ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: (Θέρος '05), Συνεδρίαση: ΜΒ΄ 28/09/2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ’

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 (Πρωί)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από την Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή. σελ.
3. Επί Προσωπικού θέματος, σελ.

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Κατάθεση αναφορών, σελ.
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2005, σελ.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηματοδότησης που είναι προσαρτημένοι στο Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των συναφών Χρηματοδοτικών του Κανονισμών 4 (2) και 14 (3)», σελ.
2. Ψήφιση επί του συνόλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και άλλες διατάξεις», σελ.
3. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», σελ.
4. Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση», σελ.
5. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόμων:
α) Του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
i) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου», σελ.
ii) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος», σελ.
β) Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση μιας μόνιμης Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων», σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέματος:
ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θ., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.

Β. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ., σελ.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Σ., σελ.

Γ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Δ., σελ.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ., σελ.
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Η., σελ.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ., σελ.
ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ Α., σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ., σελ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ., σελ.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Α., σελ.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β., σελ.
ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Α., σελ.
ΣΚΡΕΚΑΣ Θ., σελ.
ΤΖΕΚΗΣ Α., σελ.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α., σελ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ν., σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΘΕΡΟΥΣ 2005
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΒ΄
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 (πρωί)

Αθήνα, σήμερα στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.52΄, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Γ΄ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου 2005:
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρα 29 παράγραφος 1, 130 παράγραφος 8 του Κανονισμού της Βουλής)
1. Η με αριθμό 75/26.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Απόστολου Κακλαμάνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τα προβλήματα δημόσιας υγείας στη δυτική Αττική από τη μεταφορά εκατόν πενήντα χιλιάδων τόνων λυματολάσπης κ.λπ..
2. Η με αριθμό 76/26.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καταδίκης μαθητών για τη συμμετοχή τους σε μαθητικές κινητοποιήσεις κ.λπ..
3. Η με αριθμό 72/26.9.2005 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τα προβλήματα στην καπνοβιομηχανία «ΚΕΡΑΝΗΣ».
Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση».
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νομοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηματοδότησης που είναι προσαρτημένοι στο Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των συναφών Χρηματοδοτικών του Κανονισμών 4(2) και 14(3)».
Η σύμβαση αυτή ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή ομόφωνα.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης: «Κύρωση της τροποποίησης της παραγράφου 4 των Κανόνων Χρηματοδότησης που είναι προσαρτημένοι στο Καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των συναφών Χρηματοδοτικών του Κανονισμών 4(2) και 14(3)» έγινε δεκτό ομοφώνως κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο σε μόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
(Να καταχωρισθεί το κείμενο του νομοσχεδίου σελ. 4α)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επανερχόμαστε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο, ως διενεμήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία και στο σύνολο, ως διενεμήθη.
Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση ως διενεμήθη, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Να καταχωρισθεί το κείμενο του νομοσχεδίου σελ. 5α)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να κάνετε καμιά νομοτεχνική συμπλήρωση;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες συμπληρώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Στον τίτλο του σχεδίου νόμου προστίθεται πριν τη λέξη «Ανώτατης» το άρθρο «της».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 η φράση «2. Στην περίπτωση β΄» αντικαθίσταται με τη φράση «2. Στο τελευταίο εδάφιο».
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κάποιες προσθήκες στο άρθρο 10, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των άρθρων. Υπάρχει η συναίνεση των κομμάτων και των εισηγητών και κρατήθηκαν εδώ για την ψήφιση στο σύνολο, ύστερα από συνεννόηση που είχαμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να τις αναγνώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα τις αναγνώσω, κύριε Πρόεδρε.
3. Στο άρθρο 10 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής: «4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004, η φράση «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 12 μηνών, από την ίδρυση ή λειτουργία του Τμήματος ή Παραρτήματος του άλλου Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος ή Παραρτήματος του άλλου Τ.Ε.Ι.».
«5. Όπου στο άρθρο 34 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ι΄ του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004, αναφέρονται νεοϊδρυόμενα ή νεολειτουργούντα Τμήματα ή Παραρτήματα, νοούνται και τα μη αυτοδύναμα Τμήματα και Παραρτήματα».
4. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 η φράση «ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης» αντικαθίσταται με τη φράση «ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 η φράση «της παρούσας παραγράφου» αντικαθίσταται με τη φράση «της προηγούμενης παραγράφου».
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες συμπληρώσεις και προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
(να φωτογραφηθεί η σελ. 8)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρόκειται για διορθώσεις ή βελτιώσεις κατά την ψήφιση στο σύνολο του νομοσχεδίου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε και εμείς τη στάση μας.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη, όπως καταγράφονται στο κείμενο που διένειμε ο κύριος Υπουργός διορθώσεις, είναι εντελώς τυπικού χαρακτήρα. Συνεπώς δεν έχουμε αντίρρηση.
Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες στο άρθρο 10, αποδεχόμαστε να υπάρξουν με δεδομένο ότι, όπως είπε και ο κύριος Υφυπουργός, το πλαίσιο αυτών των διορθώσεων διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των άρθρων και με σύσταση τότε του Προεδρείου είχε αποφασιστεί να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ψήφισης στο σύνολο.
Συνεπώς με αυτή τη διευκρίνιση, αποδεχόμαστε να γίνουν οι προσθήκες αυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Καστανίδη.
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο, ως διενεμήθη, με τις φραστικές και νομοτεχνικές διορθώσεις του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία και στο σύνολο, ως διενεμήθη, με τις φραστικές και νομοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού.
Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου σελ.10α)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ το Τμήμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νομοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Τμήμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόμαστε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση».
Στη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2005 αποφασίστηκε να συζητηθεί το νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις.
Επομένως η πρόταση του Προεδρείου είναι να συζητήσουμε στην πρωινή συνεδρίαση επί της αρχής το νομοσχέδιο και στην εμβόλιμη απογευματινή συνεδρίαση, που θα γίνει, να συζητήσουμε τα άρθρα του νομοσχεδίου.
Συμφωνείτε κύριοι συνάδελφοι;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η πρόταση του Προεδρείου έγινε δεκτή ομοφώνως.
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κ.Κ.Ε. λάβαμε επιστολή, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ότι ορίζει στο παρόν νομοσχέδιο τον κ. Άγγελο Τζέκη ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ. Αθηνά Κόρκα-Κώνστα.
ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εισηγούμαι το σχέδιο νόμου: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση» που θα συζητήσουμε σήμερα.
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2003/71 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή με την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές.
Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Άλλωστε αυτό αποτελεί κύριο μέλημα και του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης σήμερα.
Με το νομοσχέδιο αυτό τίθεται σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές προσφέροντας μεγαλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε επενδυτικά κεφάλαια στην Κοινότητα με βάση κριτήρια της κεφαλαιαγοράς.
Επίσης, δημιουργείται το ευρωπαϊκό διαβατήριο για την ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά δίνοντας τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους επενδυτές να προσφέρουν και να εισάγουν προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες σε οργανωμένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς και υπό των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας του κράτους-μέλους καταγωγής.
Η εισαγωγή του ευρωπαϊκού διαβατηρίου αποτελεί σημαντική καινοτομία καθώς η εφαρμογή σαφούς προθεσμίας συμβάλλει στη διευκόλυνση, την απλούστευση και την επίσπευση της όλης διαδικασίας. Μέχρι πρότινος ίσχυε καθεστώς διπλής διαδικασίας εγκρίσεως ενημερωτικού δελτίου, κατ’ αρχήν από το χρηματιστήριο και κατά δεύτερον από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τώρα η έγκριση ελέγχεται μόνο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση από τον παρόντα νόμο για τις λεπτομέρειες του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου, γιατί θα ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι κινητές αξίες περιλαμβάνουν διάφορα προϊόντα, όπως για παράδειγμα, ομολογίες, πιστοποιητικά και τίτλους επιλογής. Βασικός συντελεστής στην όλη διαδικασία προσφοράς της δημόσιας διαπραγμάτευσης κινητών αξιών αποτελεί φυσικά η προστασία του επενδυτή. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η σωστή, επαρκής και αντικειμενική πληροφόρηση και του δυνητικού επενδυτή σχετικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και τα όποια δικαιώματα προσαρτώνται στις κινητές αξίες.
Η προστασία των επενδυτών διασφαλίζεται με τη δημοσίευση αξιόπιστων πληροφοριών. Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου με πληροφορίες, που σχετίζονται με τις κινητές αξίες και συντελούν στη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων παρόντων και δυνητικών επενδυτών.
Η παροχή πλήρους και επαρκούς πληροφόρησης για τις κινητές αξίες προάγει την προστασία των επενδυτών, καθώς συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών με ισότιμους και αξιόπιστους όρους. Έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει εμπιστοσύνη στην αγορά, δηλαδή διασφαλίζονται και οι επενδυτές, αλλά και οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, δημιουργώντας το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.
Επιπροσθέτως το παρόν σχέδιο νόμου λαμβάνει υπόψη του και τη δυνατότητα πραγματοποίησης προσφορών σε διασυνοριακή βάση και εκεί υιοθετεί την εφαρμογή προτύπων γνωστοποίησης που ορίζονται από τη διεθνή οργάνωση επιτροπών εποπτείας χρηματιστηρίων, επιτρέποντας συνεπώς στους επενδυτές να μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια σε τρίτες χώρες με διεθνώς καθορισμένες πρακτικές και πιο απλές διαδικασίες.
Επομένως επιτακτική είναι η έκδοση ενημερωτικού δελτίου για το δυνητικό επενδυτή και για την αγορά, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ισοδυναμίας των επενδυτών, όσον αφορά τις διασφαλίσεις σε κάθε κράτος-μέλος αναφορικά με την παροχή επαρκών και αντικειμενικών πληροφοριών.
Για τη περαιτέρω διευκόλυνση θεωρείται, βάσει του σχεδίου νόμου που συζητάμε, απαραίτητη η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου καθώς και όποιας άλλης πληροφορίας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, ή διαφήμισης σχετικών με τις κινητές αξίες πληροφοριών.
Σε όλη τη διαδικασία προσφοράς και δημόσιας διαπραγμάτευσης κινητών αξιών αρμόδια, πρώτον, για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και, δεύτερον, για τη συμμόρφωση, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρέχεται δε η δυνατότητα συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Σε περιπτώσεις δε παρατυπιών και παραβιάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να λαμβάνει προληπτικά μέτρα και κυρώσεις αντίστοιχα, τα οποία θα καθορίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: Τον κίνδυνο που ενέχει η παράβαση για πρόκληση ζημίας στον επενδυτή, τον πιθανό προσπορισμό κέρδους και την πιθανή υποτροπή τέτοιων φαινομένων.
Εδώ θα σταθώ στο θέμα της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, γιατί μέχρι πρότινος υπήρχαν κυρώσεις και την ευθύνη είχε μόνο ο ανάδοχος. Τώρα και οι κυρώσεις αυξάνονται και διευρύνεται το εύρος τους μέχρι 1.000.000 ευρώ και η ευθύνη διευρύνεται, γιατί πέρα από τον ανάδοχο έχει και ο εκδότης.
Επίσης ορίζεται και ειδική αστική ευθύνη και ο κύκλος των υπευθύνων προσώπων, ο οποίος αποτελείται από τον εκδότη κινητών αξιών, από τα μέλη του Δ.Σ. και από τους αναδόχους ή συμβούλους, καθώς και όλους όσους προσδιορίζουν ρητά στο ενημερωτικό δελτίο για το πεδίο ευθύνης τους και την αρμοδιότητά τους. Συνεπώς αυξάνονται οι υπεύθυνοι. Τώρα, όπως είπαμε, είναι και ο ανάδοχος και ο εκδότης και τα μέλη του Δ.Σ..
Η αξίωση για αποζημίωση μπορεί να γίνει έως και τρία χρόνια από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, πέραν αυτών που απέκτησαν ή αγόρασαν εντός του πρώτου έτους από τη δημοσίευσή του. Τονίζεται επίσης η ευθύνη του αναδόχου στο παρόν σχέδιο νόμου, αλλά φυσικά δεν προσδιορίζεται ο βαθμός ευθύνης, γιατί αυτό θα προσδιοριστεί ανά περίπτωση στα αρμόδια όργανα, που θα επιβάλουν και τις κυρώσεις.
Τέλος, σε αυτό το σχέδιο νόμου προβλέπεται μία επιπλέον δυνατότητα αναδιοργάνωσης του ομίλου εταιρειών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ», με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας με τη νέα εταιρεία, ύστερα από συγχώνευση που υφίσταται τους ίδιους περιορισμούς με την οργάνωση και λειτουργία της με αυτούς των επιμέρους εταιρειών.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς εξειδικευμένου προσωπικού από τον όμιλο του ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τεχνοκράτες και με συγκεκριμένο αριθμό, για να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.
Θα ήθελα να σταθώ εδώ, κύριοι συνάδελφοι, σε κάποια θέματα, τα οποία ακούστηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών κατά τη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου, γιατί θεωρώ ότι η «θωράκιση» των χρηματοπιστωτικών αγορών μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και όχι η σύνδεσή της με πολιτικές εξελίξεις, όπως ειπώθηκε. Θέλω να θυμίσω, σχετικά με το Χρηματιστήριο του 1999, ένα κλίμα με προσδοκίες στους επενδυτές που είχε δημιουργηθεί τότε από την κυβέρνηση εκείνη την εποχή που ο κόσμος επένδυσε και έχασε τις περιουσίες του στο Χρηματιστήριο. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, συνδεόταν πολιτικά η πορεία του Χρηματιστηρίου με την πορεία της πολιτικής ζωής του τόπου. Φυσικά θα το ενθυμούμαστε όλοι. Και φυσικά το θυμάται και ο κόσμος εκείνος, που έδωσε κόπους και μόχθους μιας ζωής.
Επίσης, θέλω να σταθώ και σε μία συζήτηση που έγινε σχετικά με τυχόν καθυστέρηση της εναρμόνισης της χώρας μας με την οδηγία 2003/1971. Δεκατέσσερις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του δελτίου ενημέρωσης της 16ης Σεπτεμβρίου 2005, βρίσκονται στο στάδιο εναρμόνισης. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σουηδία. Η χώρα μας βρίσκεται στη μερική εναρμόνιση, όπως είναι και άλλες χώρες, η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία. Έντεκα χώρες από τις είκοσι πέντε έχουν εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία, σύμφωνα με αυτό το δελτίο. Συνεπώς και η χώρα μας ακολουθεί την πορεία και τους ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε προηγείται ούτε καθυστερεί, όπως ακριβώς ειπώθηκε.
Συμπερασματικά, με το παρόν σχέδιο νόμου γίνεται προσπάθεια επίτευξης υψηλού επιπέδου διαφάνειας και διαβούλευσης στην οργανωμένη αγορά. Δημιουργείται ένα σταθερό περιβάλλον χρηματοπιστωτικών αγορών και εν γένει του όλου χρηματοπιστωτικού συστήματος θωρακισμένο μέσα σ΄ ένα αυστηρό πλαίσιο. Μακροπρόθεσμα δημιουργούνται στην αγορά εξισορροπητικές δυνάμεις με τη λήψη κάθε εκτελεστικού μέτρου. Συνεπώς επιτυγχάνεται η ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας με ισότιμους όρους για όλους τους φορείς της αγοράς, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή κανόνων και διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το σχέδιο νόμου αυτό, λοιπόν, αποτελεί παράγοντα σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ανάπτυξης υγιών δυνάμεων ανταγωνιστικότητας, με ίσους όρους στην αγορά, γι’ αυτό σας καλώ να το ψηφίσετε επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κυρία συνάδελφε.
Ο συνάδελφος εισηγητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Απόστολος Φωτιάδης έχει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου τονίζοντας, για μια ακόμα φορά, το βαθμό της υποκρισίας της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό ενσυνείδητα, γιατί το Χρηματιστήριο έγινε η «σημαία» της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά. Αλλά και μετεκλογικά συνεχίζει, ως εάν δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη ως Κυβέρνηση αυτής της χώρας, να αναφέρεται στο παρελθόν, να εκμεταλλεύεται τον πόνο πολλών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, που είδαν τα χρήματά τους να χάνονται και να μειώνεται η περιουσία τους.
Και όμως, στους δεκαεννιά μήνες διακυβέρνησης της χώρας, το μόνο που έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι να φέρει τρία νομοσχέδια –είναι το τέταρτο αυτό που συζητούμε σήμερα- και όλα σχεδόν, τα δύο συν ένα, είναι μεταφορά σχετικών ρυθμίσεων από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό μας Δίκαιο. Και εντελώς τυχαία, θα έλεγα, οι τρεις οδηγίες που μεταφέρονται στην Εθνική Νομοθεσία με απόφαση δική μας, του Κοινοβουλίου, συνετάχθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή την περίοδο που το ελληνικό κράτος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο του 2003. Είναι οδηγίες, οι οποίες ορθώς έχουν έρθει στη Βουλή και πολύ σωστά τις ψηφίσαμε.
Τι άλλο κάνατε; Φέρατε ένα νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε και αποτελεί ήδη νόμο του κράτους, για τα θέματα της Κεφαλαιαγοράς. Και ενώ μας κατηγορούσατε ότι δήθεν η νομοθεσία για την εισαγωγή κινητών αξιών στο χρηματιστήριο ήταν χαλαρή και ότι μ΄ αυτόν τον τρόπο δεν υπήρξε προστασία των επενδυτών, εσείς φέρατε νομοσχέδιο και το ψηφίσατε, σύμφωνα με το οποίο τελικώς καταργούνται όλες οι ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπονταν παλιότερα με νόμους ή προεδρικά διατάγματα, που υπέχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Αναθέσατε, επίσης, την ευθύνη της όλης λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μια ιδιωτική 100% επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν κυρίως τραπεζίτες. Εκχωρήσαμε την αρμοδιότητα της Βουλής να νομοθετεί, δώσαμε εξουσιοδότηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τον κανονισμό του να ρυθμίζει όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν το χρηματιστήριο.
Και μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η εισηγητική έκθεση, απόσπασμα της οποίας θα υπενθυμίσω εδώ στους συναδέλφους. Λέει, λοιπόν, επί λέξει η εισηγητική έκθεση για το νόμο που ήδη έχει ψηφίσει η Πλειοψηφία, ότι η λειτουργία των διαφόρων αγορών στην Ελλάδα και οι κανόνες εισαγωγής κινητών αξιών διέπονται μέχρι σήμερα –μέχρι την ψήφιση, δηλαδή, του νόμου- από διατάξεις νόμου.
Οι διατάξεις που διέπουν τις υφιστάμενες αγορές του χρηματιστηρίου, των οποίων οι κανόνες διέπονται από τυπικό νόμο, καταργούνται, λέει η εισηγητική έκθεση. Από ουσιαστικής πλευράς, συνεχίζει η έκθεση, οι ρυθμίσεις αυτές θα αντικατασταθούν από αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού του χρηματιστηρίου.
Καταργούνται, επίσης, οι διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή κινητών αξιών στην κύρια αγορά και καταργούνται όλες εν γένει οι ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στο π.δ. 350/1985, που ήταν το κεντρικό, θα έλεγα, νομοθέτημα που ρύθμιζε αυτές τις διαδικασίες.
Το σημαντικότερο απ’ όλα και το πλέον προκλητικό είναι ότι ο νέος νόμος
–λέτε εσείς, λέει ο Υπουργός στην εισηγητική έκθεση- τάσσει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο. Ευθυγραμμίζεται δηλαδή πλήρως –λέτε- με τα minima της κοινοτικής νομοθεσίας, τα οποία –προσέξτε- είναι κατά πολύ επιεικέστερα όσων προέβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις των νόμων.
Επαναλαμβάνω ότι η υποκρισία σας είναι πολύ μεγάλη. Λέγατε ότι είχαμε χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο και εσείς ομολογείτε μέσα στο νόμο που φέρατε, το μόνο νόμο που φέρατε, ότι καταργείτε όλες τις ρυθμίσεις των νόμων που υπήρχαν προηγουμένως, έστω και ατελείς, αν θέλετε να δεχτούμε. Και εσείς επιβάλλετε επιεικέστερες ρυθμίσεις συμμορφούμενοι στα minima των προϋποθέσεων που θέτουν οι οδηγίες της κοινοτικής αγοράς.
Μόνο στην Ελλάδα –και αυτό είναι ευθύνη δική σας- το χρηματιστήριο έγινε πολιτικό ζήτημα. Γιατί θα σας θυμίσω ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου, τη Νέα Υόρκη, τη Φραγκφούρτη, το Παρίσι, σε όλα τα χρηματιστήρια είχαμε μείωση μέχρι και 65% του δείκτη στην περίοδο εκείνη που υπήρχε μια διεθνής αναταραχή.
Πουθενά δεν δημιουργήθηκε μείζον πολιτικό πρόβλημα παρά μόνο εδώ, στην Ελλάδα και το τονίζω ξανά με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Δεν το λέμε για άλλο λόγο παρά για να τονίσουμε, θα έλεγα, την υπέρμετρη δική σας υποκριτική στάση απέναντι σε ένα σοβαρό όντως –πρέπει να το ομολογήσουμε- θέμα που αφορά την απώλεια περιουσιών πολλών ανθρώπων, οι οποίοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαν από τη μια στιγμή στην άλλη να κερδίσουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που, κατά τις πάγιες διαδικασίες επένδυσης των χρημάτων, θα μπορούσαν να κερδίσουν.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Ας πρόσεχαν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Να προσέχετε και εσείς, κύριε συνάδελφε. Ξανατονίζω ότι εδώ και δεκαεννέα μήνες σας προκαλώ να μου πείτε ποια διάταξη νόμου φέρατε για τη διόρθωση έστω και μιας γραμμής, έστω και μιας παραγράφου, έστω και ενός κόμματος προηγούμενων διατάξεων. Καταργήσατε όλες τις διατάξεις και εισαγάγατε σύμφωνα με τη δική σας ομολογία…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Θα τα ακούσετε μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε συνάδελφε, με συγχωρείτε. Μη διακόπτετε σας παρακαλώ. Μην ξύνετε πληγές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: …επαναλαμβάνω διαβάζοντας επί λέξει για να μην αμφισβητηθεί, φέρνοντας κατά πολύ επιεικέστερες προβλέψεις όσων προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι. Το λέτε εσείς. Δεν το λέμε εμείς, δεν είναι δική μας κριτική. Είναι δική σας άποψη, κριτική η οποία περιέχεται μέσα σ΄ ένα κείμενο, που συζητήθηκε εδώ μέσα στη Βουλή.
