και λαμβάνουμε μέτρα για το αύριο, για να έχει η παιδεία στον τόπο μας ένα αύριο με μέλλον. Και οι επόμενες ρυθμίσεις που θα έλθουν, όπως είναι για τα μεταπτυχιακά, όπως είναι για τα επαγγελματικά λύκεια, όπως θα είναι για την ειδική αγωγή, θα αποτελούν τμήμα του συνολικού σχεδιασμού χωρίς βέβαια να χρησιμοποιούμε πομπώδεις όρους περί μεταρρυθμίσεων. Βαρέθηκε ο ελληνικός λαός να ακούει για μεταρρυθμίσεις επί μεταρρυθμίσεων, που στο τέλος είχαν ως αποτέλεσμα την απορύθμιση της παιδείας, όπως συνέβη επί των δικών σας κυβερνήσεων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Συμφωνούμε. Έχετε απόλυτα δίκιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Σε ό,τι αφορά το άρθρο 13, θεσπίζουμε ελάχιστα κριτήρια επιλογής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδαστών στα Α.Ε.Ι..
Αυτές τις μέρες γίνεται στη Σύρο η Σύνοδος των Προέδρων των ΤΕΙ. Και επειδή ελέχθη κυρίως ότι τα ΤΕΙ θα πληγούν απ’ αυτήν τη ρύθμιση, θα σας διαβάσω τι λέγει ο Πρόεδρος της τριμελούς Γραμματείας της Συνόδου των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. σήμερα, σαν αποτέλεσμα της ομόφωνης απόφασης των Προέδρων. Λέει ότι «Η βάση εισαγωγής θα αναβαθμίσει οπωσδήποτε την ποιότητα των φοιτητών και τάσσονται όλοι οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. υπέρ αυτής της ρύθμισης». Αλλά και για το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο τέως πρόεδρος κ. Τσάκνης πριν από λίγες μέρες είπε τα εξής: «Επομένως και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μπει μία βάση. Από έναν έλεγχο που έκανα στα τμήματα των Τ.Ε.Ι., είδα πως είναι εικονική η πραγματικότητα, ότι τόσα, όσα αναφέρθηκαν, περιφερειακά τμήματα είναι κάτω από τη βάση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δίνεται στον τελευταίο αυτή η βαθμολογία. Θα έπρεπε να δίνεται η βαθμολογία και του πρώτου και του τελευταίου. Μόνο πέντε τμήματα έχουν βάση κάτω από έξι και εννέα τμήματα έχουν κάτω από εννέα στα Τ.Ε.Ι.». Και συμπληρώνει ο κ. Τσάκνης: «Οι μαθητές που έμπαιναν με τρία δεν τελείωναν ποτέ. Μια έρευνα που κάναμε για τη δική μας σχολή, μας έδειξε ότι το 85% αυτών των μαθητών δεν τελείωναν τη σχολή. Για μας είτε η βάση είναι το τρία είτε είναι κάτι παραπάνω, αυτός που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, δεν θα τελειώσει ποτέ».
Ας μην εξαπατούμε, λοιπόν, την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες ότι δήθεν σπουδάζουν σε ιδρύματα, όπου δεν μπορούν ποτέ να πάρουν το πτυχίο τους. Και οι «Κασσάνδρες» ότι θα κλείσουν Τ.Ε.Ι., να είσθε βέβαιοι ότι θα διαψευσθούν, διότι μελετούμε, σε συνεργασία με τα ιδρύματα και το θέμα της ανακατανομής και το θέμα της αλλαγής των γνωστικών αντικειμένων και το θέμα της αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να είναι ελκυστικά τα τμήματα. Και είχα την ευκαιρία χθες να σας αναφέρω το παράδειγμα του Τ.Ε.Ι. Κεφαλονιάς, που χωρίς ελάχιστο όριο, από τους διακόσιους πενήντα που έπρεπε να εισαχθούν, εισήχθησαν επτά και παρέμειναν τέσσερις. Και με την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου, εισήχθησαν φέτος διακόσιοι φοιτητές. Άρα δεν τίθεται θέμα, όπως ελέχθη εδώ.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ποιότητας των σπουδών του λυκείου, που είναι εξόχως σημαντικά και ενδεχομένως του νέου τρόπου εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτά τα θέματα είναι ξεχωριστά από αυτό το οποίο εμείς σήμερα εισάγουμε, δηλαδή ελάχιστα κριτήρια επιλογής. Και βεβαίως με διάλογο που ξεκινούμε τώρα, τον Οκτώβριο, στον οποίο σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά με προτάσεις σας, μπορούμε να δούμε πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα στο λύκειο και με ποιον τρόπο μπορούμε να δούμε ένα άλλο σύστημα, πέρα και έξω από το λύκειο, που να διασφαλίζει την πολλαπλότητα των ευκαιριών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμα.
