ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΜΕ΄ 12/12/2017


PDF:
es20171212.pdf
TXT:
es20171212000559.docx


Επιστροφή