Σήμερα ερχόμαστε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μία οδηγία ιδιαίτερα χρήσιμη ασφαλώς, αλλά χαίρομαι που η εισηγήτρια θυμήθηκε να πει ότι είναι μία οδηγία του 2003, η οποία συντάχθηκε και με τη συνδρομή του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης που «κατά τύχη» ήταν κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Και βέβαια θα πρέπει να σας συγχαρούμε για μια ακόμη φορά γιατί την καθυστερήσατε μόνο δεκαοκτώ μήνες. Αλήθεια τόσο μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής ώστε να χρειαστούν δεκαοκτώ μήνες για να φέρετε ένα έτοιμο νομοσχέδιο, το οποίο είχε συνταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν στα συρτάρια σας, στο Υπουργείο, να το φέρετε και να το ψηφίσετε, ένα νομοσχέδιο το οποίο –θα συμφωνήσουμε- είναι σοβαρό αλλά είναι εντελώς τεχνικής φύσεως. Είναι χρήσιμο μεν νομοσχέδιο, αλλά τεχνικής φύσεως.
Είναι αυτονόητο ότι εμείς κατ’ αρχάς είμαστε –και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά- υπέρ της αρχής του συγκεκριμένου νομοσχεδίου γιατί πρώτον είναι ένα χρήσιμο νομοσχέδιο και δεύτερον είναι μια υποχρέωση της χώρας μας το να εναρμονίσουμε τη νομοθεσία μας με τη συγκεκριμένη οδηγία 2003/71 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντίστοιχης του Συμβουλίου για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.
Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι πρόθεση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να θεσπίσει κοινούς κανόνες, ει δυνατόν, για όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, ώστε να γνωρίζουν οι επενδυτές σε ποιο νομικό πλαίσιο μπορούν και πρέπει να κινηθούν.
Σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας είναι η προστασία πάντοτε των επενδυτών αλλά και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Κινείται μέσα στο πλαίσιο και μέσα στο πρόγραμμα δράσης για τα επιχειρηματικά κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκολύνει τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα.
Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς διευκολύνεται μέσα από τη διαδικασία ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», δηλαδή, μιας δράσης κοινής, όπου την καταρχήν ευθύνη την έχει το κράτος-μέλος καταγωγής. Οι εκδότες του ευρωπαϊκού διαβατηρίου μπορούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους επενδυτές κινητές αξίες και να τις εισάγουν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές της Ευρώπης βάσει κάποιων κοινών, εκ των προτέρων γνωστών, νομικών κανόνων. Αυτό το ευρωπαϊκό διαβατήριο διέπει όλους τους θεσμούς της Κεφαλαιαγοράς και βασίζεται στις αρχές της «αμοιβαίας αναγνώρισης» και της «εποπτείας του κράτους- μέλους καταγωγής».
Με βάση αυτές τις αρχές, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν αμοιβαία τις άδειες και εγκρίσεις που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών και να έχουν την ευθύνη της εποπτείας της συμμόρφωσης στους κοινοτικούς κανόνες σαν κράτη υποδοχής των κινητών αξιών.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι ένα κείμενο μέγιστης εναρμόνισης, που σημαίνει απλά ότι δεν έχει δυνατότητα η ελληνική Βουλή να επιφέρει τις οποιεσδήποτε αλλαγές και επομένως η διαδικασία της ψήφισής του είναι μια διαδικασία εντελώς τυπική: συμφωνία, δηλαδή, σ’ αυτό στο οποίο κι εμείς συμβάλαμε για να αποτελέσει νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολιτική, πιθανόν, διαφωνία από κάποιες άλλες δυνάμεις, οι οποίες διαφωνούν συνολικά με τις διαδικασίες και την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να πω ότι περιέχονται χρήσιμες διατάξεις στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν θα αναφέρω όλες εκείνες τις οποίες είχε την καλοσύνη η εισηγήτρια της Πλειοψηφίας να αναφέρει. Είναι τεχνικής μορφής. Θα μνημονεύσω την υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, την υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παρέχει πληροφορίες ή και να λαμβάνει πληροφορίες από τις αντίστοιχες Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των άλλων κρατών, καθώς και την επέκταση της αστικής ευθύνης των υπευθύνων για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου.
Θα ήθελα όμως να τονίσω, ταυτόχρονα, μερικές αδυναμίες. Για παράδειγμα, είχατε μυθοποιήσει το ζήτημα των ποινικών ευθυνών και όμως ποινικές ευθύνες δεν προβλέπετε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Απλώς το τονίζω γιατί το είχατε κάνει σημαία σε νομοσχέδια που συζητούσαμε όταν κυβέρνηση ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Επίσης να πω ότι θεωρώ αδικαιολόγητη τη μείωση του χρόνου παραγραφής στα τρία χρόνια. Γιατί τρία χρόνια; Ούτως ή άλλως η βασική προθεσμία παραγραφής των αδικημάτων από αδικοπραξία, κατά το Αστικό Δίκαιο, είναι η πενταετία. Γιατί δεν βάζατε τη γενική παραγραφή των πέντε χρόνων, που ισχύει για όλα τα θέματα των αδικοπραξιών, και βάζετε ειδική παραγραφή, μειώνοντας το χρόνο κατά τον οποίο κάποιος αδικούμενος πολίτης έχει δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια;
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι σ’ ένα καθαρά τυπικό, τεχνικής μορφής νομοσχέδιο δεν μπορείτε παρά να βάλετε το δαχτυλάκι σας και να κάνετε και τα ρουσφέτια σας. Αντί να αφήσετε το νομοσχέδιο έτσι όπως είναι, -και στο οποίο λέμε επί της αρχής «ναι»- στις μεταβατικές διατάξεις θέλετε να εξυπηρετήσετε ορισμένους «ημετέρους», κατά παράβαση κάθε ηθικής αρχής και πολιτικής του δικαίου και κατά παράβαση του νόμου για τις προσλήψεις στο δημόσιο. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει επί λέξει το νομοσχέδιο ότι το προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» και των θυγατρικών της εταιρειών –όλες αυτές είναι ιδιωτικές εταιρείες- μπορεί με απόφαση να μεταφέρεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή, στο δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αν αυτό δεν αποτελεί, πρώτον, παράβαση των διατάξεων για την αξιοκρατική πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, αν αυτό δεν αποτελεί –θα έλεγα- μια προσπάθεια ρουσφετολογικής εξυπηρέτησης κάποιων ημετέρων που ασφαλώς τους ξέρετε εσείς, τότε θα έλεγα ότι αδικούμε την κοινή νοημοσύνη.
Βέβαια αυτό που συμβαίνει είναι το λιγότερο. Είχαν προηγηθεί οι προσπάθειές σας να νοθεύσετε το αντικειμενικό σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. με τις συνεντεύξεις και μια σειρά άλλες διαδικασίες, όμως –το ξανατονίζω- αυτή η προσπάθειά σας θα γίνει μπούμερανγκ σε βάρος σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αν κατάλαβα καλά, ψηφίζετε το νομοσχέδιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ: Το είπα τρεις φορές, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το είπατε τρεις φορές, πολύ ωραία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Η επανάληψη είναι μήτηρ της μαθήσεως, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το επαναλαμβάνω, για να το εμπεδώσουμε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Τζέκης έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συνεχίζεται η ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου. Και όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, αυτή η οδηγία που αφορά την έκδοση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για κινητές αξίες στη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση είναι κείμενο μέγιστης εναρμόνισης, δηλαδή, δεν αφήνει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμία δυνατότητα παρέκκλισης, ακόμη και αυστηρότερης νομοθετικής ρύθμισης. Δηλαδή, αν εντοπίσουμε εμείς ως ελληνικό Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται να πάρουμε πρόσθετα μέτρα, αυτό μας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συγκεκριμένη οδηγία.
Αποδεικνύεται, λοιπόν, η ορθότητα των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι τα εθνικά Κοινοβούλια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναβαθμίζονται, όπως ισχυρίζονταν όλες οι πλευρές κατά τη συζήτηση της Ευρωσυνθήκης, δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και ο Συνασπισμός. Απεναντίας αποδυναμώνονται. Δεν παράγουν πλέον πρωτογενές δίκαιο –βέβαια προς όφελος του λαού για εμάς- και γίνονται πρωτοκολλητές κοινοτικών οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του λαού.
Στόχος, λοιπόν, του νομοσχεδίου δεν είναι η προστασία των επενδυτών και συγκεκριμένα των μικροεπενδυτών, για τους οποίους εμείς ενδιαφερόμαστε. Είναι γνωστό το τι έγινε με το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και διεθνώς, πώς κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα σε συνεργασία με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τις πολυεθνικές εταιρείες καταλήστευσαν τις αποταμιεύσεις των λαϊκών στρωμάτων, των μικροεπενδυτών. Τρισεκατομμύρια δραχμές απέσπασαν και αυτό είναι απόδειξη ότι το χρηματιστήριο είναι μηχανισμός του καπιταλισμού που αναδιανέμει τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι προς όφελος του κεφαλαίου. Και βέβαια αυτά τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν μέσα από το χρηματιστήριο είναι και αφορολόγητα.
Αυτή, λοιπόν, η κοινοτική οδηγία, το νομοσχέδιο, κινείται στην κατεύθυνση της ελευθερίας κίνησης των κεφαλαίων. Αυτή η κατεύθυνση είναι και περιλαμβάνεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ που και αυτή την ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα, μέσω των χρηματιστηρίων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια.
Με την καθιέρωση της έκδοσης του ευρωπαϊκού διαβατηρίου –είναι αυτό το κοινό ενημερωτικό δελτίο- δίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων, μεγάλων πολυεθνικών να επέμβουν σε όλα τα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποσπάσουν νέα μεγάλα κέρδη σε βάρος βέβαια των λαών της χώρας έκδοσης ή εισαγωγής.
Αν προστεθεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και το γεγονός της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων, τότε το ενημερωτικό δελτίο –το «ευρωπαϊκό διαβατήριο», όπως το ονομάζουν- διευκολύνει την παραπέρα ενοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Αλλά αυτή η οδηγία όμως προωθεί την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον το ενημερωτικό δελτίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζει η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς. Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα σε πολυεθνικές, σε μονοπώλια, στα πλαίσια της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης να επενδύουν αποσπώντας τεράστιο πλούτο από διάφορες χώρες, βέβαια σε βάρος των λαών. Αυτά είναι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που επενδύονται μέσα σε χώρες για να αφαιρούν τον πλούτο που παράγει ένας λαός. Υπάρχουν κλασικά παραδείγματα και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο μεγαλοεπιχειρηματία τον Σόρο, αλλά και σε άλλες πολυεθνικές εταιρείες.
Η οδηγία αυτή, λοιπόν, προσπαθεί, κατά τη γνώμη μας, να βάλει κανόνες στο παιχνίδι των μεγάλων επιχειρήσεων, των πολυεθνικών, των επενδυτικών εταιρειών, των τραπεζικών ομίλων για να μη συγκρούονται αυτά τα συμφέροντα μεταξύ τους. Αλλά όμως, στα πλαίσια του καπιταλισμού το μεγάλο ψάρι είναι επόμενο ότι θα φάει το μικρό, γιατί η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση γίνεται σε όλους τους τομείς.
Έτσι, λοιπόν, γίνεται και στη χρηματαγορά. Και η έκθεση της Cantol Capital λέει συγκεκριμένα ότι το 2004 πέντε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες συγκέντρωσαν το 54% της συνολικής αξίας των συναλλαγών από 49% που ήταν το 2003. Στη δε αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων τρεις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν σχεδόν το 75% από το 65% που ήταν το 2003. Και οι εταιρείες αυτές είναι θυγατρικές τραπεζικών ομίλων.
Οι τράπεζες λοιπόν, που είναι ιδιοκτήτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών –και εδώ βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι η ιδιωτικοποίηση έγινε με νόμο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ελέγχουν πλέον την πλειοψηφία των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Και στο ζήτημα αυτό είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν τέτοιες αρμοδιότητες στην κεφαλαιαγορά που στην ουσία αυτή νομοθετεί για τα ζητήματα των χρηματιστηριακών αγορών.
Γι’ αυτό δεν κατάλαβα τη διαμαρτυρία του εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σ’ αυτά τα οποία περιέχει και η παρούσα οδηγία, ενώ είναι γνωστό –τουλάχιστον η εμπειρία μου αυτό λέει στα έξι σχεδόν χρόνια που είμαι εδώ- ότι με όλα τα νομοσχέδια που έφερε και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν παρήγαγε πρωτογενές δίκαιο, αλλά ενσωμάτωνε όλες αυτές τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αντιθέσεις μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών συνεχίζονται και εντείνονται. Τελευταία βέβαια με την πρόθεση της Κεφαλαιαγοράς να καταργήσει αυτόν τον τριήμερο «αέρα» αποδεικνύεται ότι το παιχνίδι παίζεται σε βάρος των μικροεπενδυτών και προς όφελος των μεγάλων τραπεζικών ομίλων, οι οποίοι ελέγχουν αυτές τις εταιρείες.
Οι τράπεζες, λοιπόν, οι ξένοι επενδυτές και είκοσι μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τους τραπεζικούς ομίλους κάνουν το χρηματιστηριακό παιχνίδι και στη χώρα μας. Τα συμφέροντα αυτών και τα κέρδη τους προωθεί και αυτή η συγκεκριμένη οδηγία.
Η εξασφάλιση, λοιπόν, της διαφάνειας, η προστασία των μικροεπενδυτών και η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αντλήσουν δήθεν κεφάλαια μέσω του χρηματιστηρίου είναι το άλλοθι της Κυβέρνησης, είναι η νέα παγίδα για να αποσπάσουν όσες λαϊκές αποταμιεύσεις απέμειναν, αλλά και για να κατακλέψουν ιδίως τα μεγάλα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, που η οδηγία αναφέρει ότι ανήκουν στους ειδικούς επενδυτές. Βέβαια αυτό θα το κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί οι μικρές και οι μεσαίες αποκλείονται και λόγω του συνόλου του ενεργητικού που είναι τα 43.000.000 ευρώ και του ετήσιου κύκλου εργασιών, δηλαδή, τα 50.000.000 ευρώ. Αυτό λέει μέσα η οδηγία. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά τα οποία αναφέρει η συγκεκριμένη οδηγία είναι μεγάλες οι επιχειρήσεις. Αποκλείονται, δηλαδή, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και είναι γνωστό ότι αποκλείονται και από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης γιατί αυτά είναι τα κριτήρια που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους μικρομαγαζάτορες υπάρχουν τα δάνεια των τραπεζών, ώστε να παρουσιάζεται το φαινόμενο το οκτάμηνο του 2005 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών να ξεπερνά το 1.000.000.000 ευρώ. Να πως κερδοσκοπούν οι τράπεζες σε βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των καταναλωτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέπει να μην περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες, αν η γνωστοποίησή τους είναι αντίθετη με το εθνικό συμφέρον ή το συμφέρον της επιχείρησης;
Για εμάς, βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το εθνικό συμφέρον μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα συνδέεται με το επιχειρηματικό συμφέρον και τα κέρδη τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποκρύπτονται στοιχεία, να αποσπώνται τεράστια κεφάλαια από τη χρηματαγορά και, μάλιστα, και αν ακόμα αποδεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν σταματά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή δεν την αποσύρει. Επιβάλλει μόνο ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ.
Έτσι, λοιπόν, μπορεί να κατοχυρωθεί η διαφάνεια και η προστασία των μικροεπενδυτών; Λέει, δηλαδή, συνειδητά στις μεγάλες επιχειρήσεις «μπορείτε να αποκρύψετε στοιχεία, αλλά εάν σας πιάσω θα σας βάλω ένα μικρό πρόστιμο», τη στιγμή που έχει πάρει δεκάδες εκατομμύρια μέσω του χρηματιστηρίου.
Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και με τη σημερινή Κυβέρνηση. Βοά ο κόσμος με το τι γίνεται με ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες απέσπασαν τεράστια χρηματικά ποσά από το χρηματιστήριο. Βέβαια, εμφάνιζαν μία εικόνα κερδοφόρα, αλλά μετά από έξι μήνες είδαμε στους ισολογισμούς να έχουν μείωση κερδών και να είναι πραγματικά σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Έτσι, λοιπόν, δεν κατοχυρώνεται η διαφάνεια, απεναντίας κατοχυρώνεται η κερδοσκοπία που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του χρηματιστηρίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύουμε ότι αυτοί που καθορίζουν την τιμή της διάθεσης είναι γνωστά πρόσωπα πλέον. Είναι γνωστό ότι οι ανάδοχοι –και εδώ ακριβώς είναι οι διάφορες χρηματιστηριακές εταιρείες, αλλά και οι θυγατρικές των τραπεζών- βρίσκονται και από τις δύο πλευρές, δηλαδή, και προωθούν αλλά και αγοράζουν κινητές αξίες μέσω αυτών των θυγατρικών εταιρειών. Επομένως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και οι κυβερνήσεις που προωθούν τέτοια νομοσχέδια, κάνουν το παιχνίδι των μεγάλων επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δικαιολογία ότι η ευθύνη διευρύνεται σε περισσότερα πρόσωπα είναι αστεία, αφού παρακάτω υπάρχει διάταξη με την οποία οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά των προσώπων αυτών παραγράφονται μετά την πάροδο τριών ετών. Δηλαδή, ο δόλος –που είναι και ένα κακούργημα- δεν λαμβάνεται υπόψη και αφήνεται ο μικροεπενδυτής μόνος απέναντι σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που διαθέτουν και πολύ μεγάλα δικηγορικά γραφεία, να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προπαγάνδα και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο παρελθόν, ήταν ότι το χρηματιστήριο είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια για να κάνουν επενδύσεις και έτσι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε ότι η ίδια προπαγάνδα γίνεται και με το φορολογικό, αλλά και με τις διάφορες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.
Η ανεργία βέβαια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μ’ αυτόν τον πακτωλό χρημάτων που έχουν αποσπάσει από το χρηματιστήριο, από τις μεγάλες φοροαπαλλαγές, από τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις, θα έπρεπε να είναι στο μηδέν. Τα τρισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή, που απεσπάσθησαν από το χρηματιστήριο τη διετία 2000-2002, από τις συνεχείς φοροαπαλλαγές, τις επιχορηγήσεις και τις επενδύσεις, δεν πήγαν σε επενδύσεις. Δεν έγιναν επενδύσεις.
Βέβαια, σ’ αυτό το ζήτημα του μεγάλου σκανδάλου στο χρηματιστήριο, πολύ περισσότερο έχει ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά έχει ευθύνες και η σημερινή Κυβέρνηση, γιατί παρ’ όλο που το χρηματιστήριο το είχε κάνει σημαία κατά της αδιαφάνειας, τώρα «ποιεί την νήσσαν». Είναι γνωστό βέβαια σε όλους ότι και πολιτικοί παράγοντες της σημερινής Κυβέρνησης διαπλέκονται και με επιχειρηματικά συμφέροντα και γι’ αυτό ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να μάθει τι έγινε εκείνη τη διετία.
Απεναντίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως υπερηφανεύθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, επενδύσεις έγιναν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτό το είπε ως μεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πήραν τον πακτωλό των χρημάτων από το χρηματιστήριο, από τις φοροαπαλλαγές, από τις επιχορηγήσεις, έκλεισαν τα εργοστάσια εδώ και άνοιξαν νέα εργοστάσια εκεί. Για παράδειγμα, αυτό έγινε με τον επιχειρηματικό όμιλο του κ. Λαναρά. Έκλεισε, δηλαδή, όλα τα κλωστοϋφαντουργεία και άνοιξε εκεί αντίστοιχα εργοστάσια. Μ’ αυτόν τον τρόπο, βυθίζονται ολόκληρες περιοχές στην ανεργία, σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.
Να, λοιπόν, ποια είναι η αξία του ενημερωτικού δελτίου. Κανένας έλεγχος δεν έγινε στο παρελθόν, αλλά ούτε και τώρα για το πού πήγαν αυτά τα λεφτά που αντλήθηκαν, αν δηλαδή επενδύθηκαν, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το ενημερωτικό δελτίο, και τελικά δεν μάθαμε σε ποιες off shore εταιρείες έχουν διοχετευθεί. Γι’ αυτό και είπα ότι έχουν σοβαρές ευθύνες τα κόμματα που διακυβέρνησαν τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δικαιώνεται συνεχώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το ρόλο του χρηματιστηρίου. Με συνέπεια και ειλικρίνεια τότε τοποθετηθήκαμε, όταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις έλεγαν στους μικροεπενδυτές, στους μικροαποταμιευτές «παίξτε στο χρηματιστήριο για να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα». Εμείς τους λέγαμε να προσέξουν, γιατί είναι μία μεγάλη κομπίνα, ένα πολιτικό και οικονομικό έγκλημα, γιατί θα τους κατακλέψουν, όπως έγινε και στην πραγματικότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει διασφάλιση των συμφερόντων των μικροεπενδυτών ακόμα και με θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις τέτοιων τύπων, όπως ισχυρίζεται και ο Συνασπισμός ότι μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας και ο ρόλος τους.
