ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Θ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄, Συνεδρίαση: ϞΘ' 17/03/1999

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Θ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ'

Τετάρτη 17 Μαρτίου 1999

Αθήνα, σήμερα στις 17 Μαρτίου 1999, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.18' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙΔΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 16.3.1999 εξουσιοδότηση του Σώματος, επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της _Η' συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 16 Μαρτίου 1999 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόμων 1)"Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ, γιατρών ΕΣΥ και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις"

2. "Κύρωση της από 12 Ιανουαρίου 1999 πράξης νομοθετικού περιεχομένου: "Ορκομωσία και εγκατάσταση των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξελέγησαν κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1998 (ΦΕΚ 3Α'/19.1.1999).).

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.

(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον κ. Χαράλαμπο Αγγουράκη, Βουλευτή Α' Αθηνών, τα ακόλουθα:

"Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Αργολίδας ζητεί την κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων 1902/09, 1976 και 2084.

2) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο κ. Δημήτριος Τρικόρης, κάτοικος Ιστιαίας Εύβοιας, ζητεί την ιατρική παρακολούθηση του γιού του που υπηρετεί στο ναυτικό και έχει τραυματισθεί.

3) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο φιλόλογος κ. Δημήτριος Γρηγορόπουλος, κάτοικος Ναυπάκτου Αιτωλ/νίας, ζητεί την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων στη δόμηση των παραδοσιακών οικισμών της περιοχής της Ναυπάκτου.

4) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων 'Εργων ζητεί την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρηματιών.

5) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Αγροτικός Σύλλογος Αγρινίου ζητεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της ασφάλισης των μελών του.

6) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος υποβάλλει προτάσεις για το συντελεστή υπολογισμού των ημερομισθίων στα οικοδομικά έργα.

7) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητεί οι όποιες έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών για τη συνοριακή φύλαξη να γίνουν με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος.

8) Οι Βουλευτές κύριοι ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμος Καβάλας ζητεί την ολοκλήρωση έργων και την ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία του Νομού Καβάλας.

9) Η Βουλευτής Λάρισας κ. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Νεφροπαθών Θράκης - Μακεδονίας - Ηπείρου και Θεσσαλίας ζητεί την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους νεφροπαθείς.

10) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Μαρμαρίου Εύβοιας ζητεί να του χορηγηθούν δύο (2) απορριματοφόρα αυτοκίνητα.

11) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΦΙΕΡΗ και ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμος Σύμης ζητεί να προχωρήσει η διαδικασία απόφασης για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων περιορισμένης χρήσης σε μόνιμους κατοίκους των νησιών.

12) Οι Βουλευτές κύριοι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Δήμος Σύμης ζητεί οι κάτοικοι των νησιών κάτω από 3.000 κατοίκους να τύχουν του ευεργετήματος του αφορολόγητου των 3.000.000 δρχ.

13) Οι Βουλευτές κύριοι ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ και ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ κατέθεσαν αναφορά με την οποία η 'Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Αργολίδας ζητεί την επανασύνδεση της κατώτερης σύνταξης με το εικοσαπλάσιο του ανειδίκευτου εργάτη.

14) Οι Βουλευτές κύριοι ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύλλογος "Φίλοι του Δάσους Ν.Ιωνίας" και η Κίνηση Πολιτών Γαλατσίου Αθηνών καταγγέλλει την αυθαίρετη χρήση τμήματος της δημόσιας δασικής και αναδασωτέας έκτασης του "Κτήματος Βεϊκου".

15) Οι Βουλευτές κύριοι ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά με την οποία ο Σύλλογος "Φίλοι του Δάσους Ν.Ιωνίας" και η Κίνηση Πολιτών Γαλατσίου Αθηνων καταγγέλλουν τις αυθαίρετες κατασκευές σε δημόσια έκταση στην ΖΟΕ Αττικής στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γαλατσίου με την ονομασία "Κτήμα Βεϊκου".

16) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η άμεση εγκαινίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου Αχαϊας.

17) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο επισημαίνει τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Αιγίου Αχαϊας.

18) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο επισημαίνεται η έλλειψη προσωπικού και η κακή κτιριακή κατάσταση στα νοσοκομεία Πατρών Αχαϊας "'Αγιος Ανδρέας" και ΠΠΝΠ.

19) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση που παρατηρείται στο ζήτημα της επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Πατρών Αχαϊας.

20) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η επαναλειτουργία του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αιγιαλείας Νομού Αχαϊας.

21) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η επίλυση του κτιριακού προβλήματος των Σχολείων στην πόλη των Πατρών Αχαϊας.

22) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η αύξηση των ποσών για την πληρωμή υπερωριών στους γιατρούς των Νοσοκομείων "'Αγιος Ανδρέας" και "Καραμανδανείου Παίδων" Πατρών Αχαϊας.

23) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατοι Δήμοι.

24) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στις ελλείψεις προσωπικού που έχει ο Δήμος Πατρών Αχαϊας.

25) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στους ελαιοπαραγωγούς από την εφαρμογή της εγκυκλίου για την ενίσχυση της ελαιοπαραγωγής.

26) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύνδεσμος Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σερρών και περιφέρειας ζητεί τη διαγραφή των τοκοχρεωλυσίων από το χρέος του προς την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.

27) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Συντονιστικό 'Οργανο των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Νομού Σερρών ζητεί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των τοπικών συμβουλίων.

28) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αγρινίου ζητεί να του εγκριθεί πρόσθετο ποσόν για την κάλυψη των εφημεριών των ιατρών του.

29) Ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λάρισας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή για την εκτροπή του 'Ανω Ρου του Αχελώου ζητεί την απρόσκοπτη χρηματοδότηση όλων των έργων που συνδέονται με την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου.

30) Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή για την εκτροπή του 'Ανω Ρου του Αχελώου ζητεί την απρόσκοπτη χρηματοδότηση όλων των έργων που συνδέονται με την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου.

31) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λάρισας καταγγέλλει υπάλληλο στο ΙΚΑ Λάρισας ότι καταχράσθηκε πολλά εκατομμύρια από το ασφαλιστικό ταμείο.

32) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δημοσίων Υπαλλήλων Ναυτικού ζητεί την ικανοποίηση των εργασιακών αιτημάτων των μελών του.

33) Η Βουλευτής Αθηνών κυρία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά, 4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια ζητεί τη νομοθετική κατοχύρωση της συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων σε όλα τα όργανα που λαμβάνονται αποφάσεις για τους μαθητές.

34) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία τα Σωματεία Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Κρήτης ζητεί τη ρύθμιση των χρεών των ΔΕΥΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

35) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ζητεί να επανισχύσουν οι άδειες αλιείας των παράκτιων αλιέων του Νομού Καβάλας και οι αλιείς να ενταχθούν σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα πειραματικής αλιείας στην περιοχή τους.

36) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος "Ο Δεσμός του Φραγκομαχαλά" ζητεί να του παραχωρηθεί η χρήση της αποθήκης και τους Οσμανιέ Τζαμιού περιοχής Φραγκομαχαλά Χίου για τη στέγασή του.

37) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Εργατικό Προσωπικό του Σταθμού της Χίου ζητεί την πρόσληψη περισσότερου εποχικού προσωπικού στην Ολυμπιακή.

38) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Λασιώνος Ηλείας ζητεί την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο του από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ στην περιοχή του.

39) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Δικαιούχων Στεγαστικών Δανείων ΟΕΚ και Δανειοληπτών Νομού Αχαϊας ζητεί να ενταχθεί ο Νομός Αχαϊας στις ευνοϊκές διατάξεις προνοίας για τους σεισμοπαθείς.

40) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Ελληνικής Βιομηχανίας 'Οπλων ζητεί την παραγραφή των αδικημάτων της παρακώλυσης συγκοινωνιών, που διέπραξαν μέλη του κατά τις κινητοποιήσεις του 1991 για την είσπραξη οφειλομένων δεδουλευμένων.

41) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο προτείνει να συγχωνευθεί με το Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος και το Νοσοκομείο 'Αγιος Ανδρέας στην Πάτρα.

42) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο "Οι Φίλοι του Αχιλλοπουλείου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου" ζητεί την αποπεράτωση του νέου νοσοκομείου Βόλου.

43) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας ζητεί να αποπερατωθεί η κατασκευή του νέου νοσοκομείου Βόλου.

44) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι μηχανικοί εργαζόμενοι στις Δυτικές Κυκλάδες ζητούν την παραμονή του ελέγχου των μελετών στην Κεντρική Διεύθυνση του ΕΟΤ.

45) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Νάξου διαμαρτύρονται για τον τρόπο καταβολής από την ΕΑΣ Νάξου των ενισχύσεων της ΕΕ στους παραγωγούς μέλη τους.

46) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Επιμελητήριο Εύβοιας ζητεί για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των προϊόντων να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός στην υπογραφή των συμβάσεων.

47) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου ζητεί να επισπευθεί η νέα διακήρυξη για τις προσλήψεις των εργαζομένων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσολογγίου με μεγαλύτερη του 8μηνου διάρκεια.

48) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Δημοτική Επιχείρηση 'Υδρευσης Μεσσηνίας ζητεί τη μείωση των επιτοκίων των παλαιών δανείων της.

49) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ζητεί τη διευθέτηση των προσλήψεων και της υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Νοσοκομείου.

50) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Αγρινίου και Περιχώρων ζητεί να δοθούν αυξημένες ποσοστώσεις στους πολύτεκνους καπνοπαραγωγούς.

51) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Αγρινίου και Περιχώρων ζητεί το διορισμό των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στα Σχολεία.

52) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Σερρών ζητεί το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στα Σχολεία.

53) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων και συναφών Ιδρυμάτων Νιγρίτας ζητεί την επίλυση εργασιακού και μισθολογικού προβλήματος των μελών του.

54) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αργολίδας ζητεί να υπάρξει νέα χωροθέτηση για την κατασκευή των φυλακών Ναυπλίου.

55) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια 'Ενωση Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων ζητεί τη λήψη μέτρων για τη συνταξιοδότηση των μελών της.

56) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωσις Ξυλουργών Αθηνών ζητεί την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και των ημερομισθίων.

57) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και τουριστικής αξιοποίησης Αιγιαλείας "Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ" ζητεί την άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού άξονα Κορίνθου - Πατρών.

58) Ο Βουλευτής Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Χανίων Σωματείων Αττικής ζητεί τη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων από και προς τη νήσο Χίο.

59) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητεί να επιτραπεί στους παράκτιους αλιείς η αλιεία της σαρδέλλας.

60) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Νεφροπαθών Θράκης - Μακεδονίας - Ηπείρου - Θεσσαλίας ζητεί τη δημιουργία Μονάδων Τεχνητού Νεφρού σε όλους τους Νομούς της Χώρας.

61) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων ζητεί την επέκταση της καλλιέργειας Αβοκάντο στο Νομό Χανίων.

62) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Νομάρχης Χανίων καταγγέλλει ενέργειες καθηγητών του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίες το οδηγούν σε υποβάθμιση.

63) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Παγκρήτια 'Ενωση Συνταξιούχων ΔΕΗ διαμαρτύρεται για την επιχειρούμενη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΔΕΗ.

64) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων Πεδίου Βολής Κρήτης ζητεί τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στους συνταξιοδοτούμενους μονίμους υπαλλήλους ΠΕΚ.

65) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων Χανίων ζητεί την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Τμήματος Καλών Τεχνών στην πόλη των Χανίων.

66) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι αναπληρωτές καθηγητές των ΤΑΔ Νομού Χανίων ζητούν τη μονιμοποίησή τους.

67) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διατελεσάντων και Διατελούντων Προέδρων Κοινοτήτων ζητεί νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

68) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ ζητεί τη νομοθετική κατοχύρωση της συνέχισης της εργασίας της θεραπευτικής ομάδας της Μονάδας.

69) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Βάρης Αττικής ζητεί να μην παραταθεί η λειτουργία του λατομείου "ΑΜΜΟΣ" στην περιοχή του.

70) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το ΚΑΠΗ Κρούσωνα Ηρακλείου ζητεί οικονομική ενίσχυση για προμήθεια ιατρικών ειδών.

71) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου ζητεί τη ρύθμιση των χρεών των μελών της προς την ΑΤΕ.

72) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Φθιώτιδας ζητεί το διορισμό των πολύτεκνων αδιόριστων εκπαιδευτικών.

73) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί την αναγνώριση των διπλωμάτων γλωσσομάθειας PALSO.

74) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο εκπρόσωπος των επιλαχόντων του ΑΣΕΠ του 1995 από τα Χανιά ζητεί να μην αποκλεισθούν επειδή δεν υπέβαλαν αίτηση για το διορισμό τους.

75) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά με την οποία οι Δήμοι Λέσβου - Χίου - Σάμου επισημαίνουν προβλήματα που αντιμετωπίζει η ακριτική νησιωτική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

76) Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Μακεδονίας διαμαρτύρεται για τη μείωση του επιδόματος 7ο/οο.

77) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Καβάλας ζητεί την ανέγερση Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου στο Νομό Καβάλας.

78) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Παρακαμπυλίων Αιτωλ/νίας ζητεί να γίνει άμεση ανάθεση της μελέτης του γεωλόγου (Ιωάννη Ταβιτιάν) για τον εθνικό δρόμο Αγρινίου - Καρπενησίου που υπέστη ρήγμα στην περιοχή Αγίου Βλασίου.

79) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η ΙΝΤΕΡΚΕΜ - ΕΛΛΑΣ ζητεί τη λήψη μέτρων τόνωσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων του Νομού Εύβοιας.

80) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Ταμυνέων Εύβοιας ζητεί να σταματήσει η μείωση του προσωπικού στη ΔΕΗ της περιοχής του.

81) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία το Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν. Νοσοκομείου Μεσολογγίου ζητεί τη διευθέτηση των εργασιακών θεμάτων του Νοσοκομείου.

82) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας ζητεί η Ολυμπιακή Φλόγα το 2000 να περάσει από την Αρκαδία για το Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

83) Η Βουλευτής Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά με την οποία η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας ζητεί τη διευθέτηση θεμάτων των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

84) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία οι εργαζόμενοι στο ΞΕΝΙΑ Τσαγκαράδας ζητούν την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών τους.

85) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ζητεί την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου από τον ΟΤΕ για τους τυφλούς.

86) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας ζητεί τη χρηματοδότηση της κατασκευής αθλητικών έργων στο Νομό Πέλλας.

87) Η Βουλευτής Πέλλας κ. ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας ζητεί τη χρηματοδότηση της κατασκευής αθλητικών έργων στο Νομό Πέλλας.

88) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά με την οποία η 'Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας ζητεί τη χρηματοδότηση της κατασκευής αθλητικών έργων στο Νομό Πέλλας.

89) Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Γλυκών Νερών Αττικής ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της αγοράς αντιδραστήρων τύπου Candu από την Τουρκία.

90) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ κατέθεσε αναφορά με την οποία ο Δήμος Γλυκών Νερών Αττικής ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της αγοράς αντιδραστήρων τύπου Candu από την Τουρκία.

91) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο τονίζεται ότι στην Ελλάδα δεν καλλιεργούνται μεταλλαγμένα προϊόντα.

92) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης.

93) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η άμεση κατασκευή του οδικού δικτύου Σπάρτης - Καστόρι - Λογκανίκος - 'Ορια Νομού Λακωνίας.

94) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η έκδοση αποτελεσμάτων από τον ΑΣΕΠ για την κάλυψη 16 θέσεων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας.

95) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στην περικοπή των κοινωνικών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

96) Ο Βουλευτής Λάρισας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέμα του παστεριωμένου γάλακτος.

97) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των δελφινιών του Κορινθιακού Κόλπου.

98) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από το Ταχυδρομικό Γραφείο Δάφνης Αχαϊας.

99) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η λήψη μέτρων για την καλύτερη αστυνόμευση του Νομού Αχαϊας.

100) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο ζητείται η δημιουργία ΧΥΤΑ σε νεοσύστατους Δήμους.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

1. Στην με αριθμό 3471/5.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 1139/30.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση 3471/5.11.98 που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κυρίους Θ. Γεωργιάδη, Ι. Θωμόπουλο, Ι. Κουράκη, Α. Σαατσόγλου και Δ. Τσετινέ σχετικά με προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ προς το σκοπό επίλυσης των ασφαλιστικών προβλημάτων των πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με το προωθούμενο στη Βουλή σχέδιο νόμου υλοποιούνται θέματα της πρώτης φάσης του κοινωνικού διαλόγου για το ασφαλιστικό και ρυθμίζονται θέματα μόνο οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ομαδοποίηση ασφαλιστικών Ταμείων, λειτουργική και διοικητική αναβάθμιση αυτών, κλπ.).

Με το ανωτέρω σχέδιο νόμου δεν επέρχονται αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης (όπως π.χ. ως προς τις ασφαλιστέες ομάδες εργαζομένων) ούτε μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση.

Ο Υφυπουργός

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ"

2. Στις με αριθμούς 3635/10.11.98 και 4119/20.11.98 ερωτήσεις δόθηκε με το υπ' αριθμ. 159/27.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στις 3635/98 και 4119/20.1998 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. Π. Φουντουκίδου, Ν. Γκατζή και Α. Κανταρτζή σχετικά με την καθυστέρηση στην καταβολή δανείου του ΟΕΚ στους δικαιούχους, σας πληροφορούμε τα εξής:

Από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) υπάρχει πράγματι μια μικρή επιβράδυνση στο χορήγηση των δανείων για αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας λόγω του ότι η απορροφητικότητα των προγραμμάτων αυτών κατά τα έτη 1997 και 1998, ξεπέρασε κατά πολύ την κανονική ροή χορηγήσεων των προηγούμενων ετών.

Ο ΟΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και σύντομα θα ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι του, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους.

Ο Υπουργός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ"

3. Στην με αριθμό 2176/11.9.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 3081/28.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 2176/11.9.98 που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρατζαφέρης στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα τα αιτήματα Αστυνομικών σχετικά με το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Σρατού (ΜΤΣ), σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προήλθε από τη συγχώνευση του Ταμείου Χηρών και Ορφανών Στρατού (1853), του Ταμείου Αποστράτων Αξ/κών (1861) και του Ταμείου Περίθαλψης Οικογενειών Υπαξιωματικών και Στρατιωτών (1861), που συντελέσθηκε με το ΠΔ της 15.1.35 και όχι από την Ελληνική Χωροφυλακή η οποία προσεχώρησε στο Μ.Τ.Σ. το έτος 1909. Η ΕΛ.ΑΣ εκπροσωπείται στο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, με την παρουσία σ'αυτό Ανωτάτου Αξ/κου της (Υπτγος ε.α.).

Επίσης, σύμφωνα με το Παράρτημα της Εισηγητικής 'Εκθεσης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού 'Ετους 1998, και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαχωρίζονται οι λογαριασμοί αποστράτων Στρατού και τέως Χωροφυλακής στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

Κατά συνέπεια δεν είναι στις προθέσεις του ΔΣ/ΜΤΣ η αποπομπή της ΕΛ.ΑΣ από το Ταμείο, αλλά αντίθετα η προσπάθεια του επικεντρώνεται στην αύξηση των πόρων του, προκειμένου να επιτύχει τη βελτίωση του χορηγούμενου μερίσματος.

Θα πρέπει να καταστεί γνωστό ότι το ΜΤΣ, με τα σημερινά δεδομένα, περάτωσε τις δυνατότητες και εξάντλησε τα όρια αυξητικής μερισματοδοτικής πολιτικής. Τα μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα ήταν μεν εξυγιαντικά για το ΜΤΣ, αλλά εξασφάλιζαν ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο το οποίο όμως εξαντλήθηκε με τις παρασχεθείσες αυξήσεις.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κυριότερη αιτία του χαμηλού μερίσματος του ΜΤΣ, προέρχεται από τη γήρανση του Ταμείου και τη μικρή συνεισφορά της ΕΛ.ΑΣ σε κοινωνικούς πόρους (ΕΛ.ΑΣ 5%, Στρατός 92%).

Κατά συνέπεια η εξέταση ενίσχυσης του ΜΤΣ με πόρους από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως (ΥΔΤ), είναι επιβεβλημένη.

Ο Υφυπουργός

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ"

4. Στην με αριθμό 3842/16.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 378/27.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση 3842/16.11.98 του Βουλευτή κ. Α. Δαβάκη που αναφέρεται στην ακτοπλοϊκή γραμμή ΓΥΘΕΙΟΥ-ΚΥΘΗΡΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ σας πληροφορούμε τ' ακόλουθα:

1. To YEN στην προσπάθειά του να εξευρεθεί μόνιμη λύση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση ΚΥΘΗΡΩΝ και ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ με ηπειρωτικά λιμάνια προκάλεσε σύσκεψη τον Ιανουάριο με συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών φορέων και της ΑΝΕΚ όπου συναποφασίσθηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας για σύσταση εταιρείας ευρείας λαϊκής συμμετοχής με σκοπό τη δρομολόγηση κατάλληλου πλοίου στις γραμμές Ν.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

2. Κατόπιν αυτού τον Οκτώβριο, το Υ.Ε.Ν. δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 'Αδειας Σκοπιμότητας για δρομολόγηση πλοίου αναλόγων προσόντων στην γραμμή (επισυνάπτεται αντίγραφο) χωρίς ανταπόκριση. Εν συνεχεία το Υ.Ε.Ν. όρισε και νέα σύσκεψη εντός του Δεκεμβρίου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θέμα τη συντόμευση των διαδικασιών για την εξεύρεση μόνιμης λύσης εξυπηρέτησης της γραμμής.

3. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η σύνδεση ΓΥΘΕΙΟ-ΚΥΘΗΡΩΝ εξυπηρετείται δύο (2) φορές την εβδομάδα με το Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ" και η σύνδεση ΚΥΘΗΡΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ μία (1) φορά την εβδομάδα προσωρινά με το Ε/Γ-Ο/Γ "ΚΑΝΤΙΑ".

4. Τέλος είναι πεποίθησή μας ότι ο χρακτηρισμός και η περιστασιακή μίσθωση της γραμμής ως άγονης κάθε άλλο παρά βοηθά στην αναβάθμιση της γραμμής και των νησιών και δεν εξυπηρετεί στον στόχο της εξεύρεσης μόνιμης βιώσιμης λύσης.

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ"

Σημ.: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

5. Στην με αριθμό 3459/5.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 129/27.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3459/5.11.1998 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ζήτημα της ίδρυσης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Ν. Εύβοιας, θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ. Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

6. Στην με αριθμό 3510/5.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 132/27.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην αριθμ. 3510/5.11.1998 ερώτηση του Βουλευτή κ. Πέτρου Κουναλάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα οχυρωματικά τείχη του Σουνίου καθώς και στα αρχιτεκτονικά μέλη και το υλικό του Ναού του Ποσειδώνος παρουσιάστηκαν, πράγματι, προβλήματα σταθερότητας. Την σχετική τοπογραφική αποτύπωση που έγινε από το ΤΑΠ θα ακολουθήσει σύντομα αυτοψία από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. Οι εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, θα γίνουν με τη διαδικασία που ακολουθείται σε παρόμοιες περιπτώσεις (εκπόνηση μελέτης κλπ.). Σημειώνεται ότι έχει γίνει επιτυχώς συντήρηση και αποκατάσταση των αναγλύφων πλακών του Ναού του Ποσειδώνος, που βρίσκονται στο Μουσείου Λαυρίου.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

7. Στην με αριθμό 3570/6.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 39369/27.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση στην 3570/6.11.98 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Η. Βεζδρεβάνης, σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω ερώτηση που αφορά την χορήγηση νέων αδειών ταξί-αγοραίων στο Νομό Θεσπρωτίας μετά την εφαρμογή του Νόμου 2539/97 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης", εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργού Μεταφορών - Επικοινωνιών.

Καθόσον αφορά την αρμοδιότητα του Υπουργείου μας σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το π.δ. 244/87 άρθρο 5, για τη μεταφορά ή όχι χώρων στάσης (πιάτσες) Ταξί για μεν τις πρωτεύουσες των νομών η αρμοδιότητα ανήκει στο Νομάρχη ο οποίος αποφασίζει μετά από γνώμη του οικείου ΟΤΑ και της Υπηρεσίας Τροχαίας Κίνησης και των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ιδιοκτητών και οδηγών Ταξί και αγοραίων, για δε τους λοιπούς ΟΤΑ, η αρμοδιότητα ανήκει στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Τροχαίας Κίνησης.

Επομένως από 1.9.1999 εναπόκειται στα νεοεκλεγέντα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν γι'αυτό το θέμα, των οποίων οι αποφάσεις ελέγχονται κατά την ισχύουσα διαδικασία.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ"

8. Στην με αριθμό 4106/19.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 162/27.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 4106/19.11.1998 ερώτηση του Βουλευτή κ. Πέτρου Κουναλάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το διατηρητέο κτίριο επί της οδού Φειδίου 3, κτίσθηκε το 1835-36 σε σχέδια του Βιεννέζου Αρχιτέκτονα Karl Rosner και με την επίβλεψη του καταγόμενου από τη Λειψία Luders. Κτίσθηκε ως κατοικία του Αυστριακού Προξένου στην Αθήνα, του Anton Prokesch Von Osten, διακεκριμένης προσωπικότητας και φιλέλληνα της εποχής. Ως κατοικία Osten υπήρξε εστία της πνευματικής ζωής της πόλης. Το 1854 αγοράστηκε από την Ελένη Τοσίτσα και γύρω στο 1887 από την Ανδρομάχη Σλήμαν-Μελά. (Σχετική μελέτη τυο Δ. Ορφανουδάκη "Η κατοικία Prokesch Von Osten, στην Αθήνα και οι διαδοχικές χρήσεις της" (1836-1971), Πειραιάς, 1997).

Στο κτίριο στεγάσθηκαν διαδοχικά το Υποθηκοφυλάκειο Αθηνών, Ωδείο Λόπνερ και από το 1919 το Ελληνικό Ωδείο, το οποίο το 1923 επεκτάθηκε σε "Θέατρο Ελληνικού Ωδείου" υπό την διεύθυνση του δημοσιογράφου Σπύρου Μελά και αργότερα σε "Θέατρο Τέχνης", διακόπτοντας τη λειτουργία του το 1971. Από το 1934 ανήκει στο Ταμείο Συντάξεων προσωπικού της Εθνικής και Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας. Σήμερα αποτελεί ένα από τα τελευταία σπάνια δείγματα του πρώιμου κλασικισμού στην Αθήνα και γι' αυτό μεγάλης σημασίας για την ιστορία της αρχιτεκτονικής της νεώτερης Αθήνας. Είναι δε το παλαιότερο κτίριο της περιοχής, αφού όταν κτίσθηκε, σε ακατοίκητη τότε περιοχή, η πόλη των Αθηνών έφθανε μέχρι την οδό Σταδίου. 'Εχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο και έργο τέχνης (ΥΑ/Αφ 31/17035/1337/5.7.77, ΦΕΚ Β' 759/9.8.77).

Το κτίριο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οφείλει να το συντηρεί ο ιδιοκτήτης του. Το καλοκαίρι του 1992, με ενέργειες της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ, εφαρμόσθηκαν από τον ιδιοκτήτη άμεσα σωστικά μέτρα για την αποτροπή κατάρρευσης της στέγης του και συγχρόνως εκκενώθηκε το εσωτερικό του από όγκους απορριμμάτων, που σωρεύονταν στο κτίριο για χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ξέσπασε πυρκαϊά, η οποία ευτυχώς εντοπίσθηκε και κατασβέσθηκε εγκαίρως, γεγονός που είναι ενδεικτικό των κινδύνων που εγκυμονεί το κτίριο όπως είναι σήμερα. Πριν από ένα χρόνο, η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ, ξεκίνησε την αποτύπωση των οροφοργραφιών που καταρρέουν με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίων για την αποκατάσταση του εσωτερικού του κτιρίου. Το Ταμείο-Ιδιοκτήτης του ωστόσο δεν δείχνει μέχρι στιγμής να έχει την πρόθεση αποκατάστασης και επανάχρησής του (στο Αρχείο της Υπηρεσίας Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων και στη ΔΠΚΑΝΜ υπάρχει πλήρης μελέτη αποτύπωσης και επισκευής του κτιρίου, που συνέταξαν οι αρχιτέκτονες μηχανικοί του ΥΠ.ΠΟ. κύριοι Δ. Ορφανουδάκης και Ηλίας Μαυροδόντης το 1977).

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ για αγορά του κτιρίου με σκοπό την αποκατάστασή του και τη στέγαση σε αυτό καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ΥΠ.ΠΟ, πιθανόν εκείνης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου με δεδομένο την προηγούμενη ιστορική του χρήση και την στενή γειτνίαση (επί της οδού Φειδίου) του διατηρητέου αυτού κτιρίου με το συγκρότημα Rex.

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

9. Στην με αριθμό 3440/4.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 37238/26.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3440/4.11.98 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Η. Βεζδρεβάνης, σχετικά με χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προέρχονται από τον ανατοκισμό των τόκων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 12 του ν.2601/98 (ΦΕΚ.81/τ.Α/15.4.1998), θεσπίστηκε εξαμηνιαία περίοδος ανατοκισμού των σε καθυστέρηση τόκων. 'Ετσι στο εξής στις νέες δανειακές συμβάσεις ο ανατοκισμός δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίζεται σε χρόνο μικρότερο των 6 μηνών.

Παράλληλα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει εκδόσει την υπ' αριθμ. 13360/Β.723/23.4.1998 σχετική εγκύκλιο, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στις Τράπεζες και σύμφωνα με την οποία, μεταξύ των άλλων, οι Τράπεζες θα πρέπει να αναμορφώσουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων ή πιστώσεων που πηγάζουν από υφιστάμενες συμβάσεις χωρίς συμφωνία περί ανατοκισμού, αφαιρώντας από αυτά τα ποσά που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση των τόκων εξ ανατοκισμού σε χρονικά διαστήματα μικρότερα του εξαμήνου.

