ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β', Συνεδρίαση: ΜΘ΄ 11/12/2013


PDF:
es20131211.pdf
TXT:
es131211.doc


Επιστροφή