Ο πλούτος που παράγεται στη χώρα από τους εργαζόμενους αναδιανέμεται και μέσω του χρηματιστηρίου προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών και των πολυεθνικών. Και για το λαό τι απομένει; Να τον καλούν οι κυβερνήσεις -και η σημερινή, όπως και η χθεσινή- να καλύψει τα δημοσιονομικά, δηλαδή το μεγάλο έλλειμμα, το μεγάλο δημόσιο χρέος. Δηλαδή τον καλούν να ανεχθεί πολιτικές που θα μειώσουν το λαϊκό εισόδημα, θα διευρύνουν τη φτώχεια –και είναι πρόσφατη η έρευνα του εθνικού κέντρου που ανέφερε τα αποτελέσματα- να ανεχθεί την ανεργία, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό καθεστώς, να δεχθεί τις ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή το ξεπούλημα της λαϊκής περιουσίας, όπως γίνεται με την Ολυμπιακή, με τη Δ.Ε.Η., με τον Ο.Τ.Ε., την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, γιατί μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας με τις κατευθύνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. συνεχίζει ό,τι ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τους εκσυγχρονισμούς. Μεταρρυθμίσεις ο ένας, εκσυγχρονισμό ο άλλος. Όμως, η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα έχουν την εμπειρία. Εκείνο που χρειάζεται και το οποίο λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι συσπείρωση και ενότητα σε κατεύθυνση που θα αμφισβητήσει τέτοιες πολιτικές, γιατί ο λαός, πραγματικά, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να εγκαταλείψει και τη σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Εμείς λέμε να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποφασιστικά και πρώτα και κύρια τη δύναμή του.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με το εξής: Γίνεται συγχώνευση της χρηματιστηριακής εταιρείας. Εκείνο που ενδιαφέρει εμάς, είναι να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι ο λαός βγάζει τα συμπεράσματά του. Το ότι αυτή η Οδηγία είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα ουσιαστικό μέσο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αυτό αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας, για την οποία μιλάμε σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το παρόν νομοσχέδιο και με ειλικρίνεια και συνέπεια στέκεται απέναντι στο λαό και τον προειδοποιεί. Μακριά από το χρηματιστήριο, γιατί μέσα εκεί γίνονται παιχνίδια μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών σε βάρος του λαού.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καλλιώρας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα απαντήσω πρώτα σε κάποια θέματα και μετά θα μιλήσω ειδικότερα για το θέμα της σημερινής συνεδρίασής μας. Θέλω να απαντήσω στον εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο οποίος, ξεκινώντας τη δική του τοποθέτηση, μίλησε περί υποκρισίας της Νέας Δημοκρατίας, περί εικονικού ενδιαφέροντος, περί πόνου για τα χαμένα χρήματα και όλα τα συναφή. Θέλω να ρωτήσω το εξής: Δεν φέραμε σχέδιο νόμου -που είναι πλέον νόμος του κράτους- για τα αμοιβαία κεφάλαια, το πολυνομοσχέδιο για τη θωράκιση της αγοράς, το νομοσχέδιο για την κατάχρηση των αγορών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ήταν έτοιμα από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Δεν συζητούμε σήμερα για το ενημερωτικό δελτίο; Γιατί, άραγε, τόση αγωνία για προφανή πράγματα, για τα οποία είχατε τόσα χρόνια στη διάθεσή σας για να τα κάνετε και δεν τα κάνατε;
Τώρα, ενοχλούμαι προσωπικά λίγο παραπάνω, γιατί έχω δεχθεί και μηνύσεις και αγωγές- πέρασα τα πολιτικά, και όχι μόνο, πάνδεινα- όταν, κύριε Φωτιάδη –να τα πούμε ευθέως οι δυο μας- εδώ μέσα στη Βουλή έλαβα δική σας απάντηση στις 29.12.2000 για τα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ STAPLETON», για το ενημερωτικό δελτίο που συζητάμε σήμερα. Υπήρχαν επτά πρωτοσέλιδα, 2.000.000.000 δραχμές τότε, κύριε Φωτιάδη και αυτό για το ενημερωτικό δελτίο που συζητάμε τώρα. Και το θυμάμαι τώρα και ενοχλούμαι, γιατί έφθασε και για πρόταση μομφής με τον τότε Υπουργό και όλα τα συναφή, γιατί εσείς είχατε υπογράψει ως Υφυπουργός των Οικονομικών ότι συγχώνευση με απορρόφηση δύο εταιριών –ενημερωτικό δελτίο που συζητάμε, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά σήμερα- έγινε ενόσω για τη μία εταιρία, κύριε Φωτιάδη –εσείς το υπογράψατε- τρεισήμισι χρόνια από τη σύστασή της δεν έγινε κανένας έλεγχος και στην άλλη εκ των δύο δεν έγινε για εννιάμισι χρόνια. Ούτε σε ΕΒΓΑ της γειτονιάς δεν θα μπορούσε να συμπεριφερθεί κάποιος φορολογικά, όπως κάνατε εσείς για δυο εταιρίες γνωστές, σημειωτέον που η μία ήταν στο χρηματιστήριο με περίπου ενενήντα πέντε εκατομμύρια μετοχές κοινές και προνομιούχες.
Άρα, λοιπόν, είναι μεγάλο κρίμα να ακούω κριτική γι΄ αυτό που προστατεύουμε σήμερα εδώ και σωστά το λέτε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνέβαλε στη συνέχεια για την συγκεκριμένη που συζητάμε σήμερα οδηγία και καλά κάνατε. Επίσης, δεν μπορώ να δεχθώ, κύριε Φωτιάδη, ότι ενόσω αυτήν τη στιγμή δίνουμε οριστικό τέρμα σ’ αυτό το παιχνίδι, γιατί και εσείς είπατε δύο λόγια πως διασφαλίζεται πλέον με το νέο ενημερωτικό δελτίο η ασφάλεια των επενδυτών, συνεχίσατε και είπατε και άλλα και θα απαντήσω και γι’ αυτά.
Είπατε για υποκρισία ότι δεν φέραμε τίποτα. Και εγώ σας ρωτώ. Είναι ή δεν είναι νόμος του κράτους ανά εξάμηνο να έρχεται στην επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να μας καταθέτει την έκθεσή του, να συζητούμε το θέμα και να ρωτούμε όλα τα κόμματα πώς πορεύεται το χρηματιστήριο και οι αγορές; Εμείς το κάναμε.
Δημιουργήσαμε Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου που δεν υπήρχε πουθενά. Είχατε ένα τμήμα με έναν άνθρωπο, κύριε Φωτιάδη, που πριν λίγο μιλούσατε από το Βήμα αυτό για την ανεπάρκεια. Εμείς, λοιπόν, έχουμε Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, είναι νόμος του κράτους και μάλιστα όπως είχα προτείνει τότε, θα έπρεπε να έρχεται εδώ ο επι κεφαλής, και το επαναλαμβάνω, όπως και της αντίστοιχης Ελληνικής Αστυνομίας, για να τοποθετείται, μετά από έλεγχο και πρόταση της Κυβέρνησης βέβαια, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Δεν παίζουμε με τα χρήματα των πολιτών.
Να σας θυμίσω και ένα τρίτο, για να μην πάω σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν έγινε άρση του τραπεζικού απορρήτου για θέματα που αφορούν το χρηματιστήριο; Δεν είναι νόμος του κράτους;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Γιατί εξαιρείτε τις τράπεζες από αυτό;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ: Και μόνο αυτά δείχνουν πόσο ισχυρή είναι η θέληση και η δόμηση του κοινοβουλευτικού μας συστήματος να προχωρήσουμε εμπρός.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω για άλλα θέματα. Θα πάω λίγο παραπέρα για το σχέδιο νόμου, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, για να πω δυο λόγια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τι κάνουμε εδώ σήμερα; Δημιουργούμε μία ευρύτερη αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενσωματώνοντας στη δική μας νομοθεσία αυτό που είναι μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με μέγιστη εναρμόνιση του συγκεκριμένου πλαισίου της οδηγίας, που σημαίνει ότι όντως δημιουργούνται οι συνθήκες για να έχουμε πανευρωπαϊκό διαβατήριο, διασφαλίζοντας έτσι η χώρα μας τους επενδυτές που έρχονται απέξω προς τα εμάς, στο δικό μας χρηματιστήριο και το αντίστροφο. Αυτό ενισχύει προφανώς την προστασία των επενδυτών και την αποτελεσματικότητα βέβαια των αγορών.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούν σήμερα με τις συνθήκες που υπάρχουν και μιλώντας για οργανωμένες αγορές, πανευρωπαϊκές, να μην έχουμε κατά νου την έννοια της αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως κάνουμε σήμερα με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και την αμοιβαία εποπτεία ή συνεποπτεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τι Ευρώπη έχουμε που όλοι ακολουθούμε τα συγκοινωνούντα δοχεία και διασφαλίζοντας, επαναλαμβάνω, τον πολίτη από τις ανεπάρκειες που υπάρχουν μέχρι σήμερα; Ή αλλιώς πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Εδώ, λοιπόν, η Επιτροπή Σοφών έδωσε αυτήν την οδηγία, η οποία είναι εξαιρετική και κάνει και ένα πράγμα. Ισχυροποιεί αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα και επίσης ισχυροποιεί το σύστημα της διασφάλισης των πολιτών, των επενδυτών.
Κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ θέλω να σας πω ότι πέρα από τις δικές μας νομοθετικές ρυθμίσεις έχουμε μία σειρά από άλλα πράγματα τα οποία αυτήν τη στιγμή «τρέχουν» και θα τα θυμίσω. Από 1ης Δεκεμβρίου φέτος ήδη έχει ψηφιστεί ο κανονισμός και αλλάζουν όλα στο χρηματιστήριο. Καινοτομίες, ανατροπές, ανακατατάξεις είναι καθ’ οδόν, πέρα από τα νομοθετήματα. Στη φιλοσοφία και τον βηματισμό που δίνει η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί κατά πόδας και η συγκεκριμένη πολυσύνθετη προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εδώ πλέον, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε μια αγορά, την κύρια αγορά. Και θα σας θυμίσω λίγα πράγματα που έρχονται και επέρχονται. Δημιουργούνται τρεις κατηγορίες στην κύρια αγορά, που έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, έχουμε κεφαλαιοποίηση πάνω από 100.000.000, κάτω από 100.000.000 και η τρίτη κατηγορία ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών. Δημιουργείται κλάδος για την ποντοπόρο ναυτιλία. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν ως χώρα παγκόσμια δύναμη, δεν έχουμε κλάδο. Είναι εθνική ανάγκη να το δημιουργήσουμε.
Επίσης, δεν θα γίνεται το κλείσιμο με τη γνωστή έννοια, όπως αναφέραμε, το 10%, αλλά όπως γίνεται και σε όλη την Ευρώπη η διαμόρφωση τιμής κλεισίματος θα γίνεται με το δίκαιο σύστημα των δημοπρασιών, ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά τα οποία γνωρίζουν όλοι όσοι παίζουν στο χρηματιστήριο.
Κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να φαίνεται απλή η συγκεκριμένη οδηγία, μπορεί να είναι τεχνοκρατική, αλλά έχει τεράστια αξία, γιατί μέσα σε όλη τη δομή και σε όλη τη νομοθετική διαδρομή που έχει η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση, μέσα στο σύστημα αυτό βάζει ένα ακόμα λιθαράκι, που είναι τεράστιο επί της ουσίας, για να προστατεύσουμε τους επενδυτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Γείτονας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενοχλήθηκε ο προλαλήσας εκλεκτός συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κ. Φωτιάδης μίλησε για υποκρισία -και στο νομοσχέδιο αυτό- της κυβερνητικής πολιτικής. Μα η υποκρισία, η ασυνέπεια και η αναξιοπιστία διαπερνά όλους τους τομείς της κυβερνητικής δράσης και των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
Στην προκειμένη περίπτωση, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι λίγο υποκρισία να κατηγορείτε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για χαλαρότητα σε σχέση με τις ποινές, ότι μετατρέψαμε το κακούργημα σε πλημμέλημα, ενώ στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, ουσιαστικά, παραγράφονται αδικήματα αστικά σε τρία χρόνια, ενώ θα έπρεπε να παραγράφονται σε πέντε;
Να σας θυμίσω και σε προηγούμενο νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά τι λέγατε; Λέγατε ότι «ευθυγραμμίζεται πλήρως η νομοθεσία μας με τα minima της κοινοτικής νομοθεσίας, τα οποία είναι κατά πολύ επιεικέστερα των όσων προέβλεπαν οι διατάξεις του π.δ. 350/85».
Ας επανέλθω, όμως, στο νομοσχέδιο. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι προσαρμογή, όπως ειπώθηκε, της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2003/71 σχετική με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο που έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και προβλέπει ορισμένα μέτρα για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της και την προστασία των επενδυτών. Πρόκειται μάλιστα για μια οδηγία μεγίστης εναρμόνισης, που σημαίνει ότι δεν επιδέχεται παρεκκλίσεις ή τροποποιήσεις. Γι’ αυτό και συμφωνούμε επί της αρχής.
Θα επανέλθω στη συζήτηση επί των άρθρων και στο άρθρο 25 για το οποίο μίλησα προηγουμένως. Επειδή το νομοσχέδιο, όμως, έχει και δεύτερο κεφάλαιο πέραν της εναρμόνισης, θέλω να κάνω και επί της αρχής μία παρατήρηση τώρα. Στο άρθρο 27 προβλέπεται συγχώνευση εταιρειών του χρηματιστηρίου, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Επίσης δεν ξέρουμε πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, προβλέπεται –και μάλιστα είχα ρωτήσει στην επιτροπή αν θα είναι προϊόν συγχώνευσης ή θα μπορεί να γίνει ανεξάρτητα- μεταφορά από τις διάφορες εταιρείες του χρηματιστηρίου υπαλλήλων, χωρίς καμία προϋπόθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος ο όρος «μεταφορά». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει για το καθεστώς εργασίας. Ούτε τα κριτήρια είναι προσδιορισμένα. Θα τα ξαναπούμε, όμως όταν συζητήσουμε τα άρθρα.
Στον υπόλοιπο χρόνο της τοποθέτησής μου επί της αρχής θέλω να κάνω τρία σχόλια και με αυτά θα κλείσω την ομιλία μου. Πρώτον, ασφαλώς για μας υπάρχει σχεδόν γενική συμφωνία στην Αίθουσα….
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Διορθώστε, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, θα το πω. Πλην Κομμουνιστικού Κόμματος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Πλην Λακεδαιμονίων.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευτυχώς που υπήρξαν οι Λακεδαιμόνιοι….
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, έτσι.
Κύριε Τζέκη, μη μου αποσπάτε την προσοχή...
…ότι το χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός άντλησης υγιών κεφαλαίων για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις. Ασφαλώς το χρηματιστήριο έχει τους κινδύνους του και το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Έχουν γίνει τόσες συζητήσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα τα τελευταία χρόνια που δε νομίζω να έχουν γίνει για κανέναν άλλο τομέα. Δε θα τα ανακυκλώσω. Αυτό που, πραγματικά, πιστεύω, έχω δουλέψει σε Τράπεζα Επενδύσεων και έχω ζήσει εδώ και πολλά χρόνια την εξέλιξη του χρηματιστηρίου -είναι ότι είναι μια φωτιά που ζεσταίνει, όταν είναι υπό έλεγχο, και καίει -κυρίως τους μικρούς- όταν μας ξεφεύγει.
Και ο προλαλήσας συνάδελφος κ. Καλλιώρας είπε: «Μα δεν ενισχύσαμε το θεσμικό πλαίσιο;» Και ανέφερε νόμους. Μπορώ να αναφέρω άλλους δέκα νόμους με τους οποίους και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσπάθησε να θωρακίσει το θεσμικό πλαίσιο. Και είναι σωστό. Το ερώτημα είναι απλό: Δηλαδή, αν έχουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και το προσαρμόζουμε στις κοινοτικές οδηγίες, αρκεί πραγματικά για να παίξει τον επενδυτικό ρόλο του στο χρηματιστήριο; Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν αρκεί. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα εποπτείας και ελέγχου. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και επειδή λέτε πολλά για μας, είδα τώρα επί των ημερών σας τη διαμάχη –είναι στις χθεσινές εφημερίδες- μεταξύ χρηματιστών και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με την αποκατάσταση της νομιμότητας στις δημόσιες εγγραφές και άλλα θέματα ελέγχου και εποπτείας. Μάλιστα, καταγγέλλουν και παρατυπίες στις αναδοχές μεγάλων κρατικών εταιρειών. Το πρώτο μου, λοιπόν, σχόλιο αφορά αυτό. Το βάρος μας πρέπει να είναι στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην εποπτεία, πέρα από την ανάγκη για συνεχή θωράκιση σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και τον εκσυγχρονισμό του.
Το δεύτερο σχόλιό μου έχει σχέση με την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση. Το χρηματιστήριο έχει ιδιωτικοποιηθεί και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανεξαρτητοποιηθεί και καλώς. Είδα προχθές ότι ετοιμάζεται ο νέος κανονισμός από το χρηματιστήριο που θα πάει μετά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σημαντικές αλλαγές για τις οποίες ήδη έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις.
Άκουσα επίσης αργά χθες από τη Νέα Υόρκη τον κ. Αλογοσκούφη να δηλώνει ότι είχε επισκεφθεί το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και ότι είχε συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές. Το είχα ζητήσει και στην επιτροπή και το επαναλαμβάνω και στην Αίθουσα. Νομίζω ότι είναι καιρός μετά απ’ όλες αυτές τις εξελίξεις να γίνει μία ενημέρωση της Βουλής, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, για όλα αυτά τα θέματα του χρηματιστηρίου και ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά τις νέες αλλαγές με τον Κανονισμό που πρόκειται να εφαρμοστούν από την πρώτη Δεκεμβρίου. Είναι αναγκαιότητα.
Κλείνω την ομιλία μου με ένα τρίτο σχόλιο: Μιλάμε για το χρηματιστήριο, για την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς. Η ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέσο για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της οικονομίας, για να στηρίξουμε τις επενδύσεις.
Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να κάνω μια απλή παρατήρηση: Οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και η οικονομία προϋποθέτουν κατάλληλο «κλίμα». Ποια είναι σήμερα η ψυχολογία των επενδυτών, αλλά και των πολιτών σε σχέση με την κατάσταση της οικονομίας; Το 80% στις δημοσκοπήσεις δηλώνει απαισιοδοξία, δηλώνει ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει.
Είδα τον κ. Αλογοσκούφη ο οποίος προσπάθησε από τη Νέα Υόρκη να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Μάλιστα, είπε ότι προσβλέπει σ’ ένα «οικονομικό θαύμα» στη Νότια Ευρώπη και αναφερόταν στην Ελλάδα.
Τι μας λέει ο κ. Αλογοσκούφης; Προσβλέπει σε θαύμα, όταν η ελληνική οικονομία ζει αυτήν τη στιγμή ένα μεγάλο δράμα με τα λάθη και την απραξία της Κυβέρνησης;
Θέλω ακόμα να πω, ότι πρέπει ασφαλώς να βελτιώσουμε, να αναπτύξουμε την Κεφαλαιαγορά. Αλλά υπάρχει και η επιχειρηματική κουλτούρα, που πρέπει να εμπεδώσουμε.
Θέλω εδώ ευθαρσώς να πω, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι η επιχειρηματική κουλτούρα την οποία προωθείτε με πράξεις και με μηνύματα που δίνετε, δεν μπορεί ποτέ να βοηθήσει σύγχρονους επενδυτές για να πάνε σε επενδύσεις με συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε επενδύσεις με προϊόντα ποιότητας και με ανταγωνιστικότητα. Γιατί; Πρώτον, η Κυβέρνηση και προχθές –και λυπάμαι που θα στενοχωρήσω τον κ. Ρεγκούζα- και σε άλλες περιπτώσεις διά των Υπουργών της, έδωσε μηνύματα νομιμότητας της διαφθοράς και της συναλλαγής. Έτσι το εξέλαβε ο κόσμος. Μπορεί ο κ. Ρεγκούζας να μην ήθελε να πει αυτό, αλλά έτσι το εξέλαβε ο κόσμος. Ο παρακαθήμενος προηγουμένως Υφυπουργός Υγείας είχε δώσει πριν από οκτώ μήνες ένα άλλο μήνυμα, να νομιμοποιηθούν τα «φακελάκια» στην υγεία. Άρα δίνουμε το πρώτο κακό μήνυμα που καλλιεργεί επιχειρηματικότητα «αεριτζίδικη».
Δεύτερον, αντί να διευκολύνετε τους σωστούς επιχειρηματίες με τη μείωση φορολογίας για τα μη διανεμόμενα κέρδη, που θα πάνε σε επενδύσεις, εσείς απαλλάσσετε τα μερίσματα από φορολογία. Δεύτερο κακό μήνυμα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Γείτονα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τρίτο κακό μήνυμα. Όταν δε λέτε στους επιχειρηματίες οι οποίοι σήμερα έχουν δυσκολίες, ότι δεν θα ανταγωνιστούμε στην Ελλάδα με φθηνή και απροστάτευτη εργασία καταστρέφοντας όλο το δίκτυο προστασίας των εργαζομένων. Αλλά τους τάζετε ότι όλο αυτό το πλαίσιο θα γίνει πιο ευέλικτο, και τους αφήνετε ασύδοτους, ουσιαστικά, όταν κάποιοι προσπαθούν να φέρουν μόνοι τους σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις τους για να τις μεταφέρουν. Τι περιμένετε;
Μ’ αυτά, λοιπόν, τα μηνύματα μην περιμένετε σωστή επενδυτική δραστηριότητα που χρειαζόμαστε, για να πάει η ανάπτυξη της χώρας μπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μας έχετε κατηγορήσει πολλές φορές για τα δημοσιονομικά ελλείμματα κι έχουμε απαντήσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα -και θα το δούμε σε λίγα χρόνια είναι τα αναπτυξιακά ελλείμματα που δημιουργεί η πολιτική σας, γιατί αυτά υπονομεύουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως το νομοσχέδιο το ψηφίζετε, έτσι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ερωτώ για να το ακούσουμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση με θέμα: «30 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975», καθώς και στους λοιπούς χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα επτά μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί-καθηγητές από την Εράσμιο Ελληνογερμανική Σχολή.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό και προς το πρόσωπό σας και προς το Προεδρείο, αν με παρακολουθούσατε, όπως οφείλετε να παρακολουθείτε τον κάθε ομιλητή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επειδή δεν το άκουσα στο τέλος, όφειλα να διευκρινίσω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Θα ήταν περιττή η παρέμβασή σας. Γιατί δεν θέλω να πω ότι ήταν προβοκατόρικη… από την αρχή δήλωσα τη ψήφο επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όφειλα να διευκρινίσω αν ψηφίζετε ή όχι το νομοσχέδιο, για όλους τους συναδέλφους.
Ο κ. Σκρέκας έχει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος πριν μπω στα θέματα του νομοσχεδίου να εκφράσω τον εντυπωσιασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προσεγγίζουν κάθε νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Αναπτύσσουν μία επιχειρηματολογία η οποία είναι στον αέρα και δεν αντιλαμβάνονται ότι τους εκθέτει αυτή η επιχειρηματολογία.