Ο Υπουργός

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"

10. Στην με αριθμό 3577/9.11.98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 29/27.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3577/9.11.98 ερώτηση της Βουλευτού κ. Ελένης Ανουσάκη, σχετικά με την παιδική διαφήμιση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το θέμα της προστασίας του παιδιού από τα πολλαπλά μηνύματα που δέχεται τα τελευταία χρόνια καθημερινά μέσω της διαφήμισης, είναι πράγματι ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας, αλλά συνολικά την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

Στη χώρα μας η διαφήμιση ρυθμίζεται με το ν.2251/94 για την προστασία του καταναλωτή και σύμφωνα με το νόμο αυτό, αθέμιτη διαφήμιση και παραπλανητική κρίνεται αυτή η οποία έχει σαν στόχο ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ή εκμετάλλευση αισθημάτων φόβου, προλήψεων ή δυσειδαιμονιών ή την εξώθηση σε εγκληματικές πράξεις ή δημιουργεί την εικόνα στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς.

Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι η χώρα μας είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στην οποία απαγορεύεται η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών, από τις επτά το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ και ασφαλώς δεν υπάρχει περιορισμός στη διαφήμιση άλλων προϊόντων, επειδή αυτά καταναλώνονται από τις υπόλοιπες ή από όλες τις ομάδες του πληθυσμού.

Πέρα από τις ανωτέρω διατάξεις, που εμπεριέχονται στο νόμο για την προστασία του καταναλωτή, υφίστανται και οι ιδιαίτερες διατάξεις που αφορούν το παιδί του ν. 2328/98, ο οποίος αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης και στον Τύπο, καθόσον η Πολιτεία θεωρεί ότι το παιδί πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης, λόγω της απειρίας και γιατί φυσικά διακατέχεται από μία σχετική ευπιστία.

Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει τον Κώδικα Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών Διαφημίσεων, ενώ σε ότι αφορά την ίδια την αγορά έχει αυτοδεσμευτεί με τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης. Στους δύο αυτούς Κώδικες γίνεται ειδική αναφορά για την προστασία των παιδιών από τη διαφημιστική επίθεση που γίνεται μέσω των τηλεοπτικών μέσων.

Δεν παραλείπεται τέλος να σημειωθεί ότι, επειδή τελευταία υπήρξαν κάποια παράπονα καταναλωτών, σχετικά με τον απαγορευμένο χρόνο της διαφήμισης των παιχνιδιών από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αποστείλει αυστηρό έγγραφο προς το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και στους ιδιωτικούς σταθμούς, προκειμένου να μην υπάρχουν παραβάσεις του νόμου.

Ο Υφυπουργός

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

11. Στην με αριθμό 3649/10-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 3045/20-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3649/1011-98 που κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Μ. Κωστόπουλος και Χαρ. Αγγουράκης, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, κατανοώντας το αίτημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αλλά και στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Αναδιάταξης των Στρατοπέδων, πρόκειται να προχωρήσει, όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο κ. ΥΕΘΑ, στην αποδέσμευση, σε πρώτη φάση συγκεκριμένων στρατοπέδων, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στον ιστό των πόλεων.

Στα στρατόπεδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται και το Ναυτικό Οχυρό (ΝΟ) το οποίο βρίσκεται στη περιοχή του Δήμου Βριλησσίων. Η άρνηση αυτή του ΥΠΕΘΑ, οφείλεται στο ότι το ΝΟ όχι μόνο δεν είναι αδρανοποιημένο, όπως λανθασμένα αναφέρεται στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά καλύπτει ζωτικές επιχειρησιακές ανάγκες - του Πολεμικού Ναυτικού.

Από τη δημιουργία τους, οι εγκαταστάσεις των Βριλησσίων λειτουργούν αδιαλείπτως ως κέντρο λήψεως του ΠΝ αλλά και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δομής των επικοινωνιών όχι μόνο του ΠΝ αλλά και του ΝΑΤΟ. Η στρατηγική θέση που κατέχουν οι συγκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις καθιστά αδύνατη τη μεταφορά τους σε άλλη περιοχή θα συνεπαγόταν πέρα από το υψηλό οικονομικό κόστος και λειτουργική επιβάρυνση των επικοινωνιών του ΠΝ.

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ"

12. Στην με αριθμό 3366/2-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 18/27-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στη με αριθ. 3366/2-11-98 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ηλία Βεζδρεβάνη, σχετικά με το θέμα της επαγγελματικής στέγης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο νόμος 2235/94 για τις εμπορικές-επαγγελματικές μισθώσεις έχει λειτουργήσει έως τώρα ικανοποιητικά σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη σταδιακή απελευθέρωση επήλθε ομαλότητα στην αγορά.

Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Υπουργείο αναφορικά με τις εξωστικές αγωγές, από τα Πρωτοδικεία της χώρας και τον ελάχιστο αριθμό αυτών που έχουν κατατεθεί με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Δεν παραλείπεται πάντως να αναφερθεί ότι έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή Σχέδιο Νόμου, με το οποίο αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιασθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

13. Στην με αριθμό 3552/6-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 16/27-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην με αριθό 3552/6-11-98 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Θεόδωρο Κασσίμη, σχετικά με κυκλοφορία στην αγορά ξένων προϊόντων, ιδιαίτερα ηλεκτρικών συσκευών χωρίς έντυπο οδηγιών στα ελληνικά, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 8/93 Αγορανομικής Διάταξης (άρθρα 348 και 349 της Κωδικοποιημένης όμοιας 14/89), σε κάθε πώληση μη απλών στην κατασκευή, χρήση και συντήρηση προϊόντων οποιασδήποτε προέλευσης που προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό, επιβάλλεται να παρέχεται στον αγοραστή έντυπο οδηγιών χρήσεως στα ελληνικά, για λόγους τόσο ασφάλειας όσο και πλήρους αξιοποίησης του προϊόντος.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, έχουμε κατ' επανάληψη στο παρελθόν ενημερώσει με σχετικές εγκυκλίους μας τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, συνεχώς δε παρέχονται σχετικές οδηγίες ώστε, οι περιπτώσεις παραβάσεων που διαπιστώνονται να παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

14. Στην με αριθμό 3686/2-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 33/27-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της με αριθό 3686/10-11-98 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κυρίους Βαγγ. Αργύρη, Χρ. Σμυρλή-Λιακατά και Φ. Χατζημιχάλη, σχετικά με λήψη μέτρων για να μειωθεί η τιμή του χοιρινού κρέατος στον καταναλωτή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το γνωστό πρόβλημα, που δημιουργήθηκε πρόσφατα στις παραγωγικές χώρες της ΕΕ οι οποίες είχαν αναλάβει τον εφοδιασμό χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με μεγάλες ποσότητες χοιρινών κρεάτων και το οποίο εστιάσθηκε στην αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στις οικονομικές οφειλές τους, απετέλεσε την αιτία της υψηλής πλεονασματικής παραγωγής στο είδος αυτό και την αισθητή πτώση των τιμών στις αγορές της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

'Ετσι, οι τιμές χονδρικής πώλησης, τόσο για τα εγχώρια χοιρινά όσο και τα εισαγόμενα, διαμορφώνονται τελευταία στην Κρεαταγορά Ρέντη ως κατωτέρω.

- Τύπος "Μαδητός" εγχώριος δρχ./κιλό 500 έως 550.

- Τύπος "Ημιμόριο Καρρέ" εγχώριος δρχ./κιλό 570 έως 620.

- Τύπος "Μαδητός" εισαγωγής δρχ./κιλό 450 έως 550.

- Τύπος "Ημιμόριο Καρρέ" εισαγωγής δρχ./κιλό 580 έως 650.

- Μπούτι Καρρέ εισαγωγής δρχ./κιλό 550 έως 600.

- Μπριζόλες Καρρέ εισαγωγής δρχ./κιλό 800 έως 850.

2. Για τον μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους, η Στατιστική Υπηρεσία σε επίπεδο χώρας, κατέγραψε πτώση των τιμών του είδους για τον καταναλωτή στο 7,6% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 1997, ενώ χαρακτηριστική είναι η πτώση των τιμών λιανικής πώλησης στο χοιρινό κρέας, που παρατηρήθηκε στη Βαρβάκειο Αγορά και η οποία ανήλθε στο ποσοστό 12,5% έως και 23,1%.

Το γεγονός ότι, σε επίπεδο χώρας, η πτώση των τιμών του είδους για τον καταναλωτή δεν ξεπέρασε το 7,6%, αυτό αποδίδεται στη βάση ότι στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας καταναλώνεται μόνο εγχώριο χοιρινό κρέας, σε αντίθεση με την Πρωτεύουσα και ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας όπου καταναλώνεται εισαγόμενο χοιρινό. Αυτό δε έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του εγχώριου χοιρινού κρέατος να διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις τιμές του εισαγόμενου, όπως φαίνεται παρακάτω.

Τιμές καταναλωτή εισ. Τιμές καταναλωτή εγχώρ-

χοιρινού κρέατος στην ριου χοιρινού κρέατος

Πρωτεύουσα στη Λοιπή Χώρα

-Ομοπλάτη καρρέ δρχ. /κιλό 900 - 1180 1280 - 1550

-Μπούτι καρρέ " " 1000 - 1280 1200 - 1700

-Μπριζόλες καρρέ " " 1150 - 1450 1300 - 1850

3. Δεν παραλείπεται να αναφερθεί ότι οι τιμές πώλησης των χοιρινών κρεάτων διαμορφώνονται ελεύθερα σε όλα τα επίπεδα εμπορίας του είδους, με βάση την προσφορά-ζήτηση και τον ανταγωνισμό.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί ανελλιπώς την εξέλιξη των τιμών του χοιρινού κρέατος και όπως φαίνεται από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ενώ ο παραγωγός δεν επηρεάζεται αισθητά από τις πτωτικές τιμές του εισαγόμενου είδους, ο καταναλωτής οφελείται σχετικά από τις τελικές τιμές αυτού που διαμορφώνονται στην αγορά.

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ"

15. Στην με αριθμό 3855/16-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 22/23-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3855/16-11-98 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, σας πληροφορούμε, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας ότι, η μισθολογική εξομοίωση των πρώην υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας που είναι αποσπασμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης τους η οποία προωθείται ήδη από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ"

16. Στην με αριθμό 3554/6-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 2479/27-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της 3554/98 ερώτησης της Βουλευτού κ. Στέλλας Αλφιέρη και στο θιγόμενο θέμα της εφαρμογής από το ΙΚΑ των διατάξεων των σχετικών με την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον νόμο 2556/97 καθιερώθηκε μία νέα υποχρέωση για τους εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, η οποία συνίσταται στην τήρηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι μισθωτοί από την ημέρα πρόσληψης τους και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Η υποχρέωση αυτή είναι τελείως ανεξάρτητη από την υποχρέωση για αναγγελία πρόσληψης του μισθωτού στον ΟΑΕΔ, η οποία εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με το ν.δ. 763/70 δηλ. εντός 8 ημερών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Η θέσπιση του βιβλίου, η μη τήρηση του οποίου επιφέρει την επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ, δεν αποτελεί εισπρακτικό μέτρο, αλλά μέτρο συνειδητοποίησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών έναντι των εργαζόμενων που απασχολούν, αλλά και διασφάλισης τους έναντι αυθαίρετων καταγγελιών εργαζόμενων.

Δεδομένου ότι το βιβλίο εισήχθη για πρώτη φορά και προκειμένου να δοθεί αρκετός χρόνος για την προετοιμασία των υπηρεσιών του ΙΚΑ αλλά και την ενημέρωση των εργοδοτών, έγινε πρόβλεψη στο ν. 2256/97 ώστε η εφαρμογή του να αρχίσει από τον Απρίλιο του 1998, δηλαδή 4 μήνες αργότερα από τη δημοσίευση του νόμου.

Παράλληλα από το Δεκέμβριο του 1997 έγιναν από το ΙΚΑ ειδικές ενημερωτικές δημοσιεύσεις στον Ημερήσιο Τύπο, τοιχοκολλήθηκαν αφίσες σχετικά με την τήρηση του βιβλίου σε όλα τα υποκ/τα, παρ/τα του ΙΚΑ, στις Τράπεζες και γενικά στους χώρους που χορηγούν ένσημα ΙΚΑ και διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στους εργοδότες όχι μόνο από το ΙΚΑ αλλά και από τις Τράπεζες.

Επιπλέον από τον 2/98 έως και σήμερα σε περισσότερα αυτό 300 δημοσιεύματα στις Αθηναϊκές και Επαρχιακές Εφημερίδες, τα περιοδικά και τις Οικονομικές εφημερίδες υπήρχαν καταχωρήσεις και σχόλια σχετικά με την τήρηση του βιβλίου, ενώ έγιναν και ανακοινώσεις από τους κατά τόπους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εκτός τούτων οι οδηγίες που δόθηκαν από τη Διοίκηση του ΙΚΑ και τηρήθηκαν από τις μονάδες του Ιδρύματος ήταν η κατά προτεραιότητα ενημέρωση των εργοδοτών κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του βιβλίου (1.4-31.5.98) και η μη επιβολή προστίμου κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Παράλληλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις περιπτώσεις ανυπόγραφων εργοδοτών διευθετήθηκαν, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές ακόμα και όταν ελλείπουν ορισμένα δικαιολογητικά η εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και χορηγείται αυθημερόν το ειδικό βιβλίο, ενώ ακυρώθηκαν οι πράξεις επιβολής προστίμων που επιβλήθηκαν μετά την 1.6.98 σε εργοδότες που δήλωσαν ως ημερομηνία πρόσληψης προσωπικού την ίδια ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η αίτηση απογραφής τους και από υπαιτιότητα του ΙΚΑ δεν παρέλαβαν άμεσα το ειδικό βιβλίο.

Επί πλέον για την πληρέστερη ενημέρωση των εργοδοτών προωθήθηκε στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που λειτουργούν στην περιοχή κάθε υποκ/τος ΙΚΑ ειδική ανακοίνωση σχετικά με την τήρηση του ειδικού βιβλίου.

'Οπως προκύπτει σαφώς από τα προαναφερόμενα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού και όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν έχουν επιλυθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ο Υφυπουργός

Ο Υπουργός

Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ"

17. Στην με αριθμό 3470/5-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ'αριθμ. 282/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 3470/5-11-98 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι για το ίδιο θέμα απαντήσαμε σε προηγούμενη ερώτηση του ιδίου Βουλευτή (3465/5-11-98) με το υπ. Αριθμ. 237/10-11-98 έγγραφό μας, το οποίο και επισυνάπτεται.

Ο Υπουργός

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

Σημ.: Τα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

18. Στην με αριθμό 3569/6-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 243/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3569/6-11-98 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Ηλίας Βεζδρεβάνης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ και της Δ/νσης Δημοσίων 'Εργων Περιφέρειας Ηπείρου τα εξής:

1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ δια της Διεύθυνσης ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ (Δυτικός 'Αξονας Β-Ν) στο τμήμα Αντίρριο-Κακαβιά στην οποία εντάσσεται και το τμήμα Αντίρριο-Ιωάννινα.

Για την ανωτέρω οδό έχουν ήδη δημοπρατηθεί και κατασκευάζονται τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και 'Αρτας συνολικού μήκους 29 χλμ. Οι δε οριστικές μελέτες των υπολοίπων τμημάτων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 1998 ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτηση και αυτών των τμημάτων.

Για τα τμήματα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, πλην των παρακάμψεων (Αγρινίου και 'Αρτας) που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν εκπονηθεί και βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης τα παρακάτω στάδια μελετών:

α. Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας

β. Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη

γ. Προέγκριση Χωροθέτησης

δ. Μελέτη Σκοπιμότητας

Επίσης για τα ανωτέρω τμήματα, πρόκειται η Υπηρεσία μέχρι τέλους του 1998 να προκηρύξει τα υπόλοιπα στάδια μελετών, προμελέτες και οριστικές μελέτες, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το έτος 2001. Στο πρόγραμμα εκπόνησης των παραπάνω μελετών προβλέπεται η τμηματική παράδοσή τους ώστε να είναι δυνατή η έναρξη δημοπράτησης κατά τμήματα εντός του 2000 προκειμένου να ενεργοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση η χρηματοδότηση από το 3ο Κ.Π.Σ. (πακέτο SANTER).

Τέλος σας πληροφορούμε ότι στον άξονα Αντιρρίου-Ηγουμενίτσας εκτελείται το έργο της υποθαλάσσιας σήραγγας για τη Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου που αποτελεί πρωτοποριακό έργο στην Ελλάδα, η ολοκλήρωση του οποίου προσδιορίζεται στο τέλος του 1999.

Συναφής με το έργο αυτό είναι η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Ζεύξης με την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ η οποία θα γίνει με νέα οδό ταχείας κυκλοφορίας για την οποία ήδη έχουν ανατεθεί και συντάσσονται τα παρακάτω στάδια μελετών:

α. Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας

β. Αναγνωριστική Γεωλογική μελέτη

γ. Προέγκριση χωροθέτησης

δ. Μελέτη Σκοπιμότητας

2. Η Δ/νση Δημοσίων 'Εργων Περιφέρειας Ηπείρου μας πληροφόρησε ότι τα 'Εργα που δημοπρατήθηκαν στους άξονες Αντίρριο - Ηγουμενίτσα και Αντίρριο - Ιωάννινα κατά τα έτη 1997 -1998 είναι τα εξής:

α. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ

"Συντήρηση της αριθ. 5 Εθνικής οδού στο τμήμα από Ιωάννινα μέχρι όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας", προϋπολογισμού 130 εκατ. δρχ.

"Ολοκλήρωση κατασκευής ισόπεδων κόμβων στη χ.θ. 64+900 (προς Ράχη - 'Αγιο Σπυρίδωνα) και στη χ.θ. 82+600 (προς Μεγάρχη-Φωτεινό) της αριθ. 5 Εθνικής οδού Ιωαννίνων -' Αρτας - Αντιρρίου", προϋπολογισμού 40 εκατ. δρχ.

"Συντήρηση της αριθ. 5 Εθνικής οδού στο τμήμα από Ιωάννινα μέχρι όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας", προϋπολογισμού 60 εκατ. δρχ.

"Βελτίωση της κατά μήκος κλίσεως και της ορατότητας της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - 'Αρτας - Αντιρρίου στη χ.θ. 9+500", προϋπολογισμού 100 εκατ. δρχ.

"Συντήρηση επικίνδυνων θέσεων του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Ιωαννίνων", προϋπολογισμού 100 εκατ. δρχ. εκ των οποίων 60 εκατ. δρχ. για το Εθνικό Δίκτυο Ιωαννίνων 'Αρτας.

β. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

"Συντήρηση της αριθ. 6 Εθνικής οδού στο τμήμα από Ιωάννινα - όρια Νομών Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας", προϋπολογισμός 120 εκατ. δρχ.

"Συντήρηση της αριθ. 6 Εθνικής οδού στο τμήμα Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα στο τμήμα Ιωάννινα - όρια Νομών Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας - Ηγουμενίτσα, προϋπολογισμός 150 εκατ. δρχ.

"'Αρση καταπτώσεως στη χ.θ. 69+000 της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας", προϋπολογισμός 100 εκατ. δρχ.

"Ηλεκτροφωτισμός Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων στο Δήμο Παραποτάμου", προϋπολογισμός 20 εκατ. δρχ.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

19 Στην με αριθμό 3520/5-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 240/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3520/5-11-1998 που κατέθεσαν στην Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Μήτσος Κωστόπουλος, Απόστολος Τασούλας και Νίκος Γκατζής, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ τα εξής:

1. Το έργο κατασκευής του τμήματος Μαρτίνο - Αταλάντη εκτελείται από την ανάδοχο Κοινοπραξία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ -ΑΒΑΞ -ΕΚΤΕΡ - ΤΕΛΕΜΩΝ. Η υπόψη Κοινοπραξία δεν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις προς εργαζόμενους, παρά το γεγονός ότι της έχουν καταβληθεί το εργολαβικό τίμημα που αντιστοιχεί στην εκτέλεση των εργασιών. 'Οπως είναι γνωστό οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται από την ανάδοχο Κοινοπραξία και επομένως δεν είναι δυνατή η πληρωμή τους από την αρμόδια Υπηρεσία για εργασίες οι οποίες έχουν ήδη εξοφληθεί στην ανάδοχο.

2. Το συγκεκριμένο έργο παρά τις καθυστερήσεις λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών και γεωτεχνικών προβλημάτων, εκτελούνταν κανονικά μέχρι τις 20 Οκτωβρίου οπότε και παρουσιάστηκε το παραπάνω πρόβλημα της αναδόχου. Στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης κατασκευής, η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ θα εφαρμόσει όλα τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου.

3. Η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ δεν έχει προβεί σε καμμία διαπραγμάτευση με την ανάδοχο για το υπόψη έργο, η εκτέλεση του οποίου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση.

4. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η αρμοδιότητα ελέγχου της συμμόρφωσης των αναδόχων προς τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας, ανήκει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, και κατά συνέπεια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

- Η ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών στις εργολαβίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ ελέγχεται, πέραν των εργοταξιακών εργαστηρίων, από τα αρμόδια Περιφερειακά Εργαστήρια όσο και από τα εργαστήρια των Συμβούλων Διαχείρισης του ΠΑΘΕ και βεβαίως πέραν του ανωτέρου εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου, το σύστημα ελέγχων συμπληρώνεται και από εξωτερικό σύστημα ποιοτικών ελέγχων που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

20. Στην με αριθμό 3449/4-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 5394Β/25-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 3449 που κατατέθηκε στις 4-11-98 από τη Βουλευτή κ. Στέλλα Αλφιέρη σας πληροφορούμε τα εξής:

'Οπως ήδη γνωρίζετε την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών ελέγχου των κατασκευών καθώς και της λήφης μέτρων αντιστήριξης για τις οικοδομές του Δήμου Πειραιά έχει η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.

'Οσον αφορά στην ανέτερση οικοδομής επί της οδού Αλεξ. Παπαναστασίου επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας φωτοαντίτραφο του με αρ. πρωτ. Ο7/ΔΤΑ/17Ο71/12-11-98 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής - Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Πειραιά σε απάντηση της ενημέρωσης που ζητήσαμε.

Τέλος σχετικά με τις χρήσεις της των περιοχών του Ιστορικού Κέντρου του Πειραιά και σε συνέχεια παλαιότερων απαντήσεών μας για το ίδιο θέμα σας ενημερώνουμε ότι προωθούνται από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ επί μέρους μελέτες χρήσεων γης και κανονισμών όρων δόμησης με στόχο την προστασία των περιοχών αυτών.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

21. Στην με αριθμό 3578/9-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 5413Β/23-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 3578 που κατατέθηκε στις 9-11-98 από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Παπανικολάου σας πληροφορούμε ότι αρμόδια να σας ενημερώσουν σχετικά με το θέμα είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Συμπληρωματικά επισυνάπτουμε για ενημερώσή σας φωτοαντίγραφο του αρ. πρωτ. 1504/16-11-98 εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας σε απάντηση της ενημέρωσης που ζητήθηκε.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

Σημ.: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

22. Στην με αριθμό 3513/5-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 5402Β/25-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 3513 που κατατέθηκε στις 5-11-98 από το Βουλευτή κ. Απόστολο Σταύρου σας γνωρίζουμε ότι για το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας έχει εκδοθεί η με αριθ. 53259/13-5-98 κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και Υγείας-Πρόνοιας σύμφωνα με το Ν. 1398/83/ΦΕΚ 144Α) σε συνδυασμό με το αρ. 9 παρ. 5 του Ν. 2519/97.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

23. Στην με αριθμό 3450/4-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 5395Β/23-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 3450 που κατατέθηκε στις 4-11-98 από το Βουλευτή κ. Θανάση Δαβάκη σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε προφορικά τη Βουλή στη συνεόρίαση της 3-11-98 κατά τη συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης (πρακτικά Βουλής Σύνοδος Γ, συνεδρίαση ΙΓ/3.11.98).

'Οσον αφορά στην Περιφέρια Πελοποννήσου, σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των έργων, που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται στους 5 Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", 1994-99, φθάνει τα 21 με προϋπολογισμό 8.020,330 εκ.δρχ. και συνολικές απορροφήσεις 2.958,Ο32 εκ. δρχ.

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

24. Στην με αριθμό 3742/12-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 144/25-11-98 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3742/12-11-98 του Βουλευτή κ. Δ. Κωστόπουλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι προσπάθειες για την σύναψη μιας Συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα της πολυπληθούς Ελληνικής Ομογένειας στην Αυστραλία, έχουν αρχίσει από δεκαετίας και πλέον. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών, είχαν σκοπό την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας που θα περιελάμβανε τόσο τους εργαζομένους στην Αυστραλία 'Ελληνες, οι οποίοι συνεχίζουν την εκεί παραμονή τους, μετά την συνταξιοδότησή τους, καθώς και αυτούς, που για διαφόρους λόγους επέστρεψαν επαναπατριζόμενοι και ακολούθως υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση στις αρμόδιες Αυστραλιανές Αρχές, από την Ελλάδα.

Από την αρχή, το ασφαλιστικό σύστημα των δύο χωρών, που ήταν τελείως διαφορετικό μεταξύ τους, δημιουργούσε προβλήματα, που όμως με το χρόνο ξεπεράσθηκαν, καθώς επίσης και άλλα -συνταξιοδοτικής φύσεως- όπως για παράδειγμα η αποδοχή από την αυστραλιανή πλευρά του θέματος του ΟΓΑ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων, που τελικά έγινε δεκτό κατόπιν εμμονής της ελληνικής πλευράς. Ο εργασιακός χρόνος στην Αυστραλία υπολογίζεται από το 16ο έτος της ηλικίας έως το 65ο έτος, δηλαδή 49 χρόνια, παρονομαστής που χρησιμοποιείται στην διαίρεση με τους 588 μήνες (49 έτη) για αποτέλεσμα βάσει του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη. Στο σημείο αυτό ακριβώς βρίσκεται η διαφορετική μεταχείριση έναντι των Ελλήνων μεταναστών και της χώρας μας σε σχέση με άλλες χώρες, ιδίως εκείνων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Ιταλία, Πορτογαλία, που είχαν επίσης έντονο μεταναστευτικό κύμα προς την Αυστραλία τις δεκαετίες 50 και 60), με τις οποίες η Αυστραλία έχει συνάψει Συμφωνίες, στις οποίες ο ίδιος παρονομαστής είναι σταθερά 300 μήνες, δηλαδή 25 χρόνια. Η διαφορετική χρήση παρονομαστών (25 ή 49), σε παραδείγματα που μελετήθηκαν από την Ελληνική πλευρά, έδειξε ότι ο διευρυμένος παρονομαστής ωφελεί το αυστραλιανό δημόσιο, ενώ χάνει ο ενδιαφερόμενος, τουλάχιστον σε ύψος 1000$ Αυστραλίας ετησίως κατά περίπτωση.

Η ανταλλαγή επιστολών, οι συναντήσεις αρμοδίων φορέων των δύο πλευρών και η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση (που διεκόπη μόνο στην περίοδο 1991-1994, οπότε και ξανάρχισε), είχαν ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η αυστραλιανή πρόταση και θέση (βασικά πρόκειται για υπαναχώρηση μετά την έκθεση της ελληνικής θέσης και τις ανάλογες πιέσεις από την χώρα μας), στην τελευταία, από 15 Απριλίου 1998, επιστολή της αρμοδίας αυστραλής Υπουργού κυρίας J. Newman προς τον τότε Υφυπουργό του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ν. Φαρμάκη, στην οποία φαίνεται ότι η Αυστραλία επιθυμεί το πέρας της υπόθεσης με υπογραφή τελικής Συμφωνίας (και όχι ενδιάμεσης, όπως επέμενε η ίδια η κυρία Newman πριν λίγο καιρό), στην οποία προτείνεται:

"1. Για όσους έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, ο υπολογισμός θα γίνεται βάσει του συνόλου των περιόδων διαμονής τους στις δύο χώρες (δηλαδή παρονομαστής 49).

2. Για όσους θα αποχωρήσουν από την Αυστραλία μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με βάση την 25ετία (δηλαδή παρονομαστής 25)".

Στην Αυστραλία, μετά τις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου του 1998, τοποθετήθηκε εκ νέου η κυρία J. Newman ως Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Αυστραλός Πρέσβης στην Αθήνα βρίσκεται σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ζητά επίσπευση της ελληνικής απάντησης στην επιστολή Newman του περασμένου Απριλίου (ισχύει πάντα η ίδια θέση, όπως εκφράσθηκε, της αυστραλιανής πλευράς). Η Ελληνική Πρεσβεία στην Αυστραλία, από τον Μάιο του 1998, είχε επισημάνει ότι: "αν η προτεινόμενη ρύθμιση ικανοποιεί έστω και μερικώς τα ελληνικά αιτήματα θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε θετικά από πλευράς μας", τονίζοντας την δυσκολία για την πλήρη ικανοποίηση επιδιώξεων αφού "...στην Αυστραλία επανεξετάζονται ήδη γενικώς οι κοινωνικές παροχές".

Η εξέλιξη του όλου θέματος έχει γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των ελληνο-αυστραλιανών συλλόγων και συνδέσμων, με ξεκάθαρη την θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης, που είναι: "Θέση της Ελληνικής πλευράς παραμένει η επιδίωξη υπογραφής πλήρους Συμφωνίας, η οποία θα ρυθμίζει τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων της Αυστραλίας, δηλαδή, τόσο της εκεί ομογένειας όσο και των ήδη επαναπατρισθέντων. Καταβάλλεται προσπάθεια για εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων".

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

25. Στην με αριθμό 3435/4-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 39873/27-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση 3435/4-11-1998 του Βουλευτή κ. Η. Βεζδρεβάνη, σας γνωρίζουμε πως δεν συμφωνούμε με τους χαρακτηρισμούς του ερωτώντος Βουλευτή ότι οι δήμοι και οι κοινότητες επιβάλλουν φορομπηχτικούς μηχανισμούς. Οι ΟΤΑ διαχειρίζονται μόνο τους φόρους που έχουν επιβληθεί υπέρ αυτών και επιβάλλουν, έπειτα από εξουσιοδότηση νόμου, τέλη και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία κατανέμονται ανάλογα προς τους δημότες.