Σε κάθε πάντως περίπτωση και ανεξαρτήτως του όποιου συστήματος κριθεί ότι είναι το καλύτερο, θα πρέπει να ισχύει μια βάση εισαγωγής και θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Αυτό το αυτονόητο θεσπίζουμε σήμερα, κάτι το οποίο ισχύει σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα κράτη ισχύει σύστημα κριτηρίων επιλογής.
Παράλληλα, να στείλουμε στην ελληνική κοινωνία ένα μήνυμα ποιότητας. Κάνω έκκληση λοιπόν και εγώ. Όπως είπε πριν ο κ. Καστανίδης, να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στον ελληνικό λαό.
Σε ό,τι αφορά το θεσμό των κατατάξεων, υπηρετεί μια τελείως διαφορετική λειτουργία απ’ ό,τι οι μετεγγραφές. Δίνει τη δυνατότητα σε όσους σπούδασαν, να βελτιώσουν τις σπουδές τους παρακολουθώντας σε κάποιο άλλο τμήμα άλλο γνωστικό αντικείμενο. Εμείς, με την πρότασή μας στο σχέδιο νόμου, τι κάνουμε; Πρώτον, λέμε ότι το ποσοστό των κατατάξεων που προβλέπεται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις –και δεν το τροποποιούμε- ανεξαρτητοποιείται από το ποσοστό των μετεγγραφών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Μάλιστα, ήταν σε νόμο μετεγγραφών του εξωτερικού που καταργήθηκε. Δεύτερον, διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας των κατατάξεων, προβλέπεται η αντικατάσταση των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων διαδικασιών μετεγγραφών εξωτερικού με νέα αδιάβλητη διαδικασία και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων ούτε η επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν ως δήθεν υπεράριθμοι, για να υπάρχει μια τάξη και σ’ αυτό το σύστημα. Άλλο κατατάξεις και άλλο ένας εύσχημος τρόπος για εισαγωγή.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Καστανίδη, το άρθρο 18, παράγραφος 3 και το θέμα με το «Αιγινήτειο» που θέσατε, με το άρθρο αυτό παρέχεται το επίδομα σε όσους από το προσωπικό παρέχουν υπηρεσία ειδικής αγωγής, που συντελούν στην επαγγελματική και προεπαγγελματική εκπαίδευση για την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία. Αυτό προβλέπεται στις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και, μολονότι αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, εμείς ερχόμαστε και το δίνουμε σ’ αυτούς που οι δικαστικές αποφάσεις το αποδίδουν, για να μην ταλαιπωρούνται με τη συνέχιση της δίκης.
Τέλος, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, μολονότι δεν είναι του παρόντος σχεδίου νόμου, στο θέμα των εκκλησιαστικών σχολών, επειδή αναφέρθηκε ήδη από δύο αγορητές. Θα πω τρεις κουβέντες πάνω σ’ αυτό.
Πρώτον, το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αφορά στο σύνολο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, που στην Ελλάδα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους.
Δεύτερον, το σύστημα αναβαθμίζει με ποιοτικά κριτήρια τις τέσσερις υπάρχουσες εκκλησιαστικές σχολές. Δεν δημιουργεί καινούργιες. Οι τέσσερις σχολές που είναι ανώτερες, υπάρχουν και τις αναβαθμίζουμε.
Τρίτον, δεν δημιουργούνται πανεπιστήμια, αλλά παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, ίδιου χαρακτήρα με τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τέταρτον, οι φοιτητές εισάγονται με πανελλαδικές εξετάσεις και μετά την αποφοίτησή τους θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσίες της Εκκλησίας. Δεν θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση ή οπουδήποτε αλλού στο δημόσιο τομέα.
Πέμπτον, η συστατική επιστολή -που αναφέρατε- από μητροπολίτη, προβλέπεται και σήμερα από τις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. Συνεπώς, δεν αλλάζουμε κάτι σ’ αυτό το σκέλος.