Και συγκεκριμενοποιώ. Είναι αυτοί, είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δηλαδή που ένα από τα σημαντικότερα κύτταρα της οικονομίας μας το απαξίωσαν. Η απαξίωση αυτή προκάλεσε τεράστια ζημιά σε πάνω από ενάμισι εκατομμύριο επενδυτές οι οποίοι τα χρήματά τους τα επένδυσαν στο χρηματιστήριο με προτροπές του οικονομικού επιτελείου της τότε κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού του κ. Σημίτη.
Το δεύτερο είναι ότι μέσα από την απαξίωση αυτή στερείται σήμερα ο επενδυτικός κόσμος, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές τη δυνατότητα να έχουν φθηνό χρήμα για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και μέσα απ’ αυτές να αποκτήσουν την αναγκαία οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μέσα από την ανάπτυξη επίσης την ισχυροποίηση και της οικονομίας μας, αλλά και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.
Ο εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μη έχοντας άλλη επιχειρηματολογία σε ένα νομοσχέδιο που, ουσιαστικά, είναι η κύρωση μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστράφη προς τη Νέα Δημοκρατία για να της χρεώσει όλα τα οικονομικά εγκλήματα που επί είκοσι χρόνια διέπρατταν στο χώρο της οικονομίας με τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοζαν. Εκτίθεσθε, κύριοι συνάδελφοι, και θα εκτίθεσθε όσο δεν αναπτύσσετε υπεύθυνο και ουσιαστικό αντιπολιτευτικό λόγο. Γιατί ο ουσιαστικός και υπεύθυνος αντιπολιτευτικός λόγος έχει σχέση με την αξιοποίηση της τεράστιας εμπειρίας την οποία αποκτήσατε τα είκοσι χρόνια που κυβερνούσατε τον τόπο αναγνωρίζοντας τα λάθη σας. Και μέσα από τα λάθη θα μπορούσατε σήμερα, τελικά, να κάνετε προτάσεις, να καταθέτετε σκέψεις οι οποίες θα βοηθήσουν τη σημερινή Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση που εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός τις τύχες του, για να τον βγάλει από τα αδιέξοδα στα οποία εσείς τον οδηγήσατε. Αλλά εσείς ασχολείσθε με άλλα πράγματα. Ασχολείσθε με το να απαξιώσετε την τιτάνια προσπάθεια που επιχειρεί η Κυβέρνηση απαξιώνοντας τον αγώνα που δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, οι Υπουργοί και, κυρίως, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης με διάφορες αναφορές οι οποίες εκείνο που, τελικά, κάνουν είναι να σας δίνουν τη δυνατότητα της αυτοϊκανοποίησης διότι περί αυτού πρόκειται. Ουσία σε όλα αυτά που επικαλείσθε δεν υπάρχει.
Ανέφερε –και εδώ θα πρέπει να το επισημάνω- ο εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι και αυτές οι τρεις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήλθαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να συζητηθούν και να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία ήταν έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με μόνη διαφορά ότι ενώ ήταν έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και είχαν είκοσι χρόνια στη διάθεσή τους να το αξιοποιήσουν, αυτό το έργο τελικά το άφησαν για τις επόμενες κυβερνήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 71/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση. Περιεχόμενο του νόμου αυτού είναι πρώτον η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, δεύτερον η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και τρίτον η διευκόλυνση για μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την κοινότητα.
Αυτό το νομοσχέδιο και μια σειρά προηγούμενων νομοσχεδίων, αλλά και νομοσχέδια τα οποία στη συνέχεια θα φέρει η Κυβέρνηση έχουν ένα σκοπό: να θωρακίσουν το σύστημα. Και μέσα από τη θωράκιση να δώσουμε τη δυνατότητα, της σιγουριάς και στους επενδυτές-πολίτες που τα χρήματά τους θέλουν να τα αξιοποιήσουν αποδοτικότερα και καλύτερα, αλλά και στους επενδυτές-επιχειρηματίες, για να μπορούν μέσα σε ένα σταθερό ισχυρό οικονομικό περιβάλλον να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα προς όφελος και της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρουλάκης.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πήρα το λόγο όχι βέβαια γιατί διαφωνώ στο νομοσχέδιο, απλώς με διέγειρε ο συνάδελφός μου ο κ. Φωτιάδης, που η εισήγησή του βεβαίως ήταν έξοχη, λέγοντας ότι είναι μια τυπική διαδικασία η έγκριση των οδηγιών. Επίσης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Καλλιώρας είπε ότι είναι μια τεχνοκρατική διαδικασία. Αλλά και πάνω στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που ήμουν, λέω: «κατεβαίνω γιατί έχουμε το νομοσχέδιο». Μου λένε: «έλα, τώρα. Ποιο νομοσχέδιο; Της πλάκας είναι. Αφού είναι μια τυπική διαδικασία».
Κύριοι συνάδελφοι, δεν συμφωνώ μ’ αυτό. Δεν θα έπρεπε να προχωρούμε έτσι στο θέμα των οδηγιών. Υπάρχει σε μας που είμαστε υπέρ του βαθέματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μια θεολογία, ότι οι οδηγίες είναι το απαύγασμα της ευρωπαϊκής σοφίας που εμείς οι επαρχιώτες πρέπει να σπεύδουμε ασμένως να προσκυνούμε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σκέτη ανοησία. Υπολογίζω προσωπικά εγώ με τη μέθοδο των αναλογιών ότι τουλάχιστον το 30% των οδηγιών αποτελούν άθλια μικροδιαχείριση, υπερρύθμιση και άχρηστες διαδικασίες. Δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, να γίνει αυτό που λέει, ανταγωνιστική οικονομία της καινοτομίας στον κόσμο, μ’ αυτό το γραφειοκρατικό τρόπο που δουλεύει. Τέρμα λοιπόν, η θεοσέβεια των οδηγιών.
Πριν συνταχθούν οι οδηγίες πρέπει να γίνεται ένας διάλογος εδώ. Κύριε Υπουργέ, ανοίξτε το site της βρετανικής κυβέρνησης πάνω στην ίδια οδηγία, πριν και μετά. Θα δείτε ποια είναι τα συν, ποια είναι τα πλην, ποια είναι η πιθανή αύξηση της γραφειοκρατίας απ’ αυτή την οδηγία, πώς θα εφαρμόσουν το διαβατήριο οι βρετανικές επιχειρήσεις, πώς θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το βρετανικό χρηματιστήριο. Και μιλάμε για super χρηματιστήριο, όχι για το δικό μας εδώ, που να μην πω τι είναι.
Γιατί αυτός ο επαρχιωτισμός; Γιατί να μην υπάρχει μια ενημέρωση; Εγώ ως Βουλευτής πού θα μάθω τι είναι αυτό το νομοσχέδιο; Δηλαδή, επειδή λέει για το ευρωπαϊκό διαβατήριο και περιορίζουμε τα επίπεδα εγκρίσεων και μειώνουμε το κόστος, τη γραφειοκρατία και τον έλεγχο και όλα αυτά; Ωραία είναι όλα αυτά. Τέλεια. Τι ωραία οδηγία! Καταπληκτική! Και μάλιστα θα έρθει ο σύντροφός μου ο Χριστοδουλάκης και βεβαίως θα πει ότι κάνετε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας διότι επί υπουργίας Χριστοδουλάκη, Φωτιάδη και ελληνικής προεδρίας της Κυβέρνησης Σημίτη συντάχθηκε η οδηγία.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ)
Και είναι σωστό. Αυτή η οδηγία πράγματι είναι καλή. Δεν μπορούμε, όμως, να δουλέψουμε έτσι.
Επίσης, μια κι έχουμε την εμπλοκή στο Ευρωσύνταγμα, εγώ πολλές φορές όταν είχαμε τη διαδικασία εδώ -και ο φίλος μου ο Πολύδωρας αγόρευε θριαμβευτικά ως νομικός Σόλων του 2005-…
(Χειροκροτήματα)
…είπα ότι ένα πραγματικό βήμα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αξίζει όσο δεκάδες εγκεφαλικά Ευρωσυντάγματα. Είναι αυτή η οδηγία πραγματικό βήμα ολοκλήρωσης, όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι μέχρι στιγμής, ακόμη και του Κ.Κ.Ε.; Που το βρήκαμε, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα θεσμικά ή νομικά βήματα ολοκλήρωσης σημαίνουν και πραγματική ολοκλήρωση;
Κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη. Μα, έχουμε; Επειδή το λένε οι νόμοι; Δεν έχουμε. Ακόμα και από τη μία τράπεζα να πας στην άλλη –από τη Γερμανία, να πας δίπλα στην Αυστρία, δύο χιλιόμετρα- είναι εντελώς διαφορετικό το τραπεζικό καθεστώς.
Θα έχουμε ενοποίηση της κεφαλαιαγοράς με αυτή την οδηγία; Για όνομα του Θεού! Σιγά την ενοποίηση. Επειδή θα έχουμε το ευρωπαϊκό διαβατήριο; Πόσες ελληνικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να το αξιοποιήσουν;
Δυστυχώς και μετά την καλή αυτή οδηγία τα χρηματιστήρια, η κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη θα είναι κατακερματισμένη.
Άλλο, λοιπόν, η πραγματική οικονομία, όπως λέμε, άλλο η πραγματική ολοκλήρωση και άλλο οι οδηγίες. Να, γιατί πρέπει να γίνεται διάλογος. Δεν μπορεί να είναι θέσφατο, εμείς οι «επαρχιώτες» να προσκυνήσουμε στις ευρωπαϊκές οδηγίες των πάνσοφων της Κομισιόν.
Το επαναλαμβάνω για να μη νομίζετε ότι ήταν ποιητική αδεία αυτό που είπα. Το 30% των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων της Κομισιόν, που κάνουν αυτοί οι γραφειοκράτες, οι ευρωκράτες, είναι για τα σκουπίδια. Το 30%. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και παραδείγματα.
Θέλω, λοιπόν, να γίνουμε πιο ενεργητικό Κοινοβούλιο. Ήδη επί κυβέρνησης Σημίτη άρχισαν αυτές οι οδηγίες να έρχονται στην Επιτροπή –απ’ ό,τι έμαθα- Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Αυτό πρέπει να το εντείνουμε, κύριε Υπουργέ. Και δεν σας κάνω κριτική. Ούτε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το έκαναν αυτό. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε, όμως, αυτή την ευρωλατρεία, την ευρωκρατεία. Η Κομισιόν. Ποια είναι η Κομισιόν; Τι είναι η Κομισιόν; Μήπως δεν υπάρχει διαφθορά στην Κομισιόν; Θέλετε να σας πω δεκάδες παραδείγματα διαφθοράς στην Κομισιόν; Κι εδώ ασχολούμαστε με το δικό σας το κολόκουρο, κύριε Ρεγκούζα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Δεν ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, τι θα πει κολόκουρο;
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Για πείτε μας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είστε Πειραιώτες να σας πω για το λιμάνι κ.λπ..
Ας ολοκληρώσω, όμως. Καταλάβατε τι ήθελα να σας πω.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ακούσει αυτό που λένε: «όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς;» Και δεν το λέω σε εσάς για το κολόκουρο, το γρηγορόσημο. Πρέπει να προσέχετε για να γίνετε πιο επαγγελματίας της πολιτικής, όπως είναι άλλοι εδώ μέσα, για να μην πατάτε πεπονόφλουδες. Το «όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς», όμως, το λέω στο φίλο μου τον Αλογοσκούφη για τα ελλείμματα. Τώρα θα δει την πραγματικότητα.
Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει η Ευρώπη έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ άθλια μικροδιαχείριση, ξεπερασμένη πώς αυτή η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα; Και να ασχολούνται όλοι αυτοί με τη μικρολογιστική. «Είναι 6,6. Όχι δεν είναι 6,6. Μα, τι έκανε η EUROSTAT; Και ποια είναι EUROSTAT; Και χαρά στη EUROSTAT.» Τι είναι αυτά τα πράγματα; Έτσι θα προχωρήσει η Ευρώπη;
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να προχωρήσουμε στη μετά-Μάαστριχ εποχή της Ευρώπης. Ένα άλλο πλαίσιο για την Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε, αντί να κάνουμε τους θρησκευόμενους ευρωλάτρες, τους επαρχιώτες που απλώς εφαρμόζουν τις οδηγίες.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Ανδρουλάκη.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κίμων Κουλούρης.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Αφού ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ανδρουλάκης έκανε μία όχι μόνο φιλοσοφημένη αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση αυτής της λατρείας, που επιδεικνύουμε όλοι για τα όργανα της Ευρώπης, ας μπούμε λίγο και στα εσωτερικά μας ζητήματα.
Για να μη με ρωτήσετε, κύριε Πρόεδρε, όπως έκανε και ο προηγούμενος συνάδελφος, ασφαλώς και συμφωνούμε επί της αρχής αυτής της νομοθετικής παρέμβασης της Κυβέρνησης, μιας αν θέλετε παρέμβασης που ήρθε και αυτή καθυστερημένη, γιατί από το 2003 ήταν έτοιμη, κύριε Ρεγκούζα. Έρχεται μία ρύθμιση για να τακτοποιήσει όλα αυτά τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς, για να υπάρχει το λεγόμενο «διαβατήριο», για να υπάρχει αυτή η νομιμοποίηση και αυτή η εύρυθμη λειτουργία.
Και όχι μόνο το καθυστερήσατε, αλλά δημιουργήσατε και τεράστια προβλήματα ήδη στην εφαρμογή του. Να σας αναφέρω αυτό το θέμα, που έχουμε θίξει και στην Επιτροπή, το οποίο συνδέεται με τη μη ενημέρωση για την πώληση του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής;
Κύριε Ρεγκούζα, ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσετε για το ζήτημα του χαρτοφυλακίου της Εμπορικής. Να σας θυμίσω την περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, ώστε να παραδοθεί ελεύθερη από βάρη στους ξένους αγοραστές; Να σας πω ότι το πράττετε καθημερινά σήμερα, αφήνοντας τη μετοχή της δυναμικής Δ.Ε.Κ.Ο., της ΔΕΗ στο έλεος του Θεού κι έτσι έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα, για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια να έχουμε μία σημαντική μείωση κερδών αυτής της δυναμικής επιχείρησης της τάξεως του 27%; Είναι επιλογή σας και αυτό το χώρο να τον απαξιώσετε. Και δημιουργεί και γέλωτες και οργή ο τρόπος με τον οποίον συμπεριφέρεστε και συμπεριφέρεται ο διορισμένος από εσάς κ. Παλαιοκρασσάς, που φαίνεται ότι ανοίγει νέο τεφτέρι, γιατί ο άνθρωπος έχει εμμονές να επαναφέρει δικαστικές λογικές στην πολιτική μας ζωή.
Γιατί δεν τολμάτε, κύριε Ρεγκούζα, -εσείς είστε εδώ, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, ο κ. Καραμανλής θα μπορούσε να μας απαντήσει- να απομακρύνετε τον κ. Παλαιοκρασσά; Γιατί δεν τολμάτε; Ποιους κρατάει ο κ. Παλαιοκρασσάς; Είναι κορυφαίο ηθικό και πολιτικό ζήτημα.
Με αφορμή τη συζήτηση γι’ αυτό το νομοσχέδιο, αλλά παρακολουθώντας και τη συζήτηση που έγινε στη διαρκή επιτροπή, πολλοί Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρουν συνεχώς το προσφιλές σε σας ζήτημα της μεγάλης ληστείας του χρηματιστηρίου.
Όταν ήμαστε κυβέρνηση και είχατε καταθέσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, είχα την τιμή εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να είμαι ο πρώτος εισηγητής της Πλειοψηφίας. Είχα τότε τη γενναιότητα –και θα το πω και σήμερα- να πω πως υπάρχουν ασφαλώς ευθύνες. Αυτές τις ευθύνες τις καταλόγισε, αν θέλετε, ο ελληνικός λαός. Αλλά ευθυνόταν μόνο η ατμόσφαιρα που δημιουργούσε η κυβέρνησή μας; Δεν έχει καμία ευθύνη όλο αυτό το σύστημα των επιχειρηματιών που σας στηρίζει, αυτοί οι μεγάλοι λωποδύτες, οι οποίοι άρπαξαν το χρήμα και δεν το επένδυσαν; Εκεί τι κάνετε ακριβώς; Δεν έχουν καμία ευθύνη οι τράπεζες και οι τραπεζίτες, που ήταν ανάδοχοι για να πλουτίζουν και να τακτοποιούν και τα δάνεια που είχαν κάνει; Δεν έχει ευθύνες όλο εκείνο το σύστημα -θα τολμήσω να το πω, αν και ξέρω ότι ενοχλώ- των εκδοτών και των δημοσιογράφων που διαμόρφωναν και καλλιεργούσαν αυτή την ατμόσφαιρα του εύκολου πλουτισμού; Αλλά μιλούσατε σαν παρθένες, σαν να μην ξέρετε τίποτα, λέγοντας πως μόνο στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν εμπλοκή στο χρηματιστήριο.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, θα έχετε τη γενναιότητα να πείτε για εκείνο το κορυφαίο σας στέλεχος με τις είκοσι off shore εταιρείες;
Λαλιά δεν βγάζετε περί αυτού, για το ενάμισι δισεκατομμύριο που άρπαξε από το χρηματιστήριο και από αυτούς τους μικροεπενδυτές για τους οποίους κλαίτε όλη μέρα. Από πού εισέπραξε αυτός ο μεγαλόσχημος Βουλευτής σας -που πήρε την έδρα με παράνομο τρόπο- το ενάμισι δισεκατομμύριο; Από ποιων φτωχών τις τσέπες τα πήρε; Εάν έχετε τη γενναιότητα μιλήστε γύρω από αυτό.
Αλλά για να έρθουμε και λίγο στην ωμή καθημερινή πραγματικότητα.
Δεν έχετε, λοιπόν, καμία ευθύνη γι’ αυτό το δεκαοχτάμηνο, για τα αποτελέσματα της σημερινής πραγματικότητας στην οικονομία; Εσείς δεν προβλέψατε στον προϋπολογισμό αύξηση εσόδων 11,3%; Ποιο είναι το σημερινό αποτέλεσμα, κύριε Ρεγκούζα, που είστε υπεύθυνος; Γύρω στο 4%. Ευθύνες δεν έχετε γι’ αυτό; Ευθύνεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γι’ αυτό;
Πού είχατε προβλέψει τις δαπάνες, κύριε Ρεγκούζα; Τις είχατε προβλέψει στο 4,2%. Πού είναι σήμερα, κύριε Ρεγκούζα; Είναι στο 6,5%. Ναι, φίλε Πολύδωρα, είναι στο 6,5%. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το έλλειμμα; Είτε από την ανικανότητά σας, είτε από την ηθελημένη πολιτική σας να διευκολύνετε όλους αυτούς τους απατεώνες που ανέφερα και πριν. Αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα της σημερινής σας πολιτικής.
Όταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιλάει για αναλγησία -πέρα από ευθύνες που έχουμε και εμείς και που τις έχουμε αναφέρει- ξέρει τι λέει. Εμείς τουλάχιστον με 37 δολάρια το βαρέλι στο αργό πετρέλαιο, επειδή είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι δώσαμε το επίδομα θέρμανσης. Εσείς σήμερα που φθάνει στα 67,70 δεν το δίνετε. Δεν είναι αυτό κοινωνική αναλγησία; Δεν είναι μία συγκεκριμένη πολιτική επιλογή αυτή;
Όσον αφορά τα σκάνδαλα θα πω κάτι, επειδή δεν με κρατάει κανείς στην μακρά πολιτική μου ζωή και έτσι θα έχω μόνιμα στεντόρεια αυτή τη φωνή. Αρχίζει η μπόχα να βγαίνει από την αρπαχτή που κάνουν στελέχη σας. Και θα είναι τραγωδία για τον τόπο, όχι μόνο για την πολιτική ζωή, που μπορεί εμείς να αλλάξουμε, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Θα είναι τραγωδία για τον τόπο αν δεν χτυπηθούν καίρια και αποτελεσματικά και αποφασιστικά αυτά τα πρώτα σημάδια που βλέπει κανείς να βγαίνουν.
Αυτά ήθελα να πω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά όσο ακούω τις αγορεύσεις από τότε που έχω την τιμή να είμαι στην έδρα, προσπαθώ να δω τι σχέση έχουν όλα αυτά με το νομοσχέδιο.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Πώς δεν έχουν σχέση; Για την οικονομία μιλάμε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Τι σχέση έχουν αυτά με την αρχή του νομοσχεδίου και με τα άρθρα και τι κάνει ο Προεδρεύων όταν οι Βουλευτές που αγορεύουν απομακρύνονται παντελώς από το συζητούμενο νομοσχέδιο;
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Ξέρω το ύφος σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Δεν το λέω για σας, κύριε Κουλούρη, το λέω γενικότερα.
ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν έχουν σχέση αυτά που είπα με το χρηματιστήριο και την οικονομία; Δεν έχουν άμεση σχέση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κάνω παράκληση, λοιπόν, να επανέρθουμε στο νομοσχέδιο. Πιστεύω να το κάνει αυτό ο κ. Μακρυπίδης ο οποίος έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μακρυπίδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά με το συζητούμενο νομοσχέδιο για το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, θα ήθελα να πω εξ υπαρχής ότι ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. το ψηφίζουμε επί της αρχής, για να μην υπάρξει παρέμβαση από το Προεδρείο όπως υπήρξε σε προηγούμενους ομιλητές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο τέλος.
Θα ήθελα όμως να απαντήσω σε όσα παρατηρήσατε προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, θα μου το επιτρέψετε, εάν οι αναφορές που έγιναν από τους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετίζονται με το σχέδιο νόμου. Και βεβαίως σχετίζονται, όσο σχετίζεται η όποια αναφορά έγινε και από την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τους ομιλητές, σχετικά με το επίμαχο χρονικό διάστημα για το χρηματιστήριο και τα όσα έλαβαν χώρα την περίοδο 1999-2000.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Μακρυπίδη, αυτό αφορά όλους. Δεν κάνω καμία διάκριση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Και βέβαια σχετίζονται.