Η φορολογική πολιτική των ΟΤΑ πράγματι είναι ένας τομέας ιδιαίτερα δυναμικός και το Υπουργείο μας είναι συνεχώς σε επικοινωνία με τους άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΚΕΔΚΕ, Ομοσπονδίες Επαγγελματιών κλπ.), προκειμένου να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα όταν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ"

26. Στην με αριθμό 3557/6-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 40900/26-11-98 έγγραφο από την Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3557/6.11.98, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Παπαφιλίππου, σχετικά με την "Αποζημίωση απολυμένων ΑΕΒΑΛ", σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με βάση την ΚΥΑ 34085/30.10.97 (ΦΕΚ 990/7.11.97), όσοι εκ των απολυομένων έχουν θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν έχουν το δικαίωμα της πρόσθετης 25% αποζημίωσης κατά την καταγγελία της σύμβασής τους.

Ως εκ τούτου η μη παροχή του επιπλέον 25% στους έχοντες πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά άνιση μεταχείριση των εργαζομένων, αλλά αντιθέτως η καταβολή της πρόσθετης αποζημίωσης θα συνιστούσε μεροληπτική μεταχείριση σε βάρος εκείνων που δεν έχουν θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Σημειώνεται επίσης ότι, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν να αλλάζει τους νόμους κατά περίπτωση, ούτε βεβαίως να επιβάλλει στις επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα τη μη συμμόρφωσή τους προς αυτούς.

Η Υφυπουργός

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ"

27. Στην με αριθμό 3691/11-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 178/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3691/98 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Δ. Πιπεργιά, για τους "Συμμετοχικούς θεσμούς εργαζομένων", σας πληροφορούμε ότι με το νόμο 1264/82 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" (Α/79) προβλέπονται οι διαδικασίες, οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και ανάδειξης των συνδικαλιστικών στελεχών, για την εκπροσώπηση των εργαζομένων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Υπουργός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ"

28. Στην με αριθμό 3487/5-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 40970/27-11-98 έγγραφο από την Υφυπουργό Ανάπτυξης η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της ερώτησης 3487/5.11.98, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Γκελεστάθης, σχετικά με την "Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας Α.Ε.", σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Την τελευταία τετραετία η εταιρεία, "Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας Α.Ε.", βάσει των Κυβερνητικών οδηγιών έχει εξαντλήσει τη διερεύνηση κάθε ρεαλιστικής δυνατότητας ολοκλήρωσης του έργου σε συνεργασία με τη Ρωσσική Κρατική πλευρά, αλλά και με τα ιδιωτικοποιηθέντα Ρωσσικά Εργοστάσια Αλουμινίου.

Η τελευταία πάντως επικαιροποίηση της μελέτης βιωσιμότητας του 'Εργου που έγινε το Μάρτιο του 1998 από διεθνή μελετητικό κατασκευαστικό Οίκο, έδειξε ότι, σύμφωνα με τις επικρατούσες προβλέψεις τιμών αλουμινίου/αλουμίνας για την προσεχή 10ετία το έργο δεν έχει ικανοποιητικές οικονομικές προοπτικές, αφού οι τιμές αυτές υστερούν σημαντικά των τιμών που είχαν συμφωνηθεί με τις Ρωσικές Εταιρείες.

2. Η ΕΤΒΑ και η ΕΛΒΑ μελετούν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης της περιοχής.

'Οσον αφορά τον εξοπλισμό που, στα χρόνια που μεσολάβησαν αποθηκεύθηκε και συντηρήθηκε κατάλληλα, πιθανότητα θα πωληθεί μέσω Διεθνών Διαγωνισμών.

3. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε/επενδύθηκε από το 1985 μέχρι σήμερα για το έργο της Αλουμίνας, ανέρχεται σε περίπου 20,4 δις.

Από το ποσό αυτό περίπου 2,1 δις δρχ. δαπανήθηκαν απευθείας από την ΕΤΒΑ ενώ τα υπόλοιπα περίπου 18,3 δις δρχ. δαπανήθηκαν από την ΕΛΒΑ.

Από το ποσό των 18,3 δις δρχ., τα 15,8 δις δρχ. προέρχονται από κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που δόθηκαν με μορφή αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑ (μέσω ΕΤΒΑ), ενώ τα υπόλοιπα περίπου 2,5 δις δρχ., προήλθαν από τόκους των εκάστοτε διαθεσίμων της ΕΛΒΑ.

Το ποσό των 2,1 δις δρχ. περίπου της ΕΤΒΑ, δαπανήθηκε για αγορά γης, πάσης φύσης μελέτες προπαρασκευαστικές του 'Εργου, λιμενικές εγκαταστάσεις, οδοποιία και άλλα έργα υποδομής.

Το ποσό των περίπου 18,3 δις δρχ. δαπανήθηκε ως κατωτέρω:

(σε εκατομ. δρχ.)

1. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ για project management-construction management και συμπληρωματικές μελέτες/σχεδιασμό από Owner's Project Group/OPG (Kaiser Engineers Technical Services Ltd. και ΜΕΤΕΚ Α.Ε.).

2.618

2. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ για αγορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας βασικό και λεπτομερή σχεδιασμό/άλλες υπηρεσίες από Ρωσσική Tsvrtmetpromexport (Tyazhpromexport-Zarudezhtsvetmet)

3.270

3. ΜΕΛΕΤΕΣ
657

4. ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1.901

5. ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
6.239

6. ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
154

7. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
42

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.479

9. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
97

ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.885


-----------


18.342


H ανά έτος ανάλυση των δαπανηθέντων ποσών γίνεται κατά προσέγγιση στο προσάρτημα 1.

4. Τα πρόσωπα και οι ιδιότητες των εκάστοτε μελών του Δ.Σ. της ΕΛΒΑ Α.Ε., καθώς και οι ακριβείς περίοδοι θητείας τους καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.

Οι ανά έτος αποζημιώσεις του συνόλου των μελών του εκάστοτε Δ.Σ., έχουν ως εξής:

ΕΤΟΣ
ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.

----------------
--------------------

1985 ΚΑΙ 1986
0,830

1987
0,515

1988
2,765

1989
4,190

1990
6,070

1991
4,542

1992
4,990

1993
7,758

1994
16,350

1995
11,950

1996
12,300

1997
13,675

1998 (1/1-31/10)
11,450


Σημειώνεται ότι επί των ως άνω μικτών αποζημιώσεων επιβάλλονται φόρος εισοδήματος (σήμερα 40%) και τέλος χαρτοσήμου (σήμερα 2.4%), τα οποία παρακρατούνται και αποδίδονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Τέλος συνημμένα σας στέλνουμε σχετικά στοιχεία.

Η Υφυπουργός

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ"

Σημ: Τα συνημμένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τμήμα Ερωτήσεων).

29. Στην με αριθμό 3451/4-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 122/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3451/4-11-98 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Θ. Δαβάκη, σχετικά με "Νέες θέσεις εργασίας στα έργα του Προγράμματος DELLORS II", σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως άμεσος διαχειριστής των πόρων δύο επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης" και "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας" προκηρύσσει, αξιολογεί και εγκρίνει ενέργειες άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης, ενταγμένες στα εν λόγω προγράμματα, τις οποίες στην συνέχεια παρακολουθεί, ελέγχει και αποπληρώνει.

Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται από τους δικαιούχους φορείς και στοχεύουν σε αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πέραν των ατόμων που ανευρίσκουν στη συνέχεια, χωρίς κρατική βοήθεια, θέσεις εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ως ο μόνος αρμόδιος της χώρας φορέας προώθησης της απασχόλησης, υλοποιεί μέτρα παρεμβατικής πολιτικής υπέρ ατόμων που πλήττονται από ανεργία.

2. Από το έτος 1982, ο Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζει προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, δίνοντας κίνητρα για τη μετατροπή γενικά των παθητικών πολιτικών σε ενεργητικές.

Με τα προγράμματα αυτά ο Οργανισμός επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις, που αυξάνουν το προσωπικό τους, προσλαμβάνοντας ανέργους.

Οι θέσεις που δημιουργήθηκαν από το έτος 1994 απεικονίζονται στον πιο κάτω πίνακα.

'Ετος
Προβλεφθείσες θέσεις
Καλυφθείσες θέσεις

1994
21.000
30.858

1995
20.800
30.968

1996
12.200
19.836

1997
30.000
32.423

1998
48.000
27.075


Το πρόγραμμα έτους 1998 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αφορά εγκριθείσες θέσεις.

Οι ανωτέρω θέσεις αφορούν μόνο τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

3. Για το ίδιο παραπάνω θέμα, θα σας ενημερώσουν και τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ, προς τα οποία κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης.

Ο Υπουργός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ"

30. Στην με αριθμό 3526/6-11-98 ερώτηση δόθηκε με το υπ' αριθμ. 131/27-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην 3526/98 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Αν. Καραμάριο σχετικά με τη "Στελέχωση της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ στη Ρόδο", σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2469/97, μέχρι και το 1999 δεν είναι δυνατή η πρόσληψη νέων υπαλλήλων, καθόσον για κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις μία (1) μόνο πρόσληψη είναι επιτρεπτή.

'Οσον αφορά την υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) της Ρόδου, σε περιόδους αιχμής και εφόσον η Διοίκηση του Οργανισμού εκτιμήσει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης, προβαίνει σε αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.

Ο Υπουργός

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ").

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 22 Μαρτίου 1999.

A. EΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 4 Καν. Βουλής)

1. Η με αριθμό 796/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ιωάννη Καλαμακίδη προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά με τις ενέργειες της Κυβέρνησης, προκειμένου να ανεγερθεί και να λειτουργήσει νέο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.

2. Η με αριθμό 781/12-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ηλία Καλλιώρα προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τις προϋποθέσεις του Υπουργείου, να ιδρύσει Αστυνομικό Τμήμα στο Μοσχοχώρι, έδρα του Δήμου Γοργοποτάμου Φθιώτιδος.

3. Η με αριθμό 797/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νικολάου Γκατζή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου να τροποποιήσει το νόμο 2458/97, για τη διαδοχική ασφάλιση των αγροτών, ώστε να συμπεριλάβει και αυτούς που έχουν γεννηθεί πριν το 1933.

4. Η με αριθμό 770/10-3-99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Μαρίας Δαμανάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου να εγκρίνει τις πειραματικές καλλιέργειες γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων κ.λπ.

5. Η με αριθμό 791/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Ιωάννη Αράπη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την ανάθεση στο Δήμο Καστελλόριζου, της διαδικασίας διάθεσης στους δικαιούχους των κατοικιών, που έχει κατασκευάσει το Υπουργείο στο νησί.

B. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ.4 Καν. Βουλής)

1. Η με αριθμό 787/12-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλου προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την επαναλειτουργία των δρομολογίων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προς και από την Καλαμάτα.

2. Η με αριθμό 783/12-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασμάνη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος της παροχής σύνταξης, στους μη έχοντες συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα, τη δυνατότητα εξαγοράς κλπ.

3. Η με αριθμό 798/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Ορέστη Κολοζώφ προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου, αναφερόμενα στη λήψη μέτρων ενάντια της δραστηριότητας του PKK στην Ευρώπη, τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης κ.λπ.

4. Η με αριθμό 789/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σχετικά με τη λήψη μέτρων επίλυσης του προβλήματος ρύπανσης και μόλυνσης της πόλης της Χαλκίδας, από την τσιμεντόσκονη που εκπέμπει η Βιομηχανία Τσιμέντων Χαλκίδας.

5. Η με αριθμό 790/15-3-99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Γεωργίου Τσαφούλια προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Πάτρας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:

Πρώτη είναι η με αριθμό 779/12.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεωργίου Αδαμόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σχετικά με τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των καταστροφών, που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις, στο Νομό Λάρισας.

Διαγράφεται κατόπιν αιτήματος του κυρίου Υπουργού.

Δεύτερη είναι η με αριθμό 780/12.3.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την περικοπή του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων, για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Μπενάκη είναι η ακόλουθη:

"Με κατάπληξη πληροφορήθηκαν οι Πρυτάνεις των ΑΕΙ κατά τη σύνοδό τους της 6.3.1999 από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας την κατά 45% δραστική περικοπή του μόλις προ τριμήνου εγκριθέντος προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τα ΑΕΙ της χώρας. Δεν φθάνει δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός αυτός από τα είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια (24.000.000.000) του 1988 έγινε δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) το 1999, τώρα και το ανεπαρκέστατο αυτό ποσό μειώθηκε στα οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές.

Το αιφνιδιαστικό αυτό ράπισμα κατά της ανώτατης παιδείας αφήνει έκθετα τα πανεπιστήμια στις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, ματαιώνει κάθε έργο βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής τους, κυρίως όμως προδίδει για μια ακόμη φορά το μέγεθος της ανευθυνότητας της Κυβέρνησης Σημίτη, που προτιμά να χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια στους υπερχρεωμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις αμαρτωλές ΔΕΚΟ, αλλά "τσιγκουνεύεται" δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) για τα ΑΕΙ της χώρας!

Ακόμη πιο σημαντική είναι η τραγική ειρωνία του πράγματος: Από τη μια μεριά το ΥΠΕΠΘ υπόσχεται δημαγωγικά ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, καθώς επίσης ιδρύει καινούρια τμήματα και προγράμματα σπουδών επιλογής και από την άλλη αφαιρεί και τις στοιχειώδεις πιστώσεις των ΑΕΙ για κτίρια και υποδομή.

'Ετσι τα ΑΕΙ της χώρας που στενάζουν κάτω από την πενιχρή χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού, αλλά και την αδυναμία διάθεσης των κοινοτικών πόρων, τώρα είναι υποχρεωμένα να αρχίσουν κινητοποιήσεις και για την περικοπή των επενδύσεων.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο Υπουργός Παιδείας, εάν συμμερίζεται την απόφαση περικοπής του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα ΑΕΙ, άλλως σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ανατροπή της."

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ανθόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά για να πρωτολογήσει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι τόσο η Κυβέρνηση, όσο και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά πιστεύω και όλος ο πολιτικός κόσμος, θέλουμε περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση σήμερα, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα παιδείας.

Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μια βελτίωση των πόρων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα διαθέσιμα του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο θέλουμε και διεκδικούμε ως Υπουργείο Παιδείας μεγαλύτερη μερίδα συμμετοχής των δαπανών παιδείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Είναι γεγονός -και δεν θα το αμφισβητήσω- ότι το πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων υφίσταται μία μείωση από είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια (24.000.000.000) σε δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) από το 1998 στο 1999. Αλλά αυτό δεν είναι μία απλή μείωση, διότι έτσι φαίνεται.

Πρόκειται για μία εσωτερική ποιοτική αλλαγή, την οποία θα εξηγήσω λεπτομερέστερα πιο κάτω, που δεν αδικεί συνολικά το Πρόγραμμα Επενδύσεων των πανεπιστημίων, που δεν τροφοδοτείται μόνο από αυτήν τη πηγή, αλλά τροφοδοτείται και από το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠΕΑΕΚ) του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τροφοδοτείται επίσης και από τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στην Αίθουσα ότι από τα δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) που προβλέπονται για το 1999 πράγματι θα πρέπει να πληρωθούν -έτσι συνήθως συνέβαινε και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια- ανειλημμένες υποχρεώσεις από το 1998. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, θα γίνει και φέτος. Και ο κ. Υπουργός έχει υποσχεθεί να θέσει σύντομα σε επίπεδο κυβερνητικής επιτροπής την ενίσχυση αυτού του ειδικού κονδυλίου με περίπου 8,5 έως δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές.

Δεν πρέπει να αποσιωπάται, παράλληλα, όμως και ένα σημαντικό γεγονός, ότι δηλαδή, για τα έργα που προανέφερα αλλά και για τους μεγάλους εξοπλισμούς τους τα πανεπιστήμια δεν χρηματοδοτούνται μόνο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά χρηματοδοτούνται επιπλέον και από τις αντίστοιχες πηγές του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και από τα περιφερειακά προγράμματα.

Ειδικότερα θα ήθελα να αναφέρω ότι τα πανεπιστήμια κατά το 1998 απορρόφησαν ποσά ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δραχμών από πόρους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΕΑΕΚ και 9,8 δισεκατομμύρια από τα περιφερειακά προγράμματα. Τα ανάλογα τώρα διαθέσιμα για το 1999 είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι 8,5 δισεκατομμύρια από το Π.Δ.Ε. του ΕΠΕΑΕΚ και 13,3 δισεκατομμύρια από τα Περιφερειακά Προγράμματα.

Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε και τη δευτερολογία σας για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Αν δεν έχει αντίρρηση η κυρία συνάδελφος θα συνεχίσω.

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ: Συμφωνώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η λειτουργική ετοιμότητα των πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό τους έργο, όχι το ερευνητικό, δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι, κυρίως, εξαρτάται από την τακτική επιχορήγησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Θα ήθελα εδώ να σας ανακοινώσω ότι η τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ για το 1999 είναι αυξημένη έναντι του 1998 κατά ποσοστό 7,4% δηλαδή, πηγαίνει στα 37,2 δισεκατομμύρια δραχμές από τα 34,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Και αυτό βέβαια σε σχέση με ένα πολύ μικρότερο αναμενόμενο πληθωρισμό για το 1999.

Εκτός αυτού θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική λειτουργική ετοιμότητα των ΑΕΙ παίζουν οι ειδικές χρηματοδοτήσεις του ΕΠΕΑΕΚ από το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που χρηματοδοτούν ειδικότερα το Πρόγραμμα Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν πλήττει καθόλου το πρόγραμμα διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση από 11,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 1998 θα ανέβει στα 32,5 δισεκατομμύρια του 1999.

Εδώ θα πρέπει να προσθέσω και κάτι ακόμη, ότι η μεγάλη αύξηση των ετήσιων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μεταξύ 1997 και 1999 είναι απόρροια αφ' ενός της αύξησης των πόρων και από άλλες χρηματοδοτήσεις αλλά και από την εφαρμογή του νέου πανεπιστημιακού μισθολογίου που ανεβάζει το συνολικό ποσό στα εξήντα οκτώ δισεκατομμύρια (68.000.000.000) από τα σαράντα οκτώ (48.000.000.000). Δηλαδή, προσφέρει μια αύξηση 42% που σε απόλυτο αριθμό είναι είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000) παραπάνω όσον αφορά στην αύξηση των ετήσιων δαπανών για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η κ. Μπενάκη έχει το λόγο.

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, εκτός εάν δεν καταλαβαίνουμε καλά τα νούμερα και την πραγματικότητα, ούτε όλοι οι πρυτάνεις που διαμαρτύρονται -και ξέρετε ότι προετοιμάζονται κιόλας να κλείσουν και τα πανεπιστήμια ακόμη αν επιβεβαιωθεί αυτή η περικοπή- ούτε και εμείς που κάτι ξέρουμε και διαβάζουμε.

Πρώτα απ' όλα ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων από είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια (24.000.000.000) έγινε δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) για φέτος, με τον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε στο τέλος του χρόνου για το 1998.

Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στη μείωση αυτή, δηλαδή, από το 24 στα 15, αλλά τη μείωση που εξαγγείλατε μόλις προ ημερών στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, όπου αυτά τα δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) δραχμές, τα μειωμένα από τα είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια (24.000.000.000) δραχμές, γίνονται 8. Και ερωτώ, αυτό καλά το καταλάβαμε ή δεν το καταλάβαμε; Σ' αυτό δεν αναφερθήκατε. Μιλήσατε για μείωση δεκαπέντε δισεκατομμύρια (15.000.000.000) δραχμές, αλλά δεν είπατε τίποτε για μείωση σε οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές.

Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι, τι σχέση έχει το ΕΠΕΑΚ και το ΠΕΠ, η χρηματοδότηση, δηλαδή, από αυτά τα ταμεία, με το λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων και ιδιαίτερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων.

Τα κτίρια των πανεπιστημίων, πλην εκείνων που με ειδικές συμφωνίες έχουν μπει στα ΠΕΠ και είναι ελάχιστα αφού αφορούν μόνο τα περιφερειακά πανεπιστήμια, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, το νέο κτίριο της Φυσικομαθηματικής στην Πανεπιστημιούπολη δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί κόψατε αυτά τα χρήματα.

Το νέο κτίριο που θέλει να αποκτήσει η Νομική, γιατί δεν μπορεί πλέον να αξιοποιήσει το Χημείο, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων. 'Ολες οι επισκευές των κτιρίων για ανακαίνιση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που είναι πεπαλαιωμένες θα γίνουν μόνο από αυτά τα χρήματα. Σας πληροφορώ, αν δεν το ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην απόγνωσή του, διαπραγματεύεται υψηλό δάνειο από την ελεύθερη αγορά με εγγύηση του δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί στις ειλημμένες υποχρεώσεις που έχει για τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης.

'Οσο για τα πολλά χρήματα που είπατε ότι δόθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό, αυτά δόθηκαν για τις αυξήσεις των μισθών, το νέο μισθολόγιο. Στις λειτουργικές δαπάνες, τι παραπάνω πήραν τα πανεπιστήμια; Εξάλλου είπατε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις από το παρελθόν έτος και θα δώσει ο κύριος Υπουργός οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές. Είναι αυτά που μένουν ή θα δώσει, άλλα οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές;

Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ μεγάλη η μείωση των δημοσίων επενδύσεων στα Πανεπιστήμια και για ό,τι τυχόν επακολουθήσει, που δεν ευχόμαστε να επακολουθήσει, δηλαδή, νέα αναταραχή, πρέπει να ξέρετε ότι έχετε ακεραία την ευθύνη και να μην αναζητείτε στα κόμματα υποκινητές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, απλούστατα θα καταθέσω στα Πρακτικά έναν πίνακα από τον οποίο θα αντλήσει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται η κ. Μπενάκη, για να καταλάβει ότι δεν πρόκειται για μείωση κατά 45% των δεκαπέντε δισεκατομμυρίων (15.000.000.000) δραχμών.

(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας κ. Ιωάννης Ανθόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:


Σελίδα 5436
Η σελίδα σε PDF

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Μάλιστα, όπως εγώ διαβεβαίωσα, προηγουμένως, ο κ. Υπουργός έχει δηλώσει ότι θα υποβάλει στην κυβερνητική επιτροπή ένα αίτημα περαιτέρω ενίσχυσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Κλείνω λέγοντας ότι το γενικό σύνολο των πόρων για τα ΑΕΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι μισθοδοσίες εκπαιδευτικών ή τα ερευνητικά προγράμματα, το 1988 ήταν ογδόντα τρία δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (83.741.000.000) δραχμές, το δε 1999 εκατόν έξι δισεκατομμύρια πεντακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια (106.562.000.000) δραχμές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τρίτη είναι η με αριθμό 794/15.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Χαράλαμπου Αγγουράκη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής 'Αμυνας, σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης, για την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κόσσοβο κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση σε περίληψη έχει ως εξής:

"Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΝΑΤΟϊκής επέμβασης στο Κόσσοβο με την συνδρομή της ελληνικής Κυβέρνησης, που έχει παραχωρήσει τα λιμάνια και τα εδάφη της Βόρειας Ελλάδας στα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα. Η ενεργητική συμμετοχή της Ελλάδας στις απειλές και τις πιέσεις προς τη Νέα Γιουγκοσλαβία γίνεται προσπάθεια να διασκεδαστεί από τον κύριο Υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, ο οποίος δήλωσε ότι, ακόμη και αν το ΝΑΤΟ αποφασίσει, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Κόσσοβο, δεν πρόκειται να αποσταλούν ελληνικά στρατεύματα. 'Ομως ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι αν ζητηθεί από τις αντιμαχόμενες πλευρές τότε η Ελλάδα θα στείλει στρατό στο Κόσσοβο".

Ταυτόχρονα σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται για το αν είναι νόμιμη η έλευση στη χώρα μας ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων με προφανή στόχο να χρησιμοποιηθούν εκτός συνόρων ΝΑΤΟ, ενέργεια μη επιτρεπόμενη από το ισχύον καθεστώς του ΝΑΤΟ.

Γίνεται επίσης λόγος για ειδική συμφωνία Ελλάδος-ΝΑΤΟ για την ασφαλή διέλευση των στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος κατά παράβαση του άρθρου 27 παράγραφος 2 του Συντάγματος.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

Εάν σε κάθε περίπτωση θα σταλούν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Κόσσοβο και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ποιο το νομικό καθεστώς που δικαιολογεί την έλευση, παραμονή και διέλευση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από το ελληνικό έδαφος με τελικό προορισμό τη δράση τους εκτός των ορίων του ΝΑΤΟ;"

Ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας κ. Αποστολάκης έχει το λόγο να πρωτολογήσει για τρία λεπτά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, ως γνωστόν η ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό στόχο της εθνικής στρατηγικής την προώθηση μιας πολιτικής ασφάλειας και ειρήνης και συνεργασίας στα Βαλκάνια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Με την ισότιμη συμμετοχή μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς υποστηρίζουμε αυτήν την πολιτική.

Με κύριο άξονα τα παραπάνω -πάγια θέση της- η Κυβέρνηση προσεγγίζει και το θέμα του Κόσσοβου το οποίο είναι γνωστό σε όλους ότι αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πληγή στα Βαλκάνια. Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης στο θέμα αυτό δεν είναι τωρινό, δεδομένου ότι ήδη η χώρα μας έχει εμπλακεί σε αυτό είτε με έμμεσο τρόπο ως μέλος των διεθνών οργανισμών ΟΑΣΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ κλπ. είτε με άμεσο ως ανεξάρτητο βαλκανικό κράτος και μάλιστα το κράτος με τη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στην περιοχή.

Οι πτυχές του προβλήματος είναι πολλές και οι λεπτές ισορροπίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν. Μια γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή η οποία δεν είναι καθόλου απίθανη και την απευχόμαστε μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του status quo, ενώ κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα και ασφάλεια να εκτιμήσει την έκτασή της.

Πέρα όμως από αυτό η πιθανότητα ανεξαρτητοποίησης της περιοχής στο όνομα της πληθυσμιακής ανομοιογένειας και των εθνικών εξάρσεων και διαφορών θα αποτελέσει ενδεχομένως εφαλτήριο μελλοντικών διεκδικήσεων από άλλες εθνικές μειονότητες του βαλκανικού χώρου οι οποίες με τη σειρά τους θα θελήσουν να αυτονομηθούν.

Γι' αυτούς τους λόγους η ελληνική Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές, ότι η υπόθεση στο Κόσσοβο απαιτεί πολιτική λύση και ότι θα πρέπει να καταβληθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή της στρατιωτικής λύσης. Εάν όμως οι προσπάθειες για πολιτική λύση δεν αποδώσουν, θα πρέπει να αφήσουμε την κρίση να μετατραπεί σε σύρραξη και να επεκταθεί προ των πυλών μας; Πιστεύω να συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί από το ΝΑΤΟ θέμα αποστολής ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κόσσοβο και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και έχω την άποψη ότι δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες ούτε στην προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος ούτε στη χώρα μας μιλώντας από τώρα για το θέμα αυτό.

Προς το παρόν αυτό που προέχει είναι να στηρίξουμε, ως παραδοσιακά φιλειρηνική χώρα, τις προσπάθειες που γίνονται μέσω των διεθνών οργανισμών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, τις χώρες επαφής, αξιοποίηση του διαλόγου του Ραμπουαγιέ για τη διατήρηση και την εδραίωση της ειρήνης στην εύφλεκτη αυτή περιοχή. Αν παρόλα αυτά η προσπάθεια αποτύχει και υπάρξει ανάφλεξη, είμαστε έτοιμοι ως Κυβέρνηση να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω δε να σας βεβαιώσω ότι η απόφαση που θα ληφθεί θα είναι μελετημένη προσεκτικά, θα έχει ως γνώμονα το εθνικό συμφέρον και θα είναι μέσα στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητος.

'Οσον αφορά το θέμα της διέλευσης στρατευμάτων του ΝΑΤΟ από το ελληνικό έδαφος πρέπει να πω τα εξής: Πρόκειται για την ελληνική δύναμη extraction force η οποία ως γνωστόν έχει σαν αποστολή την προστασία των παρατηρητών του ΟΗΕ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή, καθώς και για τη δύναμη peace keeping που προωθείται στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή επίσης.

Η διέλευση των στρατευμάτων αυτών από τη χώρα μας βρίσκει νόμιμο έρεισμα στο ΝΑΤΟ status of forces agreement γνωστό ως SOFA που έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων με το ν. 2799 του 1954. Κι αυτό γιατί η όλη φιλοσοφία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συνίσταται ακριβώς στην στρατιωτική συνεργασία των κρατών-μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της κοινής άμυνας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι μετακινήσεις ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από τη μία συμβαλλόμενη χώρα στην άλλη. Εκτός αυτού, αρκετοί έγκριτοι διεθνολόγοι και συνταγματολόγοι έχουν αποφανθεί ότι μία λειτουργική ερμηνεία του όρου "δεκτή", ο οποίος εμπεριέχεται πράγματι στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Συντάγματος, μπορεί να μας επιτρέψει να αντιληφθούμε αλλιώς αυτόν τον περιορισμό. Δεν θέλω να επεκταθώ όμως περισσότερο. Είναι συνταγματική και νομική ερμηνεία.

Τελειώνοντας, για να γίνω πιο σαφής, αν ερμηνεύσουμε στενά και χωριστά τον όρο "δεκτή", δεν θα μπορούσε να διέρχεται από τα ελληνικά λιμάνια καμία ξένη ναυτική δύναμη, οπότε ολόκληρη η κυβερνητική πρακτική, κάτω από όλα τα Συντάγματα, μετά το 1844 μέχρι σήμερα θα ήταν παράνομη.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αγγουράκης έχει το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά ειλικρινά εκπλήσσομαι με τις απαντήσεις του κυρίου Υπουργού. Μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση και θα σας πω γιατί.

