ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Περίδος: ΙΑ, Σύνοδος: Β΄, Συνεδρίαση: B΄ 12/07/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β’

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2. Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων, σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Επί διαδικαστικών θεμάτων:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε., σελ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ., σελ.
ΜΑΓΓΙΝΑΣ Β., σελ.
ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θ., σελ.
ΦΟΥΣΑΣ Α., σελ.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ B’
Τετάρτη 12 Ιουλίου 2006
Αθήνα, σήμερα στις 12 Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄συνήλθε στην Αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 5 Ιουλίου 2006 εξουσιοδότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Α΄ συνεδριάσεώς της, της Τετάρτης 5 Ιουλίου 2006.)
Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη με αντικείμενο: Διαδικαστικά θέματα.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω εκ μέρους όλου του Προεδρείου, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να μας εκλέξετε στο Προεδρείο αυτής της Επιτροπής. Η Επιτροπή γνωρίζετε –και μάλιστα αρκετοί, οι οποίοι είναι και οι πλέον παλιοί- ότι έχει ένα δύσκολο έργο και η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να διαπιστώσουμε την ανάγκη, εκτός από την Αναθεώρηση του Συντάγματος, να αναζητήσουμε, να ψηλαφίσουμε και τις διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. Η προηγούμενη εμπειρία της προηγούμενης λειτουργίας των δύο Επιτροπών και του 1995 και του 1998, απέδειξε ότι θα χρειαστούν πολλές συνεδριάσεις.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τα δύο μεγάλα κόμματα να κωδικοποιήσουν, κατά κάποιον τρόπο, τις προτάσεις τους και να τις εντάξουν στο κάθε άρθρο, ώστε να τυπώσουμε ένα τεύχος, όπως είχε τυπωθεί και την προηγούμενη φορά, για να μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής, ώστε να έχουν γνώση ποιες διατάξεις αναθεωρούνται και τι προτείνει το κάθε κόμμα.
Υπάρχει κάποια πρόταση;
Το λόγο έχει ο κ. Πάγκαλος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε τις ιδέες που εκφράσατε, ως προς την έναρξη των εργασιών μας, αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι προθέσεις του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Η πρόταση που έχει υποβληθεί στο Προεδρείο είναι να αρχίσει η Επιτροπή τις εργασίες της, μέσα στο Σεπτέμβριο και να συνεδριάζουμε κάθε Τετάρτη στις 11 η ώρα στην Αίθουσα της Γερουσίας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Το Προεδρείο πρέπει να έχει υπ΄ όψιν του ότι τον Σεπτέμβριο, όπως ξέρετε, παραδοσιακά, υπάρχουν οι λεγόμενες «Κυριακές της Θεσσαλονίκης», όπου ξεκινάει η πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου, είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, η ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να αφήσουμε να περάσει αυτή η περίοδος, γιατί δεν θα μπορέσει η κοινή γνώμη να ασχοληθεί σε κάποιο βαθμό με τις εργασίες μας, επειδή πριν από αυτό το γεγονός η περίοδος θα καλύπτεται εντελώς από οικονομικές αναλύσεις και λοιπά και γι’ αυτό πρέπει να το λάβετε υπ΄ όψιν σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Μαγγίνας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σωστή η παρατήρηση του κ. Πάγκαλου. Θα πρέπει να αρχίσουμε μετά την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Αλλά επειδή η ημέρα Τετάρτη θα συμπίπτει με συνεδριάσεις της Ολομέλειας, μήπως θα έπρεπε να το αλλάξουμε:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Φούσας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν θα αρχίσουμε τη συζήτηση, υπάρχουν πράγματι σοβαρά θέματα που θα θέσουμε, τα οποία προκύπτουν από την εμπειρία μας στις προηγούμενες συζητήσεις κατά την προηγούμενη Αναθεώρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι για το μεγαλύτερο μέρος του Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.
Το δεύτερο είναι να συμφωνήσουμε ότι καταλληλότερη μέρα για να συνεδριάσει η Επιτροπή είναι η Τετάρτη.
Το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω είναι, επειδή αναφερθήκατε σε προτάσεις κομμάτων, ο Συνασπισμός, ανεξάρτητα από τα όσα διατύπωσε στην Ολομέλεια, θα καταθέσει και τις δικές του προτάσεις και σπεύδω να σας πω, μη αποδεχόμενος την ερμηνεία ότι πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός των πενήντα υπογραφών από τους Βουλευτές, για να κατατεθεί πρόταση. Επομένως, να συνυπολογίσετε το γεγονός ότι θα υπάρχει και πρόταση του Συνασπισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εγώ συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, να αρχίσουμε το νωρίτερο, δηλαδή μετά τις 21 Σεπτεμβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Μετά από αυτήν τη διαλογική συζήτηση η Επιτροπή συμφωνεί να αρχίσει τις εργασίες της προς το τέλος Σεπτεμβρίου και τα κόμματα να κωδικοποιήσουν τις προτάσεις τους και να τις αποστείλουν στη Γραμματεία, να γίνει η κωδικοποίηση και να ενσωματωθούν σ΄ ένα έντυπο για να είναι σε χρήση όλων των Βουλευτών;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:
α) να αρχίσει τις εργασίες της προς το τέλος Σεπτεμβρίου.
β) τα κόμματα να κωδικοποιήσουν τις προτάσεις τους και να τις αποστείλουν στη Γραμματεία, να γίνει η κωδικοποίηση και να ενσωματωθούν σ΄ ένα έντυπο για να είναι σε χρήση όλων των Βουλευτών.
Κύριοι συνάδελφοι στο σημείο αυτό δέχεστε να λύσουμε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση της Επιτροπής και ώρα 11.19΄ λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΑΝΑΘ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 12-7-06 ΣΕΛ 1

C:\SYNTAGMA\syn060712.doc


PDF:
12072006.pdf
TXT:
telsynt060712.txt


Επιστροφή