Γι’ αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο Υπουργό και τον παρόντα, σχετικά με όσα είχαν πει τότε που ήταν δέκα χρόνια αντιπολίτευση. Είχαν πει ότι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν και έχουν έτοιμη πρόταση να θωρακίσουν με το πιο σύγχρονο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Και δεκαοκτώ μήνες που είστε Κυβέρνηση περιμένουμε ακόμη να έρθει ένα νομοσχέδιο που θα θωρακίζει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, θα το εκσυγχρονίζει, θα το βελτιώνει. Ακόμη το περιμένουμε. Ειπώθηκε από Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι έφεραν το νομοσχέδιο για τα αμοιβαία κεφάλαια. Και όμως αυτό ήταν έτοιμο από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άρα, δεν ήταν δικό τους.
Επίσης, επί Προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 είχαν συνταχθεί τέσσερις οδηγίες. Η μία ήταν για την κατάκτηση της αγοράς, που ήρθε πριν από μόλις μερικούς μήνες και την κυρώσαμε. Η δεύτερη οδηγία είναι αυτή σήμερα. Άρα, δεν είναι νομοσχέδιο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μία κύρωση σύμβασης που είχε προετοιμαστεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία της χώρας μας για το χρηματιστήριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο για την Ελλάδα. Υπολείπονται ακόμη και δύο οδηγίες για τις επενδυτικές υπηρεσίες και για τη διαφάνεια των χρηματιστηριακών αλλαγών. Και σας ερωτώ: Γιατί δεν τις έχετε φέρει ακόμη; Δεν θέλω να καταλογίσω πάλι σκοπιμότητα.
Αυτή η οδηγία που συζητούμε σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έπρεπε το αργότερο να είχε έρθει προς κύρωση την 1-7-2005. Τη φέρνετε με καθυστέρηση τριών και πλέον μηνών. Επαναλαμβάνω ότι δεν καταλογίζω σκοπιμότητα. Όμως θα πρέπει να ομολογήσετε ότι και αυτή η συγκεκριμένη κύρωση ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση.
Όμως, επειδή σχετίζονται τα όσα συζητούμε με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, δεν μπορώ να μη σχολιάσω, κύριε Πρόεδρε, αυτό που μόλις χθες ήρθε απάντηση από την EUROSTAT σχετικά με το έλλειμμα, το οποίο είναι 6,6%.
Κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα κατατίθεται το προσχέδιο για το νέο Προϋπολογισμό του 2006. Ποιο θα είναι το έλλειμμα που θα προσδιορίσετε ότι υπήρξε το 2004; Αυτό που λέγατε πέρυσι τον Οκτώβρη στο προσχέδιο που ήταν 5,3%; Αυτό που είπατε στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης το Μάρτιο 6,1%; Ή είναι 6,6%; Και ξέρετε γιατί το αναφέρω; Ακριβώς για να δούμε πόσο απέχουν τα λόγια από τα έργα, πόσο αυτά που είχατε πει σχετικά με την πορεία της οικονομίας έχουν βάση και κατά πόσο μπορείτε να ανταποκριθείτε σ’ αυτά που εσείς σχεδιάσατε και προγραμματίσατε και κατά πόσο τα υλοποιείτε σήμερα και όχι για τον Προϋπολογισμό του 2004 που είχε σχεδιάσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Εσείς αποδέχεστε το 6,6%;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Και το αναφέρω, κύριε Υπουργέ, γιατί ρητά και κατηγορηματικά λέτε ότι η πορεία των εσόδων το 2005 θα τρέχει με 11,4% και είναι 3,7%.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Είναι 4,2%.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Οι δε δαπάνες ενώ στην πρόβλεψη είναι 4,5%, έχουν ξεπεράσει το 6,5%. Και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για τα όσα έχετε μεταφέρει για το δεύτερο εξάμηνο που χρωστάτε, ενώ θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί το πρώτο εξάμηνο, με σκοπιμότητα ακριβώς για να περάσει ο έλεγχος που δέχεστε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μη φανούν διογκωμένα τα στοιχεία.
Κύριε Πρόεδρε, γιατί τα είπα αυτά; Γιατί ήδη είναι σε εξέλιξη.
Και μας είπε ο κ. Δούκας στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα της τιτλοποίησης των εσόδων. Πολλά είχατε πει στο παρελθόν όταν είχε προχωρήσει η θεσμοθέτηση της τιτλοποίησης των εσόδων.
Μπορείτε να μας πείτε και σήμερα, κύριε Υπουργέ -γιατί είναι σοβαρό το θέμα- αν ήδη έχετε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις; Απ’ αυτά που προβλέπετε να εισπράξετε, πόσα προέρχονται από επιχειρήσεις πτωχευμένες του ιδιωτικού τομέα; Πόσα είναι από επιχειρήσεις κρατικές; Πόσα είναι από Δ.Ε.Κ.Ο.; Μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία για να δούμε εάν και σε ποιο βαθμό απ’ αυτά που θα είναι απαιτητά οφειλόμενα, θα εισπραχθούν εν τέλει; Ή μήπως μέσα από κει στοχεύετε μόνο στο να μειώσετε τεχνικά το έλλειμμα κατά 1% για ένα τρίμηνο, μέχρι τέλος του έτους, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο στόχος που βάζετε ότι το 2006 θα μειωθεί στο 2,8% το έλλειμμα και προσπαθείτε μέσα από την τιτλοποίηση, επιτυγχάνοντας λογιστικά και μόνο 1% τη μείωση του ελλείμματος τώρα;
Διαφορετικά, θα οδηγηθείτε νομοτελειακά σε αυτό που ακολουθήσατε το 2005, σε νέους φόρους, σε νέες επιβαρύνσεις, σε μείωση των δαπανών για κοινωνική πολιτική και άρα σε νέα σκληρή αντιλαϊκή πολιτική και τον επόμενο χρόνο.
Τα λέω αυτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου υπάρχει αναφορά στο άρθρο 5 παράγραφος 2 που λέει ότι το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ότι περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα που μεταξύ των άλλων αναφέρεται η ταυτότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων διοικητικών στελεχών των συμβούλων και των ελεγκτών.
Μπορείτε να μας πείτε εάν αυτή η κύρωση που κάνουμε σήμερα αυτής της σύμβασης εφαρμόστηκε σε μία μεγάλη Δ.Ε.Κ.Ο. όπως η Δ.Ε.Η. που είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία και μια από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο; Εφαρμόστηκε αυτή η συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου νόμου που συζητάμε σήμερα; Εάν είχε συμβεί αυτό, θα γνωρίζαμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διαδικασίες, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και δεν θα ήταν σήμερα η Δ.Ε.Η. ακέφαλη για δύο μήνες, χωρίς συνεδριάσεις και χωρίς αποφάσεις. Ακόμα προσπαθεί να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων, του κ. Σιούφα και του κ. Αλογοσκούφη με τον κ. Παλαιοκρασσά, για το ποιος εκπροσωπεί ποιων συμφέροντα, με αποτέλεσμα σήμερα η ΔΕΗ να μην έχει προχωρήσει στην κύρωση της απόφασης για καθορισμό αρμοδιοτήτων στους πέντε γενικούς διευθυντές. Ο κ. Σιούφας είπε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα, μια αρρυθμία στη Δ.Ε.Η.. Κάποιος συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι υπήρξε μια αστοχία. Τελικά, δεν λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα λέτε εκλεπτυσμένα. Υπάρχει μια αδράνεια, μια απραξία, μία διάλυση σε αυτήν τη μεγάλη εταιρεία.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βάζει τάξη. Αύριο μετά την ψήφισή του θα εφαρμοστεί όσον αφορά τη Δ.Ε.Η. αυτή η συγκεκριμένη διάταξη;
Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι η τελική τιμή της διάθεσης και ο αριθμός κινητών αξιών που διατίθενται γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα τη συγκεκριμένη μετοχή. Ακόμη, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των κινητών αξιών στους επενδυτές και οι τρόποι προσδιορισμού της τελικής τιμής διάθεσης κλπ. Αυτή η διάταξη έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας που έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που παραβίασε τον ισχύοντα κανονισμό των αναδόχων με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η τιμής της μετοχής; Και αυτό έγινε χωρίς να έχουν παρέμβει μέχρι σήμερα οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρμογή του κανονισμού. Έχουμε την ωμή παράβαση του κανονισμού από το σύμβουλο της Αγροτικής, τη UPS που είναι και ανάδοχος και επενδυτής.
Τα ανέφερα αυτά, κύριε Πρόεδρε, όχι για να αναμοχλεύσω γνωστά πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και θα τα ξανασυζητήσουμε αλλά γιατί έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Δεν θέλω να κάνω την υπόθεση ότι το φέρατε με καθυστέρηση τριών μηνών προκειμένου να έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα γιατί θα ήσασταν σε πολύ δυσμενή θέση αν είχε ήδη κυρωθεί όπως ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε από 1ης Ιουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Μακρυπίδη, τελειώστε, έχετε φθάσει στα δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, τη σεμνότητα και την ταπεινότητα τις οποίες επικαλείται ο κύριος Πρωθυπουργός σε σχέση με την αξιοκρατία. Μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν χάνετε την ευκαιρία να προσπαθήσετε να αποδείξετε πόσο πιστεύετε στην αξιοκρατία.
Στο άρθρο 27 παρ. 4 προσλαμβάνετε πέντε υπαλλήλους καταστρατηγώντας με τον πιο ωμό τρόπο τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Θα τα πείτε στο σχετικό άρθρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ: Προσλαμβάνετε ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους κάνετε δημοσίους υπαλλήλους καταστρατηγώντας τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. και τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. Αναγνωρίζετε το σύνολο των χρόνων προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο, μισθολογικά, βαθμολογικά, συνταξιοδοτικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όπως και σε μια σειρά άλλα ζητήματα αξιών και αρχών, όσον αφορά την αξία, όσον αφορά την αρχή της αξιοκρατίας για μια ακόμη φορά τη στήνετε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το λόγο έχει ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχήν επειδή πληροφορήθηκα ότι είχε ένα οικογενειακό ατύχημα ο κύριος Υπουργός εύχομαι όλα να είναι περαστικά και να πάνε καλά. Γιατί άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η επικοινωνία η ανθρώπινη.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Ευχαριστώ πολύ, όλα είναι καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συζητάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σήμερα, ένα νομοσχέδιο τεχνικής φύσεως το οποίο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας που διαπραγματεύθηκε και πέρασε η Ελληνική Προεδρία επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2003 και έρχεται τώρα η Κυβέρνηση με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση να εφαρμόσει.
Φυσικά και συμφωνούμε με την αρχή του νομοσχεδίου και με τις περισσότερες διατάξεις και θα ήταν ευχής έργο να έλειπαν ορισμένες πελατειακής φύσεως και νοοτροπίας άρθρα έτσι ώστε να μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει και σε κάθε άρθρο χωριστά ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. Διότι σε αντίθεση με αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύουμε ότι ζητήματα τα οποία αφορούν εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα τα οποία επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο τη λειτουργία των αγορών, ζητήματα τα οποία άπτονται αρχών και κανόνων εποπτείας πρέπει να προσελκύουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση έτσι ώστε η εφαρμογή τους να είναι πιο αποτελεσματική και να μη δίνεται η εντύπωση ότι κομματικοποιούμε και πολιτικοποιούμε τη λειτουργία των αγορών.
Συγκρίνετε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη στάση της υπονόμευσης, της καταγγελίας, της αστήρικτης καταγγελίας την οποία επί χρόνια ακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση σε συναφή ζητήματα.
Όταν είχαμε ξεκινήσει μια σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Κεφαλαιαγοράς την οποία παλιότερα την είχαμε παραλάβει από τη Νέα Δημοκρατία με δυο υπαλλήλους, σε τι συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία; Πουθενά. Και το μόνο το οποίο έβρισκε να κάνει, είναι να καταγγέλλει, να λοιδορεί, να υπονομεύει και να συκοφαντεί. Ακόμα και στα πιο αυτονόητα μέτρα, ακόμη και σε εφαρμογές οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νέα Δημοκρατία είχε σηκώσει μπαϊράκι έτσι ώστε να πολιτικοποιεί τα ζητήματα των αγορών και να κάνει στείρα, κενή περιεχομένου αντιπολίτευση στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποσχόμενη ότι αυτή θα θεραπεύσει όλες τις αδυναμίες και όλες τις αποτυχίες του συστήματος, διότι συνέβησαν και τέτοιες τα προηγούμενα χρόνια.
Τι βλέπουμε σήμερα; Ότι δεν έχει προσθέσει ούτε μια διάταξη, διαφορετική απ’ αυτή που παρέλαβε ως έτοιμο νομοσχέδιο επεξεργασμένο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από τη μια βέβαια αυτό είναι καλό διότι δείχνει μια συνέχεια στο νομοθετικό έργο, στον ευαίσθητο τομέα της εποπτείας των αγορών. Από την άλλη μεριά όμως, ελπίζω να αποτελέσει και ένα μάθημα για τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν κρατούσε την ίδια στάση να συνεχίσει τη δημιουργική προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης και σε άλλους τομείς η ελληνική οικονομία θα είχε αποφύγει τις θυελλώδεις περιπέτειες που έζησε τους προηγούμενους δεκαοκτώ μήνες και θα απέφευγε την αβεβαιότητα που θα ζήσει το επόμενο διάστημα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα νομοσχέδια που ρυθμίζουν την λειτουργία των αγορών δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαλεία που για να αποδώσουν χρειάζονται ένα ευρύτερο περιβάλλον αξιοπιστίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης. Σε κανένα απ’ αυτά τα τρία μέτωπα η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει επιτυχείς εξετάσεις.
Το κορυφαίο βέβαια θέμα των ημερών, το οποίο θα ζήσουμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια τις επόμενες μέρες είναι το δημοσιονομικό ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία νόμισε ότι παίζοντας με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας θα αμαυρώσει την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα βρει μια ευκαιρία να ξεγλιστρήσει από τις απύθμενες και αμέτρητες υποσχέσεις που προεκλογικά έδινε.
Πού φτάσαμε σήμερα; Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να θεωρείται ως o κατ΄ εξοχήν δημοσιονομικός παραβάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα πλέον να βρίσκεται διαρκώς υπό επιτήρηση, υπό συστάσεις και να είναι διαρκώς αναξιόπιστη.
Σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν την Ελλάδα ως πάλι κορυφαία στην αποτυχία, όπως και πέρυσι, ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Με τη δική σας πολιτική και τη δική σας επιλογή φτάσαμε σ’ αυτήν την κατάσταση!
Και ερχόμαστε τώρα, όταν βλέπουμε το έλλειμμα να σκαρφαλώνει σχεδόν στο 7% με άδηλη τη μελλοντική του πορεία, να κάνουμε εμβαλλωματικές λύσεις. Τέτοιες είναι πρώτα απ’ όλα, η περίφημη τιτλοποίηση, την οποία εσείς ευαγγελιστήκατε και επεξεργαστήκατε ως δήθεν «φάρμακο» στην αδυναμία σας να ελέγξετε τα ελλείμματα.
Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αυτό προφανώς θα αποτύχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απέρριψε ένα ανάλογο αίτημα της Ουγγαρίας και μόλις χθες απέρριψε ανάλογο αίτημα και της Γερμανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των χθεσινών «Financial Times», το οποίο και καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Χριστοδουλάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο «σκαρφιστήκατε» την τελευταία στιγμή, παρά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα και παρά τις δικές σας καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα αποδώσει.
Εν τω μεταξύ, έχετε παραλύσει όλον το μηχανισμό είσπραξης εσόδων, δεδομένου ότι το συκοφαντήσατε, αποδυναμώσατε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κάνατε εκτεταμένες ρυθμίσεις φορολογικής ασυλίας σε πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων και αφού στείλατε το μήνυμα στην αγορά «δεν πειράζει τώρα, ξεκουραστείτε λίγο, μην πληρώνετε», έτσι ώστε να φανεί η διαφορά με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο ακόμα και παραμονές εκλογών μάζευε κανονικά τα έσοδα, διότι είχε ευθύνη απέναντι στη λειτουργία της πολιτείας. Εσείς τα αποδιοργανώσατε όλα, με αποτέλεσμα να έχετε έλλειμμα 2.000.000.000 ευρώ.
Τώρα, προσπαθείτε να πιαστείτε από τα μαλλιά σας. Λέτε ότι θα δημεύετε μισθούς και συντάξεις και ότι θα κάνετε έρευνες σε ιδιωτικούς χώρους. Πρόκειται για πρωτοφανή θέματα, τα οποία μας φέρνουν πίσω στις πιο σκοτεινές εποχές αδιαφάνειας, αβεβαιότητας και φόβου απέναντι στις φορολογικές αρχές, αντί να προωθείτε την απλοποίηση και τη διαφάνεια.
Το μόνο που έμεινε είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να νομιμοποιηθεί το «γρηγορόσημο» -αλλά να μην το παρακάνουμε κιόλας- έτσι ώστε να επιταχυνθεί η είσπραξη των εσόδων.
Το μόνο που σας μένει, κύριε Υπουργέ, είναι να κάνετε μία τιτλοποίηση του «γρηγορόσημου», το οποίο πιθανώς να είναι και το μόνο που θα δουλέψει, διότι στο αδιέξοδο στο οποίο έχετε φθάσει τη δημοσιονομική πολιτική, προοιωνίζονται ακόμα χειρότερες εξελίξεις.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε ορισμένες περιπτώσεις κακής εφαρμογής του νομοσχεδίου, το οποίο εσείς μας έχετε φέρει να ψηφίσουμε. Ανέφερε και προηγουμένως ο συνάδελφος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ορισμένα ζητήματα τα οποία προξενούν τουλάχιστον ερωτηματικά και απορίες σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας.
Εδώ λέτε ότι θα πρέπει όλα να αποκαλύπτονται στους επενδυτές με τα πληροφοριακά δελτία –και πολύ καλά κάνετε και τα προβλέπετε αυτά- αλλά αυτό το κάνατε στην Αγροτική Τράπεζα;
Αν δεν κάνουμε λάθος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η ίδια εταιρία ήταν όχι μόνο ανάδοχος αλλά και επενδυτής και σύμβουλος, πράγμα που απαγορεύεται ρητά από προγενέστερους νόμους που ισχύουν και τους οποίους έρχεστε εσείς σήμερα και ενισχύετε, αλλά δεν τους ακολουθείτε.
Θα το σχολιάσετε αυτό, κύριε Υπουργέ; Σας το είπαμε και στη Διαρκή Επιτροπή. Αναφέραμε όλα τα στοιχεία, αλλά τηρείτε σιγή ιχθύος! Έχουν περάσει δέκα μέρες από τότε που τέθηκαν τα ζητήματα και δεν έχετε δώσει την παραμικρή εξήγηση για το αν η συγκεκριμένη πράξη εισαγωγής της Α.Τ.Ε. σε ευρύτερο επενδυτικό κοινό έχει τηρήσει τους νόμους, τους οποίους και εσείς οι ίδιοι φέρατε πριν από λίγους μήνες, αλλά και σήμερα ακόμη, να ψηφίσουμε.
Έτσι, δίνετε την εντύπωση ότι απλώς περνάτε έτσι στα βιαστικά ορισμένα ζητήματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που άλλωστε είσαστε υποχρεωμένοι να φέρετε, αλλά δεν έχετε καμία απολύτως διάθεση να εφαρμόσετε τους νόμους, να βοηθήσετε στην αναβάθμιση και στην εδραίωση των αγορών, να αυξήσετε την εμπιστοσύνη. Και πάνω από όλα δεν έχετε καμία πολιτική έτσι ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη, τις υγιείς επιχειρήσεις αυτές που δεν μεταναστεύουν έξω και δεν δημιουργούν ανεργία διαρκώς. Αυτές τις υγιείς επιχειρήσεις τις οποίες αντιθέτως με τη δική σας πολιτική φροντίσατε να τιμωρήσετε καταργώντας τα αφορολόγητα αποθεματικά, διότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να αυξήσετε τα διανεμόμενα κέρδη και εισοδήματα. Έτσι οξύνετε τις ανισότητες, μειώνετε τις επενδύσεις, μειώνετε την απασχόληση και δεν δίνετε καμία πνοή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδουλάκη.
Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Τμήμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόμων:
1.Του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
α. «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου».
β. «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος».
2.Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση μιας μόνιμης Ελληνο-αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισμού κ. Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η εναρμόνιση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου με αριθμό 2003/71. Η σχετική οδηγία έχει χαρακτηρισθεί ως κείμενο μέγιστης εναρμόνισης και όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις απ’ αυτήν την οδηγία.
Σπεύδω, όμως, να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι παρά τη ρύθμιση ότι δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις, επειδή η οδηγία είναι μέγιστης εναρμόνισης, ο κύριος Υπουργός, το Υπουργείο δέχεται να βάλει μέσα στο σχέδιο νόμου -υποτίθεται ότι προσπαθεί να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία προς την οδηγία- ρύθμιση με την οποία προβαίνει σε προσλήψεις, ενώ δεν δέχεται ρυθμίσεις τις οποίες στη Διαρκή Επιτροπή εμείς προτείναμε. Όπως για παράδειγμα προτείναμε να μην υπάρχει αυτός ο μικρός χρόνος παραγραφής –τρία έτη ορίζεται, κύριε Πρόεδρε- για τις αξιώσεις του επενδυτή εναντίον των προσώπων που έχουν ευθύνη κατά το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου.
Σας είπα, κύριε Υφυπουργέ, ότι με το να περιορίζετε την παραγραφή στα τρία έτη, δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια να έχει το δικαίωμα να εγείρει αξίωση ο επενδυτής για να αποζημιωθεί, ουσιαστικά αποδυναμώνεται αυτό το δικαίωμα, διότι ο χρόνος και σύντομος είναι και δεν είναι ικανός σε κάθε περίπτωση να αναδείξει όλα εκείνα τα ζητήματα, τα οποία συνθέτουν το πολύπλοκο της υποθέσεως. Και περαιτέρω, δεν είναι μόνο ότι περιορίζετε την παραγραφή στα τρία χρόνια, δεν δέχεστε να υφίσταται δικαίωμα έγερσης αξιώσεως με βάση το περιληπτικό σημείωμα.
Κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά οδηγούμαστε με τη ρύθμιση αυτή σε αποδυνάμωση των επενδυτών οι οποίοι κάποια στιγμή αναφορικά με το ενημερωτικό δελτίο, διαπιστώνοντας ενδεχομένως ότι έχουν εξαπατηθεί, να μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να ικανοποιήσουν την αξίωσή τους. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί γίνεται αυτή η ρύθμιση. Αντιλαμβάνομαι όμως ποιους θέλει να εξυπηρετήσει και κυρίως ποιοι εξ αντικειμένου και όχι κατ’ ανάγκη πάντοτε εκ προθέσεως αδικούνται. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Και σας ζητάμε, κύριε Υφυπουργέ, και αυτή την ώρα να αλλάξετε το χρόνο παραγραφής, να τον επιμηκύνετε, με την επισήμανση ότι τα τρία έτη παραγραφής είναι ελάχιστος χρόνος, είναι χρόνος που ουσιαστικά οδηγεί στην αποδυνάμωση του δικαιώματος εκείνου που αξιώνει αποζημίωση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 πρόσωπα και πάντοτε σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο.
Περαιτέρω, κύριε Πρόεδρε, ποιος πιστεύει ότι με αυτήν τη νομοθετική ρύθμιση θα έχουμε την προστασία του επενδυτικού κοινού, όταν στη χώρα μας έχουμε νόμους, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται και από την ώρα που δεν εφαρμόζονται, οδηγούν σε μια αιχμαλωσία τους επενδυτές και δικαιολογημένα εγείρεται η απαξίωση του Χρηματιστηρίου Αξιών και όλης της σχετικής διαδικασίας;
Είχα τη δυνατότητα στη Διαρκή Επιτροπή να θέσω υπ’ όψιν σας, κύριε Υφυπουργέ –και όχι μόνο αναφερόμενος σε εσάς, αλλά γενικότερα- ότι συνεχίζεται η εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού στο Χρηματιστήριο. Είναι χαρακτηριστική η ερώτηση που ο συνάδελφος μου Βουλευτής του Συνασπισμού κ. Δραγασάκης δέκα ημέρες πριν κατέθεσε. Τι λέει με τη συγκεκριμένη ερώτηση; Ότι το Μάιο του 2005 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μια εταιρεία -και επειδή τα ονόματα πρέπει να λέγονται και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη- η εταιρεία «ΣΙΓΜΑ Α.Ε.» του Ομίλου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ».
Με την εισαγωγή αυτή αντλήθηκαν από το επενδυτικό κοινό 13.000.000 ευρώ, κύριοι συνάδελφοι, και σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η εταιρεία, κατά την εισαγωγή της, είχε ανακοινώσει ότι τα κέρδη της για το 2004 είχαν αυξηθεί σε επίπεδο ρεκόρ. Άφηνε δε να εννοηθεί ότι η υψηλή κερδοφορία θα συνεχιζόταν και στο μέλλον.
Περαιτέρω, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία ανακοίνωσε κάθετη πτώση των κερδών της κατά 43% για το πρώτο τρίμηνο του 2005. Είναι δυνατόν, κύριε Υφυπουργέ, οι υπεύθυνοι της εταιρείας το μήνα Μάιο να μη γνώριζαν αυτήν την αρνητική εξέλιξη των κερδών; Γιατί την απέκρυψαν; Στη συνέχεια, όμως, με νεότερη ανακοίνωση η εταιρεία προειδοποίησε ότι τα κέρδη του α΄ εξαμήνου –ακούστε, κύριοι συνάδελφοι- θα ήσαν μειωμένα κατά 65% -70%.
Σας ερωτώ: Αυτή η συμπεριφορά δεν συνιστά παράβαση του νόμου για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς; Δεν συνιστά παράβαση του νόμου «Για θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», αλλά και του κανονισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;
Το λέω αυτό, κύριε Υφυπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί όσους νόμους και αν κάνετε, αν αυτοί οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, αν δεν αναπτύσσεται το νομοθετημένο δίκτυο ελέγχου, τότε είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά ο επενδυτής –και μάλιστα ο μικροεπενδυτής- θα είναι εκτεθειμένος, θα είναι έρμαιο των κερδοσκοπικών διαθέσεων των εταιρειών και θα παραμένει σταθερά απροστάτευτος. Τέτοιο Χρηματιστήριο θέλετε; Τέτοιο Χρηματιστήριο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία; Προφανώς όχι.
Τα λέω αυτά, για να αποδείξω το βάσιμο του πολιτικού μας ισχυρισμού, ότι όσους νόμους και αν έχουμε, αν αυτοί οι νόμοι δεν εφαρμόζονται και αν δεν αναπτύσσεται συστηματικά και με συνέχεια ο έλεγχος, ο οποίος έχει μάλιστα νομοθετηθεί, ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο επενδυτής και προφανώς και η ελληνική οικονομία.
Σας ζήτησα στη Διαρκή Επιτροπή. Το αρνηθήκατε στο όνομα ότι η συγκεκριμένη οδηγία είναι μέγιστης εναρμόνισης και δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις. Σας ζήτησα να υιοθετήσετε την πρότασή μας, έτσι ώστε στην ευθύνη των συγκεκριμένων προσώπων να συμπεριληφθούν και οι ορκωτοί λογιστές και ελεγκτές, αλλά και οι δικηγόροι για τη διενέργεια του οικονομικού και νομικού ελέγχου αντίστοιχα και χρειάζεται να αναφέρετε ξεχωριστά και αυτοτελώς το ενημερωτικό δελτίο και η ειδική του συμμετοχή και να μη γίνεται παραπομπή στις μεταξύ τους συμβάσεις. Αυτή η σαφήνεια ή -αν θέλετε ακριβέστερα- αυτή η αποσαφήνιση των δεδομένων είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το επενδυτικό κοινό.
Αρνηθήκατε την πρότασή μας και την αρνηθήκατε –επαναλαμβάνω- στο όνομα ότι η οδηγία είναι μεγίστης εναρμόνισης και δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις. Σας είπα λίγο πριν ότι, παρεκκλίνοντας σ’ αυτό το νομοθέτημα με δεδομένη τη μέγιστη εναρμόνιση, όπως λέει η οδηγία, έχετε ρύθμιση για την πρόσληψη και τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων.
Κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστώ, κύριε Κουβέλη. Όχι ευχαριστούμε γιατί καταψηφίζετε. Για την ομιλία σας ευχαριστούμε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Θα μπορούσατε και για το πρώτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Επειδή είπα «ευχαριστούμε», μην παρεξηγηθεί ότι σας ευχαριστώ γιατί καταψηφίζετε.
Ο Υφυπουργός κ. Ρεγκούζας έχει το λόγο.
Κύριε Υπουργέ, θα μιλήσετε πολύ;
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Δικαιούσθε είκοσι πέντε λεπτά, ας είστε σύντομος όμως.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μπω επί της ουσίας της ομιλίας μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο παρεμπίπτον ζήτημα που τέθηκε και που με αφορά προσωπικά.
Θέλω να δηλώσω με απόλυτη σαφήνεια ότι θλίβομαι, όταν βλέπω η πολιτική να υποτάσσεται στη μικροπολιτική πολλές φορές, πίσω από την οποία συστοιχίζονται μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Θλίβομαι επίσης, όταν διαπιστώνω ότι συνάδελφοί μου, με τους οποίους υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό, υπηρετούμε τον ελληνικό λαό, αποδέχονται να απομονώσουν ή να παρερμηνεύσουν ακόμη και τις δηλώσεις μου σε μια εκδήλωση, στην οποία μάλιστα μίλησα από στήθους, χωρίς γραπτό κείμενο, στο Συνέδριο των Τελωνειακών, πριν τρεις μήνες και κάτι, στο Βόλο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν εξυπηρετεί κατ’ αρχήν την πολιτική και βέβαια δεν μου δημιουργεί κι εμένα ιδιαίτερη χαρά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στο πρόσωπό μου και θα έπρεπε να προβληματίσει αυτή η στάση κάποιων συμφερόντων, που θέλουν ντε και καλά να με αποπέμψουν από κει μου είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το κάνουν. Είναι όμως λάθος για την πολιτική και τις αντιστάσεις της.
Για να γίνω πιο σαφής, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τι είπα σ’ αυτήν την εκδήλωση, πριν αναφερθώ στην πράγματι ελλειμματική διατύπωση εκείνης της στιγμής, που δεν είχε βέβαια τα νοήματα αυτά που της αποδόθηκαν. Αναφέρομαι, λοιπόν, στην ομιλία μου σε δυο τρία σημεία πριν απ’ αυτήν την αναφορά.
«Όμως πρέπει ταυτόχρονα να επισημάνω με απόλυτη καθαρότητα ότι φαινόμενα αλαζονείας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος δεν πρόκειται βεβαίως να ανεχθούμε. Πολύ δε περισσότερο σε ζητήματα που έχουν σχέση με αυτό που ονομάζουμε «ήθος», δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εκπτώσεις. Αυτό δεν αποτελεί απειλή, αποτελεί φιλική εξήγηση μαζί σας».
Και συνεχίζω παρακάτω, αναλύοντας τις παθογένειες της λειτουργίας της Τελωνειακής Υπηρεσίας: «Μια άλλη κατηγορία που αποτελεί παθογένεια είναι οι εσκεμμένες αβλεψίες, που υπηρετούν άνομα συμφέροντα. Εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιες λογικές και εδώ ακριβώς, όπως είπα και πριν, δεν κάνουμε εκπτώσεις». Και συνεχίζω παρακάτω: «Μια άλλη κατηγορία είναι οι δόλιες μεθοδεύσεις σε διαδικασίες, που και εδώ ακριβώς είμαστε ξεκάθαροι, δεν ανεχόμαστε δηλαδή φαινόμενα διαφθοράς, που υποκινούνται ακριβώς από τέτοιες δόλιες μεθοδεύσεις».
Και συνεχίζω παρακάτω, αναφερόμενος στις προσπάθειες πλέον της Κυβέρνησης: «Μελετούμε αυτήν τη στιγμή και προσπαθούμε να αναζητήσουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την πάταξη του λαθρεμπορίου, που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά. Ειδικότερα το λαθρεμπόριο αυτό αναπτύσσεται στα καύσιμα, στο οινόπνευμα, στον καπνό και βέβαια στη ζάχαρη, αλλά όχι μόνο σε αυτά, αλλά και στις περιπτώσεις που έρχονται με παραποίηση της γνησιότητας των προϊόντων, ειδικότερα στα κινέζικα προϊόντα, που είναι και η μάστιγα της εποχής κ.λπ.».
Αυτά έλεγα σ’ αυτήν τη συζήτηση και έρχομαι στην επίμαχη φράση, η οποία βεβαίως πάσχει από κάποια σχετική φραστική ατέλεια, όταν μια συζήτηση γίνεται στον προφορικό λόγο και μάλιστα χωρίς κείμενο.
«Θα ήθελα να σας παρακαλέσω επίσης και σε κάτι ακόμη» -γιατί και αυτό το κείμενο διαστρεβλώνεται στην ερώτηση των συναδέλφων που κατατέθηκε- «με στόχο την αναβάθμιση και της εικόνας, αλλά και της ουσίας της Τελωνειακής Υπηρεσίας να περιορίσετε εσείς από μόνοι σας –και ξέρω ότι μπορείτε να το κάνετε και το λέω τελείως φιλικά και τελείως επιεικά (και ας μου συγχωρέσει η κ. Κανέλλη το φραστικό λάθος και την ευχαριστώ βεβαίως για το μάθημα Γραμματικής που μου έκανε από τηλεοράσεως)- και να μειώσετε τα λεγόμενα «γρηγορόσημα». Δεν κάνω κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό, με νόημα» κατέληξα. Και για να είμαστε συγκεκριμένοι, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, μιλούσα για το φαινόμενο της διαφθοράς.
Το φαινόμενο της διαφθοράς όποιος δεν το παραδέχεται, όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί μάλλον ή πάσχει από κουφότητα.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ: Τι έχετε κάνει για να το πατάξετε;
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Με λίγα λόγια, σε εκείνο το συνέδριο που μιλούσα σε εκπροσώπους των Τελωνειακών, τους καλούσα να συμπράξουν να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο και όχι να το ανεχθούμε.
Τους έλεγα με λίγα λόγια, γιατί όπως ξέρετε προέρχομαι και από το Υπουργείο Οικονομικών, το εξής: «Σας ξέρω. Κοιτάξτε να μαζευτείτε». Αυτήν την έννοια είχε αυτή η αναφορά η οποία μου αποδόθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ, απομονώνοντας τις προηγούμενες αναφορές μου, λέγοντας ότι δήθεν εγώ υποθάλπω το λαθρεμπόριο ή το γρηγορόσημο.
Αντίθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει κάθε φαινόμενο διαφθοράς και ο τρόπος είναι ένας: Να είσαι αμείλικτος. Και εμείς είμαστε αμείλικτοι. Κάνουμε μεγάλες τομές, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα για τη διαμόρφωση πολιτικού και θεσμικού πλαισίου, η εφαρμογή του οποίου θα εξυγιάνει όλο το σύστημα.
Οι πολίτες αυτό το βλέπουν, το γνωρίζουν και το υποστηρίζουν. Αυτό είναι φυσικό να ενοχλεί κάποιους και αυτό αποδεικνύεται από την ανάσυρση και τη διαστρέβλωση μιας προ τριμήνου, όπως είπα πριν, ανοιχτής στη δημοσιότητα ομιλίας μου, στην οποία ρητώς και κατηγορηματικώς ανέφερα -πολλές φορές μάλιστα- όσα πριν από λίγο σας είπα.
Είναι τυχαίο ότι αυτή η ανάσυρση και διαστρέβλωση έγινε την ημέρα που είχα δώσει ως χρονικό όριο για την εκτέλεση πραγματοποίησης εικοσιτεσσάρων μεταθέσεων τμηματαρχών εποπτών τελωνείων; Ας προβληματιστεί και ας δώσει την απάντηση κάθε καλόπιστος πολίτης. Αυτά σε ό,τι αφορά το προσωπικό μου ζήτημα.
Και έρχομαι τώρα, κυρίες και κύριοι, επί του νομοσχεδίου. Πριν όμως μπω και επί του νομοσχεδίου να κάνω ορισμένες διευκρινίσεις. Κύριε Μακρυπίδη, αναγνωρίσατε ότι το έλλειμμα μπορεί να είναι και 6,6. Δεν υπάρχει τέτοια επίσημη ανακοίνωση και απ’ ότι ξέρω η διόρθωση του τρόπου υπολογισμού όλων αυτών των δεικτών γίνεται για την περίοδο 2000-2004. Επομένως δεν αφορά το 2005. Αλλά αν αποδέχεστε μάλλον το 6,6, αυτή είναι μια καινούργια δική σας ομολογία γιατί το έλλειμμα δεν διαμορφώθηκε σήμερα, διαμορφώθηκε χθες. Καμία άλλη αναφορά.
Αναφέρθηκαν ορισμένα πράγματα για την τιτλοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τιτλοποίηση, τα ανείσπρακτα ληξιπρόθεσμα έσοδα του κράτους αυτήν τη στιγμή –περίπου, χοντρικά- ανέρχονται στα 18.000.000.000 ευρώ. Εξ αυτών τα 7.000.000.000 περίπου είναι μη επιδέξιμα είσπραξης, δηλαδή αφορούν πτωχεύσεις και ανύπαρκτες επιχειρήσεις, ενώ τα 11.000.000.000 είναι εισπρακτέα. Οι προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης πληρωμής περίπου είναι 7.000.000.000 ευρώ, άρα είναι περίπου 18.000.000.000 συνολικά.
Εμείς δεν φιλοδοξούμε να προεισπράξουμε όλο αυτό το ποσό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό, χρησιμοποιώντας ένα δημοσιονομικό εργαλείο που το χρησιμοποίησε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά με διαφορετικό τρόπο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποτέ! Ποτέ!
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): …για μελλοντικά έσοδα, όπως λαχεία, έσοδα αεροδρομίων -τα έχουμε πει αυτά, κύριε Χριστοδουλάκη- μέσω off shore εταιρειών και μάλιστα αυτή η τιτλοποίηση -όταν θα έρθει η στιγμή θα ενημερωθεί η Βουλή- γίνεται με πολύ πιο συμφέροντες όρους. Δεν είναι όμως ώρα αυτήν τη στιγμή. Θα τα πούμε.
Όσον αφορά τα λοιπά έσοδα, κύριε Μακρυπίδη, το πρώτο οκτάμηνο η διακύμανση των εσόδων ήταν 4,2, με διακύμανση τελευταίου μήνα 9,8 τον Αύγουστο. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε για το Σεπτέμβριο είναι μάλλον καλές, μάλλον ικανοποιητικές.
Επομένως με την τιτλοποίηση ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, αλλά και με την πορεία των εσόδων εκτιμούμε ότι θα καλύψουμε τον ετήσιο στόχο του 7,4, πλέον των καθυστερήσεων της προηγούμενης χρονιάς που αφορούσαν τη δική σας κυβέρνηση.
Πιστεύω ότι θα καλύψουμε αυτόν τον ετήσιο στόχο και δεν θα χρειαστεί πράγματι να πάρουμε καινούργια μέτρα. Αυτή είναι η διαρκής προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της οικονομίας, να μην επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν αντέχουν άλλο.
Σε ό,τι αφορά την Αγροτική Τράπεζα, έχει τηρηθεί απολύτως ο κανονισμός αναδοχών. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παραβίαση και όταν θα είναι η στιγμή θα πάρετε συγκεκριμένη και αναλυτική απάντηση για αυτό το θέμα. Πάντως δεν υπάρχει καμία παραβίαση.
Σε ό,τι αφορά το χρόνο, την τριετία που είπατε, κύριε Κουβέλη: Η ευθύνη για τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, με το νομοθετικό καθεστώς που υπάρχει σήμερα, δεν ακυρώνεται. Είναι παράλληλη η ευθύνη και δεν ακυρώνεται. Δεν συντμείται, δεν συντομεύουμε δηλαδή την παραγραφή. Αντίθετα, επιμηκύνουμε σε τρία χρόνια τον ένα χρόνο που προέβλεπε το θεσμικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Οι γενικές διατάξεις κινούνται παράλληλα και δεν ακυρώνονται.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Και γιατί δεν το κάνετε πενταετία; Δεν σας το απαγορεύει, αν μου επιτρέπετε, η κοινοτική οδηγία.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η νομοθετική παρέμβαση που κάνουμε στο συγκεκριμένο σημείο.
Και τώρα να έρθω επί του νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω όλους για τις όποιες προτάσεις ή παρατηρήσεις έκαναν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Τμήμα επί του νομοσχεδίου. Γιατί μπορεί να διαφωνεί κανείς με κάποιες προτάσεις, όμως η συνεισφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη.
Σκοπός, λοιπόν, του νέου νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Ο νέος νόμος επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου όταν γίνεται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή όταν ζητείται η εισαγωγή των αξιών αυτών στο Χρηματιστήριο, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις που καθορίζονται ρητά στην οδηγία και το νόμο. Για παράδειγμα, δεν απαιτείται για λόγους ταχύτητας και οικονομίας, η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου όταν η προσφορά απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές ή σε ειδικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν εξοικείωση με τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου.
Η βασική καινοτομία του νέου νόμου για το ενημερωτικό δελτίο είναι η απονομή ευρωπαϊκού διαβατηρίου, όπως ονομάζεται, στις κοινοτικές εταιρείες που εκδίδουν μετοχές, ομολογίες ή άλλες κινητές αξίες και τις προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό ή ζητούν την εισαγωγή στα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ενός κράτους-μέλους αναγνωρίζεται –και αυτό ακριβώς είναι η καινοτομία- αμοιβαία και ισχύει και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μία ελληνική εταιρεία μπορεί με το ενημερωτικό δελτίο, που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να διαθέτει τις μετοχές της σε επενδυτές σε άλλα κράτη-μέλη, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη έγκριση ενημερωτικού δελτίου από τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Καθίσταται σαφές ότι το ευρωπαϊκό διαβατήριο διευκολύνει την άντληση φθηνών κεφαλαίων από τους εκδότες –εννοώ εκδότες των τίτλων- συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά το ευρωπαϊκό διαβατήριο διευκολύνει την προσφορά σε Έλληνες επενδυτές κινητών αξιών και το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τα άλλα κράτη-μέλη και συνεπώς παρέχει στους Έλληνες επενδυτές περισσότερες επενδυτικές επιλογές.
Με το νέο νόμο ενισχύεται η προστασία των επενδυτών καθώς εναρμονίζονται πλέον σε κοινοτικό επίπεδο και συστηματοποιούνται οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένα ενημερωτικό δελτίο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν αφ΄ενός τον εκδότη –παραδείγματος χάρη, την χρηματο-οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του εκδότη- και αφ’ ετέρου τη συγκεκριμένη έκδοση των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο.
Ο νέος νόμος παραπέμπει ρητά στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 809/2004, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή και ορίζει λεπτομερώς τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο. Πλέον ο Έλληνας επενδυτής θα λαμβάνει την ίδια, υψηλού επιπέδου, πληροφόρηση που λαμβάνουν οι επενδυτές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, καθορίζονται με σαφήνεια τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου. Συγκεκριμένα, την ευθύνη φέρουν η εκδότρια εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εκδότριας, καθώς και οι ανάδοχοι και οι σύμβουλοι.
Επιπροσθέτως, υπεύθυνα για επιμέρους τμήματα του δελτίου μπορούν να είναι και άλλα πρόσωπα όπως, για παράδειγμα, οι ορκωτοί ελεγκτές για τις οικονομικές καταστάσεις.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου επιβάλλονται στα παραπάνω πρόσωπα αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες πλέον μπορούν να ανέλθουν μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω πρόσωπα –δηλαδή εκδότρια εταιρεία, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανάδοχοι, σύμβουλοι- ευθύνονται επίσης έναντι των επενδυτών, που απέκτησαν κινητές αξίες μέσα στους πρώτους δώδεκα μήνες από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν οι τελευταίοι λόγω ανακρίβειας ή έλλειψης πληρότητας του ενημερωτικού δελτίου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς –προεδρικό διάταγμα 350/85- δικαίωμα αποζημίωσης είχαν μόνο οι επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή και οι οποίοι είχαν δικαίωμα να στραφούν κατά της εκδότριας εταιρείας και των αναδόχων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μία διευκρίνιση επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Αν το επιτρέπει ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, επιτρέπετε τη διακοπή;
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Να πάρετε μετά το λόγο, κύριε Χριστοδουλάκη;
Με το νέο νόμο δικαίωμα αποζημίωσης –γιατί νομίζω ότι αυτό ρωτάτε- έχουν και οι επενδυτές που αγόρασαν κινητές αξίες από τη δευτερογενή αγορά μέσα στους πρώτους δώδεκα από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και οι οποίοι μπορούν πλέον να στραφούν όχι μόνο κατά των αναδόχων της εκδότριας εταιρείας, αλλά και κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της.