Πρώτα από όλα, η απάντηση αυτή δίνεται σε μία στιγμή που υπάρχει μία μεγάλη αγανάκτηση, υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις όσον αφορά και την παρουσία ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων, αλλά και την αυξανόμενη, αν θέλετε, εμπλοκή της χώρας μας στο ΝΑΤΟϊκό σχέδιο, το οποίο βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και το οποίο εν ολίγοις λέει το εξής απλό πράγμα: Εν όψει της Συνόδου Κορυφής στις 23 και 25 Απριλίου 1999, το ΝΑΤΟ θέλει να παρουσιάσει μία δράση εκτός συνόρων, έτσι ώστε να μπορεί και πανηγυρικά να επικυρωθεί αυτή η νέα στρατηγική, η νέα δομή, οι νέες αποστολές του ΝΑΤΟ.

Για μας αυτό είναι το ζητούμενο, προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουν όλες οι προσπάθειες. Αυτό που γίνεται αυτήν τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η παρουσία μίας ΝΑΤΟϊκής δύναμης στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας, της Σερβίας εν προκειμένω, προκειμένου να υπάρχει το θετικό προηγούμενο για την προοπτική την οποία σας έχω πει.

Το φοβερό, όσον αφορά τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης, είναι ότι όχι απλώς ανέχεται αυτήν την κατάσταση, αλλά συμμετέχει ενεργά, ανεξάρτητα ποιες συνέπειες θα είχε αυτό στην περιοχή μας, μιας και είτε μιλάμε για απειλές βομβαρδισμών είτε μιλάμε για απειλές μέσω της extrac tion force είτε μιλάμε για το σχέδιο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή άλλων στη Σερβία. 'Οπως και να το δει κανείς, μιλάμε για πιέσεις ή αν θέλετε για δυνάμεις κατοχής ενάντια μιας ξένης χώρας.

Μου κάνει εντύπωση η απάντηση του κυρίου Υπουργού, γιατί σήμερα δεν επιβεβαίωσε την προηγούμενη απάντηση της Κυβέρνησης, ότι δηλαδή αν αποφασίσει το ΝΑΤΟ εμείς δεν πάμε, αλλά αντίθετα μου άφησε την εντύπωση ότι προκειμένου να αποφύγουμε μια διεύρυνση της σύρραξης, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Δεν κατάλαβα ποια είναι αυτά τα κατάλληλα μέτρα. Ελπίζω να μην είναι αυτό που λέει δημοσίευμα σημερινής εφημερίδας, το οποίο αναφέρει ότι είναι ήδη έτοιμο ελληνικό τάγμα πεντακοσίων ανδρών να πάει στο Κόσσοβο. Δεν μιλάμε για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

'Οσον αφορά το τελευταίο, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Κατ'αρχήν, όταν ήταν να πάει η Μπελούγκα από τη Βουλγαρία στη Βοσνία, πέρασε από την ελληνική Βουλή. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται η ανησυχία μας με την απάντησή σας, ότι είναι παράνομη όλη αυτή η ιστορία που γίνεται και γίνεται έτσι γιατί ούτε εσείς ούτε η Κυβέρνησή σας είναι απόλυτα βέβαιη για την ορθότητα αυτής της κίνησης ή να το πω αλλιώς, έχει επιλεχθεί αυτή η διαδικασία, γιατί θέλετε να εφησυχάσετε την κοινή γνώμη, ότι δεν πάμε για σημαντικές εξελίξεις στα Βαλκάνια.

Δυστυχώς, οι προοπτικές είναι πολύ άσχημες, εμείς βλέπουμε πόλεμο και σας καλούμε να σταματήσει οποιαδήποτε υποστήριξη στο ΝΑΤΟ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στο τελευταίο που είπε ο κύριος συνάδελφος.

Αυτό που προσπαθούμε να αποτρέψουμε είναι οι δυσμενείς εξελίξεις για όλους και ιδιαίτερα βέβαια για την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Δεν υπάρχει δε καμία αυξανόμενη εμπλοκή. Παρακολουθούμε με πάρα πολλή προσοχή τα γεγονότα. 'Εχουμε επιφυλαχθεί ότι θα αποφασίσει η ελληνική Κυβέρνηση, εάν της ζητηθεί. Μέχρις αυτήν τη στιγμή δεν έχει ζητηθεί.'Ολα αυτά τα δημοσιεύματα περί ταγμάτων κλπ., είναι απλά φήμες που κυκλοφορούν.

Αυτήν τη στιγμή εμείς συμμετέχουμε μόνο με πολύ μικρή δύναμη στην extraction force. Πρέπει όμως επίσης να κάνετε και ένα διαχωρισμό. Δεν μπορεί να τα ισοπεδώνετε όλα.

Δεν μπορεί να μιλάτε για βομβαρδισμούς, για extraction force, για peace keeping δύναμη και να τα θεωρείται όλα ως μία έκφραση μιας επιθετικής πολιτικής στην περιοχή.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: 'Ολα του ΝΑΤΟ είναι, κύριε Υπουργέ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε συνάδελφε, είναι να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, να διαφυλάξουμε τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή και με γνώμονα τις υποχρεώσεις μας προς τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή νομιμότητα, θα αποφασίσουμε, όταν θα έρθει η στιγμή.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Αποστολάκη.

Τέταρτη είναι η με αριθμό 769/10.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Ιωάννη Δραγασάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σχετικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κ.λπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Δραγασάκη είναι η ακόλουθη:

"Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις, ο ρυθμός του πληθωρισμού αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 2% το Δεκέμβριο του 1999. Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση δύο τουλάχιστον χώρες καταγράφουν σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό, ενώ μία χώρα (Λουξεμβούργο) έχει αρνητικό πληθωρισμό. Εφόσον αυτές οι τάσεις συνεχιστούν, η χώρα μας δεν ικανοποιεί το κριτήριο του πληθωρισμού, σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις, που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ ('Αρθρο 1091 και άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου), ακόμη και αν ο πληθωρισμός πέσει στο 2%.

Μία τέτοια κατάσταση είναι παράλογη, δεδομένου ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσδιορίζει τις συνθήκες σταθερότητας των τιμών σε ένα επίπεδο πληθωρισμού γύρω στο 2%.

Υπάρχει συνεπώς, κίνδυνος εμπλοκής της πορείας ένταξης στην Οικονομική και Νομισματική 'Ενωση, ανάγκης νέων μέτρων, με κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος και ακόμη άσκησης πιέσεων στη χώρα μας από μέρους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα για μία ταχύτερη αποκλιμάκωση του ελληνικού πληθωρισμού και αν ναι, ποια μέτρα και σε ποιο χρόνο;

2. Θα αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να μη ληφθούν υπόψη οι όροι της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δεδομένου ότι αυτοί αποδεικνύονται λανθασμένοι και εξωπραγματικοί; 'Εχει ήδη θέσει ή προτίθεται να θέσει το θέμα αυτό στα όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ώστε να διευκρινιστούν έγκαιρα τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η χώρα μας, αλλά και άλλες υποψήφιες χώρες;".

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Πάχτας έχει το λόγο για τρία λεπτά να πρωτολογήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, γνωρίζουμε ότι το κριτήριο του πληθωρισμού χαρακτηρίσθηκε ήδη από την κατάθεση του προϋπολογισμού στο τέλος του προηγούμενου έτους ως το πιο δύσκολο κριτήριο, για να ικανοποιηθεί. Στα πλαίσια αυτής της διαπίστωσης, όπως γνωρίζετε, έχουν ληφθεί και κάποια έκτακτα μέτρα πρόσφατα, τόσο με τις συμφωνίες για το πάγωμα των τιμολογίων εκατοντάδων προϊόντων και υπηρεσιών, που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και στα πλαίσια μιας πολιτικής ελάφρυνσης των βαρών των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού μας. Μειώθηκε σημαντικά η έμμεση φορολογία σε μία σειρά από καταναλωτικά προϊόντα κι έτσι ταυτόχρονα εξυπηρετήθηκε ο στόχος της μείωσης του πληθωρισμού.

Τα ειδικά αυτά μέτρα, καθώς και η συνέχιση της εφαρμοζόμενης αντιπληθωριστικής πολιτικής των τελευταίων ετών -η οποία περιλαμβάνει την αυστηρή νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, την κατάλληλη πολιτική επιτοκίων και τη συγκρατημένη εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος- κρίνονται επαρκή και προβλέπεται να οδηγήσουν τη μεταβολή του επιπέδου των τιμών στο 2% μέχρι το τέλος του έτους.

Τον Απρίλιο αναμένουμε μία πτώση του πληθωρισμού ή έναν πληθωρισμό της τάξης του 2,6%, που θα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριάντα ετών.

Συνεπώς, κύριε συνάδελφε, η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα για ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά και δεν θα επιτρέψει βεβαίως τον εφησυχασμό και τη χαλάρωση της πολιτικής της.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, η ένταξη της χώρας μας στη Οικονομική και Νομισματική 'Ενωση, θα αξιολογηθεί από τις επιδόσεις της στα ονομαστικά κριτήρια, όπως αυτά έχουν τεθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η οικονομική πολιτική και η προσπάθεια των τελευταίων ετών, η οποία έχει επιφέρει τα σημαντικότερα αποτελέσματα σε σχέση με το επίπεδο εκκίνησης από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει τη χώρα στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, το κριτήριο του πληθωρισμού, σύμφωνα με την επικρατούσα ερμηνεία της Συνθήκης του Μάαστριχτ, θα ικανοποιείται αν ο μέσος πληθωρισμός στη διάρκεια του 1999 είναι το πολύ μιάμιση ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερος, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό το πολύ των τριών χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό.

Το ερώτημα συνεπώς που τίθεται είναι, αν θα είναι η ερμηνεία του κριτηρίου για τον πληθωρισμό στις χώρες του δεύτερου κύματος, όπως είναι η Ελλάδα, ταυτόσημη με την ερμηνεία που δόθηκε, όταν αποφασίστηκε το Μάη του 1998 η είσοδος των έντεκα χωρών στη ζώνη του EURO.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί βεβαίως να προκαταληφθεί εκ των προτέρων. Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι από την 1η Ιανουαρίου 1999 έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα, τα οποία είναι η δημοσιοποίηση ενός κοινού πληθωρισμού στη ζώνη EURO, ο οποίος και θα αποτελεί το στόχο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

'Ηδη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο στόχος της είναι ο πληθωρισμός στη ζώνη του EURO να είναι κάτω από το 2% σε μόνιμη βάση. Θεωρώ λοιπόν λογικό, όταν η Ελλάδα πληροί το κριτήριο του πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εκπλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Δηλαδή, είναι σημαντικό -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- να τονιστεί ότι αυτό το οποίο κρίνεται, είναι η σταθερότητα των τιμών και επ' αυτού θα κριθεί και η Ελλάδα.

Υπάρχουν ορισμένα περιθώρια διακριτικής ερμηνείας, που θα αποφασιστούν από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. 'Ολα αυτά πιστεύω, όμως, ότι είναι λεπτομέρειες. Η ελληνική Κυβέρνηση παίρνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να πετύχει το στόχο της, να πληροί και το κριτήριο του πληθωρισμού στο τέλος του 1999, διότι πιστεύουμε ότι θα κριθούμε και εμείς με τα ίδια κριτήρια που κρίθηκαν και οι άλλες χώρες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Δραγασάκης έχει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ξεκινάμε ακριβώς από εκεί που ολοκλήρωσε ο κύριος Υπουργός, δηλαδή, ότι υπάρχει θέμα ερμηνείας των συνθηκών του Μάαστριχτ. Το κριτήριο του πληθωρισμού έχει την ιδιομορφία ότι δεν εξαρτάται μόνο από την πορεία του δικού μας πληθωρισμού, αλλά και από την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Ακριβώς εδώ έχουμε μια εξέλιξη, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Δηλαδή, αυτήν τη στιγμή η Σουηδία έχει πληθωρισμό 0%, η Γερμανία 0,2%, το Λουξεμβούργο μείον 1,4%. Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη κατά γράμμα ό,τι αναφέρεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, όπου ορίζει τη σταθερότητα των τιμών με το κριτήριο του χαμηλότερου πληθωρισμού, τότε εμείς και με το 2% και με το 2,5% που προβλέπουμε για μέσο όρο, μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουμε το κριτήριο.

Εμείς έχουμε, κύριε Υπουργέ, την άποψη ότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορίζει το επίπεδο σταθερότητας των τιμών στο 2%, δεν είναι δυνατόν μετά ως κριτήριο να θεωρείται, είτε το μείον 1,4% του Λουξεμβούργου είτε και το 0% της Γερμανίας και της Σουηδίας.

Θεωρούμε όμως ότι αυτό η Κυβέρνηση πρέπει να το θέσει έγκαιρα στα κοινοτικά όργανα. Ενδεχομένως, αν όχι στην επόμενη που έχει οριστεί ήδη, στη μεθεπόμενη Σύνοδο Κορυφής να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα, διότι πράγματι εδώ προκύπτει και μια στενή μονεταριστική αντίληψη στις διατυπώσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες νομισματικής ισορροπίας, όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις ερμηνεύει.

Επομένως τα θέματα είναι δύο. Πρώτον, εμείς τουλάχιστον προτείνουμε η Κυβέρνηση να θέσει έγκαιρα το θέμα στα κοινοτικά όργανα, διότι υπάρχει ασάφεια, υπάρχει θέμα ερμηνείας ή εν πάση περιπτώσει νέας προσέγγισης του πώς η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σήμερα ερμηνεύει αυτά τα κριτήρια.

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα μέτρα, πιστεύουμε ότι ανεξάρτητα από το κριτήριο του πληθωρισμού, η Κυβέρνηση πρέπει να δει το θέμα των κερδοσκοπικών ανατιμήσεων. Διάβαζα ότι και εσείς έχετε κάνει μια μελέτη στο Υπουργείο που δείχνει ότι αρκετές επιχειρήσεις, παρά τα υψηλά κέρδη τα οποία έχουν, έχουν ταυτόχρονα τάσεις να αυξάνουν τις τιμές.

Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το θέμα των μηχανισμών, των θεσμών, διότι η αγορά κινείται με τη δική της λογική και επομένως πρέπει και εκεί να υπάρξει μια παρέμβαση πιο ολοκληρωμένη από αυτήν που υπήρξε ως τώρα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Πάχτας έχει το λόγο για δυο λεπτά, για να δευτερολογήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα συμφωνήσω με τον κύριο συνάδελφο, ότι δεν χρειάζεται καμία χαλάρωση και θα έλεγα ότι δεν θα επιτρέψουμε κανέναν εφησυχασμό, καμιά χαλάρωση της πολιτικής μας και συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε, ότι οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν και να εντατικοποιηθούν.

Θέλω να επισημάνω ότι η χώρα μας και η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συμμετάσχει στη ζώνη του EURO βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της και με τους ίδιους όρους που κρίθηκαν και οι υπόλοιπες ένδεκα χώρες της ζώνης του EURO. Γι' αυτό δεν πρόκειται να λάβει πρωτοβουλίες, για να μην ληφθούν υπόψη οι όροι της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Σας είπα όμως και προηγουμενως ότι αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη Συνθήκη, θα δει ότι αναφέρεται στο χαμηλότερο πληθωρισμό το πολύ σε τρία χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις ακραίες και να υπάρχει μία άλλη ερμηνεία, που όπως είπαμε και προηγουμένως μπορεί να αποφασισθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι όροι της Συνθήκης δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να μπούμε με το σπαθί μας και θα μπούμε με το σπαθί μας. 'Ομως, κύριε συνάδελφε, πρέπει να γνωρίζετε ότι στις 30 Μαρτίου θα υπάρξει δημοσίευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής της πρόβλεψης για το επόμενο δωδεκάμηνο της διακύμανσης του πληθωρισμού, οπότε κοντός ψαλμός αλληλούια. Τότε θα γνωρίζουμε και εμείς την ακριβή τιμή του κριτηρίου, την οποία θα πρέπει να ικανοποιούμε.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι μετά και από αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως, κινούμαστε προς την κατεύθυνση για να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαστε βέβαια στο τέλος του έτους, μη χαλαρώνοντας και μη εφησυχάζοντας, θα υλοποιήσουμε τους στόχους της πολιτικής μας και πιστεύουμε, ότι μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ενωσης θα δοθούν εκείνες οι ερμηνείες που πράγματι δεν θα διαφοροποιούν τη χώρα μας και δεν θα κάνουν ακόμη δυσκολότερη, αν θέλετε, τη ζωή της. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Πέμπτη είναι η με αριθμό 792/15.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος κ. Αναστασίου Ιντζέ προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τη διαδικασία αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κονγκό, από τον Ιεραποστολικό Σύνδεσμο "'Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός".

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ιντζέ είναι η ακόλουθη:

"Επί δέκα και πλέον χρόνια, ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "'Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια, με την οποία σώζονται χιλιάδες παιδιά από την πείνα και τις αρρώστειες, μέσω Γιοχάνεσμπουργκ, προς το Κονγκό (πρώην Ζαϊρ).

Η μεταφορά αυτή, μέχρι τέλος του 1998, εγένετο δωρεάν από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Από τα Χριστούγεννα του 1998, όμως, ζητούνται από την Ο.Α. υπέργοκα ποσά, που καθιστούν αδύνατη την αποστολή.

Επειδή, με την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια, πέρα της διάσωσης χιλιάδων παιδιών, προβάλλεται η Ελλάδα και η Ορθοδοξία.

Επειδή δύο μήνες τώρα, υπάρχει έτοιμη βοήθεια παιδικών τροφών και φαρμάκων και επείγει η αποστολή της, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει άμεσα για να λυθεί το πρόβλημα αυτό;".

Ο Υπουργός κ. Μαντέλης έχει το λόγο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ (Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών): Κύριοι συνάδελφοι, είναι αληθές ότι πράγματι η Ολυμπιακή Αεροπορία κατά το παρελθόν, επί δεκαετία ίσως και περισσότερο, μετέφερε δωρεάν παιδικές τροφές και φάρμακα, συμβάλλοντας έτσι στην ανθρωπιστική βοήθεια, που αποστέλλει ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "'Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" μέσω Γιοχάνεσμπουργκ στο Κονγκό (πρώην Ζαϊρ) για τα χιλιάδες παιδιά που υποφέρουν κάθε μέρα.

'Ομως, όπως, ξέρετε, η Ολυμπιακή Αεροπορία είναι πλέον μία εμπορική ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με τους κανόνες του ανταγωνισμού με τους ίδιους όρους που λειτουργούν και οι άλλες αεροπορικές εταιρείες και δεν μπορεί το κράτος να επιβάλει στην εταιρεία αυτή να μεταφέρει δωρεάν εμπορεύματα. Θα μπορούσε να γίνει μόνο αν το κράτος πλήρωνε το αντάλλαγμα. Το αίτημα εδώ δεν είναι να πληρώσει το κράτος ή κάποιος άλλος το αντίτιμο. Το αίτημα είναι να τα μεταφέρει δωρεάν. Με τους ίδιους όρους που πολύ δύσκολα θα έβρισκε κανείς μια άλλη αεροπορική εταιρεία από αυτές που πετάνε στην περιοχή αυτή να της ζητήσει να μεταφέρει δωρεάν αυτήν την ανθρωπιστική βοήθεια, με τον ίδιο τρόπο πολύ δύσκολα μπορεί να το ζητήσει κανείς και από την Ολυμπιακή Αεροπορία.

'Ομως φέραμε σε επαφή το σωματείο αυτό με την Ολυμπιακή Αεροπορία, έγινε μία συζήτηση και για τη μεταφορά αυτή κανονίσθηκε ένα τιμολόγιο, το χαμηλότερο δυνατό που μπορεί να υπάρχει, δηλαδή, στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, με ειδικές εκπτώσεις, έτσι ώστε αν είναι αυτά χίλια διακόσια εξήντα κιλά, το συνολικό κόστος της μεταφοράς τους να είναι γύρω στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές.

Φαίνεται ότι αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το εν λόγω σωματείο και εγώ είδα ακόμη μία επιστολή που έλεγε αν μπορούσε η Ολυμπιακή Αεροπορία να μεταφέρει και κάποιον αριθμό δεμάτων επιπλέον δωρεάν. Τους έχω φέρει σε επαφή με τους αρμόδιους στην εταιρεία, μήπως μπορέσουν να μεταφερθούν και αυτά τα δέματα δωρεάν.

Πάντως, κύριε συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σας. Θα έλεγα όμως ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις, όλοι οι φορείς πρέπει να συμβάλουν στη χορήγηση διαφόρων ποσών για διάφορες τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ενέργειες κλπ.

Εδώ το ποσό πραγματικά των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) δραχμών ήταν πολύ χαμηλό, για όλους εκείνους που θα μπορούσαν πράγματι να συνεισφέρουν αυτό το ποσό, πρέπει όμως να βοηθήσουμε αυτό το σωματείο όλοι μας για να επιτελέσει την αποστολή του, χωρίς να φέρνουμε την Ολυμπιακή Αεροπορία σε δύσκολη θέση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ιντζές έχει το λόγο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, απ' ό,τι αντελήφθην ο κύριος Υπουργός γνωρίζει τη δραστηριότητα του σωματείου αυτού εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Αρκούμαι να πω ότι σε πολλές χώρες της Αφρικής κάνει ιεραποστολή -Κονγκό, Καμερούν, Μαγαδασκάρη, στην Ινδία, στην Ασία- στέλνει παιδικές τροφές, φάρμακα και εκκλησιαστικά είδη, λειτουργεί σχολεία. Πράγματι συμφωνούμε ότι η Ολυμπιακή είναι ανώνυμη εταιρεία. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κονδύλια στο δημόσιο από τα λαχεία, που μπορούσε με τη μεσολάβηση του κράτους να μην χάνει η Ολυμπιακή, διότι λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικοοικονομικούς, να χορηγεί τέτοιου είδους μεταφορές καθαρά ιεραποστολικές, που προβάλλουν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και βοηθάνε στο να έχουμε παρουσία εμείς σε χώρες που πρέπει να έχουμε.

Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό, γιατί από αυτά που είπε, πιστεύω ότι έτσι είναι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μπορούσε να κάνει μια έκκληση στο Υπουργείο Οικονομικών ή στον ΟΠΑΠ, που έχει διάφορα κονδύλια τέτοιου είδους, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός. Πάντως ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ (Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών): Δεν χρειάζεται δευτερολογία για αντίκρουση, κάνω δευτερολογία για ενίσχυση. Δηλαδή, πιστεύω αυτό που είπατε εσείς, κύριε συνάδελφε, και το είπα και εγώ μιλώντας προηγούμενα. Είναι πράγματι κρίμα να μιλάμε για τέτοια χαμηλά ποσά της τάξεως των πεντακοσίων χιλιάδων(500.000) δραχμών, των τριακοσίων χιλιάδων(300.000) δραχμών ή των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) δραχμών και να μην έχουμε συντονισθεί σε αυτό το σημείο. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να ενσκήψουμε σε μια τέτοια περίπτωση, να συνεργαστούμε όλοι μαζί γιατί αφορά τη Θεσσαλονίκη και να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτό το σωματείο να κάνει την αποστολή του έτσι όπως και εσείς το θέσατε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Εισερχόμαστε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων δευτέρου κύκλου:

Η πρώτη με αριθμό 786/12.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Στυλιανού Παπαθεμελή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη θέση Μαυροράχη του Δήμου Βερτίσκου Θεσσαλονίκης κ.λπ., διαγράφεται λόγω κωλύματος του κυρίου Υπουργού.

Δεύτερη είναι η με αριθμό 773/11.3.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντωνίου Φούσα προς τους Υπουργούς Εθνικής 'Αμυνας και Δημόσιας Τάξης, σχετικά με την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας με την Αλβανία.

Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:

"Πολλές φορές έχει τονισθεί η τραγική κατάσταση ως προς τον τρόπο φύλαξης των συνόρων μας με την Αλβανία. Καθημερινά έχουμε είσοδο λαθρομεταναστών, τέλεση σοβαρών εγκλημάτων εις βάρος των πολιτών και ιδίως των παραμεθορίων περιοχών (είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ληστείες ανθρωποκτονίες κ.λπ)

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεχιζόμενης τραγικής κατάστασης είναι ένα τελευταίο και πρωτοφανές.

Συγκεκριμένα, προ ημερών αλβανική συμμορία παντελώς ανενόχλητη εισήλθε στο ελληνικό έδαφος και κατόρθωσε να κλέψει ένα μεγάλο αυτοκίνητο (τετραξονικό) από μάδρα οικοδομικών στη πόλη των Ιωαννίνων. Ο ιδιοκτήτης όμως του αυτοκινήτου ύστερα από μεγάλη προσπάθεια και έρευνα και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής του κατόρθωσε να εντοπίσει το αυτοκίνητο στην παραμεθόριο περιοχή και μάλιστα πλησίον της Κακαβιάς.

Της περίεργης όμως αυτής υπόθεσης επελήφθησαν οι εκεί στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές, αλλά κατά ανεξήγητο τρόπο και για λόγους γραφειοκρατίας δεν παραδίδεται αμέσως το αυτοκίνητο στο δικαιούχο και τον διαβεβαιώνουν ότι θα φυλάσσεται όλη τη νύχτα και θα του παραδοθεί το πρωϊ της επομένης. Δυστυχώς, όμως συνέβη το παράδοξο και το πρωτοφανές κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας το "φυλασσόμενο" αυτοκίνητο να απαχθεί από τους Αλβανούς και μάλιστα χρησιμοποιώντας μπουλντόζα, ράμπα, και άλλα μηχανήματα για την ρυμούλκηση και την μεταφορά του στην Αλβανία.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας και Δημόσιας Τάξης: 1) Εάν είναι γνώστες του προαναφερθέντος τραγελαφικού αυτού επεισοδίου, 2) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι αρμόδιοι για την ανεύρεση του αυτοκινήτου, 3) Κατά ποιο τρόπο άλλως θα αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης του κλαπέντος και εξαφανισθέντος ως άνω αυτοκινήτου και 4) Ποια επιτέλους μέτρα θα ληφθούν για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας".

Ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας κ. Αποστολάκης, έχει το λόγο για τρία λεπτά να πρωτολογήσει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω κατ' αρχήν, ότι το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, αλλά και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και συνεχή επιτήρηση της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Γι'αυτό δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε ένα μεμονωμένο περιστατικό και μάλιστα ένα περιστατικό του κοινού ποινικού δικαίου και να βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα ή να λέμε αβασάνιστα ότι υπάρχει τραγική έλλειψη, οργιάζει το έγκλημα και ότι δεν υπάρχει έλεγχος στη μεθόριο περιοχή. Αυτό το λέγω γιατί δεν είμαστε αντικειμενικοί όταν βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι από την αντίπερα όχθη αντιμετωπίζουμε μια φοβερά οργανωμένη μαφία σε έναν ανεξέλεγκτο χώρο, έχουμε εκτεταμένα σύνορα με πάρα πολλές διόδους, ατραπούς, χαράδρες και μέσα σ' αυτό το δύσκολο πραγματικά έδαφος είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε και να προστατεύσουμε τα ελληνικά συμφέροντα.

'Οσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό τα γεγονότα έχουν περίπου ως εξής: Στις 29 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα εκλάπη ένα τριαξονικό όχημα. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποίησε το διμοιρίτη του φυλακίου Κακαβιάς. Αυτός έστειλε μία περίπολο, η οποία μετά από μιάμιση ώρα βρήκε το όχημα στη θέση Κοκάλα, η οποία σε σας θα είναι γνωστή, κύριε συνάδελφε. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο και κολλημένο μέσα στο βαλτώδες έδαφος.

Ενημερώθηκε αμέσως ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι θα παραλάμβανε το όχημα τις πρωϊνές ώρες της επομένης. 'Ετσι στο χώρο του οχήματος εγκαταστάθηκε μία μικρή στρατιωτική ενέδρα, η οποία στις δέκα η ώρα το ίδιο βράδυ αντελήφθη την προσπάθεια δεκαπέντε περίπου Αλβανών, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με μηχανήματα, με μπουλντόζες και άλλα, να πάρουν το όχημα. Η ενέδρα εφήρμοσε τους κανόνες εμπλοκής ρίχνοντας εκφοβιστικά πυρά. Προς βοήθεια ήλθε και το φυλάκιο Κακαβιάς με ρίψη φωτοβολίδων και πυρών, αλλά η απόσταση ήταν μακρινή, περίπου χίλια πεντακόσια μέτρα. Οι Αλβανοί ήταν πολλοί περισσότεροι από την μικρή ομάδα που ήταν εκεί. Είχαν αριθμητική υπεροχή, το έδαφος ήταν βαλτώδες, ο καιρός ήταν κακός και κατόρθωσαν να πάρουν το όχημα.

Οι ελληνικές αρχές ήλθαν μετά σε επαφή με τις αλβανικές αρχές. Το όχημα έχει ήδη εντοπιστεί στους Λαζαράτες. Μάλιστα η αλβανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι έχει συλλάβει επτά από τους Αλβανούς, τους οποίους κατηγορεί γι' αυτήν την κλοπή, ενώ πάντα σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία αναζητεί και τους υπόλοιπους.

Επιπλέον το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε χθες στη μεικτή ελληνοαλβανική επιτροπή, όπου η ελληνική πλευρά ζήτησε από την αλβανική να εντείνει τις προσπάθειες.

'Οπως αντιλαμβάνεσθε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Υπουργείων ήταν ενήμεροι από την πρώτη στιγμή και έκαναν όλες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται για να προστατεύσουν και τα σύνορα και τα αγαθά των Ελλήνων, οι οποίοι ζουν σε αυτήν την περιοχή.

Περισσότερα στοιχεία για τη φύλαξη των συνόρων θα σας πω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Φούσας έχει το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Αφού πρώτα, κύριε Πρόεδρε, και κύριοι συνάδελφοι, διατυπώσω την παρατήρησή μου, ότι πράγματι και οι αστυνομικοί και οι οπλίτες στην περιοχή ασκούν το καθήκον τους με ιδιαίτερη προσοχή και πολλές φορές με αυτοθυσία και κίνδυνο της ζωής τους, θα πρέπει να παρατηρήσω, κύριε Υπουργέ, ότι, με όσα είπατε μάλλον ζείτε σε άλλον κόσμο. Και δεν ζείτε μόνο σε άλλον κόσμο, αλλά αντιφάσκετε πλέον και με τον εαυτό σας. Και εξηγούμαι γιατί.

Φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε ότι καθημερινά έρχονται εκατοντάδες κιλά ναρκωτικά στην Ελλάδα από τα αλβανικά σύνορα, φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε ότι καθημερινά σκοτώνονται συνάνθρωποί μας εκεί, δεν γνωρίζετε ότι εγκαταλείπονται περιοχές και φεύγει ο κόσμος από αυτές. Και επίσης δεν γνωρίζετε ότι πράγματι εκεί οργιάζει το έγκλημα γενικότερα. Εξάλλου δε εσείς ο ίδιος είπατε το πρωτοφανές, ότι ενώ είχαν αναλάβει οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, αλλά και η αστυνομία τη φύλαξη αυτού του αυτοκινήτου, τελικά το έκλεψαν οι Αλβανοί. Σας επαναλαμβάνω, ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε μέσα από την πόλη των Ιωαννίνων, οδηγήθηκε στα σύνορα περί τα σαράντα χιλιόμετρα και δεν το αντελήφθη κανένας. Δεν είναι αληθές ότι ο ιδιοκτήτης κ. Σιόντης δεν θέλησε να παραλάβει το αυτοκίνητο, αλλά για λόγους γραφειοκρατικούς οι ίδιοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί του είπαν να το παραλάβει την επομένη. Και εσείς ο ίδιος είπατε ότι δέκα ή δεκαπέντε Αλβανοί ήλθαν στο ελληνικό έδαφος σε βάθος κάποιων χιλιομέτρων, χωρίς να τους καταλάβει κανείς, με μπουλντόζες και άλλα μηχανήματα και πήραν ανενόχλητοι το αυτοκίνητο και το πήγαν στην Αλβανία.

Σας ερωτώ ειλικρινά, μπορείτε, ως Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, να αισθάνεσθε υπερήφανος, όταν έτσι αντιμετωπίζονται τόσο σοβαρά θέματα και ιδίως στην παραμεθόριο περιοχή; Σας μεταφέρω πάντως την αγωνία, την ανησυχία όλων των κατοίκων της περιοχής, ακόμη δε και των επιχειρηματιών, οι οποίοι δυστυχώς σκοπεύουν να εγκαταλείψουν εκεί την περιοχή όλοι μαζί, διότι πράγματι η κατάσταση είναι τραγική. Επαναλαμβάνω, έχετε τεράστια ευθύνη και σας παρακαλώ πολύ, δείτε πως καλύτερα θα φυλάξουμε τα σύνορά μας. Πρέπει να γίνονται περισσότερες περίπολοι, πρέπει πράγματι να φυλάσσεται όλη η ζώνη εκεί από αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Σημειώστε, δεν είναι δικό σας έργο, αλλά το παρατηρώ, ότι πράγματι όλα τα αστυνομικά τμήματα έχουν μόνο από έναν ή δύο αστυνομικούς. Ιδίως όμως το έργο της φύλαξης των παραμεθορίων είναι δικό σας, του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας. Είναι δε πρωτοφανές μέσα από τα χέρια του Στρατού μας, της Αστυνομίας, να μπορέσουν δέκα Αλβανοί να πάρουν το αυτοκίνητο και με μπουλντόζα να το οδηγήσουν στην Αλβανία.

Επιτέλους δεν μας είπατε τι θα γίνει με το θέμα αυτό...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Φούσα.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Τι θα γίνει...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν τελειώνετε όμως.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υφυπουργέ, δεν μας απαντήσατε στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε δύο λεπτά να δευτερολογήσετε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι απάντησα στα ερωτήματα του κυρίου συναδέλφου. Μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα σύνορα, σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχει ενδιαφέ-ρον λαθρεμπορίου ή ναρκωτικών ή άλλων αγαθών, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και ασφαλώς θα πρέπει να καταλάβετε ότι για ένα όχημα δεν μπορούσε να ξεσπάσει -ας πούμε- μάχη, μεταξύ μιας στρατιωτικής περιπόλου και μιας μεγάλης συμμορίας παρανόμων.

Πρέπει δε να σας πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Προς Θεού, ξέρω πόσο ενδιαφέρεσθε για την περιοχή σας, αλλά ειδικά επειδή έχω επισκεφθεί όλα τα σύνορα σε όλη αυτήν την περιοχή και έχω αποκομίσει και τις εντυπώσεις, μάλιστα μπορώ να σας πω, ότι σε πάρα πολλές περιοχές έχουν έλθει κάτοικοι και μας έχουν ευχαριστήσει για τις μονάδες τις οποίες έχουμε αναπτύξει εκεί, για τις περιπόλους, τα στρατιωτικά φυλάκια, ειδικό τμήμα ελέγχου κυκλοφορίας, μέχρι και τις κορυφές τις απρόσιτες έχω επισκεφθεί και είχαμε εγκαταστήσει το καλοκαίρι, μέχρι και τα ερείπια του Γράμμου, μονάδες που ελέγχουν ακριβώς τις διόδους εκείνες τις δύσκολες και τις απρόσιτες. Και πάρα πολύ μας έχουν ευχαριστήσει, τις 'Ενοπλες Δυνάμεις.

Υπάρχει δε και μία δραστική μείωση της εγκληματικότητας και το ξέρετε αυτό.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Δεν είναι έτσι. Τα ναρκωτικά και οι δολοφονίες αυξάνονται.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας): Είναι δική σας ερμηνεία.

Να σας θυμίσω τι συνέβαινε στα στενά της Κέρκυρας, να σας θυμίσω τα σύγχρονα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι παράνομοι της μαφίας. Είναι ένα γεγονός το οποίο υπάρχει πράγματι. Πάντως, η ελληνική πολιτεία, τόσο το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, όσο και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχουν πάρει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, προκειμένου να προφυλαχθούν τα συμφέροντα των Ελλήνων που ζουν στην περιοχή. Τώρα βέβαια ξέρετε ότι δημιουργείται και ειδικό σώμα προστασίας των συνόρων, θα προσληφθούν χίλιοι άνθρωποι και μάλιστα σ' αυτό θα έχουν προτεραιότητα και άνδρες που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτως ώστε να καλύψουμε κάθε δίοδο και να προστατεύσουμε πράγματι τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι Βουλευτές, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Εχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι:

Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόμων του Υπουργείου Εξωτερικών:

α) "Κύρωση της Συμφωνίας 'Εδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μετά της σχετικής Δήλωσης Προθέσεως".

β) "Κύρωση του Μνημονίου συνεννοήσεως σχετικά με την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν".

γ) "Κύρωση της Συνθήκης Συνεννόησης και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας".

Επίσης, έχω την τιμή ν' ανακοινώσω στο Σώμα ότι: η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης".

Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: "Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Περού".

Συνέχιση της συζήτησης επί των τροπολογιών του σχεδίου νόμου: "Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Ανάπτυξης". Είναι οι δύο τροπολογίες που είχαν μείνει από το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο του κ. Χριστοδουλάκη, που ψηφίστηκε την προηγούμενη φορά.

Η μία είναι η τροπολογία, που υπογράφει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παπαντωνίου, με γενικό αριθμό 2563 και ειδικό 169 για τη μισθολογική πολιτική του έτους 1999.

Ο κ. Δρυς έχει το λόγο για ν' αναπτύξει την τροπολογία αυτή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με την προτεινόμενη τροπολογία υλοποιείται η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης για το έτος 1999, για όλες τις κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των υπαλλήλων των ΟΤΑ.

Η αύξηση, η οποία χορηγείται στις αποδοχές των υπαλλήλων είναι 2% στο σύνολο των αποδοχών και ενσωματώνεται εξ ολοκλήρου στο βασικό μισθό που αποτελεί τη βάση διαμόρφωσης και όλων των βασικών μισθών της οικείας βαθμολογικής ιεραρχίας ή μισθολογικής κλίμακας κατά κατηγορία.

Το κόστος της δαπάνης αυτής για τον προϋπολογισμό ανέρχεται συγκεκριμένα σε 83,1 δισεκατομμύρια δραχμές και αναλύεται ως εξής: 53,4 δισεκατομμύρια είναι η δαπάνη για τις αυξήσεις αποδοχών των εν ενεργεία λειτουργών και υπαλλήλων και 29,7 δισεκατομμύρια δραχμές η δαπάνη για τις αυξήσεις των συντάξεων. Σύνολο 83,1 δισεκατομμύρια δραχμές. Προφανώς η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 1999.

Θέλω να κάνω μόνο μία μικρή διόρθωση. Στην περίπτωση ιβ' το αναγραφόμενο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) δραχμών διορθώνεται σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων (187.000) δραχμών.

Το καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Δρυς καταθέτει για τα Πρακτικά τις σχετικές διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

"Αθήνα, 17/3/1999

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

τροπολογίας για μισθολογική πολιτική έτους 1999

Στην περίπτωση ιβ, το αναγραφόμενο ποσό "εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (186.000) δραχμές" διορθώνεται σε "εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές".

Σχόλιο: Στη βάση υπολογισμού του 2% δεν λήφθηκε υπόψη, από παραδρομή, το κίνητρο απόδοσης.").

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): O κ. Αλογοσκούφης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Είχαμε τοποθετηθεί επί της ουσίας σ' αυτήν την τροπολογία πριν αποσυρθεί από την Κυβέρνηση όταν είχε έρθει εσπευσμένα στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή.

Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να δοθούν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους προφανώς και στους συνταξιούχους. Αλλά για λόγους που είχαμε αναπτύξει εν εκτάσει κατά τη συζήτηση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού και επειδή θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει οι πρέπουσες προσπάθειες για τον περιορισμό σπατάλης στο δημόσιο -κάτι που θα επέτρεπε να δοθούν αυξήσεις που τουλάχιστον θα κάλυπταν τον τρέχοντα πληθωρισμό- καταψηφίζουμε αυτές τις τροπολογίες. Θεωρούμε ότι οι αυξήσεις που δίνονται θα έπρεπε τουλάχιστον να καλύπτουν τον τρέχοντα πληθωρισμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Παναγιώτου έχει το λόγο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Με την τροπολογία αυτή δίνεται αύξηση 2% στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό το 2% δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τον πληθωρισμό που απ' ό,τι γνωρίζουμε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ξεπερνάει το 4%.

Δεύτερον, η αύξηση του 2% που προτείνετε με την τροπολογία αυτή δεν καλύπτει τις συσσωρευμένες απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων που προκλήθηκαν από την κατάργηση της ΑΤΑ το 1992, καθώς και από την συνεχιζόμενη πολιτική της λιτότητας. Το σύνολο των απωλειών των δημοσίων υπαλλήλων από την κατάργηση της ΑΤΑ μέχρι σήμερα υπολογίζεται περίπου στο 25%.

Τρίτον, πέρυσι ξεγελάσατε τους δημόσιους υπαλλήλους καθώς δεν τους δώσατε το διορθωτικό ποσό που τους είχατε υποσχεθεί. Τους είχατε υποσχεθεί ότι αν ο πληθωρισμός ξεπεράσει το 2,5% που ήταν η αύξηση που τους δίνατε, θα τους αυξάνατε τις αποδοχές. Οι υποσχέσεις σας όμως δεν συνοδεύτηκαν από πράξεις.

Τέλος, η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ η πλειοψηφία της οποίας πρόσκειται στην Κυβέρνηση ζήτησε αύξηση πάνω από 6%. Εσείς όμως αγνοήσατε το αίτημα και περιοριστήκατε στην αύξηση του 2%. Δεν συμφωνούμε με την προτεινόμενη τροπολογία και την καταψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οι αυξήσεις που προβλέπει η συγκεκριμένη τροπολογία είναι στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που εμείς την έχουμε χαρακτηρίσει ως πολιτική σκληρής λιτότητας και από την άποψη ότι όχι μόνο δεν καλύπτει τις απώλειες που υπέστησαν οι μισθωτοί τα τελευταία χρόνια με τα σταθεροποιητικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί, αλλά ακόμα και την τρέχουσα αύξηση του πληθωρισμού, δεδομένου ότι ένα διορθωτικό ποσό της περσινής χρονιάς ξεχάστηκε ήδη.

Τέτοιες πολιτικές εμείς δεν τις εγκρίνουμε. Δεν συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ρόκος έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Μέσω της τροπολογίας αυτής επιβεβαιώνεται και στην πράξη πια η εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία πλήττει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών με βάναυσο τρόπο. Την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η συρρίκνωση σε όλα τα άλλα επίπεδα, η ανεργία εστιάζει κάθε οικογένεια πια και την ακουμπάει, οι ίδιες οι ανάγκες αυξάνονται εκ των πραγμάτων όσο και αν θεωρεί κανείς, ότι με την πτώση του πληθωρισμού και του τιμαρίθμου μπορούν να διαβιώνουν οικογένειες, πολλοί άλλοι παράμετροι επιβαρύνουν καθημερινά το κόστος ζωής. 'Ολες αυτές οι παράμετροι, όπως είναι η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλήττουν βαρέως το εισόδημα των οικογενειών.

'Ερχεται σήμερα με αυξήσεις πολύ χαμηλότερες από τον ίδιο τον πληθωρισμό που είναι η μία πλευρά του νομίσματος να επιβεβαιώσει, ότι η Κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη με το πραγματικό αίτημα για αυξήσεις των Ελλήνων πολιτών για να υποβαθμίσει για μια φορά ακόμα το εισόδημά του, για να τον κάνει φτωχότερο απ' ό,τι μέχρι χθες, τη στιγμή που συγκεκριμένες τάξεις της ελληνικής κοινωνίας έχουν την ευκαιρία να κερδίζουν πολλαπλά, είτε διά του Χρηματιστηρίου είτε διά των αποφάσεων που παίρνονται εδώ για τους πλούσιους, οι οποίες τους κάνουν την ίδια στιγμή πλουσιότερους. Είναι μια αρνητική συνεχής εξέλιξη και η ίδια η Κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά σε κινητοποιήσεις.

Εμείς καταψηφίζουμε την τροπολογία χωρίς κανένα περιορισμό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Σπυριούνης έχει το λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Είναι γνωστό ότι η μισθολογική πολιτική εντάσσεται μέσα στη συνολική αξονική οικονομική πολιτική, η οποία επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους. 'Εχουμε την κατάσταση της οικονομίας που επιβάλλει αυτούς τους περιορισμούς, έχουμε τη συγκλιτική πορεία, έχουμε τις αμυντικές απαιτήσεις που είναι ένας παράγοντας ο οποίος μειώνει ουσιωδώς τις ταμειακές δυνατότητες. Είναι επιτεινόμενες μάλιστα οι αμυντικές απαιτήσεις από τους γνωστούς με προϊούσα έκταση και ένταση λόγω της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το ένα θέμα.

Δεύτερον, νομίζω ότι με τα ενιαία μισθολόγια που ψηφίσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου που ολοκληρώθηκαν το 1998 με τελευταίο των διπλωματικών, αν θυμάμαι καλά, δόθηκαν αυξήσεις πολύ πέραν και της αντοχής της οικονομίας. Ακούστηκαν αυξήσεις σε κλάδους ύψους 17%, 23%.

Τρίτον, βλέπω τους βασικούς μισθούς όπως διαμορφώνονται, κύριε Υπουργέ, στον ανθυπολοχαγό και στον ειρηνοδίκη.

Υπάρχει ένα άνοιγμα της ψαλίδας που δεν υπήρχε ποτέ. Αυτές οι δύο κατηγορίες των υπαλλήλων πηγαίνανε περίπου μαζί όπως γινόταν και με τους λέκτορες. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. 'Οσον αφορά τη δικαιοσύνη είναι γνωστό ότι αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας και τη βασική καταφυγή στην επιδίωξη του δικαίου από τον πολίτη. 'Ομως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι πνευματικοί μας άνθρωποι, καθηγητές δάσκαλοι, αποτελούν τους σμιλευτές του μέλλοντος της πατρίδας και δικαιούνται ειδικής μέριμνας.

Δεν είναι όμως δυνατόν, κύριοι Υπουργοί, με αυτήν την ευαισθησία και τη διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των προσφορών να μη συμπεριλάβουμε και τους στρατιωτικούς. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την πικρία μου. Δεν είναι δυνατόν ο συνταγματάρχης με τριάντα χρόνια υπηρεσίας να παίρνει τετρακόσιες χιλιάδες ούτε ο απόστρατος στρατηγός να παίρνει λιγότερα από το συνταξιούχο εργάτη της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αυτό το ζήτημα έχει συζητηθεί κατ' επανάληψη. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς και να είναι φαινομενικά πειστικό το επιχείρημά του ότι αυτές είναι οι δυνατότητες και ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Σε αυτήν την περίπτωση είτε είσαι αριστερός είτε είσαι δεξιός υποτάσσεσαι σε μια αντικειμενική πραγματικότητα.

Λυπάμαι, αλλά εμείς προσεγγίζουμε αλλιώς το ζήτημα. Δεν πρόκειται για το ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. 'Εχουμε, αλλά το μοίρασμα δε γίνεται σωστά. Εδώ παίζονται δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια στο τζόγο. Αν μιλήσεις με τον απλό άνθρωπο στην καθημερινή κουβέντα για εκατομμύρια θα πει, μα τι λέει αυτός; Εδώ μόνο για πάνω από δισεκατομμύριο γίνεται συζήτηση.

Η πίτα μοιράζεται άδικα. Και από αυτήν την άποψη το 2% για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι σωρευτικά άδικο γι' αυτόν τον κόσμο που λειτουργεί και ως πιλότος και για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αν δε συνυπολογίσουμε τις απώλειες που έχει υποστεί το εργατικό εισόδημα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια -μιλάμε για πολλές μονάδες- θα δούμε ότι αυτά τα λεφτά βγήκαν από μία τσέπη και μπήκαν σε κάποια άλλη για να πιάσουμε τους στόχους της ΟΝΕ!

Και γιατί να μην κτυπήσετε τους έχοντες και κατέχοντες για να πιάσετε τους στόχους της ΟΝΕ και κτυπάτε τον υπαλληλάκο; Αυτό κάνει αυτή η τροπολογία. Εμείς λέμε κατηγορηματικά όχι σε αυτήν τη λογική της εισοδηματικής πολιτικής. Είναι μια εισοδηματική πολιτική διακρίσεων και λέει σφίξτε τα ζωνάρια όχι για να πιάσουμε σπουδαίους στόχους για το λαό και τη χώρα αλλά για να δώσουμε περισσότερα προνόμοια και κέρδη στους λίγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι το βλέπουμε εμείς το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος για να μιλήσει επ'αυτής της τροπολογίας.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 2563 και ειδικό 169;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 2563 και ειδικό 169 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.

Εισερχόμεθα στη δεύτερη υπουργική τροπολογία με γενικό αριθμό 2564 και ειδικό 170. Υπογράφεται από τον κ. Παπαντωνίου και από τον κ. Σουμάκη. Αφορά τις αυξήσεις των κατωτάτων ορίων συντάξεων που καταβάλλει το ΝΑΤ για το έτος 1999.

Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Με τις διατάξεις της τροπολογίας αυτής αυξάνονται οι συντάξεις, τα κατώτερα όρια συντάξεων που καταβάλλει το ΝΑΤ για το 1999 ως εξής: Από 1.1.1999 κατά ποσοστό 1,4% επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31 Δεκεμβρίου 1998 ως διορθωτικό ποσό. Πέραν του διορθωτικού ποσού,από 1.1.1999, όσοι λαμβάνουν κατώτατα όρια συντάξεων, καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών το μήνα, το ποσοστό αύξησης είναι 2,5%. Για το ποσό της σύνταξης από διακόσιες πενήντα και άνω είναι 2%. Το κόστος των αυξήσεων αυτών για τον προϋπολογισμό, ανέρχεται συνολικά σε επτά δισεκατομμύρια (7.000.000.000) δραχμές, το οποίο θα καλυφθεί από σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης ): Ο κ. Αλογοσκούφης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Για τους λόγους που αναπτύξαμε και στην προηγούμενη τροπολογία, ασφαλώς θα καταψηφίσουμε και αυτήν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Παναγιώτου έχει το λόγο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η τροπολογία έρχεται με αιφνιδιαστικό τρόπο και με το πρόσχημα για δήθεν αύξηση των συντάξεων του ΝΑΤ για το 1999. Οι αυξήσεις που προτείνει βρίσκονται πολύ πιο κάτω απ' αυτές του ν. 2459/97 ο οποίος απετέλεσε κατάκτηση των ναυτεργατών. Η κατάκτηση αυτή επιτεύχθηκε ύστερα από σκληρούς αγώνες, ύστερα από απεργία που διάρκεσαν σαράντα μέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 2459/97 το ελάχιστο ποσοστό των συντάξεων των ναυτεργατών υπολογίζεται στο 58% του μισθού των εργαζομένων στα ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία. Στην πράξη αυτό με την προτεινόμενη τροπολογία, καταστρατηγείται.

Για το σκοπό αυτό, καταθέτουμε στα Πρακτικά σχετικό πίνακα, όπου φαίνεται ότι οι αυξήσεις βρίσκονται πιο κάτω απ' ό,τι προβλέπει ο νόμος. Το πρόβλημα της αύξησης των συντάξεων δεν λύνεται με αυτήν την τροπολογία γι' αυτό και την καταψηφίζουμε.

(Στο σημείο αυτό ο κ. Παναγιώτου καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Η τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται στα πλαίσια της σκληρής πολιτικής της Κυβέρνησης και ειδικά απέναντι στους συνταξιούχους που αν μη τι άλλο κινούνται κάτω από τα όρια της φτώχιας. Μάλιστα, όταν μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 2% με 2,5% όλοι καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δεν γίνεται κάποια αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης αυτών των ανθρώπων, αλλά κυρίως δεν καλύπτεται και η τρέχουσα αύξηση του πληθωρισμού.

Δεν συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ρόκος έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια ομάδα εργαζομένων κτυπιέται από την Κυβέρνηση στην ίδια τακτική που κτυπιώνται όλες οι ομάδες των εργαζομένων και κυρίως οι συνταξιούχοι.

Εδώ γίνεται κάτι πιο βάναυσο, χειρότερο και από την προηγούμενη τροπολογία, όπου το διορθωτικό ποσό 1,5% που αφορά τη μη δοθείσα αύξηση που δόθηκε πέρσι στις άλλες τάξεις των εργαζομένων, είναι ακόμη μικρότερο και από το φετινό, που δίνεται, που επίσης είναι μικρότερο από τον πληθωρισμό.

Τελικά επιμένει η Κυβέρνηση σε μια τακτική συνεχούς συρρίκνωσης των μισθωτών και συνταξιούχων των απόμαχων της εργασίας, των ναυτικών που πράγματι με δύσκολες συνθήκες έφθασαν στη σύνταξη για να αντέξουν. 'Εγιναν οι φτωχοί φτωχότεροι για άλλη μια φορά, όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι με κάθε παρεμβάσεις και διατάξεις που αφορούν τους εφοπλιστές ή παιχνίδια που παίζονται γύρω απ' αυτόν τον τομέα, για να πληρώνουν τελικά οι εργαζόμενοι και κυρίως οι συνταξιούχοι. Καταψηφίζουμε την τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Βαρίνος έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, με αυτήν την τροπολογία που φέρνετε εδώ, αναιρείτε άλλο νόμο που έχετε ψηφίσει.

Θυμόσαστε την απεργία των ναυτεργατών πριν από λίγα χρόνια το 1996 που έκανε αναφορά προηγουμένως και ο συνάδελφος. Στο συγκεκριμένο νόμο 2459 στο άρθρο 38 λέγει ότι για τους πλοιάρχους και Α' μηχανικούς οι αυξήσεις θα είναι ίσο με το 58% του βασικού μισθού των συναδέλφων τους στην ακτοπλοία.

Εσείς έρχεστε εδώ και δίνετε μια αύξηση που είναι κατώτερη του πληθωρισμού, σας το είπε και ο κ. Αλογοσκούφης προηγουμένως, με την οποία δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση, αλλά εκείνο που κάνετε είναι ότι μεταβιβάζετε τώρα πια, δηλαδή αναιρείτε το νόμο με την παράγραφο 2 της τροπολογίας και λέτε ότι με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια των συντάξεων που καταβάλλει το ΝΑΤ σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, δηλαδή, φεύγετε από το νόμο 2459/97, τον τροποποιείτε και λέτε ότι τώρα οι πλοίαρχοι και οι μηχανικοί δεν θα παίρνουν αυτές τις αυξήσεις, αλλά θα παίρνουν αύξηση μόνο αυτό που προβλέπει η εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης. 'Ισως δεν το έχετε μελετήσει καλά και δεν μπορώ να σας αποδώσω πρόθεση.

Θέλω να σας παρακαλέσω να αποσύρετε τουλάχιστον την παράγραφο 2 μέχρις ότου συνεννοηθείτε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα δημιουργήσετε πραγματικά πρόβλημα, όσον αφορά τις αυξήσεις μιας μερίδας ναυτικών. Δηλαδή για να γίνω κατανοητός, όλοι οι ναυτικοί μέχρι τώρα έπαιρναν αυξήσεις στις συντάξεις τους και σύμφωνα με τροπολογίες που φέρνετε εσείς εδώ, μόνο οι πλοίαρχοι και οι μηχανικοί έπερναν σύνταξη σύμφωνα με το νόμο 2459/97. Τώρα λέτε ότι όλοι θα πάνε με αυτήν τη διάταξη και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε μειώσεις των συντάξεων.

Εν πάση περιπτώσει καταψηφίζουμε τη διάταξη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Τσαφούλιας έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Είναι γνωστό ότι το ν. 2459 τον ψηφίσαμε για το 58% του βασικού μισθού. Εσείς φέρνετε μια κατά το δοκούν εδώ τροπολογία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την εφαρμογή των αρχών της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και έξω από οποιοδήποτε διάλογο και οποιαδήποτε απόφαση. Δικτατορικά, αυθαίρετα, λέτε αύξηση 1,4%. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι εμόχθησαν και έφαγαν τη ζωή τους στη θάλασσα και δεν μπορούν να ζήσουν. Οι περισσότεροι απ' αυτούς είναι σακατεμένοι. Είναι δυνατόν με τέτοια δεδομένα να εγκρίνουμε αυτήν την τροπολογία;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Σπυριούνης έχει το λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Συμφωνώ με την τροπολογία, Θα πω δυο κουβέντες, γιατί η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας και πρέπει κάποτε να συγκροτήσουμε στρατηγική ναυτιλίας που θα είναι πέρα και πάνω από τα κόμματα, όπως θα έπρεπε στην παιδεία ή την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της ναυτιλίας, γιατί οι συγκλίνοντες παράγοντες σε αρνητικό επίπεδο διαμορφώνουν έναν λίαν ανησυχητικό λόγο για την ελληνική ναυτιλία. Ψηφίζω την τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Βεζδρεβάνης έχει το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση βρίσκει τον τρόπο να αποφεύγει τη συζήτηση στα δυσάρεστα. Και φέρνει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της εισοδηματικής της πολιτικής με μια τροπολογία που θα περάσει καθ' ο τρόπο που περνάει αυτήν την ώρα.

'Επρεπε, κύριε Υπουργέ, αν είχατε το θάρρος της δικής σας πολιτικής στην εισοδηματική πολιτική να την ενσωματώσετε στο νομοσχέδιο και να έπθει στη Διαρκή Επιτροπή και από εκεί να αρχίσει η συζήτηση και όχι να έρχεται καθ' ον τρόπο ήρθε σήμερα στην Αίθουσα αυτή. Αλλά δεν έχετε το θάρρος να υπερασπιστείτε την εισοδηματική σας πολιτική. Οι αυξήσεις τις οποίες δίνετε είναι κατώτερες του πληθωρισμού.

Ακόμη, στην προκειμένη περίπτωση αντιστρατεύονται δικούς σας νόμους δικών σας Κυβερνήσεων, διότι ο κ. Σουμάκης τον έφερε. Αν θα ήταν εδώ -και έπρεπε να ήταν εδώ, γιατί συζητείται ένα θέμα σοβαρότατο- πιστεύω ότι κάποιες αντιρρήσεις θα είχε, αν μελετούσε το νόμο το δικό του.

Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την τροπολογία, ούτε συζήτηση δεν γίνεται για το ότι την καταψηφίζουμε. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον κ. Σουμάκη, πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 'Αλλως πώς σας βλέπω να ξανάρχεστε στην Αίθουσα, για να τροποποιήσετε την τροποποίηση, που κάνετε σήμερα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κάποιοι λένε ότι εάν δεν είσαι σε καθημερινή κινητοποίηση, μπορεί χθες να σου έδωσαν μια δεκάρα, αλλά την άλλη μέρα στην παίρνουν. Εδώ ήμασταν μάρτυρες μιας μεγάλης φασαρίας που έγινε, όταν καταλαμβάνονταν τα μουράγια από τους ναυτεργάτες και ήρθε ο κ. Σουμάκης και έφερε το νόμο και τα βόλεψαν τα πράγματα και έσπασαν την απεργία και τελείωσε η υπόθεση. Δεν θα σταθώ, όμως, σε αυτά.

Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο στρατηγός, το "συμφωνώ με την τροπολογία". Είναι σεβαστό, απλώς ας επιτραπεί να προσθέσουμε μερικά στοιχεία, ώστε ολοκληρωμένα να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Δεν λέω για τα γενικότερα που ακούστηκαν.

Λέει η Κυβέρνηση "δίνω 2% αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, αυτή είναι η πολιτική μου η εισοδηματική". Γιατί είναι αυτή η εισοδηματική πολιτική; Πού πατάει; Σε ποια λογική; Γιατί εκτιμά ότι τόσος θα είναι ο πληθωρισμός. Αν το ξεπεράσω αυτό το ποσοστό, θα δώσω διορθωτικό ποσό στο τέλος του χρόνου. Είναι 3%; Θα σου δώσω 1% ακόμη.