Έκτον, οργανώνεται και λειτουργεί πρόγραμμα ιερατικών σπουδών. Τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών για τους άλλους τομείς –διοίκηση και οργάνωση εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, παλαιογραφίας, διοικητικής υποστήριξης κ.λπ.- κατονομάζονται επακριβώς και δεν υπάρχουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδας μας. Άρα, ούτε σύγχυση ούτε σύγκρουση υπάρχει.
Έβδομον, στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο ορίζονται τέσσερα μέλη από το Υπουργείο Παιδείας, δύο μέλη από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και ένα μέλος από την Εκκλησία της Κρήτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύεται πλήρως από το Υπουργείο Παιδείας. Όσον αφορά στο κόστος, υπενθυμίζω ότι και σήμερα το κόστος των σχολών αυτών καλύπτεται από το ελληνικό δημόσιο.
Για να κλείσω με δύο κουβέντες, θα πω ότι πρόκειται για μία ποιοτική αναβάθμιση και για έναν εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών και οι απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών των πανεπιστημίων διατηρούν το δικαίωμά τους να καταλαμβάνουν θέσεις στην Eκκλησία και αλλού βεβαίως. Άρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, πολλώ δε μάλλον διότι τα πανεπιστήμια και οι θεολογικές σχολές θα αποτελέσουν κατά κύριο λόγο το επιστημονικό προσωπικό των Ακαδημιών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των θεολόγων στη δημόσια εκπαίδευση κατοχυρώνονται ακόμα περισσότερο, αφού οι απόφοιτοι των ακαδημιών αποκλείονται οριστικά, ενώ στο παρελθόν δεν ίσχυε αυτό, από την κατάληψη οποιασδήποτε θέσης εκτός Εκκλησίας. Άρα, ούτε συγκρούσεις ούτε προβλήματα.
Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία στη Βουλή να το συζητήσουμε επί μακρόν -δεν είναι του παρόντος νομοσχεδίου το θέμα αυτό, αλλά αναφέρθηκα επειδή ετέθη- είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας των σπουδών στην πατρίδα μας. Αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί κατατείνουμε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολλή συμπάθεια τον κύριο Υφυπουργό. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία.
Κύριε Υφυπουργέ, μη συγκρίνετε ανόμοιες καταστάσεις. Η επιστολή μητροπολίτη προς τις σημερινές εκκλησιαστικές σχολές δεν είναι ένα μέτρο που μπορεί να αναπαραχθεί σε ανώτατη σχολή. Οι ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες που θέλετε να δημιουργήσετε, είναι κάτι ανάλογο των παιδαγωγικών ακαδημιών. Οι παιδαγωγικές ακαδημίες υπήγοντο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα ουσιαστικά αναπαράγεται αυτό το σχήμα, γι’ αυτό και υποχρεούσθε να εισάγετε το μηχανογραφικό σύστημα, για να υπαχθούν στη δοκιμασία των γενικών εξετάσεων οι υποψήφιοι, αλλά προσθέτετε σ’ αυτά τη μητροπολιτική επιστολή -όμως με μεταβεβλημένη πια την ιδιότητα των εκκλησιαστικών σχολών- όπως και τη συνέντευξη για τις κρίσεις των υποψηφίων. Αυτό συνιστά παραβίαση του Συντάγματος. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά μη σας υποδεικνύουν –θα μου επιτρέψετε την έκφραση- επιχειρήματα που, κατά την άποψή μου, γεννούν και συνταγματικής υφής προβλήματα.
Όσα είπατε για τα υπόλοιπα πρέπει να σας πω ότι τα έχω ακούσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είναι προφανές ότι κρατάτε τις απόψεις σας. Δεν θα τις σχολιάσω τώρα γιατί μας καλεί και η Πρόεδρος στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Κλείνω. Σας ακούω με ειλικρινή αισθήματα εκτίμησης, διότι με πολλή σεμνότητα και μετριοπάθεια εκφέρετε τις πολιτικές σας απόψεις, κύριε Ταλιαδούρο. Στενοχωριέμαι, όμως, που έναν άνθρωπο σαν εσάς επιλέγει η Κυβέρνηση και η προϊσταμένη σας Υπουργός να έλθει να υπερασπιστεί τα ανυπεράσπιστα. Η ίδια η κ. Γιαννάκου, έχουσα την υποχρέωση να δίνει απαντήσεις στο ελληνικό Κοινοβούλιο και αναγνωρίζοντας ότι προφανώς δεν μπορεί να τις δώσει γιατί είναι εκτεθειμένη, απουσιάζει διαρκώς. Ηχεί δια της απουσίας της.