Επίσης, η δυνατότητα των επενδυτών να αξιώσουν αποζημίωση παραγράφεται πλέον μετά την πάροδο τριών ετών, όπως είπαμε πριν, χωρίς να παραγράφεται το δικαίωμα των γενικών διατάξεων για οποιουδήποτε άλλου είδους αξιώσεις από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, ενώ το αντίστοιχο διάστημα, όπως είπα πριν, οριζόταν μόνο σ΄ ένα έτος.
Σημαντική επίσης καινοτομία του νέου νόμου αποτελεί η υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο εντός συγκεκριμένων προθεσμιών: Είκοσι ημέρες σε περίπτωση που η εταιρεία υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου για πρώτη φορά και δέκα ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενημερωτικού δελτίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένης εταιρείας.
Συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθίσταται σαφές ότι ο νέος νόμος ενισχύει την προστασία των επενδυτών και πολλαπλασιάζει τις επενδυτικές επιλογές τους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και έτσι συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα των κεφαλαιαγορών.
Θα ήθελα επίσης να κάνω μια συμπλήρωση σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση για την έγκριση από τη Βουλή αυτής της κοινοτικής οδηγίας, γιατί πράγματι η ημερομηνία ήταν 1.7.2005. Σας ενημερώνω σχετικά με αυτή την ημερομηνία ότι οι δεκατέσσερις από τις είκοσι πέντε χώρες δεν είχαν επικυρώσει αυτήν την οδηγία γιατί αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό κατ΄αρχήν με την έννοια του επείγοντος. Η χώρα μας έπραξε σοφά γιατί δεν είναι το καλύτερο να προστρέχει κανείς να συμπράξει σε αυτήν την οδηγία, όταν οι άλλοι μένουν προς τα πίσω. Άρα, δεν έχουμε εμείς το προνόμιο της καθυστέρησης, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που τηρούν ενδεχομένως και εκείνες κάποιες άλλες σκοπιμότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρείται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε γνωστές κοινοτικές οδηγίες. Πρόκειται για αναγκαία προσαρμογή και με αφορμή αυτήν τη συζήτηση οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες που μίλησαν μέχρι στιγμής επεκτάθηκαν σε άλλα θέματα που αφορούν την εν γένει λειτουργία του χρηματιστηρίου όπως και σε θέματα που αφορούν τη διαφάνεια, την εντιμότητα και την ηθική της δημόσιας ζωής.
Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στο συμπαθή Υφυπουργό Οικονομικών, τον κ. Ρεγκούζα, να δώσει εξηγήσεις για το προσωπικό του θέμα, δηλαδή την ομιλία του, η οποία απασχόλησε όπως ξέρετε το ελληνικό Κοινοβούλιο και τον Τύπο.
Θα ξεκινήσω απ’ αυτό το τελευταίο. Κύριε Υφυπουργέ, είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι διευκρινίσεις που πριν από λίγο δώσατε στο Τμήμα δεν σας βοήθησαν και δεν σας προστάτεψαν. Πρώτα απ’ όλα το επίμαχο τμήμα της ομιλίας σας, όπως το αναγνώσατε, επιβεβαιώνει απολύτως όσα συμπεριλαμβάνονται στην ερώτηση την οποία κατέθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επιβεβαιώνει επίσης ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν σας απέδωσαν τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από αυτά που πράγματι είπατε.
Άλλωστε ομολογήσατε και εσείς ότι ήταν ελλειμματική η διατύπωσή σας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες. Γνωρίζετε ότι ένας πολιτικός με «ελλειμματικές» διατυπώσεις μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αντικείμενο δυσμενούς κριτικής.
Δεν σας βοήθησαν όμως και άλλα που είπατε, κύριε Υφυπουργέ. Λίγο έως πολύ ισχυριστήκατε ότι σας εχθρεύονται και θέλουν την μετακίνησή σας διάφορα συμφέροντα.
Κύριε Υφυπουργέ, αντιλαμβάνομαι ότι εκλαμβάνετε τον εαυτό σας ως πολιτικό ογκόλιθο τον οποίο θέλουν να μετακινήσουν από το σημείο έδρασής του διάφορα μεγάλα και ποικιλώνυμα συμφέροντα. Δηλαδή από την καρέκλα του Υφυπουργού Οικονομικών. ‘Εχετε δικαίωμα να αντιλαμβάνεσθε έτσι τον εαυτό σας. Πέραν όμως αυτών, οφείλω να πω ότι είναι εύκολο να μετατρέψει κανείς τον παριστάμενο Υφυπουργό Οικονομικών σε θύμα μιας διαρκούς επίθεσης. Εγώ δεν θα το πράξω, διότι τα θέματα ηθικής, η ανάγκη προστασίας της διαφάνειας στη δημόσια ζωή, η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι ζητήματα που άπτονται ενός προσώπου αλλά όλων των πολιτικών δυνάμεων και φυσικά της Κυβέρνησης. Η ευθύνη του κ. Ρεγκούζα είναι η ευθύνη συνολικά της Κυβέρνησης. Κάθε τι που λέγεται, κάθε τι που αποτελεί αντικείμενο δράσης ή παράλειψης ενός Υπουργού είναι συλλογική ευθύνη –βεβαίως και ατομική ευθύνη- μιας κυβέρνησης και σε αυτήν θα αναφερθώ.
Για λόγους αρχής αποδίδουν σε όλα τα πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα την πεποίθηση και την πρόθεση να υπερασπίζονται την ηθική στη δημόσια ζωή, τη διαφάνεια και να μάχονται τη διαφθορά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ποιος κάθε φορά μιλάει. ‘Εχει σημασία ποια πολιτικά κόμματα μιλούν. ‘Εχει σημασία ποια πολιτικά πρόσωπα μιλούν.
Το λέω αυτό, διότι η Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση ανήγαγε την καταπολέμηση της διαφθοράς σε μείζονα πολιτικό της λόγο και επιδίωξη. Η Κυβέρνηση ως Αξιωματική Αντιπολίτευση αλλά και τώρα εάν σήκωσε μία ή δύο ιδεολογικές και προγραμματικές σημαίες η μία από τις δύο σημαίες ήταν η καταπολέμηση της διαπλοκής, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υπεράσπιση της διαφάνειας. ‘Αρα δικαίως ο ‘Ελληνας πολίτης αξιολογεί ότι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως απαιτητικός έναντι μιας κυβέρνησης και ενός πολιτικού κόμματος που τόσα πολλά υποσχέθηκε για τη διαφάνεια και τόσα λίγα πράττει. ‘Η για να είναι ακριβέστερος, πράττει πάρα πολλά σε βάρος και της δημόσιας ηθικής και της διαφάνειας.
Η Κυβέρνηση σήμερα εμφανίζεται στη Βουλή με «αδαμιαία» περιβολή για να υπερασπιστεί τον ηθικό λόγο της και τη δημόσια ηθική. Είναι μια Κυβέρνηση για την οποία μπορεί να κατονομάσει κανείς προχείρως τα ακόλουθα:
Πρώτον, οι δηλώσεις βεβαίως του Υφυπουργού των Οικονομικών. Δεύτερον, η διαγραφή Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας διότι ετόλμησε να ισχυριστεί ότι υπάρχουν εντός του κόμματος που σήμερα κυβερνά στελέχη τα οποία συμπεριφέρονται με ανήθικο τρόπο. Τρίτον, καταγγελίες συνδικαλιστικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι κάτι μυρίζει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Τέταρτον έχουμε καταγγελίες στελεχών που ορίστηκαν από τη σημερινή υπεύθυνη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο ΣΔΟΕ μόλις χθες και προχθές ότι παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήματα διαφθοράς τούτη την ώρα. Και δεν καλείται ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΣΔΟΕ να δώσει εξηγήσεις στον προϊστάμενο Υπουργό του ώστε να διερευνηθούν τα φαινόμενα που καταγγέλλει. Πέμπτον, έχουμε Κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι μάχεται το «Βασικό Μέτοχο» και συμβιβάζεται με τα συμφέροντα που μέχρι χθες κατηγορούσε. Έκτον, έχουμε Κυβέρνηση της οποίας τα στελέχη είτε στο νησιωτικό χώρο, είτε στα Γιάννενα, πάντως διασταυρούμενα σε όλη την Ελλάδα κατηγορούνται ότι προβαίνουν σε παράνομες πράξεις προκειμένου να διορίσουν ανθρώπους της προτίμησής τους.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων έφθασε μέχρι του σημείου να ζητήσει συγνώμη για συνεργάτες του διότι διαχειρίστηκαν θέματα προσλήψεων στην περιοχή με τρόπο ο οποίος ήταν καθόλου συμβατός προς την ηθική.
Αυτά δεν είναι πράγματα που καταγγέλλονται από την Αντιπολίτευση. Είναι καταγγελίες που προέρχονται μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Έχουν μία βαρύτητα, όπως έχει βαρύτητα επίσης και η χθεσινή δήλωση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σχολιάζοντας συγκεκριμένο πρόσωπο, είπε «ας τον κρίνει ο Πρωθυπουργός».
Να γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι μιλούν για την εντιμότητα, ποια κόμματα μιλούν για την ηθική και, κυρίως, ποιοι είναι αυτοί που στην πράξη ή με τη συμπεριφορά τους σέβονται ή όχι τις διακηρύξεις τους.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σας κατηγορώ –όχι έναν έκαστο ατομικά, αλλά το κόμμα σας- ότι το κόμμα σας επέδειξε απύθμενο θράσος, ανηλεή υποκρισία. Ηθικολόγησε επί δέκα χρόνια και παραβίασε κάθε έννοια ηθικής, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται από στελέχη σας για τους δεκαοκτώ μήνες. Έχει δίκιο να αναρωτιέται κάθε πολίτης, όπως και η Αξιωματική Αντιπολίτευση, μήπως με τις δηλώσεις σας περί προστασίας της ηθικής και της διαφάνειας, βρίσκετε το καταλληλότερο ένδυμα για να υπηρετήσετε τις πιο άνομες προθέσεις και σκοπούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω και υπολογίζω ότι θα εμφανιστούν στο μέλλον σεμνότεροι όσοι ανήγαγαν την αρετή σε βασικό εκλογικό τους όπλο και την πέταξαν στα Τάρταρα ως κυβερνητική συστηματική πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Καστανίδη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο για να απαντήσω σε ορισμένες –νομίζω ατυχείς- αναφορές που έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι διευκρινίσεις που έδωσα σήμερα στη Βουλή δεν βοήθησαν για να «εξέλθω» από τη δύσκολη θέση που βρίσκομαι.
Εγώ ανέφερα πραγματικά περιστατικά και δεν επρόκειτο για δηλώσεις. Πρόκειται για μία ομιλία από στήθους σ΄ ένα συνέδριο, στο οποίο βρίσκονταν εκπρόσωποι των εργαζομένων των τελωνειακών και δημοσιογράφοι πριν από τρισήμισι μήνες. Τότε δεν προέκυψε κανένα απολύτως ζήτημα.
Αυτές οι δηλώσεις, απομονώθηκαν εν ονόματι της μικροπολιτικής. Κατανοώ –αν θέλετε- και την πολιτική σκοπιμότητα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου να αναδείξει ένα πολιτικό ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει βάση ανάδειξης. Το κατανοώ και το συμμερίζομαι αυτό. Όμως, όταν αυτή η προσπάθεια θίγει την υπόσταση κοινοβουλευτικών ανδρών, νομίζω ότι τότε αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον όλων μας.
Κύριε Καστανίδη, δεν είμαι ογκόλιθος. Βλέπω και θεωρώ τον εαυτό μου ταπεινό διάκονο του δημοσίου συμφέροντος και τίποτα περισσότερο. Δεν θεωρώ ότι είμαι αιώνιος εδώ που είμαι στα κοινοβουλευτικά έδρανα, αλλά ούτε και στις κυβερνητικές θέσεις. Η καθημερινή μου προσπάθεια είναι να καταγράψω όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη την παρουσία μου και από το Κοινοβούλιο και από το κυβερνητικό πόστο που είμαι σήμερα.
Όσον αφορά στις δικές μου ευθύνες για όποια φραστική ανακολουθία ή ατέλεια, δεν μπορεί να γίνεται προσπάθεια επέκτασης της ευθύνης συνολικά στην Κυβέρνηση. Η όποια ευθύνη είναι δική μου και την αναλαμβάνω, κύριε Καστανίδη.
Δεν θα μπω στον πειρασμό να μπω σε συγκρίσεις φαινομένων διαφθοράς του παρελθόντος και σήμερα. Πάντως, θα ήθελα να πω ότι δεν αντέχουν αυτές οι συγκρίσεις στα δωράκια των 500.000.000 ευρώ που ελέχθησαν στο παρελθόν.
Τελειώνοντας, δεν πρόκειται εγώ προσωπικά ...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Διαψεύσθηκε αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Πρόκειται για ένα παραμύθι που το λέτε έτσι και είναι κρίμα που δεν μπορείτε να σταματήσετε να το λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Δεν διεψεύσθη τότε. Τώρα το διέψευσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Πάντως, τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω όσον αφορά στην εκχώρηση δικαιώματος εντιμότητας, όπως το είπε ο κ. Καστανίδης, ότι εγώ προσωπικά δεν εκχωρώ σε κανέναν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ορίστε, κύριε Καστανίδη, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι ο κύριος Υφυπουργός δεν αντελήφθη ακριβώς τα όσα είπα και μάλλον βρίσκεται σε δύσκολη θέση με την απάντηση που μου έδωσε.
Ασφαλώς, κύριε Υφυπουργέ, έχετε δικαίωμα, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας και μάλιστα να του αποδίδετε την εντιμότητα που του αναλογεί. Είναι βέβαιον αυτό.
Επίσης, θα προσέξατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι προσπάθησα να μη μετατρέψω τη συζήτηση σε προσωπική συζήτηση εις βάρος σας. Αυτό δεν το αντιληφθήκατε. Είπα ότι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μετατρέψω εσάς σε θύμα αυτής της συζήτησης, αλλά μ΄ ενδιέφερε να μιλήσω για πολύ γενικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση δημοσίων υποθέσεων από την Κυβέρνηση. Αναγνωρίζω τη γενναιότητα, την οποία δείξατε και αναλάβατε την ατομική σας ευθύνη έναντι της Κυβέρνησης. Όμως, θα πρέπει να σας πω ότι όποιος αναλαμβάνει την ατομική ευθύνη και αναγνωρίζει το λάθος του συνήθως παραιτείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το Προεδρείο επισημαίνει απλά και μόνο ότι είναι σημαντικό πως αυτή η συζήτηση γίνεται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου -χωρίς να παίρνει καμία θέση προς καμία κατεύθυνση- και όχι να προηγούνται οι συζητήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα και εκτός της Αιθούσης.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Πολύδωρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν εσείς πόσες παραιτήσεις είχατε; Πολύ ευαισθησία υπάρχει!
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του παρεμπίπτοντος έχω και εγώ ένα λόγο. Όταν συνομολογείται από όλους το φραστικό ολίσθημα -και από τον ίδιο τον κ. Ρεγκούζα- και το αποδεχόμαστε και εμείς ότι έτσι είναι, όταν αυτό δεν εκτιμάται και επιμένουμε να είναι σ΄ ένα ανώτερο από ό,τι του ανήκει επίπεδο αυτό το lapsus linguae, μειώνεται η ουσία της πολιτικής, δηλαδή, γινόμαστε όλοι θιασώτες της μικροπολιτικής.
Εξετίμησα ιδιαιτέρως τη γενναιότητα στην τοποθέτηση του κ. Ρεγκούζα επί του προσωπικού του με την κατακλείδα της ανάληψης των ευθυνών που δεν άγει, δεν οδηγεί σε αυτό που προκάλεσε ο κ. Καστανίδης, λέγοντας ότι η ανάληψη ευθυνών συνεπάγεται και παραίτηση, διότι πάλι κάνει σύμμειξη, σύγχυση της βαρύτητας και της αξίας λόγων και πράξεων. Ανέλαβε την ευθύνη για το φραστικό ολίσθημα, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη που, όπως υπονοείται, θα οδηγούσε στην παραίτηση για κάτι το άνομο, έκνομο ή ανήθικο που ίδιος διέπραξε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Αυτά είναι οριοθετημένα από τη σπουδή του επεισοδίου, όπως την κάνουμε εδώ και θέλω να σας παρακαλέσω να το εκτιμήσουμε αυτό. Μπορεί να είναι ερεθιστικό για τη δημοσιογραφία και το δημόσιο λόγο να αναγορεύουμε αυτό το ολίσθημα της γλώσσης σε πολιτικό ζήτημα. Εδώ, όμως, θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά, κρατώντας τα όρια, τα δίκαια και ίσα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιο είναι βαρύ, ποιο είναι ελαφρύ, ποιο είναι μικρό, ποιο είναι μέγα. Εγώ έτσι τα εκλαμβάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θέματα της πολιτικής κριτικής αλλά και της πολιτικής ουσίας.
Θέλω να σημειώσω με βάση τη σχολαστική, ίσως, προσοχή και παρατήρηση που έδωσα στους λόγους του κ. Καστανίδη ότι μας ήλεγξε, αν δεν κάνω λάθος, ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές -και επιμένουμε ακόμη- εγείραμε ως σοβαρό πολιτικό ζήτημα το ζήτημα της πολιτικής ηθικής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι, δεν σας ήλεγξα γι’ αυτό. Πολύ καλά κάνατε.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Φανήκατε, πάντως, παραπονούμενος ή διαμαρτυρόμενος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Όχι. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μία διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Αν το επιτρέπει ο κ. Πολύδωρας.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το λόγο έχει ο κ. Καστανίδης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ζήτησα το λόγο για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν σας έψεξα, διότι ως κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θεμελιώσατε την πολιτική σας στη διαφάνεια και την ηθική. Κάθε άλλο. Καλά κάνατε. Σας έψεξα διότι ενώ θα έπρεπε να είσαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για το «μεγάλο σας ιδεολόγημα», ως Κυβέρνηση πράξατε ακριβώς τα αντίθετα.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Δεν πράξαμε καθόλου ακριβώς τα αντίθετα. Αλλά σας πληροφορώ ότι ήταν τα ευρήματα, ήταν η συσσωρευμένη ανομία από τις ημέρες σας τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε ακόμη και τώρα να τη μετατρέψουμε, να την εξουδετερώσουμε σαν τον Άη-Γιώργη με τη ρομφαία, αλλά θέλει μια διαρκή προσπάθεια και μια συναίνεση όλων σας. Θέλω να σας πω, παραδείγματος χάρη, όταν ήταν μονόδρομος η σημαία, η πολιτική εκστρατεία κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, μάλιστα σε μία συνέπεια και μια συνακολουθία προς τη δική σας στάση. Δηλαδή δεν θα αναφερθώ σε αυτό το μέτρο που μπορεί και αυτό να ήταν ολίσθημα και ατυχής έκφραση του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν διεψεύσθη τότε εν θερμώ. Διαψεύδεται σήμερα ίσως από τον κ. Πάγκαλο. Δεν διεψεύσθη τότε. Συνομολογήθη σεμνοπρεπώς ότι ελέχθη και ότι άλλο ήταν το νόημα.
Σας λέω, λοιπόν, τώρα ότι δεν γίνεται με συνθηματολογία πολιτικός λόγος …
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Αυτό είναι κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου…
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κύριε Πάγκαλε, εσείς είπατε χθες ότι όταν κάνουμε μπαλαμούτι να μην έχουμε μαρτυριάρηδες στην παρέα. Νομίζω ότι το είπατε χθες στον Τέρενς Κουίκ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Είπα «μπαλαμούτι» για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ μη διακόπτετε.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Όταν κάνει «μπαλαμούτι», λέει ο κ. Πάγκαλος, μια κυβέρνηση να μην έλθουν άλλοι μαρτυριάρηδες στην Ευρώπη. Σεμνά λοιπόν και ταπεινά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι είπα «μπαλαμούτι» για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εννοούσατε «μπαλαμούτι» και είπατε «μπαλαμούτι». Συγκρατηθείτε λοιπόν.
Εκτός από τα παλιά, εκείνα δηλαδή του αειμνήστου Παπανδρέου για τα «δωράκια», υπάρχει η εκκρεμότητα στην πολιτική ότι αφήσατε εκτός Βουλής υποψηφίους Βουλευτές σας. Αυτό εμπεριέχει συνομολογία ότι έκαναν ανομίες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Μα αυτός ο επιχειρηματίας συνάντησε τον Καραμανλή…
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Αυτό είναι άλλης τάξεως ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ να σταματήσουν οι διακοπές. Βοηθήστε, κύριε Καστανίδη, λίγο να προχωρήσει η αγόρευση του ομιλητή.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Συνομολογήσατε με δηλώσεις του κ. Παπανδρέου και για το χρηματιστήριο και για τη Δημόσια Διοίκηση και για τις τροπολογίες και για τα πάντα. Επειδή πέρασε ο καιρός και νομίζετε ότι εμείς δεν θυμόμαστε, νομιμοποιείσθε τώρα να κάνετε τους κήνσορες και τους τιμητές. Δεν νομιμοποιείσθε όμως. Να μείνετε σιωπηλοί. Θα πρέπει να σας ωφελήσει με την πάροδο του χρόνου να δείξετε πως συμμορφωθήκατε, ότι έχετε αποκηρύξει τον παλιό σας εαυτό. Γιατί αν πάτε σε ενότητα λόγου, πράξεων, θεωριών, διακηρύξεων με τον Πάχτα και τα 500.000.000 «δωράκι», δεν είναι καλός ο δρόμος σας ούτε βγαίνει ο συμψηφισμός και η εξίσωση με τη συκοφαντική επιχείρηση κατά του κ. Χούπη. Δεν τον ξέρω τον κύριο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Ο κ. Παυλόπουλος το ξέρει…
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Το κάνατε όμως και το γιορτάσατε. Και θέλετε να πείτε ότι έγινε στο διορισμό ενός διμηνίτη παραβίαση της τάξεως της αξιοκρατίας;
Εσείς που έχετε γεμίσει το δημόσιο φαυλοκρατικά, εσείς που γράφουν οι εφημερίδες για πλαστά στοιχεία και διπλώματα στο Α.Σ.Ε.Π.,εσείς οι οποίοι έχετε ματώσει τη θάλασσα με φαυλισμό από τα δάνεια μέχρι το διορισμό, μέχρι τα πάντα, εσείς θα μιλήσετε τώρα ως ηθικολόγοι και αξιοκράτες; Αιδώς Αργείοι!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Αυτό σας λέγω για μια ακόμη φορά. Αφήστε να είναι τα πράγματα ήρεμα, να δώσουμε τον αγώνα κατά της διαπλοκής και διαφθοράς.