'Ετσι λέει, αυτή η λογική κυριαρχεί, από τότε που είμαι εγώ στο συνδικαλιστικό κίνημα τουλάχιστον.

Λοιπόν φέτος είναι 2%, στο τέλος του χρόνου πάει 3%. Αυτό το 1% δεν είναι μισθός; Δεν είναι σύνταξη; Είναι βεβαίως, αφού η ίδια αναγνώρισε πως αν ξεπεράσει τον πληθωρισμό, θα δόσει διορθωτικό ποσό. Πρέπει συνεπώς πάνω σε αυτό να υπολογίζεται η αύξηση. Κοιτάξτε το νούμερο. Η αύξηση θα είναι 1,4% γι' αυτό το διάστημα, γι' αυτά τα ποσά, δηλαδή για το διορθωτικό.

Γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί αυτός ο παραλογισμός, που δεν είναι παραλογισμός, είναι πολιτική, σκληρή επιλογή. 'Ομως λέω στους συναδέλφους ότι, εφόσον χθες συμφωνήσαμε ότι αν ξεπεράσει τον πληθωρισμό, θα πάρει το διορθωτικό ποσό και πάνω εκεί θα δίνεται η νέα αύξηση, γιατί τώρα είναι 1,4% και στους άλλους 2%; Πώς το εξηγείτε αυτό στον κόσμο, στον απλό ναυτεργάτη; Θα μου πείτε "τι είναι το 2% ή το 0,6%;". Τίποτε δεν είναι. Ο εμπαιγμός όμως είναι πολύ μεγάλο "ποσοστό", για να τον αντέξει κανείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Τσοβόλας έχει το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.ΚΙ.): Κύριε Πρόεδρε, οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ είναι πράγματι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, γιατί το ποσοστό της σύνταξης ανέρχεται στο 58%.

Ενθυμούμαι ότι το 1986-1987 ως Υπουργός Οικονομικών τότε και ως Υπουργός Ναυτιλίας ο κ. Αντώνης Ντεντιδάκης είχαμε κάνει ένα βήμα, ώστε να αυξηθεί και αυξήσαμε το ποσοστό αυτό, με στόχο τελικά σταδιακά να φτάσει και η σύνταξη του ΝΑΤ στους ναυτικούς στο 80%.

Εδώ βλέπω ότι με αυτήν την τροπολογία, πάτε να βγάλετε από τη μύγα ξύγκι για συνταξιούχους, οι οποίοι πραγματικά παίρνουν πολύ χαμηλές συντάξεις και βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Πέρα από αυτό, αντί να αυξήσετε το ποσοστό, με την τελευταία πράγματι παράγραφο, όπως επισημάνθηκε, φέρνετε τους συνταξιούχους του ΝΑΤ σε χειρότερη μοίρα από αυτό που νομοθέτησε η Βουλή το 1997.

Σας καλώ σοβαρά και υπεύθυνα να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη, να το ξαναδείτε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, με τα συνδικάτα των συνταξιούχων του ΝΑΤ, γιατί θα προκαλέσετε θύελλα και μετά θα προσπαθείτε και πάλι να βρείτε ποιοι υποκινούν τους ναυτικούς και συνταξιούχους.

Σας προειδοποιούμε και πάλι. Εγώ συμπτωματικά δέχθηκα, μετά από αίτημα που μου υπέβαλαν, τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ναυτικών, αλλά και συνταξιούχων του ΝΑΤ, αλλά δεν κατάλαβα να έχουν υπόψη τους κάτι τέτοιο. Το αντίθετο κατάλαβα.

Προειδοποιώ, αποσύρετε αυτή την τροπολογία. Θα έχουμε όπως πριν δυο χρόνια την έκρηξη, και δικαιολογημένα θα υπάρξει, διότι τελικά αθετείτε και εκείνα για τα οποία είχατε δεσμευθεί, τότε που έκαναν στα λιμάνια τις απεργίες.

Ασφαλώς, πέρα απ' όλα αυτά, πέρα από την αδικία που υπάρχει για τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, πέρα από το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των συντάξεων, θέλω να πω ότι επιμένετε επί δέκα, έντεκα χρόνια τώρα και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και εσείς η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε μια περιοριστική εισοδηματική πολιτική, η οποία σαφώς μειώνει το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και βέβαια αυτά τα στοιχεία που βγάζουν οι υπηρεσίες είτε του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είτε οι στατιστικές υπηρεσίες περί δήθεν αυξήσεως του πραγματικού μισθού και των πραγματικών αποδοχών, όπως ξέρετε, δεν απηχούν την πραγματικότητα. Θα λάβουν υπόψη αποδοχές, ωρίμανση κλπ., που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με την αύξηση αποδοχών λόγω εισοδηματικών πολιτικών που εφαρμόζονται κάθε χρόνο. Αυτή όμως η πολιτική εξαθλιώνει πράγματι μεγάλα τμήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων και παράλληλα δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγική βάση της χώρας και αποδυναμώνει και την αγορά εις βάρος της εθνικής μας οικονομίας.

Είναι παράλληλα κοινωνικά άδικη πολιτική. Ακούμε αυτές τις μέρες τα σποτ εν όψει του συνεδρίου αύριο, για συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με κοινωνικό πρόσωπο, με κοινωνική αλληλεγγύη. Την παραμονή του συνεδρίου σας περνάτε δυο τροπολογίες που δίνουν στην ουσία όχι 2%. Αν το υπολογίσουμε σε ετήσια βάση είναι 1,5% από την αρχή. Αποδεικνύουν αυτές οι τροπολογίες ότι είσθε ένα σκληρό αντιλαϊκό νεοφιλελεύθερο κίνημα, όπως μετεξελιχθήκατε. Προσπαθείτε από τους εργαζόμενους να πάρετε εκείνα που δίνετε στο αεριτζίδικο κεφάλαιο μέσα από την πολιτική των ηυξημένων επιτοκίων όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μέσα από τα χρηματιστήρια που διογκώνουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και ασφαλώς αυξάνουν τη μαύρη τρύπα, το ακαθάριστο έλλειμμα, γι' αυτό και κάνετε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ ακαθάριστου ελλείμματος και πρωτογενούς ελλείμματος.

Καταψηφίζουμε και αυτήν την τροπολογία, όπως και την προηγούμενη για τους υπαλλήλους δημοσίων νομικών προσώπων, αλλά εδώ επισημαίνουμε ότι, εάν επιμείνετε στο να ψηφιστεί αυτή η απαράδεκτη διάταξη, τότε θα έχετε τρομερές εκρήξεις και κινητοποιήσεις στο ναυτικό χώρο στο θέμα της ακτοπλοίας, αλλά και γενικά στο εμπορικό ναυτικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να μιλήσει επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 2564 και ειδικό 170 ...

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Ο κύριος Υπουργός δεν θέλει να πει κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Μου είπε "όχι".

Θέλετε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε το λόγο;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): 'Οχι, κύριε Πρόεδρε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.ΚΙ.): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για δυο λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Θέλετε να δευτερολογήσετε;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.ΚΙ.): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.ΚΙ.): Κύριε Πρόεδρε, μπήκε ένα θέμα όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλους συναδέλφους σχετικά με το νόμο που ψήφισε η Βουλή, μετά από μεγάλες κινητοποιήσεις των ναυτικών, ναυτεργατών κλπ. Η Κυβέρνηση δε νιώθει την ανάγκη να δώσει απάντηση σ' αυτό το πολιτικό θεμα, που έχει σχέση με ένα τεράστιο θέμα κοινωνικό και μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων και συνταξιούχων

Αν δεν νιώθει, αυτό είναι δείγμα της μεγάλης "κοινωνικής ευαισθησίας" που έχει η Κυβέρνηση.'Ομως οφείλει στη Βουλή να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Δικαίωμα είναι της Κυβέρνησης να μην απαντήσει και να μην υπολογίζει κανέναν, ούτε κόμματα ούτε εργαζόμενους ούτε πολίτες κλπ., αλλά να υπολογίζει κάποιους άλλους. Δικαίωμά της είναι. Θα πάρει την απάντηση από τον ίδιο το λαό!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Βαρίνο, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Εγώ ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι μάλλον έχει γίνει λάθος, όπως σας είπα και στην αρχή. Δεν θέλω να αποδώσω πρόθεση στον Υπουργό, διότι πώς είναι δυνατόν, αφού με ένα νομοσχέδιο που έφερε εδώ ο ίδιος και με μία τροπολογία που είχε καταθέσει τότε ο κ. Σουμάκης καθιερώθηκε το 58% όσον αφορά τη σύνταξη των πλοιάρχων και Α'Μηχανικών. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, μέσα σ'αυτό το χρονικό διάστημα να αλλάζετε την απόφασή σας, κύριε Υπουργέ;

Κύριε Υπουργέ, προσέξτε με. Εδώ δημιουργείται αυτό το πρόβλημα ως εξής:'Ολοι οι ναυτικοί είχαν τις αυξήσεις τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με τροπολογία που ερχόνταν εδώ. Τώρα εσείς μεταβιβάζετε -εκτός των άλλων που κάνετε- αυτήν την αρμοδιότητα στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας με απόφασή του να κάνει αυτήν τη δουλειά, αλλά του μεταβιβάζετε αυτήν την αρμοδιότητα να πάρει αυτήν την απόφαση σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης. Δεν του μεταβιβάζετε την αρμοδιότητα, ώστε με την απόφαση να ακολουθεί το ν. 2459/97. Επομένως Θα προκύψει πρόβλημα.

Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω μην επιμείνετε να ψηφίσουμε τώρα οπωσδήποτε αυτήν την τροπολογία. Αποσύρτε την και συνεννοηθείτε με τον κ. Σουμάκη για να προσθέσετε κάτι που χρειάζεται εδώ στην παράγραφο 2 και μετά την ξαναφέρνετε. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτήν τη στιγμή. Ούτε στις συντάξεις του ΝΑΤ που θα δώσουν τώρα θα περιλαμβάνεται αυτή η αύξηση ούτε θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, εάν καθυστερήσουμε μία εβδομάδα να φέρουμε αυτή την τροπολογία. Σας παρακαλώ πολύ να την αποσύρετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Βαρίνο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Παρακαλώ, το λόγο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλησα να πάρω το λόγο, διότι νομίζω ότι η τροπολογία στα θέματα που θέσατε είναι εν γνώσει του κυρίου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος υπογράφει την τροπολογία αυτή.'Αρα, οι αιτιάσεις σας ότι έπρεπε να είναι εδώ ή να ενημερωθεί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, νομίζω ότι είναι μετέωρες. Το δεύτερο τώρα: Ο ν. 2459/97 δεν σχετίζεται με την τροπολογία αυτή. Το καθεστώς του ν. 2459/97 εξακολουθεί να ισχύει. Η τροπολογία αυτή επιλύει προβλήματα συνταξιούχων που δεν ήσαν ενταγμένοι στο ν. 2459/97.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Δεν το λέτε αυτό, όμως, κύριε Υπουργέ. Αυτήν τη διευκρίνιση που κάνετε τώρα ...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Επαναλαμβάνω, κύριε συνάδελφε, ότι ο ν. 2459/97 εξακολουθεί να ισχύει και ουδόλως η τροπολογία αυτή τον θίγει.

Τώρα όσον αφορά στις υπερβολές του κ. Τσοβόλα για ευαισθησία κλπ., νομίζω ότι καλό είναι ο κ. Τσοβόλας να έχει ένα μέτρο στα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί, όταν τουλάχιστον αναφέρεται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 2564 και ειδικό 170 για την αύξηση των συντάξεων και των κατωτάτων ορίων των συντάξεων που καταβάλλονται από το ΝΑΤ για το έτος 1999 και εισερχόμαστε στην ψήφισή της.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό αριθμό 2564 και ειδικό 170;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 2564 και ειδικό 170 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.

Κύριοι συνάδελφοι, έχει δηλώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι καμία από τις εμπρόθεσμες τροπολογίες, οι οποίες έχουν κατατεθεί δεν θα κάνει δεκτή. Κάποιες οι οποίες συζητήθηκαν ως παρεμπίπτοντα θέματα απορρίφθηκαν κατόπιν αποφάσεως του ιδίου Υπουργού, αλλά και του Σώματος. Υπάρχει όμως κανείς εκ των Βουλευτών που θέλει να αναπτύξει κάποια εμπρόθεσμη τροπολογία του στο νομοσχέδιο αυτό; Επαναλαμβάνω: Υπάρχει κανείς; 'Οχι.

Εισερχόμαστε στην ψήφιση του ακροτελευτίου άρθρου.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο που θέτει την ισχύ του νομοσχεδίου;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό.

Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης: "Διά-

φορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Ανάπτυξης" έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.

Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια θα συζητήσουμε τα σχέδια νόμων που κυρώνουν συμβάσεις.

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: "Κύρωση της τέταρτης τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου".

Σ' αυτήν την κύρωση έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα υπέρ και μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε κάποιες επιφυλάξεις.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κατεψήφισε, κύριε Πρόεδρε, δεν επιφυλάχθηκε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς.

Ο κ. Παναγιώτου έχει το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 108, για να προβάλει τις αντιρρήσεις του.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστός, όπως επίσης είναι γνωστός ο ρόλος της Διεθνούς Τράπεζας του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Πρόκειται για οικονομικούς οργανισμούς που μαζί με στρατιωτικοπολιτικούς σχηματισμούς, στηρίζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού.

Η χορήγηση πιστώσεων σε ορισμένες χώρες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά κανόνα συνδέεται με βαρύτατους και πολύ επαχθείς όρους. Τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα πλαίσια της περιβόητης αναπροσαρμογής των οικονομιών, αποσκοπούν στη συμπίεση των κρατικών δαπανών, προκειμένου να τύχουν της βοήθειάς του και βέβαια οι περικοπές που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα πλαίσια της αποκαλούμενης δομικής αναπροσαρμογής, συρρικνώνουν τα προγράμματα των χωρών αυτών στον τομέα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας κλπ.

Τελικά τα μέτρα που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταστρέφουν την οικονομία των υπερχρεωμένων χωρών, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ιδίως στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και λοιπών περιοχών του κόσμου.

Η βοήθεια που έδωσε τελευταία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Νότια Κορέα, είκοσι ένα δισεκατομμύρια (21.000.000.000) δολάρια και δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δολάρια στην Ινδονησία, είχε σαν αποτέλεσμα τα ρευστά διαθέσιμά του να μειωθούν πλέον στα τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) δολάρια.

Στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιμετωπίζει μία τέτοια κατάσταση. Για την αντιμετώπισή της προβάλλει μέσω της τέταρτης τροποποίησης των άρθρων Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμπλήρωση των υφιστάμενων αποθεματικών στοιχείων σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (Ε.Τ.Δ. ή SDR). Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, το ύψος της αποκαλούμενης ανακατανομής θα είναι 68,715575 SDR, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού.

Θα λέγαμε ότι το πρόβλημα δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με οικονομικούς, αλλά κυρίως με πολιτικούς όρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κυριολεκτικά κυριαρχείται από την περίφημη ομάδα των επτά πλέον αναπτυγμένων χωρών. Η χώρα μας είναι μέλος του από το 1944.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβάλλουμε τα σημεία της απεμπλοκής και όχι της στήριξής του που εμμέσως πλην σαφώς προβάλλονται με το παρόν σχέδιο νόμου. Είναι γνωστή η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομίες των χωρών.

Λιτότητα και μόνο λιτότητα που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών του μονοπωλιακού κεφαλαίου και την εξαθλίωση των εργαζόμενων αυτών των χωρών. Αντί για βελτίωση των οικονομιών τους έχουμε την επιδείνωσή τους,

Σελίδα 5448 μέχρι και Σελίδα 5451
είναι σε PDF

Συμβουλίου των Διοικητών, οι υπολογισμοί θα γίνουν επί τη βάσει των ποσοστών που προτείνονται σε εκείνη την απόφαση.

2. (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 παρακάτω, κάθε χώρα που συμμετέχει στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων μετά τη 19η Σεπτεμβρίου 1997 αλλά εντός τριών (3) μηνών από της ημερομηνίας εισδοχής της ως μέλος του Ταμείου θα λάβει κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, το ποσό της οποίας θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους (β) και (γ) παρακάτω την 30ή ημέρα μετά από: (i) την ημερομηνία κατά την οποία το νέο μέλος θα καταστεί συμμέτοχος στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων ή (ii) την ημερομηνία ισχύος της τετάρτης τροποποιήσεως της Συμφωνίας αυτής, όποια από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) παραπάνω, κάθε συμμετέχουσα χώρα θα λάβει ποσό ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, που θα έχει ως αποτέλεσμα η καθαρή αθροιστική κατανομή της να είναι ίση προς το 29,315788813 τοις εκατό του ποσοστού συμμετοχής της την ημερομηνία κατά την οποία η χώρα αυτή θα καταστεί μέλος του Τμήματος Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, προσαρμοζόμενο ως εξής:

(i) πρώτον, πολλαπλασιάζοντας το 29,315788813 τοις εκατό με το λόγο του συνόλου των ποσοστών συμμετοχής, όπως έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπάνω, των συμμετεχόντων που περιγράφονται στην παράγραφο (γ) παρακάτω προς το σύνολο των ποσοστών των εν λόγω συμμετόχων την ημερομηνία κατά την οποία το μέλος έγινε συμμέτοχος στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, και

(ii) δεύτερον, πολλαπλασιάζοντας το γινόμενο της παραγράφου (i) παραπάνω με το λόγο του συνόλου του ποσού των καθαρών αθροιστικών κατανομών ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων που ελήφθησαν σύμφωνα με το 'Αρθρο XVIII των συμμετεχόντων που περιγράφονται στην παράγραφο (γ) παρακάτω την ημερομηνία κατά την οποία το μέλος έγινε συμμέτοχος στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και των κατανομών που ελήφθησαν από τους εν λόγω συμμετέχοντες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπάνω, προς το σύνολο του ποσού των καθαρών αθροιστικών κατανομών ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, λαμβανομένων σύμφωνα με το 'Αρθρο XVIII των εν λόγω συμμετεχόντων την 19η Σεπτεμβρίου 1997 και των κατανομών που ελήφθησαν από τους εν λόγω συμμετέχοντες σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπάνω.

(γ) Για τις προσαρμογές που πρόκειται να γίνουν σύμφωνα με την παράγραφο (β) παραπάνω, οι συμμετέχοντες στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων θα είναι μέλη που συμμετέχουν από την 19η Σεπτεμβρίου 1997 και: (i) θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων από την ημερομηνία συμμετοχής στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και (ii) θα έχουν λάβει όλες τις κατανομές που θα γίνουν από το Ταμείο μετά την 19η Σεπτεμβρίου 1997.

3. (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 παρακάτω, εάν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία/Μαυροβούνιο) διαδεχθεί ως μέλος του Ταμείου με συμμετοχή στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, σύμφωνα με τους όρους της Αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου αριθ. 10237-(92/150) που υιοθετήθηκε την 14η Δεκεμβρίου 1992, θα λάβει κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, το ποσό της οποίας θα υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) παρακάτω την 30ή ημέρα μετά από: (i) την ημερομηνία κατά την οποία η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία / Μαυροβούνιο) καταστεί μέλος του Ταμείου και συμμετάσχει στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με τους όρους της Αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου αριθ. 10237-(92/150) ή (ii) την ημερομηνία ισχύος της τετάρτης τροποποιήσεως της Συμφωνίας αυτής, όποια από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) παραπάνω, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία/Μαυροβούνιο) θα λάβει ποσό ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων τέτοιο, που θα έχει ως αποτέλεσμα η καθαρή αθροιστική κατανομή της να είναι ίση προς το 29,315788813 τοις εκατό του ποσοστού συμμετοχής που προτείνεται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (γ) της Αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου αριθ. 10237-(92/150), προσαρμοζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 (β) (ii) και (γ) παραπάνω την ημερομηνία κατά την οποία η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία/Μαυροβούνιο) θα συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις για κατανομή σύμφωνα με την παράγραφο (α) παραπάνω.

4. Το Ταμείο δεν θα κατανείμει ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, στα συμμετέχοντα μέλη που θα έχουν ειδοποιήσει το Ταμείο εγγράφως πριν από την ημερομηνία κατανομής για την επιθυμία τους να μην λάβουν κατανομή.

5. (α) Εάν, κατά το χρόνο πραγματοποιήσεως της κατανομής σε συμμετέχουσα χώρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 3 παραπάνω, η συμμετέχουσα χώρα έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ταμείο, τα προς κατανομή ως άνω ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα θα κατατεθούν σε δεσμευμένο λογαριασμό εντός του Τμήματος Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και θα αποδεσμευθεί προς τη συμμετέχουσα χώρα με την εκπλήρωση όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς το Ταμείο.

(β) Ειδικά τραβηκτικά διακαιώματα τηρούμενα σε δεσμευμένο λογαριασμό δεν θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρήση και δεν θα περιληφθούν σε τυχόν υπολογισμούς κατανομών ή μεριδίων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων για τους σκοπούς των 'Αρθρων, παρά μόνο για υπολογισμούς σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό. Εάν ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα κατανεμηθέντα σε συμμετέχουσα χώρα τηρούνται σε δεσμευμένο λογαριασμό, κατά το χρόνο που αυτή θα τερματίσει τη συμμετοχή της στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων ή όταν αποφασισθεί η εκκαθάριση του Τμήματος Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων, τα εν λόγω ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα θα ακυρώνονται.

(γ) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ταμείο συνιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Λογαριασμό Ειδικών Πόρων, ληξιπρόθεσμα κεφάλαια και τόκοι δανείων του Λογαριασμού Ειδικών Δαπανών, ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Τμήμα Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο Ταμείο ως θεματοφύλακα.

(δ) Εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, η αρχή του διαχωρισμού μεταξύ του Γενικού Τμήματος και του Τμήματος Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και ο άνευ όρων χαρακτηρισμός των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων ως αποθεματικών στοιχείων θα διατηρηθεί.

'Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τέταρτης τροποποίησης των 'Αρθρων της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΧΧVIII των 'Αρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ν. 1086/1989, ΦΕΚ 256 Α')."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Κύρωση 1. της Σύμβασης βάσει το άρθρου Κ.3. της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 2. της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, μεταξύ ορισμένων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και 3. του Πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις".

Σ' αυτήν την κύρωση της Σύμβασης είχε ψηφίσει υπέρ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Νέα Δημοκρατία, κατά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και επιφυλάχθηκε ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου και το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα.

Ποιος εκ των κυρίων συναδέλφων θα πάρει το λόγο;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Αγγουράκης, σύμφωνα με το άρθρο 108, έχει το λόγο για πέντε λεπτά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ' αρχήν επιτρέψτε μου να κάνω μια γενική παρατήρηση. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η Συμφωνία ακριβώς επειδή άπτεται ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ίσως δεν θα έπρεπε να ήταν αντικείμενο του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερο είναι ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ίσως έτσι θα μπορούσαν να γίνουν και πιο κατανοητές οι ενστάσεις και η αντίθεσή μας στην ψήφιση αυτής της Συμφωνίας.

Στην πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μία εκδοχή της Συνθήκης του Σένγκεν σε χειρότερη και ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Και λέω ότι πρόκειται για μία εκδοχή της Συνθήκης του Σένγκεν γιατί, όπως διαβάσατε και εσείς, αυτό που συζητάμε στην ουσία είναι τι είδους δεδομένα -προσωπικά δεδομένα βεβαίως- επιτρέπεται να υπάρχουν στα συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε τελωνειακές αρχές, ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών, ποιο ρόλο έχουν οι εθνικές δικαστικές αρχές και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ.

Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για έναν επιπλέον κατασταλτικό μηχανισμό και η αναφορά σε λειτουργίες των τελωνείων είναι μόνον, αν θέλετε, για "τα μάτια του κόσμου" και να μου συγχωρέσετε αυτήν την έκφραση.

Γιατί το λέω αυτό το πράγμα; Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι όταν συζητήσαμε και όταν κυρώσαμε τη Συνθήκη του Σένγκεν ειπώθηκε ότι με τη Συνθήκη του Σένγκεν έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση στον οποίο θα υπήρχε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και επενδύσεων. Και ερχόμαστε τώρα με το Πρωτόκολλο όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής στα τελωνεία στην ουσία να πούμε τι;

Να πούμε ότι οι τελωνειακές αρχές όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και αυτών, δηλαδή, που είναι στον πυρήνα, όπου θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει πια ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, θα καταχωρούν κάποια δεδομένα που αφορούν πρόσωπα, είτε πολίτες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είτε όχι.

Κατά συνέπεια, ένα πρώτο ερώτημα είναι, γιατί είναι ανάγκη οι τελωνειακές αρχές, οι οποίες δεν είναι στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας να έχουν τέτοιου είδους λειτουργίες; Γιατί είναι ανάγκη να υπάρχει αυτό, τη στιγμή που υπάρχει η Συνθήκη του Σένγκεν, η οποία προβλέπει τέτοιου είδους ρυθμίσεις σαν κι αυτές που προβλέπει η συγκεκριμένη Συνθήκη;

Μια άλλη παρατήρηση που ήθελα να κάνω στην κατεύθυνση που σας είπα, δηλαδή, μιας πολύ σοβαρής υπονόμευσης ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι η εξής.

Διαβάζω επί λέξει, κύριε Πρόεδρε, τι λέει το άρθρο 5 στην τελευταία του παράγραφο, δηλαδή την παράγραφο 2: "Το συγκεκριμένο άρθρο δίνει το δικαίωμα καταχώρησης στοιχείων για φυσικά πρόσωπα, κυρίως προτέρων παράνομων δραστηριοτήτων, για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις" -ακούστε!- "που οδηγούν στην υπόνοια ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διαπράξει, διαπράττει ή θα διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των εθνικών νόμων".

Είναι ακριβώς επί λέξει η ίδια διατύπωση που υπήρχε και στη Συνθήκη του Σένγκεν και τότε είχαμε πει εμείς ότι δεν είναι δυνατόν στο τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα να πηγαίνουμε πιο πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση. Εδώ το τεκμήριο αθωώτητας αντικαθίσταται με το τεκμήριο ενοχής.

Πέρα απ' αυτό, υπάρχουν ακριβώς οι ίδιες διατυπώσεις, όπως της Συνθήκης του Σένγκεν, όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας διακριτικής παρακολούθησης, κατά την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να μη διακυβεύεται η μυστικότητα της παρακολούθησης και διάφορες άλλες τέτοιες πλευρές.

Από άποψη διασφάλισης των ατομικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών των πολιτών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και των άλλων, όχι απλώς δεν διασφαλίζονται, αλλά καταστρατηγείται και η εθνική νομοθεσία που υπάρχει σε κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Γιατί το λέω αυτό; Το λέω, διότι για έναν τελείως ανεξήγητο λόγο, δεν υπάρχει ούτε τεχνική ούτε άλλος λόγος. Συγκροτείται μία αρχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η οποία είναι πάνω από τις εθνικές αρχές, που υποτίθεται ότι ελέγχουν για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ώστε να μη γίνεται το ηλεκτρονικό φακέλωμα.

Το ερώτημα που υπάρχει -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι αυτή η υπερεθνική αρχή δεν έχει καμία νομική βάση. Κινείται μόνο στα πλαίσια αυτής της Σύμβασης που σας περιέγραψα μόνο ορισμένες πλευρές, που κατά τη γνώμη μας την κάνουν άκρως αντιδραστική, πέρα από το ότι δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς στους οποίους αναφέρεται.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, επ' αυτών που είπε ο κ. Αγγουράκης, έχετε να πείτε κάτι;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, με το σχέδιο νόμου που η Βουλή συζητά, επιδιώκουμε την κύρωση της Σύμβασης η οποία υπεγράφη το 1995 από τους εντολοδόχους των δεκαπέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τη θέσπιση ενός κοινού, αυτοματοποιημένου συστήματος πληροφοριών για τελωνειακούς σκοπούς, με την ονομασία "Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών" (C.I.S.)

Η ανάγκη για την ταχεία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης δημιουργήθηκε, μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την αμοιβαία συνδρομή, στη Ρώμη στις 7 Σεπτεμβρίου 1967, και κυρίως όμως την καλύτερη συνεργασία των αρχών αυτών για την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή αδικημάτων για τα οποία οι τελωνειακές αρχές είναι αρμόδιες. Αναφέρω ως παραδείγματα την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη διακίνηση όπλων και πυρομαχικών και γενικότερα εξαρτησιογόνων ουσιών.

Νομίζω ότι αυτά τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος κ. Αγγουράκης είναι έξω από το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης, της οποίας ζητάμε την ψήφιση.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν θα διαβάσατε το άρθρο 5, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση. Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών: " Κύρωση 1. της Σύμβασης βάσει του άρθρου Κ.3. της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 2. της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, μεταξύ ορισμένων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και 3. του Πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις", έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση κατ' αρχήν, κατ' άρθρον και στο σύνολο και έχει ως εξής:

Σελίδα 5454 μέχρι και Σελίδα 5469
είναι σε PDF

'Αρθρο δεύτερο

Οσάκις ανακύπτει ζήτημα ερμηνείας της Σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα σε υπόθεση εκκρεμούσα ενώπιον εθνικού δικαστηρίου του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα του εσωτερικού δικαίου, το δικαστήριο αυτό είναι υποχρεωμένο να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

'Αρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Σύμβασης από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτής, της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτής και του Πρωτοκόλλου από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

Εισερχόμεθα στα νομοσχέδια του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρώτο είναι: "Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου".

Σ' αυτό όλα τα κόμματα ψήφισαν υπέρ εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που κατεψήφισε.

Ο κ. Αγγουράκης έχει το λόγο για πέντε λεπτά για να αναπτύξει τις αντιρρήσεις του επί της συμβάσεως αυτής.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

'Οπως είχαμε τονίσει και στην επιτροπή, εάν είχαμε μπροστά μας μια συμφωνία ισότιμη η οποία στρεφόταν αν θέλετε και ενάντια σε επιλογές των κυρίαρχων δυνάμεων των μεγάλων ιμπεριαλιστικών κέντρων σήμερα, εμείς θα την ψηφίζαμε παρά τις όποιες αντιρρήσεις θα μπορούσε κανείς να έχει.