Σε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ή όταν εικάζουμε ότι μπορεί να προκύψουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα, δεν συνιστά γενναιότητα μιας Υπουργού να λείπει και να στέλνει τον Υφυπουργό της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κ. Ταλιαδούρος έχει το λόγο για να απαντήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα ήθελα απλώς να πω μόνο ότι η κυρία Υπουργός λείπει από χθες το βράδυ σε προγραμματισμένη επίσκεψη από πολλών μηνών στην Ιορδανία, όπου πρόκειται να υπογραφεί μία μορφωτική …..
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Από χθες. Από την Τρίτη συζητούμε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Λείπει στην Ιορδανία για την υπογραφή των μορφωτικών…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Έστω και χθες το πρωί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Από χθες το συζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έχει το λόγο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ήθελα μόνο, κύριε Πρόεδρε, να εκθέσω μια σκέψη μου πάνω στις αιτιάσεις που σημειώθηκαν από πολλούς συναδέλφους και από τον κ. Καστανίδη σχετικά με τις ιερατικές σχολές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Πολύδωρα, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Επειδή και το Προεδρείο έχει ευθύνη για όλα αυτά, αυτό αποτελεί αντικείμενο ενός άλλου νομοσχεδίου και σε καμία περίπτωση αυτό το ζήτημα δεν αναφέρεται στο συζητούμενο νομοσχέδιο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Θα το έλεγα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Και ο Κανονισμός της Βουλής αναφέρει ότι πρέπει οι ομιλητές να μην απομακρύνονται από το συζητούμενο νομοσχέδιο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Θα το έλεγα εγώ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Δεν θέλω να σας προλάβω, αλλά απλά και μόνο ως Προεδρεύων εδώ, για την κοινοβουλευτική τάξη υπενθυμίζω κατ’ επανάληψη ότι καμία Υπουργός, κανένας Υπουργός και Βουλευτής δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει, όταν δεν τους αφορά το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Συμφωνώ απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συνεχίστε παρακαλώ.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Όμως πρέπει να μου λύσετε ταυτόχρονα και την εξής δικονομική από πλευράς κοινοβουλευτισμού απορία μου, σε συνέχεια της σωστής παρατηρήσεώς σας. Όταν διατυπωθεί γνώμη εκτός Κανονισμού και μένει η γνώμη μετέωρη, δεν εγείρεται θέμα πολιτικό; Δηλαδή ότι κάποιος λόγος- αντίλογος πρέπει να διατυπωθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Επιβάλλεται.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ευχαριστώ.
Έλεγα, λοιπόν, ότι όλη η επιχειρηματολογία, όλο το θέμα θα βρει την κατάλληλη ώρα για να συζητηθεί στη Βουλή εκτενώς. Όμως σας λέω προεισαγωγικά ότι έχετε λάθος όσοι αντιλέγετε και μετέχετε σε μια περίπου εκστρατεία δια του Τύπου σήμερα. Αιφνιδιάστηκα και εγώ. Λέω: «Τι έγινε εδώ;». Με δυνατούς τίτλους.
Σας λέω, ότι δεν το εξετάζω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα σας λέω να μην είναι σ’ αυτήν την επίθεση βάθους ο Βουλευτής απλός τυφεκιοφόρος στο τέλος συρόμενος. Το λέω για εκείνους οι οποίοι θεώρησαν υποχρέωσή τους να μετάσχουν στο πάρτι, κατά το δη λεγόμενον «Εδώ ήρθαν τα πρωτοσέλιδα, δεν θα έρθουν και οι τυφεκιοφόροι Βουλευτές;». Άλλο όραμα έχω για το Κοινοβούλιο, τον κοινοβουλευτισμό και τη δράση των Βουλευτών.