Πάντοτε η διαπλοκή και η διαφθορά και από την «περεστρόικα» και την «γκλάσνοστ», είναι απαιτήσεις πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές απαιτήσεις εμείς θα τις φέρουμε σε πέρας, θα τις ικανοποιήσουμε όπως έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό.
Η κατακλείδα όλου αυτού του συλλογισμού –σας το έλεγα και σε άλλες περιστάσεις- δεν είναι ότι εμείς ξελογιάσαμε με την παντιέρα ή το μπαϊράκι, που λέει ο κ. Χριστοδουλάκης, το λαό για να πάρουμε την ψήφο του. Απλά σας βαρέθηκε ο λαός είκοσι χρόνια φαύλους, φαυλεπίφαυλους, η κοινωνία και η οικονομία στη στασιμότητα, το χρηματιστήριο να είναι -όπως είναι το θέμα της συζητήσεώς μας- σε ένα κόστος σε βάρος των αδυνάτων 35.000.000.000.000 δραχμών και ο καιρός καλά κρατεί.
Η λογική των γεγονότων μάς λέγει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στις σταθερές αρχές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τώρα και να μη θέλουμε να τινάξουμε στον αέρα τον αγώνα που δίνει ο κ. Ρεγκούζας -ονομαστικά εκεί- όταν μάχεται κατά της φοροδιαφυγής, για τις εισπράξεις και για τη μείωση των ελλειμμάτων.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
Θέλω να σημειώσω στον κ. Καστανίδη ότι δεν είναι κανένας ογκόλιθος πολιτικός ώστε να θέλουν να βάλουν εναντίον του, αλλά μπορεί να είναι ένα καλό πολυβολείο που ανθίσταται –σκεφθείτε το και αυτό- που θέλουν κάποιοι να το εξουδετερώσουν, να είναι σε μια καλή θέση μάχης.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι για το χρηματιστήριο η βασική αιτίαση παραμένει εκκρεμής και εν επιδικία. Η βασική αιτία είναι ότι σπεύσατε με τη «ΔΕΚΑ» –την ξέρετε τη «ΔΕΚΑ»- να κρατήσετε ένα κλίμα το οποίο θα ήταν ευνοϊκό για να αξιοποιηθεί το κόμμα του χρηματιστηρίου. Αποτύχατε. Αλλά το γεγονός ότι αποτύχατε, δηλαδή εξανεμίστηκαν τα 35.000.000.000.000 των φτωχών επενδυτών, δεν σημαίνει ότι η εκκρεμότητα για τη «ΔΕΚΑ» δεν υφίσταται. Είναι μια εκκρεμότητα η οποία δεν εξισώνεται με εκείνο που είπε ο κ. Φωτιάδης ότι στον κόσμο τα χρηματιστήρια έπεσαν έξω κατά 65% και τίποτα δεν έγινε. Κάνετε λάθος. Άλλο είναι η συστηματική μεθοδολογία για την καταλήστευση των επενδυτών και άλλο μια αυξομείωση στους τζίρους και στους δείκτες των χρηματιστηρίων των οργανωμένων οικονομιών και κοινωνιών.
Εδώ το μόνο παράλληλο που μπορεί να βρει κανείς είναι οι πυραμίδες της Αλβανίας με τη ληστεία του χρηματιστηρίου. Και εκεί αντέδρασαν πιο νορμάλ οι άνθρωποι. Έριξαν μια κυβέρνηση, έκαναν τη διαμαρτυρία τους για ένα ποσό που είχε απωλεσθεί εκεί από τους επενδυτές της πυραμίδας και ήταν δεν ήταν 1.000.000.000.000 δραχμές κατά τους υπολογισμούς που διάβαζα, έναντι 35.000.000.000.000 που απωλέσθησαν από το χρηματιστήριο εκείνες τις ημέρες του πυρετού.
Η συμφωνία που παρέχετε πάντως για τη συμμόρφωση προς την οδηγία, που είναι το περιεχόμενο του σημερινού νομοσχεδίου, είναι θετικό σημείο. Δηλαδή, θέλουμε τον εξευρωπαϊσμό, τον εκσυγχρονισμό. Άλλη ώρα ή στα άρθρα θα κάνουμε ειδικότερη ανάλυση για τη λειτουργία των χρηματαγορών, της Κεφαλαιαγοράς.
Οι αρετές του νομοσχεδίου είναι ότι έχουμε κατ’ αρχήν τον εξευρωπαϊσμό, δηλαδή εναρμονισμό. Και έχει αυτοτελή αξία αυτό. Και δεν έχω κανένα δισταγμό να αναγνωρίσω την όποια συμβολή του κ. Χριστοδουλάκη και του κ. Σημίτη από τις ημέρες τις Προεδρίας όταν οργάνωναν τις διαπραγματεύσεις γι’ αυτήν την οδηγία. Δεν είμαι καθόλου μικρόψυχος ή στενόκαρδος.
Η δεύτερη αρετή είναι ότι το ευρωπαϊκό διαβατήριο, όπως τόνισε και η εισηγήτριά μας κ. Κόρκα, είναι σημαντικό εργαλείο για την εναρμόνιση των χρηματιστηρίων και της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Και φυσικά η αμοιβαία αναγνώριση των εγγραφομένων εις το ενημερωτικό δελτίο είναι μια λειτουργία καθαρά ευρωπαϊκού επιπέδου στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς, η οποία πρέπει να απαντήσει και στις προκλήσεις για μια ευέλικτη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, που θα διαμορφώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια βάση ανταγωνιστικότητας μέσα στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα με τις άλλες περιοχές της παγκόσμιας οικονομίας, όπως είναι η Αμερική, η Ιαπωνία, οι παλαιές «Επτά Τίγρεις της Ανατολής», έτσι ώστε αυτή η παγκοσμιοποίηση να αναδείξει την αξία των ευκαιριών που δίνει στον κόσμο και στις αγορές και όχι την ανελαστικότητα και στενότητα επαρχιακών μονάδων -όπως μπορούσε να χαρακτηριστεί και το δικό μας χρηματιστήριο- οι οποίες είναι πιο ευεπίφορες στο να οργανώνουν αυτά τα αθέμιτα και τα υποδόρια, τα οποία τελικώς είναι εις βάρος και της Κεφαλαιαγοράς και προπαντός των πολιτών που θέλουν να επενδύσουν στις αγορές αξιών.
Χαιρετίζω λοιπόν αυτήν την υπερψήφιση από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Σας καλώ στη λογική τού να μη λέμε ότι κάνετε λάθος γλωσσικό και ότι αυτό εξισούται με το κακούργημα ενδεχομένως. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής έτσι, ώστε η λαϊκή κυριαρχία να είναι εκφραζόμενη με πολιτικό ήθος και πολιτική αρετή. Δεν είναι αποσυνάγωγες έννοιες το ήθος και η αρετή από τη νομοθετική και κυβερνητική πρωτοβουλία και δράση. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα από τη συζήτηση σήμερα για την Κεφαλαιαγορά και την εισαγωγή των αξιών, όπως εισάγεται με την ευρωπαϊκή οδηγία και το νομοσχέδιό μας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Πολύδωρα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ορίστε, κύριε Πάγκαλε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Αναφέρθηκε ο κ. Πολύδωρας σ’ εμένα προσωπικά και έδωσε μια ερμηνεία των όσων είχα πει σε εκπομπή, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να παραμείνει έτσι και για τους συναδέλφους και για τα Πρακτικά.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Η λέξη «μπαλαμούτι». Να προσέξετε τη λέξη «μπαλαμούτι».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Μα, με συγχωρείς, η λέξη «μπαλαμούτι» είναι λέξη που προέρχεται από την ελληνικότατη λέξη «παλαμίς», όπως θα γνωρίζεις, αγαπητέ κύριε Πολύδωρα, και μέσω μια τροχιάς του τουρκικού λεξιλογίου επανήλθε εις την καθομιλουμένη και σημαίνει «ύποπτον επιχείρηση απόκρυψης των πραγματικών δεδομένων».
Είπα στην εκπομπή του κ. Κουίκ –και μιλάγαμε για τελείως διαφορετικό θέμα- ότι όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπράττουν μπαλαμούτι, για να μην υποστούν τις κυρώσεις, τις οποίες η επιτροπή συνηθίζει να επιβάλλει σε ορισμένες καταστάσεις. Και ανέφερα και το παράδειγμα της Ιταλίας. Και είπα ότι εμείς όμως πήγαμε και αυτοπυροβοληθήκαμε και αυτό δεν έχει ποτέ σημειωθεί.
Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για τελείως άλλο θέμα με τα θέματα της διαφάνειας, της δημόσιας ηθικής, του δημοσίου χρήματος και της καταχρήσεως του δημόσιου χρήματος στα οποία αναφερόταν ο κ. Πολύδωρας. Αν θέλει να δημιουργήσει μια σύγχυση σ’ αυτό το σημείο, πιστεύω ότι είναι τελείως άδικο και ότι τον αδικεί η προσπάθειά του να δώσει μια εντύπωση ότι είχα μια επιείκεια σ’ αυτό το φαινόμενο. Δεν επρόκειτο καθόλου για κάτι τέτοιο. Επομένως νομίζω ότι θα ήταν καλό να διευκρινίσει ότι πράγματι αυτό άκουσε και όχι αυτό που πήγε να πει ότι άκουσε σήμερα εδώ.
Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τον ρωτήσω: Μήπως μπορεί να μας πει οι μετοχές της «Δ.Ε.Κ.Α.» που αγόρασε τότε τι αξία έχουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Πάγκαλε, αυτό δεν είναι προσωπικό θέμα. Σας άκουσε το Προεδρείο με σεβασμό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Γιατί να μην ακουστεί αυτή η ερώτηση; Γιατί προσπαθείτε να την καλύψετε;
Οι μετοχές που αγόρασε τότε, της «Δ.Ε.Κ.Α.», σήμερα τι αξία έχουν; Διότι, αν έχουν μεγαλύτερη αξία, γιατί αδικείτε τον εαυτό σας και την παράταξή σας ξανανοίγοντας το θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Πάγκαλε, στο πρώτο μέρος καλά αναφερθήκατε. Το δεύτερο όμως για τη «Δ.Ε.Κ.Α.» δεν είναι προσωπικό. Μην κάνετε κατάχρηση του δικαιώματος του προσωπικού. Εσείς είστε παλιός κοινοβουλευτικός.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Ο κ. Πολύδωρας με άκουσε. Ας απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κ. Πολύδωρας έχει το λόγο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Εγώ θέλω να πω ότι καλός ήταν ο αντίλογος του κ. Πάγκαλου. Αν δεν ήταν το ίδιο το θέμα στη διατύπωσή σας (καλή και η γλωσσολογική ερμηνεία της λέξης «μπαλαμούτι»), ήταν οπωσδήποτε συναφές, συναφέστατο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Eπαναλαμβάνω: Μου αρκεί το γεγονός ότι είπατε και ισχυρίζεστε ίσως ακόμη ότι αν όλοι κάνουμε «μπαλαμούτι» και εμείς και οι Ιταλοί, δεν επιτρέπεται οι μισοί από μας να πηγαίνουμε να «καρφώνουμε» το «μπαλαμούτι», δηλαδή την αθέμιτη ρύθμιση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: …για τα δημόσια οικονομικά.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Αυτό ακριβώς λέω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Δεν μας είπατε για τις «Δ.Ε.Κ.Α.».
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Τελεί εν επιδικία το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Πάγκαλε, κύριε Πολύδωρα, τα υπόλοιπα εκτός Αιθούσης. Θεωρείται λήξαν το θέμα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρατηρήσαμε ότι η συζήτηση δεν έγινε επί της ουσίας του νομοσχεδίου που περιέχει σημαντικά ζητήματα για μας, απ’ όπου μπορεί ο καθένας να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Η αντιπαράθεση εξαντλήθηκε στις δηλώσεις του κυρίου Υφυπουργού, γι’ αυτό και πρέπει να κάνουμε κι εμείς την παρέμβασή μας, γιατί πιστεύουμε ότι σκοπίμως γίνεται μία αντιπαράθεση για να μη δούμε το κύριο, ότι δηλαδή επιτέλους όσον αφορά στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια, πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική που τις παράγει. Είναι, δηλαδή, οι πολιτικές εκείνες που παράγουν και αναπαράγουν το φαινόμενο της διαπλοκής. Τουλάχιστον ο λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι η διαπλοκή και των προηγούμενων κυβερνήσεων άφησε τα σημάδια της πάνω στον ίδιο το λαό.
Εμείς λέμε ότι υπάρχει η νόμιμη και η παράνομη διαπλοκή. Εκεί ακριβώς πρέπει να αναζητηθεί και η ηθική της πολιτικής και των πολιτικών που υπηρετούν πολιτικές. Πόσο ηθικά μπορείς να δεις μία πολιτική, όταν συνεχώς ευνοεί κάποιους με διάφορες αποφάσεις που παίρνονται εντός της Αιθούσης και γίνονται νόμοι του κράτους και βλέπουμε να έχουν μία μονόπλευρη στήριξη των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων και από την άλλη να παίρνονται μέτρα σε βάρος του εργαζόμενου λαού; Πόσο ηθικά μπορείς να πεις ότι είναι σωστή μία πολιτική που γεννά τις δεκάδες χιλιάδες των ανέργων;
Πιστεύω ότι οι άνεργοι της Νάουσας, οι άνεργοι του Έβρου, της Κομοτηνής, οι άνεργοι της Πρέβεζας, οι άνεργοι της Αττικής, σ’ όλη τη χώρα μας, ψάχνουν να δουν την πολιτική που τους πετάει στο δρόμο. Εκεί είναι το ζήτημα για μας, γιατί παράλληλα η πολιτική που εφαρμόστηκε και που εφαρμόζεται συνεχώς ευνοεί το να αυξάνουν αυτοί οι επιχειρηματίες τα κέρδη τους. Πόσο ηθικά σωστή είναι εκείνη η πολιτική που λέει στην πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού ότι «για να καλύψεις τα ελλείμματα πρέπει να περιορίσεις τα δικαιώματά σου»; Άρα, λοιπόν, το ζήτημα για μας ακριβώς είναι εκεί, ότι δηλαδή η πολιτική γεννά τη διαπλοκή.
Μπορώ να αναφέρω παραδείγματα και μέσα από το νομοσχέδιο που ψήφισε και η Αξιωματική Αντιπολίτευση με την Κυβέρνηση, δηλαδή πόσο δίκαιη και ηθική πολιτική είναι αυτή που εξαιρεί από την υποχρέωση δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, πόσο δηλαδή πολιτικά δίκαιες είναι οι εξαιρέσεις της δημοσίευσης όταν το αποφασίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν αυτή η δημοσιοποίηση είναι σε αντίθεση με το εθνικό συμφέρον και με το συμφέρον των μεγαλοεπιχειρηματιών. Εδώ πρέπει να γίνει αντιπαράθεση για τις πολιτικές που γεννούν τη διαπλοκή.
Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαπλοκή είναι παράγωγό του κοινωνικοπολιτικού συστήματος που εφαρμόζεται εδώ για δεκαετίες ολόκληρες, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είτε η Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν διαπλοκή το μεγάλο οικονομικό, πολιτικό σκάνδαλο του χρηματιστηρίου; Αυτά τα δεκάδες τρισεκατομμύρια που χάθηκαν από τους μικροεπενδυτές, από τους μικροκαταθέτες, τη λαϊκή αποταμίευση. Που μάλιστα έφτασε εκείνη η κυβέρνηση να λέει στον κόσμο «πήγαινε να δανειστείς από τις τράπεζες για να παίξεις στο χρηματιστήριο». Και υπάρχουν καταγεγραμμένα εδώ στα Πρακτικά υπεύθυνοι Υπουργοί να λένε «μα, τι θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας; Εδώ δίνουμε το δικαίωμα και δίνουμε την ευκαιρία να ξεπεράσουν κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα οι ασθενέστερες τάξεις». Δεν είναι έγκλημα πολιτικό αυτό και διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα; Όπως, δεν είναι διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση είχε καταθέσει εδώ την αίτηση για Εξεταστική Επιτροπή για το χρηματιστήριο και τώρα ποιεί την ήσσαν;
Έτσι εμείς βλέπουμε το ζήτημα της διαπλοκής και βέβαια μέσα σ’ αυτήν την πολιτική που ακολουθείται βλέπουμε και το ρόλο και της Κυβέρνησης και των Βουλευτών και των στελεχών των πολιτικών κομμάτων.
Να αναφέρω και ακόμα ένα απτό παράδειγμα της διαπλοκής. Ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. Γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι συχνότητες είναι περιουσία του δημοσίου. Και όμως αυτές τις συχνότητες τις εκμεταλλεύονται έστω με προσωρινές άδειες ραδιοτηλεοπτικά μέσα που ανήκουν σε μεγαλοεπιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό δεν είναι διαπλοκή της πολιτικής των κυβερνήσεων των προηγούμενων και των σημερινών;
Άρα, δηλαδή, για να μιλήσουμε για τη διαπλοκή πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Εκεί είναι ακριβώς το αδύνατο σημείο τόσο της Κυβέρνησης όσο και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και η όποια αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ δηλώσεων είτε κυβερνητικών παραγόντων είτε στελεχών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για να απομακρύνουν το λαό από το κύριο ζήτημα, για να βγάλει συμπεράσματα στις πολιτικές που γεννούν αυτές ακριβώς τις διαπλοκές. Γιατί για να υπάρξει διαπλοκή χρειάζεται πολιτική που να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
Και εμείς εκεί ακριβώς εναποθέτουμε και την ηθική της πολιτικής. Διότι συγκρούονται συμφέροντα. Από τη μια τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου και από την άλλη τα συμφέροντα της εργασίας, δηλαδή του εργαζόμενου λαού. Και εξαρτάται λοιπόν ποια πολιτική θα υποστηρίξεις. Αν υποστηρίξεις τα συμφέροντα των πρώτων είναι επόμενο ότι η πολιτική σου θα είναι διαπλεκόμενη μ’ αυτά τα συμφέροντα. Αν στηρίξεις όμως την πολιτική σου σε βάρος των πρώτων τα συμφέροντα των δευτέρων, δηλαδή των εργατών, των υπαλλήλων, των εργαζομένων, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των μικροεπαγγελματιών, των συνταξιούχων και ιδίως της νεολαίας, τότε πραγματικά θα διαπλέκεται η πολιτική σου με τα συμφέροντα αυτά αλλά υπέρ της πλειοψηφίας του λαού και όχι σε ένα πολύ μικρό μερίδιο που καρπώνεται το μόχθο και τον κόπο που παράγουν οι πολλοί.
Και έρχομαι με αυτό για να πω ότι έγινε και μια συζήτηση για τα ελλείμματα. Το ζήτημα είναι αν είναι 4% ή 6% ή 7%; Μα, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας εμφάνιζαν θετικό το έλλειμμα και ότι το δημόσιο χρέος ήταν προς τα κάτω. Αυτό δεν είναι πολιτική διαπλεκόμενη με τα μεγάλα συμφέροντα ενάντια στο λαό; Και τελικά είναι το ζήτημα ποιο θα είναι το ποσοστό όταν όλες οι αποφάσεις που παίρνονται και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από τις σημερινές πάντοτε είναι σε βάρος των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού;
Έτσι κρίνουμε εμείς, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα της διαπλοκής. Είναι παράγωγο της πολιτικής. Και πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και ο ελληνικός λαός, ο κάθε ένας και η κάθε μία ατομικά αλλά και συλλογικά, για να δει ποιες πολιτικές τον ευνοούν, ποιες πολιτικές συγκρούονται με τα δικά του τα συμφέροντα και ποιες πολιτικές διαπλέκονται με τα μεγάλα συμφέροντα. Γι’ αυτό είπαμε και στην πρωτολογία μας ότι και μέσω αυτού του σχεδίου νόμου, που είναι η επικύρωση μιας συγκεκριμένης οδηγίας, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά να αναδιανέμουν τον πλούτο υπέρ των ολίγων. Διαπλοκή και αυτής -κατ’ εμάς- της πολιτικής. Και εκεί μέσα ακριβώς είναι και τα πρόσωπα που ενεργούν σύμφωνα με τις πολιτικές επιλογές του κάθε κόμματος.
Με αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός και ιδίως αυτήν την ώρα ο εργαζόμενος λαός που δοκιμάζεται από μια πολιτική που πέφτει στις πλάτες του, να δει το κύριο, ότι είναι η ανατροπή αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα και βέβαια η εγκατάλειψη των κομμάτων που εφάρμοσαν αυτήν την πολιτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εισηγητές κ. Κόρκα – Κώνστα της Νέας Δημοκρατίας και κ. Φωτιάδης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα δευτερολογήσουν κατά την έναρξη της απογευματινής συνεδρίασης, καθώς και άλλοι συνάδελφοι που το επιθυμούν, όπου θα συζητηθούν όλα τα άρθρα σε μία ενότητα.
Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση».
Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου 2005 (απογευματινής συνεδρίασης) και της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2005 και ερωτάται το Τμήμα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου 2005 (απογευματινής συνεδρίασης) και της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2005 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τμήματος και ώρα 14.02’ λύεται η συνεδρίαση για σήμερα, ημέρα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 18.30’ με αντικείμενο εργασιών του Τμήματος νομοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση», σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-9-05 (πρωί) σελ.4


PDF:
es28092005(proi).pdf
TXT:
end050928.txt


Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