Δεν μπορούμε δυστυχώς να ψηφίσουμε υπέρ της συγκεκριμένης συμφωνίας επιγραμματικά για τους εξής συγκεκριμένους λόγους:

Πρώτα από όλα γίνεται λόγος για μιαπροσπάθεια δημιουργίας ενός καινούριου σχήματος οικονομικής αλλά και πολιτικής συνεργασίας. Συμπεριλαμβάνει για την ώρα έντεκα χώρες, είναι ανοικτό και σε άλλες. Είναι ένα ζήτημα με ποια κριτήρια και μέχρι πού μπορεί να είναι ανοικτό ένα τέτοιο σχήμα.

Διακηρυγμένος σκοπός βασικά είναι η δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Επίσης διακηρυγμένος σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας πέρα από τις αρχές βεβαίως του ΟΗΕ του Ελσίνκι κλπ. με τα οποία ασφαλώς και δεν μπορεί κανείς να είναι αντίθετος, είναι ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δεν θα στρέφεται ενάντια στις υποχρεώσεις που υπάρχουν στις χώρες μέλη, έναντι οργανισμών ή θεσμών ολοκλήρωσης.

Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διφορούμενα. Δεν λέγονται με το όνομά τους οι θεσμοί στους οποίους γίνεται αναφορά . Η ίδια η συνθήκη όμως κάνει λόγο για μερικά άλλα ντοκουμέντα, όπως είναι αυτό της Κωνσταντινούπολης, της Μόσχας, του Βουκουρεστίου και ορισμένα άλλα. Στα ντοκουμέντα της Κωνσταντινούπολης που εν πάση περιπτώσει είναι από τα βασικότερα ντοκουμέντα της συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου η αναφορά είναι ρητή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Δηλαδή θα υπάρχει οικονομική συνεργασία και οποιαδήποτε άλλη αλλά δεν θα στρέφεται ενάντια στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

Εδώ -και αν κρίνει κανείς και τα μεγέθη- αυτό που πρόκειται να γίνει είναι να διεισδύσει αν θέλετε και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σε αυτό το χώρο, πάντα κατά τη γνώμη μας.

Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μία παρατήρηση και ελπίζω να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Η συγκεκριμένη συμφωνία για την οποία συζητάμε κάνει λόγο ρητά μέσα στο κείμενό της για τρία ανακοινωθέντα του Βουκουρεστίου, της Μόσχας και της Κωνσταντινούπολης. Ανατρέξαμε ζητήσαμε αυτά τα ανακοινωθέντα και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν μόνο στα αγγλικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Υπάρχουν μόνο στα αγγλικά;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Και δεν υπάρχουν μεταφρασμένα;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν υπάρχουν μεταφρασμένα στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε τι θέμα δημιουργείται. Παρακαλούμε, λοιπόν, στο μέλλον να μην επαναληφθεί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, θα φροντίζουμε να υπάρχουν μεταφρασμένα για να μπορούν και κάποιοι που δεν ξέρουν ας πούμε αγγλικά να μπορούν να τα διαβάζουν.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: 'Οχι, τα καταλάβα, αλλά είναι θέμα τάξης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Οχι, για να είναι βατό για οποιονδήποτε συνάδελφο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ασφαλώς.

Τώρα, ορισμένα άλλα ζητήματα . Επειδή πρόκειται για έναν τέτοιο θεσμό οικονομικής συνεργασίας και πρόκειται για κάτι καινούριο και πολύ σοβαρό, δεν μπορούμε εμείς, κύριε Πρόεδρε, να δεχθούμε μια διάταξη του άρθρου 18 της συγκεκριμένης συνθήκης, η οποια λέει το εξής:"Ο μηχανισμός της λήψης αποφάσεων περιλαμβάνεται στους κανόνες διαδικασίας". Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες αλλά δεν έχει σημασία. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και των Πρωθυπουργών θα προσπαθεί να επιτυγχάνει συναίνεση επί όλων των θεμάτων.

Επί μερικών θεμάτων, όπως ορίζεται στους κανόνες διαδικασίας, η συναίνεση είναι υποχρεωτική. Και ρωτάμε: Μα είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για μια ισότιμη συνεργασία, όταν εισάγεται ένας τέτοιος κανόνας στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων; Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό. Δεν αναφέρομαι βεβαίως και στο γεγονός ότι και στους τομείς όπου αναφέρεται, ότι η συνεργασία είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε όλες τις προηγούμενες συνθήκες, υπάρχει αυτό το ζήτημα.

Τελειώνω λέγοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αυτό που εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή είναι μια πολιτική αν θέλετε διείσδυσης επιχειρήσεων του μεγάλου κεφαλαίου και όχι μία συνεργασία, αν θέλετε, ισότιμων σχέσεων μεταξύ κρατών.

Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο από τα μέτρα που παραδείγματος χάρη προτείνονται στη διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης, όπου υπάρχει μία εκτενέστατη αναφορά στα μέτρα, που θα βοηθήσουν στη δημιουργία του ελεύθερου επιχειρηματικού πνεύματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Σας βεβαιώνω ότι δεν γίνεται καμία αναφορά για διαδικασίες δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων, μεικτών επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, τα μέτρα αφορούν επενδύσεις κλπ. Εξάλλου γι' αυτό κιόλας υπάρχει και το συμβούλιο των επιχειρηματιών. Υπάρχει βεβαίως και ένα συμβούλιο ακαδημαϊκής συνεργασίας, υπάρχει μια κοινοβουλευτική συνέλευση και η τράπεζα την οποία ψηφίσαμε σήμερα το πρωί.

Κλείνοντας, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το σχήμα δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη ισότιμης συνεργασίας, υπάρχουν τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα και γι' αυτόν το λόγο, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, επί της συμβάσεως αυτής και επί των αντιρρήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχετε να πείτε κάτι;

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Ο Χάρτης της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου είναι η μετεξέλιξη μιας διακυβερνητικής συνεργασίας, σε ένα περιφερειακό οργανισμό, μεγάλης σημα-σίας για την περιοχή και ειδικότερα για τα συμφέροντα της

Σελίδα 5471 μέχρι και 5483
είναι σε PDF

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Τα Ιδρυτικά Μέλη της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου - η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Δημοκρατία της Αρμενίας, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Γεωργία, η Ελληνική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ρουμανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Δημοκρατία της Τουρκίας και η Ουκρανία,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπογράψει την 25η Ιουνίου 1992 στην Κωνσταντινούπολη τη "Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής επί της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου",

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την πίστη τους στις αρχές και σκοπούς της συνεργασίας που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς επίσης και στη "Δήλωση του Βοσπόρου" της 25ης Ιουνίου 1992, τη "Δήλωση του Βουκουρεστίου της Συνόδου Ανωτάτου Επιπέδου των Συμμετεχόντων Κρατών της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου" της 30ής Ιουνίου 1995 και τη "Διακήρυξη της Μόσχας των Επικεφαλής του Κράτους ή της Κυβέρνησης των Συμμετεχόντων Κρατών της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου" της 25ης Οκτωβρίου 1996,

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την πίστη τους στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, της Χάρτας του Παρισιού για μία Νέα Ευρώπη, καθώς επίσης και τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να προάγουν μία διαρκή και στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών της Περιοχής της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου,

ΟΝΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΙ του αυξανόμενου ρόλου και της σπουδαιότητας των τοπικών πρωτοβουλιών στην προώθηση της προόδου και στη διαμόρφωση σύγχρονης διεθνούς ζωής,

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ τη σταθερή τους απόφαση να επιτύχουν μέσω κοινών προσπαθειών τη σταθερή βελτίωση της ευημερίας των λαών τους,

ΕΝΗΜΕΡΟΙ των δυνατοτήτων των Ιδρυτικών Μελών και των ευκαιριών για διεύρυνση της αμοιβαίως επωφελούς οικονομικής συνεργασίας,

ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ το κοινό όραμα της τοπικής τους συνεργασίας ως ένα μέρος της διαδικασίας ενοποίησης στην Ευρώπη, επί τη βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, της ευημερίας μέσω της οικονομικής ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ίσης ασφάλειας και σταθερότητας, η οποία είναι ανοικτή για αλληλεπίδραση με άλλες χώρες, τοπικές πρωτοβουλίες και διεθνείς οργανισμούς και χρηματοοικονομικά ιδρύματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να αναπτύξουν οικονομική συνεργασία ως μία συνεισφορά στην επίτευξη ενός υψηλότερου βαθμού ενσωμάτωσης των Ιδρυτικών Μελών στην παγκόσμια οικονομία,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία των χωρών τους και των λαών τους για εποικοδομητική και καρποφόρα συνεργασία σε ευρεία πεδία οικονομικής δραστηριότητας με το σκοπό της μετατροπής της Περιοχής της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου σε μία περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πρόοδος της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου από την έναρξή της αύξησε την ανάγκη να παγιωθεί η διεθνής νομική προσωπικότητα της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να μετατρέψουν την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου σε έναν τοπικό οικονομικό οργανισμό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1

'Ιδρυση του Οργανισμού

Τα Ιδρυτικά Μέλη ιδρύουν τον Οργανισμό της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, ως έναν τοπικό οικονομικό οργανισμό, αναφερόμενο εφεξής στην παρούσα ως Ο.Σ.Ε.Π..

'Αρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου:

α) "Οργανισμός" σημαίνει τον Οργανισμό της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, ο οποίος μπορεί επίσης να αναφέρεται ως "Ο.Σ.Ε.Π.".

β) "Ιδρυτικά Μέλη" είναι τα Κράτη, τα οποία υπέγραψαν τη "Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής επί της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου" την 25η Ιουνίου 1992 στην Κωνσταντινούπολη.

γ) "Παρατηρητής" σημαίνει Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στα οποία παρέχεται το καθεστώς του Παρατηρητή από τον Ο.Σ.Ε.Π.

δ) "Διεθνείς Οργανισμοί" σημαίνει αυτούς τους Οργανισμούς οι οποίοι είναι διακυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί.

ε) "Περιοχή Ο.Σ.Ε.Π." σημαίνει τις επικράτειες των Κρατών - Μελών.

στ) "Επικουρικά όργανα" σημαίνει οποιαδήποτε Ομάδα Εργασίας, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Δυναμικό 'Εργου, Επιτροπή ή υπηρεσία που ιδρύεται από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών ή με την εξουσιοδότησή του.

ζ) "Γενικός Γραμματέας" σημαίνει το Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Ο.Σ.Ε.Π..

η) "Πρόεδρος εν ενεργεία" σημαίνει τον Υπουργό Εξωτερικών του Κράτους - Μέλους το οποίο αναλαμβάνει τη Συνεδριακή Προεδρία του Ο.Σ.Ε.Π. ή οποιονδήποτε άλλον Υπουργό οριζόμενο γι' αυτόν το σκοπό από την Κυβέρνηση του εν λόγω κράτους.

θ) "Τρόϊκα" σημαίνει το Σύστημα το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο εν ενεργεία, τον προηγούμενο και τον επόμενο πρόεδρο του Ο.Σ.Ε.Π. ή τους αντιπροσώπους τους.

ι) "Κανόνες Διαδικασίας" σημαίνει τους Κανόνες Διαδικασίας του Ο.Σ.Ε.Π..

KEΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Αρθρο 3

Αρχές και Σκοποί

Οι ακόλουθες αρχές και σκοποί θα προωθούνται μέσω των δραστηριοτήτων του Ο.Σ.Ε.Π. σε διάφορα επίπεδα:

α. να ενεργεί σε ένα πνεύμα φιλίας και καλής γειτονίας και να διευρύνει τον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών - Μελών,

β. να αναπτύσσει περαιτέρω και να ποικίλλει τη διμερή και πολυμερή συνεργασία επί τη βάσει των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου,

γ. να ενεργεί για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προώθηση των ατομικών και συλλογικών πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων και εταιριών που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία της οικονομικής συνεργασίας, δ. να αναπτύσσει οικονομική συνεργασία κατά τρόπο μη αντικείμενο σε διεθνείς υποχρεώσεις των Κρατών- Μελών περιλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από την ιδιότητα αυτών ως μελών διεθνών οργανισμών ή ιδρυμάτων ολοκληρωτικής ή άλλης φύσεως και μη εμποδίζοντα την προώθηση των σχέσεών τους με τρίτα μέρη,

ε. να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές οικονομικές συνθήκες και συμφέροντα των εμπλεκόμενων Κρατών - Μελών,

στ. να ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή στη διαδικασία της οικονομικής συνεργασίας του Ο.Σ.Ε.Π., άλλων ενδιαφερόμενων κρατών, διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς επίσης και επιχειρήσεων και εταιριών.

'Αρθρο 4

Πεδία συνεργασίας

Σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες αρχές και με το σκοπό χρησιμοποίησης περισσότερο αποτελεσματικά των ανθρώπινων, φυσικών και άλλων πόρων τους για την επίτευξη μιας σταθερής ανάπτυξης των εθνικών τους οικονομιών και της κοινωνικής ευημερίας των λαών τους, τα Κράτη - Μέλη θα συνεργάζονται στα ακόλουθα πεδία: εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη - τραπεζικές εργασίες και χρηματοδότηση - επικοινωνίες - ενέργεια -μεταφορές - γεωργία και αγροτική βιομηχανία - υγειονομική περίθαλψη και φαρμακευτική - περιβαλλοντική προστασία - τουρισμό - επιστήμη και τεχνολογία - ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και οικονομικών πληροφοριών - συνεργασία μεταξύ τελωνείων και άλλων συνοριακών αρχών - ανθρώπινων επαφών - καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος, παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και ραδιενεργών υλικών, όλων των πράξεων τρομοκρατίας και παράνομης μετανάστευσης ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό πεδίο, μετά από μία απόφαση του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

'Αρθρο 5

Ιδιότητα Μέλους

Μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. είναι τα Κράτη τα οποία είναι Μέρη σε αυτόν το Χάρτη.

'Αρθρο 6

Εισδοχή

Ο Ο.Σ.Ε.Π. είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε Κράτος το οποίο επιθυμεί να γίνει Μέλος και θεωρείται ότι είναι ικανό και πρόθυμο να εκπληρώσει τις αρχές και τους σκοπούς του Ο.Σ.Ε.Π. όπως αναφέρονται στον παρόντα Χάρτη.

Οι αιτήσεις για νέα μέλη θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, αποκαλούμενο εφεξής στο παρόν ως το Συμβούλιο, για εξέταση και έγκριση σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας.

'Αρθρο 7

Αποχώρηση

Οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Ο.Σ.Ε.Π., ανακοινώνοντας επισήμως στο Γενικό Γραμματέα της μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Ο.Σ.Ε.Π. την απόφασή του περί αυτού.

Η αποχώρηση θα αρχίσει να ισχύει κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση. 'Οσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, αυτή η αποχώρηση θα αρχίσει να ισχύει κατά το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο ανακοινώνεται.

'Αρθρο 8

Καθεστώς παρατηρητή

Το καθεστώς παρατηρητή στον Ο.Σ.Ε.Π. θα είναι ανοιχτό, κατόπιν αιτήσεως, σε οποιοδήποτε Κράτος ή διεθνή οργανισμό που εκφράζει την προθυμία του να κάνει πρακτική και αξιόλογη συνεισφορά στο έργο του Ο.Σ.Ε.Π..

Το καθεστώς παρατηρητή μπορεί να παρασχεθεί, ανασταλεί ή τερματιστεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας.

'Αρθρο 9

Σχέσεις με τρίτα μέρη

Ο Ο.Σ.Ε.Π. θα προάγει σχέσεις με τρίτα μέρη (κράτη, διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς) που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν επί διαφόρων θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος μέσω:

α. σύμπραξης διαλόγου, εντός ενός πλαισίου περιοδικών ανταλλαγών και διαβουλεύσεων,

β. τομεακής σύμπραξης διαλόγου
γ. πρόσκλησης φιλοξενουμένων
Η σύμπραξη διαλόγου και η τομεακή σύμπραξη διαλόγου μπορεί να παραχωρηθούν μετά από απόφαση του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

'Αρθρο 10

Οι Επικεφαλής των Κρατών ή των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών μπορεί να συνέρχονται, όταν προκύπτει ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

'Αρθρο 11

Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών

Το Συμβούλιο είναι το κύριο τακτικό αποφασιστικό όργανο του Ο.Σ.Ε.Π. που λαμβάνει αποφάσεις.

Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των σκοπών του Ο.Σ.Ε.Π., θα:

α. αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που προσιδιάζουν στη λειτουργία του Ο.Σ.Ε.Π.,

β. μελετά όλα τα θέματα που υποβάλλονται από τα Επικουρικά 'Οργανα και λαμβάνει αναλόγως κατάλληλες αποφάσεις,

γ. λαμβάνει αποφάσεις επί του καθεστώτος μέλους και του καθεστώτος παρατηρητή,

δ. εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανόνες Διαδικασίας,

ε. συνιστά Επικουρικά 'Οργανα εντός του Ο.Σ.Ε.Π., για να αναθέτει καθήκοντα σε αυτά, να ορίζει, τροποποιεί ή τερματίζει τις εντολές τους,

στ. εξετάζει οποιαδήποτε άλλα σχετικά θέματα, τα οποία μπορεί να θεωρήσει κατάλληλα.

'Αρθρο 12

Επικουρικά 'Οργανα

Το Συμβούλιο μπορεί να συνιστά Επικουρικά 'Οργανα.

Τα Επικουρικά 'Οργανα θα εκτελούν εντολές που προσδιορίζονται από το Συμβούλιο, θα συντάσσουν κοινά σχέδια, καθώς επίσης θα παρακολουθούν την πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων/δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τομείς τους.

Τα Επικουρικά 'Οργανα θα υποβάλουν στο Συμβούλιο αναφορές επί της προόδου των δραστηριοτήτων τους, καθώς επίσης και σχετικές συστάσεις.

'Αρθρο 13

Πρόεδρος εν ενεργεία

Ο Πρόεδρος εν ενεργεία θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται εντός του πλαισίου του Ο.Σ.Ε.Π. και θα εξασφαλίζει τη σωστή διεξαγωγή των διαδικασιών του Ο.Σ.Ε.Π., καθώς επίσης και την εφαρμογή των Ψηφισμάτων και Αποφάσεων που εγκρίνονται.

Η Προεδρία θα εναλλάσσεται κάθε έξι μήνες σύμφωνα με την αγγλική αλφαβητική σειρά.

Εάν ένα Κράτος - Μέλος παραιτηθεί από την Προεδρία, αυτή θα αναλαμβάνεται από το επόμενο Κράτος- Μέλος που έχει σειρά.

'Αρθρο 14

Σύστημα Τρόϊκας

Κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου εν ενεργεία, η Τρόϊκα συνέρχεται στο κατάλληλο επίπεδο για να ανταλλάξει απόψεις επί τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του Ο.Σ.Ε.Π. και επί των σχέσεών της με άλλους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς.

'Αρθρο 15

Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων

Στην Επιτροπή Ανωτέρων Αξιωματούχων, που αντιπροσωπεύουν τους Υπουργούς Εξωτερικών των Κρατών - Μελών και ενεργούν για λογαριασμό τους, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. να εξετάζει δραστηριότητες των Επικουρικών Οργάνων, να αξιολογεί την εφαρμογή των αποφάσεων και συστάσεων του Συμβουλίου και να επεξεργάζεται συστάσεις και προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο,

β. να μελετά θέματα σχετιζόμενα με το συντονισμό και συνεργασία με τα σχετικά όργανα του Ο.Σ.Ε.Π., να ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με αυτά τα θέματα και να επεξεργάζεται, εάν είναι αναγκαίο, συναφείς συστάσεις και προτάσεις,

γ. να μελετά οργανωτικά θέματα των δραστηριοτήτων του Ο.Σ.Ε.Π., να συμμετέχει στην επεξεργασία του προκαταρκτικού ημερολογίου συμβάντων, να λαμβάνει αποφάσεις επί σχετικών θεμάτων, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου και του Προέδρου εν ενεργεία,

δ. να υποβάλει στο Συμβούλιο για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Σ.Ε.Π.,

ε. να διορίζει εμπειρογνώμονες σε μία εξειδικευμένη υπο-ομάδα για τη διεξαγωγή του ελέγχου του προϋπολογισμού.

'Αρθρο 16

Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία

Οι Γραμματειακές υπηρεσίες του Ο.Σ.Ε.Π. θα διεξάγονται από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία, η οποία θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν PERMIS, η οποία συνιστάται για αυτόν το σκοπό.

Η PERMIS του Ο.Σ.Ε.Π. είναι εγκατεστημένη στην Κωνσταντινούπολη, στη Δημοκρατία της Τουρκίας.

Η PERMIS θα λειτουργεί υπό την εξουσία του Προέδρου εν ενεργεία του Ο.Σ.Ε.Π.. Αυτή η εξουσία θα εκτελείται από το Γενικό Γραμματέα.

Τα μέλη του προσωπικού της PERMIS θα εκτελούν τα καθήκοντά τους ως διεθνείς αξιωματούχοι με τον οφειλόμενο σεβασμό προς τις αρχές και τους σκοπούς του Ο.Σ.Ε.Π.. Η διαγωγή τους θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις αρχές ακεραιότητας και αμεροληψίας που απαιτούνται για την εργασία τους.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη του προσωπικού της PERMIS δεν θα ζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε αρχή εξωτερική προς τον Ο.Σ.Ε.Π.. Θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία μπορεί να αμαυρώνει τη θέση τους ως διεθνών αξιωματούχων υπευθύνων μόνον έναντι του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

'Αρθρο 17

Απαρτία

Η απαρτία για το Συμβούλιο θα είναι η πλειοψηφία των 2/3 των Κρατών - Μελών.

'Αρθρο 18

Λήψη αποφάσεων

Ο μηχανισμός της λήψης αποφάσεων περιλαμβάνεται στους Κανόνες Διαδικασίας. Το Συμβούλιο θα προσπαθεί να επιτυγχάνει συναίνεση επί όλων των θεμάτων. Επί μερικών θεμάτων, όπως ορίζεται στους Κανόνες Διαδικασίας, η συναίνεση είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε.Π.

'Αρθρο 19

Γενικοί 'Oροι

Τα σχετιζόμενα με τον Ο.Σ.Ε.Π. σώματα, τα οποία έχουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς, θα εκτελούν τις λειτουργίες τους σύμφωνα με τα βασικά τους έγγραφα και με το δέοντα σεβασμό προς τις αρχές του Ο.Σ.Ε.Π., που περιλαμβάνονται στη "Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής επί της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου" της 25ης Ιουνίου 1992 και στον παρόντα Χάρτη.

'Αρθρο 20

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, αποκαλούμενη εφεξής στο παρόν PABSEC, που αντιπροσωπεύει τα εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών - Μελών, παρέχει σταθερή υποστήριξη στη διαδικασία συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου σε συμβουλευτική βάση.

Ο Ο.Σ.Ε.Π. θα συνεργάζεται στενά με την PABSEC στην προαγωγή των σκοπών του Ο.Σ.Ε.Π..

Οι σχέσεις Ο.Σ.Ε.Π.-PABSEC θα βασίζονται επί των αρχών της "Διακήρυξης Συνόδου Κορυφής επί της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου" της 25ης Ιουνίου 1992, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, των μεταγενέστερων αποφάσεων των Συνόδων Κορυφής, καθώς επίσης και επί της "Διακήρυξης επί της Συστάσεως της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου", που εγκρίθηκε την 26η Φεβρουαρίου 1993 στην Κωνσταντινούπολη.

'Αρθρο 21

Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε.Π.

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε.Π., ως μία διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση, αποτελείται από αντιπροσώπους των επιχειρηματικών κοινοτήτων των Κρατών - Μελών του Ο.Σ.Ε.Π..

Οι Εκθέσεις του Επιχειρηματικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλονται στο Συμβούλιο για ενημέρωση και, εάν είναι αναγκαίο, για κατάλληλη δράση.

'Αρθρο 22

Εμπορική και Αναπτυξιακή Τράπεζα του Ευξείνου Πόντου

Τα Κράτη - Μέλη, με τη "Συμφωνία Συστάσεως της Εμπορικής και Αναπτυξιακής Τράπεζας του Ευξείνου Πόντου" (BSTDB) που έγινε στην Τιφλίδα την 30ή Ιουνίου 1994, ίδρυσαν την BSTDB.

Ο σκοπός της Τράπεζας θα είναι να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαδικασία μετάβασης των Κρατών, Μελών προς την οικονομική ευημερία των λαών της περιοχής και να χρηματοδοτεί και προάγει τοπικά έργα και να παρέχει άλλες τραπεζικές υπηρεσίες σε έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα Κράτη - Μέλη και εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των Κρατών - Μελών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Συμφωνίας Συστάσεως της BSTDB.

'Αρθρο 23

Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Ο Ο.Σ.Ε.Π. θα προάγει τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων, των πανεπιστημιακών λειτουργών και επιστημόνων των Κρατών - Μελών, με το σκοπό προαγωγής των αρχών και σκοπών του Ο.Σ.Ε.Π. εντός της αρμοδιότητάς τους.

'Αρθρο 24

Θυγατρικά Κέντρα του Ο.Σ.Ε.Π.

Τα Θυγατρικά Κέντρα του Ο.Σ.Ε.Π. ιδρύονται μετά από έγκριση του Συμβουλίου για να εξυπηρετούν όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη - Μέλη επί ειδικών πεδίων συνεργασίας.

Τα αντίστοιχα κέντρα θα εργάζονται σε στενή σχέση με τα σχετικά Επικουρικά 'Οργανα του Ο.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα ειδικά πεδία της δραστηριότητάς τους.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των κέντρων είναι συμβουλευτικής φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 25

Προϋπολογισμός του Οργανισμού

Ο προϋπολογισμός του Ο.Σ.Ε.Π. αποτελείται από τις οικονομικές συνεισφορές από τα Κράτη - Μέλη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός θα εγκρίνεται και ελέγχεται σε ετήσια βάση. Το οικονομικό έτος θα διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Η παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο για εξέταση.

'Αρθρο 26

Εθελοντικές εισφορές προς τον Οργανισμό

Ειδικοί λογαριασμοί μπορεί να δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεων του Συμβουλίου. Προς αυτόν το σκοπό, εισφορές σε εθελοντική βάση από τα Κράτη - Μέλη του Ο.Σ.Ε.Π., ομάδες Κρατών, Παρατηρητές, τρίτα μέρη-δωρητές θα είναι ευπρόσδεκτες, υπό τον όρο ότι οι όροι που συνδέονται με αυτές τις εθελοντικές εισφορές συνάδουν προς τις αρχές και τους σκοπούς του Ο.Σ.Ε.Π..

Κάθε ειδικός λογαριασμός θα διέπεται από ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που θα υιοθετούνται για κάθε λογαριασμό από το Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 27

Νομική ικανότητα

Ο Ο.Σ.Ε.Π. θα έχει νομική προσωπικότητα. Θα έχει την ικανότητα:

α) να συμβάλλεται,

β) να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,

γ) να ενεργεί νόμιμες διαδικασίες.

'Αρθρο 28

Προνόμια και Ασυλίες

Ο Ο.Σ.Ε.Π., οι Αξιωματούχοι της και οι Αντιπρόσωποι των Κρατών - Μελών θα απολαμβάνουν στις επικράτειες των Κρατών - Μελών τα προνόμια και τις ασυλίες που ορίζονται στη "Συνθήκη επί των Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών", που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Φεβρουαρίου 1946, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανεξάρτητη άσκηση των λειτουργιών τους σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς του Ο.Σ.Ε.Π..

Οι Αξιωματούχοι της PERMIS και οι Αντιπρόσωποι των Κρατών - Μελών, οι οποίοι είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι της Φιλοξενούσας Χώρας, θα απολαμβάνουν μόνον δικαιοδοτική ασυλία και απαραβίαστο εν σχέσει με επίσημες πράξεις που εκτελούνται κατά την άσκηση των λειτουργιών τους.

Τα Μέλη θα συνάψουν ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του προσωπικού του Ο.Σ.Ε.Π. και της PERMIS.

'Αρθρο 29

Διευθέτηση διαφωνιών

Σε περίπτωση μιας διαφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων Κρατών - Μελών που αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος Χάρτη, τα ενδιαφερόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται και, εάν είναι αναγκαίο, θα υποβάλουν τη διαφωνία στο Συμβούλιο για εξέταση και κατάλληλες ενέργειες.

'Αρθρο 30

Τροποποιήσεις

Οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος μπορεί να προτείνει μία τροποποίηση του παρόντος Χάρτη.

Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης θα κυκλοφορεί στα Κράτη - Μέλη μέσω της PERMIS και θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο για εξέταση και έγκριση.

Τροποποιήσεις στον παρόντα Χάρτη, που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα υπόκεινται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα Κράτη - Μέλη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 'Αρθρο 33.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 31

Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση, προσχώρηση

Ο παρών Χάρτης θα είναι ανοικτός για υπογραφή από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη του Ο.Σ.Ε.Π..

Ο παρών Χάρτης υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή, ή έγκριση από τα υπογράφοντα Ιδρυτικά Μέλη του Ο.Σ.Ε.Π..

Ο παρών Χάρτης θα είναι ανοικτός για προσχώρηση από οποιοδήποτε μη υπογράφον Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη.

'Εγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα.

'Αρθρο 32

Επιφυλάξεις

Καμία επιφύλαξη δεν μπορεί να γίνει στον παρόντα Χάρτη.

'Αρθρο 33

Θέση σε ισχύ

Ο παρών Χάρτης θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία εννέα Ιδρυτικά Μέλη κατέθεσαν τα έγγραφα της επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής τους.

Για κάθε Κράτος το οποίο επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει ή προσχωρεί στον παρόντα Χάρτη μετά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο παρών Χάρτης θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης από αυτό το Κράτος των αντίστοιχων εγγράφων του.