Εγώ επί της ουσίας τώρα σας λέω ότι –έτσι το εννόησα και έτσι το υποστηρίζω τώρα, σε πρώτη ανάγνωση που λέμε- πρόκειται για παραγωγικές σχολές εκκλησιαστικές, γι’ αυτές που παράγουν εκκλησιαστικό προσωπικό. Δεν είναι ο όρος «ιερατικός» σύμφωνος, δηλαδή σε αρμονία προς την ιερατική ορολογία. Αλλά σας λέω ότι καταλήγει κανείς σ’ ένα διλημματικό ερώτημα. Τι θέλετε; Αυτοσχέδιους αγράμματους ιερείς ή ιερείς ανωτάτου επιπέδου; Και αυτό το «ανωτάτου επιπέδου» θεραπεύεται με το νομοσχέδιο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Είναι η εποχή πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω και οι περικυκλούντες το ιερόν θυσιαστήριον και οι αναβιβαζόμενοι εις τον άμβωνα του κηρύγματος -προκειμένου περί της Ορθοδοξίας, όπως είμαστε ίσως η πλειοψηφία ακόμη του ελληνικού λαού- να είναι πολύ εγκρατείς στα εκκλησιαστικά γράμματα. Η εποχή το απαιτεί. Αυτή είναι και η ratio του νόμου.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Και εσείς γιατί εμπλέκεστε στο θέμα;
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Θα σας απαντήσω και σ’ αυτό.
Αυτή, λοιπόν, είναι και η ratio του νόμου. Δηλαδή, κατά την ίδια λογική που είχε –απαντώ τώρα στον κ. Χρυσοχοΐδη στην εύλογη απορία του- κατά τον αυτό λόγον που είχε εμπλακεί η πολιτεία μας –και μιλάω διαχρονικά για να μην έχουμε κομματική αντιδικία- εις την αναβάθμιση των ιερατικών σχολών εις ανώτερες σχολές στην πανεπιστημιακή βαθμίδα, κατά τον αυτό λόγο με την επικαιρότητα και τις ανάγκες της επικαιρότητας, γίνεται η αναγόρευση, η αναβάθμιση στην τρίτη βαθμίδα, στην ανωτάτη εκπαίδευση.
Κατά τα λοιπά, οι πρόνοιες και για την ακαδημαϊκή αξία της αναβάθμισης αυτής και για το αδιάβλητο και την αξιοκρατία των μετεχόντων και των διδασκόντων, απαιτούμε ή ευελπιστούμε να υπάρχουν στο κείμενο του νόμου.
Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Τα υπόλοιπα, όπως μας υποδείξατε, στην κανονική συζήτηση του νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Πολύδωρα.
Παράκληση, κύριοι συνάδελφοι, να μην απομακρύνεστε από το συζητούμενο νομοσχέδιο. Υποβαθμίζουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα έρθει η ώρα του άλλου νομοσχεδίου για να πείτε τις απόψεις σας. Και καλό είναι να λέγονται στη Βουλή και όχι μόνο στα τηλεοπτικά παράθυρα.
Το λόγο έχει ο κ. Χριστοδουλάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε τη δεύτερη δέσμη διατάξεων ενός νομοσχεδίου, το οποίο εάν είχε προετοιμαστεί καλύτερα, εάν είχε στηριχθεί σ’ ένα μακρύ, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο όλων των ενδιαφερομένων, θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένα εργαλείο ώθησης της τεχνολογικής παιδείας στη χώρα μας.
Έχει ορισμένες θετικές ρυθμίσεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά την προκήρυξη θέσεων με προσόντα για τα τεχνολογικά ιδρύματα, τις ρυθμίσεις που κάνει για τις βιβλιοθήκες και μια σειρά από άλλα θέματα. Είναι, όμως, ανεπαρκές μπροστά στις τεράστιες ανάγκες και τις απαιτήσεις της τεχνολογικής παιδείας στη χώρα μας, αν θέλουμε να βηματίσουμε μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε για μία κοινωνία της γνώσης, για μία οικονομία της γνώσης, για να είναι τα Ελληνόπουλα καταρτισμένα σ’ ένα σκληρό, αλλά και φιλόδοξο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Θέλω να σταθώ σε ορισμένα θέματα, τα οποία έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και να επαναφέρω τη συζήτηση σ’ αυτό το οποίο έθιξα χθες, στα ελάχιστα κριτήρια επίδοσης.
Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν –και ακούστηκε από όλες τις πτέρυγες- ότι σε όλες τις εξεταστικές διαδικασίες πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα επίδοσης, έτσι ώστε να μην έχει κανείς την αίσθηση ότι όλοι μπορεί να περάσουν, αν μία συγκυρία τύχει να είναι ευνοϊκή γι’ αυτούς.
Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα τέτοιο μέτρο θέλει περισσότερη μελέτη από μία απλή, ξεκάρφωτη νομοθετική πρωτοβουλία. Και το βασικότερο εδώ είναι να θυμηθούμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε συνέπειες, οι οποίες να είναι άκρως αναποτελεσματικές: Άδεια τμήματα ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, μεγάλος αριθμός επιτυχόντων σε σχολές που δήλωσαν, αλλά δεν χώρεσαν εκεί. Έχουν ξεπεράσει τη βάση, αλλά δεν μπορούν να μπουν στα άδεια τμήματα, τα οποία θα έχουν μείνει ασυμπλήρωτα.
Σας θυμίζω ότι στη δεκαετία του ’60, όταν υπήρχε και τότε ένα ελάχιστο όριο, είχε δημιουργηθεί το κίνημα των επιλαχόντων, το οποίο πάρα πολλές φορές πίεζε και ξανάνοιγαν οι πόρτες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έτσι ώστε και τα τμήματα να λειτουργήσουν, αλλά και να γίνουν φοιτητές πάρα πολλοί, οι οποίοι είχαν σχεδόν φτάσει το πολυπόθητο κριτήριο βάσης.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι αν πραγματικά θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το οποίο υπάρχει –δεν είναι ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει το πρόβλημα και δεν μπορούν να μπαίνουν στα πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. υποψήφιοι οι οποίοι δεν καταφέρνουν να λύσουν στοιχειώδη ζητήματα των εισαγωγικών εξετάσεων- πρέπει τα κριτήρια βάσης να είναι σχετικά και όχι απόλυτα. Είναι άλλη η βάση του Πολυτεχνείου, άλλη η βάση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, άλλη η βάση της Ιατρικής, άλλη η βάση της Παντείου. Έχουν διαφορετικά μέτρα. Επίσης, είναι άλλη η βάση σε διαφορετικές ακαδημαϊκές χρονιές, διότι εξαρτάται από τη δυσκολία των θεμάτων και από το ποιοι τα δίνουν.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση και να θεσπιστούν σχετικά κριτήρια ελάχιστης επίδοσης, που θα λαμβάνουν μία σειρά από παράγοντες υπόψη, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό το σύστημα.
Σας θυμίζω, μάλιστα, ότι στα μεταπτυχιακά προγράμματα, που γίνεται επιλογή υποψηφίων, υπάρχουν σχετικά κριτήρια ελάχιστης επίδοσης, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά των υποψηφίων, ανάλογα με τις επιδόσεις που έχουν. Επίσης, σε πολλά πανεπιστήμια –σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού- υπάρχουν και εκεί κριτήρια βάσης, τα οποία έχουν σχετικό χαρακτήρα και διαμορφώνονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Παρ΄ όλα αυτά θα συμφωνήσω σε δύο επισημάνσεις, τις οποίες έκανε ο συμπαθής κ. Ταλιαδούρος, προηγουμένως, όταν είπε ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε να βγάζουμε αυτούς τους πομπώδεις λόγους περί μεταρρυθμίσεων, διότι έχει κουραστεί ο κόσμος και δεν βλέπει τίποτα να γίνεται.
Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί την πιο λιτή αυτοκριτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα.
Θα συμφωνήσω επίσης μαζί του ότι η Κυβέρνηση έχει σχέδιο για την παιδεία, έχει κατεύθυνση για την παιδεία. Πλην όμως πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο και αυτή η κατεύθυνση είναι αναντίστοιχη, είναι ανεπαρκής μπροστά στις απαιτήσεις τις οποίες έχει η ελληνική παιδεία σήμερα και επίσης είναι πολύ υποδεέστερη των κατακτήσεων και των βελτιώσεων που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια.
Πoιο είναι το σχέδιο και οι κατευθύνσεις τις οποίες έχει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Να αυξήσει τη διδασκαλία των Αρχαίων στα γυμνάσια και τα λύκεια. Μα, αυτό χρειάζεται η ελληνική παιδεία; Δεν είναι αύξηση της κλασικής παιδείας που θα ήταν καλόδεκτη και αποτελεσματική, αλλά είναι η αύξηση της τυπολατρικής διδασκα