ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΛΗ' 01/12/2016


PDF:
es20161201.pdf
TXT:
es20161201000364.docx


Επιστροφή