'Αρθρο 34

Θεματοφύλακας

Η PERMIS θα είναι ο Θεματοφύλακας του παρόντος Χάρτη.

Το πρωτότυπο του παρόντος Χάρτη σε ένα μόνο αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα θα κατατεθεί στην PERMIS, ως Θεματοφύλακα.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς αυτόν το σκοπό, υπέγραψαν τον παρόντα Χάρτη.

'Εγινε στη Γιάλτα, σήμερα την πέμπτη ημέρα του Ιουνίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Για τη Γεωργία

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Για τη Ρουμανία

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας

Για την Ουκρανία

Ο.Σ.Ε.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία

Με το παρόν βεβαιώνω ότι το ανωτέρω κείμενο είναι ένα ακριβές αντίγραφο του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, που έγινε στη Γιάλτα την 5η Ιουνίου 1998.

Vassil BAYTCHEV

Πρέσβης

Γενικός Γραμματέας

(υπογραφή)

Σφραγίδα του Ο.Σ.Ε.Π.

Κωνσταντινούπολη, 9 Ιουνίου 1998

'Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Χάρτη που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 33 αυτού."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του κύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

'Εχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την 'Εκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: "Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις".

Επίσης τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" σαράντα εννέα μαθητές και δύο συνοδοί-καθηγητές από το 4ο Λύκειο Γαλατσίου.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες)

Κύριοι συνάδελφοι, ακολουθούν τρεις συμβάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες έχουν το ίδιο περιεχόμενο, με τρεις διαφορετικές χώρες.

Κύριε Παναγιώτου, εσείς θα τις αναπτύξετε από την πλευρά του Κ.Κ.Ε.;

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Επειδή έχουν το ίδιο περιεχόμενο, θα σας δώσω πέντε λεπτά προκειμένου να πείτε τις απόψεις σας.

Πρόκειται, κύριοι συνάδελφοι, για τα εξής νομοσχέδια:

1) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ'ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ'ετέτου".

2) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ'ενός, και της Ουκρανίας αφ'ετέτου".

3) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ'ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφ'ετέτου".

'Ολα τα κόμματα γι'αυτές τις συμβάσεις ψήφισαν υπέρ, εκτός από το Κ.Κ.Ε. που τις καταψήφισε.

Θα δώσω τώρα το λόγο για πέντε λεπτά στον κ. Παναγιώτου, προκειμένου να αναπτύξει τις αντιρρήσεις του Κ.Κ.Ε. γι'αυτές τις συμβάσεις.

Ορίστε, κύριε Παναγιώτου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Επειδή θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση αποτελεί καινούρια μορφή οικονομικού μοιράσματος του κόσμου, έτσι οι εταιρικές σχέσεις με την Ουκρανία, τη Ρώσικη Ομοσπονδία και τη Μολδαβία που προτείνονται για κύρωση, είναι σε βάρος αυτών των χωρών και των λαών τους.

Με τις εταιρικές αυτές σχέσεις η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, κυρίως οι ηγέτιδες δυνάμεις της επιδιώκουν να θέσουν υπό έλεγχο τις οικονομίες αυτών των χωρών, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία γι' αυτήν.

Οι χώρες αυτές έχουν πολύ σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές,ενώ δεν είναι μικρότερης σημασίας οι αγορές τους. Ακόμη διακηρυγμένος σκοπός αυτών των σχέσεων που καλούμαστε να επικυρώσουμε είναι η παραπέρα εμπέδωση της οικονομίας της αγοράς. Δηλαδή, η παραπέρα ενίσχυση των καπιταλιστικών σχέσεων και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Επειδή θεωρούμε ότι δεν έχουν να κάνουν σχέση με την αμοιβαία επωφελή ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και των χωρών αυτών και επειδή αναπτύξαμε τις απόψεις μας παρ' όλο που τα πρωτόκολλα αυτά έχουν υπογραφεί στα μέσα του Απρίλη και του Μάη του προηγούμενου χρόνου, δεν συμφωνούμε και τα καταψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Επί των αντιρρήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να επισημάνω ότι πρόκειται για πρωτόκολλα που ουσιαστικά επεκτείνουν την συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Οι τρεις χώρες που προστέθηκαν στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση με την τελευταία διεύρυνσή της, δηλαδή η Σουηδία, η Φιλανδία και η Αυστρία, με αυτό το πρωτόκολλο επεκτείνουν τη δράση τους και στις χώρες αυτές.

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ήδη έχει κυρώσει τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με τη Ρωσία, με τη Μολδαβία και την Ουκρανία το 1995, 1997 και 1996 αντίστοιχα. Απλώς, αυτήν τη στιγμή επεκτείνεται η ισχύς της αρχικής συμφωνίας και στις τρεις νέες χώρες. Είναι μία συμφωνία εμπορικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με τις τρεις αυτές χώρες. Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση θέλει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει περαιτέρω τις σχέσεις της με την περιοχή αυτή. Αντιλαμβάνεσθε τη σημασία που έχει, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον, η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και της Ρωσίας και των άλλων δύο χωρών να προωθηθεί. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει χωρίς δισταγμό πραγματικά να προχωρήσουμε στην κύρωση αυτών των πρωτοκόλλων. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Υπουργέ.

Eρωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ' ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφ' ετέρου";

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ' ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ' ετέρου", έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση κατ' αρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολο και έχει ως εξής:


Σελίδα 5489
Η σελίδα σε PDF

Σελίδα 5490
Η σελίδα σε PDF

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ,

ΑΦ' ΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ,

ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα Μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και Χάλυβα και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

καλούμενα εφεξής, "τα Κράτη-Μέλη", και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

καλούμενες εφεξής "η Κοινότητα",

αφ' ενός, και

η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

αφ' ετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και συνεπώς στην Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας καθίστανται Μέρη της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ' ενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφ' ετέρου, που υπεγράφη στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου 1994, κατωτέρω καλουμένης "η Συμφωνία", και αποδέχονται και λαμβάνουν υπόψη, όπως και τα άλλα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της Συμφωνίας, καθώς και τις κοινές δηλώσεις, τις ανταλλαγές επιστολών και τη δήλωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη, η οποία υπεγράφη την ίδια ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 2

Τα κείμενα της Συμφωνίας, η Τελική Πράξη και όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα επισυνάπτονται στο παρόν Πρωτόκολλο και είναι εξίσου αυθεντικά με τα κείμενα στις άλλες γλώσσες, στις οποίες έχουν συνταχθεί η Συμφωνία, η Τελική Πράξη και όλα τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 3

Το παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, φινλανδική και ρωσική γλώσσα
ΑΡΘΡΟ 4

Το παρόν Πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα Μέρη σύμφωνα με τις κατ' ιδίαν διαδικασίες.

Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν μεταξύ τους την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο.

Σελίδα 5492 μέχρι και σελίδα 5510
είναι σε PDF

'Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτού."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο των ως άνω τριών νομοσχεδίων.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

Προχωρούμε στη συνέχεια της νομοθετικής εργασίας.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουμανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της υιοθεσίας".

Τα κόμματα όλα, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ψήφισαν υπέρ της κύρωσης της σύμβασης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα την καταψήφισε.

Επί των αντιρρήσεών του, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού της Βουλής, το λόγο έχει ο κ. Αγγουράκης για πέντε λεπτά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν είναι απλά αντίρρηση αλλά διαφωνία. Η διαφωνία μας με τη συγκεκριμένη σύμβαση ξεκινάει από το γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε στην επιτροπή -και όχι από μας αλλά από Βουλευτή άλλου κόμματος- δυστυχώς σ' αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα είμαστε μάρτυρες ενός εμπορίου, επιτρέψτε μου να πω αυτήν την έκφραση.

Ειπώθηκε, δηλαδή, ότι ειδικά με τη Ρουμανία υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται αγοραπωλησίες πέντε έως δεκαπέντε χιλιάδων δολαρίων, εμπλέκονται μεσάζοντες, ενυπάρχει το προσωπικό κέρδος κλπ. Δυστυχώς η συγκεκριμένη συμφωνία δεν έρχεται να περιορίσει αυτήν την απάνθρωπη και απαράδεκτη κατάσταση. Αντιθέτως φοβούμαστε πολύ ότι θα την επιτείνει ακόμη περισσότερο.

Για τη συγκεκριμένη συμφωνία η πρώτη διαφωνία μας ήταν ότι η ίδια η συμφωνία δεν ανταποκρίνεται στον τίτλο, που είναι "Συνεργασία της Ελλάδας και της Ρουμανίας στον τομέα της υιοθεσίας". Οι διατάξεις της συγκεκριμένης συμφωνίας αφορούν υιοθεσίες από τη δική μας πλευρά παιδιών από τη Ρουμανία και όχι αντίστροφα. 'Ηθελε η χώρα μας να κάνει μία συμφωνία μόνο για την υιοθέτηση παιδιών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα; Θα μπορούσε ο τίτλος να είναι αντίστοιχος.

'Ενα δεύτερο σοβαρό ζήτημα που υπάρχει είναι ότι κατά την άποψή μας η συγκεκριμένη συμφωνία και το γεγονός ότι η χώρα μας -νομίζω ούτε η Ρουμανία- δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε διακρατικές υιοθεσίες, που έγινε στη Χάγη το 1993, δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των παιδιών στο συγκεκριμένο τομέα.

Στη συνέχεια πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι με βάση και τις παρατηρήσεις που έχει κάνει ο σύλλογος των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν, υπάρχουν ορισμένες σοβαρές πλευρές στη συγκεκριμένη συμφωνία, που δυστυχώς δεν μπορούν να παρθούν υπόψη, γιατί είναι μία διεθνής συμφωνία, άρα ή τη δέχεσαι ή την καταψηφίζεις. Μερικές από αυτές όμως είναι πάρα πολύ σοβαρές.

Στο άρθρο 4 δεν υπάρχει η υποχρέωση να δίνονται αντίστοιχες πληροφορίες για τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν την καταγωγή τους και να έχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εφόσον το θέλουν, για τους φυσικούς γονείς τους παραδείγματος χάριν.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα ζητήματα, όπως είναι το άρθρο 7, που αφορούν τα όρια ηλικίας των γονιών στη χώρα μας, προκειμένου να υιοθετήσουν παιδιά από τη Ρουμανία. Με βάση τις παρατηρήσεις του συγκεκριμένου συλλόγου -το ψάξαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι έτσι είναι- είναι πιο πίσω και από την ελληνική νομοθεσία στην κατεύθυνση ότι δεν διαμορφώνονται οι καλύτερες συνθήκες για την οικογένεια.

Υπάρχουν επίσης ζητήματα που έχουν σχέση με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει μία διάταξη που να λέει ότι αυτή η διαδικασία θα γίνεται μόνο με δικαστικές αποφάσεις, κάτι που δεν υπάρχει.

Η διάταξη του άρθρου 12 ρητά αναφέρει ότι πολλές πλευρές των συγκεκριμένων διαδικασιών μπορούν να εκχωρηθούν σε ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου. Φυσικά λέει ότι πρέπει να είναι κατάλληλα. Εν πάση περιπτώσει τέτοιου είδους ιδρύματα υπάρχουν και στη Ρουμανία είναι εβδομήντα δύο, όπως μάθαμε στην επιτροπή και το αποτέλεσμα της λειτουργίας τους είναι αυτό που σας έχω περιγράψει προηγουμένως.

Τελειώνω σημειώνοντας τα σοβαρά προβλήματα που έχει το άρθρο 15, το οποίο δεν εξασφαλίζει τα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί στη χώρα μας σε περίπτωση που για τους οποιουσδήποτε λόγους εγκαταλειφθούν από τους θετούς γονείς τους.

Γι' αυτούς τους λόγους εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο Υφυπουργός κ. Κοτσώνης έχει το λόγο για πέντε λεπτά επί των αντιρρήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η συμφωνία μεταξύ Ελλαδος και Ρουμανίας η οποία έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή πιστεύω ότι είναι μία συμφωνία που πρέπει να ψηφιστεί από τους συναδέλφους, γιατί απαντά σε ένα μεγάλο αίτημα πολλών άτεκνων οικογενειών που λαχταρούν να αποκτήσουν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, να αποκτήσουν ένα παιδί.

Δεδομένου ότι το τραγικό φαινόμενο της ορφάνειας πλέον στη χώρα μας έχει σχεδόν εξαλειφθεί, δηλαδή δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα τα οποία να διατίθενται για υιοθεσία, εκ των πραγμάτων η Κυβέρνησή μας αναζήτησε σε φιλικές χώρες, γειτονικές χώρες με κοινές πολιτιστικές ρίζες παιδιά για να μπορέσει να καλύψει αυτήν τη μεγάλη ανθρώπινη ανάγκη.

Οδηγηθήκαμε, λοιπόν, στην υπογραφή αυτής της συμβάσεως με το ρουμανικό κράτος και πιστεύουμε ότι πραγματικά καλύπτουμε μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη.

Για τις παρατηρήσεις τις οποίες έκανε ο συνάδελφος κ. Αγγουράκης έχω να πω ότι υπάρχει πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία, όπως παραδείγματος χάρη για την αναζήτηση ριζών, όπου ο κάθε υιοθετηθείς όταν φτάσει στην νόμιμη ηλικία μπορεί με δικό του ενδιαφέρον, με δική του αίτηση να αναζητήσει τις ρίζες του.

'Οσον αφορά δε κάποιες αιτιάσεις που αφορούν αγοραπωλησίες κλπ., θα έλεγα ότι αντίθετα με αυτήν τη σύμβαση, όχι απλώς περιορίζουμε αλλά πιστεύουμε ότι εξαλείφουμε το φαινόμενο της αγοραπωλησίας των βρεφών. Πληροφορώ τη Βουλή ότι ήδη βρισκόμαστε σε μία πορεία συζητήσεων με τη δημοκρατία της Αλβανίας για να υπογράψουμε μια αντίστοιχη συμφωνία γιατί οι αιτήσεις ατέκνων ζευγαριών εδώ στην Ελλάδα για υιοθεσία είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό παρακαλώ τη Βουλή να ψηφίσει αυτήν τη συμφωνία και να την κυρώσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουμανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της υιοθεσίας".

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόμου;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουμανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της υιοθεσίας" έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

"Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουμανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της υιοθεσίας

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών της Ρουμανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της υιοθεσίας, που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 13 Μαΐου 1998, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται μεταξύ:

Της Ρουμανικής Επιτροπής Υιοθεσιών, ήτοι της κεντρικής αρχής της Ρουμανικής Κυβέρνησης που είναι επιφορτισμένη με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία σε Διακρατικές Υιοθεσίες, που καταρτίσθηκε στη Χάγη στις 29.5.1993, εκπροσωπούμενης από τον κ. CRISTIAΝ ΤΑBACARU, Υφυπουργό, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου από τον Πρέσβη της Ελλάδος στη Ρουμανία κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗ του Ιωάννη.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθιερωθεί ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων στην παρούσα Συμφωνία στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω υιοθεσίας, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20.11.1989.

2. Η συνεργασία μεταξύ των δύο Συμβαλλομένων έχει τους εξής σκοπούς:

α. Να παρέχει εγγυήσεις ότι η υιοθεσία ενός παιδιού που εμπίπτει στη δικαιοδοσία μίας από τις δύο χώρες, των οποίων οι αρχές συμβάλλονται στην παρούσα, από ένα ζεύγος ή ένα πρόσωπο που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της άλλης χώρας, πραγματοποιείται προς το συμφέρον του παιδιού και με σκοπό την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού και ότι έχει υπάρξει η δέουσα συμμόρφωση προς τις νομοθεσίες των δύο χωρών.

β. Να εξασφαλίζει ότι η προβλεπόμενη, από το εδάφιο α', υιοθεσία είναι αναγνωρισμένη και από τις δύο χώρες των Συμβαλλόμενων Μερών στην παρούσα Συμφωνία.

γ. Να εμποδίσει την απαγωγή, πώληση και διακίνηση παιδιών.

3. Οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα Συμφωνία ενεργούν με σκοπό να προαγάγουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των δύο χωρών και να λαμβάνουν απευθείας όλα τα αναγκαία μέτρα για να:

α. Παρέχουν σε αλλήλους όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία επί των υιοθεσιών της αντίστοιχης χώρας και κάθε άλλη γενική πληροφορία, όπως στατιστικές αναφορές, ενημερωτικές (FOLLOW UP) αναφορές και έντυπα.

β. Εξαλείφουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να εμποδίσει την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα Συμφωνία θα λάβουν αμέσως ή με την υποστήριξη άλλων δημόσιων αρχών στις αντίστοιχες χώρες όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και παρεμπόδιση κάθε παράνομου υλικού οφέλους από τις υιοθεσίες.

ΑΡΘΡΟ 4

Οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα Συμφωνία θα λάβουν αμέσως ή με την υποστήριξη άλλων δημοσίων αρχών στις αντίστοιχες χώρες όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

α. Να συλλέγουν, παρακολουθούν ή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προς υιοθεσία παιδιών και των γονέων που πρόκειται να τα υιοθετήσουν, στο βαθμό που απαιτείται για να οριστικοποιηθεί η υιοθεσία.

β. Να διευκολύνουν και παρακολουθούν τη διαδικασία υιοθεσίας.

γ. Να προωθούν στις αντίστοιχες χώρες την ανάπτυξη υπηρεσιών καθοδήγησης για όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του παιδιού μετά την υιοθεσία.

δ. Να ανταλλάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης σε περιπτώσεις υιοθεσιών σε άλλες χώρες.

ε. Να απαντούν, στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκατέρωθεν νομοθεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών, σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών για ειδικές περιπτώσεις που αφορούν υιοθεσίες και που έχουν υποβληθεί από άλλες δημόσιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 5

Η υιοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2α μπορεί να ολοκληρωθεί εάν οι Συμβαλλόμενοι της παρούσας Συμφωνίας:

α. Βεβαιωθούν ότι οι μελλοντικοί θετοί γονείς είναι ικανοί να υιοθετήσουν σύμφωνα με τη δική τους εθνική νομοθεσία.

β. Βεβαιωθούν ότι υπάρχουν εγγυήσεις ότι ο υιοθετούμενος μπορεί να εισέλθει και να ζήσει μονίμως στην επικράτεια της άλλης χώρας, εφόσον εγκριθεί η υιοθεσία, καθώς και ότι θα μπορεί να παρακολουθείται η υιοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία μιας χώρας, της οποίας η αρχή είναι Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Συμφωνίας και που επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί, που υπάγεται στη δικαιοδοσία της άλλης χώρας, της οποίας η αρχή είναι Συμβαλλόμενο Μέρος της παρούσας Συμφωνίας, θα απευθύνονται στην αρχή της χώρας τους.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Εάν ο Συμβαλλόμενος, που έχει λάβει μία αίτηση υιοθεσίας δυνάμει του άρθρου 6, κρίνει ότι οι αιτούντες είναι ικανοί να υιοθετήσουν, συντάσσει μία αναφορά που περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας, την ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας και τα προσόντα τους για υιοθεσία, το προσωπικό, οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό τους, το κοινωνικό τους παρελθόν, τους λόγους υιοθεσίας και τα παιδιά που είναι ικανοί να υιοθετήσουν.

2. Η αναφορά υποβάλλεται στον άλλο Συμβαλλόμενο της Συμφωνίας, μαζί με την αίτηση υιοθεσίας και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία θα εγκριθεί η υιοθεσία, συνοδευόμενα από μία επίσημη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του άλλου Συμβαλλομένου.

3. Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, αυτός που υιοθετεί ανήλικο πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ό έτος και να μην έχει υπερβεί το 60ό έτος ηλικίας.

Η διαφορά ηλικίας μεταξύ του υιοθετούντος και του υιοθετουμένου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 18 ετών και μεγαλύτερη των 45 ετών.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αρκεί να συντρέχουν μόνο στο πρόσωπο του ενός των συζύγων.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Στην περίπτωση αίτησης για υιοθεσία ενός παιδιού από τη Ρουμανία από πρόσωπα ή οικογένειες από την Ελλάδα, μετά από την επιλογή και τον ορισμό του παιδιού για τους υποψήφιους θετούς γονείς απαιτείται στάδιο προσαρμογής των θετών γονέων με το παιδί στη Ρουμανία, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 ημερών.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατόπιν εισηγήσεων των Ειδικών που εποπτεύουν την παρακολούθηση του παιδιού.

3. Οι αρμόδιες Ρουμανικές Αρχές θα αποστέλλουν στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές έκθεση που αναφέρεται στην εξέλιξη της προσαρμογής του παιδιού με τους μέλλοντες θετούς γονείς, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Στην περίπτωση που οριστικοποιείται η υιοθεσία, ο Συμβαλλόμενος, στην επικράτεια του οποίου θα εγκριθεί η υιοθεσία, θα ενημερώσει αμέσως τον άλλο Συμβαλλόμενο και θα υποβάλει το επικυρωμένο αντίγραφο της οριστικής αποφάσεως υιοθεσίας.

2. Οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε το παιδί να λάβει την άδεια να αναχωρήσει από τη χώρα καταγωγής του, καθώς και την άδεια να εισέλθει στη χώρα υιοθεσίας του και να ζήσει μονίμως στην επικράτεια της άλλης χώρας.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο Συμβαλλόμενος, στου οποίου την επικράτεια το παιδί θα ζήσει μετά την οριστικοποίηση της υιοθεσίας, θα υποβάλλει στον άλλο Συμβαλλόμενο ενημερωτικές αναφορές (FΟLLΟW UP) που θα περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για την εξέλιξη του παιδιού μετά την υιοθεσία.

2. Οι αναφορές θα στέλνονται κάθε τρεις μήνες για δύο τουλάχιστον έτη μετά την ημερομηνία εισόδου του παιδιού στη χώρα όπου θα κατοικήσει μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας. Οι αναφορές πρέπει να είναι συντεταγμένες στη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Εάν ο Συμβαλλόμενος, στην επικράτεια του οποίου το παιδί διαμένει μετά την υιοθεσία, κρίνει ότι η παραμονή του παιδιού στη θετή οικογένεια έχει παύσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παιδιού, ο Συμβαλλόμενος αυτός θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προσφέρει στο παιδί την ίδια προστασία, όπως και σε κάθε άλλο παιδί που έχει προσωρινώς ή εντελώς στερηθεί το οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. και με την οικεία νομοθεσία της χώρας αυτής.

2. Λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την ηλικία του παιδιού, το επίπεδο ωριμότητας και τη διακριτική ικανότητά του, θα ζητείται η γνώμη του παιδιού, και, εάν χρειασθεί, η συναίνεση του παιδιού για τα μέτρα που θα ληφθούν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Κάθε Συμβαλλόμενος στην παρούσα Συμφωνία μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 4, 5, 6, 7, 10 της παρούσας Συμφωνίας σε ένα εξουσιοδοτημένο ιδιωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας.

2. Τα ιδιωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα έχουν άδεια από τον Συμβαλλόμενο που μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες.

'Αδεια μπορούν να λάβουν μόνο τα ιδρύματα που είναι ικανά να ασκούν σωστά τις αρμοδιότητές τους και να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Πρέπει να έχουν δεόντως συσταθεί στην αντίστοιχη χώρα.

β. Να έχουν μη κερδοσκοπικό σκοπό μέσα στα όρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία της χώρας από την οποία θα εξουσιοδοτηθούν.

γ. Να διευθύνονται και να διοικούνται από πρόσωπα, των οποίων η ηθική ακεραιότητα και η επαγγελματική ικανότητα ή πείρα τα καθιστά ικανά να δραστηριοποιούνται στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω υιοθεσιών.

δ. Να παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ως προς τη διάρθρωση, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάστασή τους.

ΑΡΘΡΟ 13

'Ενα εξουσιοδοτημένο ιδιωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια από ένα Συμβαλλόμενο στην παρούσα Συμφωνία, δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητες στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλομένου, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί από τον Συμβαλλόμενο εκείνο.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι Συμβαλλόμενοι στην παρούσα Συμφωνία δεσμεύονται να ασκούν τακτικό και πραγματικό έλεγχο στις δραστηριότητες των ιδιωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν ως αρμόδια, ώστε η δραστηριότητά τους αυτή να είναι σύμφωνη με τις αρχές και τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 15

Σε περιπτώσεις εγκατάλειψης ή συναίνεσης για τοποθέτηση από τους βιολογικούς γονείς Ρουμανοπαίδων στην Ελλάδα, οι Ελληνικές υπηρεσίες οφείλουν να στέλνουν τον πλήρη φάκελο του παιδιού στη Ρουμανική Επιτροπή Υιοθεσιών, η οποία αφού τον εξετάσει και με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, θα εγκρίνει την υιοθεσία του στην Ελλάδα, αφού προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια γι' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο.

2. Επιτρέπεται η μονομερής καταγγελία της Συμφωνίας, μόνο στην περίπτωση που ο ένας Συμβαλλόμενος δεν συμμορφώνεται με τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις.

Η μονομερής καταγγελία της Συμφωνίας τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο 3 μηνών από της κοινοποιήσεώς της στον άλλο Συμβαλλόμενο στην παρούσα.

3. Η λήξη της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να γίνει με αμοιβαία συμφωνία των Συμβαλλόμενων Μερών.

4. Η λήξη της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επιφέρει καμία αναδρομική συνέπεια επί των υιοθεσιών που είναι ήδη στη διαδικασία εκπλήρωσής τους.

5. Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας μπορούν να γίνουν μόνο δι' αμοιβαίας συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε διαφορά σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται δια της διπλωματικής οδού, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που ορίζει το διεθνές δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 18

Η παρούσα Συμφωνία αποκτά νομική ισχύ την ημέρα της υπογραφής της από τους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων.

Η παρούσα Συμφωνία συνήφθη σε πρωτότυπα, το καθένα στη Ρουμανική γλώσσα και στην Ελληνική γλώσσα και τα δύο έχουν την ίδια ισχύ.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων δεόντως εξουσιοδοτημένοι να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία, υπέγραψαν και σφράγισαν κάθε σελίδα των πρωτοτύπων.

Βουκουρέστι, 13 Μαΐου 1998


Για το Υπουργείο

Υγείας και Πρόνοιας

της Κυβέρνησης της

Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο Πρέσβης της Ελλάδος

στη Ρουμανία(υπογραφή)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΤΗΣ

του Ιωάννη
Για τη Ρουμανική

Επιτροπή Υιοθεσιών

της Ρουμανικής ΚυβέρνησηςΟ Πρόεδρος της

Ρουμανικής Επιτροπής

Υιοθεσιών

(υπογραφή)

ΔΡ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΛΙΒΙΟΥ ΤΑΜΠΑΚΑΡΟΥ'Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 αυτής."

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπ' ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών όσον αφορά την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

'Εχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, κατέθεσαν σχέδιο νόμου: "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις".

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.

Κύριοι συνάδελφοι έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι με την υπ' αριθμόν 1143/868/17.3.1999 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για την έρευνα των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης Οτσαλάν.

Η Βουλή εγκρίνει;

OΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): H Βουλή ενέκρινε.

Η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στις κυρίες και στους κυρίους Βουλευτές και θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.

" ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θ' - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ'

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 1999


Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 68 του Συντάγματος,

2. τα άρθρα 144 έως και 148 σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 παρ. 3 και

25 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό),

3. την από 12 Μαρτίου 1999 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, περί

συστάσεως εξεταστικής επιτροπής, "για την έρευνα των πραγματικών

δεδομένων της υπόθεσης Οτσαλάν",

4. τις έγγραφες υποδείξεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε,

συνιστούμε εξεταστική επιτροπή "για την έρευνα των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης Οτσαλάν", που θα έχει τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις των άρθρων 144 έως και 148 του Κανονισμού της Βουλής.

Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από 31 μέλη και συγκροτείται ως ακολούθως:

Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Αλέξανδρος Ακριβάκης

Αθανάσιος Αλευράς

Ευάγγελος Βλασσόπουλος

Νικόλαος Γκεσούλης

Ιωάννης Ζαφειρόπουλος

Δημήτριος Θάνος

Ιωάννης Καλαμακίδης

Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ιωάννης Καψής

Νικόλαος Λεβογιάννης

Ηλίας Παπαδόπουλος

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Χρήστος Ροκόφυλλος

Ανέστης Σαατσόγλου

Ιωάννης Σκουλαρίκης

Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Αθανάσιος Τσούρας

Από τη Νέα Δημοκρατία

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Μαριέτα Γιαννάκου

Μιλτιάδης 'Εβερτ

Επαμεινώνδας Ζαφειρόπουλος

Γεώργιος Καρατζαφέρης

Παναγιώτης Λουκάκος

Χρήστος Μαρκογιαννάκης

'Αννα Μπενάκη

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Προκόπης Παυλόπουλος

Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Αχιλλέας Κανταρτζής

Από το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου

Φώτης Κουβέλης

Από το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα

Αναστάσιος Ιντζές

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

Νικόλαος Κάκκαλος

Η ανωτέρω επιτροπή θα υποβάλει στη Βουλή το πόρισμά της την 30η Απριλίου 1999.

Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα έχει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της ως άνω επιτροπής και η Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών θα τηρήσει τα πρακτικά.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ"


Κοινοποίηση:

1. Γραφείο κ. Προέδρου της Βουλής

2. Γραφεία Κοινοβουλευτικών Ομάδων

3. Αναφερομένους κ.κ. Βουλευτές

4. Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

5. Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Παρασκευής 5 Μαρτίου 1999 και της Δευτέρας 8 Μαρτίου 1999 και ερωτάται το Σώμα αν τα επικυρώνει.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς τα Πρακτικάτης Παρασκευής 5 Μαρτίου 1999 και της Δευτέρας 8 Μαρτίου 1999 επικυρώθηκαν.

Κύριοι συνάδελφοι δέχεσθε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 20.40' λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 1999 και ώρα 18.00 με αντικείμενο εργασιών του Σώματος: κοινοβουλευτικό 'Ελεγχο, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
PDF:
ES0317.pdf
TXT:
17_3_99.txt


Επιστροφή